Aanmelden Secretariaat, leden-administratie en wedstrijden

Hier vindt U de (e-mail)adressen van het Secretariaat, Leden administratie en Wedstrijd commissies.

Het Secretariaat wordt verzorgd door :

Paulien Bos
Juckemaleane 5
8855XE Sexbierum
0517- 414491
Emailadres van Paulien Bos


De Leden Administratie word verzorgd door :

Willy Boschma
Leane 7
8856 XH Pietersbierum
0517-591334
Emailadres van Willy Boschma

Wilt u lid worden van de kaatsvereniging, vul dan het Inschrijf-formulier in, lever het persoonlijk in bij Willy Boschma,. Heeft u veranderingen als lid zijnde, vul dan ook het inschrijf-formulier in, en stuur het dan eveneens naar Willy Boschma.

Top


BENT U VERHUISD, EN LID VAN ONZE VERENIGING?

Ik ben verhuisdBent u verhuisd en lid van de KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum?
Vergeet u ons dan niet in te lichten?
Verstuur een verhuisbericht aan de Leden-administratie,
dan komt het voor beide partijen (U en Wij) hardstikke goed. DOEN DOEN

Print het anders uit en lever het aan huis bij de Ledenadministrateur, of stuur het naar haar op.

 

Top


De functie van Wedstrijdsecretaris wordt verzorgd door :

Jan Douwe Gerbranda
Frentsjerterdyk 3
8855 XC Sexbierum
Telefoon : 0517- 592055
Emailadres van Jan Douwe

Opgave voor deelname aan KNKB-wedstrijden moet via hem gebeuren.

 

Bestuur KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccomodatie "De Lytse Trije"
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum ,Tel. :: 0517- 591581, Emailadres : DTDDIOS
POSTADRES IS : Juckemaleane 5 , 8855XE Sexbierum , Tel.: 0517- 414491
Bankrekeingnummer : NL40RABO0325524254

TopBUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)