"Kleine Kantine"- lijst 2022

Om in de maanden mei en augustus de grote kantine te bemannen blijft lastig. Daarom hebben wij als bestuur besloten om vanaf 2017 een lijst te maken voor de kantine waar de actieve leden 1x op komen te staan om kantinedienst te draaien.

Op deze manier denken wij iedereen betrokken te houden bij onze mooie vereniging en willen we voorkomen dat er een aantal bijna alle weekenden in de kantine staan waardoor ze zelf niet kunnen kaatsten of bij hun kinderen kunnen kijken. Een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers, daarom moet we het op deze manier doen en zal een ieder die ingedeeld is voor de maanden mei, juni, juli , augustus en september in april de lijst ontvangen.

KLEINE KANTINE (op kaatsveld) 2022
M E I
Vrijdag 6 Mei, (Jeugd - partij) 15.00 uur Ouder van Stijn en maud, Ouder van Enrico.
Vrijdag 6 Mei, (Senioren - partij) 17.00 uur Nog mensen nodig!!
Zondag 15 Mei, (Heren 1e kl KNKB) 10.00 uur Nog mensen nodig
Vrijdag 27 Mei, (Federatie-partij) 16.30 uur
 • Ouder van Sander
 • Rients en Sabine vd Walt
 • Ouder van Sybe en Richt de Vries
Zaterdag 28 Mei, (Pearke keatsen) 18.30 uur Nog mensen nodig
J U N I
Zaterdag 4 Juni, Kermis-partij Jeugd 11.00 uur Ouder van Wybe Bruining
Ouder van Anthe en Sybrich Tigchelaar
Zaterdag 4 Juni, SENIOREN
(grote kantine)
16.00 uur Ouder van Greta de Vries
Ouder van Femke de Vries
Zondag 12 Juni,Heren 2e kl KNKB 10.00 uur Boukje Hoekstra, Tineke Faber
Zondag 26 Juni,Pupillen meisjes KNKB 10.00 uur Ouder van Rindert en Mare
Ouder van Rianne vd Walt
J U L I
Woensdag 6 juli Jeugd-leden-partij N.T.B. Ouder van Veerle Peeters
Ouder van Marit de Vries
Zaterdag 9 juli (Chickie match (op plein)) 14.00 uur Wordt geregeld door Esther Jellema
Vrijdag 15 juli Takomst-partij 13.00 uur Wilhelmina Dijkstra, Annemieke Teerstra
nog meer mensen nodig
Zaterdag 31 juli Dames- en Heren Hoofdklasse 11.00 uur Wordt geregeld door Freerk Ennema)
A U G U S T U S
Vrijdag 26 augustus Ouder-kind-partij 17.30 uur Ouder van Noud Volbeda
Ouder van Inaya de Jong

Taken van de Kantinedienst
 • Sleutel en kas zijn op het veld aanwezig bij het bestuur
 • In de kantine hangt een lijstje wat er van je verwacht wordt
 • Kas tellen met tel lijst en graag voorzien van handtekening. Voor vragen kas Rigtje Kloosterman tel 06-33771221
 • Voor vragen kantine bezetting Esther Jellema
 • Kas kan weer worden ingeleverd bij Rigtje Kloosterman
 • Als je niet zelf je kantinedienst kan draaien, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
  Dit graag doorgeven aan Esther Jellema 06-18347735
 • De kantine mag niet onbeheerd achtergelaten worden en kinderen alleen hebben geen toegang.
 • Alleen aan personen van 18 jaar en ouder wordt alcohol geschonken !

PS. De lijst voor de dagen dat er nog voetballen is, voor in de Lytse trije, komt zo snel mogelijk..

De lijst Kleine kantine voor 2022 kunt u hier downloaden (foto)


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)