Huldiging Freule winnaars, Vrijdag 28 Oktober

De winnaars, coach Jelle, Johannes, Pieter en Kees.

In een bomvolle kantine op sportterrein “De Lytse Trije” te Sexbierum werden alle gasten ontvangen met koffie en oranjekoek, aangeboden door banketbakkerij Joop van der Veen uit Franeker. De avond werd door de voorzitter geopend. Jan Douwe Gerbranda, voorzitter van de jeugdcommissie, had deze avond de leiding. Als eerste werden de schooljongens naar voren geroepen vanwege hun tweede prijs op het NK schooljongens – 9 juli - in Berlikum. Coach Jan Douwe liet deze dag nog een keer de revue passeren en ondanks het verlies in de finale is het toch weer een hele prestatie om een prijs te winnen op een NK. Mark Jan Ykema, Joran Gerbranda en Jan Sjouke Weewer ontvingen van het bestuur een gedenktegel en van de kledingsponsor Welsec bv te Harlingen nog een envelop met inhoud. Op hun beurt bedankten de jongens hun coach met een kado en bloemen. Daarna werden oud-prijswinnaars van de Freule toegesproken. In 1956 en 1957 was Sexbierum twee keer succesvol met een vierde en derde prijs. Durk Houtsma, Oege Mulder en Willem Hiemstra waren deze avond gekomen om uit handen van de Jan Douwe een bloemetje te ontvangen.Andere winnaars waren toen Corrie Braam en Siebren Braaksma. In 1988 en 1989 werd er ook nog twee keer een prijs gewonnen en wel de zesde en vierde prijs. Adolf Mulder en Peter Feenstra waren ook aanwezig en ook zij werden nogmaals gefeliciteerd.

Freule Ballenjongen Jan Sjouke Peter Feenstra en Adolf Mulder in de bloemen Hulde voor Joran, Jan Sjouke en Mark Jan vooor de 2e plaats Schooljongens NK 2011

De andere prijswinnaars toen waren Izaak Sieswerda en Michiel van der Zee. In 2010 werd er weer een prijs gewonnen en dit was hetzelfde partuur als dit jaar, Johannes, Kees en Pieter.  Alle coaches en trainers werden van de vereniging werden nog bedankt voor hun inbrenge met een doos Merci.  Na de pauze was het tijd om de Freule winnaars te feliciteren. Ze werden deze avond bedolven onder de kado’s en felicitaties. Eerst werden de tweede prijswinnaars uit Dronrijp, Jan Sipke Tuinman, Wierd Baarda en Remco Cuperus met coach Jelmer Hornstra nog gefeliciteerd  met hun prijs en namen ze een kado in ontvangst van de kaatsvereniging.  JC-voorzitter Jan Douwe ging daarna verder met een kort verslag van woensdag 10 augustus en hoe de Sexbierummers door het oog van de naald kropen in de halve finale. De plaquette voor de freule winnaars van het BestuurOndanks een achterstand van 5-4 6/2 wisten ze toch nog de finale te bereiken. Ook zij kregen een gedenktegel aangeboden door het hoofdbestuur. Kledingsponsor Welsec gaf de jongens een jack kado met daarop hun naam en de tekst “Freule-winnaar 2011”, coach Jelle van der Veen kreeg een sporttas met inhoud en materialenboy van die dag, Jan Sjouke Weewer, kreeg ook een tas met inhoud.  Daarna waren er meerdere sprekers die de winnaars en hun coach nog een hartelijk woordje toespraken. Vooral de toespraken van de coaches van  Arum, Yeb Hingst en Dronrijp-coach Jelmer Hornstra vielen in goede aarde. Verder werd het drietal door de gemeente nogmaals gefeliciteerd, dit werd gedaan door wethouder Twerda. Tevens nam oud inwoner van Pietersbierum, Gerrit Herrema het woord voor een felicitatie en met de vermelding dat hij vanwege deze prestatie lid voor het leven werd van de kaatsvereniging. Als laatste nam oudgediende P.K. Goodijk het woord en ook hij was zeer in zijn nopjes met deze historische overwinning. Voor het eerst goud op de Freule voor de 106-jarige kaatsvereniging “DeTwaDoarpen/DIOS”.  Tenslotte nam Pieter van der Schoot het woord namens het winnende partuur en zij boden hun coach Jelle van der Veen een mooie foto aan van deze dag. Buurvrouw EstherTevens werden er nog enkele mensen bedankt, waaronder psycholoog Bram Brouwer,Johannes Brandsma, fysiotherapeut Jelle Eijzenga en Richard Miedema van DJTS en met name buurvrouw Esther..Natuurlijk werden ook alle fans en dorpsbewoners bedankt voor hun steun tijdens de weken rond de Freule. Voorzitter Coen Sijtsma sloot de avond af en daarna werd er nog lang gefeest in Sexbierum.

De Speakers( van links naar rechts)

Ype Hingst, Jelmer Hornstra, Thiadrik Twerda, Gerrit Herrema en Pieter K. Goodijk

Ype Hingst, coach Arum Thiadrik Twerda, wethouder Sport en Cultuur Jelmer Hornstra, coach team Dronrijp Gerrit Herrema Pieter Klaas Goodijk


F O T O _ I M P R E S S I E

Filmpje gemaakt door KNKB, deze kan tevens gedownload worden.Wist u dat :

We al eerder een prijs hadden gewonnen op de Freule??
Te weten ,allemaal de 5e prijs :

  • 05 - 08 1936, Jan Zijlstra, Dirk de Vries, Jelle Hoekstra.
  • 11 - 08 1937, Dirk de Vries, Riemer van Zon, Tjeerd Westra
  • 12 - 08 1948, Klaas Klazinga, Jurjen Hibma , P. de Vries


    De winnaar in 1936 was KV " Eendracht", uit Harlingen;
    De winnaar in 1937 was KV " Het Noorden" uit St. Jacob;
    De winnaar in 1948 was KV "Jan Reitsma" uit Roordahuizum .
Jellle van der Veen, met het cadeau van zijn team.


Najaarsvergadering Vrijdag 11 November a.s.

Vrijdag 11 November is het weer tijd voor de jaarlijkse najaarsvergadering. Aanvang is om 20.00 uur in de kantine van de "Lytse Trije".
Agenda is hier in te zien/printen

Laat ook eens iets van u horen of zien......


Kees van der Schoot naar Belgie voor muurkaatstoernooi, Zondag 23 Oktober.

Kees van der Schoot maakte deel uit van een groep van zes muurkaatsters die, afgelopen weekend, namens de KNKB deelnamen aan het eerste international One Wall Tournooi van de Belgische muurkaatsclub Killshot in Huissignies. Er was deelname uit Nederland, Frankrijk en België. Op zaterdag stonden de singles op het programma. Alle Nederlandse spelers kwamen door de poulefase. Pier Piersma verloor op de laatste acht met 21-8 van Wouter Wielandt en Hans Wassenaar greep net naast de halve finale door met 21-20 te verliezen van Sébastien Potiez.

Na de nacht te hebben doorgebracht in een voormalig klooster in Aubechies werd op zondag deelgenomen aan het dubbeltoernooi. Kees van der Schoot en Allard Hoekstra lieten in hun wedstrijden zo nu en dan mooi muurkaatswerk zien, maar deze jonge spelers komen op dit moment nog wat kracht te kort. Pier Piersma en gelegenheidsmaat Dylan Drent kwamen de poulefase goed door en moesten uiteindelijk op de laatste acht afhaken.
Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra wisten het zoals gemeld tot de finale te brengen. In de finale waren ze zeker niet kansloos, maar een gebrek aan ervaring maakte dat ze op beslissende momenten niet kon worden doorgedrukt. Bij de Franse tegenstanders maakt Andy Couteau, die ook het singletoernooi, won indruk. Hans en Tjisse verloren uiteindelijk met 21-19 van het Franse team, Andy Couteau en Gérôme Gamez.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)