BESTUUR KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

De organisatie van de kaatsvereniging "de Twa doarpen/D.I.O.S." bestaat uit het hoofdbestuur van (7) leden en enkele commissies. De commissies worden weer aangestuurd door de bestuursleden. Er is voor deze organisatie structuur gekozen, omdat je daar mee de taken over meerdere mensen kunt verdelen. Daarmee blijft het vrijwilligerswerk leuk om te doen.

Naast het bestuur en de commissies beschikt onze kaatsvereniging ook nog over 3 jeugd trainers, enkele team- en partij begeleiders en een groot aantal vrijwilligers.
Het bestuur is erg blij met al haar vrijwilligers en met name de positieve inzet waarop zij zich inzetten voor de kaatsvereniging.

Vanuit de KNKB krijgen wij als vereniging zijnde ondersteuning in de vorm van een afdeling-consulent en elke vereniging die is aangesloten bij de KNKB heeft de beschikking over een uitgebreid handboek voor bestuurlijke,technische en organisatorische zaken.
 
Sportaccommodatie:  “ De Lytse Trije “, 
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum.  tel: 0517 591581
Postadres : Juckemaleane 5, 8855 XE Sexbierum
Emailadres : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum: NL40RABO0325524254

Dagelijks Bestuur

Desiree Seerden Voorzitter details
Paulien Bos Secretaris details
Marieke Anema en Rianne Tolsma Penningmeester, Leden-administrateurs, Leden Jeugd-commissie details
     

Algemene Adjuncten

Freerk Ennema Contact sponsor-commissie-Wedstrijdzaken-Keurmeesters details
Baukje Hoekstra&
Willemina Dijkstra-Buren
Kantinezaken (Baukje Hoekstra)
Willemina Dijkstra-Buren
details
Simon Zijlstra Contact Veldploeg, Materialen-veld, contactpersoon gemeente details
Zeya Korell Materialen details
Eedse de Vries Federatie zaken details
Marieke de Vries Jeugd-commissie details
Rigtje Kloosterman Kleding details

JEUGD-commissie

Marieke de vries Contact persoon Jeugd-commissie Details
Jelly Joostema Lid Jeugd-commissie Details
Nadine de vries Lid Jeugd-commissie Details
Rianne Tolsma Lid Jeugd-commissie Details
Marieke Anema Lid Jeugd-commissie Details

Consul

Lieuwe Brandsma Consul KV de Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum details

Trainers Jeugd

Anna Ennema Jeugd (t/m 12 jaar) details
Fiera de Vries Jeugd (t/m 12 jaar) details

Kantine-commissie

Baukje Hoekstra Kantinebeheer details

Veldleg ploeg

Jan Visser Veldploeg details
Johannes Post Veldploeg details
Robert Cuttress Veldploeg details
Dirk Jan Volbeda Veldploeg details
Frans Faber Veldploeg details
Wiebe de Jong Veldploeg details
Klaas Feenstra Veldploeg details
Diverse Jeugdleden Veldploeg  

Sponsor Commissie

Freerk Ennema Lid Sponsor-commissie (Bestuur Sponsorzaken) details
Pieter van der Schoot Lid Sponsor-commissie details
Tjeerd Jukema Lid Sponsor-commissie details
     

Leden Administratie

Eedse de Vries   details
BENT U VERHUISD? Verstuur een Verhuisbericht  

Website Beheerder

Andries Grijpma   details

Redactie "Boppeslach"

Samantha Blom Layout " Boppeslach " details
Eedse de Vries Redactie "Boppeslach" (Bestuur) details
"VACATURE" Redactie "Boppeslach " details

Opgave Leden-wedstrijden

Jeugd - wedstrijden Paulien Bos (0517-414491 of 06 - 24182262)  
Senioren wedstrijden Paulien Bos (0517-414491 of 06 - 24182262)  
Opgave Federatie-Barradeel KNKB  
     

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)