Jan van der Schoot, Kaatser vh jaar 2011

Tijdens de najaarsvergadering, kreeg Jan van der Schoot de beker en een envelop overhandigd omdat hij qua punten de Kaatser van het jaar 2011 was.
Jan , nog gefeliciteerd.


Wintertraining Federatie Barradeel

Hallo jeugdkaatsers,

De wintertraining  2012 van de federatie Barradeel e.o. gaan weer van start . Op dinsdag 7 februari  en op woensdag 8 februari 2012.
Aanvangstijden:  dinsdag 17.30 -  woensdag 17.00 uur.
Plaats: de Harnehal te Tzummarum.
Indeling groepen na opgave.
De training is bestemd voor de categorieen: welpen,  pupillen en  schooljeugd. De kosten bedragen 15 euro per persoon, deze bij opgave graag betalen.
Opgave tot uiterlijk 25 november  2011 bij Alexander Post, De Tsjerke Ekers 2, tel. 591549.
De training wordt gehouden in de Harnehal te Tzummarum.
Weet je niet zeker of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan gerust kontakt op met Alexander Post of iemand anders van de jeugdcommissie. Wij rekenen ook dit jaar weer op een grote deelname vanuit Sexbierum/Pietersbierum.

Tot ziens, de jeugdcommssie.

 


Uitreiking Klassementsprijzen Federatie Barradeel in Wijnaldum, Donderdag 03 November

alle aanwezige prijswinnaars

Normaliter worden de prijzen uitgereikt na de laatste wedstrijd in Minnertsga, deze werd helaqas afgelast en zou niet meer worden gespeeld. Daarom werden de klassementsprijzen vanavond uitgedeeld voorafgaand aan de najaarsvergadering. Volgens Gerrit Monsma was de opkomst bijzonder en druk . Dank werd uitgesproken aan de aanwezigen. Al met al kunnen we terug zien op een prima kaatsjaar binnen de federatie. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wat verbeter puntjes, maar die nemen we mee naar de evaluatie van de jeugdcommissie en de najaarsvergadering van vandaag in Wijnaldum. De Heer Willem Seepma van sponsor Wonen Noordwest Friesland reikte samen met Gerrit Monsma van de Federatie de prijzen uit. Voor de winnaars in de categorieën was er bovendien een krans.

Uitslagen Wonen NWF klassement 2011
Hieronder de foto's van de prijswinnaars. Niet iedereen die een prijs had gewonnen was aanwezig, dus zodoende staat ook niet iedereen op de foto.

De prijswinnaars bij de Welpen Jongens

De prijswinnaars bij de
Welpen-Jongens :
Riemer Jensma, Wayne Cuttress, Jesper Faber en Roan Hooghiemster

 

De prijswinnaars bij de Welpen Meisjes

De prijswinnaars bij de Welpen Meisjes :
Anna Ennema en Fiera de vries

De prijswinnaars bij de PupillenJongens

De prijswinnaars bij de
pupillen jongens :
Michael Cuttress, Niels Jensma, Jelmer Boonsma en Wesley Vriesema

De prijswinnaars bij de SchoolJongens

De prijswinnaars bij de schooljongens :
Jan Sjouke Weewer, Justin Haarsma, Thomas Bakker, Pim van Tuinen, Johan Schilt,
Jesper Bokma

De prijswinnaars bij de Schoolmeisjes

De prijswinnaars bij de schoolmeisjes :
Wicia Nieuwhof, Nynke Kingma en Bettie Terpstra
De laatse twee waren helaas niet aanwezig!!

De prijswinnaars bij de Pupillen meisjes

De prijswinnaars bij de Pupillen Meisjes :

Geke de Vries , Jildou Swart en Iris Hooghiemster
Uitslagen Wonen NWF klassement 2011

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)