Kledingsponsors

De kleding voor de Afdeling Jeugd wordt gesponsord door de volgende bedrijven:

Shirt =
  • Vredenoord, Fam. Jan Bruinsma;
  • Waddengeluk, Fam. Jurjen Bruinsma;
  • Fam. Kees Nieuwboer;
  • Gerbranda State ;
  • Lyts Ropta , Fam. Reinder de Jong .
Broek = Slagerij Hiemstra , Sexbierum
 

De kleding voor de D.E.L. Jeugd en de D.E.L. Senioren wordt gesponsord door :

Shirt = Coop Stuiver Sexbierum

 

De kleding voor de Afdeling Senioren wordt gesponsord door de volgende bedrijven:

Shirt = ASM Asbest Sanering
Broek = Landustrie
Pakken = HCR "de Harmonie

Jeugd in Sponsor-kledij, Dinsdag 18 Augustus 2015


Wedstrijdsponsors 2018

Pand 28, Sexbierum Norder Stuwadoor Bedrijf/
Dhr. Jelle Norder
Een Kaatsvriend P.K. Goodijk
Installatiebedrijf
Bekkema - Bruinsma
Maatschap F. Jukema en
C. Jukema Post
Agritronics/
Dhr Jouke Kloosterman
Rienks Twee wielers
 
Garagebedrijf
D.D. de Boer
HCR de Harmonie Firma Goodijk Wooncentrum Walinga/ Fam. H. Walinga
 
Seerden Sport Montage- en Timmerbedrijf Hein Nico Kuiper Jelle Dijkstra
Techniek en Advies

Kransensponsors 2018

Wiebe de Jong Jaap en Piet Ammerlaan Bakkerij Offenga
Autobedrijf Terpstra Zomer Schaatsen Freek Jukema Fam. E. Goodijk
Fam. J. Plat Kwekerij A.C.Hartman Mevr. J. Rijpma Fam. J. Visser (Joke)
Willy's Blomke P.K. Goodijk Jan Douwe en Annet Gerbranda Wiebe Wietsma
Bauke Postma,
Inst. techniek
Schoonheidssalon Esther Hiemstra Ambachtelijke Slagerij

Kransen sponsor Teatsen 2018

Schoonheidssalon Esther

Advertentiesponsors 2018

Hiemstra Ambachtelijke Slagerij Pizzaria Toscanini HE-AD Accountants
ASM Asbestsanering&Milieutechniek Hara , Maaike Plat Schoonheidssalon Esther
Coop Compact Stuiver Pand 28 Autobedrijf D.D. de Boer
Autobedrijf Terpstra Kapsalon Evelien
HCR de Harmonie Willy's blomke
Houtsma, Timmerwerken Installatiebedrijf Bekkema - Bruinsma Schilders- en behangbedrijf
Th. Kuurstra

BIO boeren:

  • Vredenoord, Fam. Jan Bruinsma
  • Waddengeluk, Fam. Jurjen Bruinsma
  • Fam. Kees Nieuwboer
  • Gerbranda State
  • Lyts Ropta,Fam. Reinder de Jong
Mobiele Dierenartsenpraktijk
"de vrolijke viervoeter" te Herbayum
Frederique Bastinck, Hoefsmederij

Doeksponsors Kaatsmuur HekwerkBUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)