Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccommodatie: “ De Lytse Trije “,
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum, Tel: 0517 591581
Postadres : Juckemaleane 5, 8855 XE Sexbierum, Tel. : 0517-414491.
Email : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer KV de Twa Doarpen-DIOS: NL40RABO0325524254
Voorzitter, Desiree Seerden Secretaresse , Paulien BosLinks : Marieke Anema en rechts : Rianne Tolsma


Aanmelden Secretariaat, leden-administratie en wedstrijden

Hier vindt U de (e-mail)adressen van het Secretariaat, Leden administratie en Wedstrijd commissies.

Het Secretariaat wordt verzorgd door :

Paulien Bos
Juckemaleane 5
8855XE Sexbierum
0517- 414491
Emailadres van Paulien Bos


De Leden Administratie word verzorgd door :

Rianne en Marieke
Alde Buorren 1
8855 HP Sexbierum
06-31359224
Emailadres van Rianne en Marieke

Wilt u lid worden van de kaatsvereniging, vul dan het Inschrijf-formulier in, lever het persoonlijk in bij Rianne en Marieke, hun adres en emailadres staan op het formulier. Heeft u veranderingen als lid zijnde, vul dan ook het inschrijf-formulier in

Top


BENT U VERHUISD, EN LID VAN ONZE VERENIGING?

Ik ben verhuisdBent u verhuisd en lid van de KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum?
Vergeet u ons dan niet in te lichten?
Verstuur een verhuisbericht aan de Leden-administratie,
dan komt het voor beide partijen (U en Wij) hardstikke goed. DOEN DOEN

Top


De functie van Wedstrijdsecretaris wordt verzorgd door :

Desiree Seerden
Pastorijbuorren 25
8855 HS Sexbierum
Telefoon : 0517- 591184
Emailadres van Desiree

Opgave voor deelname aan KNKB-wedstrijden moet via hem gebeuren.

 

Bestuur KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccomodatie "De Lytse Trije"
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum ,Tel. :: 0517- 591581, Emailadres : DTDDIOS
POSTADRES IS : Juckemaleane 5 , 8855XE Sexbierum , Tel.: 0517- 414491
Bankrekeingnummer : NL40RABO0325524254

Top
BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)