Desiree Seerden ,

Voorzitter

   

Desiree E. Seerden
Pastorybuorren 25
8855 HS Sexbierum
0517-591184
Emailadres van Desiree
Eedse de Vries

Eedse de Vries,

Wedstrijd-secretaris, Leden-administrateur,
Alg. Adjunt : Jeugdzaken; Competitie-zaken
Redactie Boppeslach
   

Eedse de Vries
van Hottingawei 8
8856 BX Pietersbierum 
tel: 06-21663729
Emailadres van Eedse

 

VACATURE ,


Materialen-Veld;
Contactpersoon Federatie Barradeel;
Contactpersoon Veldploeg

 

Secretaris JC

Freerk Ennema,


Algemeen Adjunct Wedstrijdzaken - Keurmeesters;

   
Freerk Ennema
van Haersoltestrjitte 17
8855-CS Sexbierum
051-591606
Emailadres van Freerk

 

  

Simon Zijlstra

Alg.Adjunct

   
Hoarnestreek 7-9
8856 RV Pietersbierum
Tel. : 06 51 69 25 11
Emailadres van Simon
 

 

Zeya Korell

Alg.Adjunct

   
Jan Baron van Echtenstrjitte 3
8855 CN Sexbierum
Tel. : ......
Emailadres van Zeya
 

 

Esther Jellema ,

Alg.Adjunct

   
Esther Jellema
Frjentsjerterterein 15
8855 HT Sexbierum
Tel. : 0517-592307

Emailadres van Esther
 

Jan Douwe Gerbranda
Sponsor-commissie

   

Jan Douwe Gerbranda
Waagstraat 27a
8801 LG Franeker
Tel:06-15540380

 

Jochum Mollema
Sponsor-commissie

   

Jochum Mollema
Skoalstrjitte 19
8855 HK Sexbierum
0517-592192

Emailadres van Jochum

 


Frans Faber

Frans Faber,

Veldploeg

   
Frans Faber
De Finne 14
8855 HC Sexbierum
0517-591128 / 06 - 53589300
Emailadres van Frans Faber
 

Consul Lieuwe Brandsma

Lieuwe Brandsma,
Consul KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

   
Lieuwe Brandsma
Stasjonswei 16
8855 HV Sexbierum
Tel. nr. 0517-591882 / Mobiel 06-22407398
Emailadres van lieuwe

 

Website Beheerder

Andries Grijpma ,

Website beheerder

   
Andries Grijpma
Jan Baron van Echtenstraat 31
8855 CM Sexbierum
06-22959507 / 0517-591339
Emailadres van Andries
 
BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)