H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


JEUGDLEDEN-PARTIJ , vrijdag 30 Augustus

Op vrijdag 30 augustus kan de jeugd t/m 15 jaar weer kaatsen.We kaatsen met een harde bal

 • Wanneer :Vrijdag 30 augustus
 • Hoe laat :Start om 16:00uur
 • Wat kost het :Inleg: 2 euro
 • Bij wie opgeven : secretaris@detwadoarpendios.nl
  Bij opgave Graag naam en leeftijd vermelden!!!
 • Tot wanneer geef ik mij op : t/m donderdag 28 aug 18:00
Wedstrijdsponsor: Montage en Timmerbedrijf Hein
Kransen sponsor: Bauke Postma installatie techniek

FLIEPKE PARTIJ, zaterdag 24 Augustus

 • Wanneer :Zaterdag 24 augustus
 • Hoe laat :Start om 17:00uur
 • Wat kost het :Inleg: 3 euro
 • Bij wie opgeven : secretaris@detwadoarpendios.nl
 • Tot wanneer geef ik mij op :vanaf 16 jaar en t/m donderdag 22 aug 18:00
wedstrijdsponsor: Jelle Dijkstra Techniek en Advies
Kransensponsor: Willy’s Blomke

Kaatsers en kaatsters op stap :21-, 24- en 25 Augustus 2019

Allemaal, veel succes, deze dagen

Woensdag 21 Augustus
Dames PC Hendrieke Weidum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Zaterdag 24 Augustus
Heren HK DEL Johannes, Jelte Bitgum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 50+ DEL Jan Easterein, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Dames 1e kl VF Hendrieke Hitzum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes DEL Fiera Minnertsga, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 25 augustus
Heren HK VF Jelte, Johannes Bitgum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Dames 1e kl VF+DEL Anna, Hendrieke Oude Leije, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes DEL Fiera Weidum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL Nick, Enrico, Stijn,Remco Balk, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen meisjes DEL Maud Jorwert, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Jongens DEL Brandon Spannum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL Rianne Hûns-Lions, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Rianne 1e prijs Welpen Meisjes Herkansing, Zondag 18 Augustus, Dronryp

De uitslag bij de dames was als volgt :

 1. Lotte-Ytsje Hoekstra ,Froukje Westgeest
 2. Anna Lotte van Beem, Ilse van der Galiën

Herkansing:

 1. Mariska Stegenga, Rianne van der Walt

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos:site KNKB

Maud 2e prijs Pupillen meisjes Herkansing,Zondag 18 Augustus, Dronryp

De uitslag was als volgt :

 1. Lisan Kaper, Rikst Grijpstra
 2. Doutsen Veendorp,Michelle Gerjanne Sijtsma
 3. Jetsje Zijlstra,Maud van der Veen

Herkansing:

 1. Karina Mollema,Martsen van der Goot
 2. Maud Scheffer,Nathalie Andringa
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : site KNKB

Remco, Stijn en Nick 2e prijs Schooljongens Afd.,Zondag 18 Augustus, Heerenveen

De uitslag was als volgt :

 1. Raerd: Jelmer Foppe Drijfhout,Jens Kooistra,Sybrand Velthuis
 2. Sexbierum: Remco Post, Stijn Scheffe,Nick van der Walt
 3. Sint Annaparochie: Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga,Hjalmar Dijkstra

Uitslag: Kaatsnieuws redactie
Foto: Jelly Joostema/Esther Jellema

Fiera 2e prijs, Meisjes VF, Zondag 18 Augustus, Holwerd

In een spannende finale wisten Fiera en haar maten een 4-2 achterstand om te draaien naar een 5-4 voorsprong. Er werd om elke slag geknokt zodat er een 5-5 0p de telegraaf kwam. Toch wist de tegenpartij de wedstrijd op 5-5 6-4 uit te maken.

De uitslag bij de meisjes was als volgt:

 1. Inge Jansma,Jessie Rekker,Gerde Lycklama a Nijeholt
 2. Marije Bodde, Fiera de Vries ,Larissa Smink

Herkansing:

 1. Ilse Zwaagstra,Corrie Kroondijk,Anouk Smink

Uitslag en fotos: Desiree Seerden

Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 18 Augustus, Vrouwenparochie

 1. Lieuwe van der Werff, Riemer Hoekstra,Marten Feenstra
 2. Johannes van der Veen,Sip Jaap Bos,Tsjerk Elsinga
 3. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa, Paulus Yde Walda
Uitslag: Kaatsnieuws redactie

Sigrid, Judith en Fiera winnen de 17e Revanche Ald Meiers,
Zaterdag 17 Augustus, Schettens

In de eerste omloop werd Winsum met 5-0 6-6 maar huis gestuurd. In de 2e omloop moesten onze meisjes het opnemen tegen Goënga. Sexbierum wist ook deze wedstrijd overtuigend te winnen met 5-2 6-6 Na een staand nummer moesten ze het in de finale opnemen tegen Makkum 1 (de laatste 2 jaar winnaar van deze partij) Dit kon nog wel eens een spannende partij gaan worden. De stand ging mooi gelijk op en onze meisjes stonden degelijk te kaatsen.

En weet Sexbierum de voorsprong te behouden en verder uit te lopen. Mooie kaatsen en boven slagen van zowel Fiera als Judith en goed opslagwerk van Sigrid en Fiera liepen de meisjes uit naar 5-3 6-6 en werd de wedstrijd afgemaakt met een prachtige bovenslag. Sexbierum/Pietersbierum mag een jaar lang op de wisselprijs, een keurmeesterstok passen. Super trots op de meisjes die door vertrouwen in elkaar, degelijk kaatsen en plezier met elkaar te hebben deze wedstrijd zeer verdient hebben gewonnen.

De uitslag was dus als volgt :

De 17e revanche Ald Meiers Partij voor afdeling meisjes is zaterdag gewonnen door Sexbierum/Pietersbierum. Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries wisten de finale te winnen met 5-4 6-6 van Makkum 1 met Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink. De Bolswarder meisjes Lisanne Leijenaar, Rixt Blanke en Jessie Rekker gingen met de kleine premie naar huis. In de halve finale verloor dit trio met 1-5 2-6 van de latere premiewinnaar Makkum 1.
 1. Sexbierum/Pietersbierum: Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries (zij wonnen met 5-4 6-6 van Makkum 1)
 2. Makkum 1:Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink (zij wonnen met 5-1 6-2 van Bolsward)
 3. Bolward :Lisanne Leijenaar, Rixt Blanke en Jessie Rekker

Verslag en foto : Desiree Seerden

Anna 1e prijs Herkansing, Dames 1e kl VF, Zaterdag 17 Augustus, Goutum

De uitslag was als volgt:

 1. Andrea Kroes,Sigrid de Jong,Marije Hellinga
 2. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra,Annelien Broersma
 3. Hester Zijlstra , Anke Winkel ,Simona Kootstra

Herkansing:

 1. Anna Ennema ,Elly Hofman,Ineke van der Ploeg

Onder een grijs wolkendek waaruit ’s morgens zo nu en dan regen viel maar naar mate de dag vorderde het beter werd reisden de dames eerste klas op zaterdag 17 augustus 2019 naar Goutum.

Bij de dames was er in de eerste partij van de dag gelijk een primeur. Rixt Wijnia kaatst met Anouk Tolsma en Sietske Okkema. Ze heeft een schouderblessure en mag het hele weekeinde niet kaatsen. Door wel te starten, neemt zij wel de startpunten voor de ranking mee met haar partuur. Zo geschiedde nadat de eerste slagenwisseling was geweest nam Selma de Boer haar plekje in.

Nelie Steenstra – Serena Hovenga:

Nelie Steenstra (vervangster van Sietske Okkema) ging samen met Anouk Tolsma en Selma de Boer in de eerste partij van de eerste omloop de strijd aan met de formatie van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma. De formatie van Serena heeft afgelopen donderdag de 15de augustus de keatsoff in Easterein gewonnen en plaatsten zich daarmee als laatste voor de Froulju’s P.C.

Het werd zeer spannende strijd waarin met enige regelmaat tot 4x toe de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte toe en verdeelden de eerste verkaatste eersten gelijkmatig en om en om via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weet Nelie met haar maten de touwtjes in handen te nemen door op de juiste momenten toe te slaan waardoor zij een gaatje weten te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Serena, Lobke en Aluca lijken op dat moment maar geen passend antwoord te kunnen vinden en zij zien al hun pogingen om het tij te doen kantelen stranden. De strijd lijkt vervolgens gestreden als het 5de eerst als eerste naar de zijde van partuur Nelie gaat en daarmee lijken zij op weg naar de 2de lijst in Goutum. Serena weigert echter met haar maten om de strijd te staken en ze blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten eerst voor eerst van de achterstand te halen en de spanning weer op te voeren als zij het verschil terug weten te brengen via de 5-3 naar de 5-4. Als de formatie van Nelie er maar niet in slaagt om de winst veilig te stellen keert zelfs de balans terug in deze partij en weet ook Serena met Lobke en Aluca het 5de eerst te bereiken. Het laatste eerst zal de scherprechter moeten zijn wie er naar de 2de omloop gaat uiteindelijk. Als Lobke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 0-6 gaan zij ondanks de 5-2 achterstand er als nog met de winst vandoor.

Anna Ennema – Roelie Kroondijk:

De formatie van Anna Ennema, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg stond in hun eerste partij op deze grijze zaterdag tegenover het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het begin van de wedstrijd was voor Roelie en haar maten die voortvarend van start gingen. Zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen en vervolgens de voorsprong weten uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker kwam de formatie van Anna ook op toeren en zij weten de aansluiting te herstellen door hun eerste bordje binnen te halen en terug te komen tot aan de 1-2. Zij slagen er niet in om de balans terug te doen keren sterker nog het verschil loopt verder op via de 1-3 naar de 1-4. Het partuur van Roelie heeft de draad vervolgens weer opgepakt en komt ook niet echt in de problemen zij weten ook als eerste het 5de bordje te bereiken en dit buitenkansje laten zij zich niet meer ontnemen en gaan ook naar de volgende lijst als de door Anna opgeslagen bal buiten het perk belandt op de 1-5 2-6.

Nicole Hempenius – Wybrig Bakker :

In de 3de partij van de eerste lijst staat Nicole Hempenius samen met Mintje Meintema en Miranda Scheffer tegenover Wybrig Bakker en Hiske Zeinstra. Hun derde maat Melissa Rianne Hiemstra heeft een enkel blessure en was deze dag afwezig zodat de dames het met zijn tweeën probeerden. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de eerste verkaatste eersten om en om aan de telegraaf verschenen tot aan de 1-1. Nicole slaagt er vervolgens in om samen met haar maten het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Wybrig en Hiske blijven alles uit de kast halen om de 2de omloop in Goutum te bereiken en zij weigeren de strijd op te geven en weten de spanning terug te doen keren in de partij als zij het verschil terug weten te brengen tot aan de 3-2. De telegraaf keert ook hier niet terug in balans waardoor de formatie van Nicole de voorsprong weer weet uit te bouwen. Zij lijken zich ook op de 2de lijst te gaan melden als zij de afstand tussen beide parturen weten te vergroten via de 4-2 naar de 5-2. Spanning zat ook hier in de verkaatste eersten. Het was een mooie strijd waarin Wybrig en Hiske alles probeerden om grip op de wedstrijd te krijgen. Zij weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat zij in een zeer zwaar bevochten eerst als nog de handdoek moesten gooien als Mintje hun partuur aan de wint helpt als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6.

Akkelyna de Haan – Andrea Kroes:

Het partuur van Akkelyna de Haan (vervangster van de afwezige Jeanette Jansma), Corina de Vries en Jannica van der Ploeg stond in hun eerste partij van de dag tegenover Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Andrea en haar maten laten er geen gras overgroeien en nemen gelijk het heft in handen. Zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst binnen te slepen. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Akkelyna om gelijk weer aan te sluiten loopt het verschil op via de 0-2 naar de 0-3 en zelfs de 0-4. Het krachtsverschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks Akkelyna, Corina en Jannica het blijven proberen en het voor hun eindelijk raak is en ook zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst en een plekje op de 2de lijst gaat naar partuur Andrea als zij de kaats weten te behouden op de 1-5 2-6.

Boukje Houtsma – Hester Zijlstra:

Meer spanning zat er in de laatste partij van de eerste omloop maar daar stond gelijk ook heel wat op het spel. De formatie die er in slaagt om deze wedstrijd te winnen had een vrije doorgang op de 2de omloop door een staand nummer en was men verzekerd van minimaal een 3de prijs en een plekje in de halve finale. Boukje Houtsma begon samen met haar maten Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders aan de opslag en zij gingen de strijd aan met Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als beide parturen goed uit de startblokken gaan. Geen van beide slaagde er aan het begin van de partij in om een gaatje te slaan, nadat de eerste verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld via de 1-1 naar de 2-2 waarin het ook stuivertje wisselen was wie de leiding nam Hester samen met Anke en Simona het initiatief. Zij weten als eerste het 3de eerst aan de telegraaf te hangen en dat lijkt het breekpunt in deze partij te gaan vormen. Boukje probeert gelijk samen met Anna Rixt en Joanne Elise de achtervolging in te zetten maar zien hun pogingen stranden waardoor het verschil snel oploopt via de 2-4 naar zelfs de 2-5 en lijkt de strijd gestreden. Als Hester samen met haar maten er maar niet in slaagt om de winst veilig te stellen zien zij de voorsprong langzaam maar zeker in rook opgaan via de 3-5 keert zelfs de spanning terug als het verschil terugloopt naar de 4-5. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Simona die voor hun partuur op het juiste moment weet toe te slaan door de kaats te passeren op de 4-5 2-6. Zij loodst hun partuur daarmee naar de halve finale.

Serena Hovenga – Roelie Kroondijk:

Wie zich bij het partuur van Hester gingen voegen moest gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop bij kaatsvereniging Goutum. Naeen kleine pauze betrad Serena Hovenga samen met Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma als eerste weer de arena in Goutum om de strijd aan te gaan met het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De vliegende start in deze partij was er voor Roelie en haar maten als zij het best van start gaan in deze confrontatie. Zij weten gelijk een gaatje te slaan als zij het eerste verkaatste eerst weten binnen te slepen en daarna gelijk door te stomen naar een 0-2 voorsprong. Het verschil van 2 eersten bleef gehandhaafd op de 1-3 maar Serena, Lobke en Aluca weigerden de handdoek te gooien en bleven alles uit de kast halen en om elke 2 punten aan de telegraaf strijden waardoor ze meer grip op de partij wisten te krijgen en met succes de achtervolging in wisten te zetten via de 2-3 keert de balans vervolgens weer volledig terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer in een partij zorgen. Het is uiteindelijk Roelie die het bordje samen met Klasine en Annelien weet te bemachtigen en daarmee weer op voorsprong weten te komen. De formatie van Serena blijft het proberen maar kan niet voorkomen dat uiteindelijk de winst op 3-5 4-6 gaat naar partuur Roelie als zij zelfs een prachtige zitbal weet te plaatsen op de perk van Lobke en Aluca.

Nicole Hempenius – Andrea Kroes :

De laatste ½ finalist in Goutum kwam uit de onderlinge confrontatie tussen het partuur van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer en de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het eerste verkaatste eerst in deze strijd komt in handen van Nicole en haar maten maar zij slagen er niet in om dit vast te houden en uit te bouwen want het evenwicht keert al snel weer terug in de partij op de 1-1. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld bleef de balans gehandhaafd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Andrea met haar maten op het juiste moment toe te slaan en een gaatje te slaan via de 2-3 naar de 2-4. Wat het partuur van Nicole ook probeert door middel van omzettingen niets lijkt het passende antwoord te zijn waardoor het 5de bordje aan de telegraaf ook in handen kwam van Andrea, Sigrid en Marije. De strijd was nog niet gestreden want Nicole, Mintje en Miranda weigerden de strijd zonder slag of stoot op te geven en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Andrea de winst in de partij veilig weet te stellen met haar opslag als zij op 3-5 2-6 de bal zo naar het perk weet te sturen dat Miranda deze niet goed weten te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt. Door deze overwinning gaat Andrea samen met Sigrid en Marije als laatste naar de ½ finale waar ze een vrije doorgang hebben door een staand nummer en zich daarmee als eerste voor de finale van deze vrije formatie voor dames eerste klas in Goutum weten te plaatsen.

Hester Zijlstra – Roelie Kroondijk :

In de strijd om het 2de finale ticket staat Hester Zijlstra samen met Anke Winkel en Simona Kootstra in de halve finale tegenover de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge confrontatie komt in handen van partuur Roelie als zij er met haar opslag in slaagt om te voorkomen dat Anke de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert al zeer snel terug in deze ½ finale als ditmaal Hester de bal naar het perk mag sturen op de 0-1 6-4. Zij weet het perk van Klasine en Annelien met lege handen achter te laten en een zitbal te plaatsen. Zij slaagt er echter niet in om samen met haar maten de leiding over te nemen in deze strijd want als de door Simona opgeslagen bal op 1-1 2-6 buiten het perk belandt komen zij weer op achterstand. Roelie, Klasine en Annelien lijken vervolgens op rozen te zitten als het verschil verder oploopt als wederom het vizier van Simona niet op scherp staat en wederom buiten het perk belandt op de 1-2 2-6. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten als voor het eerst de 6-6 verschijn in deze ½ finale. Met een prachtige uithaal weet Annelien de boven te vinden en hun 4de eerst binnen te halen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze halve finale want de formatie van Roelie komt niet echt in de problemen en weten zich voor de finale te plaatsen wanneer zij ook als eerste het 5de bordje weten binnen te halen. Roelie mag zelf de eindstand op de telegraaf zetten als zij de winst veilig stelt met een zitbal op de 1-5 4-6.

Finale :

De finale bij kaatsvereniging Goutum werd een van de spannendste partijen van de dag. Andrea Kroes begon samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga aan de opslag in deze finale om het op te gaan nemen tegen de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het werd een van de klappers van de dag. Marije weet de finale open te breken als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen als voor het eerst deze finale de beslissing moest vallen op de 6-6 en als het vizier van Andrea niet op scherp staat en zij de bal buiten het perk doet belanden komt de 1-1 aan de telegraaf. Het blijft aan het begin van deze finale ook stuivertje wisselen in het binnen halen van eersten want voor de 2de keer komt Andrea met haar maten op voorsprong als Roelie de bal niet de goede richting mee geeft aan de opslag en deze buiten de perklijnen belandt op de 1-1 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Als ditmaal de door Marije opgeslagen bal te weinig snelheid mee krijgt en deze voor het perk belandt op de 2-1 2-6 keert de spanning terug in de partij. Strijd zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 2de keer in deze finale dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Klasine er niet in slaagt om de kaats te passeren neemt Andrea met haar maten de leiding weer in handen. Zij lijken dan even toe te slaan als voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6 als het vizier van Roelie niet op scherp staat en buiten het perk belandt loopt het verschil op naar de 4-2. De strijd bleek verre van gestreden want het belangrijke zevende eerst in deze finale komt vervolgens in handen van partuur Roelie wanneer de door Andrea naar het perk gestuurde bal buiten het perk belandt op de 4-2 2-6 keert de spanning terug in deze finale. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als Klasine goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven stuurt op de 4-3 4-6. In een zeer zwaar bevochten eerst lijkt Klasine de winst veilig te stellen als zij er in slaagt om de bal op 4-4 6-6 tot in het perk te retourneren en daarmee hun 5de eerst weet binnen te halen. Andrea weigert met Sigrid en Marije om de strijd op te geven en zij blijven aandringen en wanneer Marije er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-5 6-4 valt de beslissing in het laatste te verkaatsen eerst. Het blijft spannend maar door goed werk van Marije in het achterperk zij weet vandaar uit op de 5-5 6-4 de boven te vinden en daarmee de winst veilig te stellen in Goutum.

Herkansing :

In de finale van de herkansing stond Anna Ennema samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg tegenover het partuur van Akkelyna de Haan (vervangster van de afwezige Jeanette Jansma), Corina de Vries en Jannica van der Ploeg. De formatie van Anna had op de 2de lijst een zware dobber gehad aan Nelie Steenstra (vervangster van Sietske Okkema), Anouk Tolsma en Selma de Boer (vervangster na de eerste slagenwisseling in hun eerste partij van de dag van Rixt Wijnia). Zij wisten uiteindelijk te winnen met 5-4 6-0 door een boven slag van Elly. In de halve finale was er een makkelijk 5-0 6-4 overwinning op Boukje Houtsma, Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders. Akkelyna en haar maten hadden in hun 2de partij van de dag weten te winnen met 5-1 6-0 van Wybrig Bakker en Hiske Zeinstra. Door een staand nummer gingen zij als eerste naar de finale van deze herkansing. Anna weet hun eerste bordje in deze finale aan de telegraaf te hangen als zij er in slaagt om Corina tot een kwaadslag te dwingen op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar als wederom Anna weet toe te slaan met haar opslag en een zitbal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 2-0. Akkelyna en haar maten doen volop mee in de verkaatste eersten maar zien ze elke keer een kant opgaan zo ook nu weer als Elly de boven weet te vinden op de 2-0 6-6. De strijd is eigenlijk al gestreden als voor de 4de keer op rij het eerst gaat naar Anna, Elly en Ineke. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn in deze finale want voor de 5de keer weet partuur Anna toe te slaan en het bordje te bemachtigen door weer een prachtige zitbal van Anna op de 4-0 6-4. De strijd is dan gestreden en wanneer de door Akkelyna naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn wint partuur Anna de finale van de herkansing op 5-0 6-4

De fotos gemaakt door henk Hempenius kunt u hier vinden

Verslag en fotos : Henk Hempenius-
Kaatsnieuws redactie

Rianne 1e prijs, Welpenmeisjes, Zaterdag 17 Augustus,Bolsward

De uitslag was als volgt :

 1. Anna Miedema, Rianne van de Walt
 2. Mariska Stegenga, Jildou de Vries
 3. Lyanne Jongsma , Lieke Triemstra

Herkansing:

 1. Hendrika Stegenga,Aisha Mahmoud
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Stijn 2e-,Enrico 3e prijs Opstappers Schooljongens Afd,
Zaterdag 17 Augustus, Sexbierum

Vandaag was er nog een afdelingswedstrijd voor de schooljongens in Sexbierum.

De dag begon druilerig, maar al gauw werd het droog en ‘s middags kwam het zonnetje er zelfs nog even bij. Het veld lag er weer keurig bij en de keurmeesters namen rond 10 uur keurig hun plekje in.

De KNKB had een hoofscheidsrechter aangeleverd, R. Sterk, en vanuit de KV. was Jan Feenstra scheidsrechter.

Er hadden zich 10 parturen aangemeld, waarvan 2 uit Sexbierum het eerste partuur bestond uit Remco, Stijn en Nick en het tweede partuur uit Rindert en Enrico. Helaas gingen beide parturen in de eerste omloop er af. Maar hierdoor konden ze wel mee in de opstap.

Rond 12 uur was de soep warm, en kregen de mensen op de lijnen een heerlijk kopje soep zelfgemaakt door Joke. Samen met een broodje ging dit er wel in.

De halve finale ging tussen Bitgum – Arum hier werd het 5-5 4-6
De finale ging tussen Leeuwarden en Arum hier werd het 5-3 6-2. Dus Leeuwarden met de krans naar huis.

Voor de opstap hadden zich los ook nog 6 jongens aangemeld en konden er mooi 9 parturen gevormd worden.

Bijna gelijktijdig waren de finales klaar en kon rond half 4 de prijsuitreiking plaats vinden.

In de afdeling wonnen:

 1. Leeuwarden. Harmen Zuidema en Otte Algra
 2. Arum. Mathijs Buma, Pieter den Breejen en Rinnert Tolsma
 3. Bitgum. Sjouke Beimers en Jelte Meesters

In de opstap waren het:

 1. Thomas Bouma, Jelmer Foppe Drijfhout
 2. Mathijs Renema, Stijn Scheffer
 3. Luuk Zwaagstra, Enrico Post
Eenieder bedankt voor zijn /haar inzet en tot ziens op het veld. Verslag : Paulien Bos
Verslag :Paulien Bos
Fotos volgen a.s.a.p.

Alwin 2e prijs Jongens VF, Zaterdag 17 Augustus, Harlingen

De uitslag was als volgt :

 1. Jesse Kroondijk ,Harold de Boer ,Yoram Elzinga
 2. Alwin Boschma,Marten Leijenaar, Johan Sipma
 3. Jelmer Miedema,Thom Stellingwerf
  Gerwin Dijkstra , Allard Dijkstra,Thomas Dijkstra

Herkansing:

 1. Verry van der Meer ,Jorn Lars van Beem,Dirk Baron
 2. Jari Visser, Redmer Cnossen
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Johannes 3e prijs Heren 1e kl VF, Zaterdag 17 Augustus,Oude Bildtzijl

 1. Jelle Attema,,Lennart Adema,Patrick Scheepstra
 2. Gerrit Jan Duiven, | Hyltje Bosma | Pieter Jan Leijenaar
 3. Johannes van der Veen,Klaas Pier Folkertsma, Tsjerk Elsinga
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Jan Volbeda , 1e prijs Herkansing Heren 50+, Zaterdag 17 Augustus, St.Jacob

De uitslag was als volgt :

 1. Ferdinand van der Werf,Germ Hallema,Anne de Vries
 2. Jan Vellinga, Joop Bootsma, Eddy Sjollema
 3. Sikke Koster ,Albert Walsweer,Piet Stellingwerf
  Reinder Loops,Jan Buitenga,Gerrie Otter

Herkansing :

 1. Tjeerd Bouma, Hans Diekman, Jan Volbeda
 2. Wybren van der Woud ,,Sjouke de Groot , Henk Deelstra
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Marten 1e prijs Jongens B , Zondag 11 Augustus, Minnertsga

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Jansen, Marco van Dijk,Jarno Feenstra
 2. Jeroen Haarsma, Wesley van der Vaart, Redmer van Netten
 3. ??
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Alwin 2e prijs jongens A, Zondag 11 Augustus,Minnertsga

De uitslag was als volgt:

 1. Karel Monfils, Mark Minnesma , Thom Stellingwerf
 2. Thomas Dijkstra , Jelmer Miedema, Alwin Boschma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Teake 1e prijs Heren 50+ Herkansing, Zondag 11 Augustus, Marsum

De uitslag was als volgt :

 1. Albert Nauta , Klaas Sobel ,, Piet Zondervan
 2. Jan Sipma,Tjeerd Jan Boomsma, Hilbrand Smid
 3. Hans Diekman, Egbert Bootsma, Ludwig Seerden

Herkansing :

 1. Teake van der Walt , Ibo Nicolay,Bennie Hof
Uitleg : Kaatsnieuws redactie
Foto:site KNKB

Fiera 2e prijs Dames1e kl. vf, Zondag 11 Augustus, Ried

De uitslag was als volgt :

 1. Jildou Sweering ,Lotte Delgrosso ,Jennie Terpstra
 2. Larissa Smink, Naomi Wiersma, Fiera de Vries
 3. Fenna Kramer , Margriet Miedema , Kim Dijkstra
  Sietske Okkema , Anouk Tolsma , Rixt Jappie Wijnia
Uitslag: Kaatsnieuws redactie
Fotos: site KNKB

Rianne 1e prijs Welpen meisjes DEL, Zaterdag 10 Augustus, Ee

De uitslag was als volgt :

 1. Lotte-Ytsje Hoekstra, Rianna van der Walt
 2. Anna-Lotte van Beem, Lieke Triemstra

Herkansing:

 1. Silke Hofstra, Iris Verhoeven
 2. Mariska Stegenga, Rixt Punter

Uitslag : kaatsnieuws redactie
Fotos:site KNKB

Remco 2e prijs Herkansing Schooljongens DEl, Zaterdag 10 Augustus, Niawier

De uitslag was als volgt :

 1. Thomas Bouma , Jelvin Kaper
 2. Otte Algra,Pieter Siebe Cuperus
 3. Wessel Zijlstra, Peder Dijkstra

Herkansing :

 1. Marten Daaf Alkemade, Folkert Jelmer Visser
 2. Durk Bootsma, Remco Post
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto:site KNKB

Fiera 2e prijs Meisjes DEL en Sigrid 1e prijs Herkansing,Zaterdag 10 Augustus , FerwertKransen tijdens stormachtige omstandigheden bij kaatsvereniging Foswert voor Iris, Noa en Jildou.

Het is zaterdag 10 augustus 2019 als de meisjes de kaatstas weer hebben ingepakt. Zij gingen deze dag op weg naar het kaatsveld in Ferwert waar ze te gast waren bij kaatsvereniging Foswert. Zij verkaatsten deze dag onder stormachtige weersomstandigheden een door elkaar loten wedstrijd. In totaal waren er 25 meisjes die zich voor deze dag hadden opgegeven om met elkaar de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen en natuurlijk de eerste prijs. Zij konden allemaal deze dag minimaal 2x kaatsen want er was ook een herkansingsronde.

Ondanks de harde wind en zo nu en dan een spatje regen was de temperatuur goed en haalden de meisjes alles uit de kast om er met de prijzen vandoor te kunnen gaan.

Onder leiding van 2 clubscheidsrechters barstte de strijd vanaf 10:00 los. Het werd een mooie kaatsdag met veel eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden.

De eerste partij van de eerste omloop werd gelijk een klapper van jewelste. Jessie Rekker was deze dag via het lot gekoppeld aan Naomi Wiersma en Aljantine Holtewes. Zij gingen deze dag van start tegen Iris Veltman, Noa Elzinga en Jildou Ekema. Het eerste bordje aan de telegraaf werd binnen gehaald door de formatie van Iris. Het evenwicht keert echter al snel weer terug in de partij als Jessie met haar maten de achtervolging in weet te zetten. Zij weten de balans in de telegraaf te herstellen op de 1-1. Vanaf dat moment lijkt de partij in het voordeel van Iris, Noa en Jildou te kantelen als zij voor de 2de keer de leiding in de partij weten te nemen. De formatie van Jessie probeert gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen naar de 1-3. De strijd is verre van gestreden want beide parturen weigeren de strijd op te geven.

Jessie weet samen met Naomi en Aljantine de draad weer op te pakken en de achtervolging in te zetten. Eerst voor eerst komen de parturen dichter en dichter bij elkaar via de 2-3 keert het evenwicht terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is wederom Iris met haar maten die de touwtjes weer in handen weten te nemen en een 3-4 voorsprong nemen. Even lijkt het er op dat het partuur van Jessie de partij naar zich toe weet te trekken als zij de balans weer hebben hersteld op de 4-4 en als eerste het 5de bordje weten te bereiken. De beslissing in deze mooie strijd komt uiteindelijk op de volle telegraaf de 5-5 6-6. Als Noa dan goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt gaan zij naar de 2de omloop.

Fiera de Vries vormde deze dag een partuur samen met Marije Hiemstra en Moniek Lootsma en zij gingen op de eerste lijst de strijd aan met Sigrid Post, Rixt Fokkema en Marije Bodde. De vliegende start was er voor de formatie van Fiera zij weten gelijk toe te slaan en een gaatje te slaan als zij na het eerste verkaatste eerst ook het 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te trekken. Sigrid en haar maten moeten dan op jacht naar de aansluiting en weten de spanning terug te doen keren in deze partij als ook zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen en terug keren naar een 2-1 achterstand. Het initiatief blijft in handen van de formatie van Fiera want zij slagen er in om het verschil weer te doen oplopen naar de 2 eersten door als eerste het 3de bordje binnen te halen. De strijd is echter nog niet gestreden want langzaam maar zeker weet Sigrid samen met Rixt en Marije meer grip op de wedstrijd te krijgen.

Zij slagen er in om de touwtjes in handen te nemen en de achterstand weg te werken via de 3-2 naar de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in deze confrontatie zal de doorbraak of ommekeer moeten gaan inleiden. Het is een zwaar bevochten eerst wat uiteindelijk in handen komt van Fiera, Marije en Moniek. Ondanks verwoedde pogingen van Sigrid en haar maten om gelijk weer het evenwicht te herstellen moeten zij ook het 5de eerst als eerste laten aan partuur Fiera. Zij lijken daarmee op weg naar de 2de omloop maar zien de spanning als nog terug keren wanneer Sigrid met haar maten als nog een 4de eerst weet te bemachtigen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Moniek die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 6-0.

De formatie van Gerde Lycklama a Nijeholt, Lisanne Leijenaar en Sanne van Vilsteren staat op de eerste omloop tegenover Larissa Smink, Foke Jil Bakker en Bente Miedema. Net als de vorige partijen gaan ook hier de beide parturen goed uit de startblokken en geven ze elkaar geen duimbreedte ruimte. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Gerde en haar maten. De balans keert al snel weer terug in de partij als ook het partuur van Larissa het eerste eerst weet te bemachtigen. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld bleef het evenwicht gehandhaafd op de 2-2. Langzaam maar zeker weet het partuur van Gerde het heft in handen te nemen.

Zij weten als eerste het 3de eerst te bereiken en de leiding in handen te nemen. Als Larissa, Foke Jil en Bente daar geen antwoord op kunnen vinden loopt het verschil heel snel op via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is er niet minder om want beide parturen blijven alles uit de kast halen om de 2de omloop te bereiken. De formatie van Larissa slaagt er in om de achterstand te verkleinen tot aan de 5-3. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt zelfs nog een 6-6 aan de telegraaf. Als Gerde de bal naar het perk mag sturen en zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Foke Jil en Bente daar geen antwoord stelt zij de winst veilig voor haar partuur.

Als laatste kwam Iris Oosterbaan samen met Romy Postma en Corrie Kroondijk in actie om de strijd aan te gaan met Julia Marthine Rienks, Rixt Blanke en Indy Tuinier. De vliegende start is er voor Iris en haar maten als zij na het eerste bordje aan de telegraaf gelijk weten door te pakken en uitlopen naar de 2-0 en zelfs 3-0. Wat Julia Marthine ook met haar maten probeert zij krijgen maar geen grip op de wedstrijd en slagen er niet in om een passende oplossing te vinden. Het krachtsverschil lijkt in deze partij te groot te zijn want de bordjes blijven een kant over gaan naar partuur Iris. Zij lijken op weg naar een makkelijke overwinning als zij ook het 4de en 5de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te halen. De strijd lijkt als nog op te bloeien als eindelijk ook Julia Marthine samen met Rixt en Indy een eerst weet te bemachtigen. De inhaalrace zal echter te laat komen want Iris weet hun partuur naar de 2de omloop te loodsen als zij de winst veilig weet te stellen door de kaats te passeren op de 5-1 6-2. Zij hebben vervolgens een vrije doorgang op de 2de omloop door een staand nummer en plaatsen zich daarmee automatisch als eerste voor de halve finale in Ferwert.

Inge Jansma stond alleen op de lijst en zij moest wachten op het bijloten om te zien wie er samen met haar de strijd aan zou gaan op de 2de omloop. Het zijn uiteindelijk Julia Marthine Rienks en Foke Jil Bakker die de goede lootjes trokken en nadat zij even van shirt kleur hadden gewisseld en even pauze hadden gehad betraden zij als eerste weer de arena om het op te gaan nemen tegen Iris Veltman, Nao Elzinga en Jildou Ekema. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Na dit gelijk opgaande begin weet Iris samen met haar maten het heft in handen te nemen en op een 1-2 voorsprong te komen.

Het partuur van Inge probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar zien hun poging daar toe stranden waardoor het verschil verder oploopt naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Iris, Noa en Jildou lijken de partij stevig in handen te hebben maar slagen er niet in om deze om te zetten in winst op dat moment waardoor Inge, Julia Marthine en Foke Jil hun kans ruiken en de achtervolging in zetten eerst voor eerst weten zij van de achterstand af te halen en terug te keren in de partij via de 2-4 naar de 3-4. Zij zitten dan even in een flow en lijken de balans te kunnen herstellen maar zij zien het 5de eerst aan de telegraaf als nog naar partuur Iris gaan. Deze voorsprong laat Iris samen met Noa en Jildou niet meer uit handen glippen en zij weten zich als 2de voor de halve finale te plaatsen als Noa op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 2-6.

In de 2de partij op de 2de lijst stond er gelijk meer op het spel want de formatie die deze partij wist te winnen kreeg een vrije doorgang in de ½ finale door een staand nummer en plaatste zich dus als eerste voor de finale van deze door elkaar loten bij kaatsvereniging Foswert in Ferwert. Het is Fiera de Vries die samen met haar maten Marije Hiemstra en Moniek Lootsma de strijd aan gaat met het partuur van Gerde Lycklama a Nijeholt, Lisanne Leijenaar en Sanne van Vilsteren. Het begin van de partij is voor partuur van Fiera die goed uit de startblokken gaan en gelijk een gaatje weten te slaan als zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen bouwen zij gelijk door aan een 2-0 voorsprong.

Langzaam maar zeker lijkt de partij als nog op gang te komen als de spanning terug keert in deze partij als ook Gerde met Lisanne en Sanne een bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen waardoor het verschil weer verder oploopt via de 3-1 naar de 4-1. Nadat de volgende verkaatste eersten nog gelijkmatig waren verdeeld is het Fiera die haar partuur naar de finale weet te loodsen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-4. Wie zij tegen gaan komen moest gaan blijken uit de halve finale in Ferwert.

Iris Oosterbaan staat in de halve finale samen met Romy Postma en Corrie Kroondijk tegenover het partuur van Iris Veltman, Noa Elzinga en Jildou Ekema. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als het eerste verkaatste eerst al op de 6-6 beslist moest worden. Als de door Romy opgeslagen bal buiten het perk beland neemt Iris met haar maten de leiding. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 2de keer op rij verschijnt de 6-6. Als Noa dan op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren bouwt zij de voorsprong uit naar de 0-2. Het lijkt een eenzijdig halve finale te gaan worden als vervolgens Jildou goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 0-2 2-6. De strijd is verre van gestreden want partuur Iris Oosterbaan weigert de handdoek te gooien en blijft gelijk opgaan tot aan de 6-6 de 3de van deze ½ finale.

Met een prachtige passeerslag van de kaats door Iris Oosterbaan weet zij hun eerste bordje te bemachtigen. Zij kan daarmee echter niet voorkomen dat de touwtjes in handen blijven van Iris Veltman, Noa en Jildou want zij weten de voorsprong al even snel weer uit te bouwen door goed werk van Iris Veltman in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 1-3 4-6. Beide parturen blijven strijden om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras waardoor er voor de 4de keer een 6-6 verschijnt. Als Iris Veltman de bal zo naar het perk weet te sturen dat Iris Oosterbaan deze niet goed weet te verwerken en deze kwaad vliegt loopt het verschil op naar de 1-5. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Romy nog iets terug te doen door de bal voor de kaats te keren op de 1-5 6-0. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat het partuur van Iris Veltman, Noa Elzinga en Jildou Ekema beslag gaat leggen op het 2de finale ticket als Jildou de winst veilig weet te stellen door de bal voor de kaats te keren op de 2-5 0-6.

In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd voor meisjes op zaterdag 10 augustus stond het partuur van Fiera de Vries, Marije Hiemstra en Moniek Lootsma tegenover Iris Veltman, Noa Elzinga en Jildou Ekema. Het is Fiera die met een retourslag tot in het perk de finale weet te openen maar als zij vervolgens het vizier niet op scherp heeft staan en de bal tot 3x toe buiten het perk doet belanden komt partuur Iris gelijk op een 2-6 voorsprong. Als Fiera het dan weer mag proberen aan de opslag en de bal te veel snelheid meegeeft en deze over het perk heen vliegt gaat het eerste bordje van deze finale naar Iris, Noa en Jildou. De strijd lijkt vervolgens gelijk los te barsten als in het 2de verkaatste eerst de beslissing moet vallen op de 6-6. Door goed werk van Moniek in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren keert de balans terug in deze finale. Het is echter wederom het partuur van Iris die de voorsprong weet te nemen door goed opslag werk van Iris als zij er in slaagt om de kaats te behouden op de 1-1 2-6.

De spanning is er niet minder om want beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor voor de 2de keer de 6-6 verschijnt. Het is weer Iris die weet toe te slaan als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren op 1-2 6-6 en daarmee de voorsprong uitbouwt. Fiera, Moniek en Marije proberen de achtervolging in te zetten maar moeten toezien dat het verschil verder oploopt als de door opgeslagen bal van Moniek buiten het perk beland op de 1-3 2-6. De strijd is echter nog niet gestreden want via een zeer zwaar bevochten eerst weet ditmaal Moniek een bordje aan hun totaal toe te voegen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 1-4 6-6. Het 5de eerst aan de telegraaf komt echter als eerste in handen van partuur Iris als de door Fiera opgeslagen bal buiten het perk beland op de 2-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het zijn Iris, Noa en Jildou die de kransen en eerste prijs veilig weten te stellen als zij Iris een prachtige zitbal op het perk van Moniek en Fiera weet te plaatsen op de 2-5 0-6.

De meisjes konden deze dag allemaal minimaal 2x kaatsen in de finale van de herkansing stond Sigrid Post samen met Rixt Fokkema en Marije Bodde tegenover de formatie van Larissa Smink, Jerssie Rekker (bijgeloot) en Bente Miedema. Sigrid en haar maten hadden op de 2de lijst van de herkansing met 5-0 6-0 gewonnen van Jessie Rekker, Naomi Wiersma en Aljantine Holtewes. Het partuur van Larissa had de finale weten te bereiken door een 5-2 6-2 winst te boeken op de formatie van Rixt Blanke, Indy Tuinier en de bijgelote Aljantine Holtewes. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden deze finale want het eerste verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist als Larissa de bal zo naar het perk weet te sturen dat Marije en Rixt daar geen vat op weten te krijgen en deze in het perk blijft zitten nemen zij de leiding.

De vliegende start is er voor partuur Larissa als zij al snel daarna de voorsprong zien oplopen als door Sigrid opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 0-1 4-6. Langzaam maar zeker komt de strijd op gang en keert de spanning terug in de partij als ook Sigrid, Rixt en Marije een bordje zien verschijnen als Larissa het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op 0-2 6-2. Beide parturen geven elkaar niets toe en er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf zodat voor de 2de keer in deze finale de 6-6 verschijnt. Met een prachtige bovenslag van Larissa weet zij het verschil weer terug te brengen tot 2 eersten in hun voordeel. De spanning keert weer terug in de partij door goed werk van Rixt in het voorperk als zij de kaats weet te passeren op de 1-3 6-4.

Het evenwicht keert zelfs weer volledig terug in de partij als Larissa het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 2-3 6-4. Het belangrijke zevende eerste in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is Sigrid die samen met haar maten weet toe te slaan en het bordje aan hun totaal weet toe te voegen op de 3-3 6-4. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als Marije hun voorsprong verder weet uit te bouwen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 4-3 6-4. Larissa, Jessie en Bente blijven het proberen maar zij slagen er niet meer in om het tij te doen keren en moeten de winst laten aan partuur Sigrid als Rixt er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op 5-3 6-4.

De uitslag was als volgt :

 1. Iris Veltman ,Noa Elzinga,,Jildou Ekema
 2. Fiera de Vries, Marije Hiemstra, Moniek Lootsma
 3. Iris Oosterbaan, Romy Postma,Corrie Kroondijk

De uitslag Herkansing :

 1. Marije Bodde, Sigrid Post , Rixt Huisman
Uitslag en verslag en fotos : Henk Hempenius

Rianne 1e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 04 Augustus, Burgwerd

De uitslag bij de meiden was als volgt :

 1. Rianne van der Walt ,Anna Lotte van Beem
 2. Lotte-Ytsje Hoekstra, Maren de Vries
Uitslag en foto : Jelly Joostema

Sigrid, Judith en Fiera 2e prijs Ald Meiers-partij, Zaterdag 03 augustus, Hitzum

Eerste omloop :

Voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij, Betty Blanksma-Dijsktra heet iedereen van harte welkom in ús Doarpshûs. Na een korte uitleg over de gang van zaken tijdens deze bijzondere wedstrijddag kon iedereen zich achter de Harmonie uit Beetgum opstellen. Hoewel de lucht nog wat bedekt was en ‘s ochtends nog een buitje was langsgetrokken, kon de optocht door het dorp zonder problemen voltrokken worden. De wedstrijdleider Piet Viëtor leidde deskundig onder grote belangstelling de optocht door de straten naar het veld.

De verrassing deze ochtend was groot!

De Voorzitter van KV de Eendracht, Nico van Baarsen, presenteerde de commissie Ald-Meiers Partij, verwelkomde de parturen en alle belangstellenden op het kaatsveld, dat ook voor deze keer wederom prachtig en ‘smûk’ was aangekleed. Tevens introduceerde hij de voorzitter van de KNKB, Wiggle Sinnema, die met een speciale boodschap naar Hitzum was gekomen. Betty Blanksma-Dijkstra ontving uit zijn handen het bondsinsigne van de KNKB voor haar verdienste mbt de Ald-Meiers Partij en het meisjes kaatsen in het bijzonder! Een eerbetoon dat haar zichtbaar wel wat ‘oer it mad’ kwam.

Na het ‘inslaan’ en ‘parturen-foto’s‘ nam de spanning toe en de eerste 8 parturen werden voorgesteld aan de vroege belangstellenden. Ieder jaar zien we de meisjes ietwat onwennig tijdens de presentatie aan het grote publiek een stap naar voren doen waarbij ze stuk voor stuk onder warm applaus verwelkomd worden.

 • 1) Raerd – 2) Reahûs-Turns (2-5 / 2-6)
 • 3) Minnertsga – 4) Dronryp (0-5 / 4-6)
 • 5) Arum – 6) Workum (3-5 / 2-6)
 • 7) Makkum – 8) Balk (5-2 / 6-0)
 • 9) Grou – 10) Winsum (0-5 / 6-6)
 • 11) Huizum – 12) Berltsum (5-2 / 6-2)
 • 13) Sexb./P.bierum – 14) Reduzum (5-0 / 6-4)
 • 15) Stiens – 16) Easterein (5-5 / 6-2)
 • 17) Goenga – 18) Bolsward (3-5 / 2-6)

Tweede omloop :

Rond de klok van 11:00 uur was de strijd in de eerste omloop grotendeels gestreden. En hoe fanatiek, inzichtelijk en sportief er door de 18 parturen gekaatst werd, uiteindelijk is de uitslag van de eerste omloop bepalend voor het vervolg. Raerd, Minnertsga (met twee ‘maten’) Arum, Balk, Grou, Berltsum, Reduzum, Easterein, en Goënga konden de strijd tegen hun tegenstanders net niet aan. Voor hen was de 20e Ald-Meiers Partij ten einde.

Al vroeg in de morgen liep kaatsminnend Friesland (en Nederland(!)) de besloten kaatsarena van Hitzum binnen. Een minimale bui aan het einde van de ochtend was voor niemand een groot probleem. De buienradar gaf voor de rest van de dag perfect kaatsweer aan!

 • (2) Reahus-Turns – (4) Dronryp (4-5 / 2-6)
 • (6) Workum – (7) Makkum (5-2 / 6-4)
 • (10) Winsum – (11) Huizum (4-5 / 2-6)
 • (13) Sexb./P.bierum – (15) Stiens (5-0 / 6-4)
 • (18) Bolsward als staand nummer

Ook de pers had zich inmiddels gemeld. Kaatsnieuws, KNKB-TV en vanaf 13:00 uur deed Radio Eenhoorn live verslag. Wat later op de dag kwam ook Jan Seerden langs. De heer Seerden was 19 jaar lang onze vaste camera reporter voor het Kaatsmuseum archief. Zelfs op zijn verjaardag in 2010 ontbrak hij niet!

Dit jaar hadden we geen Ald-Meiers menu.

Er was besloten om eten en drinken meer rond het veld te concentreren. Hier was een speciale catering tent ingericht voor onder meer soep, friet, luxe belegde broodjes en ijsjes waarvan het gezellige terras de gehele dag goed gevuld was. Ook was er in de kaatskantine “de Boppeslach” weer het nodige verkrijgbaar. De grote zaal in het dorpshuis was hierdoor vrijgekomen voor de masseuse Ria Heitbrink. Ria is al jaren onze vaste kracht voor blessure gevallen. Die ruimte kon Ria dit jaar goed gebruiken.

Geen Ald-Meiers Partij zonder vrijwilligers!

Niet alleen op het veld en op de lijn kunnen we rekenen op deskundige bijstand. Maar ook als het gaat om de opbouw van de kaatsarena, de catering en alle andere bijkomende activiteiten is veel hulp nodig. In totaal waren er dit jaar weer 90 mensen actief betrokken waarvan het grootste deel inwoners van Hitzum.

Tijdens de aanloop naar deze dag is er een promotieteam samengesteld. Commissielid Hanne Kramer, Joukje Kampen en Pieter Gerbenzon zijn vanaf februari bezig geweest met het bedenken van concepten om zowel de media, de sponsors, adverteerders als het publiek voor de jubileumpartij te interesseren. En we zijn trots op het resultaat.

Mede dankzij de adverteerders kon dit jaar een prachtig programmaboekje samengesteld worden. Een boekje met veel redactionele bijdragen en weetjes & terugblikken op 20 jaar Ald-Meiers Partij geschiedenis. Een écht bewaarboekje dus! Dit jaar hadden we een kaatsballen sponsor, een kransen sponsor en er heeft zich een nieuwe sub-sponsor aangemeld.

Derde omloop :

De derde omloop werd behaald door de parturen Bolsward, Dronryp, Workum, Huizum en Sexbierum/Pietersbierum

 • (18) Bolsward – (4) Dronrijp (5-0 / 6-4)
 • (6) Workum – (11) Huizum (5-2 / 6-4)
 • (13) Sexbierum/Pietersbierum (had een staand nummer)

Op uitnodiging van het promotieteam was KNKB-TV aanwezig. Gedurende de dag heeft men diverse parturen en overige personen geïnterviewd. De interviews staan op de FaceBook pagina van de KNKB.

Halve finale :

De halve finale werd zinderend beslist tussen de parturen Sexbierum/Pietersbierum en Bolsward. Wie ging door naar de finale en maakte hiermee kans op een gravering onder de Sulveren Pong en wellicht in de toekomst kans op de 4-Wimpels?! Kwaliteit kwam in elk geval bovendrijven want de favorieten van de dag bepaalden de eindstrijd.

Partuur Workum had een staand-nummer en stond al in de finale.

De halve finale werd uiteindelijk gewonnen door Sexbierum/Pietersbierum. Bolsward had daarmee alvast de derde prijs. (5-1 / 6-6)

Finale :

Na een korte pauze waarbij eventueel gebruik kon worden gemaakt van de masseuse Ria Heitbrink, riep wedstrijdleider Piet Viëtor de beide finalisten naar het veld om uit te maken wie de jubileum editie van de Ald-Meiers Partij ging winnen.

De finale begon om 16:15 uur.

Partuur Workum met:

 • Nynke Kuipers
 • Naomi Wiersma
 • Gerde Lycklama à Nijholt

Partuur Sexbierum/Pietersbierum met:

 • Siegrid Post
 • Judith Zuidema
 • Fierra de Vries

De finale ontwikkelt zich zoals gewoonlijk bij de Ald-Meiers Partij op een manier waarbij we allemaal op het puntje van onze stoel of bank zitten. Bij 4-2 / 6-6 is Workum aan de leiding.

Bij de stand van 5-2 / 6-2 sloeg Fiera de Vries op en panklaar voor een fantastiche Boppelslach van Gerde die de finale besliste. Zoals Gerde Lycklama à Nijholt na afloop in een interview aangeeft: Het omslagpunt kwam na de Boppeslach bij de 4 ‘earsten’. Toen kwam het vertrouwen om de wedstrijd in het voordeel van Workum te beslissen.

Een ongelukkige ontknoping voor Sexbierum/Pietersbierum die al meerdere keren de finale moest verliezen. Voor Fiera de Vries was dit de laatste keer. Ze heeft tot 6-maal de Ald-Meiers Partij mogen kaatsen.

Workum van Harte Gefeliciteerd met deze welverdiende overwinning!

Prijsuitreiking

Terwijl iedereen tranen van vreugde en tranen van verdriet droogde riep Pieter Winsemius het publiek richting de Bestuurstent. Als ondersteuners van het eerste uur leek het de families Winsemius en Fockema Andrea een leuk idee om Betty Blanksma-Dijkstra op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Daarvoor was een speciale extra krans besteld met als opschrift:

20 jaar kampioen… Super!

Betty was wederom verrast, keek nog om naar de 3 kransen die in de Bestuurstent hingen (er waren er toch 3???). Een terecht eerbetoon, maar zoals Pieter Winsemius stelde: ook het moment om alle (oud)bestuursleden en mede-initiatiefnemers nog even voor de Bestuurstent te roepen.

En dan de prijsuitreiking…

Over de Mystery-Guest werd ver voor het middaguur alweer gespeculeerd. Het programmaboekje geeft dan ook een indrukwekkend overzicht van 19 jaar prominente en onverwachte gasten. Ook Henk Kroes werd al op het veld gespot.
Zou hij het wederom zijn?
“O we witten it al! It is Chris!” Maarrr, Chris Wassenaar was als coach voor het partuur Minnertsga aanwezig.
“Eè toe jeu, wie is de Mystery-Guest no??”

Vlak voor de prijsuitreiking komt de ontknoping als Betty Blanksma over de hoofden van het publiek vier dames naar voren haalt die ook nog eens vier belangrijke kaatsoverwinningen op hun naam hebben geschreven. Drie van hen, Fenna Zeinstra (winnaar van de allereerste Ald-Meijers Partij in 2000 – Bolsward), Sjoukje Huizinga-Visser (winnaar Ald-Meiers Partij in 2003 – Ee) en Aukje van Kuiken (ook winnaar Ald-Meiers Partij in 2003 – Ee) hebben inmiddels de felbegeerde 4 Wimpels trofee in de prijzenkast staan. De vierde, Sjanet Wijnia (winnaar Ald-Meiers Partij in 2014 – Wommels), zal dit zilver tijdens de Dames-PC Weidum op 21 augustus aanstaande officieel in ontvangst nemen.

Assistentie bij de prijsuitreiking was er ook vanuit de gemeente de Waadhoeke door wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk. Zij overhandigde de traditionele ‘gouden klokjes’ aan de winnaars en luxe horloges aan de 2e en 3e prijswinnaars.

vlnr: 3e-prijs, 2e-prijs en de 1e-prijs

Na de nodige fotomomenten en interviews van de toegestroomde pers, en door een haag van smartphones, kon het winnende partuur beginnen aan de ererondrit door het dorp Hitzum met Friese aanspanning. Daarmee kwam aan een fantastische kaatsdag een eind.

Het bestuur van KV de Eendracht – Nico van Baarsen en Bauke de Jong – en de Commissie Ald-Meiers Partij – Betty Blanksma, Nynke van Wallinga, Irma Gerbenzon-Rijskamp, Hanne Kramer en Sieberen Plat – bedanken iedereen die aan deze fantastische dag een bijdrage hebben geleverd.

Verslag : www.hitzum.com
Fotos : Suwarda Vis-Algra en Henk Bootsma

Jan Volbeda 2e prijs Verliezersronde Heren 50+ DEl, Zaterdag 03 Augustus, Hardegaryp

Jan behaalde afgelopen zaterdag de 2e prijs in de Verliezersronde bij de Heren 50+ DEl te Hurdegaryp, verdere uitslag niet bekend.

Uitslag: Jan Volbeda
Foto:site KNKB

Loting PC, Woensdag 31 Juli

Dank aan : Kaatsnieuws Redactie

Fiera en Anna Europees Kampioen Internationaal spel te Portugal

Fiera de Vries Corry Kroondijk Jannica Van der Ploeg Anna Ennema Iris Veltman en Senne Idsardi zijn vanavond Europees kampioen geworden bij het onderdeel Internationaal spel.

Valencia werd met 5-4 40-0 verslagen. Het was een revanche op de nederlaag van twee jaar geleden. Fiera de Vries was de grote drijvende kracht van het team van de debuterende bondscoach Hille Saakstra


Alwin 3e prijs, Winnaars, Nick 1e prijs Herkansing Jongens DEL, Dronryp, Zondag 28 Juli

De uitslag was als volgt :

 1. Allard Dijkstra,Simon van der Vaart , Marco van Dijk
 2. Matthys Renema,Galil-Taeke Moufakkir, Rick Alberda
 3. Alwin Boschma , Thom Stellingwerf,Jan Johannes van der Kamp

Herkansing:

 1. Nick van der Walt,Fedde Hansma, Leon Wijning
 2. Johannes Bouma, Thom Dijkstra,Jordy Mossel

Uitslag en fotos: site KNKB

Sigrid, Judith en Fiera 2e prijs Meisjes Afdeling, Makkum, Zondag 28 Juli

De uitslag was als volgt :

 1. Workum: Nynke Kuipers, Naomi Wiersma, Gerda Lycklama à Nijeholt
 2. Sexbierum: Sigrid Post, Judith Zuidema , Fiera de Vries
 3. Arum: Anna Brouwer , Judith Bosch , Rixt Fokkema
  Easterein: Marrit Meijer, Nynke Paauw, Corrie Kroondijk

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Desiree Seerden

B E D A N K T !!

Wij als KV De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum kunnen terugzien op een zeer geslaagde hoofdklasse partij.Zonder de inzet van AL onze vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet zowel bij de voorbereidingen als op de dag zelf. Het veld en de aankleding was weer super.De keurmeesters, scheidsrechters,telegrafisten, aanmerkers, mensen bij de kassa, de catering incl. de soep, onze sponsoren, de pers en fotografen de bezoekers en natuurlijk de kaatsers, en alle anderen die we hier niet hebben genoemd, maar zeker hun bijdrage hebben geleverd.

Met elkaar hebben we ondanks de warmte er weer een geslaagde dag van gemaakt.

En als klapstuk van de dag mocht ik Jelte Visser de krans omhangen,Een Sexbierumer hoofdklasse kaatster die in eigen huis wint. Prachtig!!

Allemaal BEDANKT voor jullie medewerking.
Het bestuur.

De uitslag bij de Heren was als volgt :

 1. Remmelt Bouma ,Jelte Visser,Willem Heeringa
 2. Marten Bergsma, Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 3. Gert Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Tjisse Steenstra

De uitslag bij de Dames was als volgt :

 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia,Manon Scheepstra
 2. Anne Monfils,Margriet Bakker, Harmke Siegersma
 3. Jildou Sweering,Lotte Delgrosso ,Jennie Terpstra
Tekst: Bestuur
Fotos : Henk Bootsma

Koning Johannes 1e prijs Heren 1e klasse, Zarterdag 27 Juli, Wjelsryp

De uitslag bij de Heren 1e klasse VF was als volgt :

 1. Johannes van der Veen (K), Sip Jaap Bos ,Tsjerk Elsinga
 2. Simon Zijlstra , Jelle Scharringa , Paulus Yde Walda
 3. Bouke Tuinman ,René de Haan , Yannick Hielkema

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos: Facebook KV S.M.I. Wjelryp

ATTENTIE !!!!!! ATTENTIE !!!!!! ATTENTIE !!!!! ATTENTIE

Vanwege de hoge temperatuur wordt iedere vrijwilliger morgen tijdens de Hoofdklasse-partijen aangespoord om te zorgen voor :

 1. Paraplue voor bescherming tegen de zon
 2. Hoofddeksel voor beschermng tegen de zon
 3. Zonnebril voor bescherming tegen de zon

Wij zorgen ervoor dat er voldoende water ter beschikking is...

De Wedstrijdlijst Heren
De wedstrijdlijst Dames

DENK AAN UZELF !!!!!!!


Jeugd EK Moita Portugal

Fiera de Vries en Corrie Kroondijk zijn in Moita Portugal Europees kampioen Wallball meisjes 17- geworden. De meiden wonnen van Valencia 2-0 (15-14 15-9). De 1e set was spannend na 13-14 achterstand werd nipt gewonnen. ‬ ‪De 2e set was duidelijk voor NL.

Anna Ennema en Jannica Van der Ploeg wonnen de 3e prijs in de -19


Heren-en Dames Hoofdklasse-partij, Zaterdag 27 Juli

A.s. Zaterdag 27 Juli is het weer zover.

De gelijktijdige Heren- en Dames Hoofdklasse partij op ons mooie kaatsveld is weer een feit. Er wordt weer veel tijd gestoken in het voorbereiden hiervoor, door vele vrijwilligers en het Bestuur om alles voor elkaar te krijgen.

Het weer lijkt ons ook goed te helpen, zonnig en redelijk heet.

Het zullen vast weer mooie partijen zijn, die ons worden voorgeschoteld...
U bent dus welkom...

De entree bedraagt €5,00, dit is inclusief een lijst. U kunt pinnen in de kantine op het veld, verder moet u betalen met muntjes...

Fotos die zijn gebruikt, werden gemaakt door
Lieuwe Bosch ,deze zal dit jaar wederom aanwezig
zijn om fotos te maken...

De dames hebben het geflikt!!!!

Na in de poule alle wedstrijden te geven gewonnen Kwamen ze in de finale het sterke Valencia tegen. Met 6–4 waren onze Hollandse/Fryske dames samen met de coach Hille de baas.

EUROPEES KAMPIOEN INTERNATIONAAL SPEL


Fiera en Anna in de prijzen in Portugal

Fiera de Vries en Corrie Kroondijk plaatsen zich door alle wedstrijden te winnen as. donderdagavond in de finale in Portugal om het Europese Wallball Goud in de -17.

Anna Ennema en Jannica Van der Ploeg kaatsen donderdagavond om de 3e prijs ook donderdagavond in de -19Info en fotos: Desiree Seerden/site KNKB

Team NL is gisteravond ( Zondag 21 juli) veilig geland in Lissabon

Het team onderleiding van Hille Saakstra landde 20:41 Nederlandse tijd (19:41 Portugese tijd). Vervolgens zijn de spelers/speelsters, staf en supporters per bus naar Moita gereisd.

De volgende spelers zijn geselecteerd:

 • Meisjes O15:Senne Idsardi en Iris Veltman
 • Jongens O15:Rick Minnesma en Marten Leijenaar
 • Meisjes O17:Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
 • Meisjes O19: Anna Ennema en Jannica v/d Ploeg
 • Jongens O17/ O19: :Mark Minnesma, Jurrit Osinga.Karel Monfils en Jorn Lars van Beem

De staf bestaat uit:

 • Bondscoach: Hille Saakstra
 • Teammanager: Iris van der Veen
 • Scheidsrechter: Jelmer Siegersma
 • Fysiotherapeut: Jonathan Reisman van Eijzenga Fysiotherapie
 • Bondsbestuur: Johannes Siegersma
 • KNKB Media: Richard Miedema

Daarnaast zijn er diverse ouders en jeugd mee als supporter. Er wordt op het Jeugd EK gespeeld in de varianten Wallball en Internationaal spel. Er wordt op dinsdag, woensdag en donderdag gespeeld.

Naast #speedbooks zijn @TRES Internet en Fysiotherapie Jelle Eijzinga ondersteuners van @TeamNL_Kaatsen ‬

Info vanaf site KNKB

Maud 1e prijs Herkansing Pupillen Meisjes DEL, Zondag 21 Juli, Hurdegaryp

De uitslag was als volgt :

 1. Lisanne Venema ,Jiska Altenburg
 2. Fenna Hoekstra ,Doutsen Veendorp
 3. Aniek Koopmans , Lisan Kaper

Herkansing :

 1. Maud Scheffer , Rikst Grijpstra
 2. Fianne Dijkstra , Wieke Schaap
Uitslag en foto : www.knkb.nl

Jelte 2e prijs Heren 1e klasse, Zondag 21 juli, Wommels

De uitslag was als volgt :

 1. Auke Boomsma,Marten Feenstra, Laas Pieter van Straten
 2. Remmelt Bouma , Jelte Visser, Willem Heeringa
 3. Johan Diertens,Keven Jordi Hiemstra, Lennart Adema
  Pieter Sybren Scharringa, Jacob Klaas Haitsma, Sybe Greidanus

Uitslag en foto : Jelte Visser

Fiera 2e prijs Meisjes DEL, Zaterdag 20 juli, Wynaam

de uitslag was als volgt :

 1. Gerde Lycklama a Nijeholt ,Anke Wassenaar, Inge Jansma
 2. Fiera de Vries, Naomi Wiersma, Marije Hiemstra

Herkansing:

 1. Rixt Blanke, Rixt Fokkema , Senne Idsardi
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : KV Exmorra facebook

Jelte 2e prijs Heren 1e klasse, Zaterdag 20 Juli, St. Anna

De uitslag was als volgt :

 1. Haye Jan Nicolai, Pier Piersma, Evert Pieter Tolsma
 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa
 3. Auke Boomsma, Marten Feenstra ,Laas Pieter van Straten
Uitslag en foto : Jelte Visser

Rianne 1e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 14 Juli, Grou

De uitslag was als volgt :

 1. Anna Lotte van Beem (Dronryp), Rianne van der Walt (Sexbierum)
 2. Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens), Dana Marrit Koopmans (Balk)

De uitslag van de Herkansers is helaas niet bekend!!

Uitslag en foto: KV "IT WETTERLÂN" Grou

Nick 1e prijs Schooljongens DEL, Zondag 14 Juli, Easterlittens

De uitslag was als volgt :

 1. Brent Timmerman,Jan-Tymen Eisma ,Nick van der Walt
 2. Milan van der Weg, Sjoerd van der Schaar, Sybrand Veldhuis
 3. Mathijs Buma,,Mark Okkema | Iwan Hiddinga

Herkansing :

 1. Sjouke Beimers , Jardo Sterkenburg , Thomas Bouma
 2. Jens Kooistra ,Otte Algra ,Douwe Faber

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch vind u hier

Uitslag : Site kaatsnieuws Redactie
Fotos : site KNKB en Lieuwe Bosch

Fiera 1e prijs meisjes A-kl, Zondag 14 Juli, Folsgare

De uitslag was als volgt :

 1. Inge Jansma, Naomi Wiersma, Fiera de Vries
 2. Senne Idsardi ,Iris Oosterbaan,Gerde Lycklama a Nijeholt
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Facebook KV Exmorra

Alwin 2e prijs Herkansing Jongens, Zondag 14 Juli, Westhoek

 1. Karel Monfils, Jelmer Kuiken,Ramon Raap
 2. Jesper Tolsma, Rutger Torensma, Marco van Dijk
 3. Thomas Dijkstra ,Jelmer Torensma,Jens Rienk Jepkema

Herkansing :

 1. Marc Minnesma,Eric Minne Cats ,Allard van Wigcheren
 2. Jelger van der Meulen, Alwin Boschma, Johan Sipma
 3. Stan van den Berg , Daniël Meesters,,, Gosse de Haan

Fotos gemaakt door Romy Postma

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos : Romy Postma

Marten 2e prijs Jongens VF, Zaterdag 13 Juli,Menaam

De uitslag bj de Jongens (VF) was als volgt :

 1. Aizo Veltman ,Jorn Lars van Beem , Jitze Floris
 2. Mark Minnesma ,Klaas Gerrit Meulenaar , Marten Jansen
 3. Jesper Tolsma, Stan van den Berg, Karel Monfils

Herkansing :

 1. Rick Minnesma,Jurrit Osinga, Steven Koster
 2. Harold de Boer ,Dietmer Kuperus, Wilke van der Meulen
Uitslag: Kaatsnieuws Redactie
1e Foto: Kaatsnieuws Redactie, 2e foto: site KNKB

Jeugdleden-partij, Woensdag 10 Juli

Vandaag een jeugdledenwedstrijd van de KV. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum.

Om 16:00 regende het een klein beetje maar dat mocht de pret niet drukken, onder toeziend oog van Scheidsrechter Age Tichelaar kon de jeugd in 3 categorieën los.

De jongste jeugd was verdeeld over een A en een B-poule. In de A-poule 4 kaatsers die individueel streden om de krans. Drie keer met een andere maat kaatsen en dan de meeste punten en de minste tegenpunten scoren.

In de B-poule waren er 3 partuur van 2 kaatsers. Dus eenieder 2 keer kaatsen.

In de oudste jeugd categorie waren er ook 3 partuur, hier waren de partijen spannend 5-5, 5-4 en 5-4. Dus goed geloot, mooi aan elkaar gewaagd, maar zoals altijd kan er maar 1 partuur met de krans naar huis gaan.

Winnaars bij de jongste jeugd :
A-poule :

 1. Sijtse Kloosterman
 2. Maud Scheffer
 3. Brandon Cuttress
 4. Rianne v/d Walt

B-Poule :

 1. Mare Zijlstra, Ziva Thulin
 2. Wybe Bruining, Aletta Visser
 3. Greta de Vries, Marit Visser

Winnaars bij de oudste jeugd

 1. Jesse Zijlstra, Nick v/d Walt

Alle fotos die gemaakt zijn door Marieke, Rigtje en Paulien vind u hier

Verslag : Paulien Bos
Fotos : Marieke,Rigtje en Paulien

39e MAVO kaats-partij 2019, Dinsdag 09 Juli, St. Anna


  De   L i j s t   v a n   D e e l n e m e r s


Dinsdag 09 juli begon de 39e MAVO kaatspartij te St. Anna, de aanvang was om 10.00 uur.

Uitslag Schooljongens :

 1. RSG Magister Alvinus Sneek - Jelmer Foppe Drijfhout , Jens Kooistra
 2. CSG Comenius Marienburg - Marten Daaf Alkemade , Sjouke Beimers , Bjorn Idsardi
 3. AMS Franeker 1 - Jan-Tymen Eisma , Brent Timmerman

Uitslag Schoolmeisjes :

 1. Marne College 1 - Femke Folkerts , Eline van Dijkhuizen , Noa Elzinga
 2. AMS Franeker 2 - Jeanette Kramer , Lisanne Scharringa , Femke Alberda
 3. AMS Franeker 1 - Gerbrich Koster , Marrit Wilenga , Bianca Hiemstra

Uitslag Jongens :

 1. AMS Franeker 1 - Mark Minnesma , Jorn Lars van Beem , Rick Minnesma
 2. Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 1 - Galil Moufakkir , Jurre Broekstra , Rowin Faas
 3. Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 2 - Allard Dijkstra , Jesper Tolsma , Kees Tromp

Uitslag Meisjes :

 1. Bogerman Sneek - Jildou Ekema , Iris Oosterbaan , Gerde Lycklama à Nijeholt
 2. RSG Simon Vestdijk Harlingen - Rixt Fokkema , Ilse Yntema , Fiera de Vries
 3. Marne College - Corrie Kroondijk , Roelie Kroondijk , Naomi Wiersma
Foto's : Kaatsnieuws Redactie
Uitslag :
Beetje vam iedereen
( Desiree Serden, Facebook en Mavo kaatsen)

Nick 1e prijs Schooljongens A (DEL), Franeker, Zondag 07 Juli

 1. Jan Tymen Eisma, Nick van der Walt,Matthys Renema
 2. Sjouke Beimers,Jan Bandstra,Harmen Zuidema

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : Jan-Tymen Eisma

Fiera 2e prijs A-klasse-, Sigrid 2e prijs B-klasse Meisjes, Zweins, 07 Juli

Uitslag A-klasse :

 1. Anouk Smink , Inge Jansma ,Larissa Smink
 2. Iris Oosterbaan,Fiera de Vries ,Julia Marthine Rienks


Uitslag Meisjes (DEL):

 1. Jessie Rekker, Marrit Meijer,Moniek Lootsma
 2. Rixt Blanke ,Sigrid Post, Bente Miedema

Uitslag Herkansing :

 1. Romy Postma, Iris Veltman, Iris Jasper
Uitslag en fotos : Desiree Seerden

Teake, Bauke, Gooitzen 1e prijs Herkansing Heren 30+,Zondag 07 Juli Witmarsum

De uitslg was als volgt :

 1. Stiens (Hans Felkers, Hielke Miedema, Douwe Anema)
 2. Franeker (Willem Buurstra ,Atze Bosch, Michel van der Veen)

Herkansing :

 1. Sexbierum (Teake van der Walt , Bauke Postma , Gooitzen Scheffer ( ingevallen voor John Mons)
Uitslag en foto : site KNKB

Durk Hyltje en Pieter 2e prijs Heren 2e Klasse (VF), Spannum, Zondag 07 Juli

De uitslag bij de 2e klassers was als volgt :

 1. Paul Dijkstra,Hendrik Jan van der Velde, Stefan van der Meer
 2. Durk Ennema, Hyltje Bosma,Pieter van der Schoot
 3. Jan Tijtsma ,Hielke Beijering,Wiebe Marielle Dijkstra

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Sia van der schoot

CHICKIE MATCH 2019, Zaterdag 06 Juli

Zaterdag 06 Juli werd alweer de jaarlijkse Chickie match gehouden op het plein voor de Lytse Trije te Sexbierum

Gelukkig werd zaterdag het rond 2 uur droog en kon alweer voor de 4de keer de CHICKIEMATCH van start. Kaatsen voor vrouwen vanaf 14 jaar met zachte bal op het plein.

Sla je de bal boven dan moet je een schort en een muts aan net zolang tot er een ander de bal boven slaat, bij een kwaadslag moet het hele partuur een shotje drinken.(onder de 18 een beanboozled snoepje)

Tijdens de partij worden er grappige prijsjes uitgereikt, zoals een tiara of een funny schort. We hadden dit keer 17 partuur op de lijst. Om 2 uur konden de eerste 10 parturen los. Tussen door werd het spel even stilgelegd en kwam de barcrew langs met borrelhapjes.

Er werd geroeid in een rij, het hele veld naar links en naar rechts. Wat een plezier. Rond 23.00 uur waren de finales gespeeld en konden de prijzen worden uitgereikt.

De koningin krijgt de wissel cup mee (een bh als beker). Een poedelprijs hebben we ook altijd in de vorm van een knuffelhond.

De prijswinnaars mochten met mooie prijsjes naar huis allemaal gesponsord. Deze keer was er een verloting bij gesponsord door bedrijven uit de buurt.

De uitslagen waren als volgt :

 1. Romy van der Veen, Bianca Visser, Danique de Vries
 2. Marianne Bierema ,Baudina Fokkema ,Jeanette Nieuwenburg
 3. Nancy Boomstra , Minke Zuidema,, Frederique Bastinck


Verliezersronde :

 1. Marije Miedema , Lutske Bruinsma , Marjolein Vlietstra
 2. Rianne Ammerlaan , Kim van der Veen , Pien Zijlstra
 3. Renske Vink , Corrina van der Meer , Baukje van der Harst


De fotos gemaakt door Willem Rienk Miedema en Paulien Bos, kunt u hier vinden

Uitslag : Paulien Bos
Fotos : Willem Rienk Miedema en Paulien Bos

De lijst van de Chickie-partij 2019(PDF)U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!

WEL ZO HANDIG...

LAAT U NIET TEGEN HOUDEN DOOR HET WEER....PARAPLUE MEE, KOMT HET ALTIJD GOED...
HET IS UITERAARD WEL HANDIG OM GENOEG CASH GELD MEE TE NEMEN OM LOTEN TE KUNNEN KOPEN, VOOR DE LOTING MET SUPER MOOIE PRIJZEN.
STEL DAT U DIT GAAT MISLOPEN!!!!!Gooitzen 2e prijs verliezersronde Horeca kaatsen, Zaterdag 06 Juli, Leeuwarden

Gooitzen Scheffer won gisteren 2de prijs in de verliezersronde HORECA KAATSEN te Leeuwarden ,met Chris Outhuijse en Nick Leistra,

Uitslag en foto : Gooitzen Scheffer

Stijn en Nick 3e prijs Schooljongens VF, Zaterdag 06 Juli, Pingjum

De uitslag was als volgt :

 1. Jelmer Foppe Drijfhout , Sjouke Beimers , Jan Bandstra
 2. Redmer Wiersma, Harmen Zuidema , Otte Algra
 3. Stijn Scheffer ,Nick van der Walt, Jelvin Kaper
  Pieter den Breejen, Bjorn Idsardi, Sybrand Veldhuis

Herkansing :

 1. Stijn Vincken, Jurre Reitsma , Matthys Renema
uitslag : Kaatsnieuws redactie

Maud 3e prijs Pupillen Meisjes B (DEL),Hitzum, Zaterdag 06 Juli


De uitslag bij de dames was als volgt :

  1. Lisan Kaper, Karina Mollema 2. Rikst Grijpstra, Jildou Sterk 3. Maud Scheffer,Mara Anna Kuiper

De uitslag bij de Herkansing was als volgt :

 1. Manouk Scharringa, Nathalie Andringa
 2. Naomi Schaaf , Michelle Klaas Sijtsma
Uitslag; Kaatsnieuws redactie en foto : facebook ??

Hendrieke 1e en Anna 3e prijs Dames 1, Zaterdag 06 juli, Schettens-Longerhouw

De uitslag was als volgt :

 1. Annet de Haan , Amarins de Groot ,Hendrieke van der Schoot
 2. Fenna Kramer , Margriet Miedema en Kim Dijkstra
 3. Anna Ennema , Elly Hofman en Ineke van der Ploeg
  Hester Zijlstra (Berltsum), Anke Winkel (Dronryp) en Simona Kootstra (Minnertsga)

De uitslag bij de herkansers waren als volgt :

 1. Marie-Jetske Lettinga (Leeuwarden), Maaike Osinga (Franeker), Iris van der Veen (Franeker
 2. Baukje Terpstra, Mintje Meintema (Dronryp) en Miranda Scheffer (Menaam)

Uitslag en fotos : site KNKB, Hendrieke vd Schoot

Jochum, Jan en Teake 3e prijs NK Heren 50+ Afdeling, Zaterdag 06 Juli, Hilversum

De uitslag is als volgt :

 1. Winsum (Hotze Bonnema, Siebe Tolsma , Pieter Hilverda )
 2. Franeker (Bennie Hof , Jan Sipma , Ludwig Seerden)
 3. Jochum Mollema, Jan van der schoot, Teake vd WaltHieronder de diverse uitslagen :

Finale
10. Winsum - 17. Franeker 5-5 6-2

Halve finale
15. Sexbierum/Pietersbierum - 17. Franeker 1-5 6-6
10. Winsum

3e omloop
17. Franeker - 4. Easterein 5-4 6-2
6. Witmarsum - 10. Winsum 0-5 2-6
15. Sexbierum/Pietersbierum staand nummer

2e omloop
1. St.-Nicolaasga - 4. Easterein 2-5 6-6
6. Witmarsum - 8. Bitgum 5-1 6-4
10. Winsum - Hank-Dussen 5-0 6-4
15. Sexbierum/Pietersbierum - St.-Jacobiparochie 5-5 6-4
17. Franeker

1e omloop
1.St.-Nicolaasga - 2.Dronryp 5-2 6-2
3.Burgum - 4.Easterein 0-5 0-6
5.Spannum - 6.Witmarsum 4-5 2-6
7.Hilversum - 8.Bitgum 1-5 0-6
9.Heerenveen - 10.Winsum 5-5 6-6 Winsum wint
11.Wommels - 12.Hank-Dussen 3-5 6-6
13.St.-Jacobiparochie - 14.Berltsum 5-3 6-4
15.Sexbierum/Pietersbierum - 16. St.-Annaparochie 5-4 6-4
17.Franeker - 18.Huizum 5-4 6-2

Uitslag(en) en fotos: site KNKB

Fiera 1e prijs Meisjes A (DEL, Zaterdag 06 Juli, Ternaard


De uitslag was als volgt :

 1. Fiera de Vries ,Senne Idsardi, Marije Hiemstra
 2. Gerde Lycklama a Nijeholt ,Rixt Fokkema , Romy Postma
 3. Larissa Smink, Jessie Rekker, Chantal de Witte

Herkansing :

 1. Anna Dieuwke Dijkstra,Naomi Wiersma,Julia Marthine Rienks
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Desiree Seerden

Uitslagen federatiekaatspartij in Harlingen, Vrijdag 05 Juli

de welpen jongens en meisjes kaatsten samen zodat er 4 2 tallen in een poule konden kaatsen.

De Uitslag van de Welpen:

 1. Jorrit Kroondijk (sint anne) en Mare Zijlstra (pietersbierum)
 2. Brandon Cuttress (sexbierum) en Aisha Mahmoud(sint anne)

Bij de schooljongens kaatsten de 2 pupillen mee zodat hier 7 2 tallen waren. een winnaars- en verliezersronde.

Uitslag van de Pupillen en Schooljeugd was als volgt :

Winnaarsronde:

 1. Remco Post (sexbierum) en Tieme Seinstra (tzummarum)
 2. Jaimy Koel (harlingen) en Sijtse Kloosterman (sexbierum)

Verliezersronde:

 1. Rindert Zijlstra (pietersbierum) en Eric Cuperus (wijnaldum)

Allemaal gefeliciteerd en alvast een fijne vakantie toegewenst. na de vakantie is er de allom bekende BARRADEEL PARTIJ in TZUMMARUM dit is een afdelingswedstrijd.

Uitslag : Facebook Federatie Barradeel
Fotos : Annemieke Zijlstra

Fiera wint in Oosterbierum de 37e Takomstpartij

Fiera heeft vandaag ( Woensdag 03 juli 2019)samen met haar maten Corrie en Lisanne in Oosterbierum de 37e Takomstpartij gewonnen.

Deze wedstrijd is voor kaatsers cq kaatseters die alleen op uitnodiging mee mogen doen. Ze moeten per persoon allemaal 70 koeken verkopen, dat geld € 140,00 wat ze daar mee ophalen is de inleg. Geen koeken verkopen? Doe je ook niet mee. De koeken worden geleverd door kv de keatsbal.

Een groot deel van dit geld gaat elk jaar naar een goed doel. Dit jaar was het goede doel Gerbrandastate in Pietersbierum. Vandaag voor de wedstrijd werd een cheque overhandigd aan het personeel en een aantal cliënten van maar liefst € 2500,00

Met 6 partuur in een poule moesten Fiera en haar maten 3 keer kaatsen. Alle drie wedstrijden werden gewonnen waardoor ze met 21 punten zeker waren van een plaats in de finale. Hun tegenstanders hadden 2 van de 3 wedstrijden gewonnen en kwamen met 19 in de finale. Ondanks dat beide parturen goed hebben gestreden om in de finale te komen werd het een eenzijdige finale. Met 5-1 6-0 ging het partuur van Fiera met de krans en een mooi horloge naar huis.

" de sterken voor de zwakken"

Er werden eveneens fotos gemaakt door Romy PostmaVoor de dames werd deze partij (volgens het wedstrijdboekje) voor 10e georganiseerd.
Voor Sexbierum is Fiera de Vries na Pytrik Visser en Anna Ennema het 3e meisje wat deze wedstrijd op haar naam heeft weten te zetten.

Bij de jongens waren dat er in die 37 jaar 5 personen :

 • 1986 Bauke Postma
 • 1987 Harm Jansen
 • 1988 Marten Scheepsma
 • 1992 Cornelis Sijtsma
 • 2011 Kees van der Schoot

Een zeer geslaagde dag voor een goed doel, prachtig initiatief.

Verslag en fotos : Desiree Seerden

Sigrid 1e prijs Meisjes B-klasse, Zondag 30 juni, Marssum

De uitslag was als volgt :

 1. Marlies Bonnema , Sigrid Post, Anke Wassenaar
 2. Lisanne Leijenaar ,Lieke van Loon , Romy Postma

Herkansing :

 1. Senne Idsardi, Rixt Blanke, Baukje Heeringa
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
fotos : Alexander Post

Enrico 2e prijs Schooljongens DEL,
Remco 1e prijs Herkansers, Zondag 30 juni, Leeuwarden

De uitslag was als volgt :

 1. Jens Kooistra ,Jurre Reitsma
 2. Enrico Post , Otte Olgra
 3. Bjorn Idsardi, Jelvin Kaper
  Marten Daaf Alkemade, Sybrand Veldhuis

Herkansing :

 1. Jaimy Koel,Remco Post
 2. 2. Milan Krottje | Luuk Zwaagstra
Uitslag : Paulien Bos
Fotos : Romy van der Veen

Hendrieke 2e prijs Dames 1e kl, Zondag 30 Juni, Workum


Vandaag kaatsten de dames 1 e klas in Workum. Het was de laatste keer in de eerste cyclus en dus met het bestaande partuur van Hendrieke van der Schoot. Samen met Annet De Haan en Corina de Vries won ze vandaag de tweede prijs. De volgende cyclus gaat Amarens de Groot de plaats innemen van Corina.

De uitslag was als volgt :

 1. Roelie Kroondijk , Klasine Huistra , Annelien Broersma
 2. Annet de Haan , Corina de Vries , Hendrieke van der Schoot
 3. Wybrig Bakker,Mariska Hoogland ,Melissa Hiemstra

Herkansing :

 1. Andrea Kroes, Sigrid de Jong, Marije Hellinga
 2. Boukje Houtsma, Anna-Rixt Iedema,Boukje-Ellen Bosma
Verslagje : Sia van der Schoot
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Facebook Keatstoppers Jdv-transport

Jelte 1e- en Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 30 juni, Dronryp

De uitslag is als volgt :

 1. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa (Koning)
 2. Johannes van der Veen , Sip Jaap Bos,Tsjerk Elsinga
 3. Bouke Tuinman , Rene de Haan ,Yannick Hielkema
  Harmen Schuitmaker ,Jolt Vollema , Roeland van der Ploeg
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie,
Fotos van Johannes en Jelte

16e keer Jong Famme

Zaterdag 28 juni werd voor de zestiende keer de Jong Famme partij georganiseerd.

Voor Hendrieke van der schoot was dit de laatste keer dat ze mee mocht doen. Vorig jaar werd ze nog derde samen met Fiera de Vries en Anna Ennema. De start was vandaag moeizaam tegen Makkum. Pas op 5-5 werd de strijd beslist in het voordeel van Sexbierum.

De tweede omloop tegen Berlikum liep al een stuk beter en deze werd dan ook gewonnen. Helaas kwamen ze op de derde lijst de latere winnaar Groningen tegen. Ondanks goed kaatsen van de dames was Groningen toch een maatje te groot. Samen met coach Grada van der Schoot hebben ze goed kaatsen laten zien maar helaas zonder prijs.

Fiera en Anna mogen nog een paar jaar meedoen aan deze leuke junioren partij waarmee een wimpel kan worden gehaald voor de vier wimpels bij de dames

Verslag en foto: Sia van der Schoot

Nick 3 prijs Schooljongens DEL, Zaterdag 29 juni, Ijlst

De uitslag was als volgt :

 1. Jan-Tymen Eisma,Pieter den Breejen
 2. Jan Bandstra, Jorrit Faas
 3. Stijn Vincken , Nick van der Walt

Herkansing:

 1. Sjouke Beimers,Jurre Reitsma
 2. Remco Yska , Stefan Greidanus
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos: site KNKB

Jelte 1e- , Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zaterdag 29 Juni, Wijnaldum

De uitslag was als volgt :

 1. Remmelt Bouma,Jelte Visser,Willem Heeringa
 2. Johannes van der Veen,Sip Jaap Bos ,Tsjerk Elsinga
 3. Bouke Tuinman , Rene de Haan ,Yannick Hielkema
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos :Johannes en Jelte

Nachtkaatsen, Zaterdag 29 Juni

Op een zwoele avond werd het Nachtkaatsen gehouden op het kaatsveld te Sexbierum. De aanvang was om 20.00 uur.

De Kransen werden gesponsord door de Fam. J. Plat

De uitslag was als volgt :

Winnaarsronde :

 1. Tjibbe Haitsma, Priscilla Sannes, Stefan Stuiver.
 2. Tjeerd Jukema, Elisa Herrema, Henk Stuiver.

Verliezersronde :

 1. Simon Zijlstra, Marianne Bierema, Heerco Walinga.
 2. Teake vd Walt, Wendy Vlietstra, Henk Jellema

De lijst als PDF-bestand

Alle gemaakte fotos vindt u hier

Verslag volgt nog : Paulien
Fotos : Rigtje en Paulien

Straatkaatsen , Sexbierum – Pietersbierum, 24 – 28 juni

We hebben weer een prachtige kaatsweek gehad van 24 – 28 juni ! Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft.

De prijswinnaars :

Jeugd 7 t/m 10 jaar:

 1. Maud Scheffer (k) en Lotte Rondaan
 2. Brandon Cuttress en Amber Boschma
 3. Rianne van der Walt en Jorn Boschma
  Mare Zijlstra en Auke Alkema

Jorn Boschma en Auke Alkema waren waarschijnlijk al weg, want zij staan niet op de foto,
vandaar dat Rianne vd Walt en Mare Zijlstra bij elkaar op de foto staan

Verliezersronde:

 1. Marit Visser en Emkje Bruinsma
 2. Riemer van der Veen en Merle van der BoschJeugd 11 t/m 15 jaar:

 1. Nick van der Walt (k) en Amarens Terpstra
 2. Tiemo Postma en Niec Aalders
 3. Enrico Post en Wesley Kuperus
  Alwin Boschma en Jorik van der Veen

Verliezersronde:

 1. Martijn Broersma en Germ Wielenga
 2. Mark Pieter Goodijk en Mirthe Boschma


Dames :

 1. Hendrieke van der Schoot (k) Patrica Westra en Baudina Fokkema
 2. Romy van der Veen, Marjolein Herrema en Antje van der Schaar

Verliezersronde:

 1. Marianne Bierema, Petra Bijlsma en Ida Walinga


Heren 16 t/m 44 jaar:

1e prijs Harry Mons (k), Simon Zijlstra en Raymon Wiltjer 2e prijs Tjeerd Jukema, Stefan Stuiver en Ane Jan Jukema

Verliezersronde:

1e prijs Jan Sjouke Weewer, Jurjen de Vries en Eedse de Vries

Heren 45 jaar en ouder:
 1. Taeke van der Walt (k), Jan Feenstra en Heerco Walinga
 2. Bauke Postma, Eddy van der Land en Jappie Plat

Verliezersronde:

 1. Murk Goodijk, Pier de Haan en Heinz Palsma


Heeft u geen facebook?? Dan kunt u de fotos van het straatkaatsen , gemaakt door Pier de Haan hier bekijken

De Uitslagen en Sponsors in één oogopslag (uit de Um-krant)

Uitslag : Heerco Walinga
Fotos : Pier de Haan

Kransen tijdens vrije formatie bij O.G. Huizum voor Larissa, Naomi en Fiera

Een uitgebreide fotoshoot van Henk Hempenius vindt u hier
Een fotoshoot van Romy postma vindt u hier

Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht en zo nu en dan een verkoelend briesje vormde op zondag 23 juni 2019 het sportpark van Nijlan het decor waar de meisjes met elkaar de strijd aangingen om de fel begeerde kransen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging O.G. Huizum. Zij organiseerden een vrije formatie wedstrijd. Onder leiding van een clubscheidsrechter gingen 10 vrije formaties met elkaar de degens kruisen.

Inge Jansma – Ilse Zwaagstra

Inge Jansma vormde deze dag een partuur met Jessie Rekker en Gerde Lycklama a Nijeholt. Zij betraden als eerste de groene arena en op weg naar de 2de lijst moesten zij de strijd aan gaan met Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Rixt Blanke. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe gaven. Nadat Inge met haar maten het eerste bordje hadden weten binnen te halen keert het evenwicht al snel weer terug op de 1-1.

Vanaf dat moment weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen via de 1-2 naar zelfs de 1-3. Zij lijken daarmee goed op weg te zijn maar daar denkt Inge samen met Jessie en Gerde anders over en ze zetten de achtervolging in. Zij weten de spanning terug te doen keren als zij hun 2de eerst aan de telegraaf weten te hangen. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten om en om waren verschenen bleef er een 3-4 voorsprong voor de formatie van Ilse. Zij lijken vervolgens als nog als eerste naar de 2de lijst te gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want Inge, Jessie en Gerde blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf vechten en zij slagen er in om nog een 4de eerst binnen te halen. De spanning blijft in de wedstrijd tot aan de laatste slag. Het is uiteindelijk in een zeer zwaar bevochten eerst Rixt die de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op de 4-5 6-6.

Roelie Kroondijk – Anna Rob

Roelie Kroondijk stond samen met Corrie Kroondijk en Anouk Smink op de eerste lijst tegenover Anna Rob, Berber Rob en Inez de Jong. De vliegende start is er voor de formatie van Roelie zij laten er geen gras over groeien en weten het eerste verkaatste eerst binnen te halen. Berber, Anna en Inez proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand groter en groter worden via de 2-0 wordt het zelfs 3-0 en lijkt de wedstrijd een kant over te gaan maar niets blijkt minder langzaam maar zeker lijkt er even zand in de raderen van partuur Roelie te komen en weet het partuur van Berber daarvan te profiteren. Zij weten langzaam maar zeker bordje voor bordje van hun achterstand af te halen en dichter en dichterbij te komen via de 3-1 naar de 3-2. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als ook Berber samen met Anna en Inez het 3de eerst weet te bereiken en langszij komen op de 3-3. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen en zien het belangrijke zevende eerst als nog naar partuur Roelie gaan. Zij weten de 4-3 voorsprong vervolgens voor de 2de keer uit te bouwen en als eerste het 5de bordje te bemachtigen. De formatie van Berber blijft het echter wel proberen maar moet uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-4 als Roelie de winst veilig weet stellen voor haar partuur door een zitbal te plaatsen.

Foke Jil Bakker – Marije Bodde

In de 3de partij van de eerste lijst gaat Foke Jil Bakker samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Senne Idsardi de strijd aan met de formatie van Marije Bodde, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. De formatie van Marije heeft de beste start van beide parturen want zij weten gelijk het initiatief te nemen en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Foke Jil om het tij te doen keren blijven de verkaatste eersten een kant op gaan en loopt het verschil verder en verder op via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt een makkelijke partij te gaan worden voor Marije, Julia Marthine en Iris maar niets bleek minder waar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen zien zij hun voorsprong beetje voor beetje afbrokkelen via de 1-4 loopt de spanning verder op naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Foke Jil lijkt met Anna Dieuwke en Senne het passende antwoord te hebben gevonden want zij hebben op eens de touwtjes in handen en weten de achterstand terug te brengen naar de 3-4. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Marije die samen met haar maten als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Beide parturen geven elkaar aan het einde van de wedstrijd niets meer toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is uiteindelijk Iris die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 6-6.

Sanne van Vilsteren

Sanne van Vilsteren vormde deze dag een vrije formatie met Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema en stonden op de eerste lijst tegen over Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het krachts verschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks dat Sanne met haar maten alles uit de kast halen gaan de bordjes een kant over. Het eerste verkaatste eerst komt gelijk al in handen van de formatie van Larissa en deze voorsprong weet zij langzaam maar zeker verder en verder uit te bouwen naar de 0-2 en zelfs 0-3. Sanne, Tara en Jildou weigeren de handdoek te gooien en blijven het proberen maar zien hun pogingen daar toe allemaal maar op niets uit lopen en de eersten naar partuur Larissa gaan. Zij komen niet echt in de problemen en weten de 2de lijst veilig te stellen als Fiera de bal over de boven slaat op de 0-5 4-6. Spannendste partij van de eerste lijst was de laatste tussen Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga (alle drie nog schoolmeisje) en het partuur van Romy Postma, Iris Veltman en Anke Wassenaar. Beide parturen zijn zeer aan elkaar en geven elkaar niets toe. Het is Ilse Marije die met haar maten brutaal weg de leiding weet te nemen waardoor Romy samen met Iris en Anke gelijk de achtervolging in moet zetten.

Zij slagen er in om gelijk weer aan te sluiten op de 1-1. Voor de 2de keer weet de formatie van Ilse Marije de touwtjes in handen te nemen en een 2-1 op de telegraaf te zetten. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Huizum en het aanwezige publiek kreeg een mooie strijd voorgeschoteld. Voor de 2de keer weet het partuur van Romy de achterstand weg te werken en langzij te komen op de 2-2. Even lijkt het erop dat de beste papieren in handen komen van Romy, Iris en Anke als zij tot 2x toe de leiding weten te nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Zij weten dus het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Zij kunnen echter niet lang van hun voorsprong profiteren want Ilse Marije weet ditmaal samen met Lisanne en Noa weer langszij te komen op de 4-4. Nadat de laatste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld dient uiteindelijk de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het zijn Ilse Marije, Lisanne en Noa die aan het langste eind weten te trekken als Noa de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-5 6-4. Door deze overwinning heeft partuur Ilse Marije een staand nummer op de 2de lijst en weten zich daarmee als eerste voor de halve finale te plaatsen in Huizum.

Ilse Zwaagstra – Roelie Kroondijk

Wie zich bij partuur Ilse Marije gaan voegen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop. Als eerste betreed Ilse Zwaagstra samen met Lieke van Loon en Rixt Blanke de arena om het op te gaan nemen tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. De formatie van Roelie gaat gelijk goed van start en weet de leiding te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ilse probeert samen met Lieke en Rixt gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Zij lijken maar niet het goede antwoord te kunnen vinden om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Roelie komt met haar maten niet echt meer in de problemen en blijven de bordjes aan elkaar rijgen via de 0-4 lopen zij uit naar de 0-5. Ondanks dat Ilse samen met Lieke en Rixt er alles aan hebben gedaan moeten zij de handdoek werpen op 0-5 0-6 als Roelie de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Marije Bodde – Larissa Smink

In de 2de partij van de 2de lijst staat er heel wat op het spel de winnaar van deze confrontatie plaatst zich automatisch voor de finale van deze vrije formatie wedstrijd voor meisjes want zij hebben een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer. Het werd een prachtige strijd waarin alle beide parturen alles uit de kast haalden om de finale te bereiken. Marije Bodde begon samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan aan de opslag tegen Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het was een prachtige strijd waarin met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Het eerste bordje wordt binnen gehaald door partuur Marije. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht op de 1-1. Larissa weet met Naomi en Fiera beetje voor beetje het initiatief te nemen en de leiding over te nemen als de opgeslagen bal van Julia Marthine buiten het perk beland op de 1-1 6-6. Wat Marije ook samen met Julia en Iris probeert zij weten de aansluiting op dat moment maar niet te herstellen en zien de achterstand oplopen naar de 1-3. De strijd is er niet minder om want in het volgende eerst is daar wederom de 6-6 maar als de bal uit de wand van Marije richting de boven vertrekt maar niet aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat loopt de achterstand op naar de 1-4.

Marije, Julia Marthine en Iris geven de strijd niet op en weten zich langzaam maar zeker weer terug te knokken in de wedstrijd als zij eerst voor eerst van de achterstand weten te halen via de 2-4 naar de 3-4. Zij weten daarmee het belangrijke zevende eerst binnen te halen wat nog wel eens voor een ommekeer kan zorgen. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer Larissa, Naomi en Fiera als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Marije, Julia Marthine en Iris geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen en daardoor de spanning weer op te voeren. De strijd komt vervolgens nog weer geheel open te liggen als ook de formatie van Marije op de 5 eersten uit komt. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale zal gaan. Het is Fiera die de winst veilig weet te stellen en de finale als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Ilse Marije van Beem – Roelie Kroondijk

Wie er tegenover de formatie van Larissa in de finale kwam te staan van deze vrije formatie van de meisjes in Huizum moest gaan blijken uit de halve finale tussen het partuur van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga en de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Roelie als het vizier van Noa niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-6. De telegraaf komt echter al weer heel snel terug in balans door goed werk van Noa in het tussenspel als zij in een trik trak situatie de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten. Voor de 2de keer in deze halve finale komen Roelie, Corrie en Anouk op voorsprong als Noa dit maal de bal op de 1-1 4-6 naar het perk mag sturen en deze buiten de perklijnen beland.

Het blijft een mooie strijd want de formatie van Noa geeft niet op en blijft vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor het eerst in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Als Roelie er goed bij is in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij de voorsprong uit naar de 1-3. Het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van bordjes. Met 3 zitballen in een eerst weet Anouk het vierde eerst binnen te halen als zij vervolgens de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 1-3 0-6. Ilse Marije, Lisanne en Noa blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want met een prachtige zitbal op de 1-4 2-6 weet Roelie het 5de eerst binnen te halen. De strijd is dan gestreden want Roelie geeft met haar maten de partij niet meer uit handen en ze weten de winst veilig te stellen op de 1-5 4-6 als de opgeslagen bal van Noa te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Larissa Smink – Roelie Kroondijk

Het is een prachtige kaatsdag in Huizum waar de meisjes te gast zijn bij O.G. Huizum. In de finale van deze vrije formatie staat Larissa Smink samen met Naomi Wiersma en Fiera de Vries tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin het partuur van Larissa het best van start gaat en het eerste bordje weet binnen te halen. Nadat zij het eerste bordje hebben weten te bemachtigen weten zij gelijk de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug in de partij wanneer Larissa de bal retourneert op de 2-0 2-6 maar deze bal over de kwaadlijn vliegt. De balans keert in het volgende eerst weer volledig terug door goed werk van Roelie aan de opslag zijn weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 2-6.

Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want het is Fiera die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast om de winst in Huizum binnen te halen. Het initiatief blijft bij partuur Larissa want zij weten als eerste het 4de bordje binnen te slepen als Larissa op het goede moment op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-2. Wat Roelie, Corrie en Anouk ook proberen zij slagen er maar niet in om de wedstrijd te doen kantelen. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Larissa te hangen als de opgeslagen bal van Roelie te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want Larissa, Naomi en Fiera geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 als Naomi de kaats weet te passeren.

Uitslag van Huizum:

 1. Larissa Smink ,Makkum
  Naomi Wiersma , Workum
  Fiera de Vries , Sexbierum
 2. Roelie Kroondijk , Easterein
  Corrie Kroondijk , Easterein
  Anouk Smink , Makkum
 3. Ilse Marije van Beem , Dronrijp
  Lisanne Scharringa , Dronrijp
  Noa Elzinga , Bolsward
1e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 2e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 3e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni
Verslag en fotos : Henk Hempenius
Henk....bedankt

Remco, Rindert en nick 3e prijs Schooljongens NK, Zaterdag 22 Juni, Tzummarum

TZUMMARUM – Aan het einde van een prachtige kaatsdag met veel jonge talenten, kregen de kaatsers van Leeuwarden de kransen omgehangen.

Thomas Wesseling, Harmen Zuidema en Otto Algra wonnen de spannende finale van Raerd met 5-5, 6-2. Het was een zuur verlies voor Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Veldhuis want ze hadden zich fantastisch terug geknokt.

Derde prijzen waren er voor Sexbierum met Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Walt en voor het tweetal Stijn Vincken en Monse Hansma van Spannum.

In de finale nam Leeuwarden in no-time een 3-0 voorsprong. Het haperde even bij Raerd, maar de jongens knokten terug. Het werd 3-3 en Raerd liep uit naar 3-4. Leeuwarden kwam terug, het werd 4-4 maar Raerd liep opnieuw uit. Met een 4-5 voorsprong leek Raerd de beste papieren te hebben, maar op 6-4 betekende een zitbal van Leeuwarden dat het weer gelijk was.

Leeuwarden pakte door en op 5-5, 6-2 was de winst binnen. Een mooie finale met goed kaatsende parturen die aan elkaar gewaagd waren.

Raerd won de schooljongensbond nog nooit, Leeuwarden won vier keer eerder maar de laatste keer was alweer in 1982. Voorzitter van LKC Sonnenborgh Karel Nijman was naar Tzummarum gekomen en stond te stralen met de bal, de wisselprijs, om de nek.

En dan de uiteindelijke uitslag :

 1. LKC SONNENBORGH : Thomas Wesseling , Harmen Zuidema , Otte Algra
 2. WEZ WIS : Jelmer Foppe Drijfhout , Jens Kooistra , Sybrand Veldhuis
 3. DE TWA DOARPEN/DIOS : Remco Post , Rindert Zijlstra , Nick van der Walt
  SET TROCH : Stijn Vincken ,Monse HansmaKijk ook op de site van Kaatsnieuws Redactie voor veel meer fotos

Uitslag en fotos : Kaatsnieuws Redactie

Teake 1e prijs, Jochum 2e prijs Heren 50+ DEL+Herk, Zaterdag 22 Juni, Goënga

De uitslag was als volgt :

 1. Sjoerd Nauta (Heerenveen), Teake van der Walt (Sexbierum) en Jan de Jong (Menaam)
 2. René Leenstra (Heerenveen), Jan Vellinga (Easterein) en Jochum Mollema (Sexbierum)
 3. Ludwig Seerden (Franeker), Bertus Bootsma (Wommels) en Wibe Hoitenga (Boazum)

Uitslag : www.knkb.nl
Fotos : Sia- en Jan van der Schoot

Foto impressie Lanen Kaatsen 2019 van enkele van onze dorpsgenoten, tesamen met Finale Nieuws

Onze jongste deelnemer uit het dorp, Sijtse Kloosterman


Laatse nieuws van de finaledag, vrijdag 21 juni

De finales voor de vrijdag van het Lanenkaatsen zijn op groep 2 na bekend. het comite vond het niet meer verantwoord om na half tien nog een halve finale te kaatsen in verband met de invallende duisternis. de halve finale tussen parturen 5 (Allard Hoekstra, Harry Mons en Marten Bergsma) tegen partuur 14 (Dylan Drent, Jorrit Tolsma en Kevin Jaarsma) wordt vanavond om 18:30 gekaatst in perk 3. Het was wederom een heerlijk avondje op de Lanen met afwisselend spannende en meer eenzijdige wedstrijdverlopen, maar iedereen genoot weer zichtbaar van de spanning, humor en sensatie!

Vanavond om 18:30 worden naast de halve finale in groep 2 de finales gekaatst in groep 3 (36-49) en groep 7 (dames 36+) In perk 1 nemen de parturen 3 (Michael Van Coevorden, Richard Van der Veen en Marco Lautenbach) en 8 (Reiste Klijnsma, Rene Sijbesma en Jasper Boomsma) het tegen elkaar op. Over de week genomen waren dit ook echt de beste parturen in deze klasse. Richard van der Veen en Marco Lautenbach zijn beide nog in de race voor een klavertje 4, maar dan zullen ze nog moeten winnen in groep 4.

In perk 2 wordt er dit jaar weer gekaatst in de finale van groep 7, na een jaar van afwezigheid. We zijn heel blij dat de Siebo Homminga bokaal vanavond uitgereikt gaat worden aan de koningin van de Lanen bij de 36+ dames. Hopelijk zien volgend jaar meer 36+ dames in dat dit een waardige groep kan zijn op de Lanen, want de groep ging met de hakken over de sloot door met het minimum van 8 partuurtjes. partuur 2 (Anja Junior, Ida Hartman en Minke Jansen) kaatsen tegen partuur 5 Lydia Epema Post, Sandra Bos en Judith Kamsma.

Voor de finales zal aftredend voorzitter Theo Outhuijse het woord nemen om nog 1 keer zijn gedachten te laten gaan over deze Lanen editie. Om ca. 19:30 is het dan tijd voor nog 3 finalepartijen. In perk 1 kaatsen dit jaar de jongsters van groep 1. Wat is dit toch een mooie groep aan het worden met veel talent uit Harlingen en de regio. De toekomst voor het Lanenkaatsen ziet er goed uit! partuur 14 (Lars Helvrich, Sjouke Beimers en Rutger Kumbangsila) kaatst in de finale tegen partuur 3 (Jaimy Koel, Roan Hooghiemster en Hylke Talsma)

In perk 2 een tevens sterk gegroeide groep. Steeds meer 60+’ers zijn nog zo vitaal dat ze niet weglopen voor een mooie pot kaatsen. Vanavond neemt klassementsleider Pollie Kwast met zijn maten Sipke Hiemstra en Heinz Palsma het op tegen zijn klassementsrivaal Simon de Groot, die niemand minder dan Frans Alberda en Tsjerk de Groot als maten heeft. het belooft een mooie finale te worden.

In perk 3 kaatsen dit jaar de dames van groep 5. Ook in deze groep veel jeugdige aanwas. Mirthe Visser wist gister al het schoolkaatsen te winnen en gaat met haar maten Nicole Hempenius en Nancy Boomstra op jacht naar de titel op de Lanen, maar dan moeten ze wel eerste afrekenen met partuur 5: Meike Oevering, Hendrieke van der Schoot en Samantha Brussaard.

Rond 20:30 of iets later worden dan de laatste vier finaleparturen aan jullie voorgesteld uit de groepen 2 en 4. Ook wordt er de nieuwe familie Pais Plaquette uitgereikt aan een persoon die belangrijk is of is geweest voor het Lanenkaatsen in de breedste zin van het woord.

In perk 1 neemt partuur 23: Marcel Amels, Hendrik Brandsma en Michel Nesse het op tegen de winnaar van de parturen 5 en 14. Het belooft weer een kraker te worden met al dat positieve kaatsgeweld.

In perk 2 de finale van groep 4 tussen het partuur van Pieter Alberda, Ludwig Seerden, Gerrit Schrik en Siebe Tolsma, Johny Bergsma en Wytse Zaagemans. Zij sluiten deze tot nu toe zeer geslaagde lanenweek af in perk 2.

na de finales de feestelijke prijsuitreiking op het balkon! We wensen kaatsers en keurmeesters veel succes en publiek veel plezier!

tot vanavond om 18:30!

De Finalelijsten van Vrijdag 21 Juni (uit ons dorp : Ida Hartman, Minke Jansen, Hendrieke van der Schoot en Heinz Palsma)

De fotos gemaakt door Lieuwe Bosch tijdens de Lanen Kaats dagen 2019 kunt u hier vinden, en ze worden deze week verder bijgewerkt!!


In ieder geval hebben onze dorpsgenoten Heinz Palsma, Hendrieke van der Schoot, Ida Hartman-vd Molen en Minke Jansen-Dijkstra gewonnen in hun categorie.

De fotos zijn gemaakt door Lieuwe Bosch
Informatie vanaf : www.lanenkaatsen.nl
Fotos winnaars zijn van : Postema media, welke zijn verkregen middels de Website LanenKaatsen

Federatie Barradeel, Vrijdag 21 Juni,Sexbierum

Vandaag 21 juni was het de beurt aan de KV.de Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum om de federatiepartij te organiseren.

Met een heerlijk zonnetje kon om half 5 de jeugd los. In de welpen waren er 5 partuur. Bij de pupillen 3 partuur en in de schooljeugd ook 5 partuur.

Dankzij de vrijwilligers lagen er 5 velden en kon er gestreden worden om de felbegeerde krans. In elke categorie hadden we een scheidsrechter bereid gevonden om te assisteren.

 • Robert Cuttress
 • Teake vd Walt
 • Stefan Stuiver
Rond 19.30 uur konden de prijzen uitgereikt worden :

De uitslag bij de WELPEN was als volgt :

 1. Marit Visser en Jorrit Kroondijk
 2. Lieke Triemstra en Brandon Cuttress


Uitslag bij de PUPILLEN was als volgt :

 1. Rens Hoekstra en Riemer Postma

De uitslag bij de SCHOOLJEUGD was als volgt :

 1. Enrico Post en Sophie Kroondijk
 2. Dido Iedema en Thom Posthumus

Verslag : Paulien Bos
Fotos : Marie van der Ploeg
Jeugd in training voor Straat kaatsen, Keatsclinic Romy

Het was vandaag (Donderdag 20 juni) aardig weer, om alvast voor te oefenen voor het Straatkaatsen van volgende week, met wat tips en trucs van Romy's Keats clinic


Fotos : Marie van der Ploeg

Ziva Thulin 2e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 16 Juni, Jirnsum

Ziva kaatst via het eenlingen-beleid bij Sexbierum, als 3e maat in het Welpen Meisjes partuur. Door te weinig deelname, werd het een DEL wedstrijd...

De uitslag was :

 1. Lotte-Ytsje Hoekstra , Manouk Scharringa
 2. Anne-Lotte van Beem, Ilse van der Galien ,Ziva Thulin

Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)