H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


OPGAVE TEATSEN

Tennisvereniging WESP en KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

Organiseren het


O P E N    K A M P I O E N S C H A P   T E A T S E N


Zondag 29 September 2019, aanvang 12.00 uur
OPGAVE : Deze is t/m Donderdag 26 September 19.00 uur

Opgeven bij :

 • Klaske Willekes (06-83227065)
 • Jochum Mollema (06-47559286)

Kees, Jan en Kees winnen Reach-partij Senioren VF ,
Zaterdag 14 September, Hank-Dussen

Zodra uitslagen bekend zijn, worden ze geplaatst

Foto: Regina Soepboer

FEEST-PARTIJ, Donderdag 12 September

In afwachting van het verslag met de uitslagen, alvast het volgende

De Feest-partij werd afgelopen donderdag gehouden op ons kaatsveld. Er deden maar liefst 77 kinderen mee.r>
De lijst bestaat uit :

 • 9 Partuur Feestneuzen
 • 10 Partuur Feestvarkens
 • 13 Partuur Feestbeesten

De fotos die werden genoemen tijdens het spektakel door Marie vd Ploeg en anderen :
https://myalbum.com/album/we6dFix3jHUa

Hier kunt u hem als PDF downloaden !!!


Natte dag deert de meeste 55-plussers niet, Heinz 4e prijs C-klasse

Met 78 kaatsers op de lijst was er weer genoeg animo om op Sonnenborgh te kaatsen. Helaas was de regen een spelbreker deze dag. Een aantal kaatsers meende helaas al bij voorbaat de handdoek in de ring te moeten gooien door niet te willen kaatsen.

De winnaars vlnr: Ron Oortwijn, Daan Groen en Willem de Vries

Gelukkig bleven er meer dan genoeg over die bewezen dat deze generatie niet bang is voor een beetje water. Wel was het zo dat de een wat beter op de nattigheid voorbereid was dan de ander.

Een dun regenjasje kost niks en wat extra shirts en sokken passen altijd wel in de tas. Ondanks de nattigheid met weinig stuit in de bal (die dan wel weer lekker zwaar was) en wat glijpartijtjes verliep de dag weer vlot en waren we voordat het droog werd weer klaar met alle partijen.

De voorzitter kon de prijzen uitreiken aan onderstaande spelers:


De winnaars in de A-klasse :

 1. Ron Oortwijn Zwolle (21-3)
 2. Wybren van der Woud Leeuwarden (21-6)
 3. Jan Houwer Bolsward (21-6)
 4. Sikke Koster Dokkum (21-9)
 5. Age van der Goot Goënga (21-10)

De winnaars in de B-klasse :

 1. Daan Groen Hallum (21-8)
 2. Klaas Postma Heerenveen (21-9)
 3. Auke Kuiken Sint Jacobiparochie (21-13)
 4. Sieger Siderius Dronten (20-11)
 5. Wybe Idema Gytsjerk (20-13)

De winnaars in de C-klasse :

 1. Willem de Vries Franeker (21-8)
 2. Piet Zijlstra Scharnegoutum (21-9)
 3. Theo Smit Franeker (21-14)
 4. Heinz Palsma Sexbierum (21-14)

De volgende wedstrijd is op 25 september 2019 te Wommels. Ter ere van het 25-jarig jubileum van de 55+ wordt er groot uitgepakt met maar liefst 25 hoofdprijzen en 20 strooiprijzen.

Site Jan braaksma en Peter Siemensma

Braderie, Woensdag 11 September

Vandaag Woensdag 11 September was onze KAATSVERENIGING present op de Braderie.

Met foto,s uit de oude doos. Bekers met allemaal namen.

Verkoop van tulpenbollen.

Ook werd er een Prijsvraag gehouden omtrent zaken aangaande de KV, de prijs (een Krans) werd gewonnen door Thea Visbeek. De prijs werd thuis afgeleverd door de Voorzitter en de Secretaris

Tevens was er voor de Jeugd een TELEGRAAF RACE georganiseerd.

Wie kan zo snel mogelijk de telegraaf volhangen met alles op de juiste plaats.

De 1ste prijs werd gewonnen door Rients van der Walt met de snelste tijd.
De aanmoedigingsprijs was voor Ane Jan Jukema

Beide VAN HARTE Gefeliciteerd

Uitslag en fotos : Rigtje Kloosterman

A T T E N T I E !!!!

Morgen Woensdag 11 September is onze KAATSVERENIGING present op de Braderie.

Met foto,s uit de oude doos. Bekers met allemaal namen.

Verkoop van tulpenbollen.

KOMT ALLEN.
BIJ SLECHT WEER IN T WAED

Alvast een voorproefje.


COOP GAAT WILD, Zondag 08 September

Zondag 8 september stond ons kaatsveld weer vol met enthousiaste Coop kaatsliefhebbers.

Maar liefst 9 parturen bij de dames en 23 parturen bij de heren.Rond 09.30 uur arriveerde de Bus met Coop kaatsers uit Winsum in Sexbierum. Opvallend was dat gastspeler voor winsum J.v/d S uit S niet in de bus vanuit Winsum zat.

Na de koffie en de wantenkeuring konden de eerste 13 wedstrijden los.Het was een prachtig gezicht om de gehele “Coop familie” zo te zien strijden. Coop Henk Stuiver Sexbierum was van ver af te herkennen aan het mooie oranje shirt met SXBRM erop. Na de eerste omloop was het puntenaantal per Coop vrijwel gelijk.Het zou dus weer wel weer eens een spanende dag kunnen worden.

Om 12.30 uur was het net als voorgaande jaren ongeacht de stand PAUZE. In de grote kantine stonden de vrijwillige Coop girls onder leiding van niemand anders als Henk him zelf, al klaar om de bijna 100 kaatsers van een door Joke Visser heerlijk gekookte kop soep, een broodje knakworst en een flesje AA te voorzien. Het liep als een geoliede machine!!

Deze pauze heeft vooral de heren van Winsum erg veel energie gegeven. De tweede omloop verliep dan ( helaas )ook veel in het voordeel van Winsum. De Sexbierumer dames daar in tegen waren net als in de eerste omloop goed op slag. De punten voor Sexbierum waren in de tweede omloop dan ook grotendeels aan de dames van Sexbierum te danken.

De sfeer op en om het veld was geweldig. Één GROTE familie noemde ik alle kaatsers en de organisaties van Winsum en Sexbierum bij de prijsuitreiking.
Uiteindelijk gingen de volgende parturen met de prijzen naar huis:

Dames:

 1. Coop Sexbierum: Sigrid Post, Michelle de Vries, Anna Ennema
 2. Coop Sexbierum: Nadine de Vries, Manon Scheepstra, Fiera de Vries
 3. Coop Winsum: Wytske de Vries, Marrit Strikwerda, Wianne Greidanus ( deze viel in voor Yes-Anne Ypma )

Verliezersronde Dames :

 1. Coop Sexbierum: Jildou Jansen, Judith Zuidema, Anneke Vlietstra
 2. Coop Winsum: Antje Greidanus, Ilse Hoekstra, Famke Bergsma

Heren:

 1. Coop Winsum: Daniél Rob, Pieter Hilverda, Wessel Hilverda
 2. Coop Winsum: Neno Viëtor, Sjors Jepkema, Raymond Kuperus
 3. Coop Winsum: J. v/d S te S, Johannes Boersma, Richard Rob

Verliezersronde Heren :

 1. Coop Winsum: Hielke Raukema, Sake Tymersma, Jasper de Boer
 2. Coop Sexbierum: Mark Pieter Goodijk, Wisse Broekema, Hans Boschma (deze verving zijn geblesseerde zoon Alwin.)
 3. Coop Winsum: Tjeerd Dijkstra, Haite Hein Miedema, Siebe Tolsma

En toen viel er nog één prijs uit te delen. Het verschil was wederom minimaal. Met 12 – 16 dus maar 4 puntjes verschil ging ook dit jaar weer de wisselbeker naar Winsum.

Volgend jaar komen we graag richting Winsum om deze beker te winnen en mee naar Sexbierum te nemen. Welke zeker te weten een prominente plek zal krijgen in de onze nieuwe Coop winkel!!

We zien met elkaar terug op een ZEER geslaagde dag. Iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng.


Veel meer foto's zijn te vinden op: https://myalbum.com/album/cJyxjK2LJjwH

De lijsten waren als volgt : (van links naar recht : lijst Dames, Lijst Heren 1 en Lijst Heren 2

Hier kunt u ze als PDF (Dames en Heren in 1) downloaden..

Fotos zijn gemaakt door : Lieuwe Bosch
Verslag gemaakt door Desiree Seerden

Nick 1e prijs Schooljongens DEL. Zondag 08 September

De Uitslag was als volgt :

 1. Sjouke Beimers,Wiebe van Wier,Nick van der Walt
 2. Edwin de Vries,Otte Algra,Jardo Sterkenburg
 3. Pieter Siebe Cuperus,Jelmer Foppe Drijfhout , Durk Bootsma

Herkansing :

 1. Jaimy Koel,Harmen Zuidema, Bjorn Idsardi
 2. Tjitte Reitsma, Arjen Bauke Hofstra, Marten Daaf Alkemade
Uitslag en foto :site KNKB

Jan 2e prijs Heren 50+ B-kl, Zaterdag 07 September, Goutum

De uitslag was als volgt :

 1. Sjouke de Groot (Easterlittens), Ate Bierma (Menaam) en Hans Diekman (Augustinusga)
 2. Jan Volbeda (Sexbierum), Theunis Piersma (Witmarsum) en Ben Snijder (Dronryp)

Partuur Sjouke de Groot won met 5-1 en 6-4

Uitslag : Site Jan Braaksma
Foto: Lijkle Spijksma

Fiera 1e prijs Herkansing Dames 1e klas te Reduzum , Zondag 01 September

Van de 12 parturen deden er 4 meisjes parturen mee aan deze 1e klas wedstrijd. 3 van deze meisje parturen stonden in de finales.

De uitslag was als volgt :

 1. Inge Jansma , Corrie Kroondijk (K) ,Anouk Smink
 2. Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem, Aluca Bouma
 3. Boukje Houtsma , Anna Rixt Iedema , Hester de Boer

HERKANSING:

 1. Ilse Zwaagstra , Naomi Wiersma , Fiera de Vries
 2. Marije Bodde ,Iris Oosterbaan , Anna Dieuwke Dijkstra

Uitslag en fotos : Desiree Seerden

Successen op BARRADEEL-partij, Zondag 01 September, Tzummarum

Vandaag 1 september 2019 was er de bekende Barradeel kaatspartij die in Tzummarum werd verkaatst.

Het bestuur had alles tip top voor elkaar hartelijk dank daarvoor. Het was mooi kaatsweer en alle jeugddeelnemers wonnen een prijs.

Er werd goed en mooi gekaatst in alle categorieën, vele spannende partijen, en rond de klok van 4 uuur smiddags konden de prijzen worden uitgereikt aan de volgende parturen:

Welpen Jongens en Meisjes ( 4 parturen ) :

 1. Sexbierum/ Pietersbierum : Brandon Cuttress en Rianne v/d Walt
 2. St-Jacob : Maïra v/d Meer, Lieke Triemstra en Indra v/d Meer
 3. Minnertsga :Sverre Andringa, Lasse Boomsma en Leon van Steinvoorn
 4. Sexbierum/Pietersbierum: Mare Zijlstra, Marit Visser en Emkje Bruinsma
1e prijs Welpen 2e prijs Welpen 3e prijs Welpen 4 prijs Welpen

Pupillen Jongens en Meisjes ( 3 parturen ) :

 1. St.-Anne : Eelco Meijer en Hjalmar Dijkstra
 2. St.-Anne : Noëlle Hiddinga en Fenna Hoekstra
 3. St.-Anne : Rens Hoekstra en Jörgen Postma
1e prijs Pupillen 2e prijs Pupillen
			 3e prijs Pupillen

Schooljeugd (4 parturen):

 1. Sexbierum/Pietersbierum: Remco Post, Rindert Zijlstra en Sytse Kloosterman
 2. Tzummarum:Sipke Dokter, Mark Reitsma en Mart Postma
 3. Tzummarum:Tieme Zeinstra, Sander v/d Walt en Jort Monsma
 4. Harlingen/Midlum :Thom Postumus, Brent Boschma en Luca Broekhuizen
1e prijs Schooljeugd 2e prijs Schooljeugd 3e prijs Schooljeugd 4e prijs Schooljeugd

Senioren ( 5 parturen ):

 1. Tzummarum:Theo Drayer (Koning), Tjitte Bonnema en Reinoud Monsma
 2. Minnerstga:Gerrit Jan Visser Geert Andringa en Jacob Wassenaar (niet op foto, vanwege andere verplichtingen)
 3. Sexbierum/Pietersbierum:Alexander Post, Teake v/d Walt en Bauke Postma
1e prijs Senioren 2e prijs Senioren 3e prijs Senioren

Dit was het voor dit kaatsseizoen 2019 voor de federatie Barradeel en we bedanken alle verenigingen voor hun inzet dit jaar.

Uitslagen en foto: Facebook Federatie Barradeel
De meeste fotos werden gemaakt door :
Sjieuwke Jellema/Rigtje Kloosterman

Sytse 2e prijs Herkansing, Schooljongens, Zaterdag 31 Augustus,Jirnsum

Uitslag was als volgt:

 1. Melle Talsma, Hjalmar Dijkstra
 2. Ruurd Oosterbaan,,Jesse Vrieswijk
 3. Eelco Meijer,Jurre Dijkstra

Uitslag in de Herkansing:

 1. Edwin Arjen Yska, Tymen Jonker
 2. Sytse Kloosterman, Harm Jacob Postma
Uitslag en foto :
Kaatsnieuws Redactie/Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn

JEUGDLEDEN-PARTIJ , vrijdag 30 Augustus

Alle prijswinnars bij de JJ en OJ

De uitslagen bij de JONGSTE JEUGD :

 1. Brandon Cuttress en Ziva Thulin
 2. Rianne vd Walt en Marit Visser
 3. Mirte Boschma en Mare Zijlstra
 4. Emkje Bruinsma en Greta de Vries
Brandon Cuttress en Ziva Thulin Rianne vd Walt en Marit Visser Mirte Boschma en Mare Zijlstra Emkje Bruinsma en Greta de Vries

Uitslagen bij de OUDERE JEUGD: (Zij speelden individueel)

 1. Rindert Zijlstra
 2. Nick vd Walt
 3. Stijn Scheffer

Alle fotos die werden gemaakt vindt u hier !!

Wedstrijdsponsor: Montage en Timmerbedrijf Hein
Kransen sponsor: Bauke Postma installatie techniek

Fiera wint vol overtuiging het klassement bij de KNKB meisjes 2019!

Vandaag (Zondag 25 Augustus) kaatsten de meisjes in Weidum alweer hun laatste wedstrijd van dit seizoen. Namens de KNKB was Durk Kuperus aanwezig om de klassements winnaars hun medailles om te hangen.

 1. Fiera de Vries met 47 punten , 10 x1e 8x2e 1x3e
 2. Corrie Kroondijk met 33 punten , 7x1e 4x2e 4x3e
 3. Gerde Lycklama Ä Nijeholt met 30 punten , 7x1e 4x2e 1x3e

Deze meisjes kregen naast de KNKB medaille ook nog een leuk precentje van de TC.

Workum won de afdelings KNKB medaille.

Uitslag en foto : Desiree Seerden

Brandon 2e prijs Welpen Jongens, Zondag 25 Augustus, Spannum

De uitslag bij de Welpen Jongens was als volgt:

 1. Allon Elzinga, Rudmer Koopmans
 2. Brandon Cuttress, Thomas Zeinstra
 3. Rik van der Weert, Jeroen Luimstra

De uitslag Herkansing:

 1. ???
Uitslag en foto: Alliette Cuttress

Sytse 2e prijs Herkansing Pupillen jongens, Zondag 25 Augustus, Dronryp

De uitslag in de B-klasse was als volgt :

 1. Eelco Meijer , Leon Smink
 2. Daan Kooistra , Rudmer Faber
 3. Julian Klok , Stef van Steen

Herkansing :

 1. Douwe Palma, Thijs Lâning
 2. Sijtse Kloosterman , Hidde Jorritsma
 3. Stan Rinia , Thijs van Dijk

Uitslag en fotos : MEM Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn

Rianne en Aisha 1e prijs Herkansing Welpen Meisjes, Zondag 25 Augustus, Huns-Lions

De uitslag bij de Welpen Meisjes was als volgt :

 1. Anna Lotte van Been, Lyanne Jongsma
 2. Silke Hofstra, ilse van der Galien

Herkansing:

 1. Aisha Mahmoud, Rianne van der Walt
Uitslag en foto : Jelly Joostema

Enrico 3e prijs en Remco 2e prijs Herkansing, Schooljongens, Zondag 25 Augustus, Balk

De uitslag was als volgt :

 1. Pieter den Breejen,Otte Algra,Jaimy Koel
 2. Douwe Faber,Matthys Renema,Edwin de Vries
 3. Durk Bootsma,Jan Bandstra, Enrico Post

Herkansing:

 1. Jelvin Kaper, Arjen Bauke Hoftra, Stijn Vincken
 2. Jelmer Foppe Drijfhout, Bjorn Idsardi, Remco Post
Uitslag en fotos: Paulien Bos

Fiera 2e prijs Meisjes DEL, Zondag 25 Augustus, Weidum

De uitslag was als volgt :

 1. Corrie Kroondijk,Foke Jil Bakker ,Sanne van Vilsteren
 2. Fiera de Vries, Anne Dieuwke Dijkstra, Chantal de Witte

Herkansing:

 1. Inge Jansma,Iris Oosterbaan, Marit Tamminga
 2. Moniek Lootsma, Naomi Wiersma , Lisanne Leijenaar
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto: Desiree Seerden

Hendrieke 2e prijs Dames 1ekl VF, Zondag 25 Augustus, Oud Leije

De uitslagen waren als volgt :

 1. Roelie Kroondijk,Klasine Huistra ,Annelien Broersma
 2. Annet de Haan,Amarins de Groot, Hendrieke van der Schoot
 3. Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem,Aluca Bouma
Uitslag en foto: Kaatsnieuws redactie en Mem Sia van der Schoot

Hendrieke 3e prijs Dames 1e klasse, Zaterdag 24 Augustus, Bitgum

De uitslag bij de Dames 1e klasse was :

 1. Serena Hovenga , Lotte Delgrosso, Manon Scheepstra
 2. Andrea Kroes, Sigrid de Jong , Louise Krol
 3. Anne Monfils, Margriet Bakker, Hendrieke van der Schoot
Uitslag en foto : kaatsnieuws redactie/Hendrieke van der Schoot

Fiera 1e prijs meisjes DEL, Zaterdag 24 Augustus, Minnertsga

De uitslag bij de Meisjes was als volgt:

 1. Fiera de Vries, Corrie Kroondijk en Senne Idsardi
 2. Marije Bodde, Anouk Smink, Foke Jil Bakker
 3. Inge Jansma Rixt Fokkema en Anke Wassenaar

Herkansing:

 1. Larissa Smink, Romy Postma en Naomi Wiersma
 2. Ilse Zwaagstra, Jessie Rekker, Iris Oosterbaan
Foto en uitslag : kaatsnieuws redactie

Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)