Het gehele bestuur 2021


D A G E L I J K S    B E S T U U R


Romy van der Veen

Romy van der Veen ,

Voorzitter

   

Romy van der Veen
Tsjerke-Ekers 2
8855 GA Sexbierum
06-22431238
Emailadres van Romy


Anna Baukje Haitsma

Anna Baukje Haitsma ,
  Secretaris;

Anna Baukje Haitsma
Frentsjerterdyk 3
8855 XC Sexbierum
Mobiel : 06-12997484
Emailadres van Anna Baukje


A L G E M E N E    A D J U N C T E N


Simon Zijlstra

Simon Zijlstra

Vicevoorzitter, Contact veldploeg, Gemeente, Materialen veld

Simon Zijlstra
Pastorijbuorren 24
8855 HS Sexbierum
Tel. : 06-15227117
Emailadres van Simon
   
   
Freerk Ennema

Freerk Ennema ,

Onderhoud & Vrijwilligers

Freerk Ennema
van Haersoltestrjitte 17
8855-CS Sexbierum
051-591606
Emailadres van Freerk

   
   
Marie de vries- vd Ploeg

Marieke de Vries
Jeugd-zaken

Marieke de Vries
Jan Baron van Echtenstrjitte 22
8855 CN Sexbierum
Tel:06-25136520
Emailadres van Marie

   
   
Rianne Tolsma en marieke Anema

Vacant

Lid Jeugd-commissie,
Vacant
Vacant

??

??
??
??
Tel: ??
Emailadres van???

Vacant
??
??
Tel:??
Emailadres van ??

Rigtje Kloosterman

Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn
Federatie zaken, Kleding

   
   

Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn
Tserke Ekers 31
8855 GA Sexbierum
Tel:06-33771221
Emailadres van Rigtje

 

Baukje Hoekstra

Boukje Hoekstra ,

Interieur verzorgster

Boukje Hoekstra
Skoalstrjitte 33
8855 HK Sexbierum
0517-592067
Emailadres van Boukje

Wilhelmina Dijkstra-Buren
Kantinezaken

   

Wilhelmina Dijkstra-Buren
Adelenstrjitte 28
8855 CC Sexbierum
Tel:06-57805526
Emailadres van Wilhelmina

 


Vacant

??

Alg.Adjunct ,Sponsor-commissie


J E U G D - CO M M I S S I E


Marieke de Vries
Contact persoon Jeugd-zaken - Bestuur

Marieke de Vries
Jan Baron van Echtenstrjitte 22
8855 CN Sexbierum
Tel:06-25136520

 

Jelly Joostema
Lid Jeugd-commissie

Jelly Joostema
Frentsjerterdyk 4
8855 XC Sexbierum
Tel: 06-36543238
Emailadres van Jelly

 

Nadine de Vries
Lid Jeugd-commissie

Nadine de Vries
Pastorybuorren 25
8855 HS Sexbierum

 

Rianne Tolsma
Lid Jeugd-commissie


Marieke Anema
Lid Jeugd-commissie


S P O N S O R C O M M I S S I E


Tjeerd Jukema
Contact persoon Bestuur - Sponsor-commissie

Tjeerd Jukema
Alde Leane 14
8857 BP Wijnaldum
Tel: 06-54256567
Emailadres van Tjeerd


Jan Douwe Gerbranda
Lid Sponsor-commissie

   

Jan Douwe Gerbranda
Waagstraat 27a
8801 LG Franeker
Tel:06-15540380

 

Zeya Korell

LidSponsor-commissie

Zeya Korell
Jan Baron van Echtenstrjitte 3
8855 CN Sexbierum
Tel. : 06-31189848

Hein Obbe Weewer
Lid Sponsor-commissie

   

Hein Obbe Weewer
Kade 25
8855 HX Sexbierum
Tel:06-20880131

 

C O N S U L


Consul Lieuwe Brandsma

Lieuwe Brandsma,

Consul KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

   
Lieuwe Brandsma
Tsjerk Hiddesstrjitte 6
8855 CA Sexbierum
Tel. nr. 0517-591882 / Mobiel 06-22407398
Emailadres van lieuwe

 

W E B S I T E


Website Beheerder

Andries Grijpma ,

Website beheerder

   
Andries Grijpma
Jan Baron van Echtenstraat 31
8855 CM Sexbierum
06-82934390
Emailadres van Andries
 

R E D A C T I E B O P P E S L A C HBUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)