Zaal-kaatswedstrijd KV "DTDDIOS Sexbierum - Pietersbierum", Zaterdag 19 Februari 2011

Afgelopen zaterdag 19 februari werd in Tzummarum voor de derde keer de jaarlijkse zaalkaatspartij van de kaatsvereniging  “DeTwaDoarpen/DIOS” georganiseerd.
Vanaf twee uur ’s middags kon de jeugd laten zien hoe balvaardig zij de afgelopen weken tijdens de trainingen al zijn geworden.

Bij de WELPEN was de eerste prijs voor Anna Ennema, Ilse Hartman en Noa Post. Zij werden ongeslagen kampioen in deze  categorie.
De tweede prijs was voor Marten Jansen, Ane Jan Jukema en Sigrid Post.


1e- en 2 e prijs winnaars Jeugd
Bij de PUPILLEN werd gekaatst  met drie verschillende lijsten en was er een individueel klassement.
De krans werd hier gewonnen door de enige dame in het gezelschap, Jildou Jansen. 
Willem Bruinsma en Ronald de Vries  werden beide tweede met 9 punten.
Maurits Post was derde met 7 punten. Prijswinnaars Pupillen
1e prijs SchooljeugdBij de  SCHOOLJEUGD
was de eerste prijs voor Jan Sjouke Weewer en Betty Terpstra,
de tweede prijs ging naar  Durk Ennema en Elisa Herrema.2e prijs Schooljeugd
Age Tichelaar Om zeven uur ’s avonds waren de SENIOREN aan de beurt. 
Onder leiding van "good old" Age Tichelaar kon er voluit worden gekaatst en rond  10 uur was de prijsuitreiking in de kantine van de Harnehal. De eerste prijs deze avond was voor het veteranen partuur van Jan van der Schoot, Heinz Palsma en Jan Feenstra (Pietersbierum) . 
Zij mochten de kransen en een goed gevulde broodmand mee naar huisnemen.
De tweede prijs was voor Dirk Jan volbeda, Alexander Post en Jannie Visser (Beetgummermolen),
zij wonnen een tegoedbon van schoonheidssalon Esther. 
De derde prijs ging naar Pytrik Visser, Pieter van der Schoot en Jantsje Rijpma, zij ontvingen een
ondernemersbon.
Ook Age Tichelaar werd bedankt voor zijn inzet deze avond en ontving hiervoor een kleine attentie.


1e prijswinnaars Senioren 2e prijs winnaars senioren 3e prijs winnaars senioren
De lijst van de Welpen De lijst van de Schooljeugd
De lijst van de Pupillen De lijst voor de Senioren

Dian en Bettie TerpstraNoa PostIlse HartmanMarten Jansen
 

 Wist u dat…..

 • De jeugd alweer druk aan het trainen is op verschillende locatie’s?
 • Ze trainen in onder andere Winsum, Franeker, Sexbierum, St. Annaparochie, Arum, Tzummarum en Sexbierum?
 • Dit gebeurt onder supervisie van onze eigen vereniging, de federatie, de KNKB, Kaatskoal St. Anne, Stichting Score en Keatskoalle Arum?
 • Er in de winter door meerder jeugdleden in de Trije aan muurkaatsen wordt gedaan?
 • Dat er door sommige senioren ook in de winter wordt gekaatst, o.a. in Franeker en Tzummarum?
 • Jelte Visser kaatst bij de junioren en hij ook een vrije formative partuur heft?
 • Onze jeugd en junioren het erg leuk vinden als u ze komt bezoeken tijdens de wedstrijden?
 • Zelf ook nieuws en foto’s kunt doormailen naar onze website?
 • Jelte Visser zijn kaatstrainersdiploma heeft gehaald tijdens zijn opleiding aan het CIOS?
 • Kees van der Schoot ook de cursus voor kaatstrainer 2 heeft gevolgd en nu stage loopt voor kaatstrainer 3?
 • Het weer een gezellige dag was tijdens onze jaarlijkse zaalkaatswedstrijd?
 • Hendrieke van der Schoot op trainingsweekend is geweest naar Belgie?
 • dit reuze gezellig was en er veel gemuurkaatst is?
 • Sexbierum de afdelingscompetitie heeft gewonnen bij het muurkaatsen -16?
 • Hendrieke en Pieter van der Schoot  samen dit partuur vormden?
 • We bezoek heben van mollen op ons kaatsveld?
 • De gemeente van alles probeert is om ze te verwijderen?
 • Er een vlaggemast is geveld?
 • Dat men druk bezig is om deze schade te herstellen?
 • Ze bij de Federatie Barradeel  naarstig op zoek zijn naar bestuursleden?
 • Ook u hier wat kunt betekenen?
 • We druk bezig zijn met een nieuw vaandel?
 • Alle giften en bijdrage’s hiervoor van harte welkom zijn?
 • U hiervoor contact op kunt nemen van Sia van der Schoot?
 • Wij straks met een schitterend vaandel door Hitsum kunnen lopen?
 • Het bestuur weer  uit 9 man/vrouw bestaat?
 • Hendrika van der Veen-Norder ons  bestuur weer voltallig heeft gemaakt?
 • Jan van der Schoot na bijna 10 jaar stopt als penningmeester van de kantine?
 • Hendrika van der Veen zijn taken gaat overnemen?     
 • Andries weer een nieuw fototoestel heeft aangeschaft  voor de vereniging?
 • En deze in zijn beheer blijft?
 • Hij hier zo blij mee was als een  klein kind?
 • Wij nu weer de prachtigste foto’s zien verschijnen op onze site?

Pytrik, Hendrieke en Janneke 1e prijs Sportploeg Jeugd 2010.

De toppers en coachDe sportprijs bokaal

In een bomvolle Koornbeurs werden donderdagavond 10 februari, de sportprijzen 2010 van de gemeente Franekeradeel  uitgereikt.
Sexbierum was sterk vertegenwoordigd op dit feestje.
Onder grote belangstelling en onder het genot van een hapje en drankje werden de sporters, sportteams en sporttalenten in het zonnetje gezet.

Bij de talenten was er een tweede prijs voor Alie Weewer, sportploeg van het jaar werd The Colourgards uit Sexbierum.
En bij de sportploeg jeugd ging de 1e prijs naar het schoolmeisjespartuur  Pytrik Visser, Janneke Ennema en Hendrieke van der Schoot.
De tweede prijs was voor het voetbalelftal C1 uit Franeker en de derde prijs was voor het voetbalelftal D1 uit Tzum.
De dames waren samen met coach Minke Jansen naar de Koornbeurs gekomen om hun prijs in ontvangst te nemen.

De prijs bestond uit een bronzen beeldje, een medaille, een cheque van honderd euro voor de sporters en een prachtig bos bloemen.
Rond half tien was het officiele gedeelte afgelopen en keerden sporters en supporters weer huiswaarts. 

alle prijswinnaarsde mooie prijzen
Pytrik Visser neemt prijs in ontvangst De skuol famkes en de coach

 


Zaalkaatswedstrijd Federatie Barradeel e.o in de " Harne-hal" te Tzummarum

Zondag 06 Maart a.s. om 10.00 uur zal er een Zaalkaatswedstrijd worden gehouden,
georganiseerd door de Federatie Barradeel in de "Harne-hal"te Tzummarum.

Dit zijn de lotings-lijsten : Fiera, Anna, Marten, Jildou, Michael, Maurits, Jan Sjouke, Mike, Justin en Bettie van
KV
"de Twa Doarpen-D.I.O.S.
Sexbierum-Pietersbierum
ZET HEM OP!!!!

 
Lotingslijst WELPEN (6 partuur, verdeelt over 2 poules)
Lotingslijst PUPILLEN (5 partuur + verl.R.)
Lotingslijst SCHOOLJEUGD A-klasse (3 partuur, poulekaatsen)
Lotingslijst SCHOOLJEUGD B-klasse (4 partuur, poulekaatsen)


Pakes, beppes, heit en memmen, begelieders, coaches etc !!!!
MAAK FOTO'S VAN DE WEDSTRIJD, stuur ze op

Hallo kaatstoppers,

De WINTER-TRAINING gaat beginnen op 9 februari

Jullie zijn ingedeeld in de volgende groepen:
 
17.30 - 18.30 uur
(o.l.v. Jannie Visser)
  18.30 - 19.30 uur
(o.l.v. Jelte Visser)
  Als je niet kan komen dan graag afmelden bij je trainer.

Tel. Jannie Visser :06-29140970.
Tel. Jelte Visser : 06-29064266.
 
Wij wensen jullie veel plezier op de training!
 
Groetjes,
 
De Jeugdcommissie & Trainers
   
Audrey Post
Maybritt Esmee Norder
Roan Mark Norder
Ilse Hartman
Autger Zijlstra
Jesse Zijlstra
Betty Goodijk
Rienk Kamstra
Aldert Harmens
Lucas Terpstra
Sigrid Post
Marten Jansen
Gerben Bruinsma
Ane Jan Jukema
Esther Bijma
Dian Terpstra

Nominatie Sportprijs Gemeente Franekeradeel

De jongedames Pytrik, Janneke en Hendrieke zijn genomineerd voor de sportprijs in de gemeente Franekeradeel.
Donderdagavond 10 Februari om 19.30 uur wordt in de Koornbeurs bekend gemaakt wie van de genomineerden
in de prijzen zijn gevallen.BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)