Fiera Koningin 2018 , Nachtkaatsen AD, Donderdag 20 September, Franeker

Marjolein Herrema, Rosanne de Vries en Fiera de Vries wonnen de 1e prijs bij het nachtkaatsen tijdens de Agrarische Dagen in Franeker.

Fiera werd unaniem gekozen als Koningin van 2018.

Een mooie 3evprijs was er ook voor Hillyjanne van der Schaar.

Bij de Heren won Jan Volbeda de 3e prijs

Uitslag en foto : Desiree Seerden
Laatste 2 fotos :Franeker Courant


TEATSEN AFGELAST IVM WEERSOMSTANDIGHEID

Wegens de slechte weersvooruitzichten is het Teatsen
van
zondag 23 september Afgelast!


Stefan, Jelte en Johannes 2e prijs Wilde Kippetjes-partij, Zondag 16 September, Winsum

Uitslag was als volgt :

 1. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Jan Friso Bruinsma
 2. Stefan Stuiver, Jelte Visser , Johannes van der Veen

De link naar de fotos gemaakt door Lieuwe Bosch deze dag

Lijsten heb ik nergens gezien. Ik heb alle fotos nagelopen, het zijn er ruim 800+, wie ik kon vinden staat erop.

Deelname was enorm, Deelname was enorm, er waren 125 mannen parturen, en rond de 60 vrouwen parturen.

Dus RESPECT voor de organisatie, en RESPECT voor onze mannen, die toch maar even de 2e prijs hebben gewonnen.

De Uitslag Wilde Kippetjespartij 2018 geleverd door de "Ploeg Fan Tsien" :

Heren:

Winnaarsronde

 1. Jan Friso Bruinsma , Jacob- Klaas Haitsma (k) , Jelle Attema (K)
 2. Johannes van der Veen , Jelte Visser , Stefan Stuiver
 3. Evert Pieter Tolsma , Bauke Jan Plantinga ,Jelte Pieter Dijkstra
 4. Jan Dirk de Groot , Gjalt Sjirk de Groot , Pieter Scharringa
 5. Jurjen Westra , Ido Altenburg , Renze Pieter Hiemstra
 6. Johan Kwast , Theun van der Molen , Allard Hoekstra
 7. Jelle Scharringa , Laas Pieter van Straten , Erwin Zijlstra
 8. Marco lobregt , Arjen Dijkstra , Edward Terra
 9. Raymon Cuperus , Haaye Miedema , Fenna kramer
 10. Klaas Bouke Faber , Jelle de Vries , Ewout de Boer
 11. Egbert Heins , Evert Sijbesma Michel Nesse
 12. Jarco Kingma , Marrit Zeinstra , Anne Monfils
 13. Gerard de vries , Teun Kuipers , Yannick Hielkema
 14. Jan Boonstra , Nolke Bergstra , Arjen Radix
 15. Anne wind , Wesley Schaap , Edwin Keijzer
 16. Thus Strikwerda , Sjoerd Taeke Kooistra , Hendrik Galema

Verliezersronde

 1. Wessel van der Woud , Sietse Korré , Dirk Henk Kuijpers
 2. Jenne de Haan , Willem Hein de Haan , Maarten Jan de Haan
 3. Bauke Miedema , Johan Cats , Minne Joling
 4. Jelle Zijlstra , Remmelt Bouma , Hans Wassenaar
 5. Jesse van der Molen , Arjen Visser , Gabe van Popta
 6. Dietmer Kuperus , Harold de Boer , Luca van der Weg
 7. Marco Damstra , Hans Bouke Sikma , Wouter van der Goot
 8. Pieter Politiek , Anno Galema , Spurky

Dames:

Winnaarsronde

 • Sjoukje Stuiver (k) , Aletta van Popta (K) , Anneke Smid
 • Alinda Miedema , Hermine Sytema , Martine Miedema
 • Andrea Kroes , Amarins de Groot , Ineke van der Ploeg
 • Marije Agema , Nynke Agema , Marije Miedema
 • Kune Bijlsma , Sabina Bonnema , Diana Bonnema
 • Metsje Zijlstra Sipma , Hilde Seepma , Gryte Hoekstra
 • Elske Deinum , Anna Rob , Dian Dijkstra
 • Verliezersronde :

  1. Brecht Horstmann , Maaike Steegstra
  2. Willy Buitenveld , Corina de Vries , Sharona Buitenveld
  3. Hester Kingma , Gerry-Edou Mollema , Gerbrig Reitsma
  4. Johanna Aalberts , Fenna Bijlsma , Rommy van Wijngaarden

  Uitslag : Ploeg fan Tsien, Stefan Stuiver
  Fotos: Lieuwe Bosch,
  Foto van Lieuwe Bosch zelf: Henk Bootsma


  Stijn en Fiera beide 3e , Jelte 2e prijs in het klassement KNKB 2018

  Op de laatste hoofdklasse partij in Leeuwarden werden zaterdag traditiegetrouw de klassementsprijzen uitgereikt. Zowel Stijn als Fiera werden 3e in het klassement. Stijn bij de Pupillen Jongens en Fiera bij de Meisjes, Jelte werd 2e bij de Heren 1e klasse.

  Bij het klassement bij de Pupillen Jongens 2018 waren de winnaars als volgt :

  1. Jelvin Kaper (35pt)
  2. Iwan Hiddinga (29pt)
  3. Stijn Scheffer (24pt)

  Bij het klassement bij de Meisjes 2018 waren de winnaars als volgt :

  1. Corrie Kroondijk (30pt)
  2. Larissa Smink (27pt)
  3. Fiera de Vries (27pt)

  Bij het klassement bij de Heren 1e klasse 2018 waren de winnaars als volgt :

  1. Hiltje Bosma (18pt)
  2. Jelte Visser (17pt)
  3. Willem Heeringa (16pt)

  Foto en uitslag : Esther Jellema
  Laatste foto: Henk Hempenius


  OPBRENGST STATIEGELD-ACTIE


  Henk Stuiver heeft gisteravond de cheque overhandigd aan de bestuursleden Rianne Tolsma en Zeya Korell, van de statiegeld-actie gehouden door de COOP Sexbierum tbv onze Kaatsvereniging.

  Iedereen bedankt en ook de JEUGD en de andere VRIJWILLIGERS die bij de deuren zijn langs geweest.

  COOP STUIVER BEDANKT!!!!


  Coop-partij, Zondag 09 September, Winsum

  Gezien de berichtgeving op Facebook, blijKt dat het een geweldige,gezellige dag is geweest. De wisselbeker is in Winsum gebleven, zij wonnen.

  De uitslagen zijn als volgt :

  DAMES

  De winnaarsronde bij de Dames :

  1. Coop Winsum : Yes Anna Ypma, Fenna Kramer, Wytske de Vries
  2. Coop Sexbierum : Nick vd Walt, Remco Post, Sigrid Post
  3. Coop Winsum: Ans Greidanus, Imca Leistra, Anneke Rob

  De verliezersronde bij de Dames :

  1. Coop Winsum : Anna Rob, Ella Posseth , Marlies Bonnema
  2. Coop Winsum : Marthe Schaafsma, Tineke Boersma, Hester de Haan

  Heren

  De winnaarsronde bij de Heren :

  1. Coop Winsum : Neno Vietor, Sjors JEpkema, Raymon Couperus
  2. Coop Winsum : Jasper de Boer, Hylke raukema, Gertjan Bootsma
  3. Coop Winsum : Peter Sybesma, Roel Sybesma, Robert Sybesma

  De verliezersronde bij de Heren :

  1. Coop Sexbierum: John Mons, Jitze de Jong, Folkert van Dijk.
  2. Coop Sexbierum : Bauke Postma, Hein Weewer, Dirk Poortsta
  3. Coop Winsum :Piet Machiela, Dirk Poortstra, Jacob Kamstra

  Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch kunt u hier vinden!!

  De volgende fotos zijn eveneens gemaakt door Lieuwe Bosch, bekijk de rest door bovenstaande link aan te klinken

  Fotos en de uitslagen: Facebook COOP Tolsma en Lieuwe Bosch


  Fiera en Anna 1e prijs Meisjes A-klasse, Zondag 09 September, Workum

  De uitslag van de Meisjes was als volgt :

  1. Marije Bodde , Anna Ennema, Fiera de Vries
  2. Roelie Kroondijk ,Naomi Wiersma ,Corrie Auke Kroondijk

  Uitslag : Kaatsnieuws redactie
  Fotos: Henk Hempenius


  Alwin 2e prijs, Jongens DEL+Herk., Zondag 09 Septemver , Huizum

  De uitslag bij de Jongens was als volgt :

  1. Wessel van der Woud , Erik Minne Cats , Verry van der Meer
  2. Thomas Dijkstra , Jari Visser , Alwin Boschma
  3. Mark Polstra , Bauke Folkerts , Steven Koster

  Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
  Foto: www.knkb.nl


  Jelte 1e prijs Lytse PC, Zondag 09 September, Mantgum

  1. Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa
  2. Elgar Boersma , Bauke Dijkstra, Jelte Pieter Dijkstra
  3. Jan Dirk de Groot , Hyltje Bosma ,Evert Pieter Tolsma

  Uitslag en foto : Kaatsnieuws Redactie


  Kees 1e - , Johannes 3e prijs Heren HK DEL, Zondag 09 September, Marssum

  De uitslag bij de Heren was als volgt :

  1. Marten Bergsma(koning), Kees van der Schoot en Haye Jan Nicolay
  2. Arnold Zijlstra, Dylan Drent , Thomas van zuiden (bijgeloot)
  3. Johannes van der Veen , Pieter Jan plat , Hendrik kootstra

  De prijzen werden uitgereikt door : de pake en beppe van Suzanne Schulting en zijzelf

  Uitslag en fotos: Johannes van der Veen


  Sijtse , Maud en Mare 1e prijs Welpen J/M, Barradeel-partij, Zondag 09 September, Minnertsga

  De uitslag was als volgt:

  1. Sexbierum : Sijtse Kloosterman, Maud Scheffer, Mare Zijlstra
  2. St.-Annaparochie : Alrik Wijngaarden , Sam van Maanen
  3. st.-Annaparochie :Jörgen Postma , Jorrit Kroondijk
  4. Minnertsga : Lasse Boomsma , Leon van Steinvoorn , Siete Wassenaar
  5. St.-Annaparochie : Melle Binnema , Bauke Huisman
  6. St.-Annaparochie : Aisa Mahmoud , Margryt Meijer , Nienke Kuiken

  Uitslag en foto allemaal : Federatie Barradeel
  Andere foto: Esther Jellema


  Stijn 1e prijs Pupillen Jongens A, Zondag 09 September,Hyum-Finkum


  De uitslag was als volgt :

  1. Stijn Scheffer , Jaimy Koel
  2. Clive van der Weerdt , Jardo Sterkenburg

  Foto en uitslag : Esther Jellema


  COOP-partij Winsum, Zondag 09 September, Winsum

  Aanstaande zondag 9 september om 10.00 uur is het zover: de grote Coop kaatspartij in Winsum.
  Het mooie nieuws voor de Toppers uit Sexbierum en omstreken......... de bus is geregeld!!

  Naast de deelnemers die toe hebben gezegd dat ze meereizen zijn er nog 24 plaatsen over voor onze 'fans'!

  Deze busreis is kosteloos. Vertrek is om 9:00 uur vanaf het terrein van vv AVC en de terugreis staat gepland tussen 19:00 en 20:00 uur!

  Opgave voor deze busreis kan alléén via een reactie op dit Facebook bericht!!! VOL = VOL !!!!!

  U Heeft dus een Facebook-account nodig!!!


  De top fotograaf Lieuwe Bosch is uitgenodigd om foto's te komen maken, waar hij enthousiast op in ging, en dus kunt u ze na de hand allemaal nog eens beleven, als Lieuwe Bosch ze plaatst in een album..


  Overzicht Lijsten :

  De lijst van de Dames

  De lijst van de Heren (Partuur 1 t/m 14)

  De lijst van de Heren (Partuur 15 t/m 24)

  De lijsten zijn als foto te bekijken cq downloaden en dus zeer geschikt om ze op uw smartphone te zetten, heeft u ze altijd bij de hand


  Jan Volbeda 3e prijs Heren 50+ B-kl, DEL, Zondag 02 September, St. Jabik

  Uitslag Heren 50+ DEL:

  1. Germ Hallema , Jan Brandsma , Jan Heida
  2. Hans Hilarides , Murk de Jong , Siebe van Loon
  3. Egbert Bootsma, Wibe Hoitenga , Jan Volbeda
   Anno Miedema , Joop Bootsma , Lubbert Schreiber

   Jan werd bijgeloot bij partuur 13 (Egbert Bootsma, Wibe Hoitenga en Jan Volbeda ipv Anno Miedema en Oeds Broersma)

  Herkansing :

  1. Siete Wassenaar ,Age van der Goot , Johan Wittermans
  2. Daan Groen, Jan Bruinsma, Job Jan Wijbenga

  Foto: Kaatsnieuws Redactie
  Uitslag : Kaatsnieuws Redactie en Jan Volbeda


  Jelte 2e prijs Heren 1e klasse,Reduzum - Hendrieke 3e prijs Dames 1e klasse,Reduzum
  Fiera en Anna 1e prijs Herkansing Dames 1e klasse,Reduzum,Zondag 02 September

  Uitslag Heren 1e klasse:

  1. Enno Kingma, Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
  2. Remmelt Bouma, Jelte Visser , Willem Heeringa
  3. Paul Dijkstra, Gabe Jan van Popta, Johan van der Meulen

  Uitslag Dames 1e klasse:

  1. Maaike Joostema ,Imke van der Leest ,Anouk Tolsma
  2. Jeannette Jansma, Jannica van der Ploeg , Aletta van Popta
  3. Annet de Haan, Hester Bruinsma , Hendrieke van der Schoot

  Uitslag Dames 1e klasse Herkansing :

  1. Larissa Smink , Anna Ennema, Fiera de Vries
  2. Wybrig Bakker , Hiske Zeinstra , Melissa Hiemstra

  Uitslag en foto: Kaatsnieuws Redactie en Sia Buren


  Maud 2e prijs Herkansing Welpen Meisjes, Zondag 02 September, Jirnsum

  De uitslag Winnaarsronde was als volgt

  1. Jeldou Koopmans , Silke Hofstra
  2. Anne Lotte van Beem , Ilja Wijtsma
  3. Marrit Bruinsma , Dianna de Jong

  De uitslag Herkansing was als volgt

  1. Karina Mollema , Jildou Sterk
  2. Fenna Cuperus , Maud Scheffer

  Uitslag : Kaatsnieuws redactie
  Foto: mem Esther Scheffer-Jellema


  "Met de tijd meegaan"

  "Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
  Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
  Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
  Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.

  We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

  Bedankt alvast!


  U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

  U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
  De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
  Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
  er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

  Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
  Alvast bedankt voor uw opgave...
  Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

  Opgave is mogelijk bij :
  Murk Goodijk : 0517-591816
  Desiree Seerden: 0517 - 591154
  Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055

  Alle oude gegevens , kunt u vinden onder NIEUWS.


  Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

  Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
  Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
  In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
  Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
  opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


  Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
  te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
  De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
  Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

  Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
  1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
  2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
  3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
   
  Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

  kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


  BUIENRADAR

   Buienradar

  Kleding-Sponsors

  Biologische boerderij Lyts Ropta
  Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

  Doeksponsors
  Muurkaatshek
  2018

  Advertentie
  sponsors
  2018

  Wedstrijd sponsors
  2018

  Kransen sponsor
  Teatsen
  2018

  Kransen sponsors
  2018

  Kaatsbal sponsors
  2018

  DIVERSEN
  (Geen sponsors)