Heinz Palsma 3e prijs, Langhout-partij, St.Annaparochie, Zaterdag 19 Januari

Heinz kaatste vandaag tesamen met de dames, weer eens iets anders. Hij behaalde de 3e prijs

Foto helaas niet voorradig

De uitslagen kunt u hier vinden

Info : Heinz Palsma


Minke Jansen wint kerstoernooi Wallball Ladies 35+ Kimswerd

Op zaterdag 22 december was nog nét een gaatje in de agenda’s van de Ladies 35+ gevonden voor een echt kersttoernooi in Kimswerd. Na drie rondes is er met alle deelnemers een zelfgemaakt kerstdiner gegeten. Na het heerlijke eten gingen de dames weer in de benen voor nog twee partijen.

Er is gespeeld met steeds wisselende maten en tegenstanders. Zoals het hoort, was het weer ontzettend spannend wie er deze keer met de prachtige krans, gemaakt door Feikje van der Duim, naar huis mocht. De terechte winnaar in Kimswerd was Minke Jansen uit Sexbierum. Ze speelde goed en het lijkt of ze wat rustiger in haar spel is geworden.

De tweede prijs ging naar de debutant: Doete de Groot uit Raerd. Doete werd iedere partij beter. Selma Bierma uit St. Jacobiparochie pakte de derde prijs. Selma heeft kaatsgenen en een goed balgevoel.

De poedelprijs was deze keer voor Gerrie Talsma uit Achlum. Gerrie nam deze prijs, zoals we dat van haar kennen, met eenglimlach en voorzien van het nodige commentaar in ontvangst.

Het was weer een zeer geslaagde muurkaatsmiddag in Kimswerd. Het volgende toernooi Ladies 35+ in Kimswerd is op zondag 3 februari 2019 om 13.00 uur.

Uitslag:

 1. Minke Jansen (Sexbierum)
 2. Doete de Groot (Raerd)
 3. Selma Bierma (St. Jacobiparochie)

poedelprijs: Gerrie Talsma (Achlum)

Info en fotos'' : Facebook Wall Ball Kimswerd


Fiera in de prijzen bij Belgium Open Wall Ball, weekend 06-en 07 Januari 2019

Dit jaar ,net als het vorige jaar ,vond het plaats in Huissignies, , dit ligt in het Franstalig deel (Wallonie) van België op bijna 400 km van Sexbierum.

Fiera de Vries speelde hier in de dubbel samen met Corrie Kroondijk namens Score Wallball Academy tegen het Belgische One Wall Killshot Club.

Dit sterke dubbel speelde niet alleen in hun eigen leeftijdscategorie -17, maar ook in die van -19.

Zaterdag 06 Januari 2019 stond voor hen eerst de categorie -19 op de agenda. Na de finale mochten zij hier de hoogste trede op het podium betreden. Vandaag , zondag 07 Januari, wisten zij wederom de 1e prijs te behalen in hun eigen categorie, -17.

de 1e prijs in de -19 klasse
de 1e prijs in de -19 klasse

Foto''s en tekst : facebook Desiree Seerden


Data regioledenberaden en ALV bekend

De regioledenberaden in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering (ALV):

 • Dinsdag 22 januari
 • Donderdag 24 januari
 • Maandag 28 januari
 • Woensdag 30 januari

De locaties worden nader vastgesteld


De ALV van de KNKB zal plaatsvinden op donderdag 14 maart in Recreatiecentrum Bloemketerp.


Tiedema Droogtechniek Dutch Open op 26 en 27 januari

In januari komt de Europese top van het wallball naar Nederland voor het Tiedema Droogtechniek Dutch Open. Ook de Nederlandse toppers zullen meedoen aan dit mooie internationale toernooi. Het toernooi is beide dagen gratis toegankelijk voor publiek.

Wallballers die aan het toernooi mee willen doen kunnen zich t/m 17 januari opgeven via: toernooi.nl.


Heinz Palsma 4e prijs Postale-partij, St.Anna, Donderdag 27 December

Afgelopen Donderdag was er de laatste zaalkaatspartij van 2018 in St.Anna.

Traditiegetrouw was dit een door-de-weekse dag tussen kerst en oud- en nieuw en werd deze dag gesponsord door de Postale.

Heinz Palsma won in de B2-klasse de 4e prijs

We hadden uiteindelijk 54 deelnemers en zaten dus vol. Een prachtige opkomst! Dit hopen wij in 2019 ook voort te zetten.

Onze volgende partij is op 19 januari 2019.

De uitslagen vindt u hier:


Klassementen KNKB 2018

Heren 1e klasse :

 1. Hyltje Bosma (18pt)
 2. Jelte Visser (17pt)
 3. Willem Heeringa (16pt)
 4. Remmelt Bouma (16pt)
 5. Pier Piersma (14pt)
 6. Haye Jan Nicolay (14pt)
 7. Elgar Boersma (14pt)
 8. Pieter van der Schoot (12pt)
 9. Tsjerk Elsinga (12pt)
 10. Arnold Zijlstra (11pt)

Heren 2e klasse :

 1. Stefan van der Meer (6pt)
 2. Paul Dijkstra (6pt)
 3. Gabe-Jan van Popta (6pt)
 4. Johannes van der Veen (5 pt)
 5. Sip Jaap Bos (5pt)
 6. Wiebe Wessel Bos (5pt)
 7. Rene de Haan (5pt)
 8. Bouke Willem Tuinman (5pt)
 9. Wybren Postma (4pt)
 10. Jan Sipke Tuinman (4pt)

Heren Junioren :

 1. Marten Bergsma (11pt)
 2. Laars Pieter van Straten (9pt)
 3. Hielke Beijering (9pt)
 4. Wiebe Dijkstra (7pt)
 5. Patrick van Dellen (6pt)
 6. Durk Ennema (5pt)
 7. Jan-Sjouke Weewer (5pt)
 8. Pieter van der Schoot (5pt)
 9. Erwin Zijlstra (5pt)
 10. Andre van Dellen (4pt)

Meisjes :

 1. Corrie Kroondijk (30pt)
 2. Larissa Smink (27pt)
 3. Fiera de Vries (27pt)
 4. Anouk Smink 924pt)
 5. Roelie Krrondijk (24pt)
 6. Anna Ennema (22pt)
 7. Rixt Wijnia (21pt)
 8. Selma de Boer (19pt)
 9. Naomi Wiersma (17pt)
 10. Marije Bodde (16pt)

Pupillen Jongens :

 1. Jelvin Kaper (25pt)
 2. Iwan Hiddinga (29pt)
 3. Stijn Scheffer (24pt)
 4. Jurre Reitsma (19pt)
 5. Enrico Post (18pt)
 6. Jaimy Koel (18pt)
 7. Nick van der Walt (18pt)
 8. Hjalmar Dijkstra (17pt)
 9. Jardo Sterkenburg (15pt)
 10. Jesse Greidanus (14pt)(

Gegevens afkomstig uit de KEATS December 2018


Jaarafsluiting 55+ met Kerstpartij

Jan Volbeda 2e prijs A-klasse 55+

Met 96 kaatsers sloten de 55-plussers het jaar traditioneel af met de Kerstpartij. De laatste jaren werden hier nog de laatste punten voor het eindklassement nog gescoord en zorgden voor de beslissing. Dit jaar echter was de winnaar in de persoon van Ludwig Seerden uit Franeker al bekend.

De winnaars vlnr:
Ludwig Seerden (winnaar eindklassement), Anne van der Werf,
Jan de Jong en Klaas Postma

Ludwig ontving uit handen van Piet Bosgraaf de wisseltrofee. Met een wedstrijd minder gespeeld en 8 punten voorsprong op nummer 2 Piet Stellingwerf uit Harlingen was het verschil overduidelijk. Beide mannen kregen evenals de nrs. 3 Tjeerd de Jong uit Witmarsusm en nr. 4 Johan van der Veen uit Oentsjerk een rollade. Freek Kuipers uit Drachten werd 5e en krijg zijn rollade thuis gebracht.

De winnaars van de afgelopen 3 jaren ontvingen nog een herinneringsteken. Het ging hier om Jan Houwer (2015), Tjeerd de Jong (2016) en Tom Zuiderhof (2017).

Er werd daarnaast ook nog gestreden om de dagprijzen. Hieronder de winnaars:

A-klasse

1. Jan de Jong Menaam (21-4 18-6)
2. Jan Volbeda, Sexbierum (21-4 18-10
3. Roel Sijbesma Easterein (21-6 18-4)
4. Germ Hallema Jorwert (21-6 18-6)
5. Ludwig Seerden Franeker (21-8)
6. Jan Houwer Bolsward (21-10)

B-klasse

1. Klaas Postma Heerenveen (21-4)
2. Jan Bootsma Wommels (21-7)
3. Lammert Miedema Diemen (21-9)
4. Piet Bierma Dronten (21-11)
5. Jan Spoelstra Franeker (21-12)

C klasse

1. Anne van der Werf Sneek (21-9)
2. Jan de Jong Dronryp (21-10 18-2)
3. Sjoerd Nicolai Witmarsum (21-10 18-10)

Piet Bosgraaf en Ludwig Seerden

De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met muziek van Jan Houwer en Evert Heeg. Ook was er nog een buffet van de plaatselijke Chinees wat iedereen zich goed liet smaken.

De volgende wedstrijd is op 2 januari 2019 in sporthal de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur.

(Bron: Peter Siemensma). Bron : www.kaatsen.nl


Noflike Krystdagen & In Lokkich Nijier


Sinterklaas presentjes Vrijwilligers KV en AVC

Het begint inmiddels traditie te worden om de vrijwilligers te bedanken aan het eind van het jaar middels een sinterklaas pakket. Ik kan niet namens de vele anderen spreken, maar vanuit mijn kant, wordt dit ten zeerste gewaardeerd.

Net als wat het gedicht al verwoord, het is een fantastisch iets dat de kaatsvereniging en de voetbalvereniging zo goed tesamen op hun vrijwilligers letten.., en samenwerken.

Sinterklaas komt natuurlijk ieder jaar,
maar zag dit jaar weer veel mensen tegenover elkaar.
In discussie over zijn zwarte piet,
dat doet hem allemaal veel verdriet.

Alle groepen hebben hun eigen idee,
samenwerken hoort daar niet bij nee.
Sommige mensen meoeten zich dan echt schamen,
waarom kan het niet eens een keer samen?

Kijk nu eens hoe ze het in Sexbierum doen,
daar wordt het langzaam een groot legioen.
Niet meer kiezen voor de Twa Doarpen/D.I.O.S. of A.V.C.,
maar we doen gewoon met alle twee mee.

In de kantine, langs de lijn of in het veld,
het maakt niet meer zoveel uit wie er belt.
Samen gaan ze er steeds meer tegenaan,
en zullen ze er voor elkaar staan.

Dit maakt sint ontzettend blij,
niet meer kiezen voor een partij.
Maar voor het dorp en de gemeenschap,
dat is toch zo ontzettend knap

Samen veelmensen weten te plezieren,
samen een vrijwilligersfeest vieren.
Samen lijnen leggen voor het kaatsen,
samen de voetbalgoals verplaatsen.

Is het nu paars, blauw of wit,
sint weet dat het in Sexbierum goed zit.
Want hoe meer het samen gaat,
hoe sterkernhet daar straks staat.

En daarom voor jullie weer wat geschenken,
omdat wij als clubs denken.
Dat jullie altijd voor ons klaar staan,
en daardoor juist de samenwerking is ontstaan.

Namens de bestuurpieten, KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. en A.V.C.


Klassements winnaars Jeugd 2018, Federatie Barradeel

De federatie Barradeel had de jaarlijkse najaarsvergadering op vrijdag 30 november yn de Bijekoer yn Winaam.

Daar worden dan standaard ook de klassementswinnaars van 2018 bekend gemaakt.

De volgende jeugdkaatsers vielen in de prijzen:

Welpen :

 1. Mark Reitsma Tzummarum en Aisha Mahmoud St.-Anne
 2. Sijtse Kloosterman Sexbierum en Brandon Cuttress ,Sexbierum

Pupillen:

 1. Sophie Kroondijk , St.-Anne
 2. Davy de Haan , Harlingen
 3. Koos Jorna , Harlingen

Schooljeugd :

 1. Otte Algra ,Leeuwarden
 2. Harmen Zuidema ,Minnertsga
 3. Dido Iedema ,St.- Anne en Jort Monsma ,Tzummarum

Allemaal gefeliciteerd namens het bestuur van Federatie Barradee

Daarna volgde nog een vergadering ,en voorzitter Theo Draijer ging met een rap tempo door de agenda.
2 vrijwilligers werden in het zonnetje gezet met een bos bloemen voor de inzet voor de Federatie Barradeel:

 • Eedse de Vries, die altijd de loting verzorgt
 • Alfred Miedema voor zijn inzet voor de Facebook pagina aankondigingen wedstrijden en uitslagen

Het bestuur gaat in een korte winterslaap en daarna weer bezig met de wedstrijd agenda vooor 2019. allen alvast goede kerstdagen en een sportief 2019 toegewenst

Bron : Facebook Federatie Barradeel


Maud Scheffer , Fiera de Vries, Kees van der Schoot , Alexander Post en Taeke van de Walt
in de prijzen op Tiedema NK Wallball,
Zondag 11 November, Franeker

Het TIEDEMA NK Wallball krijgt inmiddels een vast plekje op de kaatsagenda in het winterseizoen van KNKB. De organisatie was tevreden met ruim 140 jeugdspelers en senioren tijdens het NK wallball. Bij de jeugd was het vooral genieten van het snelle spel en de tactiek, maar ook genieten van de zeer gedreven kaatsers.

In het winterseizoen wordt tegenwoordig steeds meer getraind en dit is in de praktijk ook te zien. Bij de senioren kaatsten oud PC-winnaars mee zoals Klaas Anne Terpstra, Hans Wassenaar, en niet de vergeten de kampioenen van het verleden Marike Beckers en Miranda Scheffer. Bij de dames stalen Anne Monfils en Marrit Zeinstra de show.

Hoofdbestuurslid Johannes Siegersma van de KNKB: “We hebben nu internationale afspraken gemaakt over de wedstrijdagenda van het wallbal-kaatsen. Per maand is er nu een internationaal toernooi zodat er een juiste balans is voor de kaatser. Daarom is de Dutch Open nu verschoven naar eind januari”. Op 15 en 16 december is er een internationaal jeugdtoernooi in De Trije in Franeker.

De verschillende uitslagen waren als volgt :

Meisjes 011 :

 1. Anna Lotte van Beem en Maud Scheffer
 2. Rianne Osinga en Jildou Sterk
 3. Nathalie Andringa en Jildau de Vries

Meisjes O13 :

 1. Noa Elzinga en Lisanne Scharringa
 2. Marit Feenstra en Jeanette Kramer

Meisjes O15:

 1. Senne Idsardi en Iris Veltman
 2. Foke Jil Bakker en Gerde Lycklama À Nijeholt
 3. Ilse Marije van Beem en Jessie Rekker

Dames:

 1. Marike Beckers en Miranda Scheffer
 2. Anne Monfils en Marrit Zeinstra
 3. Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
 4. Annelien Broersma en Nelie Steenstra

Dames 35+:

 1. Boudie Bierma en Anneke Westra
 2. Nynke Beimers en Jolanda Idsardi

Jongens O11:

 1. Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga
 2. Brent Jesse van Beem en Jorrit Palma
 3. Lieuwe van der Kamp en Jort De Kroon
 4. Daan Kooistra en Jelke Veldhuis

Jongens O13:

 1. Sjouke Beimers en Bjorn Idsardi
 2. Iwan Hiddinga en Jaimy Koel
 3. Jelmer Foppe Drijfhout en Matthys Renema
 4. Menno Johnson en Brent Timmerman

Jongens O15:

 1. Justin Krottje en Jurrit Osinga
 2. Steven Koster en Rick Minnesma
 3. Marten Leijenaar en Edgar van Wigcheren
 4. Dylan Koel en Leon Wijning

Heren:

 1. Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
 2. Pieter Jan Leijenaar en Karel Monfils
 3. Jasper Boomsma en Kees van der Schoot
 4. Jelmer Siegersma en Corné Tuinenga

Heren 45+:

 1. Erik Bakker en Simon de Groot
 2. Cornelis Poelstra en Johannes Siegersma
 3. Klaas-Anne Terpstra en Abe Visser
 4. Alexander Post en Taeke van der Walt

Info en fotos : www.knkb.nl


Hoe no fierder yn keatslân!

Kommende wike, te begjinnen op tiisdei 30 oktober, sil de KNKB mei de ferienings te set oer hoe’t it no fierder moat yn keatslân en oft it ek better kin en moat. Oer de fraach oft it ek better kin hoege je net folle nei te tinken, want it kin altyd better. It binne de saneamde regioledeberieden. Eartiids hienen wy it oer it lede berie.

Wa’t witte wol hoe’t de KNKB flagge der hjoeddedei foar hinget kin :

 • tiisdei 30 oktober te rjochte yn it Fean
 • tongersdei 1 novimber yn Anjum
 • moandei 5 novimber yn Wommels
 • woansdei 7 novimber yn Seisbierrum

Leden lit de fûgels net oer it net fleane...Praat mei en lit fan jim hearre as jim wiis binne mei it spultsje. Net stinne mar der hinne!

Tekst : Gedeeltelijk van www.kaatsen.nl
Illustratie van : www.kaatshistorie.nl


Hoe luidt het kaatsregelement ook alweer?

In het Kaatsreglement van de KNKB vindt u onder andere informatie over:

 • Spelregels
 • Kledingvoorschriften
 • Gebiedsindeling
 • Rankingregels
 • Kaatshandschoen

Klik hier om het KNKB-kaatsreglement 2018 te downloaden.


Einde seizoen 2018

Het kaatsseizoen 2018 is weer ten einde, er waren weer veel successsen voor onze kaatsvereniging. Ook de Jeugd is zeer enthousiast bezig met het kaatsen, wat uiteraard een groot plus punt is.

Hopelijk kaatsen de jonge kaatsertjes die nu op het Fliet aan het trainen zijn geweest, eerdaags op de velden

Uiteraard gaat het muurkaatsen gewoon door. Deze is niet seizoen gebonden!!

Alle successen van Jong en Oud zijn uiteraard bewaard. U kunt deze van de afgelopen jaren allemaal vinden
onder NIEUWS ARCHIEF in het menu van onze website.

Kijk hier eens naar. Het is een genot om al die jonge kopjes weer eens te zien, van de nu alweer grote Dames en Heren

In Februari 2019 beginnen de jeugd trainingen weer.
Houdt Facebook en/of onze website in de gaten voor meer informatie.

De fotos zijn gemaakt op het fliet dit jaar in April


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)