Ik geef een rondje !!!

Zoals elke vereniging kunnen wij ook elke steun gebruiken. Vooral nu tijdens de Corona-tijd.

Een leuk initiatief hiervoor is een rondje voor je club.

Een rondje is € 20,-
maar een half rondje (€ 10,-)
en zelfs een kwart rondje (5,-)
is ook mogelijk.

Hier vind u de link

Steun ons!!!!


Prijswinnaars 2020 van onze KV vereniging bekend!!

Het was (en is nog steeds) dit jaar voor onze KV en kaatsers een vreemd jaar. De winnaars van het competitiekaatsen en de beste kaatsers zijn bekend. De prijzen zijn al thuisgebracht.

Ook zijn er nog bekers ter aanmoediging en als aardigheidje bij een aantal jeugdleden langsgebracht voor hun inzet en enthousiasme. Voor volgend jaar maar weer hopen op een "normaal" en goed kaatsjaar en jullie dan in goede gezondheid weer terug te zien op de kaatsvelden.

Prijswinnaars Competitiekaatsen Jeugd:

 1. Rients
 2. Sabine
 3. Brandon
 4. Amber
 5. Mirthe

Prijswinnaars Competitiekaatsen Mannen:

 1. Hans
 2. Rene
 3. Jan Douwe

Aanmoedigingsprijzen voor :

 1. Veerle (haar enthousiasme was niet te stoppen)
 2. Anthe (zij wist zich tijdens de trainingen als enig meisje tussen de jongens goed staande te houden).
 • Beste KNKB kaatser: Nick
 • Beste Federatiekaats(t)er: Maud
 • Beste Ledenkaats(t)er: Rients

Uit de Oude doos

Monsieur Brandsma, a même trouvé un film de ce topper.
Mooie reportage uit 1992.

Afkomstig van : www.kaatshistorie.nl

Oude beelden van kaatsers uit onze vereniging

Mooie, oude beelden van kaatsers van onze KV uit vroegere tijden.

De foto's zijn nog van het CFK-tijdperk. Meeste foto's zijn van bondspartijen, maar ook van jubileum- en takomstpartijen. Ze bestrijken het tijdvak 1979 -1992. Even goed kijken, maar dan zijn ze (naar mijn idee) wel allemaal te herkennen.

Te vinden op: www.kaatshistorie.nl

Frouljus PC 2020, Weidum, zondag 27 september

Pier de Haan kon gelukkig een kaartje bemachtigen om in Weidum aanwezig te kunnen zijn bij het debuut van dorpsgenoot Fiera de Vries op deze PC. Zij kaatst dit jaar voor het eerst bij de dames en door meerdere kransen op de 1e klas heeft haar partuur met Wybrig Bakker en Corrie Kroondijk zich weten te plaatsen.

Het lot heeft ervoor gezorgd dat zij het in de 1e omloop direct op moesten nemen tegen het outsider partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Laatstgenoemd trio kwam niet in hun spel en dat van Fiera stond zeer goed te kaatsen en was goed bij de les. Dit resulteerde in een keurige 5-2 overwinning en op naar de 2e omloop.

Daar wachtte het toppartuur van Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker. Van de laatste 5 edities wist Ilse er maar liefst 4 te winnen. Voor Fiera en Corrie was dit de 1e PC en voor Wybrig de 2e, maar het partuur van Fiera deed niet onder voor de gelouterde tegenstanders. Sterker nog ze stonden geweldig te kaatsen en lieten het publiek genieten. De ontspannen look van FierraFiera staat normaal gesproken achterin, maar had na een paar eersten geruild met Corrie om de opslag van Ilse en Imke onschadelijk te maken. Fiera en Corrie kunnen zowel voorin als achterin beiden goed uit de voeten. Fiera had vandaag goed zicht op de kanonskogels van Ilse en ook Corrie stond goed uit te slaan, zodat Ilse niet al teveel directe winst kon halen.

de spanning stijgt ten top

Aangezien de winnaar van deze partij zou blijven staan en door ging naar de finale was dit voor het partuur van Fiera een mooie kans, omdat ze voortreffelijk kaatsten. Ze wisten zelfs een matchpoint te halen door brutaal 5-4 6-6 voor te komen. Wybrig moest opslaan en had Margriet Bakker al te pakken die onder de bal door was. Even dachten ze dan ook door te zijn naar de finale. Spijtig genoeg viel de bal zo’n 2 cm over de achterlijn en dus 5-5. Jammer genoeg dus (nog) geen plek in de finale maar nog een eerst te verkaatsen.
Dit ging helaas net naar het partuur van Ilse Tuinenga cs. Zij dus door het oog van de naald naar de finale en Fiera op haar mooie debuut net niet.

Dit betekende aan het eind van de dag de verwachte finale tussen Ilse Tuinenga cs en Nynke Sijbrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Laatstgenoemden wisten dit te winnen en Marrit Zeinstra werd gekroond tot koningin. Zeer genoten van het kaatsen van het partuur van Fiera. Hopelijk volgend jaar een goed (misschien nog beter) vervolg. Hoop er dan weer bij te zijn op het mooie veld in Weidum.

U kunt hier de lijst vinden.

Fotos gemaakt door Pier de Haan

Tekst en fotos :Pier de Haan

Jan Volbeda 1e prijs Herkansing, Heren 50+ B klasse, Zondag 13 September, Leeuwarden

Uitslag Heren 50+ B klasse :

 1. Hielke Postma ,Wibe Hoitenga , Simon de Groot
 2. Andries Idzerda , Jacob van der Pol , Gerrie Otter
 3. Germ de Graaf, Wybren van der Woud , Gerke Draaistra
  Siebe van Loon , Jan Sijtsinga , Jan de Jong

Uitslag Heren 50+ Herkansing :

 1. Jan Volbeda , Ferdinand van der Werf , Hans Diekman
Uitslag : kaatsnieuws redactie

Sabina, Rients, Emkje, Rianne, Rindert en Nick in de prijzen, Vrijdag 04 September 2020

Vrijdag 4 september werd de laatste federatie Barradeelkaatspartij in Harlingen verkaatst, ook hier weer een goede opkomst en onder leiding van Douwe Broersma konden de prijzen een uur of 9 worden uitgereikt

Uitslag Welpen :

 1. Roan Bruinsma , Minnertsga - Damian Duursma , Harlingen
 2. Gerlof Schuiling , Oudebildtzijl - Sabina v/d Walt , Pietersbierum

Uitslag herkansing Welpen :

 1. Melle Binnema , St.-Anne - Jouke Johannes Hoornstra , Beetgum

Uitslag Pupillen :

 1. Jorrit Kroondijk , St.-Anne - Lotte Ytsje Hoekstra , Stiens
 2. Rients v/d Walt , Pietersbierum - Mike Vlieger , Harlingen
 3. Pieter Douma , Menaldum - Roelof Schuiling , Oudebildtzijl

Uitslag Herkansing Pupillen :

 1. Emkje Bruinsma ,Sexbierum - Rianne v/d Walt , Sexbierum
 2. Douwe Wieling , Froubuurt - Indra v/d Meer , St.-Jacob

Uitslag Schooljeugd:

 1. Mark Reitsma , Tzummarum - Nina Claire Wijning ,St.-Anne
 2. Davy de Haan , Harlingen - Fenna Hoekstra ,St.-Anne

Uitslag Herkansing Schooljeugd :

 1. Rindert Zijlstra , Sexbierum - Xander de Bruin , Harlingen

Jongens:

 1. Nick v/d Walt , Sexbierum - Dylan Koel ,Harlingen
 2. Jaimy Koel , Harlingen - Martijn Broersma ,Harlingen

Uitslag Herkansing Jongens :

 1. Jardo Sterkenburg , Zweins - Ype v/d Veen ,Harlingen

Er zijn nog enkele foto's toegevoegd van de prijswinnaars die zijn gemaakt door Maaike Joostema dank daarvoor. Ook de kaatsvereniging Harlingen bedankt voor de organisatie. we hopen dat een ieder gezond mag blijven en tot op de kaatsvelden met een volle kaatsagenda in 2021.

Fotos : Maaike Joostema

Hallo leden vrijwilligers en kaatsliefhebbers!

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van het afsluiten van het seizoen. Een heel bijzonder seizoen wat werd bepaald door het Corona virus. We zijn laat begonnen, hebben wedstrijden terug gegeven aan de KNKB, hebben onze eigen agenda ook aangepast en onze festiviteiten van ons 115 jarig bestaan verschoven naar 2021.

Dit alles voor een ieders gezondheid!

Gelukkig hebben we in alle leeftijden en op elk niveau kunnen kaatsen. Zowel leden, federatie, KNKB en competitiekaatsen voor de jeugd en de senioren. We hebben trainingen kunnen geven aan de jongste jeugd in 2 leeftijdsgroepen en aan onze oudere jeugd. Partuurtrainingen werden beperkt tot de jr. dames en de jongens. Dit waren/zijn de enige twee categorieën waar een afdelingswedstrijd voor was en nog is. Wij hebben besloten om per 1 september te stoppen met dit kaatsseizoen.

Dus op 4 september geen leden wedstijd meer voor de jeugd, op 6 september geen Coop partij in Winsum, op 12 september geen nacht pearke keatsen en op 19 september geen slotnacht voor de jeugd.

Nu corona de kop weer opsteekt vinden wij het onverantwoord om deze wedstrijden door te laten gaan. De jeugd zal natuurlijk nog wel de nodige aandacht krijgen aangaande het verdelen van de prijzen. Hier is de jeugdcommissie al mee aan de gang en zal jullie hier verder over informeren.

Dan rest mij nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet die het mede mogelijk gemaakt hebbe om toch nog iets van een kaatsseizoen te maken.

We zijn al weer bezig met de voorbereidingen van 2021 en hopen met elkaar dat dit een “normaal” seizoen mag worden.

Graag tot volgend jaar op ons smoeke kaatsveld.

Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum Jullie voorzitter Désirée Seerden


Opgave Waadhoeke-partij, Opgave tot 01 September, 18.00 uur


Groen licht!!!


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)