Laatste muurkaatswedstrijd 2008, Zondag 21 December

Afgelopen zondag, 21 december was de laatste muurkaatswedstrijd van 2008. In de Trije te Franeker werden in de verschillende categorieën gestreden om de prijzen.

Pieter van der Schoot, speelde mee in de categorie jongens -16 jaar. Hij werd tweede achter Allard Nicolai uit Franeker.

Hendrieke van der Schoot viel deze keer buiten de prijzen.

Selectiegroep 13 Jongens-meisjes 2008

Op de foto: selectiegroep -13 jongens/meisjes 2008


Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige kerstdagen en een sportief 2009

Alle vrijwilligers van Kaatsvereniging De Twa Doarpen – D.I.O.S. , Bedankt voor jullie grote inzet afgelopen seizoen.

Wij wensen jullie
Prettige Feestdagen en een sportief 2009
Het Bestuur


Zaterdag 07 Februari 2009, Leden kaatswedstrijd vanaf 14 jaar in de Waddenhal

Zaterdag 07 Februari 2009 is de Waddenhal besproken van 18.00-22.00 uur voor een Leden Kaatswedstrijd vanaf 14 jaar. Doe mee, geef je op, we maken er een sportieve en gezellige avond van.

Opgave is mogelijk bij: (zorg er wel voor dat je dat doet, vóór Woensdag 04 Februari)

 • Jantsje Rijpma (591023)
 • Tina Bootsma-vd Wal (591923

Deze wedstrijd zal worden gesponsord door Jeroen Steman


Kaatstrainer3-Diploma(woensdag 17 december) voor Grada en Jannie

Nadat vorige week woensdag 10 december Grada van der Schoot examen had gedaan voor haar kaatstrainers3-diploma, heeft Jannie Visser het gisteren gedaan. Toen vond het 2e deel van de examens kaatstrainer 3 plaats. De kandidaten hadden in de Trije eerst het onderdeel traininggeven aan een zelf meegenomen trainingsgroep, daarna eindgesprek en bespreking van het portfolio bij de examinatoren in het Bondsbureau.

Voorzitter Piersma kon na afloop de diploma's uitreiken aan:

 • Johan Koster, Tzum
 • Corina van Wieren, Tzum
 • Grada van der Schoot, Sexbierum
 • Jannie Visser, Sexbierum
 • Pieter Riemersma ,Oudeschoot
 • Thekla Viëtor, Heerenveen
 • Jan Bouma, Grou

Jaap Lantinga Wergea heeft vanwege een blessure een uitgesteld examen.

Een overzicht van alle genomen foto's tijdens de training

Het examen ploegje van Jannie

Het diploma

Grada en jannie 1

Grada en jannie 2

De geslaagden voor diploma kaatstrainer3


Kaatstrainingen Federatie Barradeel e.o.

In de eerste week van februari 2009 start de federatie weer met haar trainingen. Deze worden gehouden in Tzummarum, de Harnehal of in St. Annaparochie, in de Bildtse Slag.

Je kunt je opgeven vòòr 24 december 19.00 bij Sia van der Schoot, tel. 591031 of via de mail: j_vd_schoot@hetnet.nl

Vermeld wel even je naam, leeftijd en bondsnummer.

Deze trainingen zijn niet bedoelt voor beginners. Zij  krijgen nog een uitnodiging van de vereniging om te gaan trainen in de zaal in Sexbierum.


Jan-Sjouke, Tjibbe en Jan succesvol Zaalkaatsen Federatie Barradeel e.o.,Zaterdag 13 december

Zaterdag 13 december werd er door de federatie Barradeel e.o. weer een zaalkaatswedstrijd georganiseerd. Van de kaatsvereniging uit Sexbierum waren er slecht drie deelnemers richting St. Annaparochie vertrokken. Als eerste was Jan Sjouke Weewer aan de beurt bij de welpen. 

Jan Sjouke was deze dag goed op slag, want hij wist al zijn partijen te winnen samen met Annet de Haan. De finale was nog wel spannend tegen Ype Akkerman cs.

Op de stand 5-5/6-6 wist Jan Sjouke de partij in zijn voordeel te beslissen. Zo ging de krans + envelop met inhoud mee naar Sexbierum. Daarna was het de beurt aan Tjibbbe Haitsma.

Tjibbe won samen met Sjoerd Koopal uit St. Jacobiparochie de eerste prijs in de verliezersronde. Ook Tjibbe beleefde een mooie kaatsdag, hij wist  bijna 40 ballen over de boven te slaan. Ook  voor hem was er een envelop met inhoud. Op de namiddag waren de senioren aan de beurt. Jan van der Schoot wist hier de 35ste krans in de wacht te slepen voor de familie dit seizoen.

Samen met Theo Drayer uit Tzummarum en Kitty Hempenius uit Herbayum was er na drie partijen de krans en een envelop. De federatie kan terugzien op een geslaagde kaatsmiddag met hopelijk de volgende keer ook weer wat meer deelname van de KV De TwaDoarpen/DIOS Sexbierum-Pietersbierum


Trainingen muurkaatsen

Het jaar loopt ten einde en ook de eerste cyclus van de muurkaatstraining is bijna afgelopen.

Vanaf oktober reizen Tjibbe Haitsma en Hendrieke van der Schoot elke donderdag naar Franeker om in de Trije deel te nemen aan de muurkaatstraining van de KNKB.

Afgelopen donderdag 11 december, werden er tijdens de training certificaten en prijzen uitgedeeld aan de beste trainingskaatsers. Tjibbe kreeg een medaille voor de beste mannelijke kaatser in de groep.

Ook kregen alle kaatsers een kerstpresentje mee van hun trainer Henk Haar. 


Kledingsponsors d.e.l.- tenue kv DeTwaDoarpen/DIOS  Sexbierum-Pietersbierum eindelijk op de foto

De jeugd heeft afgelopen seizoen al heel wat prijzen in de wacht gesleept in het nieuwe d.e.l.-tenue van onze kaatsvereniging maar het was nog steeds niet gelukt om een foto met de sponsor te maken. Afgelopen woensdag 17 december, voor aanvang van de examens kaatstrainer 3,  is het gelukt om een foto te maken.

Samen met een aantal kinderen, ging Jan van der Schoot, directeur van Welsec BV – Harlingen , en Fokje van Dijk – voorzitter van de kaatsvereniging, op de foto. Welsec blijft in eerste instantie sponsor zolang De Friesland ook op de shirts staat. Broeksponsor is een zusterbedrijf van Welsec - Landustrie Sneek BV. 

Sponsorkleding


Foto's Bowling "Griekse avond" Bestuur en aanhang 2008

Net als elk jaar, ging het Bestuur en aanhang op eigen kosten een avondje uit. Deze keer werd het Bowlen, en daarna eten bij de Griek tegenover de Harmonie te Leeuwarden. Na een zinderende strijd onderling kwam er een winnaar uit.

Het resultaat van het bowlen eindigde in de volgende stand:

 1. Andries Grijpma
 2. Tina Bootsma en Hein Obbe Weewer
 3. Jan Bootsma

De Poedelprijs werd gewonnen door Wally Feenstra.

Het duurde even voordat het eten bij de Griek op tafel kwam, H.O. had geregeld dat het rond 20.00 uur op tafel zou staan, maar dat werd ruim een uur later. Vele biertjes verder, was het dan eindelijk zover. Het was de moeite waard, en voor iedereen aan te raden. Gezien de drukte op zaterdagavond, vermoed ik, dat een "reservering"wel gewenst is.

De actie-foto's zijn helaas niet best (te weinig licht,onscherp)

Hierna volgt een foto-rapportage: FOTO-RAPPORTAGE


Pytrik groeide op met kaatsen (verslag door Geartsje de Vries)

Toen ze heel klein was, leerde ze de telegraaf al bedienen. Als jong zusje van Jelte moest ze elke zaterdag en zondag mee naar het kaatsen en om de verveling te verdrijven wilde zij de bordjes aan de telegraaf hangen: Pytrik Visser uit Sexbierum, klassementswinnaar bij de pupillen meisjes. Maar liefst 20 kransen nam ze mee naar huis afgelopen seizoen.

De muur van het huis aan de Buorrefinne hangt vol: naast de 20 van Pytrik ook nog eens  tien van broer en zus. Kaatsen hoort er gewoon bij in huize Visser. Heit kaatst nog steeds en ook broer Jelte is altijd op de kaatsvelden te vinden. Met Jelte was Pytrik als klein meisje al regelmatig met een bal aan het spelen.

Al op haar zevende werd ze geselecteerd voor de KNKB selectietraining bij de pupillen meisjes. Nadat ze daar al twee jaar getraind had, werd de nieuwe categorie-indeling ingevoerd. Pytrik zou eigenlijk nog een jaar bij de welpenmeisjes moeten trainen. Na veel lobbyen bij trainers en bondsbureau werd besloten dat Pytrik compensatie kreeg en bij de pupillen meisjes mocht meedoen. Nu, in 2008, heeft ze er vijf jaar pupillen meisjes op zitten en mag ze volgend jaar eindelijk een categorie hoger mee doen.


Pytrik was dit seizoen een klasse apart bij de pupillen meisjes. Eigenlijk elk weekend kwam er wel een krans bij en regelmatig zelfs twee kransen. Elke wedstrijd weer was Pytrik favoriet voor de  eindoverwinning.

Zelf voelde Pytrik dat niet zo, hoewel ze soms wel uit opmerkingen van de andere meisjes en van ouders begreep dat zij als dé te kloppen kaatster gezien werd. Het contact met haar medekaatsters is heel goed. Met name met Lillian Kingma, meteen ook haar sterkste tegenstandster,  heeft ze een hechte vriendschap opgebouwd. Als ze tegen elkaar moeten kaatsen gaan ze er beide vol voor, maar tegelijk gunnen ze elkaar de overwinning. Het leverde afgelopen seizoen mooie wedstrijden op.

Volgens mem Joke is Pytrik erg geliefd bij de andere meisjes, door haar sociale karakter. Ze is rustig en probeert haar maat van de dag altijd te stimuleren en positief te benaderen. Fanatiek is ze ook, maar dat valt niet snel aan haar gedrag, uitlatingen of gezichtsuitdrukkingen af te leiden. In het afdelingspartuur van Sexbierum, met Hendrieke van der Schoot en Janneke E nnema, is Hendrieke degene die verbaal het meest aanwezig is, maar toch wordt Pytrik als leidster beschouwd, puur door haar kwaliteiten.  Pytrik kan het prima vinden met coach Minke Jansen van het afdelingspartuur.

Behalve dat het gezellig is, is Minke ook altijd positief. Afgelopen seizoen is het hele partuur op de vroege ochtend van de NK in Cornjum, bij trainer Jan Douwe Gerbranda geweest om daar te ontbijten. Dit gezamenlijke begin van de dag heeft positieve gevolgen gehad, want het kampioenschap werd binnengehaald. Dat ging niet heel gemakkelijk overigens.

Eerst moest in de derde omloop het sterke Dronrijp, met Elly Hofman, opzij gezet worden en in de finale trof Sexbierum het verrassende Folsgare dat zelfs met 4-5 en 6-6 voor kwam. Pytrik: “ik moast opslaan en doe sloegen sy kwea….” Door het oog van de naald dus en in het laatste eerst wisten Pytrik en Hendrieke met mooie opslagen de beslissing te forceren.

was voor de tweede keer dat Pytrik een prijs pakte op een NK. In 2005, negen jaar was ze pas, behaalde ze de tweede prijs bij de schoolmeisjes. Als balkeerder bij Grada van der Schoot en Elbrich de Haan weliswaar, maar toch. Als we het er over hebben mengt heit zich in het gesprek: “en se hiene it winne kinnen hear!

De skieds sei dat Pytrik de bal oan hân hie, mar dat wie net sa… dan hie it 4-1 wurden foar ús en dan hie ik it noch sjen moatte oft  Goaiïngea it wûn hie!” . Buiten het kaatsseizoen is Pytrik een voetbalster. Bij de plaatselijke vereniging AVC speelt ze, samen met onder andere Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema in een D team dat louter uit meisjes bestaat. Hun tegenstanders, voor het overgrote deel teams met alleen maar jongens, willen zich nog wel eens schuldig maken aan onderschatting… maar na één helft is dat meestal wel gebeurd, want de meiden van AVC doen goed mee in de competitie.

Niet zo’n wonder ook, met twee meisjes die geselecteerd zijn voor de Friese KNVB-selectie: Janneke Ennema en…… juist Pytrik Visser! Elke week reizen beide meisjes van Sexbierum naar Leeuwarden om daar training te krijgen van de ook in de kaatswereld bekende Gerieke de Groot….. Op mijn vraag wat Pytrik zou kiezen als ze dat zou moeten, kaatsen of voetballen, blijft het akelig stil. Gelukkig hoeft ze nog niet te kiezen. Haar club AVC past graag de wedstrijden van het D meisjesteam aan op de kaatsagenda van Pytrik,  zodat ze mooi nog een paar jaar beide sporten intensief kan beoefenen.


Woensdag 10 december waren er in Franeker weer examens kaatstrainer 3

Grada aan het werk

Volgende week volgen de overige kandidaten en is de diplomauitreiking. De eerste avond kwamen in actie: Grada van der Schoot, Pieter Riemersma, Corina van Wieren en Johan Koster.

Zij gaven een examenles in de Trije aan hun eigen groep en hadden bij de opleiders en examinatoren een eindgesprek. Voor de kandidaten allen een positief resultaat!

Hulploeg,sponsor,voorzitster

Voor 2009 staan de cursussen kaatstrainer 2, kaatstrainer 3 alweer gepland. Zie elders op de site de informatie en de aanmelding. In 2009 wordt voor het eerst de cursus Kaatstrainer/-coach 4 gehouden. Eerder werd deze cursus, waarvoor behalve uitgenodigde trainers ook beperkt plaats is voor actieve geinteresseerde trainers met voldoende ervaring, de B-cursus genoemd.Volgende week heeft Jannie Visser ook nog examen, en dan is tevens de Diploma uitreiking

Aan het trainen


Pieter van der Schoot genomineerd sportprijs gemeente Franekeradeel

Dit jaar heeft de gemeente Franekeradeel opnieuw een sportprijs in het leven geroepen.

Alle sportverengingen konden leden voordragen die een uitzonderlijke sportprestatie hadden geleverd op regionaal of nationaal terrein. Onze kaatsvereniging had hun jeugdlid Pieter van der Schoot voorgedragen.

Sportprijs

Hij is dit jaar namelijk Europees Kampioen muurkaatsen geworden samen met Franke Jongboom uit Dronrijp. Dit was op 8 en 9 maart in de Trije te Franeker. Deze week viel er een brief op de mat dat Pieter is genomineerd voor deze sportprijs. Wij willen hem alvast veel sukses toewensen.

Een ieder is dan ook van harte welkom in de Koornbeurs op woensdag 17 december om 19.30. Ook zal het meisjes pupillen partuur nog in het zonnetje worden gezet door de gemeente. Alle winnende parturen uit onze gemeente worden die avond gehuldigd.

Ook zij en hun familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd.


Pieter van der Schoot 2de in muurkaatscompetitie.

Pieter 2e prijs

De eerste cyclus van het muurkaatsseizoen 2008-2009 is weer afgelopen. 5 zondagen werd er gekaatst, in oktober en november, in de Trije in Franeker in verschillende poules. Hierbij werd gespeeld met een degradatiesysteem  zodat er tenslotte vier winnaars uit de bus kwamen.

De eerste prijs was voor Allard Nicolai uit Franeker, tweede prijs voor Pieter van der Schoot en Esther Wagenaar uit St. Annaparachie en de vierde prijs was voor Pieter Sytsma uit Wommels. De volgende cyclus begint 7 december. 


Pieter van der Schoot 1e prijs bij muurkaatsen in de Trije, 16 November, Franeker

Pieter 1e prijs mk

Zondag 16 november werd voor de tweede keer dit seizoen een muurkaatswedstrijd georganiseerd.
Bij de jeugd tot 13 jaar was er in de jongenspoule een 1e prijs voor Pieter van der Schoot.

Hendrieke viel deze keer buiten de prijzen.
Hendrieke van der Schoot eerste bij muurkaatsen, Zondag 01 November

Zondag 1 november was alweer de eerste muurkaatswedstrijd. Er werd in drie poules gestreden.
Hendrieke van der Schoot won de Eerste prijs in de B-poule.
Voor Pieter van der Schoot was er het zilver in de A-poule.

Janneke,Hendrieke en Pytrik gehuldigd , NK Meisjes Pupillen 2008 te Cornwerd,17 Oktober 2008

Afgelopen vrijdag avond 17 Oktober 2008, werden in de kantine “De Lytse Trije” te Sexbierum, het meisjes pupillen partuur gehuldigd.Zij hadden op 28 juni jl. in Cornwerd de eerste prijs gewonnen op het NK kaatsen.

Ook de pupillen jongens werden in het zonnetje gezet vanwege hun tweede prijs op het NK pupillen jongens in Niawier.

P.K. Goodijk, oud voorzitter van de federatie Barradeel e.o., leidde de avond op zijn welbekende manier in juiste banen. Hij richtte als eerste het woord aan Pytrik Visser, Janneke Ennema en Hendrieke van der Schoot. Hij moest een eind terug in de geschiedenis van de kaatsvereniging om te memoreren aan de laatste huldiging. Dit dateerde uit de jaren tachtig, toen Sexbierum in 1984 de Bond won, en in 1985 de PC werd gewonnen door Johannes van Dijk.

Daarna was het woord aan vice-voorzitter Jan Feenstra. Het gras was hem al een beetje voor de voeten weggemaaid door Goodijk maar desalniettemin sprak ook hij het drietal nog lovend toe. Namens de vereniging mocht hij Pytrik, Janneke en Hendrieke en natuurlijk niet te vergeten coach Minke Jansen-Dijkstra, een prachtige glazen sculptuur overhandigen met daarin een foto gegraveerd van de overwinning.

Ook de tweede prijswinnaars uit Folsgare werden deze avond verrast met een leuke herrinnering aan deze dag. Jildou Sweering, Lisanne Folkertsma en Elma Breeuwsma kregen een mooie klok aangeboden met daarin een foto van zichzelf. Ook deze meiden waren blij verrast.

Een afgevaardigde van de kv uit Folsgare sprak de meiden nog toe en herrinnerde nog even aan de superspannende finale.

Tevens werden de pupillen jongens, Mark Jan Ykema en Pieter van der Schoot (Joran en coach Jan Douwe Gerbranda waren op vakantie) kregen voor hun tweede prijs op het NK een klok met daarin hun eigen afbeelding.

Kado meisjes FolsgareKado jongens pupillen

Namens de federatie Barradeel e.o. was de heer Gerrit Monsma aanwezig die Pytrik, Janneke en Hendrieke toesprak over de geweldige prestatie die ze hadden verricht. Voor de coach waren er bloemen en de meiden mochten een kadobon in ontvangst nemen.

Maar het partuur werd ook nog door hun coach Minke verrast met een kado in dorm van een speciaal gedrukt T-shirt. Minke vertelde dat ze eigenlijk weinig had hoeven coachen en dat het een plezierig seizoen was geweest. Omgekeerd werd de coach bedankt door Pytrik c.s. in de vorm van een boek, een bon en bloemen.

Verder werden de meiden gefeliciteerd door o.a. TC-lid Ytje Zeinstra en tennisvereniging WESP die ook een attentie voor de meisjes hadden meegenomen.

Kado NK Meisjes pupillen

Tenslotte werden zowel het jongens- als het meisjespartuur in het zonnetje gezet door de kledingsponsor van de jeugd, Welsec bv uit Harlingen. Voor de winnende coach Minke was er een dinerbon.
De muzikale omlijsting was deze avond in handen van Pieter Brandsma die speciaal een lied had geschreven voor deze avond, over de finale, waarin hij liet weten dat iedereen "tige grutsk " op Pytrik, Janneke en Hendrieke is.

Het lied kunt u hier downloaden : De Famkes

Na het officiele gedeelte werd er nog lang gedanst en gefeest in Sexbierum.

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG....


Johannes Algra 2e prijs bij de 55+,woensdag 15 Oktober

Johannes Algra, tegenwoordig wonend in Franeker, maar nog steeds lid van onze vereniging, heeft afgelopen woensdag bij de 55= wedstrijd in de Trije een tweede prijs gewonnen.

Algra speelt in de D-poule en kaatst ieder winterseizoen in de Trije. Een knappe prestatie voor ons bijna 83-jarige lid.  


Uitslagen jeugd t/m 16 jaar KV

MEISJES
VOOR TEGEN
1. Pytrik Visser 52 27
2. Rianne Ammerlaan 35 42
JONGENS
VOOR TEGEN
1. Jelte Visser 56 47
2. Pieter van der Schoot 54 27
3. Bart Jan van der Schaaf 52 32
4. Klaas Auke Dijkstra 47 29
5. Bauke Hielke Haakma 42 36
6. Johannes van der Veen 39 44
7. Stefan Post 38 28
8. Remco de Jager 34 34
9. Luuk Lafeber 33 45
10. Mathijs Post 32 38
11. Eedse de Vries 30 39
12. Jacob Henk Teerstra 22 40
13. Jonas Lafeber 21 10
14. Douwe van der Schaaf 20 34
15. Ronald Nieuwenhuis 20 47
16. Jort Gerbranda 14 32
17. Martijn Wassenaar 13 18
18. Eelco Goodijk 13 24
19. Kevin Ammerlaan 11 10
20. Kees van der Schoot 07 28

Coach Jan Douwe Gerbranda in het zonnetje gezet, 17 September

Na afloop van de sponsorkaatsmiddag van stichting Score wa er ’s avond nog een buffet en werd er afscheid genomen van drie kaatsers van de stichting. (Simon Minnesma, Tjitte Bonnema en Gejanne Dijkstra-Buma). Gejanne Buma en haar partuur werden dit jaar gecoached door Jan Douwe Gerbranda.

Ondanks verlies op de dames-PC hebben de dames met hun coach een geweldig seizoen beleefd.
Als vrije formatie partuur samen met Afke Hijlkema en Gerieke de Groot wisten ze maar liefst 11 van de 13 v.f. wedstrijden te winnen. Gejanne bedankte deze avond niet alleen Jan Douwe voor de goede samenwerking maar ook haar maat Afke waarmee ze jaren succesvol was op de Friesche kaatsvelden. Op 4 oktober wordt er nog een groots afscheidsfeest  georganiseerd voor Gejanne in Exmorra.


SLOTAVOND KV de Twa Doarpen-D.I.O.S., Vrijdag 12 September,18.30 uur

Afgelopen vrijdagavond 12 september, werd het kaatsseizoen weer afgesloten voor de jeugd van onze vereniging.

De organisatie was dit jaar in handen van de jeugdtrainsters Jannie Visser en Grada van der Schoot. Er waren verschillende activiteiten voor de jongste kaatsers.

Zo kon er gedanst worden, figuren maken van ballonnen en ook was er nog een wedstrijdje “baltsie bedriuwen”.

De eerste prijs was voor Mark Jan Ykema en Janneke Ennema.
De tweede prijs was hier voor Hylke Bootsma en Janet Kamstra.

FOTO-IMPRESSIE VAN DE DISCO-SPELLENAVOND JONGSTE JEUGD

Na de hapjes en drankjes waren er de prijsuitreikingen van de klassementen van de kompetitie:


Welpenmeisjes

 1. Lobke Walinga
 2. Greta Dijkstra

Lobke en Greta

Welpenjongens :

 1. Jan Sjouke Weewer
 2. Michael Cuttress
 3. Mike Faber

Jan Sjouke, Michael en Mike


Pupillenmeisjes:

 1. Hendrieke van der Schoot
 2. Hanna Bruinsma

Hendrieke en Hanna


Pupillenjongens:

 1. Tjibbe Haitsma
 2. Jelco Metz (niet aanwezig!!)

Tjibbe en Jelco (niet aanwezig)


Oudste jeugd meisjes:

 1. Pytrik Visser

Pytrik Visser


Oudste jeugd jongens:

 1. Jelte Visser
 2. Pieter van der Schoot
 3. Bart Jan van der Schaaf
 4. Klaas Auke Dijkstra

Jelte,Pieter,Bart Jan en Klaas Auke

Ook werden de parturen die op Federatieniveau afdelingsprijzen hadden gewonnen in het zonnetje gezet:


Welpen:

 1. Mike Faber, Durk Ennema en Jan Sjouke Weewer

Mike,Durk en Jan Sjouke

Pupillen:

 1. Tjibbe Haitsma, Mark Jan Ykema, Lieuwe van der Schaaf en Daan Gaale.

Lieuwe,Mark jan,Tjibbe en Daan

Schooljongens:

 1. Luuk Lafeber, Bauke Hielke Haakma, Jacob Henk Teertstra

Jacob Henk, Bauke Hielke en Luuk

Jongens:

 1. Ronald Nieuwenhuis, Bart Jan en Douwe van der Schaaf

Ronald, Bart Jan, Douwe

Alle parturen wisten de dorpencompetitie te winnen en de jongste drie cat. wisten ook de Barradeelpartij op hun naam te schrijven.

Verder was er nog een wisselbeker voor de:

 • Beste ledenkaatser 2008: Tjibbe Haitsma.
 • Beste Federatiekaatser 2008: Mark Jan Ykema
 • Beste KNKB kaatser 2008: Pytrik Visser

Mark Jan, Pytrik en Tjibbe

FOTO-IMPRESSIE VAN DE PRIJSUITREIKING

Ook Jannie en Grada werden in het zonnetje gezet door de vereniging, vanwege hun activiteiten met de jeugd. Naast de trainingen organiseerden ze dit jaar het diplomakaatsen en de slotavond. In oktober gaan de dames weer verder met hun cursus voor kaatstrainer. Ze proberen dan weer een stapje hogerop te komen.

Om 8 uur was het de beurt aan de oudste jeugd.Zij gingen met z’n allen gourmetten.Tevens waren hierbij enkele bestuursleden, jeugdcommissieleden en de voorzitster aanwezig.Rond kwart voor 11 ging iedereen weer richting huis.

FOTO-IMPRESSIE VAN HET GOURMETTEN OUDSTE JEUGD

De vereniging kijkt uiterst tevreden terug op het afgelopen seizoen waar bij de jeugd ook nog een 2de prijs op het NK bij de jongenspupillen werd gewonnen en door de meisjespupillen het goud op het NK. Deze worden later in het seizoen nog gehuldigd.

FOTOS VAN DE GEHELE AVOND, ALLES BIJ ELKAAR


Testdag in Franeker, Woensdag 17 September 2008

Woensdag 17 september werd o.a. in de Trije in Franeker weer de jaarlijkse testdag van de KNKB georganiseerd. Ook van onze vereniging waren diverse kaatsers die zich hier voor hadden opgegeven. Verdeeld in de categorieen welpen en pupillen moesten de jeugdige kaatsers bij de verschillende onderdelen laten zien of ze de kaatstechniek al enigszins beheersen.

Over een paar weken krijgen alle deelnemers bericht of en in welke trainingsgroep ze zijn geplaatst. Succes allemaal.


Prijzen voor Jan en Grada van der Schoot op Score-kaatsmiddag, Woensdag 17 September

Op woensdag 17 september werd door de stichting Score weer de jaarlijkse sponsorkaatsmiddag georganiseerd. Deze keer was het weer in Oudega.

Maar liefst 13 parturen hadden zich opgegeven voor deze kaatsmiddag. Zowel kaatsers als sponsors van de stichting waren goed vertenwoordigd. Jan van der Schoot kaatste voor het bedrijf van Rein Tiedema – Tiedema Droogtechniek uit Scharnegoutum. Samen met zwager Hielke de Jong uit Wijnaldum en Rein Tiedema wisten ze tot de finales door te dringen. Daar moesten ze echer hun meerdere erkennen in het partuur van Jelle en Mark Jan Riemersma en Baukje Aalbers.

De prijzen bestond uit een emmer en  kistje gevuld met schoonmaakartikelen aangeboden door Jaap Breman groothandel uit Leeuwarden. Grada van der Schoot kaatste samen met Manon en Patrick Scheepstra voor Welsec bv uit Harlingen.

In de eerste omloop troffen zij het partuur van Jaap Breman Groothandel uit Leeuwarden waar Jan Douwe Gerbranda voor uitkwam. Hier moesten ze onderspit tegen delven. Toch haalden ze nog de finale in de verliezersronde, waarin ze tweede werden, en gingen met een prachtig gevulde broodmand van bakkerij van der Veen naar huis.   

 


Krans voor Hendrieke van der Schoot

Afgelopen zaterdavond werd in Minnertsga weer het jaarlijkse pearkekeatsen georganisserd. De oorspronkelijke datum was 2 augustus, maar toen kon deze partij niet doorgang.

Hendrieke was gevraagd door Marten Bergsma uit Minnertsga en broertje Pieter kaatste met het zusje van Marten, Anne Bergsma. Er waren bij de pupillen 6 koppels. Men moest zijn eigen partuurnummer trekken en zo belanden Hendrieke en Pieter beide in een andere poule.

In de finale moesten de broers en zussen het tegen elkaar opnemen. Hier bleek dat Hendrieke en Marten nog het fitst waren, Anne wilde wel naar bed – Pieter nog niet, en ze wonnen de partij met 5-2, 6-4. Ook voor de inwendige mens was gezorgd, en de kinderen konden zich tegoed doen aan hamburgers en frikandellen.  Met een prachtige krans en een mooiere marmeren standaard verlieten ze tegen half elf  ’s avonds het veld.


Uitslagen  Competitie KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum 2008

Competitie welpen 2008

Competitie Pupillen 2008

Meisjes.                                              Voor               Tegen

1. Lobke Walinga                              52                    28
2. Greta Dijkstra                                51                    29
3. Nadine de Vries                             38                    44
4. Elisa Herrema                                24                    26            

Meisjes

1. Hendrieke van der Schoot             44                    23
2. Hanna Bruinsma                            41                    41
3. Marissa Bierema                            38                    29
4. Janneke Ennema                            31                    25

Jongens

1. Jan Sjouke Weewer                       56                    22
2. Michael Cuttress                            52                    37
3. Mike Faber                                     50                    22
4. Ronald de Vries                             40                    37
5. Durk Ennema                                 29                    29
6. Germ van der Schaar                     13                    15

Jongens

1.Tjibbe Haitsma                                49                    23
2.Jelco Metz                                       43                    39
3.Hylke Bootsma                               34                    40
4.Lieuwe van der Schaaf                   20                    35


Eindklassementen 2008 KNKB.

Afgelopen zondag 07 September werden op diverse plaatsen in Friesland en Drenthe de eindwedstrijden gehouden van de KNKB-jeugdcategoriën. De pupillen jongens en meisjes vertrokken ’s morgens vroeg in de bus richting Emmen. Pytrik Visser won bij de meisjes pupillen overtuigend het klassement. Met 54 punten was ze onbereikbaar geworden voor haar tegenstander. De tweede plaats winnaar had er 27.

Hendrieke van der Schoot eindigde in het klassement als 5de met 20 punten en Janneke Ennema stond op de 10de plaats met 16 punten. Ook wonnen deze drie dames het afdelingsklassement 2008. Bij de jongens pupillen was er een 4de  plaats voor Pieter van der Schoot in het eindklassement met 20 punten. Joran Gerbranda eindigde als 25ste met 7 punten en Mark Jan Ykema was 61ste met 2 punten.

Bij de schooljongens, eindwedstrijd in Beetgum, eindigde Kees van der Schoot als 10de met 20 punten. Johannes van der Veen eindigde 25ste met 9 punten. Bij de jongens eindigde Jelte Visser 26ste met 10 punten. Bij de meisjes, evenals de jongens in Menaldum,  eindigde Grada van der Schoot als 2de met 28 punten. Ook in het Bergsma-klassement eindigde ze net als vorig jaar als 2de. Dit is een speciaal klassement waarbij bepaalde partijen meetellen. Hierbij zijn mooie geldbedragen te winnen welke beschikbaar zijn gesteld door Bergsma Makkum.

Al met al prachtige resultaten voor onze jeugdige KNKB-kaatsers.


Jongens pupillen D.E.L. eindwedstrijd, Zondag 07 September te Emmen

Geslaagde pupillen eindwedstrijd (jongens en meisjes) in Emmen. Na de openingsopslagbal van de wethouder van Sport , de heer G.Evenhuis, kaatsten bijna 80 pupillen in Emmen hun laatste wedstrijd van het seizoen. In tweetallen werd fel en sportief gekaatst, zonder toeziende ogen van ouders, die op een apart veld hun eigen wedstrijd speelden. De pupillen speelden de drie omlopen in steeds wisselende samenstelling.

De uitslagen:

Jongens

 1. Pieter van der Schoot Sexbierum
 2. Marco de Groot Franeker
 3. Herre de Vries Minnertsga

Meisjes

 1. Vera Eekma Bolsward
 2. Anne Nieke Bergsma Minnertsga
 3. Roos Terpstra Menaldum

Tussen de partijen door maakte KNKB hoofdbestuurslid mevr. F.Toering de winnaars bekend van de jaarklassementen.

Bij de meisjes :

 1. Pytrik Visser Sexbierum
 2. Elly Hofman Dronrijp
 3. Lilijan Kingma Sint Anna Parochie

Bij de jongens:

 1. Patrik Nauta Berlikum
 2. Remco Bauke Dijkstra Berlikum
 3. Jesse Rinia Makkum

De afdelingskampioen bij de jongens werd Berlikum en bij de meisjes Sexbierum. Naast het kaatsen stond ook een bezoek aan het Aquarenagolfzwembad op het programma. Dit werd zeer gewaardeerd door jong en oud. Er was ook een pupillenouderpartij waar met een grote zachte bal werd gespeeld. Ook hier werd in steeds wisselende samenstelling met veel animo gekaatst.

De uitslag:

 1. Steven Kramer Arum
 2. Durk Telenga Menaldum
 3. Aukje Wiersma Cornjum
 4. ??
 5. ??
 6. ??
 7. Jan van der Schoot

Al met al een kaatsdag, die bij jong en oud in de smaak viel en de kaatssport in Emmen promootte.
Het leverde twee nieuwe leden op.


Lieuwe Brandsma gestopt als KNKB- scheidsrechter na 21 jaar

Lieuwe Brandsma was 21 jaar KNKB scheidsrechter. In Beetgum had hij zijn laatste officieële wedstrijd.


Foto's Vrijwilligersfeest 2008

Net als elk jaar, werd er weer een vrijwilligersavond gehouden. De opkomst was niet erg groot, maar dat was te danken aan de Visserij dagen in Harlingen en kinder oppas problematiek. Ook dit jaar werd de warme en koude hap weer verzorgd door Frits Willekes, onze culinaire virtuoos. De muziek werd verzorgd door de troubadoer Piet Brandsma. Dit tot verwondering van velen. Het was weer een gezellig onderondsje, en zelfs de beentjes kwamen van de vloer.

Hierna volgt een FOTO-RAPPORTAGE


"de Walinga-partij en de Piet Nieuwenhuis-partij ", Zondag 31 Augustus 2008

UITSLAGEN ZIJN :

Senioren

 1. Jelte Visser, Tina Bootsma en Henk Jellema
 2. Jan van der Schoot, Jan Feenstra en Dieuwke Walinga

Jeugd :

Jongste Jeugd :

 1. Greta Dijkstra
 2. Joran Gerbranda
 3. Nadine de Vries
 4. Michael Cuttress

De winnaars Jongste Jeugd

Oudste Jeugd:

 1. Ronald Nieuwenhuis
 2. Jacob Henk Teerstra
 3. Johannes van der Veen
 4. Bauke Hielke Haakma
 5. Jort Gerbranda

Winnaars Oudste Jeugd

De diverse impressie foto's van deze avond (nacht)kunt u hier vinden : FOTO'S


Uitslag klassement Wonen NWF-WELSEC -Fed. partij KV HET NOORDEN, Zondag 31 Augustus

Zondag 31 augustus 2008 was de laatste wedstrijd van federatie Barradeel alle cat. Helaas werden de senioren afgelast hier waren maar 4 deelnemers. De jeugd was goed vertegenwoordigt er werd leuk en sportief gekaatst al werd er soms flink gestreden.

De verschillende uitslagen waren als volgt:

Welpen – pupillen meisjes;

 1. Annet de Haan St Anne. en Saskia Leistra Tzummarum
 2. Marije Bleeker Oosterbierum en Sandra Schat St Jabik

Welpen jongens:

 1. Ype Akkerman St Jabik en Yari Brander Harlingen
 2. Jesper Bokma St Jabik en Iza Poeize Minnertsga
 3. Ids Poelstra Minnertsga en Jan Sjouke Weever Sexbierum

Pupillen jongens:

 1. Johan Schilt Minnertsga en Mark Jan Ykema Sexbierum
 2. Jelmer Swart St Jabik en Remco Schiphof St Jabik
 3. Gidion Swanson St Jabik en Jouke Kas St Jabik

School jongens:

 1. Arjen Bleeker Oosterbierum en Herre de Vries Minnertsga
 2. Meino de Vries Minnertsga en Pieter vd Schoot Sexbierum
 3. Andries Jensma Westhoek en Simon Hooitsma Harlingen

Schoolmeisjes:

 1. Alice Bokma St Jabik en Marja Terpstra St Jabik
 2. Bonita Schat St Jabik en Geke Koopal St Jabik

Na de prijsuitreiking werd Pieter Goodijk nog even in het zonnetje gezet Pieter heeft besloten om na 35 jaar te stoppen als voorzitter van de federatie hij kreeg een mooie krans om gehangen.

Pieter vertelde in zijn bedank woordje dat hij altijd met heel veel plezier dit had gedaan en dat hij als vrijgezel vast de enige was die zo veel kinderen onder zijn hoede had gehad alleen de kinder bijslag had hij nooit gekregen.

Ook was de prijs uitreiking van het klassement van Wonen NWF \ WELSEC., op deze avondDhr W Seepma was aanwezig om samen met Dhr G Monsma de prijzen uit te reiken .

De uitslag van het klassement van Wonen NWF \ WELSEC is als volgt:

Welpen meisjes :

 1. Annelies Bleeker Tzummarum
 2. Annet de Haan St Anne

Welpen jongens:

 1. Jan Sjouke Weever Sexbierum
 2. Iza Poeize Minnertsga
 3. Ype Akkerman St Jabik
 4. Jari Brander Harlingen

Meisjes pupillen :

 1. Saskia Leistra Tzummarum
 2. Janneke Ennema Sexbierum
  Marije Bleeker Oosterbierum
 3. Wicia Nieuwhof St Jabik
  Jantine Akkerman St Jabik
  Sandra Schat St Jabik

Pupillen jongens:

 1. Mark Jan Ykema Sexbierum
 2. Gidion Swanson St Jabik
 3. Pim v Tuinen St Jabik
 4. Johan Schilt Minnertsga

Schoolmeisjes :

 1. Alice Bokma St Jabik
 2. Marja Terpstra St Jabik
  Bonita Schat St Jabik

Schooljongens :

 1. Meino de Vries Minnertsga
 2. Luuk Lafeber Sexbierum
 3. Simon Hooitsma Harlingen
  Arjen Bleeker Oosterbierum
 4. Jeroen Slager St Jabik

Tenslote kreeg Dhr. Seepma als bedankt voor de sponsoring een mooi federatie shirt ingelijst aangeboden om in het woningstichting gebouw op te hangen, wij willen iedereen heel erg bedanken voor alle hulp deze dag.

  

Pytrik en Hendrieke 3e prijs en de 2e prijs in de Meisjes Pupillen D.E.L. te Ternaard, Zaterdag 30 Augustus

Pytrik en Hendrieke winnen respectievelijk 3e prijs in de winnarsronde en de 2e prijs in de Herkansing bij Meisjes Pupillen D.E.L. te Ternaard

In de winnaarsronde een spannende finale met 5-5 (6-4) voor Elly Hofman en Alina Brandsma.

De winnaars in de Winnaarsronde:

 1. Elly Hofman DRONRIJP en Alina Brandsma GOENGA
 2. Anne Nieke Bergsma MINNERTSGA en Anne van der Hem JORWERT
 3. Lisanne Folkertsma FOLSGARE en Pytrik Visser SEXBIERUM

De winnaars in de Herkansing:

 1. Lilijan Kingma SINT ANNAPAROCHIE en Nieske Hoekstra REAHUS
 2. Jeanette Jansma DRONRIJP en Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
 3. Elma Breeuwsma FOLSGARE en Franke Jager DRONRIJP

Krans voor Grada in Hartwert,Zaterdag 30 Augustus.

Afgelopen zaterdag 30 augustus werd er in Hartwert een d.e.l. partij georganiseerd door kv “Spui yn’e want”. Grada wist met haar maten Sietske Okkema en Gabriëla Bouma, beiden uit Easterin, de eerste prijs in de wacht te slepen. Iedere omloop hadden de dames moeite met om in hun spel te komen en moesten ze steeds vanuit achterstand de partij zien te winnen.

Ook in de finale stonden ze al snel op spul achterstand. Maar ook deze partij wisten ze in hun voordeel te beslissen en Marije van der Meer, Jitske Plantinga en   moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Sponsor Draaierij Posthumus bv uit Burgwerd heeft ook dit jaar weer alle deelnemers weer rijkelijk voorzien van sponsormateriaal waaronder een muismat, burobladen, pennen, notitieboekjes en magneten. En niet te vergeten de prachtige kransen gemaakt in eigen dorp.


KNKB Junioren del+derde jaars jongens

In de eerste omloop werden er veel ballen richting het perk gemist. Ook werden er veel ballen boven geslagen die uit de verschillende sloten werden teruggevonden. Uiteindelijk kwamen als winnaars uit de bus Ronald Steffens (Goutum) en Dennis Wijnjeterp (Dongjum). Zij wonnen de finale met gemak van Chris Anema (Witmarsum) en Hendrik Jan van der Velde (Makkum), die bijgeloot was. Als derde zijn geëindigd Arnold Zijlstra (Tzummarum) en Marinus Grond (Engelum).

De wedstrijd werd gesponsord door de Jubileum-comissie
De kransen werden gesponsord door P.K. Goodijk

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG


Pieter 2e prijs Welsrijp, Zaterdag 30 Augustus,Jongens Pupillen D.E.L.

Dirjan Bouma uit Grou en Remco Bauke Dijkstra uit Berlikum hebben zaterdag in Wjelsryp de d.e.l. – wedstrijd voor pupillenjongens gewonnen.

De premie was voor Pieter van der Schoot uit Sexbierum en Sijbren Blanksma uit Dronrijp. Uit een lijst van 29 parturen waren er nog derde prijzen voor Bart Reijenga uit Witmarsum en Emiel Wijma uit Makkum en voor Sander Kingma uit Dronrijp en Bouke Fopma uit Wommels.


Grada van der Schoot vloert haar tegenstanders 24 Augustus te Weidum

Dat er op de kaatsvelden niet alleen gekaatst wordt blijkt uit bijgaande foto.

Grada vleort haar tegenstanders zowel letterlijk als figuurlijk op de kaatspartij in Weidum afgelopen zondag 24 augustus in Weidum. Gelukkig was de kaatsfotograaf aanwezig om niet alleen de dames kaatsend op de gevoelige plaat vast te leggen. Ook werden er meerdere foto’s gemaakt van de judopartijtjes die Grada met haar medekaatsters hield. Dit tot vermaak van de aanweizigen op het veld.

Voor meer foto’s kijk op www.kaatsfotograaf.nl, Grada vloert Wiljo Sijbandi uit Dearsum.


Partuur van Jelte Visser wint 1e prijs Herkansing JONGENS D.E.L. te Kimswerd, Zaterdag 30 Augustus

Jelte Visser

In het zonnige Kimswerd is vandaag de jongens d.e.l. wedstrijd verkaatst.
In Kimswerd is hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe MFC (Multi Functioneel Centrum) dat op het kaatsveld staat. Er werd vandaag volop van diverse faciliteiten gebruik gemaakt. Er stonden in eerste instantie 10 parturen op de lijst, maar door 2 niet aanwezige kaatsers konden de 2 kaatsers van partuur 10 doorschuiven en stonden er in totaal 9 partuur op de lijst.

Er is gekaatst in een winaars- en verliezersronde.

In de Herkansing was de finale een eenzijdige strijd tussen Jelte Visser, Anno Galama en Hendrik de Boer tegen Erik de Groot, Dennis Zijlstra en Peter van Zuiden. Op 5-1 en 6-2 kon de kaats bij de boven behouden worden.

In de winnaarsronde was de spannendste partij van dag op de 3e lijst (om de derde prijs of de finale) tussen Bauke Triemstra, Aron Postma en Sybren Beert de Jong tegen Allard Sijtsinga, Willem Jan Postma en Jitze de Jong. Het partuur van Bauke Triemstra nam een 4-1 voorsprong, maar Allard Sijtsinga c.s. knokten zich terug in de wedstrijd.

Uiteindelijk werd het 5-5 en 6-6. Op die stand sloeg de goed opslaande Bauke Triemstra buiten.

In de finale was op voorhand meer spektakel verwacht, dat werd het niet. De winnaars van de vorige partij (Allras Sijtsinga c.s.) leken wat uitgekaatst en Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Bartele Boersma kaatsen degelijk. De finale was snel uit, op 5-0 en 6-4 eindigde de partij door een buitenslag van Willem Jan Postma. Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Bartele Boersma namen de prachtige kransen, gemaakt door Feikje de Jong, mee naar huis.

De uitslag van de winnaarsronde was:

 1. Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Bartele Boersma
 2. Allard Sijtsinga, Willem Jan Postma en Jitze de Jong
 3. Bauke Triemstra, Aron Postma en Sybren Beert de Jong

De uitslag van de Herkansing was:

 1. Jelte Visser, Anno Galama en Hendrik de Boer
 2. Erik de Groot, Dennis Zijlstra en Peter van Zuiden

Kees van der Schoot 3de in Wytgaard-Wirdum 24 Augustus 2008

Zondag 24 augustus werd in Wytgaard een d.e.l. partij georganiseerd voor de schooljongens. Kees wist hier met zijn maten de derde prijs te winnen.


Pieter en Joran winnen de krans in Achlum, 23 Augustus 2008

Zaterdag 23 augustus werd door de kaatsvereniging uit Achlum een d.e.l. partij georganiseerd voor de pupillen jongens. Pieter van der Schoot en Joran Gerbranda waren bij elkaar geloot en aan het einde van een lange kaatsdag gingen zij met de kransen en het eremetaal naar huis.


Pytrik en Hendrieke 1e prijs bij Meisjes Pupillen, Zaterdag 23 Augustus te Hijum-Finkum

Pytrik en Hendrieke winnen respectievelijk in de Winnaarsronde als in de Herkansing 1e prijs bij Meisjes Pupillen te Hijum-Finkum

De winnaars in de Winnaarsronde waren:

 1. Arlene Anouk Smits (Jirnsum) en Pytrik Visser (Sexbierum)
 2. Lilijan Kingma (St Annaparochie) en Dian Dijkstra (Easterein)
 3. Everdine de Haan (Wier) en Sandra Schat (St Jacobiparochie)
  Sjoukje Maeike Braam (Beetgumermolen) en Lisanne Burghgraef (Tjerkwerd)

De winnaars in de Herkansing waren:

 1. Lisa Hofstra (Wjelsryp) en Hendrieke v/d Schoot (Sexbierum)
 2. Nyncke Pytsje Terpstra (Easterein) en Jeanette Jansma (Dronrijp)
 3. Arjanne Schaafsma (Easterein) en Regien Sandstra (Easterein)
  Lieze Braaksma (Menaldum) en Davita Romers (Wommels)

Partuur Grada van der Schoot wint Meisjes-partij te Arum, Zaterdag 23 augustus

Margit de Groot, Sint Annaparochie, Grada van der Schoot, Sexbierum en Manon Scheepstra uit Franeker zijn zaterdag winnaar geworden van de meisjespartij in Arum.

Op de vrije formatie partij met 13 parturen op de lijst was de tweede prijs voor Martine Westra, Beetgumermolen, Ingrid Sobel, Tytsjerk en Jacobien Postma uit Tjerkwerd.

Verder waren er nog derde prijzen voor Anita Kant, Jirnsum, Doutsen Punter, Ried, Nynke Sinnema, Grou en voor het partuur Nelie Steenstra, Beetgumermolen, Marije van der Meer, Sibrandabuorren en Wiljo Sijbrandij uit Dearsum.

In de verliezersronde was de eerste prijs voor Janneke Koelmans, Oude Bildtzijl, Lyanne van Rijn, Deinum en Rianne Vellinga, Franeker. De tweede prijs ging naar Nynke Kooistra, Dronrijp, Jitske Plantinga en Sietske Okkema, beide Easterein.Het meisjeskaatsen was zeer aantrekkelijk om te zien. Er werd technisch goed gekaatst en in de vele spannende partijen toonden de meisjes karakter met fanatiek spel. De hoofdklasse-dames kunnen zich maar op maken, de nieuwe generatie zit er aan te komen.

Dat geldt zeker voor het winnende partuur. De eerste omloop wonnen ze nog vrij gemakkelijk met 5-2, 6-2, maar daarna kregen ze het zwaar. De tweede omloop, halve finale en finale waren eigenlijk stuk voor stuk finales waarbij opvallend veel eersten op 6-6 beslist werden.

De finale werd een waardig slotstuk van een fraaie kaatsdag, Margit de Groot, Grada van der Schoot en Manon Scheepstra leken aanvankelijk weggespeeld te worden door Martine Westra, Ingrid Sobel en Jacobien Postma die een stuk eenvoudiger in de finale waren gekomen via een staand nummer, een 5-2, 6-0 overwinning in de tweede omloop en 3-5, 0-6 in de halve finale.

Partuur Westra nam een dikke 4-1 voorsprong. De opslag van partuur de Groot begon veel beter te lopen en ze haalden in en vonden de aansluiting door een fraaie zitbal van Manon Scheepstra: 4-3, 4-4 werd het doordat Grada van der Schoot een uitslag terug wist te brengen zodat de kaats werd verzilverd. Het op stoom zijnde partuur leek snel naar de zege door te denderen toen het 4-5 werd door opnieuw een zitbal van Manon op 4-6. Westra c.s. wisten toch nog op 5-5 te komen doordat de opslag van Margit de Groot even niet lekker liep. Margit, Manon en Grada wisten zich echter prima te herstellen en wisten door een paar bovenslagen en een prima gekeerde bal alsnog de winst in de wacht te slepen: 5-5, 0-6. Gezien het vertoonde spel de gehele dag waren de Groot c.s. de terechte winnaar.

Nelie Steenstra uit Beetgumermolen, Grada van der Schoot uit Sexbierum en Harmke Siegersma uit Berlikum waren zondag het sterkste partuur bij de meisjes. 24 augustus 2008.

Op deze uitnodigingswedstrijd was de premie voor Anita Kant uit Jirnsum, Anke Winkel uit Hijum en Marije Hiemstra uit Easterein. Uit een lijst van acht parturen was er nog een derde prijs voor Nynke A. Sijbrandij uit Dearsum, Ingrid van der Veen uit Hurdegaryp en Lisette Wagenaar uit Sint Annaparochie.1e prijs Johannes, Schooljongens B-klasse D.E.L.,Zondag 17 augustus, Drachten

Jelle Scharringa uit Wjelsryp en Meindert Attema uit Ferwoude pakten zondag in Drachten de winst bij de wedstrijd d.e.l. voor schooljongens.


De premie was voor Jan Friso Bruinsma uit Wommels en Christian de Haan uit Franeker. Verder was er nog een derde prijs voor Kevin Jaarsma uit Arum en Jesse van der Molen uit Witmarsum.

In de B-klasse waren de kransen voor Johannes van der Veen uit Pietersbierum, Pytrik van Rosendal uit Stiens en Rutger-Jan Hazelhoff uit Hijum.

De premie was hier voor Jacob van der Bos uit Holwerd, Franke Jongboom uit Dronrijp en Hendrik Zeinstra uit Peins.

De kleine premie was voor Jelle Attema uit Idsegahuizum, Lennard Ringnalda uit Stiens en Lars Breeuwsma uit Folsgare


Pytrik Visser wint 3e prijs, Meisjes Pupillen , Zondag 17 Augustus

VvV Sjirk de Wal organiseerde zondag een Meisjes Pupillen A- en B- wedstrijd. De A-klasse was ingedeeld in twee poules van vier tweetallen.

In poule 2 moesten de sterkste parturen in een onderlinge confrontatie in de laatste poulewedstrijd uitmaken wie de finale mocht kaatsen. Lilijan Kingma met Anna-Brecht Bruinsma kaatsten een sterke partij en wisten met 5-4 en 6-2 te winnen van Pytrik Visser en Jildou van Dijk.

De finale en ook de strijd om de derde prijs waren zeer eenzijdig. Beide partijen eindigden ietwat teleurstellend met 5-0.

Uitslag:

 1. Lilijan Kingma – St. Annaparochie en Anna-Brecht Bruinsma – Wommels
 2. Atjella Keulen – Jirnsum en Akkelyna de Haan – Wier
 3. Pytrik Visser – Sexbierum en Jildou van Dijk – Minnertsga


Pieter 3e prijs Pupillen jongens DEL, Zaterdag 16 Augustus, Tzum

Jesse Rinia uit Makkum en Doede Rients Okkema uit Easterein zijn zaterdag in Tzum winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor pupillenjongens.

In een spannende finale werd met 5-5 en 6-4 gewonnen van Erwin Zijlstra uit Easterlittens en Pieter Sijtsma uit Wommels. Jesse Rinia werd uitgeroepen tot prins van de partij. Verder waren er nog derde prijzen voor Pieter van der Schoot uit Sexbierum en Emiel Wijma uit Makkum en voor Kars Eekema uit Dronrijp en Dennis Fennema uit Franeker.


Pytrik Visser 2e prijs, Meisjes Pupillen Uitnodiging te Wolsum, Zaterdag 16 Augustus

K.f. “De Seare Hân organiseerde zaterdag 16 augustus een Meisjes Pupillen Uitnodigingswedstrijd in Wolsum. Het was de 1e wedstrijd dit seizoen dat er gekaatst werd in 4 poules (van 3 parturen) zodat er na 3 omlopen een winnaar uit poule A/B en C/D moest komen.

De eindstrijd van poule A/ B was een “close finish” de parturen van poule B hadden alle drie partijen gewonnen. 2 parturen bleken evenveel eersten als tegeneersten te hebben en er was geen onderlinge wedstrijd gespeeld. Na het tellen van de tegenpunten in de laatste eersten van de 3 partijen bleken beide evenveel tegenpunten te hebben.Het lot bepaalde dat Elly Hofman en Jildou van Dijk het in de finale mochten opnemen tegen Pytrik Visser en Lieze Braaksma.

In de finale kregen zij “vleugels” want alles lukte en wonnen overtuigend met 5-0 en 6-0 Erg zuur was het voor Everdyna de Haan(Wier) en Anne Nieke Bergsma (Minnertsga) die nu voor de 3e prijs mochten vechten tegen Lilian Kingma (St. Annaparochie) en Elma Breeuwsma(Folsgare) .

Het werd een echte finale die eindigde in 5-5 en 2-6 mede door de sterke opslag van Lilian Kingma.

De Uitslag werd:

 1. Elly Hofman (Dronrijp) en Jildou van Dijk (Minnertsga)
 2. Pytrik Visser(Sexbierum) en Lieze Braaksma(Menaldum)
 3. Lilian Kingma (St. Annaparochie) en Elma Breeuwsma(Folsgare)


Ledenpartij kv “De Twadoarpen/DIOS”-Jeugd, Woensdag 15 Augustus

Afgelopen vrijdag organiseerde de kaatsvereniging uit Sexbierum alweer de een na laatste jeugdwedstrijd van dit seizoen. Met 38 jeugdkaatsers in diverse categorieen was het weer een geslaagde kaatsmiddag. Pas na negen uur werd de laatste bal geslagen door de oudste categorie.

 • Bij de welpencategorie gingen de kransen naar : Mike Faber en Greta Dijkstra die al hun partijen wisten te winnen. De tweede prijs was voor Durk Ennema en Lobke Walinga en het brons was voor Jan Sjouke Weewer en Maurits Post
 • In de pupillen-poule was de winst  voor Tjibbe Haitsma en Hanna Bruinsma. Mark Jan Ykema en Hylke Bootsma eindigden als tweede
 • Bij de schooljeugd was de eerste prijs in de verl.ronde voor  Jacob Henk Teertstra en Rianne Ammerlaan en de tweede voor Douwe van der Schaaf en Jonas Lafeber.
 • In de winnaarsronde waren de kransen voor Bauke Hielke Haakma en Bart Jan van der Schaaf en de tweede  prijs voor Johannes van der Veen en Jort Gerbranda.

De laatste ledenpartij  “Piet Nieuwenhuispartij” is op zondag 31 augustus.


Federatie Barradeel e.o. kaatst in Sexbierum,Woensdag 13 Augustus.

Hoewel het de hele ochtend had geregend, bleef het woensdagniddag tijdens de kaatspartij van de federatie in Sexbierum, gelukkig droog. De zon scheen, en alhoewel er een straffe wind stond werd er toch leuk gekaatst in alle vijf categorieen.

Om zes uur ’s middags konden de kransen en bekers worden uitgereikt aan de volgende jeugdkaatsers.

Welpen (9 partuur):

Winnaarsronde Welpen:

 1. Jan Sjouke Weewer Sexbierum – Ids Poelstra Minnertsga
 2. Mike Faber Sexbierum – Tjisse Poelstra Minnertsga
 3. Jari Brander Harlingen – Stijn Vroon Minnertsga

Jan Sjouke en Ids Poelstra

Verliezersronde:

 1. Iza Poiesz Minnertsga – Nadine de Vries Sexbierum
 2. Jarco Slager St. Jacobipar. – Dennis Nauta Wijnaldum

Pupillen Meisjes (6 partuur):

 1. Anne Bergsma Minnertsga – Janet Kamstra Sexbierum
 2. Hendrieke van der Schoot SexbierumAnnick Frietema Sexbierum

Anne en Janet

Pupillen Jongens (7 partuur):

Winnaarsronde:

 1. Mark Jan Ykema Sexbierum – Gideon Swanson St. Jacobiparochie
 2. Lieuwe van der Schaaf Sexbierum – Pim van Tuinen St. Jacobipar.

Mark Jan en Gideon

Verliezersronde:

 1. Tjibbe Haitsma Sexbierum – Jouke Kas St. Jacobipar.
 2. Detmer Bosma Tzummarum – Johan Schilt Minnertsga

Schoolmeisjes (3 partuur):

 1. Pytrik Visser Sexbierum – Sandra Dreyer St. Annapar.

Pytrik en Sandra

Schooljongens (4 partuur):

 1. Pieter van der Schoot Sexbierum – Riemer Akkerman St. Jacobipar. - Simon hooisma Harlingen
 2. Luuk Lafeber  en Bauke Hielke Haakma Sexbierum – Sieb Driessen Minnertsga

Pieter, Riemer en Simon


Pytrik Visser ook sterkste in Hallum, 10 Augustus 2008

De wedstrijd door elkaar loten voor pupillen meisjes te Hallum is zondag onder wisselende weersomstandigheden gewonnen door Pytrik Visser en Jeske de Boer. In de finale troffen zij de na een blessureperiode van 6 weken teruggekeerde Lilijan Kingma aan die werd vergezeld door Everdyna de Haan.

In deze partij sloegen zij halverwege een beslissend gat en zij grepen daardoor met 5-4 en 6-2 de overwinning.
In de strijd om de derde prijs waren Atjella Keulen en Sjoukje Maeike Braam met 5-2 en 6-6 duidelijk te sterk voor Elly Hofman en Anna-Brecht Bruinsma.

In de B-klasse, die met 19 parturen zeer goed bezet was, was de winst voor Anne Niek Bergsma en Rixt Keuning, Zij kregen in al hun partijen slechts 5 eersten tegen en ook in de finale waren zij met 5-1 en 6-0 veel te sterk voor Lisanne Folkertsma en Dian Dijkstra.

De derde prijs was hier voor Saskia Leistra en Arjanne Schaafsma.

De uitslag Winnaarsronde was:

 1. Anne Niek Bergsma en Rixt Keuning
 2. Lisanne Folkertsma en Dian Dijkstra
 3. Saskia Leistra en Arjanne Schaafsma

De verliezersronde van de B-klasse kende een spannende finale. Nyncke Pietsje Terpstra en Rixt Marije Heerschop trokken tegen Erika Kramer en Marije Miedema pas in het beslissende eerst overtuigend aan het langste eind. In de halve finale hadden de winnaars ook gewonnen van Iska Antje van der Vlugt en Dieuwke de Vries, waardoor het laatsgenoemde tweetal het met de derde prijs moest doen.


Jan Volbeda wint Heren 50+ D.E.L. te Harlingen, 09 Augustus 2008

In Harlingen stonden zaterdag 9 augustus 19 partuur op de lijst. De kransen waren voor Ale Mosselman uit Goutum, Jan Volbeda uit Sexbierum en Oeds de Roos uit Menaldum. In de finale wonnen zij met 5-1 en 6-2 van Jenne Efdé uit Groningen, Gerrit de Jong uit Ysbrechtum en Simon de Groot uit Midlum. De derde prijs was voor Hendrik de Jong uit Bolsward, Andries Idzerda uit Goutum en Siebe Marra uit Dronrijp.


Kees 3e prijs Schooljongens v.f. , 09 Augustus, Driesum

Met totaal 13 parturen op de lijst werd even na 10.00 uur de eerste bal geslagen. In de 1e omloop waren er meteen al een aantal parturen flink aan elkaar gewaagd. Zo moesten Jelle Scharringa, Rick Rusticus en Jan Schurer het opnemen tegen Jesse van der Molen, Meindert Attema en Kees van der Schoot. Deze partij eindigde in het voordeel van laatstgenoemden op een stand van 5 - 5 6 - 4.

Ook het partuur van Tjitse Ben Hoekstra, Remco Kuperus en Willem Heeringa wonnen op een stand van 5 - 5 6 - 0 van Andries Jesma, Franke Jongboom en Christian de Haan.

2e omloop:

Op de tweede lijst wisten de parturen van Jesse van der Molen, Tsjitse Ben en Wietse Fopma zich te plaatsen voor de halve finale. Partuurnummer 12, bestaande uit Enno Kingma, Jelle Attema en Remco Miedema hadden een "staand nummer".

Halve finales:

Enno Kingma c.s. moesten het opnemen tegen het partuur van Jesse van der Molen c.s. Dit werd een spannende partij met uiteindelijk een winst voor Enno en zijn maten op een stand van 5 - 4 6 - 4. Het partuur van Tjitse Ben veegden de vloer aan met Wietse Fopma en Jan Friso Bruinsma. Met een uitslag van 5 - 0 6 - 2 plaatsen zij zich voor de finale.

Finale:

Zoals gehoopt werd de finale de spannendste partij van de dag. Met de ultieme 5 - 5 6 - 6 op de telegraaf besliste Tjitse Ben met een "ace" de partij.

De uitslag Winnaarsronde is:

 1. Tjitse Ben Hoekstra, Remco Kuperus en Willem Heeringa
 2. Enno Kingma, Jelle Attema en Remco Miedema
 3. Jesse van der Molen, Meindert Attema en Kees van der Schoot
  Wietse Fopma en Jan Friso Bruinsma

Uitslag Herkansing:

 1. Jelle Scharringa, Rick Rusticus en Jan Schurer
 2. Rein Hiemstra en Jesper de Groot

Deze partij werd mogelijk gemaakt door Rabobank Noordoost Friesland en Agrilog praktijktrainingen.


Johannes 1e prijs Schooljongens B-klasse Herkansing, Zondag 3 augustus, Stiens

De uitslag Winnaarsronde is:

 1. Stef de Graaf uit Tzummarum en Sieb Driessen van Minnertsga
 2. Jelle Attema uit Idsegahuizen en Jesper de Groot van Sint Annaparochie
 3. Remco Miedema uit Ried en Lars Breeuwsma van Folsgare

De uitslag Herkansing is:

 1. Johannes van der Veen uit Pietersbierum en Henk van der Meer van Lekkum
 2. Andries Jensma uit Westhoek en Rein Hiemstra uit Sint Annaparochie

Pytrik en Hendrieke 1e prijs Meisjes pupillen , Zondag 03 Augustus, Wijtgaard

Pytrik en hendrieke wonnen beiden de 1e prijs in respectievelijk de Winnaars- als in de Herkansing

19 Parturen van de Meisjes Pupillen kaatsten vanmiddag op het veld van de kaatsvereniging Mei Elkoar Nij Libben yn Wytgaard. De dag begon zonnig maar in de middag is er toch een korte pauze ingelast vanwege de regen. Na een spannende halve finale met ‘alles aan de hang’ wisten Akkelyna de Haan en Anouk Tolsma zich te plaatsen voor de finale. In deze finale moesten ze het opnemen tegen Pytrik Visser en Erika Kramer die ‘een staand nummer’ hadden. Het leek erop dat dit laatste partuur met gemak zou winnen; ze stonden al snel 3-0 voor.

Maar Akkelyna de Haan en Anouk Tolsma wisten dapper terug te komen tot op het laatst 5-4. Toch ging de winst naar Pytrik en Erika, zij bleken met hun goede opslag en ook het knappe tussenspel van Pytrik toch te sterk.

De uitslag in de Winnaarsronde is als volgt:

 1. Pytrik Visser (Sexbierum) en Erika Kramer (Arum)
 2. Atjella Keulen (Jirnsum) en Marije Miedema (Hitzum)

De winnaars in de Herkansing waren:

 1. Hendrieke v/d Schoot (Sexbierum) en Sjoukje M. Braam (Beetgumermolen)
 2. Lieze Braaksma (Menaldum) en Lisanne Burghgraef (Tjerkwerd)
 3. Jeske de Boer (Akkrum) en Marleen Hiemstra (St. Annaparochie)

Pytrik 1e prijs in Deinum, bij Meisjes Pupillen Uitnodigingswedstrijd

Dit was haar 12e krans al dit jaar. Helaas nog geen informatie beschikbaar.....................................


Kees en johannes 3e prijs Schooljongens uitnodiging, 02 Augustus, Lollum

Jan Schurer, Ramon Hoogerhuis en Jesse v.d. Molen zijn in Lollum winnaar geworden van de schooljongens uitnodigingspartij.

De uitslag was als volgt:

 1. Jan Schurer, Ramon Hoogerhuis en Jesse v.d. Molen
 2. Rick Rusticus, Christian de Haan en Jelle Attema
 3. Kees v.d. Schoot, Remco Kuperus en Johannes v.d. Veen

Informatie Internationaal Dames Voetbal tournooi 01- en 02 Augustus 2008

Het tournooi vangt aan op :

 • Vrijdag 01 Augustus van 16.00 uur - 21.15 uur (poule wedstrijden)
 • (entree €2,50)
 • Zaterdag 02 Augustus ten 10.00 uur.(poule wedstrijden en finale ) (entree €3,50, Combi €5,00)
 • (t/m 14 jaar GRATIS ENTREE)

Deelnemende ploegen zijn :

 1. Hamburger SV  (bundesliga duitsland)
 2. Watford lfc  (premier league)
 3. AZ Alkmaar  (landskampioen nederland)
 4. SC Heerenveen ( nr 6 van nederland)
 5. DVC Zuid-West ( belgische nr 6)
 6. Lutgendortmund (2e bundesliga)
 7. Be Quick Zwolle (Hoofdklasse Dames)
 8. HTC Zwolle  ( landelijk 1e klasse)
 9. Flevo Boys  ( landelijk 1e klasse)
 10. AVC  (landelijk 1e klasse)

Voor verdere INFORMATIE wordt u verwezen naar : www.avctournament.nl, welke regelmatig zal worden geupdate,
door de ons allen bekende Dames1-trainer Tjamme Valk


Partuur Jan Volbeda 1e prijs Heren 50+ DEL., Zondag 27 Juli, St.Jacob

In St. Jacob werd de 50+ wedstrijd gewonnen door Jan Volbeda, Sexbierum, Piet Bierma ,Dronten en Thijs Houtsma ,Westhoek.

De uitslag Winnaarsronde was:

 1. Jan Volbeda, Sexbierum-Piet Bierma ,Dronten-Thijs Houtsma ,Westhoek
 2. Jan Bruinsma, Heerenveen-Han Baggelaar, Dronrijp-Anno Miedema Stiens
 3. Henk Noordbruis, Marssum-Jan Buitenga ,St. Nicolaasga-Johan Sikkema ,Emmeloord
 4. Gerrit de Jong, Ysbrechtum-Johannes Hinrichs , Harlingen-Henk Deelstra ,Franeker

De uitslag herkansing was

 1. Jaap V Kammen, Veenwouden-Jan Houwer ,Bolsward-Joop Bootsma , Reahus
 2. Teake Koster, Harlingen-Bouwe v.d Veer, Winsum-Wim Bosklopper, Goutum

Uitslag Dames Hoofdklasse-partij ("de Tjerk-Hiddes-partij"),Zondag 27 Juli 2008, Sexbierum

Panorama veld

In de finale werd gewonnen van Maaike Joostema, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Leonie werd koningin in Sexbierum. De derde prijs was voor Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hylkema. In de finale van deze vrije formatie wedstrijd op de zondag 27 juli 2008 bij Kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” te Sexbierum stond Romy van der Veen samen met Ingrid de Haan en Leonie van Graaf tegenover Maaike Joostema, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.

Het is Maaike die het bal opent zij pakt het eerste verkaatste bordje door de bal voor de kaats te keren op 4-6.
De stand wordt echter al snel weer in balans getrokken door Ingrid de Haan zij haalt goed uit en ziet de bal de bovenlijn passeren op 0-1 6-4. In een zwaar bestreden 3de eerst van deze finale verschijnt de eerste 6-6 en is het Sjoukje die goed uitslag werk verricht voor hun partuur zij weet de boven te vinden. De vooduur zijn want door goed tussen spel van Ingrid zij weet de bal voor de kaats te keren op 1-2 6-2 brengt zij de balans terug. De formatie van Romy weet dan de leiding over te nemen in deze finale door een passeerslag van Ingrid op de 2-2 6-2 pakken zij het derde eerst. De voorsprong loopt daarna verder op doordat de opgeslagen bal van Maaike voor het perk ploft op 3-2 6-2. Maaike, Sjoukje en Aukje slagen er maar niet in om het tij te doen keren en zien ook het vijfde eerst gaan naar de formatie van Romy als Aukje er niet in slaagt om de kaats te passeren op 4-2 6-2. Maaike blijft zich met haar maten met hand en tand verzetten en laat het perk op 5-2 2-6 met lege handen staan en verzilvert daarmee hun 3de eerst. In het laatste verkaatste eerst van deze finale verschijnt er nog een 6-6 maar wordt de partij in mineur afgesloten voor Maaike want zij plaatst de bal voor het perk en daarmee zijn de fel begeerde kransen voor partuur Romy. Kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.”stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar. Koningin van 2007 was Sjoukje Visser. De opvolgster werd Leonie van der Graaf zij werd tot koningin uitgeroepen. Een gedenk waardig moment want met 2 kransen en 2 koningstitels is het in Huize van der Graaf in Berlikum dubbel feest. Auke won op zaterdag 26 juli de krans en koningstitel in Sexbierum en vandaag zondag 27 juli 2008 zijn echtgenote Leonie.

1e prijs 2e prijs 3e prijs

Romy van der Veen
Leonie van der Graaf (K)
Ingrid de Haan

Maaike Joostema
Sjoukje Visser
Aukje van Kuiken

Gejanna Dijkstra
Gerieke de Groot
Afke Hylkema Nes

Romy, Ingrid en Leonie Maaike,Sjoukje en Aukje Gejanna,Gerieke en Afke

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG


Opgave Jeugd Federatie kaatsen 02 - en 09 Augustus in Tzummarum en Oosterbierum

Diegene die zich wil opgeven voor het Federatie kaatsen op 02 Augustus in Tzummarum en 09 Augustus in Oosterbierum moet zich opgeven bij Joke Visser (591796).

Voor het Federatie kaatsen op Zaterdag 02 Augustus is opgave bij Joke Visser mogelijk tot Woensdag 30 Juli 19.00 uur.


Voor het Federatie kaatsen op Zaterdag 09 Augustus is opgave bij Joke Visser mogelijk tot Woensdag 06 Augustus 19.00 uur.

ZORG VOOR EEN TIJDIGE OPGAVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Heren Hoofdklasse v.f. beperkt, Zaterdag 26 Juli, Sexbierum

Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk wonnen vandaag in Sexbieurm de heren hoofdklasse vrije formatie wedstrijd. In de finale wonnen ze van het trio Klaas Berkepas, Jan-Willem van Beem en Daniël Iseger. Auke van der Graaf was de aanjager in het partuur Bouma en nam zijn opslager en achterinse mee in zijn enthousiaste en geconcentreerde manier van kaatsen. De beloning was het koningschap voor Van der Graaf.

Zoals Van der Graaf ooit door Sake Porte werd aangemoedigd zo was hij vandaag de leider in het partuur en dit zal hoop geven voor komende woensdag.Bouma c.s. wonnen in de finale met 5-3 en 6-2 na een 5-1 voorsprong. In de halve finale hadden ze afgerekend met Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra.

De gretigheid droop van het spel van Bouma, Van der Graaf en Groenendijk en dit resulteerde in 5-1 en 6-2 winst.

Klaas Berkepas wonnen in de andere halve finale van Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra die op hun beurt Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar in de eerste omloop klop gaven.

De winnaars

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG


Jelte 3e prijs Jongens D.e.l. "Zilveren Zwaan Partij" ,Makkum, Zondag 20 Juli

Bij de jongens afdeling werd de 3de prijs gewonnen door het partuur Grou. Met Jorrit de Groot, Rutmer Annema en Niels Heitbrink..

De tweede 3de prijs was voor het partuur van Bolsward met, Peter v. Zuiden, Carlo Booms en Thomas van Zuiden.
De finale werd gekaatst tusen Wommels en St. Annaparochie. Na een achterstand kwam Wommels goed terug in de partij maar met 5-4 6/6 was het St. Annaparochie die aan het langste eind trok.

Bij de Groothandel Bergsma d.e.l en verliezers afdeling wedstrijd stonden 15 partuur op de lijst.

De 3de prijs was voor Jelte Visser,Jan-Dominicus v.d Wal en Rients Julianus. De andere 3de prijs was voor Dennis de Bruin,Menno van Zwieten en Douwe Reinstra.

Ook hier een spannende finale die uiteindelijk met 5-4 6/6 werd gewonnen door Hendrik Kootstra, Sicco Scheltena en Willem-Jan Postma van Oane Veldman, Martijn de Haan en Peter Doeland.


Pytrik 2e prijs, Meisjes pupillen DEL A klasse, Zondag, 20 Juli Weidum

Pytrik 2e prijs

Op it fjild fan Nije Kriich te Weidum waard hjoed de Meisjes pupillen t.i.l. A ferkeatst.

De uitslag was:

 1. Elly Hofman (Dronrijp) en Everdyna de Haan (Wier)
 2. Pytrik Visser (Sexbierum) en Akkelyna de Haan (Wier)

Pytrik 1e prijs, Zaterdag 19 Juli, Kimswerd, Meisjes pupillen Uitnodiging

Pytrik 1e prijs Kimswerd

Uitslag was:

 1. Pytrik Visser SEXBIERUM en Anouk Tolsma DRONRIJP
 2. Akkelyna de Haan WIER en Sjoukje Maeike Braam BEETGUMERMOLEN
 3. Everdyna de Haan WIER en Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS

Der is yn twa poultsjes keatst, de famkes ha dus trije kear oan de bak west, en dan noch de finales; om de tredde priis waard omraak fochten : 5-5- 6-6 jout dat wol oan! De wedstryd waard in goed oere stillein fanwegen it waar mar koe doch dêrnei útkeatst wurde.


Uitslag KNKB Welpen, Sexbierum,Zaterdag 19 Juli, 2008

De winnaars

Winnaarsronde:

 1. Fenna Kramer (Winsum) en Marijke Jonker (Poppenwier)
 2. Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Anneke Smid (Witmarsum)
 3. Jennie Terpstra (Mantgum) en Alize Bootsma (Wommels)

Verliezersronde:

 1. Mintje Meintema (Dronrijp) en Andrea Kroes (Gauw)
 2. Froukje Sinnema (Arum) en Selma van der Molen (Witmarsum)
FOTO-RAPPORTAGE VAN DEZE DAG

Partuur Jelte Visser 1e prijs Jongens D.E.L., St.Jacobiparochie, Zondag 13 Juli

Uitslagen van de jongens d.e.l. in de Westhoek:

Winnaarsronde:

 1. Menno van Zwieten, Peins, Jelte Visser, Sexbierum en Jan Dominicus v/d Wal ,Dronrijp
 2. Hendrik Kootstra, Minnertsga, Jan Hof ,Franeker en Pieter Sijbren Scharringa , Welsrijp
 3. Doede Kooistra, Easterein, Jorrit de Groot ,Grou en Sjoerd de Jong, St. Annaparochie

In de verliezersronde :

 1. Johannes W. Heeg ,Hinnaard, Arnold Zijlstra ,Tzummarum en Carlo Booms ,Bolsward
 2. Titus Witteveen, Schettens, Rick de Graaf, Tzummarum en Dennis de Bruin ,Tzummarum
 3. Anne Wind ,Pingjum, Dennis Zijlstra, Franeker en Arjen Hallema, Easterein

Gezamenlijke Ledenwedstrijd Dames/Heren Wijnaldum-Sexbierum, Wijnaldum, Zondag 13 Juli

Op zondagmiddag 13 juli 12.00 uur zijn een groep Sexbierum – Pietersbierummers op hun fiets gestapt op weg naar het kaatsveld.

Op zich niet zo raar, ware het niet dat ze dit keer wat verder moesten fietsen. Over het fietspad, door de velden, over het houten brugje en jawel, ze waren op de plaats van bestemming namelijk ..Wijnaldum.

Voor het eerst in de geschiedenis was er een gezamenlijke ledenpartij senioren van de KV de Keatsbal Wijnaldum en KV de Twa Doarpen – D.I.O.S Sexbierum – Pietersbierum en Wijnaldum had de primeur om deze wedstrijd te organiseren.

Toen de groep aan kwam was de muziek al te horen en lag het veld er al helemaal aangekleed bij.

Kantine Kaatsclub "de Keatsbal"

Na eerst een gezellig bak koffie drinken wat bij kletsen werd het tijd om maar eens een balletje te gaan slaan.
Bij de heren waren 4 tweetal parturen en bij de dames 3 tweetal parturen. De opkomst was niet heel groot, wat verschillende redenen had, maar dat mocht de pret niet drukken.

Iedereen kon naar harte lust poules kaatsen en er werd fel gestreden om de winst. Met maar twee keer een buitje in de nek en verder mooi zonnig weer waren om 17.00 uur de prijswinnaars bekend. Na de prijsuitreiking was het nog een paar uur een gezellig samen zijn.

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag en er is ook besloten dat we dit volgend jaar zeker weer gaan organiseren en dan gaan alle Wijnaldummers op de fiets naar Sexbierum.

KV de Keatsbal bedankt voor deze zeer geslaagde kaatsmiddag!

De uitslagen waren :

HEREN :

 1. Thomas de Roij en Simon Broekstra
 2. Goffe Elsinga en Jan Postma

DAMES :

 1. Tina Bootsma en Margriet Wissmann

De 1e en 2e prijswinnaars Heren en 1e prijs winnaars Dames

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG

Pytrik en Hendrieke 3e prijs, Meisjes Pupillen Afdeling in Ysbrechtum, Zondag 13 Juli

Pytrik en Hendrieke tussen de Winnaars

Onder wisselende weersomstandigheden werd een zeer mooie lijst van 14 parturen Meisjes Pupillen Afdeling afgewerkt. Uiteindelijk won "verrassend" Dronrijp van Wier met 5-4(6-2) in een mooie finale.

 1. Dronrijp: Franke Jager,Anouk Tolsma en Elly Hofman
 2. Wier: Everdyne - en Akkelyne de Haan
 3. Wommels: Anna-Brecht Bruinsma en Jildou Bervoets
  Sexbierum: Pytrick Visser en Hendrieke van der Schoot

uitslag is:


Grada 1e prijs Meisjes v.f. Herkansing,Hijum-Finkum, Zondag 13 Juli

Winnaarsronde:

 1. Manon Scheepstra (Franeker), Iris v/d Veen(Franeker), Grada v/d Schoot (Sexbierum)
 2. Anita Kant (Jirnsum), Manon v/d Wal (Beetgum), Nynke Sinnema (Grou)
 3. Yvonne Jorritsma (Dronrijp), Gabriëla Bouma (Easterein), Renske Pollema (Oude Leije)

Herkansing Verliezersronde:

 1. Ilse Noorman (Mantgum), Marije Hiemstra (Easterein), Harmke Siegersma (Berlikum)
 2. Janneke Koelmans (Oude Bildtzijl), Lyanne van Rijn (Deinum), Rianne Vellinga (Franeker)

Margriet Wissmann 1e prijs Dames Senioren DEL Herkansing, Zaterdag 12 Juli, Reduzum

Het werd precies op tijd droog in Reduzum, zodat we om 10 uur konden beginnen met onze KNKB dames senoiren partij gesponsord door Coos Kuindersma bedrijfskleding ook uit Reduzum.

Onder leiding van Koldijk hebben de dames ons mooi kaatsen laten zien. Er stonden maar 9 parturen op de lijst,wat eigenlijk maar heel weinig is voor zo`n klasse. Om ca 3 uur hadden we dan ook de lijst afgewerkt en na een prachtige finale met eindstand 5-4 6-4 werden de volgende personnen winnaars in de DEL:

 1. Francien de Jong, Tzummarum, Judy Bergsma ,Tirns en Idske Zijlstra ,Ijlst
 2. Hilda Tjepkema, Blije, Anna-Linn Wybenga , Ferwert en Karina Frijling, Dronrijp
 3. Sanne Velsma, Groningen, Joutsen Okkema, Leeuwarden en Rianne Dorst ,Sint Jacobiparochie

De winnaars in de Herkansing met uitslag 5-4 6-4:

 1. Rixt Bijlsma, Stiens, Janny de Haan, Holwerd en Willy vd Ende ,Menaldum
 2. Berber Rinske Ferwerda (Holwerd), Margriet Wissmann (Reduzum) en Anke Marije Pomstra (Easterein)

Kees 1e prijs Herkansing Schooljongens, Britsum,Zaterdag 12 Juli

De winnaars

Onder goede weersomstandigheden werd er goed gekaatst. om 10 uur was droog en tijdens 1 van de halve finale was er even een buitje. Het kaatsspel was goed. Er waren wel veel opslag en uitslag fouten, maar de felheid en de kwaliteiten hadden de bovenhand.

De uitslag was als volgt:

 1. Willem Heeringa , Tzummarrum en Jorrit Joustra, Winsum
 2. Adnan Harbour , Oosterbierum en Jesper de Groot, Sint Annapaochie
 3. Meindert Attema , Ferwoude en Jelmer Hoekstra, Ee en Kevin Jaarsma , Arum en Jan Bauke Tolsma , Arum

Verliezers ronde :

 1. Kees van der Schoot, Sexbierum en Andries Jensma, Sint Jacobieparochie
 2. Jan Schurer, Arum en Jelte Vis, Arum.

Pieter, 1e prijs Jongens Pupillen D.E.L. in Exmorra, Zaterdag 12 Juli

Pieter van der Schoot

Het partuur van Pieter van der Schoot en Remco Bauke Dijkstra wist in Exmorra na veel strijd in de kransen te komen.

Na zeges op Jesse Rinia c.s. en Wierd Baarda c.s. (beide op 5-3 6-6) werd in de 3e omloop pas op 5-5 6-4 gewonnen van het partuur van Erwin Zijlstra.

Na een staand nummer in de halve finale werden in de finale Patrick Nauta c.s. geklopt op 5-3 6-0.De uitslag was als volgt:

 1. Pieter van der Schoot (Sexbierum) en Remco B. Dijkstra (Berlikum)
 2. Patrick Nauta (Berlikum) en Piter van der Ploeg (Holwerd)
 3. Wessel Miedema (Berlikum) en Gerrit Scharringa (Wjelsryp)

In de spannende finale van de verliezersronde wonnen Sijbren Blanksma c.s. van Bart Reijenga c.s. op de stand 5-4 6-6.

UITSLAG verliezersronde:

 1. Sijbren Blanksma (Dronrijp) en Leander Postma (Deinum)
 2. Bart Reijenga (Witmarsum) en Jari Braaksma (Sint Annaparochie)
 3. Patrick Postma (Deinum) en Gerrit Winkel (Stiens)

Heren 30+ D.E.L. verliezersronde, Zondag 06 Juli

Omdat er maar weinig partuur op de lijst stonden (6), is besloten om hier 2 poules van te maken. Er werd veel op 6-6 gekaatst.

Uiteindelijk ging de finale tussen het partuur Peter Huisman, Jelle Jan Bouma, Herman Radelaar en het partuur van Edwin Koopstra, Klaas Dijkstra en Klaas Kramer.

Het partuur van Edwin Koopstra ging met de kransen naar huis.

De premie was voor Peter Huisman uit Witmarsum, Jelle Jan Bouma uit Franeker, Herman Radelaar uit Rolde

De winnaars

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG

De wedstrijd werd gesponsord door een Kaatsvriend
De kransen werden gesponsord door de Slagerij Hiemstra, Sexbierum


Grada 1e prijs in Jorwert,Pytrik 2e prijs Meisjes pupillen A klasse, Goutum,Zondag 06 Juli

De uitslag was als volgt:

 1. Elly Hofman, Jildou van Dijk
 2. Pytrik Visser, Ema Breeuwsma

Partuur van Kees van der Schoot wint "Fam van der Hem-partij", Zondag 06 Juli, Franeker

Vandaag Zondag 06 Juli 2008, is in Franeker de familie Van der Hem partij verkaatst. Dit is een partij voor de schooljongens vrije formatie en er was ook een verliezersronde bij.

Deze wedstrijd wordt al voor het zeventiende achtereenvolgende jaar door de familie Van der Hem uit Haren gesponsord. Er stonden in totaal 12 parturen op de lijst. Er werd heel enthousiast gekaatst en er zaten ook enkele leuke en spannende partijen tussen.

In de winnaarsronde werden de drie prijzen als volgt verdeeld:

 1. Adnan Harhour( Oosterbierum), Jesse van der Molen (Witmarsum), Kees van der Schoot (Sexbierum)
 2. Tjitse Ben Hoekstra (Harlingen), Remco Kuperus (Dronrijp), Willem Heeringa (Tzummarum)
 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Jan Sipke Tuinman (Dronrijp), Hendrik Bouwhuis (Bolsward)

In de verliezersronde waren er twee prijzen en die werden als volgt verdeeld:

 1. Arjen van der Zee (Firdgum), Jelle Attema (Idsegahuizum), Remco Miedema (Ried)
 2. Albert-Douwe Spoelman (Deinum), Thomas Kuperus (Jorwert)

Grada en Janny presteren goed op de 'Jong Fammen', Zaterdag 05 Juli , Mantgum, maar helaas...

De tredde kear priis. Dat jilde sneon foar Boalsert en dat jilde noch mear foar Fenna Zeinstra. Twa kear earder stie sy mei ferskillende maten yn de finale (2005 en 2007).

Respektivelik Dronryp en Ie hoden har fan de Gouden Klaver, de prachtige wikselpriis dy’t sneon yn Mantgum foar de fyfde kear útrikt waard. No wie it al rekke dus. Aardich is ek dat Fenna de earste frou is dy’t firtueel it klaverke fjouwer byinoar garre hat. De Ald Meyers, de Bond, foarich jier de frouljus PC en no dan de Jong Famme Partij, de iennichste (ôfdielings)partij foar junioare froulju.

In sulveren gouden rântsje om dizze lustrumpartij foar de organisearende feriening KF Jacob Klaver wie dat it eigen Mantgumer partoer ferrassend sterk yn de finale kommen wie mar doe dudlik belies jaan moast.

Op de list fan 16 partoeren koene mar leafst 8 ta kânshawwer rekkene wurde foar de prizen. Fjouwer dêrfan soene dus foar de heale finale ôffalle moatte.

Yn it earste blokje fan fjouwer wiene de kânshawwers Dronryp en Pingjum. Pingjum hie lykwols har dei net. Yn de earste omloop tsjin Easterein hiene se der al ôf kinnen en mooglik moatten. Easterein naam bretaalwei trije kear in spul foarsprong troch twa kear op seis gelyk in sitbal te pleatsen (op 1-0 en 2 om 1 ) Op trije om ien en 6 gelyk hie Easterein sels de kâns op fjouwer om ien mar yn in triktrak pleatste Marije Hiemstra de bal net goed en koe Maaike Wind de keats dochs noch foarby slaan.

Dochs naam Easterein wer in spul foarsprong op 4 om 2 troch opslachflaters fan Pingjum. Troch in rite knap perk- en tuskenspul fan Maaike Osinga en Maaike Wind en trochdat Easterein har hege nivo net behoden stoomde Pingjum troch nei 5 om 4. Op 6 gelyk makke Maaike Wind it troch in knappe opslach út.

In kompliment oan it jonge twatal fan Easterein ( Marije Hiemstra en Anke Marije Pompstra) dat krekt net foar de earste ferrassing soargje koe. It sterker achte Dronryp dat yn ‘e earste omloop neat te stellen hie mei Skearnegoutum ( 5 om 1) strafte it net goed draaiende Pingjumer partoer yn de twadde omloopwol resolút ôf mei 5 om 2.

Dronryp wie dêrmei heale finalist en dat bestjutte foar Imke van der Leest yn alle gefallen foar de fyfde kear yn de prizen falle soe. Mei ferskillende maten wûn se al in earste, in twadde en twa tredde prizen. In moaie samling klaverkespjeldsjes. It twadde blokje fan fjouwer hie mar ien dudlike favoryt en dy makke dat ek wier. Boalsert hie gjin moederaasje mei Hallum ( skjinne 5) en Minnertsgea ( 5 om 2). Fenna Zeinstra, Feikje Bouwhuis wiene mei balkearder Jacobien Postma op en út oppermachtich.

It fjoerwurk moast komme út it tredde blokje fan 4 mei allinne mar kânshawwers. En dat fjoerwurkkaam der. Ie, winner fan de lêste twa edysjes, hat dit jier de âlde foarm noch net sjen litten en de fraach wie of Alde Biltsyl dêrfan profiteare koe mei de sterke Margriet Koelmans (fan’t jier gauris yn de prizen en fannewike haadklasser wurden). It waard in spannende partij. Oant 4 earsten gelyk waarden de buordsjes om en om ferdield. Mar it wie al dudlik dat Ie it lek noch net boppe hie. It gie oer alle boegen muoisum. Margriet Koelmans cs fielden dat goed oan en profitearden optimaal fan de haperjende opslach by Ie (5 om 4). Op 6-2 fiif om fjouwer jage Koelmans de bal djip achter yn it perk om dêrnei de bal sels te kearen foar de keats.

St. Anne, seker ien fan de grutte favoriten nei de knappe twadde priis op de frouljusbond, krige yn de earste omloop it thúspartoer tsjinoer har. Mantgum, foarich jier mei Afke Kuipers, Riemke van der Zee en Baukje Aalbers gauris yn de prizen, hie fan ’t jier noch net yn de prizen keatst en wie sneon dan ek earder outsider as echte kânshawwer. Dizze partoeren hiene foarich jier noch in boeiend gefjocht levere op de frouljusbond.

Mantgum wûn doe mei alles oan de hang. En dat soe no wer barre al like it dêr ynearsten hielendal net op. De lytse Lisette Wagenaar en Gerieke de Groot mei balkearder Annemiek Korf pakten trije kear achterinoar op 6 gelyk it earst. En doe’t de Mantgumer opslach even hapere en St. Anne op 6-2 ek it fjirde earst pakte troch in knappe retourslach perk fan Lisette like it dien mei Mantum. It tij kearde lykwols. No begûn St. Anne wat foutsjes te meitsjen ( benammen oan de stuit).

By Mantgum waarden der oan de opslach wat taktyske yngrepen pleatst troch de foar bêst en foar minst geregeld ôf te wikseljen tidens it earst ( wat in moaie nije spulregel) . St. Anne wiksele ek gauris mar dat pakte by harren minder goed út. Fjouwer kear op rige pakte Mantgum it earst en hieltyd op 6 gelyk. Troch sterk perkwurk waard it fia 6-2 en in boppeslach fan Gerieke dochs wer 5 om 4 foar St. Anne.

Opslachmissers fan St. Anne en sitballen fan Mantgum soargen foar fiif earsten gelyk. Yn dat lêste earst kaam Mantgum mei 6 om 2 foar. Mei de stipe fan in dikke keats like Mantgum de partij binnen te hawwen mar Gerieke witst mei in prachtige diagonale bal de keats by de middelline krekt te passearen. Op in keats fan noch gjin meter slacht Baukje Aalbers de bal te fanatyk út en kwea. Alles oan de hang dus en op dy stân hat de jonge Lisette de taak de partij te rêden. It slagget net, se mist it perk en de mirakuleuze ûntsnapping foar Mantgum is in feit. Mantgum toande dus karakter en klasse en se namen dat mei nei de twadde omloop tsjin Alde Biltsyl.

Se keatsten neigenôch sûnder flaters en toanden harren it slutend partoer fan foarich jier. De suskes Margriet en Janneke Koelmans en Annefrouk Dijkstra krigen op en út gjin poat oan de grûn en waarden mei skjinne fiif oan de kant setten. Ut it fjirde fjirde en lêste blokje soene Menaam en Holwert stride om it lêste heale finale plakje wie de ferwachting. Holwert is altyd sterk op de Jong Famme partij en wie yn 2005 noch lytse preemjewinner mei itselde trijetal Nynke van der Mey, Berber Rinskje Ferwerda en Yfke Kuiphof. Tsjin Menaam kamen se der no lykwols net oan te pas. Yn in omsjoch stiene se skjinne fiif achter tsjin Miranda Scheffer, Willy van der Ende en Bettie Punter. Menaam liet de teugels wat fiere en gunde Holwert noch in spul.

De twadde omloop tsjin it twatal fan Seisbierrum soe wol in ‘walkover’ wurde. Seisbierrum hie dan wol ferrassend eks-haadklasser Hester van der Meer, har suske Marije van der Meer en Wike v.d. Goot ferslein mei 5 om 2.

Mar dat like mear te witen oan it sloppe, futleaze keatsen fan Goïngea as oan it hiel deeglike keatsen fan it twatal Jannie Visser en Grada van der Schoot. Dat Seisbierrum echt wat koe die bliken tsjin Menaam.

Seisbierrum soarge hast foar de grutste ferrassing troch mei skjinne 3 en 4 om 1 de lieding te nimmen en dat seker op eigen kracht fan foaral de mei dispensaasje spyljende Grada. Doe’t Menaam dêrnei trije earsten op rij wûn en op 4 om 4 en 6-2 foar kaam like it dien mei de krachten fan it twatal.

Mar oerrinnen fan Willy van der Ende, in prachtige boppeslach fan Grada en moai kearen foar de keats brocht Seisbierrum wer oan de lieding. Willy van der Ende brocht mei in boppeslach op 6-4 de stân wer yn ‘t lykwicht.Yn dat lêste earst pakt Menaam wer in 6-2 foarsprong. Twa sterke opslachbeurten fan Grada brocht alles oan de hang. Spitich dat Grada dêrnei te foarsichtich opsloech en Willy van der Ende de kâns joech de bal boppe te slaan en dêrmei Menaam yn de heale finale sloech.

De heale finales en de finales waarden eins noait mear spannend. Dronryp en Boalsert like in moaie partij te wurden. Dronryp pakte nei 6-2 achter noch wol spektakulêr it earste buordsje mar dêrnei ha se noait wer foar stien. Boalsert wie op en út te sterk en je hiene nea it gefoel dat Dronryp de oansluting pakke soe.

Dêr wie it perk fan Fenna Zeinstra en Feikje Bouwhuis te sterk foar. Dronryp bliuw stykjen op trije earsten. Noch iensidiger wie de oare heale finale tusken Mantgum en Menaam. It Mantgumer trio hode har hege nivo en gunden Menaam net ien buordsje en mar acht baltsjes oan de tillegraaf. It grutte ferskil waard oan de stuit makke. Menaam koe dêr amper druk sette op it Mantgumer perk mei Baukje Aalbers en Riemke van der Zee. Afke Kuipers koe dy druk al sette op it perk fan Menaam en miste ek mar ien kear it perk.

Yn de finale koe Boalsert dy druk al op it Mantgumer perk sette. Dit hie fan gefolgen dat de keatsen ornaris te lyts wiene en oarsom dus de druk op it Mantgumer opslach duo heech opfierde. Dat gie by it earste buordsje noch goed. Op 6 gelyk joech Afke Kuipers in fantastyske sitbal tsjin de kwea oan. Dat slagge yn de twa earsten dêrnei net en giene de buordsjes nei Boalsert trochdat beide kearen it perk mist waard. Op 2 om 1 en 6 gelyk soe Mantgum wer it beproefde resept hanteare trochdat Baukje op dy stân de foar bêst op har nimme soe.

De skiedsrjochter hie dat de hiele dei, terjochte neffens it nije reglemint, tastien mar krekt op dat momint stiek se dêr in stokje foar. We sille noait witte hoe’t dizze flater de partij mooglik beÿnfloede hat mar Fenna sloech wol de lyste keats foarby en dêrmei wie it 3 om 1.

Fenna pakte ek de 4 om 1 mei in sitbal. Eefkes hapere de opslach by Boalsert en dat makke dat Mantum noch ien buordsje pakte. Op fjouwer om 2 en 4-6 hie Mantgum noch ien kear de kâns op de oansluting. Twa mindere opslagen besoargen Boalsert de 5 om 2. Mantgum bliuw fjochtsjen en de o sa striidbere Baukje Aalbers perste der noch in 6 gelyk út troch in herkulesslach fanôf de boppe te retournearen yn it perk. De lêste grouwe keats fan Boalsert wie lykwols te machtich foar Mantgum en dêrmei waard it mei 5 om 2 dochs noch in oertsjoegjende winst foar Boalsert. In terjochte winst ek.

In moaie dei en in kompliment oan de jeugdige keatsters en oan it bestjoer fan KF Jacob Klaver. Se hiene by it earste lustrum fan dizze partij de saken organisatorysk en kwa oanklaaiïng wer prima foarelkoar. Dêrmei jouwe se it jonge frouljustalint it poadium dat se fertsjinje. En talint is der!

De bestjoeren fan de frouljus PC, Ald Meyers en KNKB hawwe wat meikrigen om oer nei te tinken. Want komt der soksawat as in klaverke fjouwer foar froulju? In klaverke is faaks net sa’n goed idee want dat is al fersein as priis foar de Jong Famme Partij. Fenna soe in moaie earste winner wêze fan soksawat as in gouden kwartet

Utslach fyfde Jong Famme Partij:

 1. Boalsert (Jacobien Postma, Feikje Bouwhuis, Fenna Zeinstra)
 2. Mantgum ( Afke Kuipers, Riemke van der Zee, Baukje Aalbers)
 3. Dronryp (Joukje Kuperus, Karina Frijling, Imke van der Leest)
  Menaam (Willy van der Ende, Bettie Sjoukje Punter,Miranda Scheffer)

Gooitzen Scheffer, John- en Harry Jr Mons winnen 19e Horeca Straatkaatstoernooi
Zaterdag 05 Juli, Leeuwarden

De terechte winnaars

Gooitzen Scheffer en de gebroeders Mons uit Sexbierum zijn zaterdag 05 Juli op een sfeervol Oldehoofsterkerkhof winnaar geworden van het 19e Horeca Straatkaatstoernooi.

Dat de Sexbierumers de hoofdprijs aan de haal zouden was verrassend maar wel zeer verdiend. Er moest heel wat gebuffeld worden daar onder het toeziend oog van de nog altijd fraaie Oldehove. In de finale versloegen zij op de stand van 5-4 en 6-4 het team van Restaurant De Grote Wielen, waarvoor Age Sikma, Theo Postma en Rein Tempel uitkwamen.

Dankzij zijn voortreffelijke opslagwerk was het John Mons die met algemene stemmen tot koning werd gekroond.

De bronzen kaatsklauw zal derhalve voor het komende jaar te bewonderen zijn in café De Harmonie in Sexbierum. De derde prijs was voor Café Wapen van ’t Bildt waarvoor kaatsten Erik Seerden, Wietse Jan Dijkstra en Hendrik de Jong.

Uit een lijst van 74 parturen waren er nog prijzen voor Bar de 2 Gemeenten 3 uit Jirnsum met Gerrit Groen, Jasper Boomsma en John Peter Boersma (4) en Café Us Hus (Ludwig Seerden, Marco Lautenbach en Willem Rienk Miedema (4).

Nachtkaatsen, Vrijdagavond 04 Juli 22.00 uur

Op Vrijdag 04 Juli werd er weer een gezellige NACHTKAATS-PARTIJ gehouden. Er deden dit jaar maar liefst 12 parturen mee.

 • Aanvang van de partij was om 22.00 uur.
 • De wedstrijd werd gesponsord door Technische Dienstverlening Sexbierum Nico Kuiper en de "Wijze Heren"
 • De kransen werden gesponsord door Jacob en Petra Swart.
 • De deelnemende parturen waren : Nachtkaatslijst

De uiteindelijke winnaars werden uiteindelijk :

De prijswinnaars
 1. Thomas de Roij, Henk Jellema en Dirk Jan Volbeda
 2. Gooitzen Scheffer, Fred de Vries en Sia van der Schoot
 3. Durk Harm Roorda, Bart Sijswerda en Dee Jellema
 4. Bauke Postma, Lennaert Veenstra en Janny Hiemstra

De diverse impressie foto's van deze avond (nacht)kunt u hier vinden : FOTO'S


Simon Vestdijk superieur bij Mavo-kaatsen in St.Anne

Voor de 29ste keer werd in St. Annaparochie het Mavokaatsen georganiseerd., onder leiding van Jan de Groot. Zowel bij de schooljongens als de jongens wist de rgs Simon Vestdijk uit Harlingen de kransen te winnen.

Op een lijst van 10 parturen was het schooljongens partuur van Kees van der Schoot, Willem Heeringa en Christiaan de Haan de sterkste.

Zij versloegen in de finale het partuur van de AMS uit Franeker, bestaande uit Jelle Scharringa, Ramon Hoogerhuis en Roan Hein Joostema. Derde prijs was er voor de Somin Vestdijk uit Franeker, Remco Kuperus en Rik Rusticus. Bij de jongens was het partuur van Hans Wassenaar, Steven de Bruin en Tjerk Elsinga de sterkste.

Zij wonnen in de finale van de AMS uit Franeker. Derde prijs was voor Piter Jelles uit St. Anne en de vierde voor het Piter Jelles Gymnasium uit Leeuwarden.


Pieter van der Schoot, 1e prijs, Jongens Pupillen DEL, Zondag 29 Juni, Witmarsum

Jari en Pieter

Jari Braaksma ( St. Anna) en Pieter v.d. Schoot ( Sexbierum) winnen de opstapronde.

In de finale versloegen ze Detmar Bosma ( Tzummarum) en Jaring Seepma ( Niawier-Metslawier).

Derde werden Jehannes Jouke Gietema ( Exmorra) en Evert Pieter Tolsma ( Winsum) .

Dus de uitslag was:

 1. Jari Braaksma ( St. Anna) en Pieter v.d. Schoot ( Sexbierum)
 2. Detmar Bosma ( Tzummarum) en Jaring Seepma ( Niawier-Metslawier)
 3. Jehannes Jouke Gietema ( Exmorra) en Evert Pieter Tolsma ( Winsum)

Janneke,Hendrieke en Pytrik winnen NK Meisjes Pupillen 2008 te Cornwerd, 28 Juni 2008

Op een winderig veld in Cornwerd werd afgelopen zaterdag het NK meisjes pupillen 2008 verkaatst.

Op het knusse veldje achter de dijk bij Cornwerd stonden 20 partuur op de lijst.Het partuur van Sexbierum bestaande uit Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema had ’s morgens het ontbijt genuttigd bij hun coach Minke Jansen.

Daarna vertrokken ze richting Cornwerd voor deze speciale kaatsdag.

 • In de eerste omloop moesten ze tegen Beetgum aantreden. Deze partij werd gewonnen met 5-3/6-0.
 • In de tweede omloop troffen ze Wiuwert/Britswert tegenstander. Eindstand:5-1/6-0.
 • In de derde omloop troffen ze Dronrijp. Dit werd een spannende partij waar veel op het spel stond. Het ging hier om een finale plaats of niets.
 • Gelukkig hield Sexbierum de regie zelf in handen en maakte op 5-3/6-6 de partij uit.

 • De vierde omloop hadden ze een staand nummer en zo belanden de drie dames uit Sexbierum in de finale.
  Daar troffen ze als verrassende tegenstander Folsgeare.

Dit partuur, onder leiding van Jildou Sweering stond de hele dag al goed te kaatsen en de finale werd dan ook een ware thriller.

Sexbierum stond in korte tijd op een voorsprong van 4-1. Op deze stand kreeg voorinse Hendrieke een blessure aan de hand en toen leek het tij te keren.Folsgeare kwam weer in hun spel en trokken de stand gelijk naar 4-4. Ze wisten zelfs door te stomen naar een royale voorsprong van 5-4/6-4.

Het doek leek te vallen voor Sexbierum, die dit seizoen al vier afdelingswedstrijden had gewonnen, maar kaatstalent Pytrik en haar maten knokten zich terug naar 5 eersten gelijk. Toen gaf Pytrik een zitbal, daarna kwam er een kaats van ongeveer 10 meter. Coach Minke Jansen-Dijkstra (zelf PC-winnares in 1994) gaf de voor minst opslag van Janneke over aan Hendrieke en dit pakte zeer gunstig uit. Hendrieke gaf twee zitballen, waarna ze met 6-0 naar het perk gingen. Daarna werd door haar ook nog de kaats gepasseerd en was de eerste bondszege bij de meisjes pupillen een feit voor Sexbierum.

Met prachtige kransen, een gouden medaille en natuurlijk het bord van Makkumer aardewerk reed een overgelukkige coach Minke met haar pupillen naar Sexbierum.

s Avonds werd het winnende partuur met hun coach nog met de koets en het muziekkorps door Sexbierum gereden.
Ook voorzitster Fokje van Dijk van De TwaDoarpen/DIOS was erg ingenomen met deze eerste prijs op een NK, en natuurlijk niet de vergeten de tweede prijs van vorige week bij de pupillen jongens.

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG....
FOTO-IMPRESSIE VAN DE KAATSFOTOGRAAF


"de Hiem-partij", Zaterdag 28 Juni

De uitslagen waren als volgt:

Jeugd :( 5 * 2 ):

 1. Jeffrey Hartman en Nadine de Vries
 2. Tjibbe Haitsma en Alie Weewer
 3. Durk Ennema en Ronald de Vries

Heren: (4 * 3 poule ):

 1. John Mons,Hein Obbe Weewer en Jacob Henk Teertstra
 2. Gooitzen Scheffer, Harm Haitsma en Ronald Nieuwenhuis

Dames: ( 4 * 3 poule) :

 1. Janke Groenwold, Jantsje Rijpma en Rianne Ammerlaan
 2. Geppy Feenstra, Rianne Jukema en Grietje Hesselius

Johannes, Kees en Pieter buiten de prijzen bij NK Schooljongens te Dronrijp

Na een goed ontbijt bij coach Jelle vd Veen thuis, vertrokken de mannen,
begeleid door de vaders Jelle vd Veen, en Jan van der Schoot richting Dronrijp.

De uitslagen na de 1e omloop(5-0/6-0) tegen Lekkum, en 2e omloop (5-0/6-2) tegen St.Annaparochie leken veelbelovend. Maar helaas....bij de 3e omloop tegen Berlikum was het gebeurt.

Jammer jongens, maar ......."Meedoen is belangrijker dan winnen"..

Eerste omloop
Easterein – Deinum 5-5 / 6-2 , Easterlittens – Folsgare 5-2 / 6-2 , Makkum – Dronrijp 2-5 / 0-6 , Britsum – Exmorra 5-4 / 6-6 , Witmarsum – Ysbrechtum 5-1 / 6-4 , Goenga – Niawier-Metslawier 5-4 / 6-6, Arum-Scharnegoutum 5-0 / 6-2
Franeker – St.Jacobiparochie 5-5 / 6–6, St.Jacob buitenslag Sexbierum – Lekkum 5-0 / 6-0 , Stiens – Bolsward 1-5 / 0-6
Tzummarum – Berlikum 4-5 / 4-6 Gaast/Ferwoude – Wommels 2-5 / 4-6 Holwerd – Winsum 1-5 / 6-6 Reduzum – Lollum/Waaxens 5-4 / 6-2 Cornwerd – Goutum 3-5 / 2-6 ,Achlum – Minnertsgea 3-5 / 6-6 , Gytsjerk – Oosterbierum 1-5 / 0-6

Tweede omloop

Easterlittens was te sterk voor Easterein. De partij werd gewonnen met 2-5 / 4-6 Dronrijp kaatste tegen Britsum een sterke partij en won met 5-1 / 6-4. Witmarsum – Goenga eindigde in 5-2 / 6-6 winst voor Witmarsum. Arum wint vrij makkelijk van Franeker. Franeker zat niet in de rol en Arum kaatste zeer degelijk. Opslager Kevin Jaarsma maakte veel punten. Eindstand 5-1 / 6-2.

Titel verdediger St.Annaparochie verliest van Sexbierum met 0-5 / 2-6. Bolsward en Berlikum kaatsten een mooie partij. Berlikum won uitstekend met 4-5 / 6-6. Wommels wint van Winsum met 5-3 / 6-2. Reduzum kaatste niet goed en Goutum won met 3-5 / 0-6. In de laatste partij in de tweede omloop wint Minnertsgea super mooi van Oosterbierum met 5-4 6-4. Het was een mooie partij.

Minnerstega nam het heft in handen en liet zien dat je door degelijk kaatsen een heel eind komt. Na een voorsprong van 5- 2 kwam Oosterbierum terug naar 5-4. Roan Joostema maakte de partij uit op 6-4 door een zitbal te plaatsen.

Derde omloop

Easterlittens – Dronrijp , Witmarsum – Arum , Sexbierum – Berlikum , Wommels – Goutum , Minnertsgea – staand nummer

Derde omloop
Sexbierum – Berlikum

Berlikum gaat voorvarend van start. Met degelijk kaatsen en goede coaching van Oud kaatsers Sape Nauta komen de twee Berlikumer kaatsers,vpupil Patrick Nauta en Pieter Vrij op voorsprong van 1-4. Sexbierum heeft het “dreech “. Op 1-4 en 6-6- slaat Pieter van der Schoot geweldig boven. Toch is het volgende eerste voor Berlikum als Patrick Nauta op 4-6 de bal keert voor de kaats 2-5. Sexbierum komt terug naar 3-5 ,maar op 6-6 is Pieter van der Schoot verast als Patrick de opgeslagen bal achter in het perk plaatst en een zitbal produceert. De teleurstelling is groot bij de Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot .

FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG


Laatste Kabouter-training 2008

Vandaag was de laatste Kabouter-training voor de Jeugd van 6- en 7 jaar. Na nog een klein beetje training hebben de kinderen met juf Jannie en juf Grada nog een kaatswedstrijd gehouden.

Door al dat harde werken hadden de kinderen wel zin in wat eten. En daarom werd de training afgesloten met gezamenlijk pannekoek eten en een ijsje na. Tot slot, kregen alle kinderen nog een Kabouter-diploma.

Op de volgende foto"s krijgt u een impressie van deze laatste training.

FOTO-IMPRESSIE

De kinderen die de training volgden en een Kabouter Diploma kregen uitgereikt zijn :

 • Jesper Faber
 • Willem Terpstra
 • Jacob Mulder
 • Anna Ennema
 • Marrit Dijkstra
 • Hillyjanne vd Schaar

Grada 2e prijs Vrije formatie Meisjes, Zondag 22 Juni , Goutum

De vrije formatie wedstrijd voor meisjes in Goutum is zondag in een zege geeindigd voor het partuur Joukje Kuperus uit Dronrijp, Margriet Bakker uit Winsum en Lisette Wagenaar uit Sint Annaparochie.

In de finale bleef het partuur van Iris van der Veen uit Franeker, Margit de Groot uit Sint Annaparochie en Grada van der Schoot uit Sexbierum op een spel staan.

Op 5-2 en 6-2 viel het doek over de partij. Uit een lijst van veertien parturen waren er derde prijzen voor Janneke Koelmans uit Oude Bildtzijl, Lyanne van Rijn uit Deinum en Rianne Vellinga uit Franeker en voor Martine Westra uit Beetgumermolen, Ingrid Sobel uit Tytsjerk en Jacobien Postma uit Tjerkwerd.

De uitslag was dus als volgt:

 1. Joukje Kuperus uit Dronrijp, Margriet Bakker uit Winsum en Lisette Wagenaar uit Sint Annaparochie
 2. Iris van der Veen uit Franeker, Margit de Groot uit Sint Annaparochie en Grada van der Schoot uit Sexbierum
 3. Janneke Koelmans uit Oude Bildtzijl, Lyanne van Rijn uit Deinum en Rianne Vellinga uit Franeker
  Martine Westra uit Beetgumermolen, Ingrid Sobel uit Tytsjerk en Jacobien Postma uit Tjerkwerd.

Pieter,Kees en Johannes 2e prijs Schooljongens , Zondag 22 juni, Arum

De uitslag bij de Afdeling Schooljongens met 24parturen was als volgt:

 1. Jan Bouke Tolsma, Jan Schurer en Kevin Jaarsma uit Arum
 2. Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot uit Sexbierum
 3. Mart van der Molen, Jesse van der Molen en Frans Dooper uit Witmarsum

De Arumers waren op eigen veld na vijf wedstrijden het sterkste partuur. Verrassend was vooral de winst in de eerste omloop, Tzummarum werd met 5-0, 6-6 verslagen. Minnertsga werd met dezelfde harde cijfers verslagen.

In de halve finale kreeg Arum veel tegenstand van het verrassend sterke Witmarsum, wat eerder Dronrijp en Wommels al had verslagen. Na een spannende strijd won Arum met 5-4 6-6.

In de finale was de tegenstander Sexbierum die via een wat lichter traject in de finale terecht waren gekomen. Nadat Sint Annaparochie, Easterlittens en Berlikum waren verslagen, bleven de Sexbierumers staan.

Aanvankelijk ging de strijd in de finale nog redelijk gelijk op. Het was de dag van de opslagers, er werd veel buiten geslagen, mede door de harde wind. Wie zijn opslag binnen wist te brengen, was daarom in het voordeel. In de tweede helft van de wedstrijd kreeg Sexbierum steeds meer moeite met de eigen opslag.

Waar Arum eerder nogal knoeide bij de opslag, ging het bij de thuisploeg steeds beter lopen. Op 5-3 6-6 was de wedstrijd beslist in het voordeel van Arum. Toch wel een verrassing, want Arum is dit seizoen erg wisselvallig, fijn voor de jongens dat het in eigen huis wel lukte.


Hendrieke, Janneke en Pytrik winnen Meisjes Pupillen Afdeling ,Zondag 22 Juni, Harlingen

Hendrieke,Pytrik,Janneke en Minke

Op een winderig Eendrachtveld werd op zondag 22 juni 2008 de afdelingswedstrijd meisjes pupillen gekaatst. Zowel bij de afdeling als bij de opstappers was de leiding in de bekwame handen van verenigingsscheidsrechters. Voor de afdelingswedstrijd hadden zich 16 parturen ingeschreven.
De finale van de afdelingswedstrijd werd gewonnen door de afdeling Sexbierum met Pytrik Visser, Hendrieke v.d. Schoot en Janneke Ennema.

Tweede werd Dronrijp met Franke Jager, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Beetgum met Anja Kuik, Corina de Vries en Sjoukje Maeike Braam behaalde een derde prijs. Eveneens een derde prijs werd behaald door Minnertsga met Jildou van Dijk en Anne Nieke Bergsma. De opstapperswedstrijd werd gewonnen door Ilse Tuinenga uit Berlikum en Marrit Zeinstra uit Peins. De premie was voor Atjella Keulen uit Jirnsum en Alina Brandsma uit Goënga en de kleine premie ging naar Elma Breeuwsma uit Folsgare en Tineke Braaksma uit Menaldum.


Pieter,Joran en Mark Jan 2e prijs Jongens Pupil, Zaterdag 21 Juni, Niawier/Metslawier

Partuur Sexbierum met Coach

Pieter,Joram en mark jan

Schreef het pupillen jongenspartuur vorig jaar al geschiedenis door als eerste drietal ooit een prijs te winnen op een NK, dit jaar stonden ze wederom op het ereschavot. Was vorig jaar Jort Gerbranda(nu schooljongen) nog van de partij, nu was die plaats ingenomen door Mark Jan Ykema. Samen met Pieter van der Schoot en Joran Gerbranda wisten ze zich dit jaar ook weer in de prijzen te slaan. Het Nk werd gehouden in Niawier/Metslawier. In de eerste omloop hadden ze weinig moeite met het partuur van Hallum. In de tweede omloop hadden ze het partuur van Makkum verwacht als tegenstander, deze werden echter verslagen door Deinum.

Tegen Sexbierum kwamen ze niet verder dan 2 eersten. In de derde omloop hadden ze een staand nummer wat hen in de halve finale op het veld bracht tegen Minnertsga. Op 3-2/6-6 werd er een dubieuze beslissing genomen door de lijnrechter. De bal werd uitgegeven en zo kwam Minnersga voor met 4-2. De coach van Sexbierum, Jan Douwe Gerbranda, had handen vol werk om zijn partuur weer in het veld te krijgen. Mede doordat hun enige minuten rust werd gegund door de scheidsrechter, kon er eindelijk weer verder worden gespeeld en Sexbierum was daarna ontketend.

Ze gaven geen eerst meer weg en wonnen de partij met 5-4/6-6. In de finale troffen ze Berlikum als tegenstander. Dit partuur was favoriet, mede omdat ze al enkele afdelingswedstrijden hadden gewonnen. Sexbierum was nog niet eerder verder gekomen dan eenmaal een tweede omloop. In de beginfase ging het nog gelijk op, daarna werd Joran geraakt door een bal en kreeg een bloedneus. Dit was het keerpunt in de wedstrijd en door degelijk kaatsen van Berlikum namen zij de titel in ontvangst.

Goud voor Patrick Nauta, Remco Dijkstra en Ruben Eijzenga. Voor de prijswinnaars waren medailles en mooie borden van Makkumer aardewerk. Tzummarum (Nick Leistra, Simon Brolsma en Detmer Bosma) en Minnertsga (Marten Bergsma, Herre de Vries en Iza Poiesz) wonnen allebei de derde prijs.

Niawier-Metslawier in cijfers:
Eerste omloop
1. Stiens – 2. Minnertsga 4-5 2-6;
3. Holwerd – 4. Easterein 1-5 4-6;
5. Wommels – 6. Wjelsryp 5-4 6-4;
7. Berlikum – 8. Dronrijp 5-5 6-6 (Berlikum wint);
9. Bolsward – 10. Witmarsum 1-5 0-6;
11. Wergea –12. Gytsjerk 5-1 6-2;
13. Grou – 14. Winsum 5-5 6-6 (Grou wint);
5. Ried – 16. Engelum 1-5 4-6;
17. Tzummarum – 18. Easterlittens 5-5 6-2;
19. Oude Leije – 20. Raerd 5-5 6-6 (Raerd wint);
21. Niawier/Metslawier – 22. Jorwert 5-1 6-0; 23.
Deinum – 24. Makkum 5-4 6-4; 25. Sexbierum – 26. Hallum 5-0 6-2; 27. Franeker vrij;
Tweede omloop:
27. Franeker - 2. Minnertsga 1-5 4-6;
4. Easterein -5. Wommels 5-1 6-6;
7. Berlikum - 10. Witmarsum 5-5 6-4;
11. Wergea - 13. Grou 3-5 0-6;
16. Engelum - 17. Tzummarum 0-5 0-6;
20. Raerd - 21. Niawier/Metslawier 3-5 0-6;
23. Deinum - 25. Sexbierum 2-5 2-6;
Derde omloop;
2. Minnertsga - 4. Easterein 5-3 6-4;
7. Berlikum -13. Grou 5-3 6-6;
17. Tzummarum -21. Niawier/Metslawier 5-2 6-4;
25. Sexbierum vrij;
Halve finales;
25. Sexbierum -2. Minnertsga 5-4 6-6;
7. Berlikum - 17. Tzummarum 5-1 6-0;
Finale:
25. Sexbierum - 7. Berlikum 3-5 2-6.

Alle winnende parturen

Pietr in de draai Is ie nou aan het golfen of??

Straatkaatsen 2008 Sexbierum

Dit jaar werden de Straatkampioenschappen 2008 Sexbierum-Pietersbierum weer gehouden. de opkomst was beduidend minder dan vorige jaren. De Jeugd was meer aanwezig dan de wat ouderen. Ondanks dit alles, was het toch een geslaagd festijn.

De Uitslagen waren als volgt:

7 t/m 10 jaar:

 1. Mike Faber (Koning), Alie Weever, Sjanne Jo Jellema
 2. Nadine de Vries, Hielke Bootsma, Jildou Jansen
 3. Joran Gerbranda, Michael Cuttress, Gretha Dijkstra
Prijswinnaars 7 t/m 10 jaar, nr.2 7 t/m 10 jaar, nummers 1 en 2

11 t/m 15 jaar:

 1. Jelte Visser (Koning),Samantha de Vries, Jelco Metz
 2. Jacob Teerstra, Janneke Ennema, Marissa Bierema
 3. Douwe van der Schaaf,Bauke Hielke Haakma,Hein Glastra van Loon
Prijswinnaars nr 1 en 2 Prijswinnaars 11 t/m 15 jaar

Dames :

 1. Afke Kamstra (Koningin), Geertje Glastra van Loon, Fokje van Dijk
 2. Geppy Feenstra, Marianne Bierema, Willie Bosma

16 t/m 29 jaar:

 1. John Mons (Koning), Daniel Zijlstra
 2. Arnold Smit,Durk Harm Roorda
Prijswinnaars 16 t/m 29 jaar Prijswinnaars 30 t/m 44 jaar

30 t/m 44 jaar :

 1. Jan Douwe Gerbranda (Koning),Robert Cuttress
 2. Hein Obbe Frietema, Jan Dirk Weewer
 3. Freek Jukema,Jochum Mollema

45 jaar en ouder :

 1. Gerrit Volbeda (Koning), Bote van der Zee, Johannes Post
 2. Lieuwe Brandsma,Heerco Walinga,Rients Leijenaar
Prijswinnaars Heren 45+ Prijswinnaars Dames

FOTO-IMPRESSIE :
De foto's van de prijs winnaars werden gemaakt door Johan de Schifart, de resterende foto's door Heerco Walinga


Skeakel Sexbierum slaat toe op Provinciaal Kampioenschap kaatsen.

Afgelopen woensdag werden in Leeuwarden weer de PK gekaatst op het kaatsveld Sonnenborgh. Voor het eerst in de geschiedenis wist het meisjespartuur van pcbs De Skeakeluit Sexbierum een prijs te behalen op dit kampioenschap.

In 1970 werd er voor het laatst een eerste prijs behaald door het jongenspartuur van de toenmalige Hervormde school, dit waren Johannes Brandsma, Bram Faber (i.m.) en Jan Noordenbos. 38 jaar later slaagden Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema erin om te laten zien dat er in Sexbierum nog steeds voldoende talent aanwezig is om deze titel binnen te halen.

Twee weken eerder hadden ze in de gemeentelijke voorronde al laten zien dat ze hier de sterksten waren. 4 Jaar geleden stond Pytrik, op 8- jarige leeftijd, ook al in de finale bij het provinciale schoolkaasten. Ze moest toen samen met Grada van der Schoot en Carmen Flikkema nog genoegen nemen met het zilver.

Dit jaar ging ze samen met haar maten, en natuurlijk coach Minke Jansen en stagaire Grada van der Schoot, opnieuw voor het goud. Op Sonneborgh was Dronrijp de eerste tegenstander voor Pytrik c.s. Deze partij wonnen ze met 5-3/62. Daarna was Folsgare de tegenstander: uitslag 5-2/6-6.

Vervolgens moesten ze tegen het partuur van Irnsum; 5-4/6-4. In de finale moesten ze het opnemen tegen het partuur van Blauwhuis. De beslissende slag viel op 5-3/6-4 in het voordeel van Pytrik, Janneke en Hendrieke. Zij mochten de kransen, bekers en de bijbehorende stadspenning van Leeuwarden in ontvangst nemen.

Het jongenspartuur van de Skeakel kwam dit keer niet verder dan de tweede omloop. Zij verloren van Reduzem. Wel was er goud voor het partuur van de M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum. Nick Leistra, Simon Brolsma en Arjen van der Zee. Moesten zij in de voorrondes genoegen nemen met de tweede prijs, nu was er voor dit partuur, ook uit de gemeente Franekeradeel , de krans en bekers.


Pytrik, Janneke en Hendrieke winnen Prov. Schoolkaatsen, Woensdag 18 Juni, Leeuwarden

Pytrik,Janneke en Hendrieke

Woensdagmiddag 18 juni jl stonden de provinciale schoolkaatskampioenschappen voor basisscholen weer op de agenda. De deelnemers aan deze wedstrijden zijn de winnaars uit de verschillende gemeentes. Daar worden namelijk eerst voorronden verkaatst.

Lijst Jongens Schoolkaatsen

Lijst Meisjes Schoolkaatsen

Uiteindelijk kwamen de volgende parturen in de prijzen

Bij de meisjes :

 1. De Skeakel Sexbierum: Pytrik Visser, Janneke Ennema en Hendrieke vd Schoot
 2. Sint Gregorius Blauwhuis: Janieke Popma, Geldou de Boer en Ciska Bruinsma
 3. De Lytse Terp Minnertsga: Everdyna de Haan, Akkelyna de Haan en Jocelyn de Jong
  It Tredde Sté Jirnsum: Martine Keulen, Atjella Keulen en Janette Smits

Bij de jongens :

 1. MJ Tamsmaskoalle Tzummarum; Arjen vd Zee, Simon Brolsma en Nick Leistra
 2. Trije Doarpenskoalle Reduzum: Harm Smit, Fokke Durk Bergsma en Marco vd Leij
 3. De Fûgelsang Berlikum: Ruben Eijzenga, Patrick Nauta en Remco Dijkstra

FOTO-IMPRESSIE van het schoolkaatsen te Leeuwarden


Kees 1e prijs Schooljongens KNKB DEL , Zondag 15 Juni, Tzummarum

Kees van der Schoot

De uitslag was als volgt:

 1. Thomas Abbink (Ysbrechtum), Frans Dooper (Witmarsum) en Kees v/d Schoot (Sexbierum)
 2. Hendrik Bouwhuis ( Bolsward), Martijn de Haan (Franeker) en Geert J. Karsten (Hartwerd)
 3. Jelle Scharringa (Wjelsrijp), Sjoerd Bakker (Achlum) en Roan H. Joostema (Minnertsga)
  Remco Kuperus (Dronrijp), Rick Atsma (Scharnegoutum) en Joeri Ley (lekkum)

Bij de schooljongens DEL en Herkansing vanuit de Afdeling deden 16 parturen mee.


Grada 2e prijs Meisjes D.E.L. B ,Schingen-Slappeterp ,Zondag 15 Juni

In verband met te weinig A kaatsters is er een gewone d.e.l. wedstrijd met verliezersronde verkaatst met 13 parturen.

De uitslag was als volgt:

 1. Margriet Bakker, Winsum- Hilde Seepma , Oosternijkerk - Nynke Sinnema Grou
 2. Grada van der Schoot, Sexbierum - Lucy IJselmuiden, Jirnsum - Sybrich Wiersma, Itens
 3. Marije van der Meer, Sibrandabuorren - Anke Winkel , Hijum - Janneke Terpstra Wolsum
  Jildou Jorritsma , Easterein - Yvonne Jorritsma, Dronrijp - Boukje Houtsma Slappeterp

Verliezersronde:

 1. Wiljo Sijbrandij, Dearsum - Gabriëla Bouma, Easterein - Marit Kuperus ,Franeker
 2. Marije Hiemstra , Easterein- Francien Hoogland, Beetgumermolen - Nynke Kooistera, Dronrijp

KNKB Schoolmeisjes Afd. + del + verl.r. afdeling "de Klaas van Keimpema-partij", Zondag 15 Juni

Vandaag werd op een mooie zomerse dag, de"Klaas van Keimpema"-partij" voor de Schoolmeisjes Afdeling en Schoolmeisjes d.e.l.+verliezersronde afdeling gespeeld.

De uitslagen zijn :

De 1e prijs winnaars

Schoolmeisjes Afdeling :

 1. Easterein (Tineke Dijkstra,Jelien Pompstra en Martine Tiemersma)
 2. Franeker (Lisanne Moraal, Iris Wijbenga en Marloes Fennema)
 3. Franeker (Larissa Bollema, Samantha Bollema en Joukje Salverda)
  Easterlittens (Liz de Boer, Yfke Velstra en Annelien Broersma)
de 2e prijs winnaars de beide 3e prijs winnaars

Schoolmeisjes d.e.l.+verliezers ronde Afdeling

 1. Nicole Hempenius (Franeker), Sanne El van der Vlugt (Witmarsum) en Ytske van der Ploeg (Holwerd)
 2. Riska Bouma (Buitenpost), Astrid Bijlsma (Wergea) en Elske Anke Zijlstra (Ee)
 3. Jitske Veldman (Easterein), Grietine Krol (Ee) en Nieke Wateler (Minnertsga

de 1e-2e en 3e prijs winnaars

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S

Kaatslijst Schoolmeisjes Afdeling

De kransen worden gesponsord door Jan Douwe- en Annet Gerbranda en Jantsje Rijpma


Pytrik 1e prijs Meisjes pupillen A-Poule, Hendrieke 2e prijs B-poule,Zondag 15 Juni, Drachten

Pytrik Visser uit Sexbierum was dit weekeind bijzonder succesvol. Winst in Dokkum en Drachten!

Na de zege in Dokkum behoorde zij vandaag in Drachten wederom tot het prijswinnende partuur. Met haar maat Jildou Sweering uit Folsgare won zij de eerste prijs in de A-klasse. De premie was voor Elly Hofman uit Dronrijp en Atjella Keulen uit Jirnsum.

Pytrik Visser Pytrik Visser

In de B-klasse met vijftien parturen op de lijst was de eerste prijs voor Everdyna de Haan uit Wier en Saskia Leistra uit Tzummarum. In de finale werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum en Robin van der Meulen uit Raerd.

Derde prijzen waren er voor Akkelyna de Haan uit Wier en Anja Kuik uit Beetgum en voor Jeanette Jansma uit Dronrijp en Dian Dijkstra uit Easterein.


Mark Jan 1e prijs Jongens Pupil, Luuk lafeber 1e prijs Schooljeugd in Harlingen, Zaterdag 14 Juni

Mark Jan Ykema en Marije Bleeker

Op zaterdag 14 juni 2008 werd de Jeugdwedstrijd van de Federatie Barradeel e.o. gekaatst op het veld van Eendracht. Jari Brander uit Harlingen won een krans bij de welpen, samen met Ype Akkerman uit St.Jacobiparochie.

De finale bij de schooljeugd werd een rechtstreekse thriller: Luuk Lafeber uit Sexbierum kaatste met Meino de Vries uit Minnertsga tegen Arjen Bleeker uit Oosterbierum en Sieb Driessen uit Minnertsga. Tijdens de finale viel Arjen geblesseerd uit en was Bouke H. Haakma bereid voor hem in te vallen.

Op de stand 5-5 en 6-6 wisten Luuk en Meino een aanvankelijke achterstand alsnog om te buigen in een overwinning. De leiding was in handen van Rintje Hiemstra en Peter Broekhuizen.


Straten-kampioenschappen "de Harmonie-partij",Zaterdag 14 Juni 2008

De winnaars

Afgelopen Zaterdag werd het jaarlijke Straten Kampioenschap Kaatsen Sexbierum-Pietersbierum weer gehouden. De winnaar "de Trije strjitten", van vorig jaar, moest zijn titel verdedigen.

De wedstrijd en de kransen werden gesponsord door Hotel cafe Restaurant : de Harmonie" te Sexbierum.

De deelnemende straten waren : Opgave parturen 2008

De uitslagen zijn :

Winnaarsronde

 1. De Trije Strjitten : Frans Faber, Gooitzen Scheffer en Judith Brandsma
 2. Pietersbierum : Foeke Feenstra, Daniël van der Veen en Hendrieke van der Veen
 3. Spoarrûntsje : Hein Obbe Weewer, Jacob Willekes en Kim van der Bos

Veliezersronde :

 1. Trije Strjitten: Albert van der Zee, Robert Cuttress en Geppy Feenstra
 2. Rients Westrastrjitte :Harm Jansen, Jaap Wissmann en Ellie Visbeek
 3. Spoarrûntsje : Adolf Mulder,Hans Bosma en Rianne Ammerlaan

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Pytrik1e prijs Meisjes pupillen DEL, Zaterdag 14 juni,Dokkum.

Naast de meisjes pupillen Afdeling organiseerde de k.v.Oostergo deze dag eveneens een meisjes pupillen door elkaar loten.

De grootste deelname kwam voort uit de verliezende parturen in de eerste omloop van de afdelingspartij. Opstappers waren de speelsters Arlene Anouk Smits Jirnsum, Ilse Tuinenga Berlikum, Rixt Ypie Wispelwey Wirdum en Cyntha Bouma uit Buitenpost. Deze dames hadden niet de beschikking over een afdelingspartuur en moesten enig geduld hebben alvoor zij konden kaatsen.

Door de gunstige uitslagen in de afdelingspartijen kon er met een complete lijst (tweetallen) gestart worden zodat er niet bijgeloot behoefde te worden. Ook in deze competitie werd er met veel inzet gespeeld wat veelal leuke partijen opleverde. Een aantal speelsters beschikt op deze leeftijd reeds over een prachtige gevarieerde opslag hetgeen een zeer sterk wapen is in de partij.

Ook wat betreft de bovenslagen of kaatsen ver richting de boven lieten de speelsters zich niet onbetuigd. In de halve finale was het partuur bestaande uit Arlena A. Smits uit Jirnsum en Elma Breeuwma Folsgare met 2-5 2-6 niet opgewassen tegen de latere finalisten Anja Kuik Beetgum en Jildou Sweering Folsgare.

Deze twee speelsters konden echter in de finale, gezien de uitslag van 0-5 4-6, geen vuist maken tegen de winnaars Wietske Andrea Bos, Bolsward en Pytrik Visser ,Sexbierum.

Deze kregen bij de prijsuitreiking dan ook de prachtige, door bloemenzaak de Hoogedijken geleverde, kransen omgehangen.

Naast de meisjes pupillen Afdeling organiseerde de k.v.Oostergo deze dag eveneens een meisjes pupillen door elkaar loten.

De grootste deelname kwam voort uit de verliezende parturen in de eerste omloop van de afdelingspartij. Opstappers waren de speelsters Arlene Anouk Smits Jirnsum, Ilse Tuinenga Berlikum, Rixt Ypie Wispelwey Wirdum en Cyntha Bouma uit Buitenpost. Deze dames hadden niet de beschikking over een afdelingspartuur en moesten enig geduld hebben alvoor zij konden kaatsen.

Door de gunstige uitslagen in de afdelingspartijen kon er met een complete lijst (tweetallen) gestart worden zodat er niet bijgeloot behoefde te worden. Ook in deze competitie werd er met veel inzet gespeeld wat veelal leuke partijen opleverde. Een aantal speelsters beschikt op deze leeftijd reeds over een prachtige gevarieerde opslag hetgeen een zeer sterk wapen is in de partij.

Ook wat betreft de bovenslagen of kaatsen ver richting de boven lieten de speelsters zich niet onbetuigd. In de halve finale was het partuur bestaande uit Arlena A. Smits uit Jirnsum en Elma Breeuwma Folsgare met 2-5 2-6 niet opgewassen tegen de latere finalisten Anja Kuik Beetgum en Jildou Sweering Folsgare.

Deze twee speelsters konden echter in de finale, gezien de uitslag van 0-5 4-6, geen vuist maken tegen de winnaars Wietske Andrea Bos Bolsward en Pytrik Visser Sexbierum. Deze kregen bij de prijsuitreiking dan ook de prachtige, door bloemenzaak de Hoogedijken geleverde, kransen omgehangen.


"Jan Weewer-partij"Jeugd (welpen,pupillen en 13 t/m 17 jaar) en Senioren,Vrijdag 13 Juni

De Jeugd was weer aanwezig, maar liefst 9 parturen voor zowel de Welpen,Pupillen en de groep 13 t/m 17 jaar. De senioren waren aanwezig met 8 parturen.

Het weer was op zich aardig, maar toch waren er enkele buitjes. Maar dat mocht de pret niet drukken. Men was voltallig aanwezig. Ook het publiek was goed vertegenwoordigd.

Ik val in de herhaling, maar het was wederom een geweldige, sportieve middag.

De prijzen bestonden uit leuke zilveren bordjes voor de Jeugd, en visbonnen voor de Senioren.

Koning werd :

 • Bij de Welpen : Jan Sjouke Weewer
 • Bij de Pupillen : Jeffrey Hartman
 • Bij de groep van 13 t/m 16 jaar : Douwe van der Schaaf
 • Bij de Senioren Poule A : Jelte Visser
 • Bij de Senioren Poule B : Jan Volbeda

De wedstrijd werd gesponsord door : de Gebroeders Weewer.
De kransen werden gesponsord door : Fedde de Boer, Multilogo en Sieds - en Fokje Swart

De deelnemende parturen waren :

De verschillende uitslagen waren als volgt :

Welpen :

De winnaarsronde:

 1. Jan Sjouke Weewer (K) en Lobke Walinga
 2. Mike Faber en Ellen Ykema
 3. Nadine de Vries en Willem Bruinsma

Jan Sjouke en Lobke

Mike en Ellen Nadine en Willem

Verliezers ronde :

 1. Elisa Herrema en Maurits Post
 2. Michael Cuttress en Alie Weewer
Elisa en Maurits Michael en Alie

Pupillen :

 1. Jeffrey Hartman (K) en Lianne Jellema
 2. Janneke Ennema en Sjanne Jo Jellema
 3. Joran Gerbranda en Gerben Bootsma

JEffrey en Lianne

Janneke en Sjanne Jo Joran en Gerben

Verliezers ronde :

 1. Tjibbe Haitsma en Hanna Bruinsma
 2. Mark Jan Ykema en Hielke Bootsma
Tjibbe en Hanna Mark Jan en Hielke

Jeugd 12 t/m 17 jaar :

 1. Douwe van der Schaaf (K) en Jort Gerbranda
 2. Kees van der Schoot en Simon Hein van der Schaar
 3. Johannes van der Veen en Melissa de Boer
Douwe en Jort Kees en Simon Hein Johannes en Melissa

Verliezersronde :

 1. Kevin de Boer en Rianne Ammerlaan
 2. Pytrik Visser en Bauke Hielke Haakma.
Kevin en Rianne Pytrik en Bauke Hielke

Senioren Poule A

 1. Jelte Visser (K) en Jan Douwe Gerbranda
 2. Mark jan Riemersma en Hein Obbe Frietema
Jelte en Jan Douwe Mark Jan en Hein Obbe

Senioren Poule B

 1. Jan Volbeda (K),Bart Jan van der Schaafen Piet Scheffer
 2. Jan Feenstra,Harm Haitsma en Janny Hoekstra
Bart-Jan, Jan en Piet Harm, Janny en Jan

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Grada 1e prijs, Meisjes Door elkaar loten A klasse, Damwoude,08 Juni

Op de zonovergoten kaatsvelden van de kaatsvereniging Nut en Nocht te Damwoude kaatsten in de A-klasse 4 parturen. Bij partuur 1 was Janneke Koelmans uit Oudebildtzijl bijgeloot voor Ilse Noormans. Met haar maten Grada van der Schoot, Sexbierum en Lisette Wagenaar, St. Annaparochie, behaalde ze in 3 partijen de maximale winst van 21 eersten. De tweede prijs was voor Rianne Vellinga, Franeker, Manon Scheepstra, Franeker en Margriet Bakker, Winsum. Zij behaalden 16 eersten.

In de B-klasse bleven na het uitvallen van twee meisjes - één in de A-klasse en één in de B-klasse, van de oorspronkelijke 10 parturen 9 over. Scheidsrechter Folkert Baarsma, die vandaag na afloop van de partij zijn scheidsrechterdiploma kreeg uitgereikt, wist prima raad met het voor leken moeilijke systeem van bijloten.

Uiteindelijk gingen de kransen naar :

 1. Francien Hoogland, Beetgumermolen - Nynke Sinnema, Grou en Martine Westra, Beetgumermolen
 2. Lucy IJsselmuiden, Jirnsum - Sietske Okkema, Easterein en Ilse Boonstra, Hallum

Teatsen Senioren "de Jellema-partij"Zondag 08 Juni

Het was een schitterende warme zomerdag. Er deden in totaal 8 parturen mee.Het was een gezellige dag met een niet al te grote groep.

Ook de koek en sopie tent in het competitie hok onder de bezielende leiding van Antsje Nauta, deed goede zaken. De kinderen bleven ijs eten.

De wedstrijd werd gesponsord door Lascon Heerenveen en Machine Montage Bedrijf Jellema te Sexbierum.

Na afloop was er nog een buffet,in de Lytse Trije, geleverd door Frits Willekes.

De uiteindelijke winnaars werden :

 1. Johan de Witte, Miriam Jellema en Elsbeth Haitsma
 2. JohanMiriam,Elsbeth

 3. Sander Hartman, Alida Willekes en Selma van der Zee
 4. Sander,Alida en Selma

 5. Jappie Plat, Klaas Stok en Hans Rijpma
 6. Jappie, Klaas en Hans

 7. Doede Wielinga, Petra Dijkstra en Jacob Willekes
  (Jacob niet aanwezig op de foto)
 8. Doede en Petra (Jacob niet aanwezig)

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Kees 2e prijs Schooljongens DEL A klasse, Reahus-Turns, 08 Juni 2008

Kees van der Schoot

Under skitterende waaromstannichheden is de wedstriid foar skoaljonges A-klasse ferkeatst yn Reahûs.
Der wiene 8 twa-tallen op de list. Troch poulekeatsen koene alle partoeren tenminsten trije kear keatse. As winners kamen út de bus it partoer fan Remco Kuperus ut Dronryp en Hendrik Bouwhuis ut Boalsert.

De priiswinners:

 1. Remco Kuperus ,Dronrijp en Hendrik Bouwhuis, Bolsward
 2. Tjitse Ben Hoekstra, Harlingen en Kees van der Schoot ,Sexbierum
 3. Ramon Hoogerhuis, Tzummarum en Kevin Jaarsma ,Arum

Uitslagen Jubileum kaatspartij Federatie Barradeel eo, Zaterdag 07 Juni 2008

Uitslag Welpen Jongens:

 1. Sexbierum: Jan Sjouke Weewer, Mike Faber, Durk Ennema

Jan Sjouke,Mike en Durk

Uitslag Welpen Meisjes:

 1. Tzummarum:Annelies Bleeker,Sonja Klootwijk,Naomi Hoogerhuis

Uitslag Pupillen-Jongens:

 1. Sexbierum:Tjibbe Haitsma, Lieuwe v.d. Schaaf,Mark Jan Ykema
 2. Tzummarum:Detmer Bosma, Hessel van Slooten
 3. Sint Jac.Par.:Jelmer Swart,Pim van Tuinen, Gideon Swanson

Tjibbe,Lieuwe en Mark Jan

Uitslag Schooljongens:

 1. Sexbierum: Luuk Lafeber, Jacob Henk Teertstra, Bauke H.Haakma

Luuk,Jacob Henk en Bauke Hielke

Uitslag Schoolmeisjes:

 1. Tzummarum: Rixt Veldman, Denise v.d. Burg, Veronica Brolsma
 2. Sint Jac. Par.: Suzan van Tuinen, Bonita Schat, Marja Terpstra

Winnaars Jongens:

 1. Tzummarum:Martijn de Haan(K),Rik de Graaf,Piet Jetze Heeringa
 2. Sint Jac. Par.:Robert Dorst,Marcel Wassenaar, Benjamin Houtsma
 3. Wijnaldum: Peter Veldman, Tjeerd Jukema

D.E.L.Welpen/Pupillen:

 1. Justin Haasma-Harlingen,Sigrid v.d. Meer-Tzummarum
 2. Ruben Talsma-Tzummarum, Joran Gerbranda-Sexbierum
 3. Jilke Pieter Kikstra-Sint Anna Par.,Jarco Slager St.Jac. Par.

WinnaarsD.E.L.Schoolmeisjes-Schooljongens:

 1. Arjen Bleeker-Oosterbierum, Rianna Salverda-Sint Anna Par.

Winnaars Dames:

 1. Sint Jac. Par.:Ellen de Valk,Rita de Valk, Maaike Koornstra

Winnaars Senioren 50+:

 1. Sint Anna Par.:Jan Dijkstra, Willem Hiemstra, Gerrit de Jager
 2. Sint Jac. Par.:Thijs Houtsma, Hans Hilarides, Reinder Triemstra

Winnaars Senioren 35+:

 1. Sint Jac. Par.:Piet Machiela, Hielke Posthuma,Peter Schat
 2. Sint Anna Par.:Meile Salverda,Lubbert Schreiber, Anton Kingma
 3. Sexbierum:Jan Douwe Gerbranda, Jan v.d. Schoot,Hein Obbe Frietema

Jan Douwe, Hein Obbe en Jan

Winnaars Senioren A en B Klasse:

 1. Sint Jac. Par.A: Martijn de Haan, Joeke Jan Triemstra(Koning), Jorrit van der Zee
 2. Sint Jac. Par. B;Sander Dorst, Hendrik de Jong, Hendrik Albert Leeuwen
 3. Wijnaldum: Gogge Elsinga, Simon Broekstra, Harry Veldman

Sexbierum 1e prijs, Meisjes pupillen Afdeling , Zaterdag 07 juni, Akkrum

De uitslag was als volgt:

 1. Sexbierum; Pytrik Visser, Hendrieke v/d Schoot en Janneke Ennema
 2. St.Annaparochie; Esmee v/d Vies, Marleen Hiemstra en Lilijan Kingma
 3. Wolsum; Geldou de Boer en Janieke Popma
  Dronryp; Jeanette Jansma, Franke Jager en Elly HofmanHendrieke 1e prijs Herkansing Meisjes pupillen DEL B-klasse, zaterdag 07 Juni

Hendrieke 1e in verliezersronde

Esther Bootsma (Ysbrechtum) en Nieske Hoekstra (Reahus) zijn zaterdag winaar geworden van de meisjes pupillen in Wommels. In de B-klasse met 18 parturen was de 2e prijs voor Everdyna de Haan (Wier) en Anja Kuik (Beetgum). De 3e prijs was voor Cyntha Bouma (Buitenpost) en Ilse Tuinenga (Berlikum).

In de verliezersronde was de 1e prijs voor Hendrieke van der Schoot (Sexbierum) en Dian Dijkstra Easterein).

De 2e prijs was hier voor Rixt Hettinga (Tjalhuizum) en Sandra Schat (St.Jacobiparochie).


Pytrik Visser 1e prijs Pupillen meisjes DEL, Zaterdag 07 Juni, Wommels

Pytrik Visser

Pytrik Visser (Sexbierum) en Janieke Popma (Blauwhuis) zijn zaterdag winnaar geworden van de Meisjes pupillen d.e.l. in Wommels.

In de A-klasse met 6 parturen was de 2e prijs voor Elly Hofman (Dronrijp) en Atjella Keulen (Jirnsum). Er werd gekaatst in 2 poules en de eindstrijd was een "close finish". Beide parturen hadden evenveel eersten als tegeneersten en er was geen onderlinge partij gespeeld. Na het tellen van de tegenpunten in de laatste eersten van de 3 partijen bleken de winnaars net 2 tegenpunten minder te hebben. Erg zuur voor de premiewinnaars maar nog altijd beter dan loten om wie de 1e en 2e prijs krijgt.
PCBS de Skeakel superieur bij Schoolkaatsen, 04 Juni

Afgelopen woensdag 04 juni werd in Oosterbierum het schoolkaatsen georganiseerd door de gemeente Franekeradeel.

Hoewel het aantal deelnemende parturen tegenviel kan men terugkijken op een geslaagde middag.
Vooral voor de pcbs De Skeakel uit Sexbierum. Deze wist in alle categoriën de kransen op te eisen.

Bij de meisjes was er een eerste prijs voor Pytrik Visser en Hendrieke van der Schoot.

In de A-poule waren de kransen voor Pieter van der Schoot, Jort - en Joran Gerbranda.

In de B-poule wisten Tjibbe Haitsma, Mark Jan Ijkema en Hylke Bootsma het goud in de wacht te slepen.

In alle poules eindigde M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum als tweede. De meisjes en het winnende partuur in de A-poule mogen op 18 juni op Sonnenborgh in Leeuwarden met de Provinciale Kampioenschappen meedoen. Alle winnende kaatsers zijn lid van onze kaatsvereniging.

De winnende mannen Tjibbe,Mark Jan en Hylke Grada,Hendrieke,Minke en Pytrik
De nummers 1 bij de meisjes, Hendrieke en Pytrik Felicitaties
Federatie Jeugd te St.Jacobieparochie op Zaterdag 31 Mei

KV "Het Noorden" uit Sint Jacobiparochie organiseerde afgelopen Zaterdag een Jeugdwedstrijd. Een prima organisatie zorgde voor een vlot verloop en wedstrijdleider Sjoerd Jensma was om 15.45 u. aan de prijsuitreiking toe.

Bij de Welpen Jongens en Meisjes had Jan Sjouke Weewer een 3de prijs en behaalde evenveel punten voor het Wonen Noordwest Friesland-klassement.Janneke Ennema behaalde bij de Pupillen Jongens en Meisjes een prachtige 2de plaats in de Winnaarsronde en Marissa Bierema behaalde tevens een 2de prijs, maar dan in de Verliezersronde! Bij de Schooljeugd waren de Gebr. Lafeber in de finale gekomen en tenslotte zegevierde Luuk met ruime cijfers over zijn broerJonas.

Maar desalniettemin een uitstekende prestatie van de beide kaatsers. 14 juni te Harlingen is de eerst volgende wedstrijd voor het Wonen Noordwest Friesland-klassement.


Kees van der Schoot 3e prijs Schooljongens,in Baard

Kees van der Schoot

Kevin Jaarsma uit Arum, Franke Jongboom uit Dronrijp en Pieter Machiel Vrij uit Berlikum kwamen als eerste uit de bus bij de schooljongens.

De premie was voor Haye Jan Nicolay uit Britsum, Tjitse Ben Hoekstra uit Harlingen en Wietse Fopma uit Wommels.

In de spannende finale werd er nipt met 5–5 en 6-4 verloren.

De derde prijs was voor Rick Rusticus uit Dronrijp, Kees van der Schoot uit Sexbierum en Remco Miedema uit Ried.
Meisjes pupillen DEL Herkansing , 01 Juni 2008, Witmarsum

De prijswinners van de pupillen:

 1. Pytrik Visser Sexbierum en Regien Sandstra Easterein
 2. Jeske de Boer Akkrum en Akkelyna de Haan Wier
 3. Lieze Braaksma Menaldum en Cyntha Bouma Buitenpost

Jongens DEL A klasse , 01 Juni 2008, Easterlittens

In Easterlittens is zondag door de A-klassers – ondanks het warme en benauwde weer – fel strijd geleverd om de prijzen.

Jelte Vissser

In de finale won het partuur van Jort Oving (Raerd), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) en Jelte Visser (Sexbierum) van Arnold Zijlstra (Tzummarum) Sjoerd de Jong (St. Annaparochie) en één van de plaatselijke favorieten Grietzen Broersma (Easterlitttens).

De wedstrijd werd beslist op 5-4 en 6-2.

De derde prijs ging naar het partuur van Gosse Beeksma (Cornjum), Geert Jan de Jong (St. Annaparochie) en Paulus Yde Walda (Welsryp)


Jongens pupillen Door elkaar loten verliezersronde 01 Juni, St.Anneparochie

Marten Pieter Bergsma (Minnertsga) en Peter Mulder (Stiens) zijn vandaag de winnaars geworden van de jongens pupillen in St. Annaparochie. Zij wisten de finale te winnen op een stand van 5-1 6-4.

Op deze d.e.l. partij met 29 parturen was de tweede prijs voor Mart van der Molen (Witmarsum) en Wilco van der Veen (Jirnsum). Verder waren er nog derde prijzen voor het partuur van Pieter van der Schoot (Sexbierum) en Laas Pieter van Straten (Stiens) en het partuur van Erwin Zijlstra (Easterlittens) en Dennis Fennema (Franeker).

Het partuur van Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten verloor in de halve finale in een zeer spannende strijd met 4-5 6-6 van de winnaars van deze partij (Marten Pieter Bergsma en Peter Mulder).

In de verliezersronde was de eerste prijs voor het partuur van Dirjan Bouma (Grou) en Hylke Flapper (Hidaard). De tweede prijs was voor Bart Reijenga (Witmarsum) en Rykhelt Smink (Baaium).

In een zeer spannende finale viel de beslissing pas bij 5-5 6-6. De derde prijzen in de verliezersronde waren er voor het partuur van Jorrit Jitse Meinema (Jorwert) en Edwin Miedema (Peins) en het partuur van Marco Weijer (Wommels) en Willem van de Beek (Engelum). Ook in de halve finale van de verliezersronde tussen het partuur Marco Weijer en Willem van de Beek en het partuur van Bart Reijenga en Rykhelt Smink viel de beslissing bij de stand 5-5 6-6.


Hendrieke 2e prijs Meisjes pupillen DEL Herkansing, Zaterdag 31 Mei ,Tzum

Lilijan Kingma uit St. Annaparochie prinses in Tzum K.F. “Wêz Wis Tsjom” organiseerde op zaterdag 31 mei 2008 de traditionele Juwelier Kramerpartij voor meisjes pupillen.

Er stonden 21 tweetallen op de lijst onder leiding van de clubscheidstrechters Fokke v/d Veen en Jancko Bosch.

In de eerste omloop waren er weinig spannende partijen, dit gold ook voor de 2e omloop.

De finale in de winnaarsronde werd echter een ware finale.

Lilijan Kingma uit St. Annaparochie en Lisanne Folkertsma uit Folsgare moesten het opnemen tegen Elly Hofman, Dronrijp en Hendrieke v/d Schoot uit Sexbierum.


2 Heren en 1 Dame-partij , Zaterdag 31 Mei 2008

De uitslagen van 31 mei van de 2 heren en 1 dame met zachte bal (7 partuur) is als volgt:

Winnaarsronde:

 1. IJe Jan Teertstra, Eibert Tichelaar en Ilse Arends
 2. Gooitzen Scheffer, Michel van der Zee en Margriet Wissmann

Verliezersronde:

 1. Johan Kwast, René Sybesma en Judith van Velzen

De winnaars

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Meisjes Uitnodiging 2 poules van 4 partuur 31 Mei Exmorra

Op sportveld "Boppeslach" te Exmorra was de uitnodigingswedstrijd voor meisjes een zeer spannende aangelegenheid.

In twee poules van vier wist geen enkel partuur alle drie partijen te winnen (vier keer 5-5 waarbij twee keer "alles aan de hang", vijf keer 5-4 en twee keer 5-3). Poule 1 werd gewonnen door Doutsen Punter c.s. met 19 punten voor Jildou Jorrtitsma c.s. met 18 punten en Ilse Noorman c.s. (16 pt).

In poule 2 wonnen Janneke Koelmans c.s. met 19 punten (13 tegeneersten) voor Nelie Steenstra c.s. eveneens 19 punten (15 tegeneersten) en Michelle Bruinsma c.s. (18 pt).

De 3e prijs werd gewonnen door Jildou Jorritsma, Mirjam Beeksma en Margriet Bakker na een zege op 5-4 6-6 tegen Nelie Steenstra c.s. (waar Nelie door een knieblessure was vervangen door Michelle Bruinsma.

De 1e prijs was voor Doutsen Punter, Ingrid van der Veen en Harmke Siegersma na een 5-3 6-2 overwinning op Janneke Koelmans, Anke Winkel en Grada van der Schoot.

Scheidsrechter Hendrik Sweering leidde de wedstrijd voortreffelijk.


Ouder/Kind-partij Donderdag- en Vrijdag 29 en 30 Mei 2008

Afgelopen donderdag en vrijdag werd door KV De twadoarpen-D.I.O.S. weer een ouder/kind- toernooi georganiseerd.

Er werd gespeeld in drie categoriën. Het weer werkte goed mee beide avonden en er kon dan ook lekker gekaatst worden.Onder grote belangstelling van overige familieleden en belangstellenden werden er spannende partijen gekaatst.

De winnaars gingen behalve met een mooie krans ook nog met levensmiddelenpakketten naar huis en voor de kinderen waren er goedgevulde sporttassen en rugzakken te winnen.Wederom een geslaagde partij.

De winnaars

Uitslag: Poule A:

 1. Hendrieke - en Jan van der Schoot
 2. Joran - en Jan Douwe Gerbranda

Uitslag Poule B:

 1. Jan Sjouke en Marco Weewer (oom)
 2. Annick en Hein O. Frietema

Uitslag Poule C:

 1. Elisa Herrema en Bauke Postma (oom)
 2. Jildou en Minke Jansen
 3. Nadine en Egbert de Vries

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Kransenregen voor KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

Maar liefst 17 kransen!! werden er dit weekend gewonnen door de kaatsende jeugd uit Sexbierum. In Oosterbierum werd er bij de Federatie Barradeel e.o. gekaatst in de dorpencompetitie.

Bij de welpenjongens waren er kransen voor Jan Sjouke Weewer, Durk Ennema en Mike Faber. Bij de pupillen jongens wisten Mark Jan Ijkema, Lieuwe van der Schaaf en Tjibbe Haitsma de kransen in de wacht te slepen. In Minnertsga werd in diezelfde dorpencompetitie gekaatst bij de schooljeugd en de jongens. Hier waren de kransen bij de schooljongens voor Luuk Lafeber, Bauke Hielke Haakma en Jacob Henk Teertstra.

Bij de jongens werd de buit binnengehaald door de broers Bart Jan en Douwe van der Schaaf en Ronald Nieuwenhuis.

Zaterdag won Pytrik Visser bij de pupillenmeisjes de krans in de A-poule met Lisa Hofstra in Lollum Waaxens. Zondag scoorde het afdelingspartuur van de pupillen meisjes in Stiens voor de tweede keer op rij onder de bezielende leiding van hun coach Minke Jansen.

De kransen kwamen om de nek van Pytrik Visser, Janneke Ennema en Hendrieke van der Schoot. Ook voor Grada van der Schoot was er zondag een krans in Bolsward bij een del-partij. Tevens stonden Pieter en Kees van der Schoot in de finale. Pieter moest in Stiens bij de pupillen jongens genoegen nemen met het zilver en ook voor Kees was er in Akkrum de premie. Voor de vereniging en haar jeugdkaatsters een meer dan geslaagd weekend.


Kees van der Schoot 2e prijs Schooljongens DEL, Akkrum

Kees,Albert-Douwe en Tjitte

In Akkrum, bij kaatsvereniging 'Us Keatsen' werd vandaag een kaatswedstrijd voor KNKB schooljongens B d.e.l. met verliezersronde verkaatst.

De prijzen werden gewonnen door:

 1. Jelle de Vries, WOMMELS, Jessen van der Molen WITMARSUM en Hendrik Zeinstra FRIENS
 2. Albert-Douwe Spoelman DEINUM, Tjitte Folkertsma, WONS en Kees van der Schoot SEXBIERUM
 3. Thomas Hidde Hoekstra LEEUWARDEN, Jacob van der Bos HOLWERD en Jan Bauke Tolsma ARUM

Verliezersronde:

 1. Jorrit Joustra WINSUM, Pieter Machiel Vrij BERLIKUM en Frans Dooper WITMARSUM
 2. Andries Jensma WESTHOEK, Jordy Miedema St.ANNAPAROCHIE en Pieter Politiek WONS

Pieter van der Schoot 2e prijs in Stiens Zondag 25 Mei 2008

Naast de afdelingswedstrijd was er ook een d.e.l. wedstrijd met 22 parturen (incl. de verliezers van afdelingswedstrijd).

Willem S Hilverda uit Nijland en Harm Smit uit Reduzum hebben in een spannende finale gewonnen van Pieter van der Schoot uit Sexbierum en Bote Jellema uit Easterein met 5-5 6-4.

Daarvoor had het winnende partuur Remmelt Bouma uit Weidum en Ewald Seepma uit Niawier verslagen met 5-4 6-6.

De uitslagen waren:

 1. Willem S Hilverda, Nijland en Harm Smid, Reduzum
 2. Pieter van der Schoot, Sexbierum en Bote Jellema, Easterein
 3. Remmelt Bouma, Weidum en Ewald Seepma, Niawier

"Meisjes DEL met verliezers" , Zondag 25 Mei 2008, Bolsward

Grada van der Schoot, Gabriëla Bouma en Klaske Femke Oosterhaven winnen na superspannende finale de meisjes d.e.l.-wedstrijd in Bolsward.

Naast de afdelingswedstrijd voor meisjes stond in Bolsward ook een d.e.l.-wedstrijd voor de categorie op het programma. De lijst bestond uit individueel aangemelde meisjes en de meisjes van de verliezende parturen in de eerste omloop in de afdelingswedrijd. De finale werd pas op 5-5 en 6-6 beslist.

Het premiewinnende partuur (Doutsen Punter, Jitske Plantinga en Lyanne van Rijn) had in de halve finale het partuur Marije Hiemstra, Iris van der Veen en Sybrich Wiersma verslagen. Dit partuur bleef op de helft staan (5-3 en 6-6).

De uitslag is:

 1. Grada van der Schoot, Sexbierum; Gabriëla Bouma, Easterein; Klase Femke Oosterhaven, Goënga
 2. Doutsen Punter, Ried; Jitske Plantinga, Easterein; Lyanne van Rijn, Deinum
 3. Marije Hiemstra, Easterein; Iris van der Veen, Franeker; Sybrich Wiersma, Itens

Partuur van Sexbierum wint Meisjes pupillen Afdeling ,Zondag 25 Mei,Stiens

Het afdelingspartuur van Sexbierum heeft vandaag gewonnen in Stiens met een deelname van 15 parturen.

In de finale hebben ze gewonnen van het partuur van Minnertsga met 5-3 6-2., De halve finale heeft Minnertsga gewonnen van Easterein 2 met 5-2 6-2., De andere halve finale werd gewonnen door Sexbierum van Dronrijp met 5-4 6-0.

Pytrik,Hendrieke en Janneke

Uitslag was:

 1. Sexbierum: Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema
 2. Minnertsga : Jildou van Dijk en Anne Nieke Bergsma
 3. Easterein 2: Arjanne Schaafsma en Regien Sandstra
 4. Dronrijp: Franke Jager, Anouk Tolsma en Elly Hofman

Pytrik Visser en Lisa Hofstra winnen in Lollum Zaterdag 24 Mei 2008

Pytrik Visser

Pytrik Visser (Sexbierum) en Lisa Hofstra (Wjelsryp) zijn in Lollum-Waaxens winnaar geworden van de Meisjes pupillen A-klasse. De premie was voor Lilijan Kingma (St-Annaparochie) en Nanieke Popma (Blauwhuis).

Winnaars in de A-klasse:

 1. Pytrik Visser, Sexbierum en Lisa Hofstra, Wjelsryp
 2. Lilijan Kingma,St. Annaparochie en Janieke Popma, Blauwhuis

De winnaars in de B-klasse:

 1. Rixt Hettinga, Tjalhuizum en Rixt Keuning, Wiuwert
 2. Esther Bootsma, Ysbrechtum en Marije Miedema, Hitzum
 3. Cyntha Bouma, Buitenpost en Iska Antsje v.d. Vlugt, Witmarsum

Winnaars in de Verliezersronde:

 1. Anne Nieke Bergsma,Minnertsga en Ilse Tuinenga, Berlikum
 2. Sjoukje Maeike Braam, Beetgumermolen en Wicia Nieuwhof, St. Jacobiparochie
 3. Everdyna de Haan, Wier en Lisanne Folkertsma,Folsgare

Dorpen Competitie Federatie , Zaterdag 24 Mei, Oosterbierum

Er was veel succes voor de Jeugd kaatsers van De Twa Doarpen/DIOS Sexbierum-Pietersbierum:

Welpen en Pupillen:

Alles bij elkaar

 • De Welpen Jongens met Durk Ennema, Mike Faber en Jan Sjouke Weewer wonnen de 1ste prijs
 • Pupillen Jongens was de 1ste prijs voor: Lieuwe van der Schaaf, Mark Jan Ykema en Tjibbe Haitsma
Durk Ennema, Mike Faber, Jan Sjouke Weewer Durk Ennema, Mike Faber, Jan Sjuke weewer Lieuwe vander Schaaf, Mark jan Ijkema, Tjibbe Haitsma
Lieuwe van der Schaaf, Mark Jan Ijkema, Tjibbe Haitsma De beide winnende parturen Alles bij elkaar

Schooljongens en Jongens:

 • Schooljongens de 1e prijs gewonnen door : Jacob Henk Teerstra, Luke Lafeber en Bauke Hielke Haakma
 • Jongens de 1e prijs gewonnen door : Bart Jan van der Schaaf, Douwe van der Schaaf en Ronald Nieuwenhuis
Bart Jan, Douwe en Ronald Bart Jan, Douwe en Ronald Jacob Henk, Luke en Bauke Hielke Jacob Henk, Luke en Bauke Hielke

Jongens Pupillen Afdeling 18 Mei 2008, St. Jacob

Onder goede weersomstandigheden in St.Jacobiparochie werd een afdeling voor jongens pupillen verkaatst.
Er stonden 23 partuur op de lijst en daarnaast een d.e.l. met verl. afdeling met 24 tweetallen. De finale tussen Berlikum en Dronrijp werd 5-3 en 0-6.

De Jongens Afdeling werd gewonnen door:

 1. Berlikum : Patrick Nauta, Wessel Miedema en Remco Bauke Dijkstra
 2. Dronrijp: Wierd Baarda, Sander Kingma en Noa van Gils
 3. Makkum : Jesse Rinia, Emiel Wijma en Thomas Oostenveld

In de d.e.l. finale werd gewonnen met 5-2 en 6-6

De DEL werd gewonnen door:

 1. Pieter v.d. Schoot uit Sexbierum en Jan Arjen Vrieswijk uit Hantum
 2. Shermon Daal uit Grouw en Joran Gerbranda uit Sexbierum
 3. Dirjan Bouma uit Grouw en Stef de Warle uit Welsrijp

Meisjes Afdeling DEL Zondag 18 mei 2008, Hallum

In Hallum is de afdelingswedstrijd voor meisjes verrassend gewonnen door kaatsvereniging “De Trije Doarpen” uit Deinum. Bij de winnaars werd Lyanne van Rijn voor de eerste maal vergezeld door Mirjam Beeksma. In een eenzijdige finale, waarin Deinum vooral in het perk veelvuldig scoorde en aan de opslag niets weggaf, moest Franeker met 2-5 en 4-6 het onderspit delven.

Datzelfde Franeker was in de halve finale op miraculeuze wijze ontsnapt tegen Sint Annaparochie. De kaatsters Marit Kuperus, Manon Scheepstra en Rianne Vellinga stonden 5-2 achter tegen de bildtse meiden Margit de Groot en Lisette Wagenaar, maar knokten zich terug.

Dit leverde op 5-5 en 6-6 de zege nog op. De andere derde prijs was voor Goënga dat kaatste met Klaske Femke Oosterhaven en Marije van der Meer. Zij verloren in de halve finale met 1-5 en 2-6 van de winnaars. Opvallend was dat drie van de vijf tweetallen die in Hallum op de 13 parturen tellende lijst stonden, een prijs wisten te winnen.

De wedstrijd door elkaar loten, waar ook de verliezers van de afdeling aan mee mochten doen, werd gewonnen door :

 1. Grada van der Schoot (Sexbierum), Anita Kant (Jirnsum) en Esther de Boer (Berlikum).
 2. Erna de Vries (Leeuwarden), Siebine Anja Burggraaff (Lollum) en Harmke Siegersma (Berlikum)
 3. Doutsen Punter (Ried), Lucy IJsselmuiden (Jirnsum) en Doutsen van der Burg (Easterlittens)

De finale wonnen zij overtuigend met 5-1 en 6-2

De prijswinnaars KNKB Meisjes AFDELING (Hallum/18-05-2008)

 1. Deinum (Lyanne van Rijn en Mirjam Beeksma)
 2. Franeker (Marit Kuperus, Manon Scheepstra en Rianne Vellinga)
 3. Sint Annaparochie (Margit de Groot en Lisette Wagenaar)
  Goënga (Klaske Femke Oosterhaven en Marije van der Meer)

Prijswinnaars KNKB Meisjes door elkaar loten/ + verliezers afdeling (Hallum/18-05-2008)

 1. Grada van der Schoot (Sexbierum), Anita Kant (Jirnsum) en Esther de Boer (Berlikum)
 2. Erna de Vries (Leeuwarden), Siebine Anja Burggraaff (Lollum) en Harmke Siegersma (Berlikum)
 3. Doutsen Punter (Ried), Lucy IJsselmuiden (Jirnsum) en Doutsen van der Burg (Easterlittens)

Ilse, Grada en Lisette winnen in Tytsjerk

De Meisjes d.e.l. A klasse uitslag in Tytsjerk is :

 1. Ilse Noorman Mantgum, Grada v.d. Schoot Sexbierum en Lisette Wagenaar St. Annaparochie.
 2. Janneke Koelmans Oude Bildtzijl, Manon Scheepstra Franeker en Joukje Kuperus Dronrijp


Federatie Barradeel en Omstreken wedstrijd (Alle categorieen) Zondag 18 Mei 2008

Was het Vrijdag prachtig weer, Zaterdag veel regen, vandaag was het weer een zomerse dag. Deze dag stond weer in het teken van de jeugd. De oudere kaatsers hadden zich niet opgegeven.

De Welpen waren aanwezig met 6 parturen, verdeeld over 2 poules. De Pupillen en de Schooljeugd waren beide aanwezig met 8 parturen, eveneens verdeeld over 2 poules.

Veel deelname dus. En verder de aanwezigheid van veel ouders.Met name de partijen van de schooljeugd duurden uiteindelijk vrij lang. Het was een gezellige dag...

De diverse uitslagen waren als volgt :

Welpen :

Parturen 1 t/m 3 Welpen

 1. Jesper Bokma (St. jabik) en Iza Poiesz (Minnertsga)
 2. Durk Ennema (Sexbierum) en Ype Akkerman (St. Jabik)
 3. Mike Faber (Sexbierum) en Stijn Vroon (Minnertsga)
Jesper en Iza Durk en Ype Mike en Stijn

Pupillen :

Parturen 1 t/m 3 Pupillen

 1. Marije Bleeker (Oosterbierum) en Nick Leistra (Tzummarum)
 2. Saskia Leistra (Tzummarum) en Gideon Swanson (St. Jabic)
 3. Sil Leystra (St Jabic) en Robin Dorst (St. Jabik),
  Mark Jan Ijkema (Sexbierum) en Otto Terpstra (St. Jabik)
Marije en Nick Saskia en Gideon Sil,Robin,Mark Jan en Otto

Schooljeugd :

 1. Riemer Akkerman (St.Jabik) en Simon Hooisma (Harlingen)
 2. Sieb Driessen (Minnertsga) en Sandra Dreyer (St.Anne)
 3. Luuk Lafeber (Sexbierum) en Alice Bokma (St.Jabik)
  Jeroen Slager (St. Jabik) en Bauke Hielke Haakma (Sexbierum)
Riemer en Simon Riemer en Simon Alice, Luuk en Bauke Hielke (Jeroen Slager was al weg!!)

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Jirnsum - KNKB Pupillen meisjes Afdeling en d.e.l. zondag 18 mei 2008

Deze afdelingspartij is gewonnen door het partuur van Sexbierum bestaande uit :

 • Pytrik Visser, Hendrike van der Schoot en Janneke Ennema.

De finale werd gekaatst tegen de pupillen meisjes van Minnertsga bestaande uit: Jildou van Dijk en Anne Nieke Bergsma (5-1, 6-4).

De 3de prijzen waren deze middag voor de parturen van Wier (Everdyna de Haan, Marleen Hiemstra en Lilijan Kingma). De andere 3de prijs was voor het partuur van Wjelsryp (Sandra Hofstra en Lisa Hofstra).

Pytrik, Hendrike en Janneke

De uitslag was als volgt:

 1. Jeske de Boer (Akkrum) en Iris Breeuwsma (Ysbrechtum) (gewonnen met 5-2 6-4)
 2. Davita Romers (Wommels) en Elly Hofman (Dronrijp)
 3. Atjella Keulen (Jirnsum) en Jildou Bervoets (Wommels)

Pearke keatsen Zaterdag 17 Mei 2008

De weergoden werkten vandaag niet mee. Het regende regelmatig pijpestelen, maar dat mocht de pret niet drukken.De uiteindelijke nummers 1 werden Gooitzen Scheffer en Margriet Wissmann.

De uitslagen waren :

 1. Gooitzen Scheffer en Margriet Wissmann (21 punten)
 2. Freerk Ennema en Corrie Ennema (21 punten)
 3. Johan Kwast en Geppy Feenstra (19 punten)
 4. Jildert Plat en Jannie Visser (16 punten)
 5. Egbert de Vries en Jannie Goodijk (13 punten)
 6. Rick Schingenga en Hilda Wissmann (8 punten)
 7. Rene Sybesma en Marina Hesselius (4 punten)

De winnaars

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Ledenwedstrijd Jeugd (Welpen,Pupillen en 12 t/m 16 jaar) 16 Mei 2008

Het was wederom een geweldige, sportieve middag/avond. Het weer was fantastisch, ondanks de regen voorspellingen, veel deelnemers en toeschouwers.

Van de Jeugd deden de welpen mee met 6 parturen, de pupillen met 7 parturen, en de jeugd van 12 t/m 16 jaar met 9 parturen.

Kortom geweldig......

De uitslagen zijn :

Welpen :

 1. Mike Faber en Rian Kamstra
 2. Jan Sjouke Weewer en Willem Bruinsma
 3. Durk Ennema en Michael Cuttress

De nummers 1 t/m 3

Pupillen :

 1. Tjibbe Haitsma en Elisa Herrema
 2. Lieuwe van der Schaaf en Hanna Bruinsma
 3. Mark Jan Ijkema en Janet Kamstra

De winnaars 1 t/m 3

12 t/m 17 jaar :

Winnaarsronde :

 1. Pytrik Visser en Kevin de Boer
 2. Johannes van der Veen en Eedse de Vries
 3. Pieter van der Schoot en Klaas Auke Dijkstra

Verliezersronde :

 1. Luuk Lafeber en Jacob Henk Teerstra
 2. Bart Jan van der schaaf en Stefan Post
De winnaars 1 t/m 3

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Federatiewedstrijd Winaem, Zondag 04 Mei

Op zondag 4 mei werd de eerste federatiewedstrijd gehouden.Voor Janneke Ennema en Mark Jan Ijkema was er een tweede prijs bij de pupillen.


Ledenwedstrijd Jeugd (welpen,pupillen en 12 t/m 16 jaar) en Senioren 26 April 2008

Het was een geweldige, sportieve middag. Het weer was fantastisch, en ondanks de vakantie, en het voetballen, toch nog redelijk veel deelnemers en toeschouwers.

Van de Jeugd deden :

 • de Welpen mee met 3 parturen
 • de Pupillen met 4 parturen
 • de Jeugd van 12 t/m 16 jaar met 6 parturen
 • De Senioren deden mee met 6 parturen.

Al met al duurde het nog tot ongeveer 18.30 voordat de finale tussen de parturen 2 ( Jantsje rijpma, Jan Feenstra en Jan van der Schoot) en 6 ( Anja Wissmann, Piet- en Gooitzen Scheffer) van de senioren bekend was.Daarna, met ons allen, nog de laatse resten van het veld opgeruimd.

De verschillende uitslagen zijn als volgt:

Welpen :

 1. Ronald de Vries en Nadine de Vries
 2. Durk Ennema en Rian Kamstra
 3. Elisa Herrema en Jildou Jansen
Ronald en Nadine Durk en Rian Elisa en Jildou

Pupillen :

 1. Tjibbe Haitsma en Janet Kamstra
 2. Joran Gerbranda en Hylke Bootsma
 3. Janneke Ennema en Stephan Bakels
 4. Lieuwe v/d Schaaf en Daan Gale
Tjibbe en Janet Joran en Hylke Lieuwe en Daan Janneke en Stephan

12 t/m 16 jaar :

 1. Ronald Nieuwenhuis en Pieter van der Schoot
 2. Bart-Jan v/d schaaf en Jonas Lafeber
 3. Douwe v/d Schaaf en Bauke Hylke Haakma
Ronald en Pieter Bart Jan en Jonas Douwe en Bauke Hylke

Senioren :

 1. Jantsje Rypma, Jan Feenstra,Jan van der schoot
 2. Anja Wissmann, Piet Scheffer, Gooitzen Scheffer

De nummers 1 en 2

De diverse impressie foto's van deze middag kunt u hier vinden : FOTO'S


Poiesz-sponsoravond in Leeuwarden 18 April.

Vanavond, vrijdag 18 april, was het dan zover. In een feestelijke bijeenkomst in het WTC-Expo werden de cheques uitgereikt aan bijna 50 jeugdverenigingen die mee hadden gedaan aan de Poiesz sponsor aktie. Ook onze jeugdafdeling was geselecteerd om hier aan mee te doen. Zes Jeugdige kaatsers van onze vereniging, gingen mee om de cheque in ontvangst te nemen.

Dit waren Janneke en Durk Ennema, Mike Faber, Pytrick Visser, Annick Frietema en Hendrieke van der Schoot.
Eerst werden de cheques uitgedeeld aan de verenigingen die de meeste muntjes hadden verzameld. Daarna was er een muzikaal optreden van de groepen Jeckyll & Hyde en Chipz.

Ook kreeg iedereen nog 3 consumptiebonnen van Poiesz. Naderhand konden we de cheque ophalen van onze vereniging, en dat was natuurlijk een spannend moment. We waren echt verbaasd toen we de cheque zagen waarop een bedrag stond vermeld van maar liefst € 884,00. Echt super!!!!!! Het is de bedoeling dat het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van een kaatskanon of andere benodigdheden voor onze jeugdleden.

Iedereen hartelijk dank voor jullie steun. Groet, de jeugdcommissie.

logo poiesz sponsor actieknkb jeugdleden

KNKB Kanjer training Jeugdcommissie/trainers KV De Twa Doarpen/DIOS, Maandag 14 April

kanjer training 4kanjer training 2 kanjer training 3Kanjertraining 1
De actieve jeugdcommissie van de vereniging te Sexbierum had deze training aangevraagd naar aanleiding van het uitgegeven informatieboekje van de KNKB-trainingen voor pupillen. Daarin hadden Siemke Andela en Ymkje Broersma behalve informatie ook de kanjerafspraken opgenomen. Dat maakte hen nieuwsgierig om te onderzoeken of in de eigen vereniging ook een dergelijk boekje kon worden samengesteld.
Het werd een boeiende avond met een presentatie van de kanjerafspraken, met uitleg van de typetjes kinderen, die in groepen voorkomen en wat het allerbelangrijkste is: hoe benader je de verschillende kinderen in een groep om ze kaatsen te leren, maar ook om hun zelfvertrouwen, motivatie en plezier te vergroten en eventuele ruzies en onenigheden te voorkomen en op te lossen. Er werden veel voorbeelden uit de trainingspraktijk en partuurbegeleiding van het jeugdkaatsen besproken. De cursisten deden ook zelf een testje hoe ze als trainer of jeugdbegeleider de kinderen aanspreken en begeleiden. Alle deelnemers kregen behalve de handout, de praktische opdrachten, een pen en een notitieblok Kansen voor Kaatsen ook het werkboek Kanjers in de Sport mee in een KNKB-jutetasje. In het eigen KNKB-stimuleringsproject Kansen voor Kaatsen zijn de afgelopen jaren in samenwerking met Sport fryslân al meerdere verenigingen bezocht voor deze kanjertrainingen. Andere ook geinteresseerde verengingen kunnen dit jaar nog deze gratis verzorgde training aanvragen.

Muurkaatstoernooi 30 maart 2008

Op zondagmiddag 30 maart om 13.00 uur zijn we begonnen met alweer de laatste muurkaatswedstrijd van dit seizoen. Er deden in totaal 28 jeugdspelers mee te weten 14 jongens en 14 meisjes dus kon er worden gekaatst in 4 poule’s. Bij de meisjes in de A-poule was het heel spannend daar er drie meisjes 8 punten hadden en dan moeten de voor en tegen score’s de doorslag geven.

De uitslag bij de meiden in de A-poule was als volgt :

 1. Esther Wagenaar 8 pnt 47 voor en 41 tegen
 2. Everdyna de Haan 8 pnt 44 voor en 35 tegen
 3. Lilijan Kingma 8 pnt 44 voor en 41 tegen

Bij de meisjes in de B-poule was het spannend om de tweede prijs hier moesten ook de score's de doorslag geven.

De uitslag bij de meiden in de B-poule was als volgt :

 1. Liz de Boer 10 pnt
 2. Rixt Hettinga 8 pnt voor 51
 3. Hendrieke vd Schoot 8pnt voor 48

Bij de jongens in de A-poule was het spannend om de eerste prijs daar kwamen weer de score’s aan te pas.

De uitslag van de jongens in de A-klasse was :

 1. Jehannes J. Gietema 10 pnt voor 57
 2. Pieter vd Schoot 10 pnt voor 47
 3. Frane Jongboom 6 pnt

Bij de jongens in de B-poule werd er leuk en spannend gekaatst.

De uitslag bij de jongens in de B-klasse was:

 1. Evert Pieter Tolsm 12 pnt
 2. Jan de Boer 10 pnt
 3. Wybren S Postma 6 pnt

Bij de senioren dames en heren, jongens en meisjes deden 38 deelnemers mee 19 partuur. Er werd gespeeld in drie poule’s. In de A poule hadden we 6 v.f. partuur. In de laatste wedstrijd van dit seizoen is het Michiel en Bauke de Boer gelukt om een gelijk spel aftedwingen tegen Michel v/d Veen en Pier Piersma die dit seizoen nog geen wedstrijd hadden verloren.

De uitslag Senioren A-klasse was als volgt:

 1. Michel v/d Veen en Pier Piersma met 9 pnt
 2. Bauke de Boer en Michiel de Boer met 7 pnt

In de B poule hadden we 7 v.f. partuur. Hier was het heel spannend beide parturen hadden 9 punten hier moest de voor score de doorslag geven.

De uitslag Senioren B-klasse was als volgt:

 1. Robert de Bruin en Hendrik Kootsta met 9 pnt en 66 voor
 2. Bianca v/d Veen en Chris Outhuijse met 9 pnt en 60 voor

In de C poule hadden we 6 v.f. partuur In deze poule waren leuke en spannende uitslagen.

De uitslag Senioren C-klasse was :

 1. Lisette Wagenaar en Annalies Outhuijse met 9 pnt
 2. Marie Jetske Lettinga en Nelie Steenstra met 7pnt

De uitslag van de laatste competitie rondes was als volgt:

Bij de jeugd :

 1. Pieter van der Schoot ( met wisselende maat)
 2. Annelien Broersma en Esther Wagenaar

Bij de senioren :

 1. Pier Piersma en Michel van der Veen
 2. Bauke de Boer en Michiel de Boer
 3. Robert Grovenstien en Rinze Steneker
  Oane Veldman en Martijn de Haan

Competitie zaalkaatsen groep A in Tzummarum.

De competitie van het zaalkaatsen in Tzummarum is weer afgelopen en de punten zijn weer geteld. Dit leverde Jan van der Schoot een vijfde plaats in het eindklassement op. Deze positie was voldoende om weer een “hompe” vlees mee naar Sexbierum te nemen.

competitie kaatsen tzummarum


Grada - en Pieter van der Schoot gehuldigd vanwege prestaties EK Muurkaatsen

Tijdens de Algemene vergadering 14 Maart werden Grada en Pieter van der Schoot gehuldigd door Jeugd-commissielid Jan Douwe Gerbranda voor hun prestaties tijdens het EK Muurkaatsen op 08- en 09 Maart te Franeker.


Rompt Noordenbos gehuldigd tot Erelid van onze kaatsvereniging

Een man van weinig woorden, maar wel een van de vele daden
rommert erelid

Rompt heeft afgelopen winter te kennen gegeven dat hij stopt met het vrijwilligerswerk voor de kaatvereniging.

Jarenlang, met enkele tussen posen heeft hij in het kaats-bestuur gezeten. Hij was veelvuldig begeleider en chauffeur voor de jeugd bij uit-wedstrijden, hij mocht dan het busje van de oude Enna-fabriek gebruiken. Ook heeft hij vele jaren de kaatsvelden voor de wedstrijden klaar gelegd. Verder deed hij het onderhoud van de materialen en het kaatsveld.. Kortom , Rompt heeft ontzettend veel voor onze kaatsvereniging gedaan.

Dat was de reden dat hij tijdens de Algemene leden vergadering van 14 Maart j.l. unaniem benoemd tot
Erelid van onze kaatsvereniging.
Veranderingen in de contributie 2009

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2008 is besloten dat per 1 januari 2009 veranderingen in de contributie zullen plaats vinden.

Het was nu zo dat 1 ouder lid moest zijn voor hun kaatsende kind(ren). Besloten is dat, als er geen kaatsende ouders zijn het eertse jeugdlid €17,50 betaald en de eventuele volgende kinderen € 7,00.

Jeugdleden van kaatsende ouders betalen € 7,00.
Ouders hebben voor hun kinderen tot 17 jaar stemrecht.


Grada- en Pieter van der Schoot EK Muurkaatsen 2008

Pieter van de Schoot

Grada van der Schoot

Afgelopen weekend werd in de Trije het EK muurkaatsen georganiseerd voor de jeugd -13, -16 en -19. De deelnemers waren ondermeer afkomstig uit Italie, Spanje Frankrijk en Belgie. Grada wist samen met haar medespeler Geke de Boer uit Wergea het goud bij de meisjes -16 in de wacht te slepen. Na een spannende strijd, kon er pas na het tellen van de voor- en tegenpunten een winnaar worden aangewezen. Nederland 2 eindigde als tweede.

Bij de jongens -13 moesten Pieter van der Schoot en Franke Jongboom uit Dronrijp het in de finale opnemen tegen het tweetal van Italie. In de poule hadden ze verloren van de Italianen. Maar door in de kruisfinales te winnen van Nederland II, met Marten Bergsma uit Minnertsga en Allard Nicolai uit Franeker, troffen ze de Italianen weer in de strijd om het goud. De eerste set werd door Pieter cs gewonnen met 11-7. De tweede set was een walkover van Italie met 11-1. Er moest een tiebreak aan te pas komen om uiteindelijk de winnaar aan te wijzen. Dit was een bloedstollende eindstrijd.

Al snel stonden Pieter en Franke 4-1 achter, en waar niemand meer op rekende gebeurde toch nog. Door goed coachwerk van Rinze Steneker wisten de jongens de rust te bewaren en begonnen de Italianen fouten te maken. Bij de stand van 4-4 moest Franke opslaan. Iedereen was muisstil en de spanning was om te snijden. Doordat de Italiaanse jongens nog snel wisselden van plaats nadat Franke al had opgeslagen, konden ze niet genoeg kracht meer in hun slag krijgen om de bal tegen de muur te slaan en werd het 5-4 voor Pieter en Franke.

Zij mogen zich de komende 3 jaar Europees Kampioen muurkaatsen noemen. Een geweldige prestatie voor deze twee jeugdige kaatsers.

Kijk ook eens op : www.muurkaatsen.nl

Opstelling 1 deelnemers muurkaatsen Deelnemers 2 Muurkaatsen Opstelling 3 deelnemers muurkaatsen Grada in actie Franke, Rinze Steneker en Pieter De winnaars


1923 ..... JUBILEUM FEDERATIE “BARRADEEL EN OMSTREKEN”..... 2008.

Dit jaar bestaat onze federatie 85 jaar. Hierbij willen wij niet stilzwijgend aan voorbijgaan en de bedoeling is dit lustrum op gepaste wijze te vieren.

Er is besloten om dit op 7 juni in Sint Annaparochie te organiseren.

De commissie bestaande uit de heren Wim Koopmans, Lykele Brunia en Harry v.d. Mossel zullen proberen, i.s.m. het bestuur van de k.v. “Sint Anna/Trye spul is Ut”, er een mooie dag van te maken. We hebben daar als bestuur van de federatie alle vertrouwen in


Op de uitstekende sportaccommodatie zal naast de traditionele “Barradeel en Omstreken”- partij, het officiële afdelingskampioenschap, ook een d.e.l. wedstrijd voor alle categorieën worden georganiseerd. kortom iedereen die op deze dag wil kaatsen kan aan zijn trekken komen.

Later op de middag zal troubadour Rintje kas in de kantine “De Waaie” het geheel muzikaal omlijsten. Verder hopen wij voor het eerst onze nieuwe federatievlag te kunnen hijsen. De federatie is in 1923 opgericht door de kaatsverenigingen uit Wijnaldum, Sexbierum, Tzummarum en Minnertsga. De eerste voorzitter was de heer J.D. v.d. Mei uit Pietersbierum welke jarenlang de voorzittershamer heeft gehanteerd. Ook was hij jarenlang de auteur van het P.C. gedicht op de P.C.kaatslijst. Tijdens de receptie van het 25 jaar bestaan van de federatie, in 1948, trad V.d. Mei af wegens een ernstige ziekte en werd opgevolgd door de heer R.D. de Jong uit Wijnaldum. De receptie werd in café Bantema te Sexbierum gehouden en aanwezig waren o.a. het college van B. en W. en de voorzitter van de K.N.K.B., dhr. Th. de Groot.

De scheidende voorzitter kreeg als aandenken een zilveren lepel met daarin het wapen van de Gemeente Barradeel. Vele jaren was het ook gebruikelijk dat er tijdens de “Barradeel-partij”, na de eerste omloop, een receptie werd gehouden. In die jaren was DE PARTIJ een geweldig evenement welke door heel veel publiek werd bezocht. De kaatsers van diverse verenigingen moesten dikwijls een selectiewedstrijd spelen om in aanmerking te komen voor het A- of B-partuur en uit huiselijke ervaring weet ik nog hoe groot de teleurstelling was bij het niet plaatsen voor deze hoogtijdag. In 1964 komt voorzitter R.D. de Jong plotseling te overlijden en werd opgevolgd door dhr. Sake Holwerda, een zeer bevlogen man.

Ondergetekende heeft als beginnend secretaris nog enkele jaren met Holwerda bijzondere prettig samen gewerkt. In die tijd zag de wedstrijdagenda er heel anders uit dan nu. Er waren over het algemeen seniorenwedstrijden en de jeugd kwam weinig aan bod. In 1990 werd o.l.v. toenmalig voorzitter E.L. Vogels de k.v.’s Ëendracht”uit Harlingen en “Het Noorden uit Sint Jacobiparochie te benaderen om toe te treden tot onze federatie. En dit met succes. De naam federatie “Barradeel en Omstreken” wordt een feit.

HET HOOFD OMHOOG EN DE BLIK GERICHT OP DE TOEKOMST.
LEVE DE KAATSSPORT.
Een historisch jaar mogen we 1993 wel noemen want na jarenlange “vrijpartijen”werd de fusie K.N.K.B. – C.F.K. een feit. Hierdoor werden zowel Oosterbierum als Sint Annaparochie aan de zorgen van de federatie toevertrouwd. Zo bestaan wij momenteel uit 8 verenigingen en zijn in Noord/West Friesland een begrip met een duidelijke taak. Het accent ligt nu vooral op de jeugd maar wij vergeten ook de dames en heren niet.

Onze federatie heeft ontzetend veel grote namen voortgebracht en we streven er met z’n allen naar om dit zo te houden. Als homogeen bestuur zijn we trots op alle acht verenigingen. De kaatssport heeft in deze dynamische tijd te maken met veel veranderingen maar onze geliefde sport leeft volop en zal in lengte der dagen blijven bestaan.

Federatie “Barradeel en Omstreken”.
Voorzitter: Pieter Klaas Goodijk


Zomer-trainingen Kaatsvereniging de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

De zomertrainingen beginnen in april op het kaatsveld in Sexbierum

Kosten: € 10,00.
Tijd: komt nog in de UM-krant.


Jaarlijkse Kaats-kamp KNKB

Van donderdag 1 mei t/m zondag 4 mei is er weer het jaarlijkse kaatskamp van de knkb in Appelscha. Dit is voor alle jeugdleden van de kaatsverenigingen die zijn geboren in 1995 t/m 1997, en is bedoeld voor zowel wedstrijd- als recreatieve kaatsers. Voor info: jeugdcommissie of via www.knkb.nl

Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de jeugdcommissie van onze kaatsvereniging:

 • Jan Douwe Gerbranda tel. 592055
 • Joke Visser tel. 591796
 • Sia van der Schoot tel. 591031

Lenteactiviteit kaatsen Franeker zondag 6 april

Beste jeugdkaatsers, ook dit jaar organiseert de KNKB weer een lenteactiviteit.Voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar, in de Trije te Franeker.

Iedereen mag meedoen, je hoeft geen lid te zijn van een kaatsvereniging.

 • Kinderen geboren in 2001,2000 en 1999 : van 8.45 – 12.15
 • Kinderen geboren in 1998, 1997 en 1996 : van 13.45 tot 17.15.

Deze dag is GRATIS.

Neem vriendjes en vriendinnetjes mee.Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Geef je op via www.knkb.nl

Voor vragen kun je terecht bij de jeugdcommissie.


Zaalkaatsen A-groep Tzummarum.Zondag 10 Februari

Zondag 10 februari hield kaatsvereniging VvV Tzummarum de eerste  jaarlijkse ledenpartijen in de Harnehal.

De kaatsers van de A-groep  maakten er een prachtige strijd van met veel spannende partijen. De prijzen, prachtige vleespakketten, waren dan ook de moeite waard.

Na veel rekenwerk was de uitslag als volgt :

 1. Reinoud Monsma
 2. Pieter Vogels
 3. Jan vd Schoot
 4. Rick de Graaf
 5. Simon Broekstra.

De aanmoedigingsprijs was voor de jongste deelnemer, Jitse de Jong uit Wijnaldum.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)