Anna 2e prijs Dames 1e kl VF, Zondag 31 Juli, Peins

Uitslag was :

 1. Roelie Kroondijk , Amarins de Groot , Jennie Terpstra
 2. Anna Ennema , Andrea Kroes , Marije Hellinga

Uitslag Herkansing was :

 1. Serena Hovenga , Mintje Meintema , Aluca Bouma
Uislag : Kaatsnieuws redactie

Kees 2e prijs Heren HK VF, Zondag 31 Juli, Arum

Uitslag was :

 1. Tjisse Steenstra , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 2. Enno Kingma , Kees van der Schoot , Menno van Zwieten
 3. Marten Bergsma , Hylke Bruinsma , Hendrik Kootstra
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Anna 1e prijs Herkansing Dames 1e kl VF, Zaterdag 30 juli, Pingjum

De uitslag bij de Dames 1e kl was als volgt :

 1. Roelie Kroondijk , Amarins de Groot , Jennie Terpstra
 2. Foke Jil Bakker ,Hesther de Boer , Elly Hofman
 3. Rixt Fokkema , Angela Donga , Ineke van der Ploeg

De uitslag bij de Herkansing :

 1. Anna Ennema , Andrea Kroes , Marije Hellinga
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Heren- en Dames Hoofdklasse VF partij, Zaterdag 30 juli, Sexbierum

De uitslagen bij de Heren waren als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
 2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar
 3. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta, Pieter Jan Leijenaar

De uitslagen bij de Dames waren als volgt :

 1. Ilse Tuinenga, Louise Krol, Sjanet Wijnia
 2. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
 3. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Gerde Lycklama ˆ Nijeholt

Kees en Johannes geplaatst voor de PC

Na twee gewonnen omlopen en een staand nummer plaatst het partuur André van Dellen, Willem Heeringa en Pieter Jan Plat zich als laatste partuur rechtstreeks voor de PC.

Ook de deelnemers aan de Keats Off zijn bekend.
Geplaatst voor de PC zijn:

 1. Partuur Gert-Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra
 2. Partuur Marten Bergsma , Dylan Drent* , Hendrik Kootstra
 3. Partuur Tjisse Steenstra , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 4. Partuur Enno Kingma , Kees van der Schoot , Menno van Zwieten
 5. Partuur Bauke Triemstra , Sjoerd de Jong* , Patrick Scheepstra
 6. Partuur Johannes van der Veen , Jorn Lars van Beem , Rick Minnesma
 7. Partuur Auke Boomsma , Hessel Postma , sjerk Elsinga
 8. Partuur Patrick van Dellen , Thomas Dijkstra , Steven Koster
 9. Partuur Remmelt Bouma* , Bauke Dijkstra , Evert Pieter Tolsma
 10. Partuur Haye Jan Nicolay , Gabe Jan van Popta , Piete, Jan Leijenaar
 11. Partuur Gerrit Jan Duiven , Hendrik Jan van der Velde , Riemer Hoekstra
 12. Partuur Paul Dijkstra , René de Haan , Hendrik Bouwhuis
 13. Partuur Youri de Groot , Allard Hoekstra, Laas Pieter van Straten
 14. Partuur Rutger Torensma , Harold de Boer , Jurrit Osinga
 15. Partuur André van Dellen , Pieter Jan Plat , llem Heeringa

* Deze kaatsers hebben zich geplaatst voor de PC. Een aantal is echter geblesseerd. Dylan Drent wordt waarschijnlijk vervangen door Jacob Wassenaar, Sjoerd de Jong door Daniël Iseger en Remmelt Bouma door Jelte Pieter Dijkstra

Geplaatst voor de Keats Off:

 1. Partuur Redmer Zaagemans , Wytze Wassenaar , Yannick Hielkema
 2. Partuur Peter van Zuiden , Kevin Jordi Hiemstra , Gerben de Boer
 3. Partuur Gerard de Vries , Mark Minnesma , Stefan van der Meer
 4. Partuur Corné Tuinenga , Michel van der Veen , Hillebrand Visser

De Keats Off wordt donderdag om 18:00 gekaatst op it Sjûkelân.

De PC wordt Woensdag 3 Augustus gekaatst om 09.30 uur op it Sjûkelân.


Vrijwilligers-avond, Vrijdag 16 September

Vrijwilliger bij AVC of KV Dtddios? Noteer vrijdagavond 16 september vast in je agenda!


Opgave Coop-partij, 25 September 2022

Het is nog vroeg, maar Zondag 25 september is het weer zover, de Coop partij! Ditmaal weer in Sexbierum .
Weet Sexbierum de titel te verdedigen? Stel je partuur samen en geef je op!


Johannes 2e prijs Heren 1e klasse VF, Zondag 24 juli, Weidum

Uitslag was als volgt :

 1. André van Dellen, Pieter Jan Plat, Willem Heeringa
 2. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
 3. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra, Steven Koster
Foto's : Kaatsnieuws Redactie

Johannes 1e prijs Heren 1e klasse VF, Zaterdag 23 Juli, Bitgum

Sterk opslagwerk van Jorn-Lars van Beem in het laatste eerst levert 5-4 6-2 voorsprong. Op die stand slaat Patrick van Dellen de bal over het perk.

De uitslag was als volgt :

 1. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem ,Rick Minnesma
 2. Steven Koster, Thomas Dijkstra ,Patrick van Dellen
 3. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra , Gerben de Boer
Uitslag : Facebook KNKB
Foto : Johannes van der Veen

HOT NEWS !!

Nieuws‼️ Geen derde cyclus voor Enno, Kees en Menno.

Kees van der Schoot gaat reizen door Brazilië, Enno Kingma twijfelde al even en besluit na de PC te stoppen en Menno van Zwieten vervangt de derde cyclus de geblesseerde Dylan Drent


Richt 1e prijs Herkansing, Welpen Meisjes DEL+Herk., Zaterdag 23 Juli, Ternaard

Uitslag bij de Welpen meisjes was :

 1. Lyset Westra en Rianne Cuperus
 2. Marrit de Witte en Tessa Wouda

Uitslag bij de Herkansing Welpen meisjes was :

 1. Marrit Hoekstra en Richt de Vries
Uitslag en fotos :
Mem Folkje de Vries- Oosterbaan
Kaatsnieuws Redactie


Anna 2e prijs Dames HK, DEL, Maandag 18 Juli, Makkum

Deze wedstrijd was onbeperkt - alle niveau''s Dames Hoofdklasse Door elkaar loten onbeperkt - Geen rankingswedstrijd.

Uitslag was als volgt :

 1. Lobke Vlasbloem, Romy Postma, Senne Idsardi
 2. Anna Ennema, Jennie Terpstra, Roelie Kroondijk
 3. Annet de Haan, Jeska Terpstra, Mintje Meintema
Uitslag en fotos : site KNKB

Kees 2e prijs Heren HK VF, Rengers-partij, Zondag 17 Juli, Leeuwarden

Uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma, Renze Hiemstra ,Tjisse Steenstra
 2. Enno Kingma, Kees vd Schoot, Menno van Zwieten
 3. Haye-Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta ,Hendrik Kootstra
Uitslag : site KNKB
Fotos: Henk Bootsma

Nick 1e prijs Jongens DEL+opstap, Zondag 17 Juli, Makkum

Uitslag bij de Jongens DEL+Opstap was als volgt :

 1. Leon Wijning, Niels de Boer, Nick van der Walt
 2. Johan Cnossen, Jurre Reitsma, Nick Visser
 3. Rein Breuker, Symen Miedema, Otte Algra
  Sjouke Beimers, Monse Hansma, Tymen Bijlsma

De lijst Jongens DEL+Opstap

Uitslag en foto's : Kaatsvereniging Makkum

Anna 2e prijs Herkansing Dames 1e kl VF, Zaterdag 16 Juli, Britsum

De uitslag Winnaarsronde was als volgt :

 1. Sietske Okkema , Hiske Zeinstra , Melissa Rianne Hiemstra
 2. Aletta van Popta, Lisanne Scharringa , Iris Oosterbaan
 3. Serena Hovenga , Mintje Meintema , Aluca Bouma

De uitslag Herkansing was als volgt :

 1. Rixt Fokkema , Angela Donga , Ineke van der Ploeg
 2. Anna Ennema , Andrea Kroes , Marije Hellinga

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos : Henk Hempenius

Johannes, 2e prijs Heren 1e kl VF, Zaterdag 16 Juli, St. Anna

De uitslag was als volgt :

 1. Jelte Pieter Dijkstra , Bauke Dijkstra , Evert Pieter Tolsma
 2. Johannes van der Veen , Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
 3. Auke Boomsma , Hessel Postma , Tsjerk Elsinga
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto volgt zo snel mogelijk!!

Kees, 3e prijs heren HK VF, Zaterdag 16 Juli, Makkum

De Heren Hoofdklasse was vandaag te gast bij kaatsvereniging "Makkum" op kaatsveld "De Seize". Zij verkaatsten een vrije formatie , bij de heren waren het er 10 partuur

Uitslag Heren Hoofdklasse:

 1. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
 2. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra, Steven Koster
 3. Marten Bergsma, Kees van der Schoot, Hendrik Kootstra
Uitslag en fotos : Henk Hempenius

Joas, Marit en Veerle prijs in Tzummarum, Vrijdag 15 Juli, Tzummarum

Ook op de laatste voor de vakantie Regio Federatie Kaatspartij waren er weer veel deelnemers op de lijst, Tzummarum had alles weer tip-top voor elkaar, dank daarvoor.

UITSLAGEN:

PUPILLEN :

Uitslagen Winnaarsronde :

 1. Sietse Hoekstra , Indra v/d Meer
 2. Ires Verhoeven , Lars Bosch
 3. Frank Kroon , Joas Bijma

Uitslagen Herkansing :

 1. Marit Visser, Melle Binnema
 2. Imro van der Meer Elma Boonstra

WELPEN :

Uitslagen Winnaarsronde :

 1. Wybe Haye Bruining , Jason Zijlstra
 2. Hidde Faber, Jelte Reitsma
 3. Tjal Boonstra, Hendrik Arjen Alkema
  Timo de Vries , Rutger Boomsma

Uitslagen Herkansing :

 1. Hielke Huizinga , Veerle Peters
 2. Niek Helvrich , Lieke Smeding

SCHOOLJEUGD :

Uitslag Winnaarsronde :

 1. Indy van der Meer, Ruben Keizer
 2. Jildou Sterk , Pieter Douma

Gefeliciteerd allemaal en allen een goede vakantie toe gewenst en tot de volgende kaatspartij op 2 september in Minnertsga!

Uitslag en fotos : Federatie Barradeel

Doneer je statiegeld!!

Doneer je statiegeld bij Coop Sexbierum aan onze verenigingen! De opbrengst komt ten goede voor de verbouwing van onze kantine.

Steunen doe je als volgt:

 1. Lever je lege statiegeld flessen of kratten in bij de statiegeldautomaat
 2. Druk op de knop ‘doneren’
 3. Coop verdubbelt de opbrengst!

Takomst-partij Jongens/meisjes 2022, Vrijdag 15 Juli, Sexbierum

Sportpark ‘De Lytse Trije’ in Sexbierum vormde op vrijdag middag 15 juli 2022 het decor van de 39ste Takomst partij waarbij de sterkeren kaatsen voor de zwakkeren in de maatschappij. Het is een uitnodigingswedstrijd voor de meisjes en jongens categorie. Zij kunnen hun ticket om mee te doen verdienen door koeken te verkopen. Het goede doel was deze dag een pleeg gezin in Sint Jacobiparochie die door een brand alles zijn kwijt geraakt. Voor dat de wedstrijd echt van start gingen overhandigde Commissielid takomst-partij van D.I.O.S-De Twa Doarpen Desiree Seerden een prachtige check aan het pleeggezin. Nadat iedereen op de groepsfoto was gezet barstte de strijd omstreeks 13:15 los.

Bij de jongens stonden er 8 partuur op de lijst en zij kaatsten de wedstrijd in 2 poules met 4 parturen waarvan de winnaars nog een keer tegenover elkaar stonden in de finale. Het is uiteindelijk Thom Dijkstra (Bitgum) die samen met Stefan Greidanus (Winsum) en Jan Tymen Eisma (Franeker) in de finale tegenover Brent Timmerman (Dronryp), Rink Sterk (Sint Annaparochie) en Marten Leijenaar (Exmorra) kwam te staan. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want gelijk de eerste 2 verkaatste eersten dienen op de 6-6 te worden beslist. Zij komen beide in handen van partuur Brent Timmerman. Zij gaan daarmee goed van start in deze strijd en weten het verschil van 2 eersten te handhaven op de 1-3 en zelfs de 2-4. De formatie van Thom en zijn maten geven de strijd niet op en komen terug tot aan de 3-4. De telegraaf komt niet meer in evenwicht want het is Brent die samen met Rink en Marten deze 39ste editie van de Takomstpartij op hun naam weten te schrijven als de opgeslagen bal van Jan Tymen in het laatste zeer zwaar bevochten eerst op de 3-5 en 6-6 buiten de perklijnen beland. De kleine premie was voor Harmen Zuidema (Leeuwarden), Jelmer Torensma (Oosternijkerk) en Stijn Vinken (Spannum).

Takomstpartij Jongens:

 1. Brent Timmerman, Rink Sterk , Marten Leijenaar
 2. Thom Dijkstra , Stefan Greidanus , Jan Tymen Eisma
 3. Harmen Zuidema , Jelmer Torensma , Stijn Vincken

Bij de meisjes stonden er 6 partuur op de lijst en werd er volgens het Sneeker systeem gespeeld met 3 verschillende gelote lijsten waarna alle voor en tegen eersten werden opgeteld. Nadat het klassement was opgemaakt bleek dat de formatie van Moniek Lootsma (Goënga), Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Gerbrich Koster (Tzum) de strijd in de finale aan zou gaan met Marrit Wielenga (Tzum), Iris Veltman (Dronryp) en Noa Elzinga (Bolsward). Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar niets toe gaven en de bordjes om en om aan de telegraaf verschenen via de 1-1 naar de 2-2. Zowel het partuur van Moniek als het partuur van Marrit slaagde er niet in om los te komen waardoor de balans de gehele wedstrijd in stand bleef via de 3-3 naar de 4-4 en zelfs de 5-5. Het is uiteindelijk Moniek die de winst veilig wist te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 en 6-4.

Takomstpartij Meisjes :

 1. Moniek Lootsma, Ilse Marije van Beem , Gerbrich Koster
 2. Marrit Wielenga, Iris Veltman , Noa Elzinga

FOTO'S GEMAAKT DOOR HENK HEMPENIUS!

Verslag Henk Hempenius

Kransen en Horloges bij kaatsvereniging “D.I.O.S. /De Twa Doarpen voor Moniek, Ilse Marije en Gerbrich tijdens 39ste Toekomstpartij. Sexbierum/Pietersbierum. Sportpark 'De Lytse Trije’ in Sexbierum vormde op vrijdag middag 15 juli 2022 het decor van de 39ste Takomst partij waarbij de sterkeren kaatsen voor de zwakkeren in de maatschappij. In totaal gingen 42 jongens en meisjes strijden voor het goede doel en de winst. Wij zijn trots op deze jeugd dat ze zich zo willen inzetten voor “de zwakken” in onze maatschappij. De jeugd kaatst op uitnodiging van de TC van de KNKB. Het is een speciale wedstrijd waar iedereen graag aan mee wil doen. De jeugd die mee mag doen, moet om mee te mogen doen koeken verkopen voor een door de organiserende commissie gekozen goed doel. De opbrengst van de koeken is de inleg om deze wedstrijd te kunnen kaatsen. Wil je geen koeken verkopen? Doe je niet mee, zo simpel is het. In het jaar 2021 was het goed doel Het Thomashuis in Pietersbierum. Aan het einde van de dag gingen de winnaars in een huifkar met de drumband ervoor richting Thomashuis om daar een krans te brengen. Het goede doel van dit jaar 2022 is Pleeggezin Sint Jacobiparochie. Anneke de Groot de moeder van 11 (pleeg) kinderen heeft haar verhaal gedaan en de kaatsers hingen aan haar lippen. In 2019 brandde het huis van dit pleeggezin tot de grond toe af en raakte de jeugd ook nog alle herinneringen van thuis kwijt. Anneke de Groot heeft aan “haar” kinderen gevraagd wat missen jullie en zouden jullie graag nog willen hebben. Het antwoord was heel simpel. Schaatsen skeelers en dat soort van dingen. Om lekker in beweging te kunnen zijn en te sporten. Hoe mooi is dit doel dat onze kaatsers (sporters) dit kunnen gaan verwezenlijken om deze kinderen te kunnen laten sporten. De jeugd kaatst om prachtige horloges van Juwelier Kramer uit Franeker. Ook dit jaar gaan de winnaars een rondje door het dorp in de huifkar en het korps DSG zal ook nu weer hun muzikale klanken laten horen. Op deze speciale dag worden de bewoners van Sexbierum en Pietersbierum gevraagt om de vlag uit te hangen. Om er zo met zijn allen een feestje van te maken. Door het beëindigen van de kaats vereniging van Oosterbierum (onze buurvereniging), kreeg kaatsvereniging D.I.O.S. / De Twa Doarpen de kans om deze geweldige kaatspartij voort te zetten.

Deze wedstrijd staat bekent om als ‘de sterken’ te mogen kaatsen voor ‘de zwakken’. Twee mensen van Oosterbierum Johannes Wolbers en Teije Osinga die al jaren betrokken zijn bij deze Takomstpartij hebben aangegeven om Sexbierum graag te willen onder steunen. Zo gezegd zo gedaan en ook dit jaar vormen ze samen met Anna Ennema, Simon Zijlstra en Desiree Seerden de Takomstpartij Commissie. Volgend jaar de 40e Takomstpartij. Kaatsvereniging D.I.O.S. / De Twa Doarpen wil dan graag groots gaan uitpakken. Het werd een prachtige middag in Sexbierum. Voordat de wedstrijd echt van start ging overhandigde voorzitter van De Takomst Partij Commissie Desiree Seerden een prachtige check van € 3250,-- aan het pleeggezin. Nadat iedereen op de groepsfoto was gezet kon de strijd omstreeks 13:15 echt los barsten.

Bij de meisjes stonden er 6 partuur op de lijst en werd er volgens het Sneeker systeem gespeeld. Dit betekend dat er met 3 verschillende gelote lijsten wordt gekaatst waaraan het einde alle voor en tegen eersten werden opgeteld. De wedstrijd leiding bij de meisjes was in handen van de heer j. Bergsma. Hester Torensma vormde deze middag een formatie met Suzanne Allema en Senne Idsardi. Zij beten het spits en gingen de strijd aan met Hilde Stremler, Elske van Straten en Rixt Blanke. Beide formaties gaven elkaar aan het begin van de dag geen duimbreedte ruimte. Om en om verschenen de eersten aan de telegraaf tot aan de 1-1. Het was wel een midddag waarin veel eersten zeer spannend werden verkaatst. Langzaam maar zeker weten Hilde en haar maten de touwtjes in handen te nemen en via de 1-1 uit te lopen naar de 1-2 en zelfs de 1-3. Hester en haar maten probeerden het wel degelijk en hadden ook wel kansen maar zagen de onderlinge afstand groter en groter worden via de 1-4 naar de 1-5. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar niets bleek minder waar, het partuur van Hester weigerde de handdoek te gooien en bleef knokken voor de punten waardoor zij eerst voor eerst van de achterstand wisten af te halen. Via de 2-5 wordt het zelfs nog even spannend als het verschil terug loopt naar de 3-5. Hilde, Elske en Rixt laten deze stand niet meer uit handen glippen en weten de winst veilig te stellen als Rixt goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 3-5 2-6.

Marrit Wielenga betrad vervolgens de arena samen met Iris Veltman en Noa Elzinga en zij moesten het opnemen tegen het partuur van Romy Postma, Inge Blanke en Foke Jil Bakker. Net als in de eerste partij geven deze beide formaties elkaar aan het begin van deze onderlinge confrontatie ook niets toe en verdelen de eersten gelijk matig tot aan de 1-1. Marrit weet vervolgens samen met haar maten het initiatief even naar zich toe te trekken en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Er wordt door beide parturen alles uit de kast gehaald om de winst binnen te slepen. De spanning keert terug als het verschil terug loopt naar de 3-2. Romy, Inge en Foke Jil slagen er echter niet in om langszij te komen en zien het verschil weer oplopen naar 2 eersten naar de 4-2. Het blijft een prachtige strijd want het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak gaan zorgen. Het partuur van Romy blijft jagen zeker als zij het 7de eerst weten binnen te slepen en terug komen tot aan de 4-3. Zij kunnen echter niet voorkomen dat Marrit samen met Iris en Noa als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Zij geven dit ook niet meer uit handen en zo eindigt ook de 2de partij van deze dag op een 5-3 stand alleen dan met 5-3 6-0 en is het Noa die de winst veilig weet te stellen met een bovenslag.

Als laatste kwam Ilse Zwaagstra samen met Lisanne Scharringa en Anke Wassenaar in actie. Zij kwamen in hun eerste partij van de dag tegenover de formatie van Moniek Lootsma, Ilse Marije van Beem en Gerbrich Koster te staan. Na een gelijk op gaand begin neemt Moniek met haar maten vanaf de 1-1 de touwtjes even in handen en weet een voorsprong op de telegraaf te zetten die oploopt via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Ilse moet dan alle zeilen bijzetten in de jacht op de aansluiting. Zij moeten echter wachten tot de 1-4 voordat het effect lijkt te hebben. Zij weten dan hun 2de eerst aan de telegraaf te hangen en het verschil terug te doen brengen tot aan de 2-4. Als de volgende 2 verkaatste eersten gelijk matig verdeeld worden is daar de 3-5. Deze voorsprong laat het partuur van Moniek niet meer uit handen glippen en zij weten de eerste partij winnend af te sluiten als Gerbrich goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren op de 3-5 4-6. Zo zijn dus na de eerste lijst de kaarten geschud, aangezien er 3 verschillende lijsten waren kon het nog alle kanten op deze middag. Het partuur van Hester Torensma, Suzanne Allema en Senne Idsardi stonden in hun 2de partij van de dag tegenover de formatie van Marrit Wielenga, Iris Veltman en Noa Elzinga. Beide parturen beginnen goed aan de onderlinge strijd waarin Marrit met haar maten toe 2x toe de leiding weten te nemen op de 0-1 en zelfs op de 1-2. De formatie van Hester moet elke keer in de achtervolging maar ze weten tot 2x toe aan te sluiten via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker lijkt het partuur van Marrit de touwtjes even in handen te nemen als zij als eerste het 3de en 4de eerst weten te bereiken en daarmee een 2-4 voorsprong op de telegraaf weten te zetten. Er lijkt dus niets aan de hand te zijn maar als zij er niet in slagen om de deur in het slot te gooien keert de spanning langzaam maar zeker terug. Via de 3-4 weet Hester samen met Suzanne en Senne langszij te komen op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. De formatie van Marrit weet als eerste deze missie goed af te ronden en de 4-5 voorsprong geven zij niet meer uit handen en als Noa goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 4-5 2-6 stelt zij de winst veilig voor hun partuur. Hilde Stremler die deze dag een partuur vormde met Elske van Straten en Rixt Blanke betreed vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Ilse Zwaagstra, Lisanne Scharringa en Anke Wassenaar. Het beloofde een mooie strijd te worden want beide formaties haalden gelijk alles uit de kast en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de strijd via de 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet de formatie van Ilse de touwtjes in handen te nemen en via de 2-3 uit te lopen naar de 2-4. Het partuur van Hilde blijft het wel proberen maar kan niet voorkomen dat het 5de bordje als eerste aan de zijde van Ilse, Lisanne en Anke verschijnt. De strijd is dan gestreden en zo gaat de winst uiteindelijk met 2-5 0-6 naar de formatie van Ilse als het vizier van Hilde niet op scherp staat en de bal voor het perk beland. In deze laatste partij van deze 2de omloop begint Romy Postma samen met Inge Blanke en Foke Jil Bakker aan de opslag en zij moeten de hindernis gevormd door Moniek Lootsma, Ilse Marije van Beem en Gerbrich Koster zien te nemen om de winst veilig te kunnen stellen. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Moniek die daarmee een geweldige start hebben. Vanaf dat moment weten Romy, Inge en Foke Jil de touwtjes in handen te nemen en nadat zij langszij zijn gekomen op de 1-1 weten zij de leiding over te nemen en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Het is een prachtig gevecht tussen deze beide parturen. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is het 4-2 in het voordeel van Romy en haar maten. Zij lijken daarmee de touwtjes in handen te hebben maar langzaam maar zeker weten Moniek, Ilse Marije en Gerbrich meer en meer grip te krijgen op de wedstrijd. Zij weten eerst voor eerst van de achterstand af te halen en via de 4-3 terug te komen tot aan de 4-4. Het partuur van Romy slaagt er niet in om de winst veilig te stellen en zij zien het 5de eerst als nog als eerste naar Moniek, Ilse Marije en Gerbrich gaan. De strijd is dan gestreden en valt uiteindelijk als nog in het voordeel van partuur Moniek uit wanneer Gerbrich vanuit het achterperk de kaats weet te passeren op de 4-5 4-6.

Er is dan nog een omloop die verkaatst moet worden bij de meisjes en het kan op dat moment echt nog alle kanten op met betrekking wie er tegenover in de finale zullen komen te staan. Als eerste betreed Hester Torensma samen met Suzanne Allema en Senne Idsardi de groene kaatsmat in Sexbierum om het op te gaan nemen tegen het partuur van Romy Postma, Inge Blanke en Foke Jil Bakker. De vliegende start in deze partij is voor Hester en haar maten zij weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en zetten Romy, Inge en Foke Jil met succes de achtervolging in en weten via de 2-1 langszij te komen op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want het is wederom Hester die samen met Suzanne en Senne weet toe te slaan. Zij slagen er in om als eerste het 3de bordje aan de telegraaf te hangen en daarmee een 3-2 voorsprong te nemen. Het is een mooie strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen en elkaar ook niets ontlopen want het evenwicht keert terug op de 3-3. In deze onderlinge strijd verschijnt maar liefst 3x 6-6. Vanaf de 3-3 weet de formatie van Romy toe te slaan en het belangrijke zevende eerst aan de telegraaf te hangen. Zij weten vervolgens als eerste het 5de bordje er aan vast te plakken en deze voorsprong geven zij niet meer uit handen ondanks een zeer zwaar bevochten eerst. Romy weet de winst in deze onderlinge strijd veilig te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-5 6-6. Hilde Stremler komt vervolgens samen met Elske van Straten en Rixt Blanke in actie. Zij beginnen aan de opslag en gaan de strijd aan met het partuur van Moniek Lootsma, Ilse Marije van Beem en Gerbrich Koster. De vliegende start is hier voor Moniek en haar maten als zij er in slagen om na het eerste verkaatste eerst ook het 2de bordje op rij aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee uit te lopen via de 0-1 naar de 0-2. Langzaam maar zeker komt de strijd ook hier echt op gang en weten Hilde, Elske en Rixt grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien de achterstand terug lopen via de 1-2 naar de 2-2. De strijd ligt daarmee weer geheel open. De formatie van Hilde weet de leiding echter niet over te nemen en zien voor de 2de keer in deze partij de achterstand weer oplopen via de 2-3 naar de 2-4. Beide parturen halen echter alles uit de kast en de spanning lijkt terug te keren wanneer het zevende eerst in handen komt van Hilde, Elske en Rixt en daarmee weten zij de aansluiting te herstellen op de 3-4. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het 5de eerst als eerste naar partuur Moniek gaat. De strijd is echter verre van gestreden want de spanning blijft in de wedstrijd als het verschil terug loopt naar de 4-5. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst gaat uiteindelijk met 4-5 4-6 naar Moniek, Ilse Marije en Gerbrich. In de laatste partij van de 3de lijst staat het partuur van Marrit Wielenga, Iris Veltman en Noa Elzinga tegenover de formatie van Ilse Zwaagstra, Lisanne Scharringa en Anke Wassenaar. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Marrit en haar maten als zij gelijk er in slagen om een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Langzaam maar zeker krijgt het partuur van Ilse meer grip op de wedstrijd en zij weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning lijkt terug te zijn maar het evenwicht keert niet terug in de partij want de formatie van Marrit weet de touwtjes in handen te nemen en bouwen de voorsprong verder en verder uit via de 3-1 naar de 4-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn ondanks verwoede pogingen van Ilse, Lisanne en Anke om het tij te doen keren zien zij het 5de bordje aan de zijde van partuur Marrit verschijnen en lijkt de strijd te zijn gestreden maar als op dat moment Noa bij een actie om de bal het perk uit te slaan haar enkel verzwikt wordt de partij even stil gelegt. Na een korte pauze gaat Noa uiteindelijk wel verder maar moet zij haar plekje in het perk af staan aan Marrit. Het lijkt een kanteling te zijn in de wedstrijd eerst voor eerst weten Ilse, Lisanne en Anke dichter bij te komen via de 5-2 naar de 5-3. Als Marrit, Iris en Noa de partij even niet in het slot weten te gooien loopt de voorsprong verder en verder terug. De formatie van Ilse weet het 4de en 5de bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee weer langszij te komen op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er met de winst vandoor zal gaan het is uiteindelijk als nog partuur Marrit die de laatste 2 punten aan de telegraaf weten te hangen op de 5-5 6-2. Na deze 3 omlopen kon het eindklassement opgemaakt worden. Moniek Lootsma weet samen met Ilse Marije van Beem en Gerbrich Koster als eerste te eindigen met 21 punten voor en 11 punten tegen. Tweede in de totale poule werd Marrit Wielenga met Iris Veltman Noa Elzinga met 21 punten en 12 punten tegen. Derde werd Ilse Zwaagstra samen met Lisanne Scharringa en Anke Wassenaar met 15 punten voor en 14 punten tegen, zij werden op de voet gevolgt door Romy Postma, Inge Blanke en Foke Jil Bakker met 14 punten voor en 15 punten tegen. Hilde Stremler weet met Elske van Straten en Rixt Blanke 13 punten voor en 15 punten te noteren en als laatste eindigde Hester Torensma met Suzanne Allema en Senne Idsardi met 10 punten voor en 18 punten tegen. Het was dus een nek aan nek race waarin 1 tegen eerst het verschil maakt maar de finale van deze 39ste editie van de Takomst partij bij de meisjes gingen uiteindelijk tussen Moniek Lootsma samen met Ilse Marije van Beem en Gerbrich Koster en zij gingen de strijd aan met de formatie van Marrit Wielenga, Iris Veltman en Noa Elzinga. Het werd een prachtige strijd. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Marrit als het vizier van Gerbrich niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-6. Het evenwicht keert al snel terug in de wedstrijd wanneer Ilse Marije de bal goed weer te raken en de kaats weet te passeren op de 0-1 6-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want het is ditmaal het goede opslag werk van Marrit die weet te voorkomen dat Ilse Marije de kaats weet te passeren op de 1-1 4-6. Beide parturen ontlopen elkaar niets en ze halen alles uit de kast om deze Takomst Partij op hun naam te schrijven. De strijd is ondertussen echt los gebarsten want voor het eerst in deze finale is daar de 6-6. Als Moniek op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren keert de balans terug op de 2-2. Het is een prachtig sluitstuk van de deze middag in Sexbierum waarin Moniek, Ilse Marije en Gerbrich op voorsprong komen als het vizier van Marrit niet op scherp staat en de bal voor het perk beland op de 2-2 6-6. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Noa de telegraaf voor de 3de keer in evenwicht te brengen als zij de boven weet te vinden op de 3-2 0-6. Het belangrijke zevende eerst wat nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer wil zorgen dient op de 6-6 te worden beslist het is de 3de 6-6 in deze finale. Als het vizier van Gerbrich niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland komt de formatie van Marrit op een 3-4 voorsprong. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 4de keer al de 6-6 weer de beslissing moet gaan brengen als ditmaal Marrit er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen keert de spanning terug op de 4-4. Even lijkt het er op dat Moniek samen met Ilse Marije en Gerbrich aan de goede zijde van de telegraaf komen te staan als Gerbrich met een prachtige zitbal op de 4-4 6-0 het vijfde eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen. De strijd is verre van gestreden want in een wederom zeer snel verkaatst eerst weet Noa de bal tot in het perk te retourneren vanaf de boven op de 5-4 0-6. De beslissing zal uiteindelijk moeten vallen in het laatste te verkaatsten bordje. Moniek staat op de goede plek in het tussenspel om de winst veilig te stellen tijdens deze 39ste Takomstpartij wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Verslag en foto's : Henk Hempenius

“DE STERKEN KAATSEN VOOR DE ZWAKKEN”

KV. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum organiseert vrijdag 15 juli De 39e Takomstpartij

Vrijdag 15 juli om 13.00 uur is het zover. De 39 Takomstpartij. Waar 42 jongens en meisjes strijden voor het goede doel en de winst.

De jeugd kaatst op uitnodiging van de TC van de KNKB. Het is een speciale wedstrijd waar iedereen graag aan mee wil doen. De jeugd die mee mag doen, moet om mee te mogen doen koeken verkopen voor een door de commissie gekozen goed doel. De opbrengst van de koeken is de inleg om deze wedstrijd te kunnen kaatsen. Wil je geen koeken verkopen? Doe je niet mee, zo simpel is het. Vorig jaar was het goed doel Het Thomashuis in Pietersbierum. Aan het einde van de dag gingen de winnaars in een huifkar met de drumband ervoor richting Thomashuis om daar een krans te brengen. De cheque was al voor de wedstrijd door de bewoners en medewerkers in ontvangst genomen.

De jongens kaatsen met 8 partuur en de meisjes kaatsen met 6 partuur. Afgelopen dinsdag 5 juli was de loting voor deze speciale partij. Een kantine vol jeugd om hun eigen lot te trekken en de koeken mee te nemen. Op 4 na waren alle 42 kaatsers aanwezig. Een geweldige opkomst wat ook wel aangeeft hoe de betrokkenheid voor deze wedstrijd is.

Ik ben trots op deze jeugd dat ze zich zo willen inzetten voor “de zwakken” in onze maatschappij.

Het goede doel van dit jaar is Pleeggezin Sint Jacobiparochie.

Anneke de Groot de moeder van 11 (pleeg) kinderen heeft haar verhaal gedaan en de kaatsers hingen aan haar lippen. In 2019 brandde het huis van dit pleeggezin tot de grond toe af en raakte de jeugd ook nog alle herinneringen van thuis kwijt. Anneke de Groot heeft aan “haar” kinderen gevraagd wat missen jullie en zouden jullie graag nog willen hebben. Het antwoord was heel simpel. Schaatsen, skeelers en dat soort van dingen. Om lekker in beweging te kunnen zijn en te sporten. Hoe mooi is dit doel dat onze kaatsers (sporters) dit kunnen gaan verwezenlijken om deze kinderen te kunnen laten sporten.

De jeugd kaatst om prachtige horloges van Juwelier Kramer uit Franeker.

Ook dit jaar gaan de winnaars een rondje door het dorp in de huifkar en het korps DSG zal ook nu weer hun muzikale klanken laten horen. Het beloofd weer een groot spektakel te worden. Toeschouwers zijn van harte welkom en kunnen gratis meegenieten van deze speciale partij op ons smûke kaatsveld in Sexbierum.

De bewoners van Sexbierum en Pietersbierum zou ik willen vragen deze dag de vlag uit te hangen. Zo maken wij er met elkaar een feestje van.

Door het beëindigen van de kaats vereniging van Oosterbierum (onze buurvereniging), kreeg onze vereniging de kans deze geweldige kaatspartij voort te kunnen zetten. Deze wedstrijd staat bekent om als ‘de sterken’ te mogen kaatsen voor ‘de zwakken’. Twee mensen van Oosterbierum Johannes Wolbers en Teije Osinga die al jaren betrokken zijn bij deze Takomstpartij hebben vorig jaar aangegeven Sexbierum graag te willen onder steunen. Zo gezegd zo gedaan en ook dit jaar vormen ze samen met Anna Ennema, Simon Zijlstra en onder getekende ,de Takomstpartij Commissie. Wij zijn heel blij met de inbreng van deze heren. Ook de sponsoren die genoemd worden in het programmaboekje zijn wij erg dankbaar. Mede dankzij hun is deze wedstrijd mogelijk.

Volgend jaar de 40e Takomstpartij.
Dan willen wij groots uitpakken.
Mocht je nu bij het lezen van dit stuk denken wat een prachtig concept hier willen wij als sponsor iets voor betekenen dan horen wij dat graag.

Je kunt je melden bij secretaris@detwadoarpendios.nl o.v.v. sponsor Takomstpartij.
Vrijdag 15 juli giet it oan op 13.00 uur op het kaatsveld van Sexbierum, we hopen jullie daar allemaal te ontmoeten.

Namens de Takomstpartij commissie. Désirée Seerden


Lijsten Takomst-partij Jongens en meisjes, Vrijdag 15 Juli, Sexbierum

Lijst Takomst-partij Meisjes

Lijst Takomst-partij Jongens


Dames- en Heren Hoofdklasse-partij, Zaterdag 30 juli, Sexbierum

Zaterdag 30 juli 2022 is het weer zover, dan komen de dames en heren hoofdklasse kaatsen op ons prachtige kaatsveld in Sexbierum.

Zowel de heren hoofdklasse als de dames hoofdklasse kaatswedstrijd is vrije formatie beperkt.

Wij hebben de ere-, oud- en huidige leden van onze vereniging een uitnodiging gestuurd om GRATIS deze partij te bezoeken. Dat wil zeggen van degenen waarvan wij een mailadres hebben. Mocht je dus één van bovenstaande zijn, maar geen mail hebben gehad. Stuur dan even een verzoekje naar:

secretaris@detwadoarpendios.nl Dan wordt het geregeld.

De wedstrijden beginnen om 11:00 uur.


Rianne 2e prijs Pupillen Meisjes B-klasse B1, Zondag 10 Juli, Balk

Alle winnaars uit zowel de A-,B- als de C-klasse Pupillen, op een superleuke foto

Uitslag van de Pupillen Meisjes B-klasse ,deze was verdeeld over 2 klassen :

Uitslag klasse B1 :

 1. Floorke de Boer (Hommerts) en Fenna Koster (Niawier)
 2. Elske Kroondijk (Witmarsum) en Rianne van der Walt (Sexbierum)
 3. Iris Verhoeven (Dronryp) en Maren de Vries (Balk)
De 2e prijs voor Elske Kroondijk en Rianne van der Walt

Uitslag klasse B2 :

 1. Dana Marrit Koopmans (Blije) en Jeline Bosch (Arum)
 2. Anniek de Vries (Oosterbierum) en Rikst Punter (Raerd)
 3. Aisha Mahmoud (Sint Annaparochie) en Sara Tjaldau Kramer (Balk)
Uitslag : www.kaatsen.nl
Foto : Annemarie Veltman

Nick 3e- winnaarsronde, Rindert 1e prijs herkansing,
Jongens B-klasse, Zondag 10 juli, Westhoek

De uitslag was als volgt :

 1. Jardo Sterkenburg , Tymen Bijlsma, Iwan Hiddinga
 2. Brent Timmerman , Stefano Yska , Luuk Zwaagstra
 3. Nick van der Walt , Hylke Talsma , Pieter Siebe Cuperus
  Clive van der Weerdt , Jorrit Palma , Peter Boersma

Uitslag Herkansing :

 1. Jelvin Kaper , Jens Kooistra , Rindert Zijlstra
 2. Otte Algra , Jan Yntema , Silvan Elzinga
Uitslag en foto: Kaatsnieuws Redactie

Kees 3e prijs Heren HK VF, Zondag 10 juli, Bolsward

De finale van de heren hoofdklassepartij in Bolsward was een reprise van de finale afgelopen vrijdag in Heerenveen. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra tegen Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Net als vrijdag won het partuur van Marten Bergsma en net als vrijdag werd Marten Bergsma uitgeroepen tot koning. Er was ook een verschil, vrijdag was het nog uitermate spannend maar van spanning was deze keer geen sprake. Steenstra c.s. kregen niet meer dan het eer reddende bordje aan de telegraaf. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten werden derde.

'Wie van de drie' was ooit een populair televisieprogramma. Het is ook van toepassing op het huidige kaatsen bij de heren hoofdklassers. Alleen als de parturen van Bergsma, Steenstra en Van der Bos elkaar vóór de halve finale tegenkomen maakt de rest van het kaatspeloton kans om in de prijzen te vallen. Voor alle andere parturen is het op voorhand al een kansloze missie. Het krachts- en kwaliteitsverschil is domweg te groot.

In de finale werden de eerste twee bordjes op 6-6 verkaatst. Eerst plaatste Marten Bergsma een zitbal om daarna op dezelfde stand het perk te missen: 1-1. Het publiek ging er eens goed voor zitten want een spannende eindstrijd leek aanstaande. Dat gebeurde niet. Toen Renze Pieter Hiemstra op 2-1 achter en 6-6 de bal kwaad uitsloeg liep het partuur van Bergsma razendsnel naar de eindzege.

Marten Bergsma worstelde vanaf het begin van het seizoen met de vorm. Het lukte allemaal net niet en meestal helemaal niet bij de opslager uit Minnertsga. Die vormcrisis lijkt Marten Bergsma helemaal te boven te zijn. Bergsma stond sterk op te slaan met als gevolg dat het perk Hiemstra-Wassenaar begon te 'zoeken'. Eerst werd van positie gewisseld maar dat leverde niets op. Toen de achterstand was opgelopen tot 5-1 en 2-0 probeerde Tjisse Steenstra het zowaar nog als achterinse. Steenstra kreeg prompt de bal van Bergsma en miste volledig. Op 5-1 en 6-2 sloeg Dylan Drent zijn partuur in de kransen door de bovenlijn te passeren.

De latere winnaars hadden het in de eerste omloop 'dreech' tegen Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer. Die bleven lang in de race maar zoals zo vaak wint het op papier sterkste partuur toch.

 

De zitbal van Marten Bergsma op 4-4 en 6-0 was in wezen beslissend. Op 5-4 en 6-0 maakte Bergsma het karwei vanaf de stuit definitief af.

Daarmee was de toon gezet. Kingma en zijn maten boekten af en toe een succesje maar een zege zat er geen seconde in. Op 5-2 en 6-2 sloeg Hendrik Kootstra de kaats voorbij waarmee de finale was bereikt.

Een staand nummer betekende een plek in de halve finale met Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten als opponenten. Het werd twee keer 6-6 en beide keren lag Enno Kingma met de juiste richting overhoop.

Het partuur van Tjisse Steenstra stond vlot op een 3-0 voorsprong tegen Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma. De concentratie verslapte en de tegenstanders kwamen wat dichterbij maar spannend werd het niet. Op 5-3 en 6-0 sloeg Johannes van der Veen buiten. In de strijd om de 'preemje of neat' mochten de degens worden gekruist met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Het werd een partij met het nodige verbale geweld over en weer waarbij de onderlinge irritaties bij tijd en wijle hoog opliepen. Van der Bos liet op 1-0 en 6-6 Hiemstra en Wassenaar naar lucht happen: 2-0. Van der Bos stond ijzersterk op te slaan maar had de pech dat zijn perk het liet afweten. Met name Taeke Triemstra raakte geen bal goed en grossierde in kwaadslagen.

Op 2-0 en 6-6 raakte Triemstra de bal niet goed waarna Hans Wassenaar in het tussenspel razendsnel reageerde en de bal tot in het perk retourneerde. Het was het kantelpunt in de partij. Toen Van der Bos op 3-2 achter en 6-6 het perk miste en Steenstra op de volgende 6-6 een zitbal plaatste werd de achterstand voor Van der Bos en zijn maten te groot. Die kwamen nog terug tot 5-3 maar op 5-3 en 6-0 gooide Tjisse Steenstra de partij definitief in het slot door een zitbal te plaatsen.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten worstelden in de eerste omloop tegen Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten maar kwamen uiteindelijk wel boven. In de tweede omloop was er hetzelfde beeld tegen Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Die hadden wel degelijk kansen maar toen het perk De Haan-Bouwhuis op 4-4 een aantal malen kleine kaatsen niet wisten te nemen drukten Kingma c.s. door. Op 5-4 en 6-2 miste Paul Dijkstra het perk en daarmee was het partuur van Enno Kingma zeker van minimaal een derde prijs. Bij die derde prijs bleef het want in de halve finale was het partuur van Marten Bergsma veel te sterk.

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma (K), Dylan Drent , Hendrik Kootstra
 2. Tjisse Steenstra , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 3. Enno Kingma , Kees van der Schoot , Menno van Zwieten
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Henk Bootsma

Helaas !!!Géén prijs in de NK Heren 50+ Afdeling, Zaterdag 9 Juli, Tzum

Vandaag deden Jan Volbeda, Jan Feenstra en Teake van der Walt mee aan de NK Heren 50+ Afdeling, helaas mocht het niet baten, in de 3e omloop, verloren ze van Easterein met 5-2 6-6.
De 1e omloop wonnen ze van Stiens met 5-3 6-6, de 2e omloop van Mantgum met 5-5 6-2.

Respect mannen...


FOTO'S GEMAAKT DOOR LIEUWE BOSCH


Chickie-match, Zaterdag 9 juli, Sexbierum

Gisteren werd de jaarlijkse Chickie-partij weer gekaatst,, de uitslagen waren als volgt :

Te beginnen met de aanmoedigings prijs,deze werd gewonnen door Darcy Frietema

De winnaars in de winnaarsronde :

 1. Romy vd Veen, Monique v Hezel (koningin), Henrica Scharringa-terpstra
 2. Jildou Jansen, Rixt Jagersma, Akke Postma
 3. Judith Zuidema, Nelia Zijlstra, Marjon van’t Hoff

De winnaars in de verliezersronde :

 1. Merthe Scheffer, Rian Kamstra, Corrina Houtsma-van Der Meer
 2. Jolanda Fokkema, Jildou Swart, Anna-clair Dijkstra
 3. Willemina van der Veen, Lobke Walinga, Catharina ten Hagen-Velthuisen

De voorbereiding in gang!!!

Lijst Chickie-match (PDF)


Dit waren de prijzen, geleverd door de diverse sponsors, nogmaals hardstikke bedankt!!


Veerle, Wybe, Sabine , Marit in de prijzen, Federatie Barradeel-partij,
Vrijdag 8 Juli, St.Anna

Met 86 deelnemers op de lijst en prachtig kaatsweer, spannende partijen, sportieve wedstrijd en de laatste slag om 21.00 uur, werd de Regio Federatie kaatspartij in St.-Annaparochie verkaatst.

De uitslagen:

WELPEN MEISJES :

 1. Eva van der Marel, Amarins Krottje
 2. Zainab Din, Lotte van der Woud
 3. Veerle Peters, Marije Buurstra

WELPEN JONGENS :

Winnaarsronde :

 1. Wybe Haye Bruining, Vince Jorritsma
 2. Herre Zijlstra, Roan Schaeffer
 3. Jaysen Zijlstra , Sybren Jensma 
  Ivar van Oostrum, Niek Helfrich

Herkansing :

 1. Lucas Vlieger, Timo de Vries
 2. Gerloef Schuiling, Rens Postma

PUPILLEN MEISJES:

 1. Sabine van der Walt en Bente v/ Woud
 2. Marit Visser en Sam v/d Marel
 3. Anniek de Vries en Maira v/d Meer

PUPILLEN JONGENS :

 1. Geert Andringa, Sietse Hoekstra
 2. Mart Roersma, Wytse Hamstra
 3. Imro van der Meer, Mike Vlieger
Uitslag en foto's :
 • Jan de Groot
 • Mem Gerda Visser

Plein wedstrijd 2022, Woensdag 6 Juli, Sexbierum

Alle deelnemers bij de Jongste Jeugd
Alle deelnemers bij de Oudste Jeugd

Eindelijk was het zover, Woensdag 6 Juli, de jeugd kon niet wachten.Op school werd er al veel overgesproken.... Plein-wedstrijd 2022, kaatsen met de zachte bal op het plein.

Bij de Jongste Jeugd waren er 4 parturen en die kaatsten in een Poule. Allemaal een keer tegen elkaar.Wat hadden ze en plezier, en er werd leuk gekaatst.

Bij de Oudste Jeugd waren er 2 poules van 3 parturen, en kaatsten de winnaar van poule 1 tegen poule 2. Ook hier werd er fanatiek een balletje geslagen.

Na afloop van de wedstrijd werd de kantine op zijn kop gezet, en kreeg elke deelnemer patat, limonade en een ijsje.

De prachtige kransen waren gemaakt door Cathinke, heel veel dank daarvoor

De uitslag bij de Jongste Jeugd :

 1. Minke de Vries, Liam Hiemstra, Jelmer Hoitinga
 2. Hester Rixt Bruining, Meike Hoitinga, Fay Peters

De uitslag bij de Oudste Jeugd :

 1. Sijtse Kloosterman, Amber Boschma
 2. Rianne van de Walt, Wiebe Bruining

Dank aan alle vrijwilligers, en de bar-crew voor de hulp, zonder jullie, kunnen we dit niet !!

We hopen de jeugd nog op het veld te zien, met hun ouders, Vrijdag 26 Augustus, bij de Ouder-kind partij in de middag.

Voor nu, wensen we alle kinderen en ouders, een Fijne vakantie


Mark 2e prijs Schooljongens B-kl, Zondag 3 juli, Franeker

De uitslagen waren als volgt :

 1. Jesse Vrieswijk ,Jorrit Bosch , Stijn Tolsma
 2. Mark Reitsma , Kyano van Swinden Koopmans , Tim Hofstra
 3. Meindert Jan Zijlstra , Johan Gaastra , Jonathan de Boer
  Stijn de Haas, Jisse Draaisma , Tyme Donker
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Rianne 3e prijs Schoolmeisjes B-kl, Zondag 3 Juli, Deinum

Winnaarsronde :

 1. Aniek Koopmans , Brecht Grovenstein
 2. Rianne Sjoukje Terluin , Hendrika Stegenga
 3. Benthe Schuurmans , Rianne van der Walt

Herkansing :

 1. Minke Tjalsma , Froukje Westergeest
Uitslag en foto : site KNKB

Johannes 2e prijs Heren 1e klasse, Zondag 3 Juli, Peins

  Uitslag bij de Heren 1e klasse was als volgt :

 1. Auke Boomsma , Hessel Postma (K), Tsjerk Elsinga
 2. Johannes van der Veen , Jorn Lars van Beem , Rick Minnesma
 3. Chris Wassenaar , Bauke Dijkstra , Evert Pieter Tolsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: Johannes van der Veen

Pupillen Meisjes Afdeling, Zaterdag 2 Juli, Winaam

Helaas niet in de prijzen, Dronryp won het NK pupillen meisjes. Vorige week zondag in Sexbierum waren zij ook al oppermachtig.

Het resultaat was als volgt :

 1. Dronryp : Anna Lotte van Beem, Manouk Scharringa
 2. Sint Annaparochie : Noëlle Hiddinga, Aisha Mahmoud
 3. Stiens : Lotte-Ytsje Hoekstra, Anna Miedema, Ilse van der Galiën

Hierbij nog wat foto's van deze afdelingspartij

FOTO'S GEMAAKT DOOR SUWARDA VIS-ALGRA

FOTO'S GEMAAKT DOOR PIER DE HAAN

Uitslag : site KNKB
Foto's : Suwarda-Vis Algra en Pier de Haan

Remco, Stijn en Nick winnen Burmania-partij, Vrijdag 1 Juli, Leeuwarden

Zodra de uitslagen bekend zijn, hoort u het!!, volgens intimi, moeten de uitslagen en foto's dinsdag 5 juli, voorhanden zijn op hun website, www.straatkaatsen.nl, we wachten af...


Richt en Brandon in de prijzen, Federatie Barradeel-partij,Vrijdag 01 Juli, St. Jacob

Onder fantastische weersomstandigheden kwamen vandaag vele kinderen richting Sint Jabik voor de federatiewedstrijd. In 5 verschillende categorieën gingen we om 16.00 uur van start.

Welpen meisjes:

Winnaarsronde :

 1. Amarins Krottje ,Dronrijp - Aniek Triemstra, Sint Jabik
 2. Ise Hoeksema, Dronrijp - Marije Buurstra , Sint Jabik

Verliezersronde :

 1. Silke Dijkstra, Boer - Senna Boomsma , Minnertsga

Welpen jongens:

Winnaarsronde :

 1. Gerlof Schuiling , Oude bildtzijl - Eduard Teitsma , Sint Jabik
 2. Daan Wobbes, Sint Jabik - Timo de Vries , Oosterbierum
 3. Alex Boonstra , Sint Jabik - Hendrik Hoekstra , Hallum

Verliezersronde :

 1. Kars Andringa , Minnertsga (vervanger voor Evan Terpstra) - Ylan Wassenaar, Minnertsga
 2. Hendrik Arjen Alkema, Franeker - Jesse de Haan, Minnertsga

Pupillen meisjes:

 1. Lieke Triemstra, Sint Jabik - Marte Wassenaar, Minnertsga
 2. Richt de Vries, Sexbierum - Anniek de Vries , Oosterbierum

 1. Bente van der Woud, Berltsum - Indra van der Meer, Sint Jabik

Pupillen Jongens:

Winnaarsronde :

 1. Corné Bakker, Berltsum - Sietse Hoeksema , Hallum
 2. Jilke Dikland, Berltsum - Jarno Oegema, Minnertsga

Verliezersronde :

 1. Bowe Elings, Sint Anne - Imro van der Meer, Sint Jabik
 2. Sverre Andringa, Minnertsga - Geart Dijkstra , Boer

Schooljeugd:

 1. Jorrit kroondijk, Sint Anne - Roelof Schuiling, Oude Bildtzijl
 2. Sydo Hamstra, Wergea - Brandon Cuttress, Sexbierum

Alle vrijwilligers van KV Het Noorden, ouders, pakes/beppes, broers/zussen, hartelijk dank voor jullie hulp. Mede door jullie was het weer een zeer geslaagde dag!

Uitslag/foto's :
Facebook Federatie Barradeel

W i s t U d a t ?

nieuw sponsorplan


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2021) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden van dat betreffende jaar.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)