Onderweg met Kaatsers en Kaatsters :
Maandag 16- en Woensdag 18 Juli 2018

Allemaal, veel succes, deze dagen

Maandag 16 juli
Heren 1e kl DEL John, Jan Sjouke, Kees, Johannes Makkum, 11.00 Wedstrijdlijst
Dames 1e kl DEL Fiera, Hendrieke Makkum, 11.00 Wedstrijdlijst
Woensdag 18 juli
Heren HK VF Durk, Jelte Minnertsga, 15.30 Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Jelte 2e prijs Heren HK VF ( 99e Rengers-partij ), Zondag 15 Juli,Leeuwarden

De uitslag is als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra
 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser ,Willem Heeringa
 3. Menno van Zwieten , Hylke Bruinsma , Martijn Olijnsma ( ingevallen voor Erwin Zijlstra )

Foto : Jelte Visser


Chickie match was weer TOP!!

Wat weer een TOP avond/nacht

Met 66 dames de CHICKIE MATCH in Sexbierum gekaatst. Om 16.00 uur begonnen en de laatste slag was om 01.45 uur. Bijna 10 uur gekaatst, gefeest en plezier gehad.

Bedankt iedereen die zijn steentje hier aan bijgedragen heeft. GEWELDIG!!!
Op naar volgend jaar en wie weet dan met 25 partuur??

Tekst en foto: Facebook Desiree SeerdenBrandon 1e , Sytse 2e prijs Federatie-partij Welpen, Vrijdag 13 Juli, Harlingen

Uitslag federatie kaatsen Harlingen, Welpen

 1. Brandon Cuttress, Aisha Mahmoud, Mark Reitsma
 2. Sytse Kloosterman, Wytse Broekstra, Lars Helvrich

Uitslag en foto: Rigtje Kloosterman- van Steinvoorn


De volgende "Onderweg met Kaatsers en Kaatsters"

Vanwege de Zomerstop, is de volgende "Onderweg met Kaatsers en Kaatsters"
er pas weer na Maandag 13 Augustus


LOTING EK 2018

De groep die de loting uitvoerde, foto is gemaakt door Henk Bootsma

Selectie TeamNL is in 2018 als volgt:

Bondscoaches Marten Feenstra en Geert Vandervelden hebben de selectie voor het komende EK in Franeker eerder bekend gemaakt.

Heren :

Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra, Kees van der Schoot, Pieter Jan Leijenaar, Enno Kingma, Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Kootstra, Laas Pieter van Straten, Dylan Drent en Bauke Triemstra.

Dames :

Marrit Zeinstra, Harmke Siegersma, Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Hendrieke van der Schoot.

Tijdens het EK wordt in drie varianten gekaatst:

 • Internationaal Spel
 • Wallball
 • Llargues

Er zijn zeven deelnemende teams uit 6 landen.

De EK 2018 schemas kunt u hier downloaden

Gegevens afkomstig van : www.knkb.nl


Dorpen-competitie is los!!!

Vanavond ( Maandag 09 Juli) vonden bij de dames de eerste muurkaats wedstrijden plaats in Sexbierum. De strijd voor de dorpen competitie ging vanavond tussen kimswerd en Sexbierum.

De uitslagen staan hier onder:

 • Sexbierum 1 (Marieke/Rianne) tegen Kimswerd 1 (Regina/Tineke) 0-2
  setstanden: 11-21 en 8-21
 • Sexbierum 1 (Marieke/Rianne) tegen Kimswerd 2 (Tiny/Linda) 0-2
  setstanden: 16-21 en 15-21
 • Sexbierum 2 (Hendrieke/Fiera) tegen Kimswerd 2 (Anja/Anneke) 2-0
  setstanden: 21-16 en 21-3
 • Sexbierum 2 (Hendrieke/Fiera) tegen Kimswerd 1 (Boudie/Harmke) 2-0
  setstanden: 21-14 en 21-4

Uitslagen en foto: Desiree Seerden


Vrijwilligersavond 14 September

Omcirkel 14 september alvast in jouw agenda, want dan organiseert :
KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum samen met v.v. AVC
voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersavond.

Meer info over de vrijwilligersavond volgt later.


Johannes, Kees, Pieter 1e prijs Heren 1e kl Afdeling, Zondag 08 Juli, Ried

Uitslag was als volgt :

 1. Sexbierum: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot
 2. Bolsward: Peter van Zuiden , Jelle Cnossen , Willem Jan Postma
 3. Franeker 2: Rene de Haan , Djurre Seerden , Marco de Groot

De finale : Sexbierum-Pietersbierum tegen Bolsward

Uitslag en foto : Kaatsnieuws Redactie


Nachtkaatsen, Zaterdag 07 Juli, Sexbierum

De uitslag was als volgt :

Winnaars :

 1. Jurjen de Vries , Lorenzo Falize , Lucy Norder
 2. Jacob Willekes , Hans Boschma , Feike Brouwer
 3. Sjoerd Haije Houtsma , Marianne Bierema , Anne v/d Meer
  Alwin Boschma , Rianne Ammerlaan , Johan Visbeek

Verliezers :

 1. Hein Frietema , Raymond Wiltjer , Heinz Palsma
 2. Foeke Feenstra , Fred de Vries , Samantha de Vries

Uitslag en foto: Eedse de Vries


Jochum, Jan en Jan eraf in de 2e omloop

Kampioen soep eten, helaas niet met kaatsen maar wel de tweede omloop gehaald op NK 50+ op it Sjukelan in Franeker.

We houden ons weer vast aan de olympische gedachte: meedoen is belangrijker ......,

Facebook Sia Buren


Maud 2e prijs Welpen Meisjes Herkansing, Zaterdag 07 Juli, Blije

Uitslag was als volgt :

 1. ??
 2. Maud Scheffer , Brecht Grovenstein

Uitslag en foto : Esther Jellema


Remco 1e , Rindert 3e prijs Prinsen-partij Pupillen Jongens, Zaterdag 07 Juli, Tzum

De uitslag was als volgt :

 1. Jurre Reitsma , Remco Post
 2. Jelvin Kaper, Edwin Arjen Yska
 3. Jelte de Jong, Jan Yntema
  Rindert Zijlstra, Sjoerd van der Schaar

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie, foto: Alexander Post
Foto van Rindert en alle prijswinnaars : Lieuwe Bosch


Stijn 3e prijs Pupillen Jongens Herkansing, Zaterdag 07 Juli, Tzum

De uitslag was als volgt :

 1. Tjitte Reitsma, Silvan Elzinga
 2. Brent Jesse van Beem, Tjisse Bruinsma
 3. Jardo Sterkenburg, Stijn Scheffer

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie,Fotos : Lieuwe Bosch


Sigrid 1e prijs Meisjes B-klasse, Zaterdag 07 Juli, Anjum

De uitslag was als volgt :

 1. Marlies Bonnema, Esther de Vries, Sigrid Post
 2. Anna Rob , Tara Brit van der Meulen, Jessie Rekker

Foto 1: Alexander Post, uitslag en 2e foto: Kaatsnieuws Redactie


Jelte 1e-, Kees 2e prijs Heren HK VF, Zaterdag 07 Juli, Ijlst

De uitslag was:

 1. Marten Bergsma, Jelte Visser, Hans Wassenaar
 2. Enno Kingma, Kees van der Schoot, Tjisse Steenstra
 3. Remmelt Bouma, Hyltje Bosma, Erwin Zijlstra

Uitslag en 3e foto: Kaatsnieuws Redactie
2e foto : Kees en Sia
1e foto: Henk Bootsma


Succes voor de Welpen op Federatie-partij, Vrijdag 06 Juli, Sexbierum

Uitslag Welpen :

Maud Scheffer en Sijtse Kloosterman

Rianne vd Walt en Ayold Rijpstra

Mare Zijlstra en Brandon Cuttress

Uitslag Pupillen :

Winnaars :

Harlingen : Jaimy Koel en Thom Posthumus

Harlingen : Davy de Haan, Xander de Bruin ,Brent Boschma

Verliezers :

Sexbierum Pietersbierum :Rindert Zijlstra en Enrico Post

Uitslag Schooljeugd :

Bitgum : Thom Dijkstra , Sjouke Beimers ,Daniël Meesters

Sexbierum Pietersbierum : Nick vd Walt, Remco Post en Stijn Scheffer


Takomstpartij goed voor € 2500.-,
Anna 1e prijs Takomst partij Meisjes, Woensdag 04 Juli, Oosterbierum

Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties.

Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB.
Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2500.- waar op maximaal €800.- was gerekend.

Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes.

Uit de 6 deelnemende parturen bij de meiskes streden de 2 beste in de finale.
Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

Uitslag Meisjes:

 1. Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
 2. Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma ,Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

Uitslag Jongens:

 1. Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
 2. Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar ,Exmorra
 3. Stevan Koster , Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers,Arum

met dank aan Johannes Wolbers voor de tekst
Fotos :Facebook Keatsferiening De Keatsbal, Easterberrum
Foto s binne makke troch Jolanda van der Veen -Geveke hat ek wat Seisbierrumer bloet neffens my. Meer foto s op www.oosterbierum.info


Jelte 2e- Pieter 3e prijs, Heren 1e kl VF, Woensdag 04 Juli, Wier

De uitslag was als volgt :

Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma , Erwin Zijlstra

Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa

Wierd Baarda , Pieter van der Schoot, Tsjerk Elsinga


COOP-partij Winsum & Sexbierum gaan wild!!!, Zondag 09 September, Winsum

Net als vorig jaar, beloofd dit weer een groot succes te worden. Geef je dus op bij COOP Stuiver of een andere COOP winkel.

Laatste foto: Lieuwe Bosch


Uitslagen Straatkaatsen Sexbierum 2018

De prijswinnaars in de diverse klasses waren als volgt :

JEUGD 7 T/M 10 JAAR :

Winnaarsronde:

Sijtse Kloosterman (K) en Marit Visser

Rianne van der Walt en Brandon Cuttress

Niels Kuperus en Greta de Vries

Verliezersronde:

Maud Scheffer en Emkje Bruinsma

Jasper Zijlstra en Jorn Boschma

JEUGD 11 T/M 15 JAAR :

Winnaarsronde:

Marten Jansen (K) en Remco Post

René en Nick van der Walt

Tiemo Postma en Enrico Post

Verliezersronde:

Diego Ardjosoediro en Stijn Scheffer

Jan Bauke Weewer en Marjolein Vlietstra

Jan Bauke Weewer en Marjolein Herrema (HELAAS GEEN FOTO)

DAMES :

Winnaarsronde:

Marianne Bierema en Elise Herrema

Elsbeth Volbeda en Hillyjanne van der Schaar

Verliezersronde:

Hendrieke van der Schoot en Dee Jellema

HEREN 16 T/M 44 JAAR :

Winnaarsronde:

Mike Faber, Harry Mons (K) en Hylco Visbeek

Durk Ennema, Hans Boschma en Jouke Kloosterman

 

Verliezersronde:

Johannes Norder, Cornelis Sijtsma en Steffen Postma

HEREN 45 JAAR EN OUDER :

Winnaarsronde:

Erik Bakker (K), Freek Jukema en Feike Brouwer

Taeke van der Walt, Ate Hesselius en Heerco Walinga

Teake vd Walt, Ate Hesselius, Heerco Walinga
(HELAAS GEEN FOTO)

Verliezersronde:

Wietse Vlietstra, Fred de Vries en Heinz Palsma

HELAAS GEEN FOTO

Foto's op Oypo: https://www.oypo.nl/B6646EBA712A3DEA
Uitslag en fotos : Facebook Sexbierum en Pietersbierum


Gooitzen 2e prijs Heren 30+ DEL, Zondag 01 Juli, Huizum

De uitslag was :

Edwin Koopstra, Jan Jelle Jongsma, Douwe Jouke Yntema ( 21 punten voor 8 tegen )

Johan Hettema, Gooitzen Scheffer, Nanning Seepma ( 21 punten voor 13 tegen)

Uitslag en foto: Gooitzen Scheffer


Jochum 3e prijs Heren 50+ DEL, Zondag 01 Juli, Pingjum

De uitslag was als volgt :

 1. Partuur 10 : Anno Miedema, Johan v.d. Veen , Oeds de Roos
 2. Partuur 12 : Germ Hallema , Henk Bloemsma , Henk Hellinga , Johan Wittermans
 3. Partuur 4 : Henk Porte , Jochum Mollema , Piet v.d. Ploeg
  Partuur 13 : Jan Tuinier , Piet de Groot , Tjeerd Bouma
 1. Partuur 3 : Anne Brouwer , Bouwe v.d. Veer , Uco Bauer

Uitslag : www.knkb.nl


Jelte 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 01 Juli, Peins

De uitslag was als volgt :

Menno van Zwieten , Hylke Bruinsma , Erwin Zeilstra

Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa

Willem Jan Postma , Albert Feenstra , Gerben de Boer

Uitslagen : Kaatsnieuws Redactie


Sytse 1e prijs Welpen Jongens DEL+Opstap, Zondag 01 Juli, Jirnsum

De uitslag was als volgt :

Sytse Kloosterman, Niek Dijkstra

Mark Reitsma, Douwe Wieling

Sietse Jellema, Wiebren Tamminga

Uitslag en foto: Rigtje Kloosterman- van Steinvoorn


Anna 1e- en Fiera 2e prijs Meisjes A-kl, Zondag 01 Juli, Stiens

De uitslag bij de Meisjes A-klasse was als volgt:

Anna Ennema , Selma de Boer , Rixt Wijnia

Roelie Kroondijk , Rixt Fokkema , Fiera de Vries

Uitslag en fotos: Mama Dees..


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.

We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055

Alle oude gegevens , kunt u vinden onder NIEUWS.


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)