Erik Bakker 1e prijs Heren Single 45+, Tiedema-partij

Op 26 en 27 januari zijn er fantastische wallballwedstrijden gespeeld tijdens de Tiedema Dutch Open wallball in De Trije te Franeker.

Alle uitslagen zijn te vinden op toernooi.nl.

De winnaars waren:

Heren Single A:

 1. Wally Amaro
 2. Sacha Perelló Kruithof
 3. Uitslag finale: 25-12, 22-25, 15-4

Heren Single B:

 1. Mikel Beldarrain Emaldi
 2. Karel Monfils
 3. Uitslag finale: 21-13, 21-14

Heren Single Beginners:

 1. Jurrit Osinga
 2. Marten Leijenaar
 3. Uitslag finale: 21-9, 21-18


Dames Single A:
 1. Marrit Zeinstra
 2. Miranda Scheffer

Uitslag finale: 25-19, 25-22

Dames Dubbel A:
 1. Anne Monfils + Marrit Zeinstra
 2. Miranda Scheffer + Harmke Siegersma
 3. Uitslag finale: 25-13, 25-21
Heren Single 45+
 1. Erik Bakker
 2. George Patrick Miller
 3. Uitslag finale: 21-13, 16-21, 21-14
Heren Dubbel A:
 1. Daniel J. Grant + Luke Thomson
 2. Sacha Perelló Kruithof + Sébastien Potiez
 3. Uitslag finale: 25-23, 25-19
Heren Dubbel B:
 1. Colm Grace + Luke Stradwick
 2. Wierd Baarda + Corné Tuinenga
 3. Uitslag finale: 25-23, 25-19
Heren Dubbel 45+
 1. Cornelis Poelstra + Johannes Siegersma
 2. Klaas-Anne Terpstra + Abe Visser
 3. Uitslag finale: 18-21, 21-20, 11-8

Bron : www.knkb.nl


Kaatstraining Jeugd, Fliet

Voor de jeugd van 7 t/m 10 jaar starten de kaatstrainingen weer aan het Fliet.

Altijd al kennis willen maken met kaatsten? Dit kan vanaf 1 februari, we trainen in twee groepen:

 1. 17:00-18:00
 2. 18:00-19:00

Na de aanmelding wordt de indeling bekend gemaakt.

Kosten :€15,- voor 10 trainingen.
Opgave via: secretaris@detwadoarpendios.nl
Graag voor woensdag 30 januari


Heinz Palsma 3e prijs, Langhout-partij, St.Annaparochie, Zaterdag 19 Januari

Heinz kaatste vandaag tesamen met de dames, weer eens iets anders. Hij behaalde de 3e prijs

Foto helaas niet voorradig

De uitslagen kunt u hier vinden

Info : Heinz Palsma


Fiera in de prijzen bij Belgium Open Wall Ball, weekend 06-en 07 Januari 2019

Dit jaar ,net als het vorige jaar ,vond het plaats in Huissignies, , dit ligt in het Franstalig deel (Wallonie) van België op bijna 400 km van Sexbierum.

Fiera de Vries speelde hier in de dubbel samen met Corrie Kroondijk namens Score Wallball Academy tegen het Belgische One Wall Killshot Club.

Dit sterke dubbel speelde niet alleen in hun eigen leeftijdscategorie -17, maar ook in die van -19.

Zaterdag 06 Januari 2019 stond voor hen eerst de categorie -19 op de agenda. Na de finale mochten zij hier de hoogste trede op het podium betreden. Vandaag , zondag 07 Januari, wisten zij wederom de 1e prijs te behalen in hun eigen categorie, -17.

de 1e prijs in de -19 klasse
de 1e prijs in de -19 klasse

Foto''s en tekst : facebook Desiree Seerden


Data regioledenberaden en ALV bekend

De regioledenberaden in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering (ALV):

 • Dinsdag 22 januari
 • Donderdag 24 januari
 • Maandag 28 januari
 • Woensdag 30 januari

De locaties worden nader vastgesteld


De ALV van de KNKB zal plaatsvinden op donderdag 14 maart in Recreatiecentrum Bloemketerp.


Hoe luidt het kaatsregelement ook alweer?

In het Kaatsreglement van de KNKB vindt u onder andere informatie over:

 • Spelregels
 • Kledingvoorschriften
 • Gebiedsindeling
 • Rankingregels
 • Kaatshandschoen

Klik hier om het KNKB-kaatsreglement 2018 te downloaden.


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)