Ondanks 01 April.......GÉÉN GRAP.....Agenda Voorjaars Leden vergadering 01 April 2011

A.s. Vrijdag 01 April, zal er wederom een Ledenvergadering worden gehouden in de "de Lytse Trije" te Sexbierum, aanvang : 20.00 uur.
De agenda bestaat uit de volgende punten :Ouders laat u zelf ook eens zien!
Komt allen.

Bar-vrijwilliger : A. Grijpma
 1. Opening;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 Maart 2010;
  Verslag Algemene Najaarsvergadering 12 November 2010;
 4. Financieel verslag 2010 en begroting 2011;
  Financieel verslag Kantine 2010;
 5. Verslag kas-commissie, Fokje van Dijk en Lieuwe Brandsma (aftredend).
  Benoeming nieuw kascommissie lid;
 6. Wedstrijdagenda 2011;
 7. Behandeling Clubblad "de Boppeslach";
 8. Diverse commissies;
 9. PAUZE;
 10. KNKB en Federatiezaken;
 11. Bestuurszaken;
 12. Bestuursverkiezing :
  Aftredend en herkiesbaar :
  Ate Hesselius en
  Jan Jelle van der Vies;
  Nieuwe kandidate :
  Hendrika van der Veen;
 13. Afscheid Commissie-leden;
 14. Rondvraag;
 15. Sluiting.
  Download uw eigen kopietje van de Agenda Correctie 01 : 22 Maart 2011

Noteer in uw Agenda ...........

Data‘s NK- jeugdcategorieën 2011:

Datum Categorie Plaats Tijd
Zaterdag 25 juni Jongens Arum     10.00
Zaterdag 25 juni Meisjes Mantgum  10.00
Zaterdag  09 juli Schooljongens Berlikum 10.00
Zaterdag  09 juli  Schoolmeisjes St. Jacobiparochie  10.00
Zaterdag 16 juli  Pupillen Jongens Balk   10.00
Zaterdag 16 juli Pupillen Meisjes Witmarsum    10.00
Zaterdag  06 augustus Ald Meiers Meisjes  Hitzum    10.00
Woensdag 10 augustus Freule Jongens  Wommels 09.00

Bezoekers Website DTDDIOS afgelopen jaar 2010, 5148 bezoekers.

We mogen wel weer zeggen, dat onze website weer goed is bekeken in 2010.
Vergeleken met de vorige 2 jaar, zijn er weer meer bezoekers geweest.
In 2008 t/m 2009 waren het 4572 bezoekers , het jaar 2010 alleen al 5148 bezoekers.
Niet alleen vanuit ons dorp, werd de website goed bekeken, maar ook vanuit het buitenland.
De teller is weer op NUL gezet, om te zien, hoeveel bezoekers we in 2011 zullen hebben.
Bedankt voor het kijken, we gaan weer met volle moed verder, dit jaar.
Dit kan uiteraard altijd beter.
U kunt ook foto's maken en insturen, verslagen zijn uiteraard ook welkom, wij kunnen niet overal bij zijn.
Website-beheerder DTDDIOS

Zondag 13 Maart is het laatste muurkaatstoernooi van het seizoen 2010-2011 gehouden.

Omdat de deelname onder 13 jaar tegenviel werd er bij de jeugd deze keer in een klasse gespeeld. 

De prijzen gingen hier in de A-poule naar: Dirjan Bouma en Jehannes Gietema, ze wonnen alle vijf te spelen wedstrijden, de tweede prijs was voor Pieter van der Schoot en Mark Jan Ykema

In de B-poule wonnen Chris Monfils en Janneke Ennema de eerste prijs,
Stef en Rick de Warle werden tweede. 

Bij de senioren werd in drie niveaugroepen gekaatst. In de C ging de overwinning naar
Jeroen van der Vaart en Jelmer Siegersma. 

In de B werden Anton Kingma en Johannes Siegersma eerste en eindigden Lubbert Munniksma
en Sjoerd Atze de Jong met 1 punt minder op de tweede plaats. 

In de A-poule ging de overwinning naar Michel van der Veen en Pier Piersma, die ongeslagen bleven, de premie was hier voor Allard Hoekstra en Dylan Drent.

Zaalkaatswedstrijd Federatie Barradeel e.o in de " Harne-hal" te Tzummarum, Zondag 06 Maart 2011

Zondag 06 maart organiseerde de Federatie Barradeel e.O. zaalkaatsen voor de jeugd in de Harnehal te Tzummarum.
’s-Morgens waren de pupillen en welpen aan de beurt, om 10 uur werd gestart en dankzij de hulp van veel vrijwilligers werden de
wedstrijden vlot afgewerkt.
Het was te zien dat de meeste deelnemers al weer onder leiding van Jan Volbeda aan de wintertraining begonnen zijn.
Bij de welpen werd in twee poules van 3 parturen gekaatst.
De eerste prijs was voor Hidde Poelstra en Riemer Jensma, beiden uit Minnertsga.
Zij wonnen de finale met 5-2  van Jeroen Haarsma uit Minnertsga en Marten Jansen uit Sexbiereum.
De nummers twee uit de poule kaatsten om de Derde prijs, deze was voor Hidde de Vries en Simon Wendelaar Bonga uit Minnertsga.
Ook in de pupillen categorie werd goed gekaatst. Hier waren 5 parturen.
De prijs in de verliezersronde was voor Jildou Jansen uit Sexbierum en Robert Loonstra uit Minnertsga. In de winnaarsronde was
de eerste prijs voor Ype Akkerman Uit St. Jacobiparochie en Pieter Anne Terpstra uit Minnerstga.
Zij wonnen met 5-2 van Harm de Vries uit Tzummarum en Geke de Vries uit St. Jacobiparochie. De schooljeugd kaatste in een
A – en B- klasse. Er werd in beide klassen heel goed gekaatst met vooral in de A-klasse een aantal partijen van hoog niveau.
Deze klasse werd gewonnen door Gideon Swanson uit St. jacobiparoche, Saskia Leistra uit Tzummarum en Jan Sjouke Weewer
uit Sexbierum
. In de B-Klasse was de eerste prijs voor Ids Poelstra uit Minnerstga en Werner-Jan Bijlsma uit St. Annaparochie.
Sil Leystra Westhoek. De 2e prijs ging naar Dennis Nauta uit Wijnaldum en Nynke Kingma uit de Westhoek .


Dit zijn de lotings-lijsten :
Lotingslijst WELPEN

Lotingslijst PUPILLEN
Lotingslijst SCHOOLJEUGD A-klasse

Lotingslijst SCHOOLJEUGD B-klasse


HEEFT U FOTO'S VAN DE WEDSTRIJD?, stuur ze op
 

De foto's zijn verkleind, en daardoor iets minder van kwaliteit, de originele foto's kunt u hier downloaden :
Linker foto / Rechter foto

 

Competitiekaatsen en veldtraining.

Het competitie-kaatsen en de trainingen op het veld worden gehouden op de volgenda data :

Competitiekaatsen:   Veldtrainingen:
 
Dinsdagavonds :  19.00 uur
Mei: 10, 17, 24,31. 
Juni : 07, 14, 28.
Juli : 05,12,19.  
Inleg: €7,50.
Info:  competitiecommissie, UM-krant, website   
  Woensdagavonds: tijd??
April : 20, 27.
Mei : 11, 18, 25.
Juni : 01, 8, 15, 29.
Juli : 06,13,20.
Inleg: €15,00 – 12 keer.
Info: jeugdcommissie, website, UM-krant.

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)