Afsluiting 6 oktober a.s.


Eind van Seizoen 2023

eind van seizoen 2023


S T E M !!!!

U HEEFT NOG TIJD!!!!
STEMMEN IS TOT/MET 26 SEPTEMBER!!! DOEN!!!
HELP ONS !!!

Wij zijn heel blij met jouw stem! Stem op ons via de Rabo app of op rabobank.nl/clubsupport Dankjewel!


Winnen verliest het van ‘wille’ op slotpartij Stiens

Gezien de aanmeldlijsten, zijn er toch nog Sexbierummers die mee hebben gedaan, en wel Maud Scheffer, Brandon Cuttress en Rianne van der Walt. Rianne en brandon hebben een prijs gwonnen, Maud kan ik nergens ontdekken??

Om de veel gebruikte symboliek van de vier seizoenen in een jaar nog maar even te gebruiken zou je kunnen zeggen dat de lente op gepaste wijze afscheid heeft genomen van de zomer. Een stelling die de volgorde van de seizoenen op zijn kop zet, maar de slotpartij van de kaatsjeugd in Stiens op zondag 3 september vat deze tegenstelling fraai samen.

Al te vaak gaat het in de sport om winnen, op het prachtige en vooral grote kaatsveld van KC de Boer in Stiens ging het echter om wat anders. Winnen verliest het op zo’n dag van ‘wille’, geen wanklank te bekennen, geen gedoe om de lengte van een kaats. Het spel werd door de deelnemers en deelneemsters min of meer aanvaard als een natuurverschijnsel waar je als deelnemer en deelneemster niet veel aan kunt veranderen.

Neem een partij uit de categorie Welpen Meisjes. De stand op de telegraaf is 5-4 en 6-4 en een paar opslagballen later is de stand met 5-5 weer in evenwicht. Telde in die twee eersten van het laatste spel minimaal twee ballen die ‘bûten’ waren geweest, maar er werd enthousiast op geslagen. Met eentje als zitbal want gemist en eentje werd een grote kaats. Een meisje op de boven wist een bal nog net te keren en bleef als een pilaar staan met de voet bij de plek waar gekeerd was. Een beetje twijfel, dat wel want zij had de bal met haar lichaam gekeerd.

Nee, geen poging dat te ontkennen. Maar hoe zat het ook alweer met die regel van ‘oan’? In de grote mensenkaatswereld zou het geschreeuw van ‘oan’ niet van de lucht zijn, hier wachtte het meisje af wat de spelregels zouden vertellen. Opluchting, want de bal was eerst op de grond gestuit en dan is het niet meer ‘oan’. Om die reden was de kaats een meter dichter bij het perk. Het blokje een meter dichter bij het perk dan de voet van het meisje aangaf. Eerlijkheid boven eigen voordeel dus.

Er werd in Stiens door maar liefst 366 kaatsers en kaatssters in zes categorieën gekaatst en dat drie omlopen lang. Twee categorieën minder dan vorig jaar want de categorie Jongens Junioren en Meisjes Junioren deden niet mee. Je zou de slotdag in. Stiens een indrukwekkend bouwwerk kunnen noemen met de vele vrijwilligers als de onzichtbare ‘boumasters’ die ervoor zorgden dat alles perfect verliep.

‘Mear as 1638 krammen de grûn yn’, zo zegt Hans Zwart als secretaris van KC de Boer met een lach. Want dat is een gokje van zijn kant. Andere cijfers zijn in dit verband betrouwbaarder: 73 perken leggen, 146 kaatsblokjes, 73 telegrafen en uiteindelijk achttien kransen, allemaal met een eigen kleur. Een kijkje in de machinekamer van de slotpartij. Cijfers van materiaal die tot stand kwam in samenwerking met andere kaatsverenigingen uit Oudebildtzijl, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Jirnsum, Goënga.

Voorzitter Gosse Faber van KC de Boer zegt: ‘Ik ha noch nea meimakke dat der ek op it fierste fjild keatst waard want dêr leit ek in sleat. Wy ha hjir wolris keatsen oer de sleat en dat wurdt dan ‘sleatsjen’ neamd.’ In die machinekamer van de slotpartij mag ook de naam Luutske Dotinga niet ontbreken. Zij is de spin in het web, ‘Foar it oersjoch’, maar haast zich ook te zeggen dat ‘Wy it mei syn allen dogge’. De twaalf of dertien leden van de Technische Commissie (TC) zijn de pilaren waar het gebouw slotpartij op rust. ‘In goede tarieding is wichtich en dat gie goed mei in entoesjaste groep minsken.’ Twee TC-leden per categorie, zo luidde de formule waarbij ieder TC-lid een eigen verantwoordelijkheid kreeg. ‘It is wichtich dat je as TC-lid je ek ferantwurdelik fiele foar de bern yn je eigen kategory.’ Zo zegt Dotinga die samen met Antsje Allema uit Nijewier het overzicht van de dag moet bewaken. Met aan het einde de uitreiking van de klassementen.

Hermanna Miedema wilde de intro van de dag voor haar rekening nemen. Met twee vermomde mysteryguests die het bal openden onder de klanken van de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. De geheimzinnige gasten werden al gauw ontmaskerd als Marrit Zeinstra en Taeke Triemstra. Met aan het einde de uitreiking van de prijzen en het eren van de klassementswinnaars. Maar nog belangrijker was de vaststelling van Dotinga: ‘Dit is foar de bern in feilige bubbel.’

Foto album prijswinnaars klik HIER

Tekst : Rynk Bosma
Foto's : Lieuwe Bosch

Fiera 1e prijs herkansing Dames 1e klasse, Zondag 3 September, Reduzum

Het is een prachtige dag deze zondag de 3de september 2023. Kaatsvereniging “Jan Reitsma” organiseerde op het sportcomplex aan de Stanfriesstrjitte in Reduzum een vrije formatie wedstrijd. Tradtioneel zijn tijdens de Reduzumer merke altijd de dames eerste klas en heren eerste klas te gast. Op deze mooie dag kregen zij gezelschap van de dames hoofdklas. De organisatie had het prima voor elkaar. De dames en heren eerste klas gingen om 10:00 van start en om 12:00 stond het startsein van de dames hoofdklas gepland. Het was gezellige druk op het kaatsveld in het hartje van Reduzum want de wedstrijdlijsten waren als volgt gevuld. Bij de dames eerste klas betraden in totaal 14 vrije formaties de arena. Bij de dames hoofdklas stonden er 4 vrije formaties op de lijst en tot slot bij de heren eerste klas werd de lijst gevormd door 22 vrije formaties. De wedstrijdleiding was deze dag in handen van de heren E. van Wier, M. Fijma en een clubscheidsrechter.

De dames 1ste klas en heren 1ste begonnen om 10:00 aan hun laatste vrije formatie van het seizoen. De dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen want er was voor hun ook een herkansingsronde georganiseerd.

De dames hoofdklas kaatsten deze laatste vrije formatie wedstrijd in een poule systeem. Alle vrije formaties gaan met elkaar de strijd aan dat betekende 3 omlopen en wie er op het einde van de dag de meeste voor eersten en de minste tegen eersten zou verzamelen ging er met de kransen vandoor deze dag. De poule bij de dames hoofdklas bestond uit de vrije formatie van Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia, het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga, PC winnaressen Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra en tot slot Jeska Terpstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Hun opslager Aletta van Popta heeft een knieblessure en kwam deze dag niet in actie. Jeska en Gerde begonnen deze dag met zijn tweeen.

De formatie van Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia stond in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga. Het is Noa die de strijd weet te openen als zij de boven weet te vinden op de 4-6. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar aan het begin van de partij geen duimbreedte ruimte. Het is Annet die hun partuur langszij weet te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want het 3de te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslis. Als de opgeslagen bal van Larissa buiten het perk beland neemt het partuur van Annet de leiding. De strijd is er niet minder om want beide parturen halen alles uit de kast wat leid tot de 2de 6-6 op rij aan de telegraaf. Het is Sjanet die de opslag even heeft overgenomen van Annet die op dat moment de opslag mag verzorgen zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 6-6 en daarmee bouwt zij de voorsprong uit naar de 3-1. De formatie van Amarins probeert de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Annet voor de tweede keer in deze partij succesvol is. Zij weet hun 4de eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-4. De strijd is er niet minder om want het volgende te verkaatsen eerst dient voor de 3de keer op de 6-6 te worden beslist. Het is Noa die de spanning terug weet te brengen in de partij als zij de boven weet te vinden op de 4-1 6-6. De formatie van Annet blijft de touwtjes in handen houden want zij weten als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen wanneer Louise de boven weet te vinden op de 4-2 6-2. De strijd is dan gestreden want Amarins, Larissa en Noa slagen er niet meer in om het tij te doen keren. Het is Annet zelf die de eerste poule overwinning veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-0.

De formatie van Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra begon deze dag aan hun laatste vrije formatie wedstrijd zij nemen aan het einde van dit seizoen afscheid van het dames kaatsen en stonden tegenover het partuur van Jeska Terpstra en Gerde Lycklama a Nijeholt, opslager van dienst bij dit partuur Aletta van Popta is geblesseerd en zij waren er niet in geslaagd om een vervangster te vinden. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ilse en haar maten wanneer het vizier van Gerde niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 6-2. De telegraaf keert al snel daarna terug in balans door het goede werk van Jeska als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 2-6. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want het 3de eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als Gerde goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden nemen zij een 1-2 voorsprong. De strijd is verre van gestreden want als Anne ditmaal er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 6-4 keert het evenwicht terug in de wedstrijd. Langzaam maar zeker weet Ilse met Anne en Marrit de touwtjes in handen te nemen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-4. Jeska en Gerde proberen gelijk weer aan te sluiten maar zij zien de achterstand oplopen door wederom prachtig opslag werk van Ilse zij weet de kaats te behouden op de 3-2 6-0. Jeska en Gerde geven de strijd echter niet op en weten de achterstand te verkleinen als zij het belangrijke zevende eerste weten binnen te slepen. Het is Gerde die de boven weet te vinden op de 4-2 4-6. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het 5de bordje als eerste naar partuur Ilse gaat door het goede opslag werk van Ilse op de 4-2 6-2 zij weet een prachtige zitbal te plaatsen. Het blijkt het breekpunt te zijn want Ilse, Anne en Marrit komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 5-3 6-2.

Op de 2de lijst staat de formatie van Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia tegenover het partuur van Jeska Terpstra en Gerde Lycklama a Nijeholt die vanaf de 2de omloop laatste jaars schoolmeisje Jeldau Koopmans hebben gevraagd of ze hun wil helpen. Het is het debuut van Jeldau op het hoogste niveau bij de dames. De formatie van Annet gaat vliegend van start want is Louise die de kaats weet te passeren op de 6-4. Het beloofd weer een mooie strijd te gaan worden want het 2de bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en als Jeska de bal voor de kaats weet te keren is de balans terug in de wedstrijd. Langzaam maar zeker weten Jeldau, Jeska en Gerde de touwtjes in handen te nemen als zij op voorsprong weten te komen door een prachtige bovenslag van Gerde op de 1-1 2-6. De formatie van Annet probeert gelijk weer aan te sluiten maar zij zien de achterstand vervolgens oplopen als Jeska op d goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 2-6. Annet, Louise en Sjanet geven de strijd niet op en weten voor de 2de keer een 6-6 uit het vuur te slepen maar als de opgeslagen bal van Annet voor het perk beland loopt het verschil verder op naar de 1-4. De strijd is verre van gestreden want als Gerde de bal niet binnen de perklijnen weet te plaatsen op de 1-4 6-4 keert de spanning terug in de wedstrijd. Kansen zijn er wel degelijk voor partuur Annet want voor de 3de keer is daar de 6-6 maar als Annet er wederom niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 2-4 6-6 komt het 5de eerst als eerste in handen van Jeldau, Jeska en Gerde. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen op de 2-5 4-6 als Gerde op dat moment de kaats weet te passeren.

Amarins de Groot gaat samen met Larissa Smink en Noa Elzinga in hun 2de partij van de dag de strijd aan met de formatie van Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra. Het eerste zeer snel verkaatste eerst komt in handen van Ilse en haar maten wanneer de opgeslagen bal van Noa te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 0-6. De bliksemstart is er voor Ilse, Anne en Marrit zij weten gelijk de voorsprong te verdubbelen wanneer Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-1 0-6. Amarins, Larissa en Noa proberen het wel degelijk maar lijken maar geen grip de wedstrijd te kunnen krijgen. Het verschil blijft oplopen, voor de 3de keer op rij gaat het bordje naar de zijde van partuur Ilse wanneer zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Noa deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op de 0-2 2-6. Het onderlinge krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de bordjes blijven een kant op gaan. Het partuur van Amarins blijft het proberen maar het is Ilse die hun 4de eerst aan het totaal weet toe te voegen als zij de kaats weet te behouden op de 0-3 4-6. De strijd is gestreden wanneer Ilse in het volgende eerst wederom weet toe te slaan met haar opslag zij weet een prachtige zitbal op de 0-4 4-6. Ilse, Anne en Marrit weten ook hun 2de partij van de dag winnend af te sluiten wanneer Anne op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-5 2-6.

Het is een prachtige kaatsdag in Reduzum, de organisatie had alles goed onder controle ondanks dat er heel veel parturen de groene arena betraden verdeeld over de dames hoofdklas, 1ste klas en heren 1ste klas werd de dag rond 17:30 afgesloten. Wie er deze dag met de prijzen vandoor zullen gaan zal worden beslist in de laatste te verkaatsen poulewedstrijden. Als eerste betrad het partuur van Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia de arena om de strijd aan te gaan met Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra. De laatste krachtmeting tussen deze 2 topformaties bij de dames. Het is Marrit die de strijd weet open te breken als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-6. Het evenwicht keert echter al snel terug in de partij door het goede werk van Sjanet zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-1 6-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want het is Ilse die haar partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-1 2-6. Het partuur van Annet, Louise en Sjanet probeert het evenwicht te herstellen maar zien het verschil oplopen wanneer Marrit de boven weet te vinden op de 1-2 4-6. De formatie van Ilse heeft de touwtjes stevig in handen en ziet de voorsprong verder oplopen wanneer Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Sjanet deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op de 1-3 2-6. Ondanks alle verwoedde pogingen van Annet, Louise en Sjanet om het tij te doen keren weet Anne hun 5de bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden want Ilse, Anne en Marrit weten hun 3de overwinning van deze dag te boeken wanneer de opgeslagen bal van Annet voor het perk beland op de 1-5 4-6.

Mooiste wedstrijd van de dag bij de dames hoofdklas was die tussen het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink, Noa Elzinga en de formatie van Jeldau Koopmans, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het is Noa die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Gerde de stand weer gelijk te trekken als zij de boven weet te vinden op de 1-0 0-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe. Het is Jeska die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 4-6. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast deze dag. Door het goede werk van Noa op de 1-2 6-0 zij weet de kaats te passeren keert voor de 2de keer in deze partij het evenwicht terug. Het lijkt er vervolgens even op dat de partij volledig gaat kantelen want met een prachtige uithaal van Larissa op de 2-2 6-2 is daar hun 3de eerst en nemen zij even de leiding over. De strijd is er niet minder om want voor de 3de keer is daar de balans wanneer ditmaal het vizier van Larissa niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-2 0-6. Het is een prachtige strijd tussen deze beide formaties, het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het wordt uiteindelijk op de 6-6 beslist. Als Jeska de bal vanaf de boven over de kwaadlijn retourneert komt de formatie van Amarins op voorsprong. Er wordt vanaf dat moment fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en wanneer Gerde een prachtige zitbal weet te plaatsen is daar hun 4de bordje aan de telegraaf. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de overwinning vandoor zou kunnen gaan. Het komt in handen van partuur Amarins wanneer de opgeslagen bal van Gerde buiten het perk beland op de 4-4 6-2. De strijd is verre van gestreden want in het laatste te verkaatsen eerst is daar wederom de 6-6. Als Noa de kaats weet te passeren stelt zij de overwinning voor hun partuur veilig op de 5-4 6-6.

Nu alle poule wedstrijden zijn verkaatst kan het klassement worden opgemaakt. De laatste vrije formatie wedstrijd van het seizoen wordt gewonnen door Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra. Zij winnen de poule met 21 punten voor en 4 punten tegen. De tweede prijs gaat naar Jeldau Koopmans, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama a Nijeholt zij komen op 14 punten voor en 14 punten tegen. Als derde eindigt het partuur van Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia met 10 punten voor en 14 punten tegen en als laatste het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga. Zij blijven staan op 9 punten voor en 16 punten tegen. Kaatsvereniging Jan Reitsma heeft ook een Koninginne prijs beschikbaar gesteld en het is Marrit Zeinstra die tot koningin van deze vrije formatie wordt uitgeroepen.

Uitslag Dames 1e Klasse:

 1. Roelie Kroondijk , Corrie Kroondijk , Jennie Terpstra (K)
 2. Romy Postma, Mintje Meintema , Aluca Bouma
 3. Annelien Broersma , Anouk Smink , Anna Dieuwke Dijkstra
  Moniek Lootsma , Marsha Broersma , Melissa Rianne Hiemstra

Herkansing:

 1. Wybrig Bakker , Lotte Delgrosso , Fiera de Vries
Uitslagen en foto : Henk Hempenius

Laatste Leden-partij van 3 September a.s.is GECANCELD!!

Helaas gaat de partij van aanstaande zondag niet door wegens te weinig opgave!


Opgave Slot-partij, Zondag 3 september, Stiens

GEEF JE TIJDIG OP !!!!!


Kees 3e prijs Heren HK VF, Zondag 27 Augustus, Bitgum

Uitslag Heren Hoofdklasse vf:

 1. Tjisse Steenstra , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 2. Peter van Zuiden , Gerben de Boer , Willem Heeringa
 3. Steven Koster , Kees van der Schoot , Rick Minnesma
Uitslag en foto : Kaatsnieuws redactie

Johannes 2e prijs Heren HK DEL, Zaterdag 26 Augustus, Bitgum

Uitslag Heren Hoofdklasse del :

 1. Marten Bergsma , Hessel Postma , Pieter Jan Leijenaar
 2. Johannes van der Veen , Renze Hiemstra , Hendrik Kootstra
Uitslag en foto : Kaatsnieuws redactie

Jan Douwe 2e prijs Heren 50+ A-klasse, Vrijdag 25 Augustus, Beetgum

Uitslag Heren 50+ A klasse :

 1. Piet Zondervan , Tjeerd Jan Boomsma , Jacob Kamstra
 2. Ludwig Seerden , Peter Tolsma , Jan Douwe Gerbranda
 3. Jan Sipma , Johan Hiemstra , Any van Straten

Uitslag Herkansing :

 1. Jan Fokke Mulder , Marco Lautenbach , Anne de Vries
 2. Nanning Seepma , Evert Tolsma , Rein Tiedema
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto's : Harm Postma

Sijtse 2e prijs Herkansing Schooljongens B klasse DEL, Zondag 20 Augustus,Stiens

Uitslag Schooljongens B (DEL) :

 1. Pieter Haantjes , Jonathan de Boer
 2. Teije Ties Kingma , Siete Wassenaar
 3. Marten Jan Koree , Sverre Stobbe
 4. Jetse Miedema , Pieter Hoogland

Herkansing :

 1. Ryan Wieggers , Dion Stegeman
 2. Sijtse Kloosterman , Niek Dijkstra
Uitslag : kaatsnieuws redactie

Teake 2e prijs Heren 50+ A-klasse, Zaterdag 19 Augustus, Boazum

Uitslag Heren 50+ DEL :

 1. Ibo Nicolay, Jan Fokke Mulder, Peter Tolsma
 2. Evert Tolsma , Hans Felkers , Teake van der Walt

Herkansing :

 1. Ate Bierma,Doede Machiela ,Rein Tiedema
Uitslag : site KNB
Foto : Facebook KV Stiens

Richt 3e prijs Herkansing Pupillen Meisjes, Zaterdag 19 Augustus, Driesum

Uitslag Pupillenmeisjes (DEL):

Winnaars :

 1. Fenna Koster , Tessa Wouda
 2. Esther Lootsma , Ilse Leffring
 3. Anna Miedema , Esmee de Jong

Herkansing :

 1. Albertien Hettinga , Marije Eelkema
 2. Carlijn Terpstra , Richt de Vries

Winnaars Teatsen, Zondag 13 Augustus, Sexbierum

Gisteren, Zondag 13 augustus, was het dan zo ver; Teatsen. Een combinatie van kaatsen en tennis. Het was een gezellige dag met veel deelnemers.

Winnaarsronde :

 1. Esther Jellema, Nick van der Walt en Jeanette Nieuwenburg
 2. Edine Outhuijse, Willem van Duijn en Cathinke Andela
 3. Murk Goodijk, Anno Roorda en Albert Nieuwenburg
  John Mons, Tamara de Bruin en Klaas kuiken

In de verliezersronde waren de winnaars als volgt:

 1. Jesper Faber, Danielle Kuiken en Romy van der Veen
 2. Catharina Ten Hagen, Wietse Vlietstra en Eedse de Vries.

Gefeliciteerd allemaal en bedankt voor jullie deelname. Het was een super dag!


Teake 1e prijs Heren 50+ A-klasse, Zaterdag 12 Augustus, St. Anna

Uitslag Heren 50 + A klasse :

 1. Ibo Nicolay, Doede Machiela , Teake van der Walt
 2. Piet Zondervan , Johan Hiemstra , Siebe Tolsma
Herkansing :
 1. Ludwig Seerden , Ate Bierma , Jan Fokke Mulder
 2. Anne de Vries , Evert Tolsma , Jacob van der Pol
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

ROMY EN HAAR MANNEN WINNEN 3E PRIJS FREULE, WOENSDAG 9 AUGUSTUS, WOMMELS

 • 1E OMLOOP GEWONNEN VAN BITGUM MET 5-1 6-6
 • 2E OMLOOP FREULE GEWONNEN VAN OUWE SYL MET 5-0 6-6.
 • 3E OMLOOP TEGEN REAHUS GEWONNEN MET 5-0 6-6. OP NAAR DE 4E OMLOOP, EEN STAAND NUMMER
 • GEWELDIG MANNEN. STRAKS HALVE FINALE TEGEN DRONRYP JAMMER, HET MOCHT NIET ZIJN, MAAR EEN MOOIE 3E PRIJS VOOR COACH ROMY EN HAAR MANNEN.

Complete uitslag was als volgt :

 1. DRONRYP
 2. LEEUWARDEN
 3. SEXBIERUM-PIETERSBIERUM
 4. FRANEKER
 5. WINSUM

Foto's gemaakt door Lieuwe Bosch


Marit 1ste prijs Pupillen meisjes B-klasse, Mantgum, Zondag 6-8-2023

Uitslag bij de meiden was als volgt :

 1. Marit Visser, Marrit de Witte
 2. Ilse Fenna Zoodsma ,Anne Lynn Keegstra
 3. Yellina Tilma, Mette Tilma
Uitslag en foto : Mem Folkje Oosterbaan-de Vries

Anna 2e prijs Dames 1e klasse, Zondag 6 Augustus,Kimswerd

Uitslag Dames Eerste Klasse (VF):

Winnaars ronde:

 1. Roelie Kroondijk , Corrie Kroondijk , Jennie Terpstra
 2. Anna Ennema , Andrea Kroes , Marije Hellinga
 3. Amarins de Groot , Larissa Smink , Noa Elzinga

Herkansing :

 1. Ineke van der Ploeg , Aluca Bouma , Mintje Meintema
Uitslag : Facebook Kaatsnieuws Redactie

V A K A N T I E - P E R I O D E

Vanwege de vakantie periode in de maand augustus zal het nieuws op zowel de website als op facebook minimaal zijn.

Wij wensen eenieder een Fijne vakantie toe


GEEF JE TIJDIG OP !!!


Kees en Johannes naar de PC , Woensdag 02 Augustus a.s.!!

  DEELNEMERS PC 2023 :

 1. Tjisse Steenstra , Renze Hiemtra , Hans Wassenaar
 2. Gert-Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra
 3. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta , Pieter Jan Leijenaar
 4. Paul Dijkstra , Steven Koster , Rick Minnesma
 5. Marten Bergsma , Kees van der Schoot , Hendrik Kootstra
 6. Remmelt Bouma , Allard Hoekstra , Evert Pieter Tolsma
 7. Bauke Triemstra , Hendrik Jan van der Velde , Riemer Hoekstra
 8. Haye Jan Nicolay , Hessel Postma , Patrick Scheepstra
 9. André van Dellen , Pieter Jan Plat , Jurrit Osinga
 10. Johannes van der Veen , Jorn Lars van Beem , Kevin Jordi Hiemstra
 11. Peter van Zuiden , Gerben de Boer, Willem Heeringa
 12. Patrick van Dellen , Thomas Dijkstra , René de Haan
 13. Corné Tuinenga , Bauke Dijkstra , Jelmer Miedema
 14. Jelle Attema, Gerrit Jan Duiven , Hendrik Bouwhuis
 15. Wierd Baarda, Michel van der Veen , Jari Visser
 16. Youri de Groot ,Jelle Cnossen ,Johan Sipma

Maandag 31 Juli werd er geloot, omtrent de parturen PC 2023, om 18.00 uur

D E    W E D S T R I J D L I J S T

Data :Kaatsnieuws Redactie en K.N.K.B.

Fiera 1e prijs Dames 1e klasse, Zondag 30 Juli, Hurdegaryp

Uitslag van de Dames eerste klasse :

 1. Fiera de Vries, Lotte Delgrosso,Wybrig Bakker
 2. Suzanna Allema,Rixt Blanke ,Moniek Lootsma

Meer foto's kunt u hier bekijken

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : https://kvreitsjehim.nl

Kees wint Heren HK, Zaterdag 29 Juli, Sexbierum

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma , Kees van der Schoot , Hendrik Kootstra
 2. Gert Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra
 3. Menno van Zwieten , Gabe Jan van Popta , Pieter Jan Leijenaar

Het was een fijne dag, en alle vrijwilligers......B E D A N K T !!!!

KLIK... Deze foto's zijn gemaakt door Lieuwe Bosch

Foto's : Lieuwe Bosch

Slot-partij Jeugd, 03 September , Stiens


Maud 2e prijs Schoolmeisjes A-klasse, Zondag 23 Juli, Zweins

De uitslag bij de dames was :

 1. Rikst Grijpstra, Hendrika Stegenga , Emma Porte
 2. Noëlle Hiddinga , Maud Scheffer , Ilse vd Galiën
Uitslag en foto: Mem Esther Jellema

Nick 1e prijs Jongens A-klasse, Zondag 23 juli, Jelsum

Uitslag Jongens A klasse del :

 1. Clive van der Weerdt, Stijn Vincken , Nick van der Walt
 2. Harmen Zuidema , Otte Algra , Jan Bandstra
Uitslag en foto : Mem Jelly Joostema

Kees 2e prijs Heren HK DEL , Zaterdag 22 Juli, Dokkum

Uitslag was als volgt :

 1. Gert Anne vd Bos, , Renze Pieter Hiemstra, Hendrik Kootstra
 2. Patrick van Dellen, Kees vd Schoot, Jurrit Osinga
 3. Menno van Zwieten, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar
Uitslag : Johannes van der Veen

Federatie Barradeel- partij, Vrijdag 21 Juli, Sexbierum

Na een geslaagde dag hebben we hier de uitslagen + foto's van deze mooie vrijdagmiddag

WELPEN JONGENS 18 partuur :

Winnaarsronde :

 1. Jan Bronger, Ried en Dirk Regeling, Winsum
 2. Ylan Wassenaar , Minnertsga en Jesse de Haan ,Minnertsga
 3. Jelmer Roorda ,Reduzum en Diemer Lont , St. Annaparochie

Verliezersronde :

 1. Ferre Westra , Ferwerd en Sander Feenstra , Ried
 2. Hendrik Arjen Alkema , Franeker en Ids van Wijngaarden , Hinnaard

WELPEN MEISJES, 10 partuur :

Winnaarsronde :

 1. Hester Rixt Bruining ,Wijnaldum en Evy Boonstra ,Harlingen
 2. Lisanne de Boer ,Tzum en Femke de Vries ,Sexbierum
 3. Senna Boomsma ,Minnertsga en Mirthe Hoitema ,Tzum

Verliezersronde :

 1. Minke de Vries ,Sexbierum en Elin Stroffelsma ,Easterein
 2. Mirthe Goodijk en Lyanne Hoitema

PUPILLEN JONGENS, 10 partuur :

Winnaarsronde :

 1. Imro v/d Meer ,St. Jacobiparochie en Gerlof Schuiling ,Oude Biltzijl
 2. Silvester v/d Molen ,St. Jacobiparochie en Lucas Vlieger ,Harlingen
 3. Daan Wobbes ,St. Jacobiparochie en Alex Boonstra ,St. Jacobiparochie

Verliezersronde :

 1. Rimar Kaper ,St. Annaparochie en Douwe Hoekstra ,Menaldum
 2. Rouke Sjoerd Sinnema ,Franeker en Jouke Johannes Hoornstra ,Beetgum

PUPILLEN MEISJES, 6 partuur (poulekaatsen) :

 1. Bente v/d Woud ,Berlikum en Nikkie Bijlsma ,Menaldum
 2. Marrit Hoekstra ,Scharnegoutum en Janna Krol ,St. Annaparochie

SCHOOLMEISJES/-JONGENS en JONGENS, 10 partuur :

Winnaarsronde :

 1. Lieke Triemstra ,St. Jacobiparochie en Sigert Bouma ,Huins
 2. Rianne v/d Walt ,Sexbierum en Mike Vlieger ,Harlingen
 3. Sietse Hoekstra ,Hallum en Klaas Merijn v/d Brug ,Beetgum

Verliezersronde :

 1. Rudmer Koopmans ,Kimswerd en Thomas Rinia ,Wons
 2. Justen Boonstra ,Harlingen en Theunis Wytze Ynema ,Easterein

Alle vrijwilligers bedankt en een fijn weekend!

Uitslagen en foto's : Sigrid Post

W E L K O M !!!!!

Met dank aan de vrijwilligers liggen alle velden er mooi bij alle parturen kunnen morgen los op de federatie in Sexbierum. Welkom..

Tekst en foto's : Marie vd Ploeg

Einde Competitie kaatsen !!


Vakantie !!!


Vers van de pers!!

Gisteravond , dinsdag 18 juli, is er in Hitzum geloot voor de ald meiers-partij, aankomend weekend.

Foto's : Lieuwe Bosch

Anna 1e prijs Dames 1e klasse, Maandag 17 Juli, Makkum

De dames en heren 1ste klas waren op maandag 18 juli 2023 te gast op kaatsveld de Seize tijdens de Makkumer Merke. Het zijn de traditionele door elkaar loten wedstrijden

Uitslag Dames Eerste klasse :

 1. Anna Ennema, Corrie Kroondijk, Jennie Terpstra (koning)
 2. Roelie Kroondijk , Lotte Delgrosso, Rixt Wijnia
 3. Wybrig Bakker , Andreas Kroes ,Noa Elzinga
Uitslag en foto's : Kaatsnieuws Redactie

100-JARIGE JUBILEUM PARTIJ FEDERATIE BARRADEEL, TZUMMARUM

Femke, Minke en Jan wonnen namens Sexbierum een prijs.

Geen code geel wat het weer aangaat op de jubileum kaatspartij van federatie Barradeel 100 jaar in Tzummarum, 11 lijsten werden onder schitterende weersomstandigheden afgewerkt door Geert Faber en Gerrit Monsma en Theo Draijer als leidinggevenden en de prijzen werden vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur uitgereikt aan de volgende winnaars per categorie:KABOUTERS( 10 parturen ):

 1. Dana Terpstra ,Minnertsga en Jitse Hamstra ,St.-Anne
 2. Rymer Visser ,Minnertsga en Brend Westra ,ST.-Anne
 3. Ingmar Wassenaar ,Minnertsga en Joanna Zijlstra ,Tzummmarum

HERKANSINGS ronde:

 1. Thyme Boomsma ,Minnertsga en Feline Dijkstra ,Tzummmarum
 2. Luuk Reitsma ,Tzummarum en Ilse Buurstra ,St.-Jacob

WELPEN MEISJES 4 parturen:

 1. St.- Anne : Zainab Din, Lente Groeneveld en Shabnam Mahmoud
 2. KV Twa doarpen Dios Sexbierum/Pietersbierum : Femke de Vries en Minke de Vries

WELPEN JONGENS 4 partuur:

 1. Tzummarum : Timo de Vries, Hielke Huizinga en Jaysen Zijlstra
 2. Minnertgsa: Kars Andringa, Jesse de Haan en Ylan Wassenaar

WELPEN INDIVIDUEEL :

 1. Niek Helvrich , Harlingen
 2. Donny Mateu v/d Schoot ,Harlingen
 3. Marte Wassenaar, Minnertsga

PUPILLEN MEISJES: 3 partuur:

 1. V.V.V. Tzummarum :Senne-Bett Monsma, Elin Talsma en Wietske Huizinga

PUPILLEN JONGENS 5 partuur:

 1. St.-Anne: Rimar Kaper, Alrik Wijngaarden en Melle Binnema
 2. St.-Jacob: Eduard Teitsma, Silvester v/d Molen en Imro v/d Meer

PUPILLEN JONGENS INDIVIDUEEL:

 1. Alex Boonstra ,St.-Jacob
 2. Roan Bruinsma ,Minnertsga
 3. Damian Duursma ,Harlingen
 4. Lasse Boomsma ,Minnertsga

SCHOOLJEUGD INDIVIDUEELl:

 1. Lieke Triemstra ,St.-Jacob
 2. Sven Alkema ,Harlingen

DAMES:

 1. Sjoke de Haan ,Minnertsga
 2. Maaike Joostema ,Minnertsga

HEREN JONGSTE KLASSE:

 1. Remco Schiphof ,St.-Jacob
 2. Rein S Faber ,Minnertsga
 3. Henk de Vries ,Minnertsga

HEREN OUDSTE KLASSE:

 1. Doede Machiela ,St.-Anne
 2. Simon de Groot ,Harlingen
 3. Jan Volbeda ,Sexbierum

HEREN AFDELING 4 partuur:

 1. Minnertsga : Chris (K) - en Jacob Wassenaar en Geert Andringa
 2. Minnertsga : Gerard Sinnema, Willem Hein de Haan en Jacob Faber

Allen gefeliciteerd namens Federatie Barradeel, en bedankt voor jullie deelname op deze 100 jaar jubileum kaatspartij. de afdeling Tzummmarum bedankt voor de organisatie. we kunnen terugkijken op een zeeeeeeeeeer geslaagde kaatsdag.

Uitslagen : Facebook Federatie Barradeel
Foto's : Alfred Miedema

Remco, Rindert en Nick 2e prijs Jongens Afdeling, Zondag 16 Juli, Makkum

Uitslag Jongens afdeling Zilveren Zwaan partij :

 1. Leeuwarden: Harmen Zuidema , Redmer Lars van der Kooi | Otte Algra
 2. Sexbierum: Remco Post , Rindert Zijlstra , Nick van der Walt
 3. Makkum: Clive van der Weerdt , Leon Smink , Luuk Zwaagstra
 4. Reduzum : Symen Miedema, Thijs van Dijk, Lars Tijssen
Uitslag en foto : Romy van der Veen

Fiera 2e prijs Dames HK DEL, Zondag 16 Juli, Huizum

Uitslag Dames Hoofdklasse del:

 1. Wybrig Bakker , Anne Monfils, Iris Oosterbaan
 2. Ilse Tuinenga, Rixt Fokkema , Fiera de Vries
 3. Roelie Kroondijk, Foke Jil Bakker , Lisanne Scharringa
Uitslag en foto: Kaatsnieuws Redactie

De uitslagen waren als volgt :

Winnaars ronde:

 1. Anniek Punt (K), Rody Kuiper, Margje Buren
 2. Femke de Jong, Merlke Visser, Pytrik Visser
 3. Renske Vink, Patricia Westra, Aukje Kuiken

Verliezers ronde :

 1. Petra Bijlsma, Cathinka Andela, Caroline Vlietstra
 2. Romy van der Veen, Myrte Herrema, Aukje Kuiken-Hoeksma
 3. Jolanda Fokkema, Jildou Jansen, Nynke Jukema

Het geheel werd geleid door onze 2 wedstrijdleiders, die hun handen er vol aan hadden :

Wat hebben we AFGELOPEN ZATERDAG 15 jULI weer een machtig mooie dag gehad, met spannende partijen en mooi weer op een stevige bui na. We willen iedereen bedanken voor de gezelligheid👍👌😅 de prijswinnaars houden jullie nog van ons tegoed. Deze partij kunnen we niet organiseren zonder onze geweldige sponsoren. Lamb Weston, Oosterbierum heeft deze dag de patat gesponsord en Slagerij Hiemstra, Sexbierum de bakplaat voor onze overheerlijke hamburgers, deze ontbreken in het rijtje hieronder.Uitslagen en foto's : Facebook Kaatschickies

Fiera 3e prijs Dames 1e klasse, Zaterdag 15 Juli, Hallum

Uitslag Dames 1e klasse :

 1. Roelie Kroondijk , Corrie Kroondijk , Jennie Terpstra,
 2. Moniek Lootsma , Rixt Blanke, Marsha Broersma
 3. Wybrig Bakker , Lotte Delgrosso , Fiera de Vries

Herkansing :

 1. Berber van der Goot , Suzanna Allema , Brecht Renema
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Takomst-partij, vrijdag 14 Juli, Sexbierum

alle deelneemers en deelneemsters alle deelneemers en deelneemsters

Vandaag 14 juli vormde het kaatsveld in Sexbierum / Pieterbierum het decor voor de 40ste editie van de Takomstpartij. De meisjes en jongens kunnen hun plek op de wedstrijdlijst verdienen door koeken te verkopen dit jaar was het goede doel de Skulp er hebben ze in totaal 4700 euro opgehaald.

Het staat in het teken van de sterken kaatsen voor de zwakken. Kaatsvereniging DIOS / De Twa Doarpen organiseerde deze wedstrijd nu voor de derde keer zij hebben hem overgenomen van Oosterbierum.

Uitslag Takomst Partij Meisjes:

 1. Yannah Palma - Tzum , Marije Bokma - Stiens , Gerbrich Koster - Tzum
 2. Sophie Kroondijk - St. Annaparochie , Rigt van der Velde - Goënga , Noa Elzinga - Bolsward
1E MEIDEN 2e Meiden

Uitslag Takomst Partij Jongens:

 1. Wiebe van Wier - Peins , Silvan Elzinga - Bolsward , Tijmen Bijlsma - Bolsward
 2. Pieter den Breejen - Arum , Bjorn Idsardi - Dronrijp , Nick van der Walt - Sexbierum
 3. Clive van der Weerdt - Makkum, Rindert Zijlstra - Pietersbierum , Jelvin Kaper - Sint Annaparochie
1e prijs Jongens 2e prijs Jongens 3e prijs Jongens

De opname die is gemaakt door de drone van Bauke Postma vindt u hier , scan de QR-code..:


de blokjesleggers

Foto'shoot gemaakt door Romy Postma, tijdens de Takomstpartij

Verslag : Henk Hempenius
Foto's : Romy Postma

Brandon en Rianne 2e prijs Schooljeugd ,Federatie Barradeel-partij,
Vrijdag 14 Juli, Harlingen

Vrijdag was de Regio-Federatie kaatspartij in Harlingen, bijna 60 kaatsers op de lijst uit diverse dorpen en steden. om half 9 viel de laatste slag en konden de prijzen uitgereikt.

De volgende deelnemers vielen in de prijzen:

welpen jongens en meisjes 10 parturen:

De Winnaars:

 1. Niek Helvrich - Harlingen en Jesse de Haan - Minnertsga
 2. Jaysen Zijlstra - Tzummarum en Sander Feenstra - Ried
 3. Sven Odilphi - Harlingen en Thys Jansen - Mantgum

Herkansing :

 1. Hendrik Arjen Alkema - Franeker en Marco Mast - Hallum
 2. Donny Mateu v/d Schoot - Harlingen en Hielke Hoekstra - Hallum

Pupillen jongens en meisjes 11 parturen:

 1. Jesse Moos , Reduzum en Rudmer Jesse Joustra ,Wommels
 2. Senne Bett Monsma en Imco Jensma beide Tzummarum
 3. Silvester v/d Molen St.-Jacob en Nikkie Bijlsma Menaam

Herkansingsronde:

 1. Brent v/d Wal ,Raerd en Damian Duursma ,Harlingen
 2. Dayley Hoekstra ,Arum en Bram Postma ,Leeuwarden

Schooljeugd jongens en meisjes 8 parturen:

 1. Harmen Postma ,Leeuwarden en Mike Vlieger ,Harlingen
 2. Brandon Cuttress en Rianne v/d Walt beide Sexbierum

Herkansingsronde :

 1. Rudmer Koopmans Kimswerd en Schelte Boonstra Spannum

Gefeliciteerd allemaal, en de organisatie van KV Eendracht uit Harlingen BEDANKT!!! op naar volgende week in Sexbierum waar de laatste Regio Federatie kaatspartij van Federatie Barradeel is op 21 juli om 16,00. uur. ZEGT HET VOORT !!

foto's van prijswinnaars komen zo snel mogelijk!


Alweer de laatste Kabouter-training, Woensdag 12 Juli

Afgelopen woensdag 12 juli was alweer de laatste kaboutertraining van dit seizoen.

Met Sijtse Kloosterman als Trainer hebben Bram v/d Oord, Ferre Volbeda, Ilse Nieuwenburg en Femke Roorda na afloop een mooie medaille gekregen.

Graag zien wij deze toppers volgend seizoen weer bij de kaatstraining aanschuiven!

Uitslag en foto's : Sigrid Post

Welk steentje draag jij bij?

De afgelopen weken werden we binnen onze prachtige sport geconfronteerd met negatieve gedragingen in en rond de diverse velden.
Het bondsbestuur en de bondsmedewerkers zijn hierbij actief betrokken door gesprekken met diverse betrokkenen.
Hierbij roepen we iedereen op om je eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
Houd het plezierig op het veld met respect voor elkaar, daarbuiten maar ook digitaal!


Wij hebben een eigen webshop!!!!

nieuwtje

screenshot webshop

Sinds kort hebben we een WEBSHOP. Via deze webshop bij Muta Sport kan men kleding bestellen met ons logo er op.

Kijk op onze website. Boven in het menu, vindt u de WEBSHOP

De rechtstreekse link naar de webshop is :
https://detwadoarpendios.teamshop.club/


Online betaling wedstrijd opgave K.N.K.B.

Seizoen 2023

Het seizoen staat op punt van beginnen!

Opgeven via de KNKB site is weer mogelijk voor alle wedstrijden. De eerste fanatieke kaatsers staan zelfs alweer op de aanmeldlijst. Prachtig!

Let op! Er zijn wat wijzigingen in de aanmeldroute dit seizoen.

Dit jaar is de aanmelding pas definitief nadat de online betaling heeft plaatsgevonden.

Hoe kan er worden aangemeld?

 1. Ga naar knkb.nl/wedstrijden
 2. Selecteer de juiste wedstrijd
 3. Klik op aanmelden en vul de gegevens in. (bondsnummer, geb. datum en e-mail), klik nogmaals op aanmelden.
 4. Er volgt een nieuwe pagina waar de knop betaal zichtbaar wordt.
 5. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail en sta je op de aanmeld lijst.

Mochten er vragen ontstaan neem dan gerust contact op met het bondsbureau; info@knkb.nl of 0517- 74 51 00


Iets voor jou??


W i s t     U     D a t     ?

nieuw sponsorplan


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2021) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden van dat betreffende jaar.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)