Het “Vredenoord” Wall Ball toernooi

KV “de Twa Doarpen” – D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum” organiseert op zaterdag 6 april vanaf 17.00 uur :

Het “Vredenoord” Wall Ball toernooi

Deelname uitsluitend voor onze leden vanaf 16 jaar

Opgave kan :

 • via de Whats-app bij Simon; 0615 227 117
 • Of via de mail bij Freerk middels email:ennema@home.nl

inleg €3,- per persoon.

Er wordt indoor gemuurkaatst op een geïmproviseerd veld met de officiële afmetingen en spelregels

Het adres is; Latsmaleane 3 te Sexbierum.

Let op: opgave sluit op dinsdag 2 april om 1900 uur !!!

Deelname is op eigen risico !!


Kaatstrainer Jan Volbeda nog niet uitgekeken op het spelletje

Al ruim eenendertig jaar is Jan Volbeda uit Sexbierum kaatstrainer en nog altijd heeft hij er niet genoeg van. Drie keer in de week, ’s zomers en ’s winters is hij er mee bezig. Daar komen alle weekenden in het kaatsseizoen nog bij. Hoeveel parturen hij naar winst op een Nederlands Kampioenschap of de Freule heeft begeleid, weet Volbeda niet meer, hij is de tel kwijt.

In een kast in de woonkamer liggen negen plakboeken, daarin heeft hij alles bijgehouden. Lijsten, uitslagen, foto’s, alles is bewaard voor het nageslacht. ,,Ik denk dat ze naar het Keatsmuseum gaan, voor mijn kinderen is het wel leuk, maar ook niet meer dan dat.’’ De kast herbergt nog veel meer kaatsschatten, evenals de zolder. ,,Onlangs was het Keatsmuseum op zoek naar een paar nummers van het kaatsblad Wis In. Die had ik op zolder liggen. Ze mochten ze van me hebben, maar dan moesten ze wel de hele collectie nemen, alle Wis In’s lagen bij mij op zolder!’’ lacht Volbeda.

Trainer en mental coach

Veel verenigingen en de kaatsbond KNKB konden een beroep doen op Volbeda: ,,Tzummarum, Berltsum, Menaldum, Minnertsga, ik ben op veel plaatsen trainer geweest. Kaatsers als Chris Wassenaar, Cornelis Terpstra en Hans Wassenaar heb ik op zien groeien. Prachtig om te zien hoe zulke kaatsers zich ontwikkeld hebben. Ik heb altijd bij fijne verenigingen trainingen mogen geven, ik deed het niet alleen, had goede mensen om me heen.’’

Voor de KNKB verzorgde Volbeda trainingen en testdagen: ,,Grote groepen jeugdkaatsers trainden bij de bondstrainingen van de KNKB. Wij organiseerden testdagen en de beste kaatsers kwamen bij die trainingen terecht. Dat is nu niet meer zo, met de komst van kaatsscholen verdwenen de KNKB-trainingen.’’ Ook volgde Volbeda een opleiding tot mental coach: ,,Het kaatsen is een heel mentaal spelletje. Erg belangrijk dat je mentaal sterk bent. Die opleiding werd gegeven door de mental coach van Sven Kramer, heel interessant. Neem positieve energie mee naar het veld, laat negatieve energie thuis.’’

Vereniging voor Kaatsers (VvK) 100 jaar

Al zo’n drieëntwintig jaar is Volbeda bestuurslid van de Vereniging voor Kaatsers. ,,Een soort vakbond voor kaatsers. Als er onenigheid is tussen een kaatser en de bond, bemiddelen wij, geven we advies. De VvK bestaat dit jaar honderd jaar, het ledenaantal is de laatste jaren terug gelopen van zo’n vierhonderdvijftig leden naar honderdvijftig. Op 20 april hebben we de jaarlijkse wedstrijd van de VvK, in Menaam, het zal dit jaar een wedstrijd met een extra feestelijk tintje zijn vanwege het honderdjarig bestaan. Voor mij is het na zo’n lange tijd wel mooi geweest, ik ben op zoek naar een opvolger.

Walking Football

Volbeda is nu 71 en nog topfit. ,,Naast het kaatsen heb ik sinds kort een nieuwe sport ontdekt. Walking football, voetbal zonder te rennen, speciaal voor zestig plussers. Ik doe dat in Harlingen, bij Zeerobben. Ik geniet van de sport maar ook van de Harlinger humor. We zijn allebei nog goed fit, mijn vrouw Marianne en ik. Marianne was vroeger een goede zwemster. Ze heeft altijd achter me gestaan. Als lasser werkte ik het hele land door. Drie avonden in de week bezig als kaatstrainer en ieder weekend in de zomermaanden onderweg als coach. Mijn gezin heeft me daarin altijd gesteund, geweldig toch?’’

Dit artikel en de foto (Suwarda Vis) zijn afkomstig van facebook Franeker Courant, Zaterdag 23 Maart 2019


Inschrijfformulier t.b.v. Privacy wet (AVG)

Sinds de wet op de privacy (AVG) van kracht is zijn wij genoodzaakt om alle gegevens van onze leden opnieuw te herzien.
U kunt ondertekening voorleggen waarin u toestemming geeft voor publicatie van gegevens, foto’s en video’s

Daarom vragen wij al onze leden opnieuw het bijgevoegde lidmaatschap formulier in te vullen. Welke retour gestuurd mag worden naar één van onze bestuursleden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij onze kaatsvereniging. Wil je lid worden van kaatsverenging De twa doarpen/ D.I.O.S kunt in dit bijgevoegde lidmaatschap formulier invullen.

Het inschrijfformulier tbv AVG


Stem weer op onze Kaatsvereniging via de RABOBANK Clubkas

Het aftellen kan beginnen!

Vanaf woensdag 27 maart kan er weer gestemd worden op de clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Een spannende tijd. De komende weken staan volop in het teken van het promoten van jouw eigen club. Hiervoor kun je de middelen gebruiken die vanuit de Rabobank beschikbaar worden gesteld.

Versturen stemkaarten

Op vrijdag 22 maart worden de stemkaarten verstuurd naar alle 17.500 leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Via een speciale website brengen zij met een persoonlijke code hun stemmen uit. Elk lid brengt vijf stemmen uit op zijn of haar favoriete club. De stemperiode is dit jaar van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april.

Heeft u een rekeningnummer bij de Rabobank en wilt u tussen 27 maart 2019 en 7 april 2019 een stem uitbrengen op Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum voor aanschaf diversen. Bent u nog geen lid van de Rabobank? Meldt u zich dan nu aan als lid van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland via: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden

Lidmaatschap is gratis

Helaas kunt u dit jaar dan niet mee doen met de stemming, maar volgend jaar weer wel.....DOEN!!!!!


Verslag AV KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum, Vrijdag 8 maart a.s

Op vrijdag 8 maart 2019 was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Met 10 leden , een afgevaardigde van de Federatie en 8 bestuursleden, opent voorzitter Désirée Seerden klokslag 20.00 uur de vergadering.

Ze heette een ieder van harte welkom en we begonnen met 1 minuut stilte voor de mensen die iets voor de kaatsvereniging betekend hebben en ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

Auke Swart maakte de in memoriam en werd hiervoor bedankt.


De dames van de financiën ( Marieke en Rianne) stelden zichzelf nog even voor, daar ze na de vorige vergadering ingestapt waren.

De kascommissie had het financieel verslag goedgekeurd, en Ariën Hartman werd met een bloemetje bedankt voor de afgelopen 2 jaar zitting in deze commissie, Jan Douwe Gerbranda zit nog een jaar en Alexander Post gaf aan Ariën zijn plek wel in te willen nemen.

Een positieve afsluiting van het jaar 2018.

Ook werd er afscheid genomen van 2 bestuursleden, Esther Jellema en Eedse de Vries . Deze werden door voorzitter Désirée even in het zonnetje gezet en bedankt voor de afgelopen jaren.
2 nieuwe bestuursleden werden verwelkomd en wel Rigtje Kloosterman en Marieke de Vries.

Na de pauze volgde het punt Federatie . Theo Draijer was aanwezig namens de federatie, Hij vertelde een en ander en beantwoorde vragen van onze leden.

Hierna was het tijd om te stemmen, de KNKB had een aantal stellingen waarover volgende week gestemd moet worden tijdens de AV van de KNKB. Voor de meeste stellingen werd unaniem voor gestemd.

Dan punt 10 Diverse commissies:
Freerk vertelde wat over de sponsorcommissie onder andere dat er meer wedstrijd sponsors binnengehaald zijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een jeugdcommissie in het leven te roepen.

De materialen /veld commissie: Simon verteld dat het hok opgeruimd is. Dat het afgelopen seizoen het veld er mooi bij lag de mooiste van Friesland werd er gepocht dit komt mede door de beregening hiervan en het harde werk van onze vrijwilligers dank hiervoor.

Kledingcommissie: Vorig jaar nieuwe trainingspakken aangeschaft voor de jeugd omdat de sponsor stopte, de nieuwe sponsor Duco Scheffer heeft voor 6 jaar een sponsor contract afgesloten. Helaas voldeden de nieuwepakken nie taan onze eisen en zijn er in overleg met MUTA Nieuwe jasjes besteld, helaas lukte het niet om deze voor de AV. aan te leveren. Hopelijk zijn ze op tijd voor het seizoen. De oude pakken krijgen een tweede leven in Gambia.

Dan zijn we alweer toe aan de rondvraag,
Wanneer komt de wedstrijdagenda?

Deze staat reeds op de site en in de Boppeslach die ook deze of volgende week in de planning staat, zal hij eveneens verschijnen. Daar er aanleveringsproblemen zijn met de inhoud is de Boppeslach later uitgekomen.

Vanwege de AVG moet elk lid toestemming geven voor het gebruik van zijn haar gegevens, in de Boppeslach zit een formulier deze graag invullen en inleveren.
We gaan een vrijwilligers dag organiseren samen met AVC aan het eind voetbalseizoen en begin kaatsseizoen.

Aan het eind krijgt Alexander nog een bloemetje voor zijn zitting in het bestuur. Désirée sluit de vergadering en er is voor een ieder nog een consumptie.

Kijk voor de stemmingsstukken van de KNKB op deze link, met name vanaf pagina 36

De Agenda van deze avond kunt u hier vinden


STAND VAN ZAKEN UK OPEN 2019 (Singles), Zaterdag 23 Februari 2019

Ondanks dat onze reporter druk bezig was met wedstrijden winnen, kon ze ons toch op de hoogte brengen van de stand van zaken op de eerste dag in de UK Open.

Hendrieke won vandaag de volgende wedstrijden tegen:

Filmpje van Hendrieke tegen Louise Mathias

 • Terry P (USA) (21-25)
 • Louise Mathias (25-15)
 • Mary Havern (25-4)

Met deze resultaten gaat Hendrieke door naar de Semi Finals
Helaas was Kees niet zo fortuinlijk vandaag, hij verloor van:

 • Luke Thompson
 • Ben Devlin
Hendrieke tesamen met Herman Mendez op de foto savonds nog even met de ploeg een hapje eten

Filmpje Hendrieke van der Schoot en Hans Wassenaar

STAND VAN ZAKEN UK OPEN 2019 (Doubles), Zondag 24 Februari 2019

Kees in actie op de Heren Dubbel 1

Kees in actie op de Heren Dubbel 2

Hendrieke en Anne-Berber in actie tijdens de finale Vrouwen Dubbel


Kees Van Der Schoot en Daniel Tristao tegen Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra (21-18, 21-20)
Kees en Daniel dus Goud..

Hendrieke Van Der Schoot en Anne-Berber Zeinstra tegen Sarah Clement en Apolline Potiez (21-20, 21-16)
Hendrieke en Anne-Berber dus eveneens Goud

alle deelnemers bij elkaar

alle deelnemers bij elkaar

Uitslagen zijn van onze razende reporter aldaar (Hendrieke)
Filmpjes en afkomstig van Facebook European-1 Wall Tour
Fotos: Facebook Sia Buren en Gilles Van Stalle


Fiera in de prijzen bij Belgium Open Wall Ball, weekend 06-en 07 Januari 2019

Dit jaar ,net als het vorige jaar ,vond het plaats in Huissignies, , dit ligt in het Franstalig deel (Wallonie) van België op bijna 400 km van Sexbierum.

Fiera de Vries speelde hier in de dubbel samen met Corrie Kroondijk namens Score Wallball Academy tegen het Belgische One Wall Killshot Club.

Dit sterke dubbel speelde niet alleen in hun eigen leeftijdscategorie -17, maar ook in die van -19.

Zaterdag 06 Januari 2019 stond voor hen eerst de categorie -19 op de agenda. Na de finale mochten zij hier de hoogste trede op het podium betreden. Vandaag , zondag 07 Januari, wisten zij wederom de 1e prijs te behalen in hun eigen categorie, -17.

de 1e prijs in de -19 klasse
de 1e prijs in de -19 klasse

Foto''s en tekst : facebook Desiree Seerden


Data regioledenberaden en ALV bekend

De regioledenberaden in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering (ALV):

 • Dinsdag 22 januari
 • Donderdag 24 januari
 • Maandag 28 januari
 • Woensdag 30 januari

De locaties worden nader vastgesteld


De ALV van de KNKB zal plaatsvinden op donderdag 14 maart in Recreatiecentrum Bloemketerp.


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)