Kaatsers en kaatsters op stap : Zondag 19 Juli 2020

Vanwege de vakantie tijd is het voorlopig weer even de laatse "Kaatsers en Kaatsers op pad".
De eerstvolgende verschijnt weer vanaf Maandag 17 Augustus

Tot die tijd kunt u hem altijd weer vinden op de website van de KNKB


Rianne 2e prijs Herkansing Pupillen Meisjes B, Zondag 19 Juli, Berltsum

De uitslag bij de Pupillen meisjes B was als volgt :

 1. Lieke Tuinie, Minke Tjalsma
 2. Iris Verhoeven, Maren de Vries
 3. Karina Mollema, Marit Steigenga

De uitslag Herkansing :

 1. Jiska Altenburg ,Rianne Osinga
 2. Jildou Sterk,Rianne van der Walt
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: site KNKB

Sijtse 1e prijs Pupillen Jongens B, Zondag 19 Juli, Berltsum

De uitslag bij de Pupillen Jongens B was als volgt :

 1. Sijtse Kloosterman , Stijn Feenstra
 2. Rimar van der Schaaf ,Niels Stoker
 3. Haye Tjeerdema, Jorrit Bosch

De uitslag Herkansing :

 1. Stian Rinia ,Rudmer Faber
 2. Jitse Bosch ,Jesse Vrieswijk
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: Mem Rigtje

Marit Visser 2e prijs Welpen Meisjes, Zaterdag, 18 juli

Voor Marit was het de eerste keer dat ze mee deed aan een KNKB wedstrijd en meteen in de prijzen, geweldig!!!

De uitslag was als volgt :

 1. Aisha Mahmoud,Fenna Koster
 2. Floorke de Boer ,Marit Visser
Fotos: Henk Bootsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Remco en Enrico 2e prijs Schooljongens, Zaterdag 18 Juli, Dronryp

De uitslag bij de schooljongens was als volgt :

 1. Jurre Reitsma , Jan Yntema,Siebolt Hofman
 2. Remco Post, Milan Krotje, Enrico Post
 3. Silvan Elzinga, Jardo Sterkenburg ,Symen Miedema

Uitslag Herkansing:

 1. Johannes de Boer , Harmen Jacob Postma , Tymen Bijlsma
 2. Reinder Meulenaar , Clive vd Weert , Mark Okkema
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : Mem Paulien

Jelte 1e prijs H1 VF, Zaterdag 18 Juli, St.Anna

Uitslag Heren 1e Klas (VF):

 1. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser, Evert Pieter Tolsma
 2. Youri de Groot ,Pier Piersma ,Wytze Wassenaar
 3. Peter van Zuiden ,Allard Hoekstra ,Marten Feenstra

Cijfers Sint Annaparochie:
1. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 2. Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong 5-0 en 6-4; 3. Johan Diertens, Hyltje Bosma en Patrick van Dellen – 4. Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot 5-3 en 6-6; 5. Jan Hof, Justin van Dijk en Rudmer Okkinga – 6. Youri de Groot, Pier Piersma en Wytze Wassenaar 1-5 en 2-6; 7. Gerard de Vries, René de Haan en Yannick Hielkema – 8. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-6; 9. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda – 10. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Marten Feenstra 1-5 en 2-6.
Tweede omloop: 1. Haije Jan Nicolay c.s. – 3. Johan Diertens c.s. 5-1 en 6-2; 6. Youri de Groot c.s. – 7. Gerard de Vries c.s. 5-4 en 6-4; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer;
Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 4-5 en 0-6; 6. Youri de Groot c.s. staand nummer;
Finale: 6. Youri de Groot c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 3-5 en 0-6.

Cijfers en de foto : site kaatsen.nl
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Kransen “Wilde Partij” bij K.V. De Twa Doarpen/D.I.O.S.Sexbierum-Pietersbierum
voor Wybrig, Corrie en Fiera, Zaterdag 18 Juli

alle deelnemers aan de wilde partij

Met het zonnetje hoog aan de hemel op zaterdag 18 juli 2020 vormde de prachtige groene kaatsmat in Sexbierum/Pietersbierum de arena voor een “Wilde Partij”. Nadat de dames hoofdklas en de meisjes hun seizoen al hadden geopend was het de beurt aan de dames 1ste klas. Er is de afgelopen week heel werk verzet om ook eindelijk deze categorie te kunnen laten kaatsen. Met toestemming van de KNKB en mede door sponsering van de familie Bakker-Dotinga en het beschikbaar stellen van het kaatsveld door kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” uit Sexbierum werd er een “Wilde Partij” georganiseerd waarvoor de dames 1ste klas zich met hun vrije formatie konden opgeven.

Nadat de opgave was gesloten bleef de teller uiteindelijk op 4 formaties staan. Zij kaatsten deze dag in poule verband zodat iedereen deze dag 3x kon kaatsen. Het werd een leuke kaatsdag, nadat de voorzitter van kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” mevrouw D. Seerden een paar woorden tot de dames had gesproken ging het los.

Amarins de Groot vormde deze dag samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg een vrije formatie en het is Amarins die de dag opent door om 10:00 de eerste bal naar het perk van Corrie Kroondijk en Fiera de Vries te sturen. Wybrig Bakker neemt bij dit perk de van best opslag voor haar rekening. Het werd een leuke wedstrijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Beide parturen gaan goed van start want ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte en gelijk dient de beslissing in het eerste bordje te vallen op de 6-6 als het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland komen Wybrig en haar maten op voorsprong. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden of uit te breiden want het evenwicht keert al snel weer terug in de partij wanneer Ineke op de goede plek op het goede moment staat en de bal voor de kaats weet te keren. Spanning zit volop in deze partij want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar wederom de 6-6. Als Amarins er met haar opslag in slaagt om Fiera tot een kwaadslag te dwingen neemt haar partuur de leiding over. Beide parturen halen alles uit de kast en zijn zeer aan elkaar gewaagt. Het evenwicht keert voor de 2de keer terug in de partij als ditmaal Wybrig met haar opslag weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 4-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Via een snel verkaatst eerst weet Amarins samen met Elly en Ineke de touwtjes weer in handen te nemen en op voorsprong te komen wanneer Amarins ditmaal er in slaagt om Corrie tot een kwaadslag te dwingen op de 2-2 6-0. Het blijft een mooie strijd waarin er stevig wordt gevochten om elke 2 punten aan de telegraaf en nu is het Corrie die de balans weer terug brengt in de partij wanneer zij de boven weet te vinden op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak gaan zorgen. Als het vizier van Amarins op 3-3 6-6 niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland komen Wybrig, Corrie en Fiera op een 3-4 voorsprong. Zij weten daarna volop te profiteren want zij weten gelijk het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf op te hangen wanneer Wybrig een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-4 0-6. Amarins, Elly en Ineke weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De spanning keert nog een keer terug in de wedstrijd als Amarins met haar opslag de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie deze niet goed weet te verwerken en deze op 3-5 6-4 over de kwaadlijn verdwijnt. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Corrie die de winst in deze voor hun eerste poule wedstrijd weet binnen te slepen als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op 4-5 4-6.

De 2 andere formaties die deze dag de arena betreden in Sexbierum/Pietersbierum staan in de andere poule wedstrijd tegenover elkaar. Aan de opslag begint het partuur van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer en zij gaan de strijd aan met Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. De dames van het laatste partuur kaatsen eigenlijk allemaal nog in de meisjes categorie. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd komt in handen van partuur Anna Rixt als de door Foke Jil opgeslagen bal net buiten de perklijnen beland op de 1-0. De strijd lijkt daarna echt los te barsten als het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Met een prachtige zitbal weet Anna Rixt haar partuur op een spel voorsprong te zetten. Foke Jil, Rixt en Senne blijven het proberen om het tij te keren maar zien het verschil verder op lopen als de door Foke Jil naar het perk gestuurde bal op 2-0 6-0 niet binnen de perklijnen beland. De formatie van Foke Jil probeert het wel maar het lijkt hun even niet mee te zitten op de belangrijke punten in de partij want voor de 4de keer op rij gaat er een eerst naar Anna-Rixt, Mintsje en Miranda. Als de geslagen bal van Foke Jil net te kort blijkt te zijn op de 3-0 6-2 loopt het verschil al op naar de 4 eersten. Foke Jil, Rixt en Senne geven de strijd niet op en blijven alles uit de kast halen en weten eindelijk een bordje te bemachtige wanneer Senna de kaats weet te passeren op de 4-0 2-6. Het krachtsverschil blijkt iets te groot te zijn in deze wedstrijd want de formatie van Foke Jil kan niet voorkomen dat Miranda het 5de eerst aan de telegraaf aan hun zijde weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden want Anna Rixt, Mintsje en Miranda komen niet echt meer in de problemen en weten hun eerste overwinning te boeken op 5-1 6-0 als Mintsje op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren. Het is een mooie kaatsdag deze zaterdag de 18de juli waarop de dames eerste klas hun opening van het seizoen beleefden. Amarins de Groot staat samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg in hun 2de partij van de dag tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Het is Miranda die deze wedstrijd weet open te breken in hun voordeel als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De strijd barst gelijk los daarna want het 2de eerst dient op de 6-6 te worden beslist met een passeerslag van de kaats weet Elly de balans terug te doen keren. Net als in de eerste partij van de dag is het ook nu weer stuivertje wisselen met wie de bordjes weet binnen te halen. Als het vizier van Anna-Rixt niet op scherp staat en de bal buiten de lijnen van het perk beland op de 1-1 6-4 komt het partuur van Amarins weer op voorsprong. Het is een prachtige strijd om te zien waar beide parturen alles uit de kast halen en dat resulteert wederom in een gelijk opgaande strijd. Als Miranda op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 4-6 is de stand weer gelijk. Het 5de te verkaatsen eerst is een zwaar bevochten eerst want voor de 2de keer in deze wedstrijd is daar de 6-6. Als de door Anna Rixt opgeslagen bal net 10cm te kort blijkt te zijn en voor het perk beland komen Amarins, Elly en Ineke weer op voorsprong. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want als Miranda er in het daarop volgende eerst de kaats op 3-2 4-6 weet te passeren kunnen beide parturen eigenlijk weer van voor af aan beginnen en staan zij in evenwicht op 3-3 voor het belangrijke zevende eerst. Het wordt een zeer zwaar bevochten eerst waarin Miranda aan het langste eind weet te trekken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 6-6. De strijd is verre van gestreden want ook Amarins, Elly en Ineke weten het 4de eerst te bereiken door goed werk van Elly in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-4 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de volle winst vandoor kon gaan. Het is Amarins die op het juiste moment weet toe te slaan met haar opslag als zij een prachtige zitbal weet af te leveren op de 4-4 6-2. Anna Rixt en haar maten proberen het nog wel maar zien de winst uiteindelijk op 5-4 6-6 als nog naar partuur Amarins gaan als zij zelf de bal zo naar het perk weet te sturen dat Mintsje deze niet goed weet te verwerken en deze kwaad vliegt op de 5-4 6-6.

Wybrig Bakker betreed vervolgens samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries de prachtige groene arena om het in hun 2de partij van de dag op te gaan nemen tegen Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is een strijd tussen de zussen Wybrig en Foke Jil waarin de eerste bij de dames eerste klas actief is en Foke Jil uitkomt in de meisjes categorie. Het begin beloofde een zeer spannende strijd want als Senne op de 6-6 er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij de leiding in de partij. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als dit maal Corrie het bordje weet binnen te halen door de kaats te passeren op de 0-1 6-4. Wybrig en haar maten weten gelijk daarna de leiding over te nemen door goed werk van Fiera in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren. Foke Jil, Rixt en Senne halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten wat resulteert in de 2de 6-6 van deze partij als de door Foke Jil opgeslagen bal net niet de goede richting mee krijgt en buiten de perklijnen beland loopt het verschil op van 2-1 naar de 3-1. In plaats van de 2-2 loopt het verschil dus verder op. Als Fiera voor de 2de keer deze partij op de goede plek staat in het tussenspel met een 6-2 voorsprong in het eerst en de bal voor de kaats weet te keren bouwt zij daarmee de voorsprong uit naar de 4-1. Ondanks alle pogingen van Foke Jil, Rixt en Senne om het tij te doen keren lijkt het krachtsverschil net te groot. Het 5de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van Wybrig, Corrie en Fiera als ditmaal de bal van Foke Jil op 4-1 6-4 net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. Ondanks de 5-1 weigeren Foke Jil, Rixt en Senne de strijd op te geven en blijven knokken en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen als in een zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Wybrig buiten het perk beland. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst gaat uiteindelijk op de 5-2 6-0 als nog naar partuur Wybrig als de bal uit handen van Foke Jil buiten de perklijnen beland.

1e prijs winnaars wilde partij

Het was een mooie maar warme kaatsdag in Sexbierum/Pietersbierum. De grasmat lag er perfect heen en de dames haalden alles uit kast tijdens hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zij mochten dus gelijk 3x kaatsen in de laatste poule wedstrijden begon Amarins de Groot samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg aan de opslag en zij gingen het opnemen tegen de formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is Amarins die deze partij weet open te breken voor haar partuur als zijn een prachtige zitbal weet te plaatsen op 6-2 op het perk van Rixt en Senne. Foke Jil en haar maten proberen gelijk daarna de aansluiting te herstellen en weten bij te blijven tot aan de 6-6 maar als Elly er in slaagt om de kaats te passeren loopt het verschil op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want de spanning keert terug in de wedstrijd wanneer in een wederom zwaar bevochten eerst Senne die op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-6. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want het is Elly die de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren in een snel verkaatst eerst op 2-1 6-0. Foke Jil, Rixt en Senne proberen het wel maar slagen er maar niet in om een vuist te maken en het tij te doen keren. De eersten blijven een kant op gaan want het is ditmaal Ineke die er een aan hun totaal weet toe te voegen door de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-0. De strijd is gestreden als Amarins de bal zo naar het perk weet te sturen dat Senne er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 4-1 6-4. Amarins, Ineke en Elly geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op 5-1 6-4 als Elly de bal voor de kaats weet te keren.

In de laatste wedstrijd van de dag staat Wybrig Bakker samen met Fiera de Vries en Corrie Kroondijk tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Als de door Anna Rixt naar het perk gestuurde bal net niet genoeg lengte mee heeft gekregen en voor het perk beland op de 6-2 neemt partuur Wybrig de leiding. Zij en haar maten gaan vliegend uit de startblokken en weten gelijk de voorsprong te verdubbelen door goed uitslag werk van Fiera als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-4. Anna Rixt, Mintsje en Miranda halen alles uit de kast om het tij te doen keren maar niets lijkt nog te plek te vallen waardoor het verschil verder oploopt. Het is Wybrig zelf die hun 3de eerst weet te bemachtigen als zij in een zeer snel verkaatst eerst de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-0. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want wat Anna Rixt met haar maten ook proberen de bordjes blijven een kant op gaan nu is het Fiera die er een aan hun totaal weet toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 3-0 6-2. De strijd lijkt te zijn gestreden als Fiera er in slaagt om gelijk daarna hun 5de eerst aan de telegraaf te hangen door de kaats te passeren op de 4-0 6-0. Anna Rixt, Mintsje en Miranda moeten uiteindelijk de handdoek werpen op 5-0 6-0 als Wybrig de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op 5-0 6-0. Nadat met vele handen het veld even is opgeruimd kan voorzitter van De Twa Doarpen/D.I.O.S. Desiree Seerden samen met Luutske Dotinga (een van de sponsoren van deze partij) de prijzen gaan uitreiken nadat het eindklassement was opgemaakt. Het meisjes partuur van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi werden 4de met 4 eersten voor en 18 eersten tegen maar ze kregen de complimenten voor het spel wat ze hebben laten zien deze dag. De 3de plek in de poule was er voor Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer met 10 eersten voor en 11 eersten tegen. De 2de prijs deze dag was er voor Amarins de Groot, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg met 18 eersten voor en 11 eersten tegen. De eerste prijs en kransen waren er deze dag voor Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Zo kwam er een einde aan een mooie dag. Dames en organisatie heel erg bedankt.

Uitslag Wilde Partij:

 1. Wybrig Bakker, Tersoal
  Corrie Kroondijk , Easterein
  Fiera de Vries,Sexbierum
 2. Amarins de Groot , Mantgum
  Elly Hofman , Dronrijp
  Ineke van der Ploeg ,Ried

Alle fotos van deze partij vindt u hier

Verslag en fotos : Henk Hempenius

Inzet voor MFA

Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. kwam afgelopen weekend ook in actie voor het MFA. Geweldig! Bedankt voor jullie inzet


Alternatieve Hoofdklasse-partij, Zondag 26 Juli

Graag zoveel mogelijk doorgeven.


Dames 1e klas-partij, Zaterdag 18 Juli, aanvang 10.00 uur

Beste kaatsdames,
Omdat het voor jullie categorie ook hoog tijd is een kaatspartij te verkaatsen, is met medeweten van de KNKB en kaatsvereniging de Twa doarpen Dios in Sexbierum jullie de gelegenheid geboden om op zaterdag 18-07 het veld op te gaan!

Technisch gezien is er geen mogelijkheid meer om je via de site aan te melden, vandaar dat jullie vrije formatie partuur via earsteklassefroulju@outlook.com aan kan melden.

Dit kan uiterlijk tot donderdag 16-07 19.00 uur! Inleg is € 3,00.

De wedstrijd vangt aan om : 10.00 uur.
De loting vindt plaats op het veld ergens tussen 0930 uur en 1000 uur.

Bedenk dat buiten het veld de corona-richtlijnen in acht worden genomen! Tijdens en na de wedstrijd wordt jullie medewerking, telegraferen, op voorlijn staan en naderhand het opruimen erg op prijs gesteld!

Bericht afkomstig van Facebook Henk Hempenius

Ouder-Kind-partij , Zondag 12 Juli

De eerste echte wedstrijd dit jaar, vanwege de Corona perikelen, dus men stond te springen om mee te doen.
Bovendien waren de weergoden ons ook goed gezind. Kortom het was een geweldige zonnige dag, wat ook de toeschouwers erg goed aanvoelden, want het was druk in de kantine. De broodjes hamburger werden goed verkocht.

Bij beide categorieë was er een winnaarsronde (nr. 1 en 2) en een herkansing (nr.1), bij de oudste Jeugd waren er 2 Herkansing prijzen

De uitslag van de Jongste Jeugd was als volgt :

 1. Wybe en Nynke
 2. Hester en Haye

De uitslag Jongste Jeugd Herkansing was :

 1. Mare en Nico

De uitslag van de Oudste Jeugd was als volgt :

 1. Rients en Teake
 2. Sabine en Rene

De uitslag Oudste Jeugd Herkansing was :

 1. Maud en Adriaan
 2. Ziva en Pascal

De resterende fotos zijn allemaal geplaatst in DIT album, deze zijn gemaakt door Marie van der Ploeg

Uitslag en fotos : Marie van der Ploeg

Nick 1e prijs Herkansing Schooljongens, Zondag 12 juli,Tsjom

Uitslag Schooljongens was :

 1. Partuur 18 :Iwan Hiddinga SINT ANNAPAROCHIE en Jorrit Palma TZUM
 2. Partuur 15 Jelte de Jong MENAAM Pieter Siebe Cuperus OOSTERNIJKERK
 3. Partuur 3 :Douwe Faber PINGJUM en Jorn de Vries OUDE BILDTZIJL

Uitslag Herkansing:

 1. Partuur 17 :Arjen Bauke Hofstra DRONRYP en Nick van der Walt SEXBIERUM
Uitslag en foto : Mem Jelly en kaatsnieuws redactie


Sytse 1e prijs Pupillen Jongens Herkansing,Achlum, Zaterdag 11 Juli
Uitslag Pupillenjongens B klasse :

 1. Mark Reitsma, Youp Bruinsma
 2. Sander Kuipers, Rudmer Faber
 3. Ryan Wieggers,Siete Wassenaar
 4. Harmen Zijlstra, Rik van der Weerdt Haye Tjeerdema, Tim Hofstra

Uitslag Herkansing:

 1. Sijtse Kloosterman , Ale Reitsma
 2. Jorrit Bosch,Pieter Hoogland
 3. Roan Luimstra ,Thomas Rinia
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Mem Rigtje

Groen licht!!!


Competitie kaatsen

Ook het competitie kaatsen van de jeugd is weer begonnen. Afglopen Dinsdagavond 09 Juni om half 7 (18.30 uur) stonden er 20 jeugdleden op het kaatsveld van Sexbierum om weer eens even een balletje te slaan.

Het zonnetje scheen en het was bijna windstil. Prima kaatsweer!! De meeste kinderen kaatsen al een aantal jaren, maar er waren er ook die voor het eerst een wedstrijd kaatsten. Altijd mooi om te zien dat er dan tussendoor ook prima een radslag gedaan kan worden. Nadat iedereen weer een beetje was gewend, en de hand weer goed warm was geslagen. Werden er een paar spannende wedstrijden gekaatst!

Kortom het was weer genieten voor jeugd en bestuur. Tot volgende week💪🏻👍🏻

Tekst en fotos : Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn

Opgave Competitie Jeugd

Hallo kaatskids

Wij zijn ontzettend blij weer los te zijn met de trainingen voor de jeugd en willen nu ook los met competitie kaatsen⚾️💪 En wel op dinsdag avond As. 18.15 aanwezig op veld en 18.30 los met de competitie

Lijkt het je leuk en kom je gezellig een balletje slaan, dan graag opgave voor As maandagavond 19.00 uur . We hopen jullie allen te zien op het kaatsveld .

Opgave kan via
marieke.devries@live.nl
Of via whatsapp 0625136520


GEFELICITEERD ALLEMAAL!

Namens KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum feliciteren wij alle geslaagden (Leden en niet-leden)
HARTELIJK GEFELICITEERD ALLEMAAL


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS

NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


Hallo mede kaatsliefhebbers

We zitten in een bizarre tijd met het Corona virus. De 1,5 meter afstand is een grote spelbreker voor onze prachtige kaatssport. Zo helaas ook voor onze activiteiten rondom ons 115 jarig bestaan. We hadden leuke dingen op de planning maar helaas gaat ook dit niet door. Maar niet getreurd, we hebben goede hoop om in 2021 ons lustrum alsnog met jullie allemaal te vieren.

Vóór 20 juni zullen er zoals de KNKB al heeft aangegeven ook geen wedstrijden worden gekaatst. Hoe het er na 20 juni komt uit te zien is voor iedereen nog onduidelijk.

Wel mogen we als vereniging weer met de jeugd (leden en niet leden) gaan trainen. Onder de strikte regels van het RIVM en het sportprotocol van NOC*NSF. Jeugd tot 12 jaar zonder de restrictie van 1,5 meter en jeugd tot 18 jaar met een restrictie van 1,5 meter. We hebben bij de gemeente ons trainingsplan neergelegd en wij zijn er klaar voor. Ook de partuurtrainingen zullen we gaan oppakken. Beter goed voorbereid en helaas toch geen afdelingen kunnen kaatsen dan niet voorbereid en wel afdelingen kunnen kaatsen, want het blijft allemaal afwachten.

Onze trainers zijn op de hoogte van het protocol en alle kinderen die zich opgeven voor de trainingen krijgen het protocol via de mail. Aan de ouders de taak om deze GOED met de kinderen door te nemen. De kinderen die zelf niet naar het veld kunnen komen moeten worden afgezet want ouders zij helaas nog niet welkom bij de trainingen. Dat we de kinderen weer mogen laten trainen is natuurlijk geweldig en daar doen we alles voor, maar de gezondheid van iedereen staat voorop.

Pas goed op jezelf en op elkaar en ik hoop jullie snel weer te mogen ontmoeten op ons mooie kaatsveld, want dan zijn wij met elkaar Corona de baas!

Hieronder zien jullie de tijden van de trainingen en het sport protocol:(VANAF DINSDAG 12 MEI)

Kinderen tot 12 jaar:

 • Elke dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
 • Eventueel van 17.15-18.15 uur (optioneel bij veel opgave)

Kinderen van 12 tot 18 jaar:

 • Elke woensdag van 17.15 – 18.15 uur

Ben je geen lid van de kaatsvereniging maar lijkt het je leuk om mee te kaatsen?

 • Geef je dan ook op! Je hoeft geen lid te zijn.
 • De kosten voor de trainingen zijn €15,- voor 10 lessen.
 • Geef je op via: penningmeester@detwadoarpendios.nl
  Vermeld daarin:
  • Naam
  • Leeftijd
  • 06-nummer van de ouder. Bij aanmelding ontvangt de ouder nog een mail met aanvullende informatie.

Sportieve groet van jullie voorzitter Désirée Seerden uit naam van het hele bestuur.


Online Workout

Vandaag is de kaatsvereniging los gegaan met een online workout.

Omdat de zaaltrainingen nu geen doorgang kunnen vinden, had het Bestuur bedacht om via de groepsapp van de jeugd die in de zaal kaatste een filmpje te versturen.

De jeugd heeft gister een startpakketje gekregen. Met een balletje een touwtje van anderhalve meter. Een stoepkrijt, 3 paaseitjes. En kleurplaten.

Vandaag kwam dan het filmpje met de opdrachten via de app. Audrey beet de spits af met het voordoen van de oefeningen .

De eerste postieve reacties waren eral. Op naar de volgende workout. Ideeën altijd welkom.

Sportieve Groet Paulien


Wij bestaan 115 jaar!!

3 April 1905

115 jaar

3 April 2020

Hallo medekaatsliefhebbers

Wij staan met elkaar weer voor een nieuw kaatsseizoen. Dit is niet zomaar een seizoen, want dit jaar bestaat onze mooie kaatsvereniging 115 jaar. Geen jubileum maar toch een mooi lustrum en daar zullen we ook zeker bij stil staan gaande het seizoen. We hebben een speciale lustrum commissie die druk bezig is het een en ander te organiseren. Wat ik al wel vast kan verklappen is dat wij dit jaar het NK heren 50+ gaan organiseren.

Dit was mijn begin van het stukje van het voorwoord in ons clubblad de Boppeslach voordat wij allemaal met het Coronavisus te maken kregen. Een ding is zeker dit is niet zomaar een seizoen. We hebben te maken met beperkingen die voor ons allemaal van kracht zijn.

Ons lustrumjaar komt helaas zwaar onder druk te staan, geen kermis weekend en onze agenda komt tot 20 juni al te vervallen omdat wij meegaan met de richtlijnen van het RIVM wat door de KNKB gevolgd wordt.

Maar lieve mensen laten we reëel zijn met elkaar als we om ons heen in de wereld zien wat er gaande is valt dit toch in het niet.

Gezondheid is niet te koop en als we ons met elkaar aan de regels houden, dan komt er een moment dat we de velden weer op mogen. Het boekje heeft ook enige vertraging daarom dat ik nu op “onze 115 jarige verjaardag” deze brief op de site laat zetten. Lieve mensen pas goed op jezelf en op elkaar als we ons hier met elkaar doorheen slaan, slaan we later in het seizoen vast weer een balletje.

Trots als voorzitter van deze club op de realisaties en prestaties tussen het 100 jarig jubileum en ons lustrum van dit jaar. Als ik zie hoe onze kaatsers onze kaatsvereniging op de kaart hebben gezet in de afgelopen 15 jaar. Buiten alle individuele successen, natuurlijk de winst op de Freule maar ook op de Jong Nederland en de Nederlandse Kampioenschappen waar het paars van onze kaatsvereniging op nummer één op het ereschavot stond en niet te vergeten de tweede en derde prijzen. Mooie 3e prijs op de Jong Fammen, de Ald Meiers helaas geen eerste plaats maar de laatste jaren altijd bij de beste drie. Het competitiekaatsen dat behoorlijke boost heeft gehad en wilde partijen die als paddenstoelen uit de grond kwamen hierbij denk ik aan de Fliepke partij, de Chicky match, de Coop partij en de Feestpartij. Het gezamenlijk realiseren van een kaatsmuur en het hek met sponsordoeken eromheen. Wall Ball mag dan ook zeker niet vergeten worden, dit zit voor jong en oud behoorlijk in de lift. In de afgelopen jaren hebben leden en oud leden van onze vereniging zowel op Wereld als op Europees niveau geweldige prestaties neergezet.

Conclusie : wij hebben een bloeiende kaatsvereniging.

Minder is het voor ons buurdorp Oosterbierum die besloten heeft per 2020 de kaatsvereniging op te heffen.

Jammer voor het dorp en de mensen die het kaatsen daar wel een warm hart toedragen. Ook op federatieniveau is dit weer een dorp minder. Natuurlijk zijn onze buren van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten zodat ze gewoon een balletje kunnen blijven slaan en de kids die weg willen te kaatsen dit gewoon onder onze naam kunnen blijven doen. De Takomstpartij die al 37 keer georganiseerd wordt door Oosterbierum zullen wij vanaf nu voortzetten. Graag willen wij ook de opzet van deze partij in ere houden. “De sterken voor de zwakken” elders in dit boekje leest u hier meer over.

Ondanks dat we veel waardevolle vrijwilligers hebben waar wij erg blij mee zijn, kunnen er nog altijd meer mensen bij. Want vele handen maken ligt werk.

Dankzij onze webmaster ziet de website er altijd up to date uit. Om dit zo te houden zouden we graag verslagen en foto’s ontvangen. Iedereen op welk niveau je ook kaatst mag op de site maar we zijn afhankelijk van het geen we krijgen aangeleverd.

Wij blijven positief en zijn klaar voor 2020 en willen een ieder zodra het weer mogelijk is een machtig, prachtig, krachtig maar bovenal sportief kaatsseizoen toewensen. Veel succes en vergeet niet als we de velden weer op mogen om te genieten van het mooie spel dat kaatsen heet.

Sportieve groet,
Jullie voorzitter Désirée Seerden


Aanvulling actie op Corona virus van de K.N.K.B.

Afgelopen maandagavond 23 maart zijn er nieuwe, strengere overheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. te voorkomen.De regelgeving op hoofdlijnen :

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval t/m 6 april gesloten.
3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden.
4. Wat betreft trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april (naar verwachting 31 maart) besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregelen verlengd wordt.
5. Groepsvorming in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden.
6. Er vinden in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
7. Sociaal contact: houd minimaal 1,5 meter afstand, blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen,
   keelpijn, hoesten en verhoging of koorts.

De KNKB heeft over bovenstaande maatregelen intensief contact met NOC*NSF. Op basis van deze contacten, adviezen en overheidsmaatregelen heeft de KNKB besloten dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast. De KNKB wil dit advies ook meegeven aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport.

De start van het kaatsseizoen wordt opgeschort tot 20 juni 2020. Alle hiervoor ingeplande wedstrijden komen te vervallen. Met deze opschorting wil de bond enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om een eventuele start van het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken. De KNKB blijft voornemens om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van het seizoen te houden.

Er wordt momenteel gewerkt aan een uitwerking van voornoemd besluit. Vanaf volgende week vrijdag wordt informatie over de praktische uitwerking op onze website geplaatst. Wij verzoeken u op dit moment te wachten alvorens met vragen te komen. Mochten er toch urgente vragen zijn? Mail of bel met het bondsbureau.

De KNKB zal de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden en jullie periodiek informeren over hoe de KNKB hier mee om gaat. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover berichten.

Tot slot willen wij alle betrokkenen danken voor het begrip, geduld en alle steun.


Gevolgen Corona virus voor onze Kaatsvereniging

Beste leden, ereleden, sponsoren en alle mensen die onze kaatsvereniging een warm hart toedragen. Ook wij ontkomen er niet aan om ons te houden aan de voorgeschreven regels rond het Corona virus. Dit heeft voor ons allemaal consequenties. Zowel voor ons als bestuur, maar ook voor jullie kaatsers en supporters die staan te springen om de velden weer op te mogen.

De startdag voor de jeugd, alle trainingen en wedstrijden zijn tot 1 juni afgelast. Ook onze vergaderingen zullen een anderen invulling moeten krijgen. Het is erg jammer dat dit allemaal gebeurd net nu onze kaatsvereniging zijn 115 jarig bestaan viert, maar dit is een bijzaak als je ziet wat voor effect het coronavirus op onze wereld heeft.

We zullen na 1 juni creatief naar onze agenda kijken en deze moeten aanpassen. Voor nu vraag ik om jullie begrip en hou je A.U.B. aan de regels van het RIVM. Met groepjes samenscholen bij de kaatsmuur of op het kaatsveld is uitgesloten. De gezondheid van ons allemaal gaat boven alles!

Pas goed op jezelf en elkaar zodat we met elkaar vanaf 1 juni toch nog kunnen gaan genieten van de mooie kaatssport.

Jullie voorzitter Désirée Seerden
Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum


Maatregelen Corona virus K.N.K.B.

De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1 mei. Dit betekent in deze periode o.a. geen handschoenkeuringen, geen opleidingen vanuit de kaatsacademie, geen selectietrainingen TeamNL, geen schoolkaatsprojecten en geen KNKB-Herenwedstrijd in Holwerd op 27 april. Ook alle andere activiteiten georganiseerd vanuit de bond zullen tot 1 mei geen doorgang vinden.

Het bondsbureau heeft een aangepaste werkwijze (zie brief) en commissies en werkgroepen komen tot die tijd niet bijeen. Noodzakelijke afstemming geschiedt per mail of telefoon.Klik hier voor de brief die naar de verenigingen, kader, media is gestuurd


Hendrieke 2e prijs Dames Dubbel op UK Open, Zondag 23 Februari

De winnaars van de UK Open 2020 :

SINGLES

 • Men’s Open Singles: Luke Thomson (GBR) bt Loic Clement (BEL) 18-21, 21-12, 15-10
 • Women’s Open Singles: Harmke Siegersma (NED) bt Kerry White (GBR) 21-17, 21-13
 • Men’s B Singles: Richard Malloy (USA) bt Mark Minnesma (NED) 21-14
 • Men’s C Singles: Matt Shaw (GBR) bt Dave Butler (GBR) 21-17
 • Women’s Beginners Singles: Catherine Kelly (IRE) bt Anneliese O’Malley (GBR) 21-15
 • Over 40s Singles: Sebastien Potiez (BEL) bt Michael English (AUS) 21-9

DOUBLES

 • Men’s Open Doubles: Andres Calle (USA) & Karl Perres (USA) bt Loic Clement (BEL) & Simeon Van Stalle (BEL) 21-17, 21-12
 • Women’s Open Doubles: Corrie Kroondijk (NED) & Harmke Siegersma (NED) bt Monica Moya Caballero (ESP) & Hendrieke Van Der Schoot (NED) 19-21, 21-11, 15-12
 • Men’s B Doubles: Mark Minnesma (NED) & Brent Viaene (BEL) bt Luke Stradwick (GBR) & Colm Grace (IRE) 25-22
 • Men’s Beginner’s Doubles: Dave Butler(GBR) & Sam Russell (GBR) bt Carles Cortes (ESP) & James Smith (GBR) 21-14
 • Over 40s Doubles: Jasper Boomsma (NED) & Jay Sanchez (USA) bt Anthony O’Sullivan (IRE) & Gareth Price (GBR) 21-12

Video van de wedstrijd (mits u facebook heeft!!)

Tekst en foto : European 1 Wall

Vleesprijzen waren bijna niet aan te slepen bij 55+, Heinz Palsma wint 3e prijs C-klasse

Met 102 kaatsers op de lijst was er weer meer dan voldoende animo bij de 55+. De kransen van deze partij waren gesponsord door tante Luuk uit Sint Annaparochie groot liefhebber van de kaatssport!

Hoewel er door afzeggingen niet verschijnen en blessures flink in de lijst geschoven moest worden lukte het toch weer om alle partijen op tijd af te werken. In de C-klasse eindigden zowel Jan Kwast als Hendrik Weiland op de 1e plaats met evenveel eersten voor en punten voor en tegen. Met 19 prijzen te verdelen waren er weer de nodige winnaars.

A-klasse

 1. Piet de Groot Midlum (21-6)
 2. Joop Bootsma Reahûs (21-9)
 3. Johannes Siegersma Berltsum (21-12)
 4. Ale Mosselman Goutum (20-8)
 5. Jan Brandsma Grijpskerk (20-12)

B-klasse

 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-6)
 2. Jan de Ridder Tolbert (21-7)
 3. Sieger Siderius Dronten (21-7)
 4. Frans Alberda Harlingen (21-8)
 5. Wybe Idema Gytsjerk (21-8)
 6. Harry Oudendag Sneek (21-8)
 7. Piet Zijlstra Scharnegoutum (21-8)
 8. Dirk Wiersma Marsum (21-12)

C-klasse

 1. Hendrik Weiland Koarnjum (21-3 18-10)
 2. Jan Kwast Harlingen (21-3 18-10)
 3. Heinz Palsma Sexbierum (21-8 18-16)
 4. Catherinus Helfrich Grou (21-9)
 5. Tom Zuiderhof Harlingen (21-11)
 6. Martinus van der Meer Witmarsum (21-11)

De volgende wedstrijd is 19 februari 2020 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).

Info afkomstig : www.kaatsen.nl

Zaaltraining Fliet

De zaaltrainingen voor dejeugd van 6 tm 10 jaar zijn weer los💪🏻⚾ . Ze zijn weer actief bezig ....leuke voorbereiding om straks op het veld ook een balletje te kaatsen.

Had je je nog niet opgegeven maar zou je toch nog graag willen , dan ben je alsnog welkom bel gerust met :
Marieke de Vries ( 0625136520) of via de whatsapp.


KAATSTRAININGEN WEER VAN START

Ben je tussen de 6 en 10 jaar en heb je zin in actie? Dan kun je 7 Februari los met zaalkaatsen in de gymzaal aan het Fliet.

Geef je op via :

Beide keren wel een duidelijke vermelding van :

 • Naam
 • Leeftijd
 • 06 nummer van 1 van de ouders

De eerste les om 17.00 uur aanwezig, de lessen zullen worden verdeeld in 17.00 - en 18.00 uur

Kosten voor Leden van de onze kaatsvereniging : €15,-
Kosten voor NIET-leden : €20,-
De kosten zijn voor 10 kaatstrainingen, de kosten bij aangaan van de 1e les graag betalen.

De kaatslessen zullen worden gegeven door : Autger Zijlstra en Rene vd Walt


Hendrieke en Harmke 1e prijs Dames Dubbel, Tiedeman WallBall, Zondag 26 Januari

Hendrieke van der Schoot en Harmke Siegersma wonnen vandaag de Dames dubbel in Franeker. De 2e prijs was voor Anna Monfils en Marrit Zeinstra

In de kwartfinale van het single toernooi won Zeinstra nipt van junior Fiera de Vries. Corrie Kroondijk, Europees kampioen -19, liet Miranda Scheffer haar hakken zien in de poule fase en plaatste zich daardoor voor de halve finale. Daar moest ze het onderspit delven tegen favoriete Marrit Zeinstra. In de single finale versloeg Zeinstra vervolgens Harmke Siegersma in de finale van het internationale WallBall toernooi waar de sterke Spaanse kaatsters ontbraken.

Tijdens het dames ‘double’ toernooi was de finale ook een Nederlandse aangelegenheid. Het favoriete duo Marrit Zeinstra-Anne Monfils leek de overwinning op te eisen tegen Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot. In de beslissende derde set waren Siegersma en Van der Schoot scherp. Zeinstra-Monfils konden het niveau van de 1e set niet meer bereiken met als resultaat de verrassende winst voor de sterk spelende Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot.

Bij de heren speelde Mark Minnesma een hoofdrol door in het A-toernooi en B-toernooi de finale te bereiken. In het A-toernooi met de sterke Spanjaard Sacha Kruidhof. Kruidhof is in Spanje geboren, heeft een Nederlandse vader en Spaanse moeder en vertegenwoordigt Spanje. De Spanjaard dreef Mark Minnesma naar grootste vorm. In de halve finale tegen Kees van der Schoot en Pieter-Jan Leijenaar werd dat het meest zichtbaar.

In de finale was het verschil met de Europese toppers Luke Thomson (nummer 1 van Europese Ranking) en Dan Grant (voormalig nummer 1 van Europese Ranking) te groot. Luke Thomson won zaterdag het single toernooi door in de finale Kees van der Schoot te verslaan (2-0). Minnesma verloor ook de B-finale met Jorn-Lars van Beem van het Belgische duo Faignart-Demol.

Het Dutch Open onderging een metamorfose met meer sponsorgeld, vier nieuwe kaatsmuren en een cateringplein in de De Trije. Het toernooi trok veertig deelnemers meer ten opzichte van 2019. De finales trok zondag onder begeleiding van licht- en geluidshow veel toeschouwers.

De laatse 5 paragrafen tekst: Richard Miedema

Kees 2e prijs Tiedeman Wallball Enkelspel heren, Zaterdag 25 Januari

( Ex ) Dorpsgenoot Kees van der Schoot ging vandaag voortvarend tekeer op de Tiedeman Wallball Tournooi te Franeker.

In het enkel-spel won hij vandaag sowieso de eerste 3 wedstrijden.

 1. 25-10 winst tegen Terry uit Ierland
 2. 25-23 tegen Someon van Stalle uit Belgie
 3. 25-16 tegen een engelsman (nam even niet bekend)

De kwartfinale werd gewonnen van een belg (naam ook niet bekend) met 25-22.

De Halve Finale was bloedstollend en Kees won hier met 252-4 van de Spanjaard Sacha Kruidhof

De FINALE werd helaas verloren tegen Luke Thompson met 21-19 en 21-15.
Kees won een zeer verdiende 2e plaats.
Morgen de Dubbels, kijken of Hendrieke en Kees wederom in de prijzen vallen!!!

Het filmpje is verkregen middels jongste zus Hendrieke
Foto middels de site van European 1-Wall tour


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)