Lekker slaan op alle ballen???

Vandaag in de Leeuwarder Courant (Donderdag 17 Juni).
Gisteren werden we er al op gewezen, tijdens het Schoolkaatsen in Franeker!!

De pdf omtrent deze zaak, kunt u hier downloaden

Slaan op ballen, Leeuwarder Courant, 17 Juni 2021

Artikel Johan Stobbe, afkomstig uit Leeuwarder Courant, 17 Juni 2021
Foto : Henk Jan Dijks

WIJZIGING, PAS OP !!!!

Wijziging te reduzum

Er is een wijziging doorgevoerd voor de Schooljongens-partij van komende zondag 20 juni in Reduzum.
De afdeling start om 9.00 uur,De opstap start om 10.00 uur en wordt in 3-tallen verkaatst.


Kaatsers en kaatsters op stap :Vrijdag 18-, Zondag 20 Juni 2021

Allemaal, veel succes, deze dagen

Vrijdag 18 Juni 2021, F E D E R A T I E    B A R R A D E E L
Welpen Meisjes DEL Herk Marit, Rigt, Greta, Sabine Harlingen, 16.30 uur Wedstrijdlijst
Pupillen jongens DEL Herk Brandon, Sijtse, Sybe,Rients Harlingen, 16.30 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL Herk Rindert, Sander Harlingen, 16.30 uur Wedstrijdlijst
Schoolmeisjes DEL Herk Maud Harlingen, 16.30 uur Wedstrijdlijst
Zondag 20 Juni 2021
Welpen Meisjes DEL Marit Jirnsum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens Afdeling 1. Remco, Stijn, Nick
2. Sander, Enrico, Rindert
Reduzum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen Meisjes A-klasse Poule Maud Balk, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen Meisjes B-klasse DEL+Herk. Rianne, Mare Zijlstra Balk, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Provinciale Schoolkaats-partijen, Woensdag 16 Juni, Franeker

Marit, greta en Sabine

Vandaag moest de CBS de Skeakel aan het werk te Franeker voor het Provinciale Schoolkaatsen

Voor de Heren deden Brandon, Joas en Siebe mee. Deze mannen lagen er helaas bij de 1e omloop al van af.

Voor de Dames deden Marit, Greta en Sabine mee, dit ws een spannende partij, ze moesten tegen Berltsum, ze stonden met 0-4 achter, maar wisten het op te halen naar 5-5 4-6, volgens de omstandwers hebben ze top gekaatst, maar helaas verloren.

Goed oefenen, en allemaal, volgend jaar beter

Bezig in het veld Marit, greta en Sabine Marit, greta en Sabine Marit, greta en Sabine de mannen de mannen
Fotos en tekst : Marie de Vries - vd ploeg

Gewijzigde wedstrijdagenda Federatie Barradeel

It giet oan, de oanpaste aginda 2021! miskien komme der nog inkele wedstriden by. 🌞 opgave fia KNKB web-side, foar tiisdei 15 juni 19.00 oere under regio wedstriden🌞😎👍


Enrico 2e prijs, Schooljongens B-klasse, Zaterdag 12 Juni, Oudebiltzijl

De uitslag was als volgt :

 1. Milan Krottje , Douwe Faber
 2. Brent Jesse van Beem , Enrico Post
 3. Arjen Bauke Hofstra , Mark Okkema
  Martijn Mossel , Leon Smink

De uitslag van de Herkansing :

 1. Karst Hoekstra , Jordi Stoker
 2. Tyne Jonker , Jesse Greidanus
Uitslag en foto : Kaatsnieuws redactie

Prins- en Prinsessen-partij, Zaterdag 12 juni, Tzum

Vandaag werden de Prins- en Prinsesses-partij gespeeld in Tzum.

Bij de Prinsen deed Sijtse Kloosterman mee, en bij de Prinsesjes, Rianne vd Walt, Maud Scheffer en Mare Zijlstra

de fotos gemaakt door Romy Postma kunt u hier vinden.

De uitslagen bij de Princessen zijn als volgt :

 1. Noëlle Hiddinga ( Prinses) , Anke Bruinsma
 2. Jeldou Koopmans, Marit Steigenga
 3. Rianne Osinga , Maud Scheffer
  Fenna Cuperus , Lotte-Ytje Hoekstra

Uitslag Herkansing Pupillen meisjes

 1. Britt Joustra , Lieke Tuinier
 2. Karina Mollema , Tessa Westra
 3. Denise de Witte ,Brecht de Groot
  Aisha Mahmoud , Wieke Schaap

Maud Scheffer

Fotos : Romy postma
Uitslagen : Kaatsnieuws Redactie

Chickiematch, Zaterdag 10 Juli


De Takomstpartij, al bijna 40 jaar een begrip.

Tot heden altijd georganiseerd door en in Oosterbierum, maar is nu overgenomen door onze KV.

Vorig jaar (2020)zou de 38e gehouden worden in Sexbierum, maar helaas kon dit niet doorgaan. Dit jaar gelukkig wel.
De meisjes en jongens die op uitnodiging meedoen moeten vooraf koeken verkopen.

Hiervan gaat de opbrengst naar een goed doel en dit jaar is dat het Thomashuis in Sexbierum.

Om de partij te kunnen bekostigen en meer voor het goede doel over te houden zijn sponsoren altijd welkom.


!!!!! Géén Pearke keatsen, Zondag 06 Juni !!!!!

Zondag 6 juni stond het Pearke keatsen op de agenda.
Echter door de tot nu toe geldende maatregelen kan dit helaas niet door gaan!!!!


We gean los!

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet gecommuniceerd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Gelukkig gaat het de goede kant uit! De nieuwe maatregelen geven ruimte om kaatswedstrijden voor de jeugd buiten de eigen vereniging op te starten. Wij zijn zeer verheugd dat we de wedstrijdsport vanaf 5 juni stapsgewijs op kunnen starten.

Protocollen

Klik hier voor het meest recente Protocol Verantwoord Sporten dat per zaterdag 5 juni 2021 geldt. De KNKB heeft het algemene protocol kaatsspecifiek (klik hier) gemaakt. Dit zijn de richtlijnen die gevolgd moeten worden.

Opstarten wedstrijden

Met ingang van woensdag 9 juni 2021 willen wij de reguliere wedstrijdagenda (conform afspraken ALV) voor de jeugd opstarten. Voor de senioren geldt vooralsnog een ingangsdatum van 30 juni 2021. Hiermee zal de start van het kaatsseizoen voor de senioren naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 2 juli 2021 zijn. Mogelijk dat deze datum door verdere verruimingen nog wordt aangepast. In dit geval zullen wij de seizoenstart voor senioren eerder opstarten. Hierbij wordt een voorbereidingstijd van 14 dagen aangehouden.

Wedstrijdagenda en NK’s

De vastgestelde wedstrijdagenda wordt gevolgd. Op onze website is de actuele agenda te raadplegen. Met prioriteit worden de NK’s die in de reguliere planning al zijn verlopen opnieuw ingepland. Tevens wordt voor de NK’s die gepland stonden in juni gezocht naar een alternatieve datum. Dit om rekening te kunnen houden met een redelijke voorbereidingstijd voor zowel de organiserende vereniging als de kaatsers. Tevens zien wij graag dat publiek en daarmee ook de ouders welkom zijn bij de NK’s. Dit is niet mogelijk in juni. Wij realiseren ons dat mogelijke vakantieplanningen worden doorkruist. Door het bijzondere verloop van het kaatsseizoen 2020 en 2021 moeten wij helaas besluiten om dergelijke maatregelen te nemen.

Informatiebijeenkomst

Voor de startende verenigingen en federaties wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor worden zij apart uitgenodigd. Deze bijeenkomst wordt voor een select groepje verenigingen georganiseerd omdat de verwachting is dat we gedurende de komende weken met aangepaste regelgeving te maken krijgen.

Wij rekenen op een ieders medewerking, met elkaar kunnen we er nog een mooi seizoen van maken.

Foto: Lieuwe Bosch
Video en Tekst: KNKB Media

Geef je op....Kabouter Training


Aanmelden NK 35+ Easterlittens, 31 Juli

Dit jaar is er voor de (iets oudere) toppers een NK 35+ in Easterlittens op 31 juli. Zowel voor de dames als de heren.

Kaatsers van 35+ uit onze dorpen die mee willen doen kunnen zich voor 22 juni aanmelden bij onze secretaresse Anna Baukje,
mail: secretaris@detwadoarpendios.nl


De 1e Ledenwedstrijd van 2021, Zondag 30 Mei

Vandaag kon de jeugd kaatsen onder een heerlijk zonnetje. Hoewel de wind nog wel wat fris was, betekende dit wel heerlijk kaatsweer. Onder enthousiaste leiding van Gerda en Marieke kon de jongste jeugd (C-Jeugd) poulekaatsen. Waarbij werd begonnen met 2-2. Voor een aantal wellicht hun eerste kaatswedstrijd, dus wel wat spannend. Maar ze deden het allemaal super.

De uitslagen zijn als volgt :

Uitslag van de C- jeugd

 1. Sabine en Femke
 2. Greta en Mare B.
 3. Jorn en Minke

alle C-jeugd

De iets oudere jeugd (B-jeugd) kon ook poulekaatsen en zij verkaatsten de hele 6 eersten per partij. Onder de leiding van Jan en Robert verliep hier ook alles soepel.

Uitslag van de B - jeugd

 1. Maud en Sibrig
 2. Rianne en Marit

alle B-jeugd

Maud en Sibrig Rianne en Marit

Op het grote veld mochten 6 toppers uitmaken wie hier met de prijzen naar huis gingen. Zij kaatsten een individueel klassement en alles werd hier in goede banen geleid door Taeke.

Uitslag van de A - jeugd

 1. Rindert
 2. Stijn
 3. Nick

alle B-jeugd

alle B-jeugd alle B-jeugd alle B-jeugd

Foto van de scheidsrechters

Maud en Sibrig

Al met al toch een mooie (verlate) start van het seizoen en op naar de volgende wedstrijden.

Fotos : Marie de Vries- vd Ploeg

Fotos door drone-piloot Bauke Postma

Fotos van het veld : Drone Bauke Postma

Fotos Pier de Haan

Fotos van de A-jeugd

Fotos van de B-jeugd

Fotos van de C-jeugd

Fotos gemaakt door Pier de Haan


Inzage Notulen ALV 2021

Vrijdag 14 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehad. Vanwege de Corona-maatregelen moest deze helaas online worden gehouden. Niet iedereen heeft gebruik gemaakt (of kunnen maken) van de mogelijkheid om deze te volgen.

Vandaar dat wij de notulen hebben liggen ter inzage.Degenen die deze willen inzien kunnen dit kenbaar maken bij onze secretaris Anna Baukje Haitsma middels een mail naar: secretaris@detwadoarpendios.nl

Zij zal er dan voor zorgen dat ze worden gemaild.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van KV De Twa Doarpen Dios


Start kaatsseizoen 2021

De KNKB staat in de startblokken om het kaatsseizoen (wedstrijden) op te starten! Helaas moeten we nog even geduld hebben. Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft de KNKB contact gehad met NOC*NSF. Er zijn gelukkig weer enkele versoepelingen van toepassing, maar zoals gezegd is het nog niet mogelijk om de vastgestelde wedstrijdagenda op te starten.

Hier vind je het meest recente Protocol Verantwoord Sporten dat per woensdag 19 mei 2021 geldt. De KNKB heeft het protocol kaatsspecifiek gemaakt, hierbij het overzicht.

In een eerder stadium heeft de KNKB besloten om de wedstrijdsport op te starten op vrijdag 4 juni. Deze datum komt helaas te vroeg. Hoewel mogelijke verruimingen in tussenliggende periode een optie zijn bij een gunstige ontwikkeling van de coronacijfers zal de kaatssport op zijn vroegst na dat weekend opgestart kunnen worden.

Naar aanleiding van deze nieuwe informatie heeft de KNKB de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 1. Interne activiteiten van verenigingen zoveel mogelijk stimuleren en opstarten.
 2. Een flexibele ingangsdatum voor zowel de jeugd als de senioren hanteren voor de start van het kaatsseizoen.
  Zodra er groen licht is voor de wedstrijdsport deze zo spoedig mogelijk opstarten.
  Hiervoor wordt een opstarttermijn van 14 dagen gehanteerd voor diverse organisatorische zaken zoals gemeentelijke meldingen, opgave, loting, vaststelling cyclus etc.
 3. Indien mogelijk de jeugdwedstrijden eerder opstarten.
 4. Voorafgaand aan de ALV wordt wederom gesproken met vertegenwoordigers van de ‘grote kaatsgemeenten’ om duidelijkheid te verkrijgen m.b.t. organisatievoorwaarden (aanvragen).
 5. Tijdens de ALV wordt de opstart van het seizoen (wedstrijdagenda) besproken met de verenigingen. Relevante punten zoals contributieafdracht, licentiegelden, kosten scheidsrechters, prijzen, kaderkaarten e.d. wordt eveneens besproken.
 6. Tussen ‘groen licht’ overheid en opstart kaatsseizoen wordt een extra informatiebijeenkomst georganiseerd specifiek ter ondersteuning voor de organiserende verenigingen op korte termijn.

Helaas ontkomen wij niet aan een dergelijke aanpak, we zullen ad hoc moeten beslissen en snel moeten anticiperen op de veranderlijke omstandigheden. Om met elkaar de kaatssport zo goed mogelijk te kunnen dienen vraagt dit een flexibele houding van iedereen. Wij rekenen op jullie begrip.

Gepubliceerd op 18 mei 2021, site KNKB

Jeugd weer los met trainen

De jeugd mocht weer los met trainen. ⚾️ met prachtig weer ☀️werd er weer fanatiek getraind onder leiding van Autger en René. Voor wie nog wil aansluiten, er is training op dinsdag van 16.00 tot 17.00. Volgende week gaan we weer het veld op.


Bestuur K.V. de Twa Doarpen D.1.0.S. weer compleet.

Gisteravond tijdens de ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van onze secretaresse Paulien Bos. Anna Baukje Haitsma zal haar plaats als secretaresse innemen.

Ook onze duo penningmeesters Rianne Tolsma en Marieke Anema (die binnen het bestuur verdergaan met de jeugdcommissie) hebben hun functie overgedragen aan een nieuw duo penningmeesters. Pier de Haan en Rigtje Kloosterman. Rigtje is de contactpersoon vanuit en voor het bestuur. De voorzitter heeft haar functie voor één jaar verlengd dus deze functie is volgend jaar vacant.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen, en willen Paulien bedanken voor haar inzet voor de KV de afgelopen 5 jaar. Natuurlijk ook Rianne en Marieke die de afgelopen 3 jaar de penningen hebben bijgehouden. Zie voor de volledige bestuurdersinfo op onze site. Daar wordt aan gewerkt!!


Prijswinnaars kleurwedstrijd Startdag

De winnaars zijn geworden:

 • Jongste groep: Inaya
 • Oudste groep: Greta

Inaya was erg blij met de pop it en Greta met de cadeaukaart van de Hema van 5 euro.


Startdag voor de jeugd van onze kaatsvereniging

Zaterdag 8 mei, Startdag voor de jeugd van onze kaatsvereniging

Een groot aantal kinderen kwam op de startdag af. Mooi om te zien dat onze vereniging onder de iets oudere jeugd genoeg aanwas heeft om de trainingen (op termijn) over te nemen. Nu nog onder toeziend oog van Romy van der Veen en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

De kinderen waren duidelijk te zien superblij om weer los te kunnen op het kaatsveld en de kaatsmuur. Ze konden op meerdere onderdelen en spelletjes bezig, met en zonder bal. Spijtig was het alleen dat het weer spelbreker werd. Helaas moest worden besloten iets eerder op te houden, omdat de kinderen echt doorweekt waren.

Al met al wel een prachtige opening van het seizoen.

Fotos : Pier de Haan

Géén wedstrijden Federatie Barradeel tot 4 juni 2021

logo federatie barradeel

Vanwege het coronavirus zijn we (helaas) nog niet in staat om wedstrijden te organiseren binnen onze Federatie, we dienen het beleid van de KNKB te volgen.

Houdt concreet in dat er tot 4 juni 2021 geen wedstrijden door onze Federatie gehouden worden. Het bestuur gaat er vanuit de volgende keer met goed nieuws komen👍☀️😀


Lanenkaatsen 2021 verplaatst naar het weekend van 10, 11 en 12 september.

Winnaars 2019-Groep 5

Waar vorig jaar werd besloten het Lanenkaatsen in verband met de coronacrisis definitief te schrappen, wil het comité daar nu nog niets van weten. Dat het Lanenkaatsen dit jaar niet in juni kan plaatsvinden, zal geen grote verrassing zijn. Juni komt simpelweg te vroeg. Het comité heeft besloten het Lanenkaatsen te verplaatsen naar 10, 11 en 12 september.

Lanenkaatsen zonder publiek is voor het comité geen optie. De kracht van het Lanenkaatsen is juist de wisselwerking tussen kaatsers en publiek en maakt dit evenement zo bijzonder.

Uitgangspunten voor het comité om het Lanenkaatsen te kunnen organiseren zijn:

 • Het Lanenkaatsen kan op een veilige en verantwoorde manier georganiseerd worden.
 • We denken in mogelijkheden en niet in obstakels, die hebben we al genoeg op de Lanen.
 • Kaatsers van alle leeftijdsgroepen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen.
 • We kaatsen op de Lanen met publiek, rekening houdende met de dan geldende maatregelen.
 • We hoeven niet al te veel concessies te doen aan te strenge maatregelen.
 • Gemeente denkt en werkt mee met vergunningen en kennis.

De afgelopen maanden zijn diverse scenario’s uitgebreid besproken. Na wikken en wegen hebben we gekozen voor een weekend in september. Er is niet gekozen voor de maanden juli en augustus i.v.m. het EK voetbal, de zomervakantie en de overvolle activiteitenagenda van Harlingen. Iedereen verplaatst de evenementen naar later in het jaar, daardoor moeten we rekening houden met elkaar. Ook de optie om het Lanenkaatsen gelijktijdig met de Visserijdagen te organiseren is besproken. Het comité heeft hier niet voor gekozen, omdat wij de kaatsers en vrijwilligers niet voor het blok willen zetten om keuzes te maken tijdens deze week.

Vanwege de invallende duisternis in de maand september is het kaatsen ’s avonds niet mogelijk. Het alternatief om voor een lang weekend te gaan werd door het hele comité omarmd. We beseffen ons dat er ook in deze vorm kaatsers en bezoekers misschien niet mee kunnen doen in verband met andere verplichtingen. Aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden voor kaatsers die door de week niet mee zouden kunnen doen. Kortom een gewogen beslissing.

Winnaars 2019-Groep 6

Zoals iedereen zich kan voorstellen heeft het verplaatsen van het Lanenkaatsten enorme consequenties. Het comité verwacht wel zoveel mogelijk tradities in ere te kunnen houden ook al kaatsen we dit jaar in een lang weekend. In de komende maanden gaan we in overleg met al onze belangengroepen zoals vrijwilligers, sponsoren, lanenbewoners, kaatsers en andere betrokkenen om tot een passend veilig en verantwoord plan te komen voor de geplande datum. We zullen regelmatig onze ideeën met jullie delen in de media, zodat jullie goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het Lanenkaatsen in 2021.

We hopen met de sterk toenemende vaccinatiegraad dat het in september mogelijk is om het Lanenkaatsen op een mooie manier met publiek te kunnen organiseren, maar we beseffen wel dat als de maatregelen nog te streng zijn de mogelijkheid alsnog bestaat dat we het nog een jaar moeten uitstellen. Voorlopig krijgen we als comité veel energie van het feit dat er een goede kans bestaat dat we met zijn allen het Lanenfeest kunnen vieren. Wij denken dat een hoop Harlingers en mensen uit de wijde omgeving hier enorm veel zin in hebben

Winnaars 2019-Groep 7
H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)