Kantinelijst 2018

Om in de maanden mei en augustus de grote kantine te bemannen blijft lastig. Daarom hebben wij als bestuur besloten om vanaf 2017 een lijst te maken voor de kantine waar de actieve leden 1x op komen te staan om kantinedienst te draaien.

Op deze manier denken wij iedereen betrokken te houden bij onze mooie vereniging en willen we voorkomen dat er een aantal bijna alle weekenden in de kantine staan waardoor ze zelf niet kunnen kaatsten of bij hun kinderen kunnen kijken. Een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers, daarom moet we het op deze manier doen en zal een ieder die ingedeeld is voor de maanden mei, juni, juli , augustus en september in april de lijst ontvangen.KLEINE KANTINE (op kaatsveld)
M E I
Zaterdag 05 Mei, (Ouder-kind-partij) 16.00 uur Anne Rondaan en Marjolein Rijpstra
Zondag 13 mei, (KNKB Meisjes Afd+Opstap) 09.15 uur Corrie Ennema en Ida Hartman
Vrijdag 18 mei, (Jeugd Leden-partij) 13.00 uur Rigtje Kloosterman en Annemieke Zijlstra
Vrijdag 18 mei, (Pearke Keatsen) 16.30 uur Baukje Hoekstra en Tineke Faber
Zaterdag 19 mei, (Teatsen) 12.30 uur Wiebe de Jong en Hannie Post
Zondag 20 mei, (Leden-partij Heren/Dames VF) N.O.T.G. Duco Scheffer en Hidde Post
J U N I
Zaterdag 9 juni (KNKB Pupillen Jongens A/B) 09.15 uur Annet frietema en Jelly vd Walt
Woensdag 13 juni (Jeugd Leden-partij) 15.30 uur Rinkje Miedema en Wendy vd Zee
J U L I
Vrijdag 6 juli (Federatie Afdeling Jeugd) 20.00 uur Samatha Blom en Annie Dijkstra
Zaterdag 07 juli (Nachtkaatsen) 19.30 uur Jan Douwe Gerbranda en Duco Scheffer
Zaterdag 14 juli (Chickie Match! ) 16.00 uur Duco Scheffer en John Mons
Zeya Korell en Stefan Stuiver
Vrijdag 20 juli (Jeud Leden-partij) 16.00 uur Dicky Wolinger en Jinni Broos
Zaterdag 28 juli (KNKB Dames-Heren Hoofdklasse VF) 11.00 uur N.O.T.G.
A U G U S T U S
Zaterdag 11 augustus (Fliepke partij) 16.00 uur Luci Norder en Sita Terpstra
Zondag 19 augustus (KNKB Jongens VF) 09.15 uur Willy Boschma en Minke Jansen
Vrijdag 25 augustus (Jeug Leden-partij) 16.00 uur KArin Bijma en Annemieke Zijlstra
S E P T E M B E R
Zondag 2 september (Muurkaatswedstijd Jeugd/Senioren) 12.30 uur Aliette Cuttress en Hiltje Weewer

Taken van de Kantinedienst
  • Sleutel en kas ophalen bij Esther Jellema, Frentsjerterrein 15, tel:06-18347735
  • In de kantine hangt een lijstje wat er van je verwacht wordt
  • Kas tellen met tellijst en graag voorzien van handtekening
  • Kas kan weer worden ingeleverd bij Esther Jellema
  • Als je niet zelf je kantinedienst kan draaien, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
    Dit daarna doorgeven aan Esther Jellema.
  • De kantine mag niet onbeheerd achtergelaten worden en kinderen alleen hebben geen toegang.
  • P.S. Geen drank schenken aan personen beneden de 18 jaar, dit is strafbaar!

De lijst voor 2018 kunt u hier downloadenBUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)