"Kleine Kantine"- lijst 2019

Om in de maanden mei en augustus de grote kantine te bemannen blijft lastig. Daarom hebben wij als bestuur besloten om vanaf 2017 een lijst te maken voor de kantine waar de actieve leden 1x op komen te staan om kantinedienst te draaien.

Op deze manier denken wij iedereen betrokken te houden bij onze mooie vereniging en willen we voorkomen dat er een aantal bijna alle weekenden in de kantine staan waardoor ze zelf niet kunnen kaatsten of bij hun kinderen kunnen kijken. Een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers, daarom moet we het op deze manier doen en zal een ieder die ingedeeld is voor de maanden mei, juni, juli , augustus en september in april de lijst ontvangen.

KLEINE KANTINE (op kaatsveld) 2019
M E I
Zondag 12 Mei, (KNKB Meisjes Afd+Opstap) 10.00 uur Krista Zuidema en Eelkjen Bruinsma
Zaterdag 18 Mei, (Ouder-kind-partij) 16.00 uur Marjolein Ynema en Annemieke Zijlstra
Zaterdag 25 Mei, (Jeugd Leden-partij) 13.00 uur Rigtje Kloosterman en Anne Rondaan
J U N I
Vrijdag 07 Juni, (Kermis-partij, Jeugd) 13.30 uur Jinni Broos en Willy Boschma
Vrijdag 07 Juni, (Kermis-partij, Senioren) 16.30 uur Duco Scheffer en Hidde Post
Zaterdag 08 Juni, (Kermis-partij, Kaatsen met hindernissen) 12.00 uur Annet Frietema en Jelly vd Walt
Zondag 09 Juni, (Kermis-partij, Teatsen) 12.00 uur Wiebe de Jong en Hannie Post
Vrijdag 14 Juni, (Leden-partij Jeugd) 16.00 uur Gelbrich Terpstra en Olga Hoitema
Zondag 16 Juni, (KNKB Dames 1e klasse) 10.00 uur John - en Yvonne Kroone
Vrijdag 21 Juni, (Federatie Jeugd) 16.00 uur Aliëtte Cuttress en Hiltje Weewer
Zaterdag 29 Juni, (Nachtkaatsen) 20.00 uur Jan Douwe Gerbranda en .....??........
J U L I
Zaterdag 6 juli (Chickie match (op plein)) 16.00 uur John Mons, Zeya Korell, Stefan Stuiver,...
Woensdag 10 juli (Leden-partij Jeugd ) 16.00 uur Klarinda de Witte en Esther Jellema
A U G U S T U S
Vrijdag 02 augustus (Kleintje PC Jeugd en Senioren) 16.00 uur Annemieke Zijlstra en Marjolein Koster
Zaterdag 17 augustus (KNKB Schooljongens) 10.00 uur Paulien Bos en ...??.....
Zaterdag 24 augustus (Fliepke partij) 17.00 uur Minke Jansen en Annie Dijkstra
Vrijdag 30 augustus (Jeug Leden-partij) 16.00 uur Miranda Terpstra en Gerda Visser
S E P T E M B E R
Zondag 8 september (COOP partij) 13.00 uur Marco de Vries en Jan Visser
Donderdag 12 september (Dorpfeest-partij Jeugd) 13.00 uur Nynke van Dijk en ...??...

Taken van de Kantinedienst
  • Sleutel en kas ophalen bij Zeya Korell, Jan Baron van Echtenstrjitte 3, tel:06-31189848
  • In de kantine hangt een lijstje wat er van je verwacht wordt
  • Kas tellen met tellijst en graag voorzien van handtekening
  • Kas kan weer worden ingeleverd bij Zeya Korell
  • Als je niet zelf je kantinedienst kan draaien, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
    Dit daarna doorgeven aan Zeya Korell.
  • De kantine mag niet onbeheerd achtergelaten worden en kinderen alleen hebben geen toegang.
  • P.S. Geen drank schenken aan personen beneden de 18 jaar, dit is strafbaar!

PS. De lijst voor de dagen dat er nog voetballen is, voor in de Lytse trije, komt zo snel mogelijk..

De lijst Kleine kantine voor 2019 kunt u hier downloaden (foto)

De lijst Kleine kantine voor 2019 kunt u hier downloaden (pdf)


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)