BESTUUR KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

De organisatie van de kaatsvereniging "de Twa doarpen/D.I.O.S." bestaat uit het hoofdbestuur van (7) leden en enkele commissies. De commissies worden weer aangestuurd door de bestuursleden. Er is voor deze organisatie structuur gekozen, omdat je daar mee de taken over meerdere mensen kunt verdelen. Daarmee blijft het vrijwilligerswerk leuk om te doen.

Naast het bestuur en de commissies beschikt onze kaatsvereniging ook nog over 3 jeugd trainers, enkele team- en partij begeleiders en een groot aantal vrijwilligers.
Het bestuur is erg blij met al haar vrijwilligers en met name de positieve inzet waarop zij zich inzetten voor de kaatsvereniging.

Vanuit de KNKB krijgen wij als vereniging zijnde ondersteuning in de vorm van een afdeling-consulent en elke vereniging die is aangesloten bij de KNKB heeft de beschikking over een uitgebreid handboek voor bestuurlijke,technische en organisatorische zaken.
 
Sportaccommodatie:  “ De Lytse Trije “, 
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum.  tel: 0517 591581
Postadres : Juckemaleane 5, 8855 XE Sexbierum
Emailadres : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum: NL40RABO0325524254
Voor opgave's etc etc, klik op mij !!Informatie
 

Dagelijks Bestuur

Desiree Seerden Voorzitter details
Paulien Bos Secretaris details
Marieke Anema en Rianne Tolsma Penningmeester details
     

Algemene Adjuncten

Vacature Federatiezaken , Materialen - Veld details
Freerk Ennema Wedstrijdzaken-Keurmeesters details
Baukje Hoekstra en Tineke Faber
Kantinezaken details
Simon Zijlstra Alg. Adjunct details
Zeya Korell Alg. Adjunct details
Desiree Seerden Sponsor-zaken details
Eedse de Vries Wedstrijd-secretaris, Leden-administrateur, Jeugdzaken details
Esther Jellema Algemeen Adjunct details

Consul

Lieuwe Brandsma Consul KV de Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum details

Trainers Jeugd

Anna Ennema Jeugd (t/m 12 jaar) details
Fiera de Vries Jeugd (t/m 12 jaar) details

Kantine-commissie

Baukje Hoekstra & Tineke Faber Kantinebeheer,
Contactpersoon Kantine Vrijwilligers
Kantine inkoop
details

Veldleg ploeg

Jan Visser Veldploeg details
Johannes Post Veldploeg details
Robert Cuttress Veldploeg details
Dirk Jan Volbeda Veldploeg details
Frans Faber Veldploeg details
Wiebe de Jong Veldploeg details
Klaas Feenstra Veldploeg details
Diverse Jeugdleden Veldploeg  

Sponsor Commissie

Jan Douwe Gerbranda Lid Sponsor-commissie (Bestuur Sponsorzaken) details
Murk Goodijk Lid Sponsor-commissie details
Jochum Mollema Lid Sponsor-commissie details
     

Leden Administratie

Eedse de Vries   details
BENT U VERHUISD? Verstuur een Verhuisbericht  

Website Beheerder

Andries Grijpma   details

Redactie "Boppeslach"

Samantha Blom Layout " Boppeslach " details
Eedse de Vries Redactie "Boppeslach" (Bestuur) details
"VACATURE" Redactie "Boppeslach " details

Opgave Leden-wedstrijden

Jeugd - wedstrijden Jan Dirk Weewer (0517 - 591136)
Freerk Ennema (0517 - 591796 )
 
Senioren wedstrijden Paulien Bos (0517-414491 of 06 - 24182262)  
Opgave Federatie-Barradeel KNKB  
     


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)