Kaboutertraining.

Vanaf dinsdag 14 juni wordt er 5x kaboutertraining gegeven.  Dit is voor jongens en meisjes van 6, 7 en 8 jaar. Lijkt het je leuk om kennis te maken met de kaatssport, dan ben je van harte welkom op het kaatsveld dinsdag 14 juni. Van half 7 tot half 8 leren jullie op speelse wijze de beginselen van de kaatsport. Opgave op het veld bij de trainer. Kosten € 5,00.
Voor vragen kun je terecht bij de leden van de Jeugdcommissie.

 

 


51e Provinciale Schoolkaatswedstrijd Basis-scholen Fryslân Jongens , Woensdag 29 Juni

Jan Sjouke WeewerVandaag werd de 51e Provinciale Schoolkaatswedstrijd gehouden op Sonnenborgh, te Leeuwarden.
Na op 08 Juni de Jongens A-klasse wedstrijd te hebben gewonnen tijdens de voorronde, vertegenwoordigd Jan Sjouke zijn partuur, Franekeradeel ("de Bolder") bij deze Provinciale Schoolkaatswedstrijd .

Een ander lid van onze vereniging "Justin Haarsma" is uitgekomen voor Harlingen ('t Wad).

De Wedstrijdlijst

De uiteindelijke winnaars werden :

 1. "de opslach"uit Arum : Fedde Okkinga, Patrick Kramer en Donnie Broeren;
 2. "Oan't Skipperspypke" uit Koarnjum : Lieuwe van der Werff, Sjoerd Smits en Jordi Reitsma;
 3. "De Cingel "uit Menaam : Tom Gerard Cats, Tycho de Groot en Evert Auke Hiemstra.

Mark Jan, Joran en Jan Sjouke winnen een 4e prijs, bij Schooljongens Afd., St.Jacobiparochie, Zondag 26 Juni

Het partuur van Hijum- Finkum (Sito Wagenaar, Jetze Lutzen Plantenga en Laas Pieter v Straten) wint eerste prijs bij de schooljongens afdelingswedstrijd in St. Jacob.
Bij de afdelingswedstrijd in St . Jacob stonden 33 parturen op de lijst. In de eerste omloop konden alle parturen los, zodat er een vlot verloop was van de wedstrijd. Om half zes was de laatste slag. Twee vierde prijzen gingen naar de afdelingen Stiens ( Habtamu Emke de Hoop, Pieter Sijtsma en Jan Fokko Rispens) en Sexbierum-Pietersbierum ( Mark Jan Ijkema, Joran Gerbranda en Jan Sjouke Weever).De derde prijs was voor het partuur van St. Jacob ( Gideon Swanson, Sil Leystra en Remco Schiphof), zij verloren in de halve finale van de latere winnaars met 5-2 en 6-6.
In de finale verloor het partuur van Grou ( Roy van den Berg, Maurice Paassen en Dirjan Bouma)met 5-2 en 6-6 van de winnaars uit Hijum.


Marten en Jasper in de prijzen bij Welpen d.e.l. B-klasse verliezersronde , te Wergea, Zondag 26 Juni

Alle winnars bij de Welpen b-klasse te WergeaOnder prachtige omstandigheden kon er gekaatst worden in Wergea. Alle jongste kaartsters waren deze zondag te gast bij KV ‘t Oosten. Er werden mooie wedstrijden gespeeld en iedereen had er veel plezier in. Veel spannende partijen 5-5, 6-6. Om half vier konden de prijzen door de voorzitter uitgereikt worden. Dit zijn de prijswinnaars.

Uitslagen KNKB welpen jongens B d.e.l. (20 partuur)
1e prijs Gerrit Dijkstra, Arum - Werner Veenstra, Grou
2e prijs Ignas Dijkstra, Mantgum - Theo Dijkstra, Leons
3e prijs Herre Kleefstra, Boer - Riemer Jensma, Minnertsga

Verliezersronde
1e prijs Dirk-Henk Kuipers, Arum - Marten Jansen, Sexbierum
2e prijs Johan Hotsma, Wergea - Jesper Faber, Sexbierum
3e prijs Jesse Ypma, Wergea - Steven Koster, Tzum


Durk Ennema en Hielke Beijering pakten Zaterdag 25 Juni in Hijum de zege bij de d.e.l. – wedstrijd voor de pupillenjongens.

winnaars a-klasse
In de A-klasse was de premie voor Harm de Vries (Tzummarum) en Tycho de Groot (Menaam). De kleine premie was voor Tom Gerard Cats (Menaam) en Ype Akkerman (Sint Jacobiparochie).
In de B-klasse was de zege voor Remco Anema (Berltsum) en Willem van Abbema (Schettens). De premie was voor Corné Tuinenga (Berltsum) en Gabe-Jan van Potma (Lollum). De kleine premie was voor Jens Visser (Oosterbierum) en Stefan van der Meer (Baard).
alle prijswinnars  

Regenachtige Federatie wedstrijd te Minnertsga dd. Zaterdag 25 juni 2011

Vandaag werd de Federatiewedstrijd in Minnertsga gehouden voor de welpen, pupillen en schooljeugd.

Bij de welpen deden er 7 jongens en 1 meisje mee dus werd gespeeld in een poule van vier parturen.
De twee parturen met de meeste eersten stonden in de finale en dit waren Hidde de Vries en Jesper Faber tegen Riemer Jensma en Wayne Cutress .
Het partuur van Hidde en Jesper wist deze finale te winnen met 5-3 en 6-4 en gingen met de krans naar huis.

Hidde en jesper de 1e prijs winnaars Uitslag welpen:
1e prijs: Hidde de Vries, Minnertsga en Jesper Faber, Sexbierum
2e prijs: Riemers Jensma, Minnertsga en Wayne Cutress, Sexbierum
de 1e rpijs en 2e prijs winnaars  

Bij de pupillen werd gespeeld in 2 poules van 3 parturen. Van beide poules gingen de beste twee parturen door om te kaatsen voor de 3e en 4e prijs en de finale.
Om de 3e en 4e prijs werd gekaatst door Niels Jensma  en Maurits Post tegen Wesley Vriesema en Geke de Vries.
Dit was een mooie partij en werd gewonnen door Wesley en Geke met 5-4 en 6-4.
De finale was tussen Jelmer Boomsma, Jeroen Haarsma, Jildou Swart tegen Micheal Cutress en Pieter Anne Terpstra. Door een tactische wissel werden Jelmer, Jeroen en Jildoude winnaars met 5-4 en 6-4 en wonnen daarmee de 1e prijs.

de prijswinnaars bij de pupillen

Uitslag pupillen:
1e prijs: Jelmer Boomsma MInnertsga, Jeroen Haarsma Minnertsga, Jildou Swart St. Jacobiparochie
2e prijs: Micheal Cutress, Sexbierum en Pieter Anne Terpstra, Minnertsga
3e prijs: Wesley Vriesema, MInnertsga en Geke de Vries, St. Jacobiparochie
4e prijs: Niels Jensma, Minnertsga en Maurits Post, Sexbierum

De schooljongens en schoolmeisjes speelden vandaag gemengd. Er waren 2 poules, 1 met drie parturen en 1 poule met 4 parturen.
De twee besten van de poules gingen door voor de prijzen. Om de 3e en 4e prijs werd gespeeld door Justin Haarsma en Gerrit van Rees tegen Wicia Nieuwhof en Jesper Bokma. Justin en Gerrit waren te sterk en wonnen de partij en daarmee de 3e prijs.
In de finale ging het tussen Johan Schilt, Pim van Tuinen tegen Ids Poelstra en Janne de Vries. Dit werd een spannende partij.
Ids en Janne waren de gelukkige winnaars op 5-4 en 6-4.

Uitslag schooljeugd:
1e prijs: Ids Poelstra, Minnertsga en Janne de Vries, Minnertsga
2e prijs: Johan Schilt, Minnertsga en Pim van Tuinen, St. Jacobiparochie
3e prijs: Justin Haarsma,Harlingen en Gerrit van Rees, St. Jacobiparochie
4e prijs: Wicia Nieuwhof, St. Jacobiparochie, en Jesper Bokma, St. Jacobiparochie

Ondanks het regenachtige weer werd er sportief en mooi gekaatst.
Kleine Foto-impressie (foto's zijn van Olga)

Het is weer voorbij, Ned. Kampioenschap Meisjes en Jongens, Zaterdag 25 Juni

hendrieke van der schoot

Het is weer voorbij, het had mooi kunnen zijn cq worden, maar bij de 1e omloop, na een harde strijd hebben de jongens en meiden hun partij verloren.
De jongens (Kees-Pieter en Johannes) verloren hun strijd tegen Arum, met 5-1 6-6, in Arum

Pytrik, Janneke en Hendrieke kwamen als een diesel langzaam op gang.
Bij een achterstand op Dronrijp met 3-0, begonnen de sexbierummer meiden op gang te komen.
Ze kwamen zelfs op een voorsprong te staan van 5-4, maar door een aantal misslagen kwam Dronrijp weer opzetten,de stand was nu 5-5.
Uiteindelijk verloren de meiden met 5-5 6-2 van Dronrijp, dat eveneens goed speelde.

Niet getreurd, goed gespeeld, volgend jaar meer ervaring, en dan nog een keer..............

 
Foto-impressie van de NK Meisjes (Sexbierum tegen Dronrijp)
Uiteindelijke Winnaars bij de Meisjes was Dronrijp, en bij de Jongens was het Arum , van Harte Gefeliciteerd...


Voor diegene die nog niet precies weet, hoe of wat kaatsen is

Als je regelmatig op het kaatsveld komt, kom je vaak mensen tegen die het een leuk spel vinden, maar eigenlijk de regels niet snappen.
Voor diegene die nog niet precies weet, hoe of wat kaatsen is, of niet precies de regels kent, is het volgende filmpje misschien leuk om te bekijken.
Door regelmatig de wedstrijden op ons kaatsveld bij te wonen, sterker nog...door lid te worden, en zelf mee te doen, heeft u binnen aanzienbare tijd de regels in het snotje.
 
Overzicht Lanenkaatsen 2011, Vrijdagochtend 24 Juni 07.30 uur

Helaas, voor onze leden en dorpsgenoten is het spelen bij het lanenkaatsen weer voorbij.
Hendrieke -, Kees - en Pieter van der Schoot hebben het langst gestreden, maar ook zij zijn uiteindelijk ten onder gegaan.
Maar allen die hebben meegedaan, zijn weer een ervaring rijker.

 • Kees - en Pieter van der Schoot zijn er ook af(groep 1)
 • Hendrieke van der Schoot toch wel(groep 5)
 • Gooitzen Scheffer lag er af in de 4e omloop (groep 3)
 • Geppy Feenstra en Judith Brandsma lagen er af in de 2e omloop
 • Dieuwke Dijkstra lag er af in de 1e omloop (groep 5)
 • Justin Haarsma lag er af in de 2e omloop (groep 1)
 • Yje-Jan Teertstra ( groep 2) lag er af in de 1e omloop
 • John Mons ( groep 2) lag er af in de 3e omloop
 • Jan Volbeda lag er af bij de 1e omloop (groep 4)
Yje-Jan Teertstra PA en Ma Scheffer Woeste Griet en Marina Jan vd Schoot Ate Sr em Ate Jr
Pieter en Kees John Mons Judith Jan Volbeda
Gebroeders Brandsma Geppy Gooitzen Hendrieke
Karin Ysbrandy en ?? Het lanenkaatsen, Sportieve sfeer en gezelligheid Judith en Bart


N.K.-WEDSTRIJDEN:


De maand juni staat altijd in het teken van de N.K. in diverse categorieën. Zaterdag is het de beurt aan de Jongens en Meisjes. Beide categorieën zijn heel belangrijk, want zij staan vaak op de drempel van het wel of niet slagen van een verdere succesvolle carrière. Tevens moet ook een eer zijn om mee te doen en de kleuren van je vereniging te mogen verdedigen.

In Arum kaatsen de jongens.

Jan Braaksma, kaatskenner pursang, schrijft terecht in zijn artikel dat er veel kanshebbers zijn.
Tot nog toe zijn er verschillende winnaars geweest…………….dus zeg het maar? Het is prachtig dat de Twa Doarpen/DIOS ook tot de kanshebbers behoren.
Het partuur bevat veel kwaliteit, maar concentratie en saamhorigheid zal echter de doorslag kunnen geven. De jongens moeten direkt tegen Arum, dat zal ongetwijfeld fel worden gesteund door het thuispubliek. Hou daar rekening mee.
Zij zitten zeker in een  “zwaar blokje”, maar om de winst naar je toe te trekken, zul je ze toch allemaal moeten hebben. Het is ook wel lekker om direkt vol aan de bak te moeten. Coach Jelle van der Veen en jongens succes gewenst. Het thuisfront rekent op jullie!

Mantgum ontvangt de meisjes.

Er is een mooie lijst met 21 parturen. Volgens J.B. zijn er geen uitgesproken candidaten om bij voorhand favoriet te noemen.
Ik ben zo vrij…………..en ook ik……….. noem mij kaatskenner, dat die er wel degelijk zijn. Vier parturen steken er toch een beetje bovenuit.
Tot die parturen behoort tot mijn groot genoegen, de Twa Doarpen/DIOS. De eerste wedstrijd tegen een vaak degelijk Dronrijp moet niet onderschat worden.
Nee, op de 3de lijst zal het wel eens “volle bak”moeten worden. De motor van het partuur  Pytrik Visser gesteund door een prima kaatsend schoolmeisje Hendrieke van der Schoot en gecompleteerd met Janneke Ennema  kunnen veel bereiken. Coach Minke Jansen-Dijkstra is een coach bij uitstek.
Kortom  de verwachtingen zijn goed.

Kort samenvattend…..DE DORPEN ZITTEN ZEKER IN DE BAN VAN HET N.K.

Dat moet een eer zijn!


Durk Ennema wint kleine premie, Pupillen Jongens-A-klasse, Damwâld, Zondag 19 Juni

Roel de Jong (Ried) en Menno Galema (Tjerkwerd) zijn zondag in Damwâld winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor pupillenjongens.

In de A-klasse was de premie voor Sander Gerbrandy (Hommerts) en Tycho de Groot (Menaam).
De kleine premie was voor Durk Ennema (Sexbierum) en Patrick van Dellen (Berltsum).

In de B-klasse was zege voor Hielke Beijering (Hijum) en Idsert Wijnja (Wommels). De premie was hier voor Corné Tuinenga (Berltsum) en Stevan van der Meer (Baard). Verder was er nog een kleine premie voor Harm Kroodsma (Ee) en Thomas Werkhoven (Franeker).


Partuur Joran Gerbranda wint 1e prijs Schooljongens A-klasse, Sexbierum, Zondag 19 Juni

Partuur Joran 1e prijsZondag 19 juni werd in Sexbierum/Pietersbierum gekaatst door de schooljongens. In de A-klasse stonden 6 partuur op papier. Er werd drie keer gekaatst. De parturen 1,2 en 3 kaatsten tegen de parturen 4,5 en 6.
De spanning bleef tot de laatste partij waarin partuur 3 en 5 om de krans kaatsten. de partij werd in het voordeel van partuur 3 beslist op de stand van 5-5 6-4.
1. Wout Zijlstra Folsgare, Joran Gerbranda Sexbierum, Jehannes Gietema Akkrum.
2. Kevin Jordi Hiemstra Stiens, Jimmy Geertsma Dronrijp en Dirjan Bouma Grou. nr's 1 en 2


Johannes, Pieter en Kees winnen 3e prijs Jongens Afd, Pingum, Zondag 19 Juni

Op zondag 19 juni stond er in Pingjum een KNKB Jongens afdelingspartij op het programma. Met een mooie lijst van 35 parturen werd om 10.00 uur begonnen. De verliezers in de eerste omloop speelden verder op de lijst van de del Jongens / opstappers. Het werd een lange, winderige en regenachtige kaatsdag met als winnaar het partuur van Bolsward (Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Rene Boschma), met de cijfers: 5-4 en 6-0 versloegen zij het partuur van Berlikum met Pieter Vrij, Remco Dijkstra en Patrick Nauta.
Hendrik Bouwhuis kreeg de zilveren van Popta Koningsketting omgehangen, deze is ontworpen en vervaardigd door edelsmid Elske Klik uit Pingjum.Prijswinnaars:

1. Bolsward: Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Rene Boschma
2. Berlikum: Pieter Vrij, Remco Dijkstra en Patrick Nauta.
3.Sexbierum Pietersbierum: Johannes van der Veen, Pieter van der Schoot en Kees van der Schoot.
3.Weidum: Wouter Bouma, Remmelt Bouma en Wybrand Boersma
3. Tzummarum: Arjen van der Zee, Ramon Hoogerhuis en Willem Heeringa


Partuur Jelte Visser wint 2e prijs Senioren VF, Bitgum, Zaterdag 18 Juni

Jelte 2 eprijs Sr vfDe 22ste Adam Joostema partij (Senioren vrije formatie) werd afgelopen zaterdag 18 juni in Beetgum verkaatst. De weersvoorspellingen waren zeer slecht. Harde wind en vele buien werden er voorspeld. Echter de werkelijkheid was minder waar. De kaatsers hebben een enkele bui moeten doorstaan, maar men mocht niet klagen deze dag. Sponsor Adam Joostema had weer voor de prachtige prijzen gezorgd.
Grote levensmiddelenpakketen werden als volgt verdeeld:


1e prijs: 2e prijs: 3e prijs:
     
Anne Wind Pingjum
Dylan Drent Harlingen
Rick Poortstra St Jacobiparochie
Willem Jan Postma Exmorra
Jelmer Westra Berlikum
Jelte Visser Sexbierum
Elgar Boersma Foudgum
Wiebe Wessel Bos Anjum
Douwe Anema Nes (gem. dongeradeel)

Joran, Mark Jan en Jan Sjouke 2e prijs Schooljongens Afd, Tzummarum, Zaterdag 18 Juni

Joran, Jan Sjouke en Mark Jan Negentien Kransen te verdelen in Tzummarum bij schooljongens afdeling competitie eindronde Dagen voor de partij werd er gewaarschuwd voor noodweer zaterdag, maar we konden terugkijken op een geslaagde dag in Tzummarum.
Er werden in zeven poules gekaatst, wat uiteindelijk opleverde, dat er 19 kransen waren te verdelen, omdat er in sommige parturen tweetallen kaatsten.
alle winnaars bij de schooljongensDe prijzen werden als volgt verdeeld.
Poule 2 eerste prijs: Jelmer Plantenga ALDE LEIE, Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
 

 

tweede prijs: Joran Gerbranda SEXBIERUM
  Mark Jan IJkema SEXBIERUM
  Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
 

Hanna, Elisa en Hendrieke winnen 2e prijs Schoolmeisjes, Zaterdag 18 Juni, te Exmorra

Hendrieke, Hanna en ElisaDe winst in de A-klasse was voor Wommels met Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia met 40 punten. De 2e prijs was voor Sexbierum met Hendrieke van der Schoot, Hanna Bruinsma en Elisa Herrema met 34 punten en 22 tegeneersten.
De 3e prijs werd gewonnen door Berlikum met Leah Tuinenga, Anke Zwart en Ilse Tuinenga met 34 punten en 29 tegeneersten.
In de B-klasse zegevierde Grou met Liesbeth de Vries, Renske Kalsbeek, Janneke Liemburg en Nynke de Boer met 35 punten. Jammergenoeg had de KNKB verzuimd voor vier kransen en vier medailles in deze klasse te zorgen, waardoor er één kaatster teleurgesteld moest worden. Voor de foto werd er even een krans en medaille geleend van het winnende partuur in de A-klasse. De 2e prijs was voor Minnertsga met Anne Nieke Bergsma, Anna Kootstra en Simona Kootstra met 31 punten. De laatste en beslissende partij tussen deze beide parturen werd geflatteerd maar verdiend gewonnen door Grou op de stand 5-3 6-4.

 


Kermis - Weekend 17 - 19 Juni

Dit jaar zal er een springkussen zijn en een Kop van Jut voor de Jeugd

 

 

“Jan Weewer-partij” , Vrijdag 17 Juni, aanvang : 13.30 uur (voor de Jeugd) 16.30 uur(voor de Senioren)

Na twee jaar kon eindelijk weer op de vrijdagmiddag de "Jan Weewer-partij" verkaatst worden. Gelukkig was er genoeg deelname om in drie categorieen te kaatsen. Zo werd het weer een leuke kaatsmiddag met spannende partijen. Ondanks de slechte voorspellingen bleven de weergoden ons goed gezind en werd het een mooie kaatsdag. De prijzen bij de jeugd werden uitgedeeld door mevr. Alie Weewer sr.

Bij de senioren stonden vier partuur op de lijst. Er werd spannend gekaatst tot de laatste slag. Zo spannend zelfs date en van de deelnemers de uitslag thuis afwachtte en later weer naar het veld moest om de prijs op te halen. Het partuur van Pieter van der Schoot, Henk Jellema en Lydia Epema-Post wonnen de krans met een gevulde booschappentas van de Coop.De tweede prijs ging naar het partuur van Alexander Post,Tina Bootsma en Eadse de Vries

De uiteindelijke winnaars en winnaressen werden :

Welpen Pupillen Schooljeugd
     
 1. Wayne Cuttress - Sigrid Post
 2. Jesper Faber - Ilse Hartman
 3. Marten Jansen - Jesse Zijlstra
 1. Michael Cuttress - Maurits Post
 2. Jildou Jansen - Marjolein Herrema
 1. Bettie Terpstra - Durk Ennema
 2. Justin Haarsma - Ronald de Vries
Sigrid en Wayne Michael en Maurits Durk en Bettie
Jesper en Ilse Jildou en Marjolein Justin en Ronald
Marten en Jesse alle prijswinnaars schooljeugdalle prijswinnaars pupillen
 
Alle prijswinnaars welpen Alle welpen en pupillen

Senioren    
1e prijs winnaars 2e prijs winnaars Alle prijswinnaars bij Senioren
 1. Pieter van der Schoot
 2. Lydia Epema-Post
 3. Henk Jellema
 1. Eedse de Vries
 2. Tina Bootsma - vd Wal
 3. Alexander Post
 
Pieter, Lydia en Henk Eedse,Tina en Alexander Alle prijswinnaars bij Senioren
     
Beker Jongste deelnemer Koninginnebeker Oudste deelnemer
 
Originele foto's kunnen beperkt worden bijbesteld, even een mailtje naar mij

 


Partuur Joran Gerbranda wint 1e prijs Schooljongens A-klasse, Sexbierum, Zondag 19 Juni

Partuur Joran 1e prijs Zondag 19 juni werd in Sexbierum/Pietersbierum gekaatst door de schooljongens.
In de A-klasse stonden 6 partuur op papier. Er werd drie keer gekaatst.
De parturen 1,2 en 3 kaatsten tegen de parturen 4,5 en 6.
De spanning bleef tot de laatste partij waarin partuur 3 en 5 om de krans kaatsten.
De partij werd in het voordeel van partuur 3 beslist op de stand van 5-5 6-4.
1. Wout Zijlstra Folsgare, Joran Gerbranda Sexbierum, Jehannes Gietema Akkrum.
2. Kevin Jordi Hiemstra Stiens, Jimmy Geertsma Dronrijp en Dirjan Bouma Grou.
nr's 1 en 2    

Wedstrijdsponsor: P.K. Goodijk en Wiebe de Jong
Kransensponsor:  Frans Faber.  


Lotingslijst A-klasse (6 parturen)

Korte Foto-impressie

   
Lotingslijst B-klasse (29 parturen en 1 bijloting)  
   
Onze vereniging wordt vertegenwoordigd door : B-klasse (Jan Sjouke - partuur 07, Mike - partuur 18)
  A-klasse (Joran - partuur 03 en Mark Jan - partuur 02)
Stand nieuwe vaandel Dinsdag 14 Juni

!!!!!!!!!! De teller voor het nieuwe vaandel staat inmiddels op !!!!!!!!!Alle gevers nogmaals Hartelijk dank.......


CFK-reünie-partij in Berlikum

In Berlikum wordt op zaterdag 18 juni een reünie gehouden met een kaatspartij voor de voormalige kaatsbond CFK.
De CFK is in 1994 gefuseerd met de KNKB. De CFK bestond toen precies 60 jaar en was uit principe de zaterdagafdeling van de kaatssport.


Op 01 maart 1934 richtten kaatsers uit Bolsward, Berlikum, Franeker, Minnertsga en Sexbierum de CFK op.
De stichting Kaatsmuseum van de KNKB en de initiatiefnemers van Kaatshistorie.nl hebben er bovendien op aangedrongen
het CFK-materiaal in te scannen en te voorzien van informatie, zodat dit stuk verleden ook vastgelegd wordt.
Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Vandaag op 1 maart gaat de site www.cfk-partij.nl online.

Tot en met 1993 werden er jaarlijks vele wedstrijden en bondspartijen afgewerkt.
Dat leverde kampioenen en klassementen op. De laatste kaatslichtingen ook een dames- en meisjescategorie behoren daartoe vinden het de hoogste tijd
om weer eens bij elkaar te komen om terug te blikken op die periode. Ook mensen die op wat voor wijze dan ook actief waren voor de CFK zijn van harte
uitgenodigd.
Alle oud-CFK'ers en iedereen die bij deze bond op enige wijze actief was, worden van harte uitgenodigd om op de CFK-reüniepartij aanwezig te zijn.
Overdag wordt een CFK-reünie-kaatspartij gehouden met de zachte bal, zodat iedereen mee kan doen. Daarna kan iedereen aanschuiven bij een bbq.

Datum: Zaterdag 18 juni
Plaats: Sportcomplex Berlikum
Tijdschema:
10.00 uur : Ontvangst en begin reüniepartij met zachte bal
14.00 uur : CFK-reünie-partij
17.00 uur : Start bbq met een muzikale omlijsting
19.00 uur : Start avondprogramma

Aanmelding: via www.cfk-partij.nl of telefonisch ( 0511-444633) (Voor 01 mei aanmelden) .

In 1994 fuseerden de KNKB en de CFK (Christelijke Friese Kaatsbond).
Het kaatsmuseum en een speciale commissie is op zoek naar nog meer digitaal archiefmateriaal van de CFK
In het kaatsmuseum is uiteraard al ruimte voor het CFK archief. Er ontbrak echter een digitaal portaal.
Dankzij de samenwerking tussen KNKB, kaatsmuseum en reünie commissie wordt een start gemaakt om het digitale portaal te vullen van het CFK archief. 

Mensen allemaal bedankt, een geweldige opbrengst t.b.v. het nieuwe vaandel

De opbrengst van de statiegeld – flessenactie voor het nieuwe vaandel heeft het fantastische  bedrag opgeleverd van
                                                              
In Hitzum kunt u ons op 06 augustus zien lopen met het nieuwe vaandel bij de Ald Meiers-partij. Onthulling van het nieuwe vaandel wordt nog bekend gemaakt in de Um-krant en via onze site. Namens het bestuur en jeugdcommissie bedankt voor al uw flessen en giften. Wilt u ons nog steunen om het resterende bedrag van €130,00  bijeen te brengen, dan  zijn alle giften van harte welkom.
Dit kan via onze bankrekening 32.55.24.254 t.n.v. van onze kaatsvereniging o.v.v. het vaandel, of via Sia van der Schoot, tel. 591031of in de brievenbus op het Frjentsjerterein 13. Wij rekenen op uw steun.Partuur van Pytrik Visser wint 1e prijs, Meisjes d.e.l. te St. Nicolaasga, Zaterdag 11 Juni

Het partuur van Melissa Rianne Hiemstra (Stiens), Pytrik Visser (Sexbierum) en Geke de Boer (Wergea) is zaterdag in Sint Nicolaasga winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor meisjes.

Staand vlnr: Melissa Rianne Hiemstra, Pytrik Visser en Geke de Boer. Daarvoor Martine Tiemersma, Nicole Hempenius en Elly Hofman

 

Partuur Joran Gerbranda 1e prijs in verl.ronde Schooljongens D.e.l. B-klasse,
Zaterdag 11 Juni, te Anjum

In anjum werd onder zonnig en regenachtige weersomstandigheden gekaatst. Het niveau was erg hoog in anjum en er werd goed gekaatst.
De strijd om de derde plaats in de verliezers ronde werd gewonnen door partuur 4 Habtuma Emke de Hoop en Mente de Boer.
De strijd in finale van de verliezers ronde ging tussen partuuren 9 en 15.
Partuur 9 Joran Gerbranda en Dennis Fennema ging met de 1ste prijs in de verliezersronde naar huis.
En partuur 15 Robert Broders en Hidde Smit wonnen de tweede prijs in de verliezersronde.
In de winaarsronde won partuur 2 Fedde okinga en Jouke vlasbloem de kransen.
De tweede prijs ging naar partuur 16 Roald Bruinsma en Jouke dotinga.
En de derde prijs ging naar partuur 6 Pieter Sijtsma en Lieuwe van der Werf.


Anna Ennema 2e prijs bij Welpen-meisjes, Zaterdag 11 Juni, te Ijlst

Anna EnnemaMet een 12 partuur op de lijst werd er ondanks een paar regenbuien onder prima omstandigheden gekaatst in IJlst. Het waren in de winnaarsronde de parturen van Lobke Vlasbloem uit Idsegahuizum en Tessa Reitsma uit Berlikum, dat via een staand nummer in de finale kwam. De andere finalist kwam via de halve finale hierin kaatsten de parturen van Rixt Wijnia uit Wommels en Anna Ennema uit Sexbierum en het partuur van Laudy Bouma uit Buitenpost en Anouk Smink uit Makkum. Rixt en Anna wisten met 5 - 3 6 - 4 te winnen en kwamen zo in de finale. De finale zou een overwinning opleveren van het partuur van Lobke Vlasbloem, zij wisten op 5 - 2 6 - 6 de partij in hun voordeel te beslissen door een mooie bovenslag.


De herkansinsronde ging het partuur van Selina Meijer uit Tytsjerk en Marije Sweering uit Folsgare met een staandnummer de finale in. Daar troffen zij eline Koree uit Anjum en Alien Dijkstra uit Easterien. Eerst genoemden wisten de partij te winnen op 5 - 3 en 6 - 6

Uitslag.  
Winnaarsronde.
1e Lobke Vlasbloem - Idsegahuizum en Tessa Reitsma - Berlikum
2e Rixt Wijnia - Wommels en Anna Ennema - Sexbierum
3e Laudy Bouma - Buitenpost en Anouk Smink - Makkum

Herkansingsronde.
1e Selina Meijer - Tytsjerk en Marije Sweering - Folsgeare
2e Eline Koree - Anjum en Alien Dijkstra - Easterein
 

Partuur Jan Sjouke Weewer 1e prijs Jongens A-klasse bij Voorronde Provinciaal Schoolkaatsen Gemeente Franekeradeel

Woensdag 8 juni werd de voorronde gekaatst op het smuke kaatsveld van de VVV-Tzummarum. De diverse scholen bonden in drie categorieën de strijd aan.
De scheidsrechters Jetze Heeringa en Jelle Veldstra zorgden voor een prima verloop en ca. 18,-u. viel de laatste slag.

Bij de meisjes waren zeven partuur en zij kaatsen in een Winnaars en Verliezersronde. Kwalitatief was er behoorlijk verschil en dan krijg je weinig spannende partijen. De Oanset 3 van Ried met kaatsters Leentje Bootsma en Anna Wyke Bouma wonnen in de Verliezersronde de 1ste prijs. Bij de winnaars was de finale een walk-over voor  De Oanset 1 van Ried met Iris Boersma, Ineke van der Ploeg en Nienke Kamstra. De overwinning betekende tevens deelname aan de eindronde op 29 juni op Sonnenborgh te Leeuwarden. Yvonne Eisma en Anne Rixt Cnossen waren de verliezende finalisten met 5-0 en 6-4. Maar wel een keurige 2de prijs.

Tien parturen waren er bij de Jongens B-Klasse. Ook hier een Winnaars en Verliezersronde. De eerste omloop kende weinig verrassingen en slechts één spannnende partij op de stand 5-4 en 6-0. De telegraven kwamen ook in de 2de omloop vrij éénzijdig vol. Tenslotte kwamen in de finale van de Verliezersronde, De Oanset-Ried tegen
M.J. Talsmaskoalle  van Tzummarum. Op de stand 5-2 en 6-4 wonnen Lars Kingma, Rimar Looge en Frank Scheffer de 1ste prijs voor De Oanset.
Peter Tempelaar, Cornelis Jan van der Laan en Joost van der Burg wonnen de 2de prijs in eigen huis. De drie prijzen in de Winnaarsronde werden alsvolgt verdeeld.
Lars Bijlsma en Thomas Werkhoven wonnen met overmacht de 1ste prijs. De Bolder uit Franeker met Melvin Bokma, Reinder Douma en Lieuwe Baarda kregen de 2de prijs.
Tenslotte was de kleine premie voor De Opslach uit Franeker met Wessel van Wier, Frank van der Zee en Bouke Lokhorst. 

En dan Jongens A-Klasse. Daar werd goed en ook spannend gekaatst. De finale was het neusje van de zalm.
De Bolder nam tegen De Oanset aanvankelijk een 5-2 voorsprong. Maar dat liet het partuur van Ried o.l.v. Roel Pieter de Jong niet op zich zitten.
Gesteund door de supporters, maar vooral door eigen kunnen, werd de prachtige stand 5-5 en 6-6 bereikt. Met een hele dikke kaats ging De Oanset naar de opslag. Roel Pieter de Jong bracht de bal prima achterin.
Maar……………….met een hercules van Jan Sjouke Weewer trok zijn partuur aan het langste eind. Een werkelijk schitterend einde.

Wedstrijdleider Gerrit Monsma en voorzitter Pieter K. Goodijk reikten voldaan de prijzen uit aan de volgende parturen.

 1. Jan Sjouke Weewer, Jari Brander en Jan Ytse van der Beek gingen omkranst naar huis.
 2. Roel Pieter de Jong, Jolt Vollema en Nick Bergman namen de 2de prijs in ontvangst.
 3. Er waren twee 3de prijzen voor resp.: M.J. Tamsmaskoalle  te Tzummarum met Harm de Vries, Jelle Pieter van der Walt en Johan van der Walt.
  De Toermalijn uit Franeker kreeg ook een 3de prijs met Siard Bloemsma, Lieuwe Feenstra en Djurre Seerden.

Vermeldingswaard is zeker dat De Oanset-Ried algemeen winnaar was. Je kan zien, waar een klein dorp….. GROOT… in kan zijn.

Met dank aan de voortreffelijke verzorging en de mededeling dat wij op 06 juni 2012 de gast zijn van k.v. “De Twa Doarpen/DIOS te Sexbierum was een mooie middag teneinde.


Pytrik, Janneke en Hendrieke 2e prijs Meisjes Afd-partij te Pingjum, Maandag 06 Juni

anneke, hendrieke en-ytrk 2e prijsEasterein 1 wint de afdelingswedstrijd KNKB meisjes in Pingjum.
Vanavond werd de wedstrijd uitgespeeld die gisteren door het onweer gestaakt werd.

Het partuur Easterein 1 met Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma en Jelien Pompstra won de finale met 5-4 en 6-4 van Sexbierum/ Pietersbierum met
Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema.

De meisjes maakten er 's avonds voor publiek en vrijwilligers van de KV nog een spannende finale van.
De derde prijs werd door Easterein 2 in de wacht gesleept, dus dubbel succes voor Easterein!


Hendrieke, Pytrik en Janneke hebben nog een kans op de finale, Maandag 06 Juni,18.30 uur

De afdelingswedstrijd KNKB meisjes in Pingjum is vanmiddag (Zondag 05 Juni) gestaakt ivm onweer.
Morgenavond (Maandag 06 Juni) wordt er verder gespeeld om 18.30 uur.
Het partuur Easterein 1 staat al in de finale, Easterein 2 speelt nog tegen Sexbierum/ Pietersbierum om de andere finaleplaats.
Dus we zijn zeker van een 3e plaats, maar ook nog kans op de 1e prijs

ZET HEM OP MEIDEN!!!! We gaan voor de 1e prijs.....

 Trio Pytrik Visser wint in Koarnjum, Zaterdag 05 Juni

Het partuur van Pytrik Visser (Sexbierum), Jildou van Dijk (Minnertsga) en Lilijan Kingma (Sint Annaparochie) is zaterdag in Koarnjum winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor meisjes.

De premie was voor Ilse Tuinenga (Berltsum), Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Marrit Zeinstra (Peins). Uit een lijst van zestien parturen waren er nog derde prijzen voor Jildou Sweering (Folsgare), Anouk Tolsma en Elly Hofman beiden (Dronryp) en voor Tineke Dijkstra en Jelien Pompstra beiden (Easterein) en Geke de Boer (Wergea).

 

 Federatie Barradeel - WELSEC - Dorpencompetitie, Zaterdag 04 Juni te St. Jacobiparochie

Zaterdag 4 Juni was bij k.v. Het Noorden te Sint Jacobiparochie de eerste wedstrijd. Het bestuur en de jeugdcommissie hadden e.e.a. prima voorelkaar.
Op het zonovergoten prachtige kaatsveld gingen wij om 11,- u. van start. Er werd leuk en met enthousiasme gekaatst.
Helaas deed de (te)  harde wind veel afbreuk aan het spel. Het was bij tijd en wijle een hele opgave om de ballen binnen de touwen te brengen.
In de Welpen Meisjes categorie was er een individueel klassement. Anna Ennema uit Sexbierum won met overmacht de 1ste prijs.

Toen brak de Minnertsga tornado los. Riemer Jensma, Hidde Poelstra en Jeroen Haarsma wonnen de 1ste prijs bij de Welpen-Jongens. Minnertsga won bij de Pupillen-Meisjes, zonder een eerst tegen, alle partijen en natuurlijk de 1ste prijs met Mariet Haarsma, Sigrid Bekius en Simona Kootstra.
De Pupillen-Jongens van Minnertsga wilden niet onderdoen voor de meisjes en derhalve werden de winnaars Robert Loonstra, Jelmer Boomsma en Wesley Vriesema.
Bij de Schoolmeisjes was het partuur van de organiserende vereniging k.v. Het Noorden te sterk voor hun opponenten.
Wicia Nieuwhof, Nynke Kingma en Marjan Ebele gingen omkranst naar huis. Tenslotte kwamen de Schooljongens aan bod.
Twee poules van ieder 4 parturen kaatsen fel om de prijzen. De eerste partij in poule A tussen Minnertsga I en Sint Jacobiparochie I eindigde pas op 5-5 en 6-4 in het voordeel van de kaatsers van k.v. Het Noorden. Zij werden ook winnaar van hun poule.

In de B-poule waren de jongens van k.v. De Twa Doarpen/DIOS de sterksten.
Wie op een mooie en spannende finale had gerekend kwam bedrogen uit. Jan Sjouke Weewer en Mike Faber gunden hun tegenstanders slechts één spel.
Deze talentvolle jongens wonnen dan ook een verdiende 1ste prijs.
De verliezende finalist k.v. Het Noorden met Jort Wassenaar, Klaas Bijlsma en de geblesseerde Jasper Bokma een 2de prijs. Er gingen twee 3de prijzen naar resp. Minnertsga I met Johan Schilt, Ids Poelstra en Tjisse Poelstra en Minnertsga II met Bouke de Haan, Mathijs Dijkstra en Niles Jensma. Zo kwam er een einde aan een mooie kaatsdag.
     
Bettie, Nadine, Mike en Jan Sjouke   Michael, Willem, Maurits, Jesper en Anna
Bettie Terpstra, Nadine de Vries, Mike Faber en Jan Sjouke Weewer   Michael Cuttress, Maurits Post, Willem Bruinsma, Mike Faber en Anna Ennema

 


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)