Kees en Pytrik naar Spelend Sporten in Leeuwarden.

Afgelopen juli werd in Oosterbierum  de Takomst-partij gehouden. Deze partij op woensdagmiddag werd gespeeld onder het motto “De Sterke voor de Zwakke”.  Deelnemers moesten 5 dozen met koeken verkopen om zo geld in te zamelen voor mensen met een beperking.  Dit keer was het geld bestemd voor de organisatie van Spelend Sporten. Op zondag 16 oktober werd de cheque met het opgehaalde geldbedrag overhandigd tijdens een spelletjesdag van Spelend Sporten in het Kalverdijkje in Leeuwarden.

Als winnaars van deze partij voor de jongens en meisjes categorie werden Kees van der Schoot en Pytrik Visser zondag 16 oktober  om half 10 in Oosterbierum verwacht. Samen met de enkele vertegenwoordigers van de kaatsclub uit Oosterbierum vertrokken zij naar Leeuwarden om daar op deze dag sporters met een geestelijke beperking te assisteren bij de diverse spelletjes en activiteiten. Er was van alles te beleven, zoals o.a. dammen, schommelen, sjoelen, nagels lakken en schminken.  De dag werd afgesloten met een dansfeest maar daar hebben onze sporters niet meer op gewacht.


Verslag Federatie seizoen 2011

Begin februari zijn de wintertrainingen begonnen o.l.v Jan Volbeda in de Harnhal te Tzummarum Er deden maar liefst 17 kinderen mee van onze vereniging. Na een aantal weken kon men zien dat veel kinderen al veel hadden bijgeleerd, ze hadden er ook plezier in. Hulde aan Jan Volbeda die er veelal alleen voor stond.
Er hebben dit seizoen gemiddeld 14 kinderen meegedaan aan de wedstrijden  van de federatie, iets waar we ook trots op mogen zijn.

Door deze kinderen zijn de volgende prijzen gewonnen: 18 1ste  prijzen, 13 2de  prijzen, 16 3e of 1ste  en 2de  in de verliezers ronde. 3 keer werd er gewonnen op een afdelings competitiewedstrijd:  2 keer de schooljongens, 1 keer de welpenjongens.

Hoogtepunt werd de Barradeel-partij op 17juli in Tzummarum. Er werd op juiste moment gepiekt en werd er maar liefst 4 keer de winst gepakt.

 

De welpen jongens (Wayne Cuttress, Jesper Faber en Marten Jansen, pup meisjes(Anna Ennema, Fiera de Vries en Jildou Jansen), schooljongens( Jan Sjouke Weewer, Mike Faber en Maurits Post) en de 30+ (Alexander Post, Jan van der Schoot en Gooitzen Scheffer ) wonnen die dag.

Ook in het eindklassement werden de nodige prijzen gewonnen.

Welpen jongens:

Wayne Cuttress 23 punten (3e prijs)
Jesper Faber  22 punten (4)
Marten Jansen 12 punten (8)

Welpen meisjes:
Fiera de Vries 16 punten (1e prijs)
Anna Ennema 13 punten (2e prijs)

Pupillen jongens: Michael Cuttress 14 punten (4)
Maurits Post 10 punten (7)
Ronald de Vries 3 punten (10)
Willem Bruinsma 3 punten (11)

Pupillen meisjes:

Jildou Jansen 11 punten (4)

Schooljongens:

Justin Haarsma 31 punten (1e prijs)
Jan Sjouke Weewer 15 punten (5e prijs)
en Mike Faber 3 punten (18)

Schoolmeisjes:

Betty Terpstra 11 punten (3e prijs)
Elisa Herrema 9 punten (4e prijs)
Nadine de Vries 7 punten (5e prijs)
Hanna Bruinsma 6 punten (6e prijs)

De prijzen zullen worden uitgereikt op 03 november voor aanvang van de najaarsvergadering te Wijnaldum.
Al met al kunnen we terug zien op een prima kaatsjaar binnen de federatie.
Natuurlijk zijn er hier en daar nog wat verbeter puntjes, maar die nemen we mee naar de evaluatie van de jeugdcommissie en de najaarsvergadering van de federatie op 03 november in Wijnaldum.


Teatsen, Zondag 25 September, 11.00 uur

Winnaarsronde
1ste  Jeroen Hartman, Jelmer v/d Wal, Ouafa Ouabi
2de   Walter Harmens, Sander Teertstra, Petra Dijkstra (Corina v/d Meer)
3de   Johan de Witte, Henk Jellema, Esther Jellema
4de   Jeffrey Hartman, Jan Bergsma, Jolanda Fokkema
Verliezersronde
1ste  Sander Hartman, Jappie Plat, Grietje Wielenga
2de   Dirk Jan Ykema, Murk Goodijk, Ate Hesselius
3de   Anja Veenstra, Eline Bootsma, Dee Jellema
4de   Dave Hartman, Albert Nieuwenburg, Janny Post
FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG

1e prijs winnaarsronde : Jeroen, Ouafa, en Jelmer

1e prijs verliezersronde : Sander, Grietje en JAppie

De wedstrijdsponsors waren : Walter Harmens, Piet Douma en Cok Hartman.
De kransensponsor was : Esther Jellema

De wedstrijdlijst kunt u hier vinden , PDF, en Word


Johannes, Pieter en Jan 2e prijs op “kippetjes-partij” in Winsum, Zondag 18 September.

de 2e prijs winnaars in de strijd om de kippetjes te Winsum

Zondag 18 september werd in Winsum de jaarlijkse wilde “kippetjes-kaatspartij” georganiseerd. Er hadden zich bijna 90 partuur aangemeld voor deze partij. Er werd gekaatst in een dames A en B-klasse en een heren A en B klasse en gestart werd er om half 10. Bij de heren B-klasse wist het partuur van Johannes van der Veen, Jan en Pieter van der Schoot door te dringen tot de finale. In deze klasse stonden er 45 partuur op de lijst. De finale werd een spannende partij waarin op de stand van 5-5 6-4 de kransen gingen naar het partuur van Marten van der Leest, Wiljo Sybrandi en Rients Hijlkema. De prijzen werden ook dit jaar weer gesponsord door de plaatselijke
Coop Tolsma in Winsum en de prijzen bestonden  uit goedgevulde boodschappentassen.
Overige deelnemers uit Sexbierum waren Pytrik Visser en Mark Jan Ykema, zij wisten dit jaar echter niet in de prijzen te vallen.


Freule-winnaars  in de luchtballon.

Donderdag 15 september was het eindelijk zover. Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot gingen samen met coach Jelle van der Veen de lucht in vanaf de Terp in Wommels. Het partuur was in augustus  al een keer eerder naar  Wommels vertrokken voor deze trip, maar toen bleek dat de ballon niet vliegwaardig was en moest alles worden afgeblazen. Maar donderdag rond half zeven was het dan zover dat de jongens met hun coach het Friese luchtruim kozen. Voor Kees van der Schoot een hele overwinning want hij heeft last van hoogtevrees, maar de ballonvaarders wisten hem te overtuigen dat dit een hele andere ervaring was en dat bleek inderdaad zo te zijn. De jongens genoten  van de prachtige vliegtocht over het Friese landschap die eindigde in Langweer. Daar werden Johannes, Kees en Pieter  en Jelle een anekdote vertelt over het ontstaan van de ballonvluchten, toen werd er  volgens de traditie een graspol op hun hoofd gelegd, van de plek waarop men landde, hier werd een vlam bij gehouden en dit werd afgeblust met champagne. Daarna  kregen ze nog een certificaat  van deelname overhandigd en een speld van de Leeuwarder  Courant.

FOTO-IMPRESSIE

Freule partuur gehuldigd tijdens Sexbierummer dorpsfeest.

Op vrijdag 11 september werden Kees en Pieter van de Schoot en Johannes en Jelle (coach) van der Veen gehuldigd in de feesttent door Oranje Nationaal. Rond elf uur ’s avonds werden de jongens met hun coach op het podium geroepen en werden ze verrast met een bloemetje en een telegraaf.  Daarna werden ze toegezongen door een enthousiaste menigte met het lied van Queen, “We are the champions of the World.” Ook deze huldiging was voor de jongens met hun coach weer een fantastische belevenis.
Slotwedstrijd en prijsuitreiking Jeugd Vrijdag 16 September

Vrijdagmiddag werd door kv DeTwaDoarpen/DIOS  te Sexbierum-Pietersbierum de slotdag van het kaatsseizoen georganiseerd door de jeugdcommissie. Op het plein  voor de kantine werden er drie partijen gekaatst door de welpen, pupillen en schooljeugd. Tussendoor werd de jeugd voorzien van patat en frikadellen. Dankzij het mooie weer kon er prima worden gekaatst en er werd dan ook weer fel gestreden om de prijzen.

De einduitslag was als volgt:

Welpen:

  1. Wayne Cuttress en Jesse Zijlstra
  2. Jesper Faber en Autger Zijlstra

Pupillen:

  1. Hillyjanne van de Schaar en Jildou Jansen
  2. Michael Cuttress en Esther Bijma

Schooljeugd:

  1. Mike Faber
  2. Justin Haarsma

Tijdens deze feestelijke avond werden tevens de prijzen van de competitie uitgedeeld.

Deze uitslagen waren als volgt:

Welpen meisjes    1e  Sigrid Post 54 punten
Welpen jongens  1e  Jesper Faber 54 punten
Pupillen meisjes  1e Lobke Walinga 49 punten,  
2e Ilse Hartman 47 punten
Pupillen jongens 1e Maurits Post 36 punten
Schooljeugd 1e Jan Sjouke Weewer 52 punten,
2e Ronald de Vries 31 punten
Senioren 14+ 1e Tjibbe Haitsma 56 punten ,
2e Alexander Post 50 punten

Ook werden de wisselbekers voor de beste kaatsers weer uitgedeeld. Beste ledenkaatser was dit seizoen Wayne Cuttress, best federatiekaatser was Justin Haarsma en de beste bij de KNKB was wederom Pytrik Visser. Aan het eind van de slotavond werden nog de kaatsdiploma’s uitgedeeld.De jeugdcommissie blikte terug op een succesvol seizoen en wenste iedereen wel thuis en hoopt volgend jaar alle kaatsers weer te ontmoeten op de velden.

  1. Foto's Prijswinnaars van de Jeugdwedstrijd Breman-Welsec 16 September 2011
  2. Foto's Prijswinnaars Competitie 2011
  3. Foto's Prijswinnaars per Categorie 2011 (Vereniging, Federatie en KNKB)
  4. Foto-impressie van alle foto's gemaakt tijdens deze avond (incl. prijswinnaars)

Slotdag Jeugd t/m 13 jaar

Vrijdagmiddag 16 september is de slotdag voor de jeugd. Wij willen dit seizoen afsluiten met een kaatspartij en rekenen er dan ook op dat jullie allemaal meedoen.
Het kaatsen gebeurt voor de kantine "de Lytse Trije", met een zachte bal.

Rond 20.00 worden de diploma’s, competitie- en klassementsprijzen weer uitgereikt.
Uiteraard zijn dan je ouders ook van harte welkom.


We beginnen ’s middags om 18.00 en spelen met de zachte bal op het veld voor de kantine.
Wedstrijd- kransensponsors: Jaap Breman groothandel – Makkum en Welsec bv – Harlingen.

De lotingslijsten voor de Welpen,Pupillen en Schooljeugd kunt u hier vinden

 

Diegene die een del shirt van de vereniging heeft dit a.s. vrijdag moet inleveren op de slotavond.
Trea Ykema is vanaf 17.45 aanwezig om de shirts in ontvangst te nemen en anders bij haar thuis afleveren de kampen 23.


Federatie Barradeel e.o. – eindstand klassement 2011


De laatste wedstrijd in Minnertsga is afgelast en wordt niet meer gespeeld. De klassementsprijzen worden uitgedeeld op donderdag 03 november in Wijnaldum, voorafgaand aan de najaarsvergadering. Hieronder het overzicht van de eindklasseringen van onze kaatsers.

Welpen jongens: Pupillen jongens:
   
Wayne Cuttress 23 punten (3e prijs)
Jesper Faber  22 punten (4)
Marten Jansen 12 punten (8)
Michael Cuttress 14 punten (4)
Maurits Post 10 punten (7)
Ronald de Vries 3 punten (10)
Willem Bruinsma 3 punten (11)
   
Welpen meisjes: Pupillen meisjes:
   
Fiera de Vries 16 punten (1e prijs)
Anna Ennema 13 punten (2e prijs)
Jildou Jansen 11 punten (4)
   
Schooljongens: Schoolmeisjes:
Justin Haarsma 31 punten (1e prijs)
Jan Sjouke Weewer 15 punten (5)
Mike Faber 3 punten (18)
Bettie Terpstra 11 punten (3e prijs)
Elisa Herrema 9 punten (4)
Nadine de Vries 7 punten (5)
Hanna Bruinsma 6 punten (6)
   
  Alle vetgedrukte personen hebben een prijs gewonnen,
welke ze op 03 november krijgen uitgereikt!!

Jan van der Schoot wint krans in Hank-Dussen, Zaterdag 10 September

Afgelopen zaterdag 10 september werd er een kaatspartij georganiseerd door de KNKB in Hank-Dussen (noord brabant).
Bij de d.e.l. stonden 8 partuur op de lijst en bij de vrije formatie 10 partuur. Jan van der Schoot kaatste met zijn vrije formatiematen Simon Minnesma en Ludwig Seerden. ’s Ochtends om 8 uur vertrokken ze richting Brabant waar ze werden ontvangen met koffie en gebak. Daarna moest er gekaatst worden. Het trio wist de finale te bereiken en ook daarin lieten ze zien dat wat van ver komt ook goed kan zijn. De kransen gingen mee naar Friesland. Na afloop was er een Chinees buffet en bleef het nog lang onrustig in Hank Dussen. 


Kees, Pieter en Johannes winnen het Afdelingsklassement 2011

Dit jaar hebben Kees, Pieter en Johannes het Afdelingsklassement 2011 gewonnen.

 

 


Klassement KNKB 2011.

Junioren/senioren:
128 deelnemers
Meisjes: 68 deelnemers Jongens: 108 deelnemers
Jelte Visser – 6 punten (35) Pytrik Visser – 36 punten   
(1e prijs +  2de prijs in Bergsma-klassement)               
Janneke Ennema – 6 punten (38)
Hendrieke van der Schoot – 4 punten (43)
Kees van der Schoot – 25 punten (5)
Johannes van der Veen – 22 punten (8)
Pieter van der Schoot – 20 punten  (14)
Tjibbe Haitsma – 1 punt (96)
Joran Gerbranda – 1 punt (97)
     
Schoolmeisjes: 55 deelnemers Schooljongens:91 deelnemers Pupillen meisjes: 59 deelnemers
Hendrieke van der Schoot – 13 punten (10) Joran Gerbranda – 22 punten  (4)
Mark Jan Ykema – 20 punten(5)
Jan Sjouke Weewer – 5 punten (35)
Durk Ennema  - 3 punten (51)
Jildou Jansen – 6 punten (25)
Anna Ennema – 2 punten (46)
     
Pupillen jongens: 79 deelnemers Welpen meisjes: 33 deelnemers Welpen jongens: 59 deelnemers
Durk Ennema – 22 punten (3e)
Michael Cuttress – 2 punten (50)
Willen Bruinsma – 2 punten (52)
Fiera de Vries – 12 punten (10)
Anna Ennema – 7 punten (18)

Jesper Faber - 3 punten (38)
Marten Jansen – 1 punt (49)

     
Tussen haakjes staat vermeld op welke plek men is geëindigd in het klassement
Wanneer  deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen dan wordt de plaats bepaald door de behaalde prijzen.

Slotwedstrijd Meisjes en Jongens d.e.l., Zondag 04 September,Tzummarum

Op zondag 4 september waren de jongens- en meisjescategorie op bezoek in Tzummarum voor hun laatste wedstrijd in KNKB verband in 2011. Deze slotwedstrijd heeft vaak een speciaal karakter. De TC van beide categorieën had voor deze dag beide categorieën gemixt en er werd gekaatst met straatkaatsballen in velden met aangepaste afmetingen waarbij de eerste bal vanuit het perk niet direct boven mocht worden geslagen. Bovendien moest elke kaats(t)er een functie vervullen. Een leuke opzet van een kaatswedstrijd waarbij er genoten kon worden van veel slagenwisselingen en veel kaatsvreugde. Bijzonder was ook dat deze wedstrijd zonder keurmeesters en zonder scheidsrechter werd gespeeld. Of de jongens nu een goede invloed hebben op de meiden of andersom willen we hier in het midden laten maar feit is dat de wedstrijd zonder een wanklank is gespeeld. De dag begon met 28 partuur (waarvan twee duo’s) op de lijst en om een spoedig verloop te kunnen garanderen had de veldploeg van V.v.V. Tzummarum maar liefst 14 perken gelegd. Na de 1e omloop heeft het spel een ½ uur stil gelegen zodat HB-lid Tjeerd Dijkstra alle klassementsprijzen uit kon reiken en waarbij hij de gelegenheid te baat nam om met name de laatste jaar jongens en meisjes toe te spreken en hun op het hart te drukken om vooral door te gaan met kaatsen. Als positieve voorbeelden noemde hij Menno van Zwieten, Sjoerd de Jong, Pieter Scharringa, Iris v/d Veen en Manon Scheepstra. Zij hebben dit jaar de stap gemaakt naar de heren en dames en ook al op de heren en dames PC gestaan. Tevens werden de TC leden van beide categorieën persoonlijk bedankt door de jongens en meisjes voor hun inzet gedurende het seizoen. Om ca. 16.00 konden de kransen en de overige prijzen worden uitgereikt. Na een spannende finale kon Haye Jan Nicolay op 5-5 6-6 de kaats passeren en derhalve waren de krans voor hem en zijn maten Gerry Edou Mollema en Marco de Graaf. De tweede prijs was voor Thomas Kuperus, Marte Altenburg en Remco Miedema. Derde prijzen werden er gewonnen door; Jorrit Joustra, Iris Wijbenga, Johannes Bonnema en door Allard Hoekstra, Geke de Boer en Remmelt Bouma. In de verliezersronde ging de 1e prijs naar Patrick Nauta, Jildou van Dijk en Henk Jan de Jong. Zij versloegen in de finale met 5-4 en 6-4 het partuur van Arjen v/d Zee, Joukje Salverda en Jesper de Groot. Derde prijzen hier voor Willem Heeringa, Nieke Wateler en Jerom Meinen en voor Richard Tamminga, Melissa Hiemstra en Jelle de Vries. Op de overige foto's de winnaars van de verschillende klassementen. Individueel, afdelingen en Betsema.

 

KV-DTDDIOS-Sexbierum-Pietersbierum wederom in de prijzen bij Federatie-wedstrijd te St.Jacobiparochie, Vrijdag 02 September

Bij de Federatie Barradeel -wedstrijd Welpen-Pupillen en bij de Schooljeugd te St.Jacobiparochie vielen weer prijzen voor leden van onze kaatsvereniging. (Foto's zijn geleverd door Desiree Seerden)

De uitslagen voor Sebierum als volgt:

Welpen : 2e prijs voor Marten Jansen
Pupillen : 1e prijs voor Michael Cuttress en Jildou Jansen
Schooljeugd : 1e prijs voor Justin Haarsma
2e prijs voor Elisa Herrema
3e prijs voor Nadine de Vries
1e prijs verliezersronde voor Jan Sjouke Weewer

 

alle winnaars welpen en pupillen


onze welpjes


alle winnaars schooljeugd


onze schooljeugd

 


Bedankt allemaal

Na de overwinning op de 109de Freule woensdag 10 augustus 2011 in Wommels willen wij als partuur de volgende mensen bedanken:
Jelle van der Veen – coach, Stichting Score, Keatsskoalle Arum, Jelle Eijzenga: fysiotherapie – Berlikum,
Bram Brouwer: sportpsycholoog- Mantgum, Richard Miedema: DJTS – St. Anne, Suwarda Vis - Arum, Jan en Bauk:  Harry de Tapijtbeer – Harlingen, Jan Sjouke Weewer (materialenboy), ITS Reizen Bolsward,  Effect Gezondheidspraktijk – Harlingen, Welsec bv - Harlingen, drumband “Concordia” - Sexbierum, koetsier, Johannes Brandsma: Midlum,  kv deTwaDoarpen/DIOS en de jeugdcommissie voor de geweldige ontvangst en  het feest in de kantine,  webmaster Andries-  foto’s en verslagen site, alle trouwe supporters die ons de afgelopen maanden hebben gesteund en massaal aanwezig waren in Wommels en Sexbierum,dorpsgenoten en oud- dorpsgenoten,  iedereen bedankt voor de vele bloemen, kaarten en attentie’s die wij mochten ontvangen. Het was in een woord: FANTASTISCH.

Voor ons een dag om nooit meer te vergeten.

Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot.


Nog even voor de duidelijkheid

Het blijkt dat er nog steeds mensen zijn, die niet weten waar ze de foto's kunnen bestellen die op de website staan.
Natuurlijk bij Andries. Even een mailtje, met daarin de nummers, naam van de foto. En we komen er altijd uit. Email me...

 

 

 

 


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)