Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccommodatie: “ De Lytse Trije “,
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum, Tel: 0517 591581
Postadres : Juckemaleane 5, 8855 XE Sexbierum, Tel. : 0517-414491.
Email : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer KV de Twa Doarpen-DIOS: NL40RABO0325524254
Voorzitter, Desiree Seerden Secretaresse , Paulien BosLinks : Marieke Anema en rechts : Rianne Tolsma


Aanmelden Secretariaat, leden-administratie en wedstrijden

Hier vindt U de (e-mail)adressen van het Secretariaat, Leden administratie en Wedstrijd commissies.

Het Secretariaat wordt verzorgd door :

Paulien Bos
Juckemaleane 5
8855XE Sexbierum
0517- 414491
Emailadres van Paulien Bos


De Leden Administratie word verzorgd door :

Rianne en Marieke
Alde Buorren 1
8855 HP Sexbierum
06-31359224
Emailadres van Rianne en Marieke

Wilt u lid worden van de kaatsvereniging, vul dan het Inschrijf-formulier in, lever het persoonlijk in bij Rianne en Marieke, hun adres en emailadres staan op het formulier. Heeft u veranderingen als lid zijnde, vul dan ook het inschrijf-formulier in

Top


BENT U VERHUISD, EN LID VAN ONZE VERENIGING?

Ik ben verhuisdBent u verhuisd en lid van de KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum?
Vergeet u ons dan niet in te lichten?
Verstuur een verhuisbericht aan de Leden-administratie,
dan komt het voor beide partijen (U en Wij) hardstikke goed. DOEN DOEN

Top


De functie van Wedstrijdsecretaris wordt verzorgd door :

Desiree Seerden
Pastorijbuorren 25
8855 HS Sexbierum
Telefoon : 0517- 591184
Emailadres van Desiree

Opgave voor deelname aan KNKB-wedstrijden moet via hem gebeuren.

 

Bestuur KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccomodatie "De Lytse Trije"
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum ,Tel. :: 0517- 591581, Emailadres : DTDDIOS
POSTADRES IS : Juckemaleane 5 , 8855XE Sexbierum , Tel.: 0517- 414491
Bankrekeingnummer : NL40RABO0325524254

Top
BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)