Maud, Nick en Hendrieke in de prijzen Tiedema NK Wallball

Franeker - Kees van der Schoot en Pieter Jan Leijenaar zijn de grote winnaars geworden van het Tiedema NK Wallball. De finale was een waar spektakelstuk tegen Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. Van der Schoot nam junior Pieter Jan Leijenaar bij de hand en bracht hen beide naar grote hoogte. Steenstra en Wassenaar waren de grote favorieten voor de titel bij de heren senioren. In de derde en beslissende set kwam het duo met 5-0 achter. Met vechtlust kwamen de mannen terug en de winst leek voor het grijpen. Kees van der Schoot stond op en besliste met sterk spel de finale.

Bij de dames waren Anne Monfils en Marrit Zeinstra de grote winnaars. In de finale werd het duo Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot verslagen.In de halve finale wonnen Monfils/Zeinstra nipt van Marieke Beckers en Miranda Scheffer. In de derde set werd het zelfs 24-24 waarna de junior dames het laatste punt wonnen. De ervaring van Beckers en Scheffer was net niet voldoende om de finale binnen te stappen.

Het Tiedema NK Wallball startte met meer dan 150 deelnemers en dat waren er 30 meer dan vorig jaar. Er werd gekaatst in elf categorieën. In Franeker werden voor het eerst de nieuwe wallball banen in gebruik genomen. Het wallball is ook in Fryslân ongekend populair aan het worden. Op 25 en 26 januari 2020 wordt de Tiedema Dutch Open gespeeld, waar naar verwachting veel buitenlandse spelers zullen komen.

Prijswinnaars :

Meisjes O11 :

 1. Marrit Bruinsma , Dronryp, en Maud Scheffer , Sexbierum
 2. Noelle Hiddinga, St.-Annaparochie en Rianne Osinga, Engelum

Jongens 011:

 1. Bauke Jetze Kalsbeek en Pieter Miedema beiden Stiens
 2. Dennis Bida en Stijn de Haas beiden Stiens

Meisjes O13 :

 1. MAud Hellinga en Linda van der Meer beiden Dronrijp
 2. Suzanne Allema, Niawier en Selma van der Wal, Menaldum

Jongens 013

 1. Jelvin Kaper, St.-Annaparochie en Nick van der Walt, Sexbierum
 2. Iwan Hiddinga, St.-Annaparochie en Jaimy Koel, Harlingen

Meisjes O15 :

 1. Senna Idsardi en Iris Veltman beiden Dronrijp
 2. Noa Elzinga, Bolsward en Lisanne Scharringa, Dronrijp

Jongens 015 :

 1. Marten Leijenaar, Exmorra en Rick Minnesma, Dronrijp
 2. Sjouke Beimers, Beetgum en Bjorn Idsardi, Dronrijp

Jongens O17 :

 1. Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma beiden Dronrijp
 2. Jurrit Osinga, Engelum en Steven Koster, Beetgum

Heren :

 1. Kees van der Schoot, Leeuwarden en Pieter Jan Leijenaar, Exmorra
 2. Hans Wassenaar, Leeuwarden en Tsjisse Steenstra, Beetgummermolen

Dames :

 1. 1e Anna Monfils en Marrit Zeinstra beiden Groningen
 2. Harmke Siegersma, Berlikum en Hendrieke van der Schoot, Sexbierum

Dames 35+ :

 1. Boudi Bierma en Anneke Westra beiden Kimswerd
 2. Janny Yntema, Witmarsum en Hiltsje Klaversma, Bolsward

Heren 45+ :

 1. Klaas Anne Terpstra en Abe Visser beiden Minnertsga
 2. Cor Poelstra, Minnertsga en Johannes Siegersma, Berlikum
Foto en tekst: KNKB site

Brandon, Mare en Remco in de prijzen Federatie Barradeel 2019

Vanavond voorafgaand aan de najaars vergadering op Vrijdag 15 November werden de prijzen uitgereikt voor de beste federatie kaatsers van de Federatie Barradeel.

Bij de Welpen was de 1e prijs voor Brandon Cuttress , De 3e prijs bij de Welpen was voor Mare Zijlstra.
Bij de Schooljongens was de 1e prijs voor Remco Post

Uitslag en foto : Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!Slotavond Kaasvereniging De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum

Wij kunnen met elkaar terug zien op een prachtig kaats seizoen. Op elk niveau is er voor het best opgeslagen.

Zowel bij de ledenkaatsers jeugd en senioren, als de Federatie kaatsers en de KNKB kaatsers

Het is mooi om te zien dat er elk jaar meer jeugd van onze KV op de KNKB wedstrijden staan. Voor alle kaatsers een welkome verandering binnen de KNKB was dat er meerdere parturen naar de NK’s mochten. Daar heeft onze KV dan ook gebruik van gemaakt.

Helaas hebben we i.v.m. te weinig deelname in de vakantie periode een aantal ledenwedstrijden moeten af lassen. Daar tegenover stond dit jaar de door Romy super georganiseerde Kaats Clinique voor de bassischool kinderen, ons kermis weekend, de altijd succesvolle chickie match, de Coop partij ( helaas ging de wisselbeker weer mee naar Winsum).

En als klap op de vuurpijl 2 weken geleden feestpartij met 77 kinderen op papier. Georganiseerd door onze nieuwe jeugdcommissie Jelly, Marieke , Nadine en Rianne. Deze commissie zou nog wel wat handjes kunnen gebruiken. Dus als het je leuk lijkt om voor de jeugd aan de slag te gaan ben je van harte welkom.

Volgend jaar bestaat onze KV 115 jaar en zullen we ook zeker deze partij organiseren voor de jeugd maar ook voor de senioren. Met dorpsfeest heeft de KV op de braderie gestaan, ook dit was een succes. Er was erg veel belangstelling voor de paars witte bloembollen en veel ingevulde vragenlijsten met als winnaar van de krans Thea Visbeek.
Richtje, Simon en Paulien bedankt voor jullie positieve inzet aan deze braderie.

De prijzen!!

Er was een Mystery Guest om de prijzen uit te reiken.Deze persoon is op dit moment de beste heren hoofdklasse kaatser.

Hij heeft met zijn maten veel VF wedstrijden gewonnen. Met 14 eerste prijzen, 7 tweede, en 3 derde en 6 koning titels. haalde hij 59 punten en was winnaar van het KNKB puntenklassement bij de heren senioren. Wij hebben het hier over een vriendelijke, spontane, sportieve kaatser, kan heel goed met kinderen en is dan ook voor veel kinderen HET grote voorbeeld. Fijn dat hij hier de prijzen heeft willen uitreiken. De enige echte Tjisse Steenstra.

In tegenstelling tot voorgaande jaren lieten we de jeugd nog even in spanning omdat ze hier toch bleven op te nachtkaatsen en of te slapen en deden we eerst de prijsuitreiking van de grote mensen

Uitreiking NK’s en Ald Meiers

 • Heren 50 + op 6 juli in Hilversum 3e prijs Sexbierum/Pietersbierum :
  Teake van der Walt
  Jan van der Schoot
  Jochum Mollema
 • Schooljongens 22 juni te Tzummarum 3e prijs Sexbierum/Pietersbierum met Coach Alexander:
  Nick van der Walt
  Remco Post
  Rindert Zijlstra
 • Ald Meiers 3 augustus in Hitzum 2e prijs Sexbierum/Pietersbierum met coach Jan Douwe :
  Fiera de Vries
  Judith Zuidema
  Sigrid Post

17 augustus in Schettens/ Longerhouw wonnen Fiera , Judith en Sigrid voor het eerst in de geschiedenis van onze kaatsvereniging de revanche Ald Meiers.Keurig gedaan meiden. Jullie naam op de wisselprijs de keurmeester stok en voor eeuwig in de boeken.

Europese kampioenschappen Wall Ball en internationaal spel te Moita Portugal van 22 t/m 26 juli

Fiera werd samen met haar vaste dubbel maat Corrie bij het Wall Ball Europees kampioen in de -17 In 2017 wonnen deze meisjes ook het EK dubbel in de -15 in Spanje En in 2013 won Fiera met een andere maat in de 13 de tweede prijs in Italië.

Ook bij het Internationaalspel was er goud voor Nederland. Anna en Fiera wonnen de finale van Spanje samen met hun maten Jannica, Corrie, Senne, en Iris.

Supertrots op onze Europese dames Anna en Fiera eerst alleen al omdat ze geselecteerd zijn voor Team NL en dan ook nog zo goed presteren en met 2 x goud thuis komen. Super.

Andere Winnaars :

 • Beste KNKB kaatser 2019: Fiera de Vries met 47 punten
 • Beste federatie kaatser 2019 :Brandon Cuttress met 17 punten
 • Beste ledenkaatser 2019: Sytze Kloosterman met 9 punten

Uitslagen Competitiekaatsen :

Jeugd:

 1. Mirthe Boschma :51 punten
 2. Rianne van der Walt : 50 punten
 3. Lotte Rondaan :49 punten
  Greta de Vries : 49 punten

Dames:

 1. Rianne Ammerlaan : 50 punten
 2. Hillyanne van der Schaar :29 punten
 3. Ida Walinga: 23 punten

Heren:

 1. Pier de Haan :57 punten
 2. Alexander Post : 52 punten
 3. Nick van der Walt : 44 punten

Supertrots op alle kaatsers van onze verenging die voor onze vereniging op de velden staan. Mocht je nou dit jaar niet in de prijzen gevallen zijn bedenk goed, meedoen is belangrijker dan winnen. Blijf lekker trainen hou plezier in het spelletje en wie weet wat er nog gaat komen.

De uitslagen van de Nachtkaats-partij van de Jeugd was als volgt :

De Jongste Jeugd :

 1. Maud , Empkje, Baukje
 2. Mare, Mirthe, Greta
1e prijs Jongste Jeugd Nachtkaatsen 2e prijs Jongste Jeugd Nachtkaatsen

De Oudste Jeugd (individueel):

 1. Nick vd Walt
 2. Sytse Kloosterman
1e en 2e prijs Oudste Jeugd Nachtkaatsen

De fotos zijn van beide 1e prijs- en 2e prijswinnaars bij de Jongste jeugd , en de 1e- en 2e prijs winnaars van de Oudste Jeugd.

Fotos kunt u hier vinden

Verslag : Desiree Seerden
Fotos : Marie van der Ploeg

Hendrieke en Monica Moya 1e prijs Dames Dubbel op Spanish Open 2019 te Valencia

Hendrieke en moya wonnen vandaag de 1e prijs op de Spanish Open 2019 te Valencia.

Uitslag en fotos: Razende reporter Driekus

Hendrieke 2e in de poule Dames A enkel geworden, Spanish Open 2019 te Valencia

Hendrieke is vandaag ,Zaterdag 28 September 2e in de poule geworden, ze gaat door naar semi .. semi finals verloren tegen Victoria 15-25.

Verslag : Razende reporter Driekus

Kees, Jan en Pieter winnen Reach-partij Senioren VF , Zat. 14 September, Hank-Dussen

1e prijs Senioren VF

De uitslag bij de Senioren VF was als volgt :

 1. Kees- , Jan - (KONING), Pieter van der Schoot
 2. Marcus Frietema, Willem Rienks , Arjen Staphorsius
 3. Site Ferwerda , Timen van Gelderen , Franke, Ferwerda
2e prijs Senioren VF 3e prijs Senioren VF
Fotos: Regina Soepboer,
Uitslag Facebook HDC

FEEST-PARTIJ, Donderdag 12 September

De uitslagen waren als volgt :

De Feest-partij werd afgelopen donderdag gehouden op ons kaatsveld. Er deden maar liefst 77 kinderen mee.De lijst bestaat uit :

 • 9 Partuur Feestneuzen
 • 10 Partuur Feestvarkens
 • 13 Partuur Feestbeesten

De uitslagen waren als volgt :

FEESTNEUZEN :

 1. Timo Boschma en Aletta Visser
 2. Ajold Rypstra en Marit Visser
 3. Emkje Bruinsma en Sven Mulder

Verliezersronde FEESTNEUZEN :

 1. Marije de Witte en Joas Bijma
 2. JAsper Zijlstra en MAre Boschma

FEESTVARKENS :

 1. Sytse kloosterman en Nelia Zijlstra
 2. Brandon Cuttress en Josephien Vlietstra

Verliezersronde FEESTVARKENS:

 1. Amarens Terpstra en Jannie Goodijk
 2. Maud Scheffer en Nienke Jukema

FEESTBEESTEN :

 1. Alwin Boschma, Ilse Yntema, Jorn Kuiper
 2. Wisse Broekstra, Rene vd Walt,Betty Goodijk
 3. Fiera de Vries, Mark Pieter Goodijk, Tabitha Bijma
  Marten Jansen, Mathijs Tot, Frederique Poma

FEESTBEESTEN:

 1. Nick vd Walt, Diego Ardjosoediro, Carmen Polman
 2. Jurre Broekstra, Rindert Zijlstra, Marjolein Vlietstra
 3. Martijn Broerstra, Arjen-Jan Kloosterman, Hedwig Goodijk

De fotos die werden genoemen tijdens het spektakel door Marie vd Ploeg en anderen :
https://myalbum.com/album/we6dFix3jHUa

Hier kunt u hem als PDF downloaden !!!


Natte dag deert de meeste 55-plussers niet, Heinz 4e prijs C-klasse

Met 78 kaatsers op de lijst was er weer genoeg animo om op Sonnenborgh te kaatsen. Helaas was de regen een spelbreker deze dag. Een aantal kaatsers meende helaas al bij voorbaat de handdoek in de ring te moeten gooien door niet te willen kaatsen.

De winnaars vlnr: Ron Oortwijn, Daan Groen en Willem de Vries

Gelukkig bleven er meer dan genoeg over die bewezen dat deze generatie niet bang is voor een beetje water. Wel was het zo dat de een wat beter op de nattigheid voorbereid was dan de ander.

Een dun regenjasje kost niks en wat extra shirts en sokken passen altijd wel in de tas. Ondanks de nattigheid met weinig stuit in de bal (die dan wel weer lekker zwaar was) en wat glijpartijtjes verliep de dag weer vlot en waren we voordat het droog werd weer klaar met alle partijen.

De voorzitter kon de prijzen uitreiken aan onderstaande spelers:


De winnaars in de A-klasse :

 1. Ron Oortwijn Zwolle (21-3)
 2. Wybren van der Woud Leeuwarden (21-6)
 3. Jan Houwer Bolsward (21-6)
 4. Sikke Koster Dokkum (21-9)
 5. Age van der Goot Goënga (21-10)

De winnaars in de B-klasse :

 1. Daan Groen Hallum (21-8)
 2. Klaas Postma Heerenveen (21-9)
 3. Auke Kuiken Sint Jacobiparochie (21-13)
 4. Sieger Siderius Dronten (20-11)
 5. Wybe Idema Gytsjerk (20-13)

De winnaars in de C-klasse :

 1. Willem de Vries Franeker (21-8)
 2. Piet Zijlstra Scharnegoutum (21-9)
 3. Theo Smit Franeker (21-14)
 4. Heinz Palsma Sexbierum (21-14)

De volgende wedstrijd is op 25 september 2019 te Wommels. Ter ere van het 25-jarig jubileum van de 55+ wordt er groot uitgepakt met maar liefst 25 hoofdprijzen en 20 strooiprijzen.

Site Jan braaksma en Peter Siemensma

Braderie, Woensdag 11 September

Vandaag Woensdag 11 September was onze KAATSVERENIGING present op de Braderie.

Met foto,s uit de oude doos. Bekers met allemaal namen.

Verkoop van tulpenbollen.

Ook werd er een Prijsvraag gehouden omtrent zaken aangaande de KV, de prijs (een Krans) werd gewonnen door Thea Visbeek. De prijs werd thuis afgeleverd door de Voorzitter en de Secretaris

Tevens was er voor de Jeugd een TELEGRAAF RACE georganiseerd.

Wie kan zo snel mogelijk de telegraaf volhangen met alles op de juiste plaats.

De 1ste prijs werd gewonnen door Rients van der Walt met de snelste tijd.
De aanmoedigingsprijs was voor Ane Jan Jukema

Beide VAN HARTE Gefeliciteerd

Uitslag en fotos : Rigtje Kloosterman

A T T E N T I E !!!!

Morgen Woensdag 11 September is onze KAATSVERENIGING present op de Braderie.

Met foto,s uit de oude doos. Bekers met allemaal namen.

Verkoop van tulpenbollen.

KOMT ALLEN.
BIJ SLECHT WEER IN T WAED

Alvast een voorproefje.


COOP GAAT WILD, Zondag 08 September

Zondag 8 september stond ons kaatsveld weer vol met enthousiaste Coop kaatsliefhebbers.

Maar liefst 9 parturen bij de dames en 23 parturen bij de heren.Rond 09.30 uur arriveerde de Bus met Coop kaatsers uit Winsum in Sexbierum. Opvallend was dat gastspeler voor winsum J.v/d S uit S niet in de bus vanuit Winsum zat.

Na de koffie en de wantenkeuring konden de eerste 13 wedstrijden los.Het was een prachtig gezicht om de gehele “Coop familie” zo te zien strijden. Coop Henk Stuiver Sexbierum was van ver af te herkennen aan het mooie oranje shirt met SXBRM erop. Na de eerste omloop was het puntenaantal per Coop vrijwel gelijk.Het zou dus weer wel weer eens een spanende dag kunnen worden.

Om 12.30 uur was het net als voorgaande jaren ongeacht de stand PAUZE. In de grote kantine stonden de vrijwillige Coop girls onder leiding van niemand anders als Henk him zelf, al klaar om de bijna 100 kaatsers van een door Joke Visser heerlijk gekookte kop soep, een broodje knakworst en een flesje AA te voorzien. Het liep als een geoliede machine!!

Deze pauze heeft vooral de heren van Winsum erg veel energie gegeven. De tweede omloop verliep dan ( helaas )ook veel in het voordeel van Winsum. De Sexbierumer dames daar in tegen waren net als in de eerste omloop goed op slag. De punten voor Sexbierum waren in de tweede omloop dan ook grotendeels aan de dames van Sexbierum te danken.

De sfeer op en om het veld was geweldig. Één GROTE familie noemde ik alle kaatsers en de organisaties van Winsum en Sexbierum bij de prijsuitreiking.
Uiteindelijk gingen de volgende parturen met de prijzen naar huis:

Dames:

 1. Coop Sexbierum: Sigrid Post, Michelle de Vries, Anna Ennema
 2. Coop Sexbierum: Nadine de Vries, Manon Scheepstra, Fiera de Vries
 3. Coop Winsum: Wytske de Vries, Marrit Strikwerda, Wianne Greidanus ( deze viel in voor Yes-Anne Ypma )

Verliezersronde Dames :

 1. Coop Sexbierum: Jildou Jansen, Judith Zuidema, Anneke Vlietstra
 2. Coop Winsum: Antje Greidanus, Ilse Hoekstra, Famke Bergsma

Heren:

 1. Coop Winsum: Daniél Rob, Pieter Hilverda, Wessel Hilverda
 2. Coop Winsum: Neno Viëtor, Sjors Jepkema, Raymond Kuperus
 3. Coop Winsum: J. v/d S te S, Johannes Boersma, Richard Rob

Verliezersronde Heren :

 1. Coop Winsum: Hielke Raukema, Sake Tymersma, Jasper de Boer
 2. Coop Sexbierum: Mark Pieter Goodijk, Wisse Broekema, Hans Boschma (deze verving zijn geblesseerde zoon Alwin.)
 3. Coop Winsum: Tjeerd Dijkstra, Haite Hein Miedema, Siebe Tolsma

En toen viel er nog één prijs uit te delen. Het verschil was wederom minimaal. Met 12 – 16 dus maar 4 puntjes verschil ging ook dit jaar weer de wisselbeker naar Winsum.

Volgend jaar komen we graag richting Winsum om deze beker te winnen en mee naar Sexbierum te nemen. Welke zeker te weten een prominente plek zal krijgen in de onze nieuwe Coop winkel!!

We zien met elkaar terug op een ZEER geslaagde dag. Iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng.


Veel meer foto's zijn te vinden op: https://myalbum.com/album/cJyxjK2LJjwH

De lijsten waren als volgt : (van links naar recht : lijst Dames, Lijst Heren 1 en Lijst Heren 2

Hier kunt u ze als PDF (Dames en Heren in 1) downloaden..

Fotos zijn gemaakt door : Lieuwe Bosch
Verslag gemaakt door Desiree Seerden

Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)