GEEF JE OP !!!! CHICKIE-MATCH 2022, uiterlijk VÓÓR Woensdag 6 Juli


Pilot tijdens pupillenwedstrijd jongens en meisjes te Balk, Zondag 10 Juli

Op zondag 10 juli wordt er in Balk een KNKB pupillenwedstrijd georganiseerd.

Vanuit de federatie Sneek en de jeugd TC is een voorstel ontvangen om een pilot te draaien. In overleg met de KNKB is besloten dat alle niveaus mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Dus naast de A- en B-klasse ook een C-klasse.

De jeugd-TC bepaalt wie in welke klasse kaatst. Een mooie manier om verbinding te maken met alle kaatsers uit deze leeftijdscategorie. Mogelijk dat deze pilot bevorderlijk is voor de aanwas, doorstroming en extra kaatsplezier.


Kaatsers en kaatsters op stap : vrijdag 8-, Zaterdag 9- en Zondag 10 JuLi

Allemaal, veel succes, deze dagen

Vrijdag 8 Juli
Dames HK DEL Anna Bolsward, 14.30 uur Wedstrijdlijst
Zaterdag 9 Juli
Jong Feinten-partij Nick, Stijn, Marten Easterein, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Dames HK VF Anna Winsum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL+Herk. Sijtse Harlingen, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schoolmeisjes DEL+Herk. Maud?? Blije, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL+Herk. Richt Dokkum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 10 Juli
Heren HK VF Kees, Jelte Bolsward, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Johannes Stiens, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 2e kl Afdeling Durk, Stefan, Marten Ried, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Dames HK VF Anna Kimswerd, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillenmeisjes DEL (Pilot) B-kl+C-Kl + Herk. Marit Balk, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Rianne 3e prijs Schoolmeisjes B-kl, Zondag 3 Juli, Deinum

Winnaarsronde :

 1. Aniek Koopmans , Brecht Grovenstein
 2. Rianne Sjoukje Terluin , Hendrika Stegenga
 3. Benthe Schuurmans , Rianne van der Walt

Herkansing :

 1. Minke Tjalsma , Froukje Westergeest
Uitslag en foto : site KNKB

Johannes 2e prijs Heren 1e klasse, Zondag 3 Juli, Peins

  Uitslag bij de Heren 1e klasse was als volgt :

 1. Auke Boomsma , Hessel Postma (K), Tsjerk Elsinga
 2. Johannes van der Veen , Jorn Lars van Beem , Rick Minnesma
 3. Chris Wassenaar , Bauke Dijkstra , Evert Pieter Tolsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: Johannes van der Veen

Pupillen Meisjes Afdeling, Zaterdag 2 Juli, Winaam

Gisteren won Dronryp het NK pupillen meisjes. Vorige week zondag in Sexbierum waren zij ook al oppermachtig. 2e werd Balk en Sint Annaparochie 3e (op het NK verliezend finalist).

Hierbij nog wat foto's van deze afdelingspartij.(Opstap volgt nog)

FOTO'S GEMAAKT DOOR PIER DE HAAN


Remco, Stijn en Nick winnen Burmania-partij, Vrijdag 1 Juli, Leeuwarden

Zodra de uitslagen bekend zijn, hoort u het!!, volgens intimi, moeten de uitslagen en foto's dinsdag 5 juli, voorhanden zijn op hun website, www.straatkaatsen.nl, we wachten af...


Richt en Brandon in de prijzen, Federatie Barradeel-partij,Vrijdag 01 Juli, St. Jacob

Onder fantastische weersomstandigheden kwamen vandaag vele kinderen richting Sint Jabik voor de federatiewedstrijd. In 5 verschillende categorieën gingen we om 16.00 uur van start.

Welpen meisjes:

Winnaarsronde :

 1. Amarins Krottje ,Dronrijp - Aniek Triemstra, Sint Jabik
 2. Ise Hoeksema, Dronrijp - Marije Buurstra , Sint Jabik

Verliezersronde :

 1. Silke Dijkstra, Boer - Senna Boomsma , Minnertsga

Welpen jongens:

Winnaarsronde :

 1. Gerlof Schuiling , Oude bildtzijl - Eduard Teitsma , Sint Jabik
 2. Daan Wobbes, Sint Jabik - Timo de Vries , Oosterbierum
 3. Alex Boonstra , Sint Jabik - Hendrik Hoekstra , Hallum

Verliezersronde :

 1. Kars Andringa , Minnertsga (vervanger voor Evan Terpstra) - Ylan Wassenaar, Minnertsga
 2. Hendrik Arjen Alkema, Franeker - Jesse de Haan, Minnertsga

Pupillen meisjes:

 1. Lieke Triemstra, Sint Jabik - Marte Wassenaar, Minnertsga
 2. Richt de Vries, Sexbierum - Anniek de Vries , Oosterbierum

 1. Bente van der Woud, Berltsum - Indra van der Meer, Sint Jabik

Pupillen Jongens:

Winnaarsronde :

 1. Corné Bakker, Berltsum - Sietse Hoeksema , Hallum
 2. Jilke Dikland, Berltsum - Jarno Oegema, Minnertsga

Verliezersronde :

 1. Bowe Elings, Sint Anne - Imro van der Meer, Sint Jabik
 2. Sverre Andringa, Minnertsga - Geart Dijkstra , Boer

Schooljeugd:

 1. Jorrit kroondijk, Sint Anne - Roelof Schuiling, Oude Bildtzijl
 2. Sydo Hamstra, Wergea - Brandon Cuttress, Sexbierum

Alle vrijwilligers van KV Het Noorden, ouders, pakes/beppes, broers/zussen, hartelijk dank voor jullie hulp. Mede door jullie was het weer een zeer geslaagde dag!

Uitslag/foto's :
Facebook Federatie Barradeel

Vrijwilligers-avond, Vrijdag 16 September

Vrijwilliger bij AVC of KV Dtddios? Noteer vrijdagavond 16 september vast in je agenda!


Rianne 1e- en Marit 3e prijs Opstappers Pupillen Meisjes, Zondag 26 Juni, Sexbierum

Vandaag waren in Sexbierum de Pupillenmeisjes te gast. Om 10:00 werd begonnen met de afdeling. De verliezers van de 1e omloop in de afdeling mochten vervolgens nog meedoen in de Opstap tezamen met de meisjes zonder afdelingspartuur.

Ook 3 toppers van onze vereniging deden mee in de afdeling. Alleen konden Mare, Marit en Rianne het niet bolwerken tegen Dronryp. Nou is dat geen schande, want dit is toch wel het toppartuur.Dit bleek ook wel aangezien zij de krans mee naar huis namen in de Afdeling.

Dit betekende dat onze meiden het in de Opstap mochten proberen. En wat zeer verdienstelijk ging. Helaas dit keer geen prijs voor Mare. Marit deed het super en mocht de 3e prijs ophalen, een prachtig armbandje. Rianne deed het zelfs nog beter en verdiende naast het armbandje ook nog de krans oftewel de 1e prijs. Van harte beiden.

Prijswinnaars Afdeling :

Alle winnaars
 1. Dronryp: Anna Lotte van Beem en Manouk Scharringa
 2. Balk: Maren de Vries, Hendrika Stegenga en Mariska Stegenga
 3. Sint Annaparochie : Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud

Sint Annaparochie moest helaas opgeven in de halve finale tegen Balk ivm blessure Noëlle Hiddinga.

NR1 WINNAARS NR.2 WINNAARS Alle winnaars

Winnaars Opstappers :

Alle winnaars
 1. RIANNE VAN DER WALT en Anniek de Vries
 2. Rixt Punter en Jessy Sterk
 3. Rixt Grijpstra en MARIT VISSER
  Ilse Amels en Idwer Vis
NR.1 OPSTAPPERS NR 2 OPSTAPPERS NR 3 OPSTAPPERS
Foto's : Pier de Haan

Kees 3e prijs Heren HK DEL, Zondag 26 Juni, Berltsum

3e prijs kees en zijn maten

De geschiedenis herhaalde zich vandaag in Berltsum. Net als in Menaam zaten de drie op papier sterkste vrije formatieparturen bij elkaar in een blokje op de lijst en net als in Menaam stonden Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra op het eind van de dag met de kransen om de nek voor de bestuurstent. De concurrentie, voor zover daar vandaag al sprake van was, werd ongenadig teruggewezen. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten kwamen er in de finale niet aan te pas. Dat gold in de halve finale ook voor Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten die dus tevreden moesten zijn met de derde prijs. Voor Gert-Anne van der Bos kon het dit weekend op kaatsgebied niet beter met twee overwinningen en twee koningstitels.

De publieke belangstelling was vanaf het begin van de wedstrijd al groot en dat had alles te maken met de loting. Van der Bos, Triemstra en Zijlstra mochten direct aantreden tegen Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Die pakten nog wel het eerste bordje maar daarna kaatsten Van der Bos en zijn maten zich naar betere tijden. Van der Bos en Zijlstra zetten vanaf de opslag druk op het perk Hiemstra-Wassenaar en dat leverde veel directe en indirecte winst op.

Andersom was dat met het duo Steenstra-Wassenaar veel minder het geval. Daar kwam nog bij dat Triemstra en Zijlstra bijna geen steken lieten vallen. In de partij deed zich een uniek moment voor. Een opslager mag in een kaatswedstrijd de bal tijdens de aanloop één keer laten vallen om het daarna opnieuw te proberen. Gebeurt het in dezelfde partij nog een keer dan kost dat twee punten. Tjisse Steenstra had de primeur. Hij had de bal al een keer laten vallen omdat de opgooi niet goed was.

Op 3 om 2 achter maar met een 6-4 voorsprong in punten gebeurde het nog een keer. Scheidsrechter Hendrik Sweering nam Steenstra daarom de punten af: 6-6. Voor zover bekend de eerste keer dat zoiets in een officiële wedstrijd gebeurde. Of het invloed had op de daarop volgende opslag is niet duidelijk maar Steenstra miste het perk: 4 om 2 achter. Na een snel eerst werd het nog wel 4 om 3 waarna de bovenslag van Erwin Zijlstra op 6-6 de deur naar de overwinning open zette. Op 5-3 en 6-0 was die overwinning een feit toen Tjisse Steenstra het perk miste.

Van der Bos c.s. kregen in de tweede omloop opnieuw een tegenstander van formaat: Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Op papier een kraker maar de praktijk was anders. Bergsma en zijn maten werden in een sneltreinvaart van het veld gespeeld. De superioriteit straalde vanaf de eerste slag van de oranjebrigade af.

De eerste omloop was al een indicatie van wat zou komen. Het partuur van Van der Bos had al een sterke tegenstander verslagen waar het partuur van Bergsma in diezelfde omloop met de grootst mogelijke moeite had gewonnen van Jelle Attema, Jelte Visser en Klaas Pier Folkertsma. Marten Bergsma miste 11 keer het perk. Jelle Attema kwam tot 10 missers. Met pijn en moeite trokken Bergsma, Drent en Kootstra de partij over de streep.

bal keren van kees

'Se hawwe de minne partij no al hân' werd door iemand opgemerkt wellicht in de hoop dat het in partij twee beter zou gaan. Niet dus. Bergsma miste op 6-6 het perk. Daarna kreeg zijn partuur kaatsles. Nog 14 punten waren hen gegund. Op 5-0 en 6-6 besliste Marten Bergsma de partij in stijl door het perk te missen.

Daarmee lag de weg naar de overwinning open voor het partuur van Van der Bos. Men kwam geen seconde meer in de problemen. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten moesten in de halve finale op 5-0 en 6-4 diep buigen. Dat gold in de finale ook voor Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten. Met 16 punten tegen wees de telegraaf een voorsprong van vijf eersten om niks aan. Kwaad uit door Erwin Zijlstra op 6-6 betekende 5 om 1 wat een deel van het publiek met gejuich begroette. De uitkomst stond uiteraard al lang vast. Op 5-1 en 6-2 sloeg Erwin Zijlstra de bal boven.

De muzikale omlijsting kwam deze middag van 'OpMaat'. 'Simply the best' werd niet ten gehore gebracht maar het was vandaag absoluut van toepassing op Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.

bal keren van kees

De premiewinnaars Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten begonnen hun kaatsdag met een simpele overwinning op Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis die niet meer dan een spel aan de telegraaf kregen. In de strijd op de 'preemje of neat' tegen Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong en Patrick Scheepstra deed zich een bijzonder naar incident voor. Sjoerd de Jong lag opeens krimpend van de pijn op het veld en werd na enige tijd naar de kleedkamers gebracht. Eerste diagnose: gescheurde achillespees en daar staat naar verluidt een herstelperiode van 9 maanden voor. Einde seizoen voor Sjoerd de Jong en dat lot gun je niemand. De plek van De Jong werd ingenomen door Pier Piersma maar de 'wille' was er bij Triemstra en zijn maten wel vanaf. Op 5-3 en 6-2 miste Bauke Triemstra het perk.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten kaatsten een lange partij tegen Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Die stonden lang aan de goede kant van de score maar konden niet doordrukken. Vliegend boven door Kees van der Schoot op 4-4 en 6-4 bracht zijn partuur op één bordje van de winst. Die winst werd binnengehaald toen Menno van Zwieten op 6-6 een zitbal plaatste. Een staand nummer op de tweede lijst betekende een prijs winnen. Dat werd de derde prijs want de halve finale bleek het eindstation.

De uitslag was als volgt :

 1. Gert Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra
 2. Youri de Groot , Allard Hoekstra, Laas Pieter van Straten
 3. Enno Kingma , Kees van der Schoot , Menno van Zwieten.
Verslag: Klaas Postma
Foto's : Henk Bootsma

Richt 1e prijs Herkansing Welpen Meisjes B-klasse, Zaterdag 25 Juni, Hartwerd

Richt de Vries, 1e prijs Herkansing

De uitslag bij de meiden was als volgt :

 1. Marrit Hoekstra, Tessa Wouda
 2. Marrit de Witte , Alieke de Jong

Uitslag bij de Herkansing :

 1. Anna Lynn Keegstra, Richt de Vries
Uitslag en foto :Kaatsnieuws Redactie

Straatkaatsen Sexbierum 2022, week 25, Maandag 20- tm vrijdag 24 Juni

alle jeugd die zitten te buurten op een rijtje

Prachtig weer, goede sfeer en veel partijen. Door poulekaatsen en verliezersrondes kon (bijna) iedereen in ieder geval minimaal 2x kaatsen. Vrijdagavond was de prijsuitreiking en onderstaand de gelukkigen:

De uitslagen:

alle jongste jeugd winnaars

Jongste jeugd: (individueel)

 1. Richt de Vries (K)
 2. Kelechi Amadi
 3. Femke de Vries
 4. Veerle Peters
Richt de Vries, 1e prijs Kelechi Amadi, 2e prijs Femke de Vries 3e prijs Veerle Peters, 4e prijs

Oudste Jeugd (11 t/m 15 jaar):

Winnaarsronde:

 1. Sijtse Kloosterman (K), Greta de Vries
 2. Mark Reitsma, Jorn Boschma
 3. Wout Dijkstra, Harm- Imke Krijgsman

Verliezersronde:

 1. Rianne vd Walt, Mare Zijlstra
 2. Brandon Cuttress , Amber Boschma
sijtse en greta, 1e prijs 11-16 jaar Mark Reitsma en Jorn Boschma, 2e pprijs 11-16 jaar Brandon en Amber, 2e prijs herkansing 11-16 jaar

16 t/m 44 jaar :

Winnaarsronde:

 1. Marten Jansen (K) , Nick vd Walt, Rienk Kamstra
 2. Tjibbe Haitsma, Rindert Zijlstra, Wessel de Jong
 3. Johannes vd Veen, Stijn Scheffer, Jesse Zijlstra
Marten,nick en rienk Tjibbe,Rindert en wessel Johannes,Stijn en Jesse

Verliezersronde:

 1. Jelle Pieter vd Walt , Johan Visbeek , Wesley Kuperus
 2. Jesper Faber, Jelmer de Vries, Sil Kuperus
Jelle pieter,Johan en Wesley Jesper,Jelmer en Sil

Dames:

 1. Romy vd Veen (K) , Anniek Punt , Rody Kuiper
 2. Hillyjanne vd Schaar, Amarens Terpstra, Jildou Swart
Romy,Anniek,Rody Jesper,Jelmer en Sil

Heren 45+:

 1. Taeke vd Walt (K), Wietse Vlietstra, Heerco Walinga
 2. Jouke Kloosterman, Murk Goodijk, Lieuwe Brandsma
Teake,Wietse en Heerco Jouke, Murk, Lieuwe

Lijsten diverse categorieën:

 1. Lijst Jongste Jeugd
 2. Lijst Oudste Jeugd
 3. Lijst 16-44
 4. Lijst Dames
 5. Lijst 45+

OVERZICHT FOTO'S GEMAAKT DEZE WEEK

Foto's : Pier de Haan

Kabouter-training 2022, woensdag 22 Juni, Sexbierum

alel kabouters

Afgelopen woensdag was alweer de laatste kaboutertraining van trainer Sijtse. De kinderen hebben weer met veel enthousiasme de beginselen van het kaatsen van deze topper geleerd.

En als afsluiter kregen de kinderen een heuse beker op het erepodium (of thuis).

allemaal even luisteren naar Sijtse allemaal aan de chips allemaal aan de chips l
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
allemaal aan de chips allemaal aan de chips allemaal aan de chips
Foto's : Marie van der Ploeg

Mare 1e- en Marit 3e prijs Pupillen meisjes B-klasse, Zondag 19 Juni, Hitsum

Alle winnaars bij de Pupilln meisjes, Hitsum Mare Zijlstra Marit Visser

Uitslag was als volgt :

Uitslagen pupillen B-klasse.
 1. Mare Zijlstra en Maren de Vries
 2. Floorke de Boer en Marloes Koops
 3. Marit Visser en Elske Kroondijk
  Dana Marrit Koopmans en Yellina Tilma

Uitslag Herkansing was als volgt :

 1. Sam van der Marel en Sygrid Bosch
 2. Anniek de Vries en Silke Hofstra
Uitslag en fotos : Mem Gerda Visser

Jelte 2e- en Johannes 3e prijs Heren 1e kl VF, Zondag 19 Juni, Winsum

Uitslag was als volgt :

 1. Gerrit Jan Duiven , Hendrik Jan v.d. Velde, Daniël Iseger
 2. Jelle Attema, Jelte Visser , Klaas Pier Folkertsma
 3. Johannes van der Veen ,Jorn Lars van Beem , Martijn Olijnsma
Jelte Visser Johannes van der Veen
uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Sijtse 3e prijs Schooljongens B-kl,Zondag 19 Juni, Marsum

Sijtse 3e prijs Schooljongens, Marsum

De uitslag was als volgt :

 1. Jurre Dijkstra, Karst Hoekstra, Stef van Steen
 2. Harmen Zijlstra, Jelle Jan Dijkstra, Tim Hofstra
 3. Douwe Palsma, Sijtse Kloosterman, Teun Westgeest
Uitslag en foto :site KNKB

Richt 2e prijs Jubileum-partij, Zaterdag 18 Juni, Balk

Richt de Vries

RICHT 2e priis by de jubileum partij fan de knkb yn Balk. Welpenfamkes A-klasse tegearre mei Marrit


Mare 1e- en Marit 2e prijs bij Federatie-partij Pupillen, Vrijdag 17 juni, Winaem

Gisteren was de Regio-Federatie kaatspartij in Winaam, deze partijen werden onder schitterende weersomstandigheden verkaatst. 43 kaatsers die hun opgegeven hadden, en om half 9 waren de partijen gespeelt, en konden de prijzen worden uitgereikt door Jaap Hiemstra, de voorzitter.

De uitslagen waren als volgt :

Welpen 8 parturen.:

 1. Meint v/d Zwaag ,Mantgum - Niek Helvrich ,Harlingen
 2. Hidde Faber, Minnersga - Hielke Huizinga, Firdgum

Herkansing:

 1. Dylano v Coevorden, Witmarsum - Timo de Vries ,Oosterbierum
Alle winnaars bij de welpen, winaem

Pupillen 10 parturen:

 1. Mare Zijlstra, Sexbierum - Jarno Klaas Miedema, Franeker
 2. Marit Visser , Sexbierum - Imco Jensma ,Tzummarum
 3. Imro v/d Meer ,St Jacob - Milan v/d Winden, Wijnaldum

Herkansing :

 1. Bente v/d Woud ,Goutum - Ate Molenmaker, Tzummarum
 2. Senne Belt Monsma ,Tzummarum - Side Meijer, Ried
Alle winnaars bij de pupillen, winaem

Schooljeugd 4 parturen:

 1. Jorrit Kroondijk, St Anne - Sytske Strikwerda ,Dongjum
 2. Pieter Douma ,Menaldum - Indy v/d Meer ,St Jacob
Alle winnaars bij de schooljeugd, winaem Dit waren de prijswinnaars van gisteren, op naar de volgende wedstrijd op 1 juli in St Jacob.
Uitslag en fotos : Facebook federatie Barradeel

Prijzen voor sexbierummers op het Lanenkaatsen 2022, Vrijdag 17 Juni, Harlingen

Vanavond waren er alweer de finales van het Lanenkaatsen. Maar liefst 5 dorpsgenoten deden nog mee aan de race.

 • In Groep 1 (11-16) won het partuur van Stijn Scheffer van het partuur van Brandon Cuttress.
 • In Groep 2 (17-35) won het partuur van Durk Enenma.
 • In de Groep 4 (50-59) won het partuur van Jan Norder.
 • In Groep 6 (60+) werd het partuur van Jan Volbeda 2e.
 • Verder waren er nog prijzen voor Sijtse Kloosterman, Romy van der Veen en Alexander Post,

Dus al met al, toch nog prijzen voor Sexbierum. De officiële foto's van de winnaars volgen later, deze waren nog niet voorhanden op de website van het Lanenkaatsen.

Alle lijsten met uitslagen :

 1. Lijst Groep 1
 2. Lijst Groep 2
 3. Lijst Groep 3
 4. Lijst Groep 4
 5. Lijst Groep 5
 6. Lijst Groep 6
Sijste Kloosterman Stijn Scheffer
Brandon Cuttress Jan Volbeda
Alexander Post Romy van der Veen
Jan Norder Durk Ennema
Foto's prijzen zijn gemaakt door : Piet Allersma

Foto's lanenkaatsen 2022

Foto's Maandag 13 Juni :

Foto's Dinsdag 14 Juni :

Foto's Woensdag 15 Juni :

Foto's Donderdag 16 Juni :

Foto's Vrijdag 17 Juni :

Foto's van de winnaars : (door Hein van den Oever)

Verslag Lanenkaatsen afkomstig uit Harlinger Courant

Afkomstig website Lanenkaatsen Harlingen

Jongens 2e klasse KNKB VF onbeperkt ,Zondag 12 Juni, Sexbierum

De uitslagen waren als volgt :

 1. Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma
 2. Redmer Zaagemans, Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma
 3. Gerard de Vries, Yannick Hielkema en Stefan van der Meer
  Corné Tuinenga, Jeroen de Boer en Wessel Hilverda

Rianne, 1e prijs herkansing, Schoolmeisjes B, Zondag 12 Juni, Wiuwert-Britsum

Uitslag was als volgt :

 1. Fianne Dijkstra , Anne Lotte van Beem
 2. Karina Mollema , Anke Bruinsma

Uitslag Herkansing :

 1. Rianne vd Walt, Maud van der Veen
 2. Denise de Witte, Aniek Koopmans
Uitslag en foto : site KNKB

Kees 3e prijs Zachtebal PC 2022, Zaterdag 11 Juni, Franeker

Uitslag was als volgt :

 1. Allard Hoekstra, Jasper Boomsma (koning), Bareld Bos
 2. Boudewijn Tulen , Rik Alberda , Anne Wind
 3. André van Dellen , Edwin Keijzer , Jacob Tijmersma
  Chris Outhuijse , Dylan Drent , Kees van der Schoot
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie,
Foto : site Zachtebal-pc

Richt 1e prijs herkansing, Welpenmeisjes, Zaterdag 11 Juni, Ysbrechtum

Uitslag winnaars :

 1. Lyset Westra , Alieke de jong
 2. Marrit Hoekstra | Esther Lootsma

Uitslag herkansing :

 1. Evy Wijnia , Richt de Vries
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Rianne 2e- en Marit 3e prijs herkansing Prinsessen-partij, Zaterdag 11 juni, Tzum

UItslag winnaars :

 1. Manouk Scharringa ,Janet Adema
 2. Hendrika Stegenga , Carlijn Terpstra
 3. ??

Uitslag Herkansing :

 1. Emma Porte , Rikst Grijpstra
 2. Rianne van der Walt , Anouk Sterre Stelwagen
 3. Marit Visser, Sygrid Bosch
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Veerle, Hester Rixt en Brandon in de prijzen, Federatie-partij , Vrijdag 10 Juni, te Harlingen

Veerle en Imro, 1e prijs herkansing Welpen Brandon en Indra, 2e prijs Herkansing Pupillen

Uitslagen Federatie- kaatswedstrijden van Harlingen.

Welpen Jongens + Meisjes DEL + herk.

Winnaarsronde:

 1. Meinte Ale Hoornstra, BITGUM - Jaysen Zijlsttra ,TZUMMARUM
 2. Geert Andringa ,OOSTERBIERUM - Amarins Krottje ,DRONRYP
 3. Ids Koopal , WITMARSUM - Hester Rixt Bruining ,WIJNALDUM

Herkansingsronde:

 1. Imro van der Meer, St. JACOBIPAROCHIE - Veerle Peters, SEXBIERUM
 2. Hielke Huizinga, FIRDGUM - Lieke Smeding, DRONRYP

Pupillen Jongens + Meisjes DEL + Herk.

Winnaarsronde:

 1. Matthijs Quak, MANTGUM - Anniek de Vries OOSTERBIERUM
 2. Alrik Wijngaarden, St. ANNAPAROCHIE - Senne Bett Monsma ,TZUMMARUM
 3. Imco Jensma ,TZUMMARUM - Alpha Din ,St. ANNAPAROCHIE

Herkansingsronde:

 1. Jimte Tilma, MANTGUM - Wytse Hamstra, St. ANNAPAROCHIE
 2. Brandon Cuttress, SEXBIERUM - Indra van der Meer St., JACOBIPAROCHIE

Schoolmeisjes + Pupillenjongens

Winnaars Poulekaatsen :

 1. Indy van der Meer, St. JACOBIPAROCHIE - Jorrit Kroondijk ,St. ANNAPAROCHIE
 2. Sytske Strikwerda,, DONGJUM - Jan Willem Koopal, WITMARSUM
Uitslagen : Facebook Federatie Barradeel

Anna 3e prijs Dames HK DEL, Vrijdag 10 juni, Stiens

Julia Marthine Rienks won vandaag de tweede krans in zes dagen bij de dames hoofdklasse. Na Jorwert was het in Stiens raak Met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra was Rienks vooraf al favoriet voor de eindzege.

Feitelijk viel de beslissing in de finale op 3-3 6-6. Een ferme bovenslag van Marrit Zeinstra maakte het verschil. Vervolgens gingen er nog drie ballen richting feesttent. Op 5-3 en 6-2 was de trik-trak bovenslag van Marrit Zeinstra de prijspakker. Immers de prijzen in Stiens zijn bij de dames en heren gelijk getrokken. Voor de Rienks, Scheepstra en Zeinstra zater 300 euro in de enveloppe. Wybrig Bakker, Nynke Sijbrandij (als voorinse) en Sjanet Wijnia gingen met 200 euro naar huis.

De meeste tegenstand was ondervonden Julia, Manon en Marrit in de eerste omloop van Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Annelien Broersma. Op 5-4 6-0 viel de laatste slag. In de halve finale kwamen Anna Ennema, Louise Krol en Marije Bodde te kort. Op 5-2 6-2 viel de laatste slag.

In de strijd om de derde prijs, nog altijd goed voor 100 euro, kaatste Anna Ennema, Louise Krol en Marije Bodde een spannende partij tegen Roelie Kroonrdijk, Anne Monfils en Jeska Terpstra. Ook hier viel de laatste slag op 5-3 6-2.

Manon Scheepstra werd in Stiens gekozen tot koning van de partij.

De uitslag was dus als volgt :

 1. Julia Marthine Rienks, Manon Scheepstra (K) , Marrit Zeinstra
 2. Wybrig Bakker, Nynke Sijbrandij, Sjanet Wijnia
 3. Anna Ennema, Louise Krol en Marije Bodde
Anna 3e prijs Dames HK DEL, Stiens
Uitslag en foto: Henk Bootsma, site KNKB

Anna 1e prijs bij Junioren Dames, Donderdag 9 Juni, Franeker

Anna, Corrie en Fiera de 1e prijs

Vandaag had Franeker de (toekomstige) toppers op bezoek: de junioren Dames en Heren. Van 16.30 tot 21.30 werd er mooi en spannend gekaatst.

De prijswinnaars:

 1. Anna Ennema , Corrie Kroondijk, Fiera de Vries
 2. Anna-Dieuwke Dijkstra , Amarins de Groot , Noa Elzinga

Greta, Marit en Sabine winnen 3e prijs bij Provinciaal Kampioenschap Schoolkaatsen

Alle winnaars bijj de Jongens en meisjes

Greta de Vries, Marit Visser en Sabine van der Walt winnen de 3e prijs voor de Skeakel, bij de Meisjes B-klasse, bij het Kampioenschap Schoolkaatsen op Woensdag 8 Juni te Franeker

Voor ons is het schoolkaatskampioenschap ieder jaar een feestje van het kaatsen. Ook dit jaar de finales op het Sjûkelân in de Keatswike. Tien partuur B-klasse meisjes, vier partuur A-klasse meisjes, twaalf partuur B-klasse jongens en acht partuur A-klasse jongens op de lijst.

Prijswinnaars:

Meisjes B-klasse :

 1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Manega, Laura Wagenaar)
 2. De Jint Stiens ( Carlijn Terpstra, Albertien Hettinga)
 3. De Skeakel Sexbierum (Greta de Vries, Sabine van der Walt, Marrit Visser)
Mem Marie en de 3e prijs winnaars

Meisjes A-klasse :

 1. De Jint Stiens ( Anna Miedema, Idwer Vis,Ilse van der Galiën)
 2. Wrâldwizer Easternijtsjerk (Anna Lynn Keegstra, Fenna Koster, Rianne Kooistra)

Jongens B-klasse :

 1. It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra)
 2. De Sprankel Stiens (Andries Hettinga, Jesse Hiemstra, Daniël van der Meulen)
 3. De Bonkelder Witmarsum (Jitse Jan Kroondijk, Pier van der Schaaf, Collin Terpstra)

A-klasse jongens:

 1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer)
 2. De Jint Stiens (Auke Pieter Kalsbeek, Ivar van Oosterum, Mart Roersma)

Fimpje gemaakt door de KNKB vindt u hier :

Fotos gemaakt door LIEUWE BOSCH

Uitslag,video en foto : site NKB

Bondspartij stilgelegd vanwege het slechte weer, Maandag 06 Juni

De Bondspartij in Franeker is maandag stilgelegd vanwege het slechte weer. De partij wordt Woensdag 13 Juli, 16.00 uur uitgekaatst.

Het regende stevig en het waaide hard in Franeker. Na twee omlopen werd duidelijke dat verder kaatsen geen zin meer had. “Wy hawwe it ôflast,” zegt voorzitter Coos Veltman van de KNKB. “Neffens de skiedsrjochter is it net feilich mear.” Er staan plassen water op het veld en her en der verschijnen gaten. “De feilichheid fan de keatsers stiet foarop,” aldus Veltman. “Foar it publyk is der ek neat oan, mar de keatsers moatte noch it hiele jier.”

Voor onze kaatsvereniging kwamen er 2 parturen uit :

 1. Johannes, Pieter, Kees
 2. Nick, Jelte, Marten
Info : Kaatsnieuws Redactie

Uitslagen Keet-kaats-partij, Zondag 5 juni, Sexbierum

aLLE WINNAARS

Foto's gemaakt tijdens de partij, door Pier de Haan


Het was een drukte van belang op het kaats- en voetbalveld. Vanwege de grote deelname, maar liefst 40 parturen, lagen er 10 perken op beide velden om de gang er in te houden. Omdat er om 14:00 werd gestart begonnen de 1e 2 omlopen met 2-2 om voor donker uit te zijn. En waarschijnlijk ook om eerder aan het bier te kunnen.

Meer omzet, betekende meer opbrengst voor het MFA Sexbierum-Pietersbierum. De Keetkaatspartij werd namelijk georganiseerd door Keet Seisbierrum, Keet Lazarus en Keet 0.0 voor het MFA. En deelname stond open voor een ieder vanaf 15 jaar.

Geweldig om velen te zien kaatsen die je dat normaal niet (meer) ziet doen. Er werd behoorlijk op losgetimmerd. De prijswinnaars zijn al vermeld in een eerder bericht, maar hierbij nog (behoorlijk) wat foto’s van een aantal partijen. Naar ons idee een partij die zeker voor herhaling vatbaar is.


Uitslagen Winnaarsronde :

 1. Durk Ennema, Margje Buren, Janny Goodijk
 2. Rene van der Walt, Ronald de Vries, Tsjamke de Witte
 3. Tjibbe Haitsma, Jelte Hanenburg, Jacqueline van den Berg
2e wr 3e wr

Van de 1e prijs Winnaars Winnaarsronde geen foto!!!, Helaas!!

Uitslagen Verliezersronde :

 1. Jouke Vink, Jorrit Dijkstra, Sido Fokkens
 2. Sander van der Walt, Folkert Bakker, Dieuwke Goodijk
 3. Jorik van der Veen, Tjibbe Hanenburg, Elizabeth Jukema

Sponsors van de Keet-partij 2022

De onderstaande bedrijven en personen willen wij langsdeze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze geweldige dag :

 • Frysk Witlof
 • Kamsma, Harlingen
 • Gejo Grading Services
 • Rondaan Carrosserie en Wagenbouw
 • Chicken Butler
 • Losse Fearren
 • Cathinke en Simon
 • Firma Goodijk
 • Tichelaar's Rijwielen
 • Bio Bruinsma
 • Familie Duin
 • Autobedrif Terpstra
 • Gebroeders van der Schoot
 • Expert St. Anna Parochie
 • Bakkerij Offenga
 • Slagerij Hiemstra
 • T.E.C. B.V.
 • Jellema Specialiteiten
 • Veilinghuis Harlingen
 • Waddengeluk/De Verte
 • Nauta Bouw
 • Wally's Harlingen

De Hoofdprijs bij de verloting, een prachtige JBL box, is gewonnen dor Wessel de Jong.Teake 3e prijs Heren 50+ A-klasse, Zondag 5 Juni, Wommels

De uitslag was als volgt :

 1. Piet Machiela ,Johan Hiemstra, Piet Zondervan
 2. Hilbrand Smit, Wim Henk Nicolay, Ibo Nicolay
 3. Anne de Vries, Dirk Machiela, Teake van der Walt

Sijtse 2e prijs Herkansing, Schooljongens B-klasse, Zaterdag 04 Juni, Lollum-Waaxens

Uitslag was als volgt :

Sijtse, 2e prijs herkansing schooljongens
 1. Jesse Vrieswijk , Jelle Jan Dijkstra
 2. Stijn Feenstra , Rudmer Faber
 3. Harm Jacob Postma , Hidde Reitsma

Uitslag herkansing :

 1. Lars Tijssen , Laas van Dalfsen
 2. Tymen Jonker, Sijtse Kloosterman
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Jeugd kaatsen , Vrijdag 03 Juni, Sexbierum

Vanmiddag was het startschot van het Kermisweekend. Met formidabel weer mochten de kinderen van de basisschool groep 3 t/m 8 een individueel klassement kaatsen om te bepalen wie met de bekers naar huis mochten.

Jongste Jeugd

Uitslag Jongste Jeugd individueel :

 1. Hester Bruining ( kreeg ook de wisselbeker )
 2. Veerle Peters
 3. Baukje de Jong
Hester bruining, 1e prijs JJ Veerle Peters, 2e prijs JJ Baukje de Jong, 3e prijs JJ

Oudste Jeugd

Alle winnaars OJ

De schooljeugd van 12 t/m 15 kaatsten in poules en de winnaars daarvan mochten in een finale om de 1e en 2e prijs strijden.

Uitslag Oudste Jeugd Poulenkaatsen :

 1. Rianne vd Walt en Joas Bijma (Rianne kreeg de wisselbeker)
 2. Marit Visser en Richt de vries
1e prijs winnaars OJ 2e prijs winnaars OJ
Uitslag : Marie vd ploeg
Foto's : Gerda Visser


Competitie is weer los voor de jeugd.

Denk je nu dat wil ik ook. Kom dan volgende week dinsdag 18.30 op het kaatsveld en sluit je aan.

aanvang competitie kaatsen jeugd, 3 mei 2022
Foto: Marie van der Ploeg

Jammer!! Volgende keer, beter!!

Helaas, vandaag, Zondag 1 Mei, bij de Heren HK Afdeling te Weidum in de 1e omloop gingen Kees, Johannes en Jelte eraf tegen Goutum (5-4 6-6).

Volgende keer, beter, mannen.


Trainingen Jeugd in 2022

Geweldig, de Jeugd heeft de toekomst, de trainingen van de Jeugd worden dit jaar verzorgd door :

Trainingslijst 2022

Vrijwilligers druk in actie

Vrijwiligers ( Wiebe de Jong, Pier Bos, en Johannes Post ) druk in actie op kaatsveld en daarna traktatie van Bakkerij vd Kloet.

Vrijwilligers druk in de weer, April 2022 Traktatie voor Vrijwilligers van Bakkerij vd Kloet, April 2022 Traktatie voor Vrijwilligers van Bakkerij vd Kloet, April 2022

W i s t U d a t ?

nieuw sponsorplan


Kabouter training 2022

Flyer kabouter training

Leuk nieuws voor de allerjongste jeugd.

 • De kabouters (onder 9 jaar) kunnen komende zomer 5 keer in actie buiten de eigen vereniging
 • Deze wedstrijden zullen georganiseerd worden op de vrijdagmiddag
 • Wedstrijdvorm: beginnersspel met de luchtbal

Benieuwd waar? Kijk op : https://kaatsacademie.nl/activiteiten/kabouteractiviteiten/


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2021) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden van dat betreffende jaar.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)