Opgave Nachtkaatsen, Zaterdag 29 Juni

Zaterdag 29 juni is er NACHTKAATSEN van KV.DTD. Sexbierum-Pietersbierum
We starten om 20:00 uur
Op het plein bij de Lytse Trije.

Dit jaar zijn er extra perken beschikbaar

Dus geef je zelf op vóór zaterdag 29 juni via: secretaris@detwadoarpendios.nl

Kransensponsor: Fam.J.Plat


GEEN COMPETITE KAATSEN DEZE WEEK I.V.M. STRAATKAATSEN

I.V.M. HET STRAATKAATSEN IS ER
GÉÉN COMPETITIE KAATSEN IN DEZE WEEK

 • NIET VOOR DE JEUGD
 • NIET VOOR DE DAMES
 • EN TOCH WEL NIET VOOR DE HEREN..
TOT VOLGENDE WEEK ALLEMAAL !!!!!!


Kaatsers en kaatsters op stap : Woe 26-,Zat 29-,Zon 30 Juni en Woensdag 03 juli 2019

Allemaal, veel succes, deze dagen

Woensdag 26 Juni
Jongens VF Alwin Arum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zaterdag 29Juni
Heren 1e klass VF Johannes, Durk, Jelte Wijnaldum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Dames HK "Jong Famme" Anna, Fiera, Hendrieke Mantgum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Jongens DEL Marten, Alwin Exmorra, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL Nick Ijlst, 10.00 uur Wedstrijdlijst
NK Pupillen Meisjes Afdeling Rianne, Maud St. Anna, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 30 Juni
Heren 1e klasse VF Johannes, Durk, Jelte Dronryp, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Dames 1e kl VF Hendrieke Workum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes A-kl DEL Poule Fiera Marssum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes DEL Sigrid ,Judith Marssum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL+Herk. Remco, Nick, Enrico Leeuwarden, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL Rianne Tzummarum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Woensdag 03 juli
Takomst-partij Jongens ?? Oosterbierum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Takomst-partij Meisjes Fiera Osoterbierum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Opgave Federatie Barradeel-partij te Harlingen, Vrijdag 05 Juli


Opgave Chickie match

Zaterdag 6 juli om 14:00 is er de Chickiematch op het plein van de Lytse Trije te Sexbierum, Voor vrouwen vanaf 14 jaar met zachte bal.

Inleg 5 euro
Bij kwaadslag een shotje en tussendoor gekke prijsjes te winnen.
Dit jaar met leuke prijzen dus geef je snel op.

Opgave via Esther Jellema tel: 06-18347735 of via email: estherjellema1976@gmail.com

Opgave is t/m woensdag 3 juli 18:00uur

Wedstrijdsponsor: een Kaatsvriend
Kransen sponsor : Kakelhof Winaam


39e MAVO - KAATS-PARTIJ, Dinsdag 09 juli 2019

Geef je op voor de 39e editie van de MAVO schoolkaatspartij!!!

Dinsdag 9 juli 2019 op de Waaie in Sint Annaparochie.
Opgave naar mavopartij@gmail.com
Graag de opgave via de school, dan via met school communiceren.
Hoort zegt het voort!


Kransen tijdens vrije formatie bij O.G. Huizum voor Larissa, Naomi en Fiera

Een uitgebreide fotoshoot van Henk Hempenius vindt u hier
Een fotoshoot van Romy postma vindt u hier

Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht en zo nu en dan een verkoelend briesje vormde op zondag 23 juni 2019 het sportpark van Nijlan het decor waar de meisjes met elkaar de strijd aangingen om de fel begeerde kransen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging O.G. Huizum. Zij organiseerden een vrije formatie wedstrijd. Onder leiding van een clubscheidsrechter gingen 10 vrije formaties met elkaar de degens kruisen.

Inge Jansma – Ilse Zwaagstra

Inge Jansma vormde deze dag een partuur met Jessie Rekker en Gerde Lycklama a Nijeholt. Zij betraden als eerste de groene arena en op weg naar de 2de lijst moesten zij de strijd aan gaan met Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Rixt Blanke. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe gaven. Nadat Inge met haar maten het eerste bordje hadden weten binnen te halen keert het evenwicht al snel weer terug op de 1-1.

Vanaf dat moment weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen via de 1-2 naar zelfs de 1-3. Zij lijken daarmee goed op weg te zijn maar daar denkt Inge samen met Jessie en Gerde anders over en ze zetten de achtervolging in. Zij weten de spanning terug te doen keren als zij hun 2de eerst aan de telegraaf weten te hangen. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten om en om waren verschenen bleef er een 3-4 voorsprong voor de formatie van Ilse. Zij lijken vervolgens als nog als eerste naar de 2de lijst te gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want Inge, Jessie en Gerde blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf vechten en zij slagen er in om nog een 4de eerst binnen te halen. De spanning blijft in de wedstrijd tot aan de laatste slag. Het is uiteindelijk in een zeer zwaar bevochten eerst Rixt die de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op de 4-5 6-6.

Roelie Kroondijk – Anna Rob

Roelie Kroondijk stond samen met Corrie Kroondijk en Anouk Smink op de eerste lijst tegenover Anna Rob, Berber Rob en Inez de Jong. De vliegende start is er voor de formatie van Roelie zij laten er geen gras over groeien en weten het eerste verkaatste eerst binnen te halen. Berber, Anna en Inez proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand groter en groter worden via de 2-0 wordt het zelfs 3-0 en lijkt de wedstrijd een kant over te gaan maar niets blijkt minder langzaam maar zeker lijkt er even zand in de raderen van partuur Roelie te komen en weet het partuur van Berber daarvan te profiteren. Zij weten langzaam maar zeker bordje voor bordje van hun achterstand af te halen en dichter en dichterbij te komen via de 3-1 naar de 3-2. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als ook Berber samen met Anna en Inez het 3de eerst weet te bereiken en langszij komen op de 3-3. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen en zien het belangrijke zevende eerst als nog naar partuur Roelie gaan. Zij weten de 4-3 voorsprong vervolgens voor de 2de keer uit te bouwen en als eerste het 5de bordje te bemachtigen. De formatie van Berber blijft het echter wel proberen maar moet uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-4 als Roelie de winst veilig weet stellen voor haar partuur door een zitbal te plaatsen.

Foke Jil Bakker – Marije Bodde

In de 3de partij van de eerste lijst gaat Foke Jil Bakker samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Senne Idsardi de strijd aan met de formatie van Marije Bodde, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. De formatie van Marije heeft de beste start van beide parturen want zij weten gelijk het initiatief te nemen en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Foke Jil om het tij te doen keren blijven de verkaatste eersten een kant op gaan en loopt het verschil verder en verder op via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt een makkelijke partij te gaan worden voor Marije, Julia Marthine en Iris maar niets bleek minder waar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen zien zij hun voorsprong beetje voor beetje afbrokkelen via de 1-4 loopt de spanning verder op naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Foke Jil lijkt met Anna Dieuwke en Senne het passende antwoord te hebben gevonden want zij hebben op eens de touwtjes in handen en weten de achterstand terug te brengen naar de 3-4. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Marije die samen met haar maten als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Beide parturen geven elkaar aan het einde van de wedstrijd niets meer toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is uiteindelijk Iris die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 6-6.

Sanne van Vilsteren

Sanne van Vilsteren vormde deze dag een vrije formatie met Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema en stonden op de eerste lijst tegen over Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het krachts verschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks dat Sanne met haar maten alles uit de kast halen gaan de bordjes een kant over. Het eerste verkaatste eerst komt gelijk al in handen van de formatie van Larissa en deze voorsprong weet zij langzaam maar zeker verder en verder uit te bouwen naar de 0-2 en zelfs 0-3. Sanne, Tara en Jildou weigeren de handdoek te gooien en blijven het proberen maar zien hun pogingen daar toe allemaal maar op niets uit lopen en de eersten naar partuur Larissa gaan. Zij komen niet echt in de problemen en weten de 2de lijst veilig te stellen als Fiera de bal over de boven slaat op de 0-5 4-6. Spannendste partij van de eerste lijst was de laatste tussen Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga (alle drie nog schoolmeisje) en het partuur van Romy Postma, Iris Veltman en Anke Wassenaar. Beide parturen zijn zeer aan elkaar en geven elkaar niets toe. Het is Ilse Marije die met haar maten brutaal weg de leiding weet te nemen waardoor Romy samen met Iris en Anke gelijk de achtervolging in moet zetten.

Zij slagen er in om gelijk weer aan te sluiten op de 1-1. Voor de 2de keer weet de formatie van Ilse Marije de touwtjes in handen te nemen en een 2-1 op de telegraaf te zetten. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Huizum en het aanwezige publiek kreeg een mooie strijd voorgeschoteld. Voor de 2de keer weet het partuur van Romy de achterstand weg te werken en langzij te komen op de 2-2. Even lijkt het erop dat de beste papieren in handen komen van Romy, Iris en Anke als zij tot 2x toe de leiding weten te nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Zij weten dus het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Zij kunnen echter niet lang van hun voorsprong profiteren want Ilse Marije weet ditmaal samen met Lisanne en Noa weer langszij te komen op de 4-4. Nadat de laatste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld dient uiteindelijk de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het zijn Ilse Marije, Lisanne en Noa die aan het langste eind weten te trekken als Noa de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-5 6-4. Door deze overwinning heeft partuur Ilse Marije een staand nummer op de 2de lijst en weten zich daarmee als eerste voor de halve finale te plaatsen in Huizum.

Ilse Zwaagstra – Roelie Kroondijk

Wie zich bij partuur Ilse Marije gaan voegen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop. Als eerste betreed Ilse Zwaagstra samen met Lieke van Loon en Rixt Blanke de arena om het op te gaan nemen tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. De formatie van Roelie gaat gelijk goed van start en weet de leiding te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ilse probeert samen met Lieke en Rixt gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Zij lijken maar niet het goede antwoord te kunnen vinden om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Roelie komt met haar maten niet echt meer in de problemen en blijven de bordjes aan elkaar rijgen via de 0-4 lopen zij uit naar de 0-5. Ondanks dat Ilse samen met Lieke en Rixt er alles aan hebben gedaan moeten zij de handdoek werpen op 0-5 0-6 als Roelie de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Marije Bodde – Larissa Smink

In de 2de partij van de 2de lijst staat er heel wat op het spel de winnaar van deze confrontatie plaatst zich automatisch voor de finale van deze vrije formatie wedstrijd voor meisjes want zij hebben een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer. Het werd een prachtige strijd waarin alle beide parturen alles uit de kast haalden om de finale te bereiken. Marije Bodde begon samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan aan de opslag tegen Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het was een prachtige strijd waarin met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Het eerste bordje wordt binnen gehaald door partuur Marije. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht op de 1-1. Larissa weet met Naomi en Fiera beetje voor beetje het initiatief te nemen en de leiding over te nemen als de opgeslagen bal van Julia Marthine buiten het perk beland op de 1-1 6-6. Wat Marije ook samen met Julia en Iris probeert zij weten de aansluiting op dat moment maar niet te herstellen en zien de achterstand oplopen naar de 1-3. De strijd is er niet minder om want in het volgende eerst is daar wederom de 6-6 maar als de bal uit de wand van Marije richting de boven vertrekt maar niet aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat loopt de achterstand op naar de 1-4.

Marije, Julia Marthine en Iris geven de strijd niet op en weten zich langzaam maar zeker weer terug te knokken in de wedstrijd als zij eerst voor eerst van de achterstand weten te halen via de 2-4 naar de 3-4. Zij weten daarmee het belangrijke zevende eerst binnen te halen wat nog wel eens voor een ommekeer kan zorgen. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer Larissa, Naomi en Fiera als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Marije, Julia Marthine en Iris geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen en daardoor de spanning weer op te voeren. De strijd komt vervolgens nog weer geheel open te liggen als ook de formatie van Marije op de 5 eersten uit komt. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale zal gaan. Het is Fiera die de winst veilig weet te stellen en de finale als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Ilse Marije van Beem – Roelie Kroondijk

Wie er tegenover de formatie van Larissa in de finale kwam te staan van deze vrije formatie van de meisjes in Huizum moest gaan blijken uit de halve finale tussen het partuur van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga en de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Roelie als het vizier van Noa niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-6. De telegraaf komt echter al weer heel snel terug in balans door goed werk van Noa in het tussenspel als zij in een trik trak situatie de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten. Voor de 2de keer in deze halve finale komen Roelie, Corrie en Anouk op voorsprong als Noa dit maal de bal op de 1-1 4-6 naar het perk mag sturen en deze buiten de perklijnen beland.

Het blijft een mooie strijd want de formatie van Noa geeft niet op en blijft vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor het eerst in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Als Roelie er goed bij is in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij de voorsprong uit naar de 1-3. Het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van bordjes. Met 3 zitballen in een eerst weet Anouk het vierde eerst binnen te halen als zij vervolgens de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 1-3 0-6. Ilse Marije, Lisanne en Noa blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want met een prachtige zitbal op de 1-4 2-6 weet Roelie het 5de eerst binnen te halen. De strijd is dan gestreden want Roelie geeft met haar maten de partij niet meer uit handen en ze weten de winst veilig te stellen op de 1-5 4-6 als de opgeslagen bal van Noa te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Larissa Smink – Roelie Kroondijk

Het is een prachtige kaatsdag in Huizum waar de meisjes te gast zijn bij O.G. Huizum. In de finale van deze vrije formatie staat Larissa Smink samen met Naomi Wiersma en Fiera de Vries tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin het partuur van Larissa het best van start gaat en het eerste bordje weet binnen te halen. Nadat zij het eerste bordje hebben weten te bemachtigen weten zij gelijk de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug in de partij wanneer Larissa de bal retourneert op de 2-0 2-6 maar deze bal over de kwaadlijn vliegt. De balans keert in het volgende eerst weer volledig terug door goed werk van Roelie aan de opslag zijn weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 2-6.

Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want het is Fiera die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast om de winst in Huizum binnen te halen. Het initiatief blijft bij partuur Larissa want zij weten als eerste het 4de bordje binnen te slepen als Larissa op het goede moment op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-2. Wat Roelie, Corrie en Anouk ook proberen zij slagen er maar niet in om de wedstrijd te doen kantelen. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Larissa te hangen als de opgeslagen bal van Roelie te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want Larissa, Naomi en Fiera geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 als Naomi de kaats weet te passeren.

Uitslag van Huizum:

 1. Larissa Smink ,Makkum
  Naomi Wiersma , Workum
  Fiera de Vries , Sexbierum
 2. Roelie Kroondijk , Easterein
  Corrie Kroondijk , Easterein
  Anouk Smink , Makkum
 3. Ilse Marije van Beem , Dronrijp
  Lisanne Scharringa , Dronrijp
  Noa Elzinga , Bolsward
1e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 2e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 3e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni
Verslag en fotos : Henk Hempenius
Henk....bedankt

Remco, Rindert en nick 3e prijs Schooljongens NK, Zaterdag 22 Juni, Tzummarum

TZUMMARUM – Aan het einde van een prachtige kaatsdag met veel jonge talenten, kregen de kaatsers van Leeuwarden de kransen omgehangen.

Thomas Wesseling, Harmen Zuidema en Otto Algra wonnen de spannende finale van Raerd met 5-5, 6-2. Het was een zuur verlies voor Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Veldhuis want ze hadden zich fantastisch terug geknokt.

Derde prijzen waren er voor Sexbierum met Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Walt en voor het tweetal Stijn Vincken en Monse Hansma van Spannum.

In de finale nam Leeuwarden in no-time een 3-0 voorsprong. Het haperde even bij Raerd, maar de jongens knokten terug. Het werd 3-3 en Raerd liep uit naar 3-4. Leeuwarden kwam terug, het werd 4-4 maar Raerd liep opnieuw uit. Met een 4-5 voorsprong leek Raerd de beste papieren te hebben, maar op 6-4 betekende een zitbal van Leeuwarden dat het weer gelijk was.

Leeuwarden pakte door en op 5-5, 6-2 was de winst binnen. Een mooie finale met goed kaatsende parturen die aan elkaar gewaagd waren.

Raerd won de schooljongensbond nog nooit, Leeuwarden won vier keer eerder maar de laatste keer was alweer in 1982. Voorzitter van LKC Sonnenborgh Karel Nijman was naar Tzummarum gekomen en stond te stralen met de bal, de wisselprijs, om de nek.

En dan de uiteindelijke uitslag :

 1. LKC SONNENBORGH : Thomas Wesseling , Harmen Zuidema , Otte Algra
 2. WEZ WIS : Jelmer Foppe Drijfhout , Jens Kooistra , Sybrand Veldhuis
 3. DE TWA DOARPEN/DIOS : Remco Post , Rindert Zijlstra , Nick van der Walt
  SET TROCH : Stijn Vincken ,Monse HansmaKijk ook op de site van Kaatsnieuws Redactie voor veel meer fotos

Uitslag en fotos : Kaatsnieuws Redactie

Teake 1e prijs, Jochum 2e prijs Heren 50+ DEL+Herk, Zaterdag 22 Juni, Goënga

De uitslag was als volgt :

 1. Sjoerd Nauta (Heerenveen), Teake van der Walt (Sexbierum) en Jan de Jong (Menaam)
 2. René Leenstra (Heerenveen), Jan Vellinga (Easterein) en Jochum Mollema (Sexbierum)
 3. Ludwig Seerden (Franeker), Bertus Bootsma (Wommels) en Wibe Hoitenga (Boazum)

Uitslag : www.knkb.nl
Fotos : Sia- en Jan van der Schoot

Foto impressie Lanen Kaatsen 2019 van enkele van onze dorpsgenoten, tesamen met Finale Nieuws

Onze jongste deelnemer uit het dorp, Sijtse Kloosterman


Laatse nieuws van de finaledag, vrijdag 21 juni

De finales voor de vrijdag van het Lanenkaatsen zijn op groep 2 na bekend. het comite vond het niet meer verantwoord om na half tien nog een halve finale te kaatsen in verband met de invallende duisternis. de halve finale tussen parturen 5 (Allard Hoekstra, Harry Mons en Marten Bergsma) tegen partuur 14 (Dylan Drent, Jorrit Tolsma en Kevin Jaarsma) wordt vanavond om 18:30 gekaatst in perk 3. Het was wederom een heerlijk avondje op de Lanen met afwisselend spannende en meer eenzijdige wedstrijdverlopen, maar iedereen genoot weer zichtbaar van de spanning, humor en sensatie!

Vanavond om 18:30 worden naast de halve finale in groep 2 de finales gekaatst in groep 3 (36-49) en groep 7 (dames 36+) In perk 1 nemen de parturen 3 (Michael Van Coevorden, Richard Van der Veen en Marco Lautenbach) en 8 (Reiste Klijnsma, Rene Sijbesma en Jasper Boomsma) het tegen elkaar op. Over de week genomen waren dit ook echt de beste parturen in deze klasse. Richard van der Veen en Marco Lautenbach zijn beide nog in de race voor een klavertje 4, maar dan zullen ze nog moeten winnen in groep 4.

In perk 2 wordt er dit jaar weer gekaatst in de finale van groep 7, na een jaar van afwezigheid. We zijn heel blij dat de Siebo Homminga bokaal vanavond uitgereikt gaat worden aan de koningin van de Lanen bij de 36+ dames. Hopelijk zien volgend jaar meer 36+ dames in dat dit een waardige groep kan zijn op de Lanen, want de groep ging met de hakken over de sloot door met het minimum van 8 partuurtjes. partuur 2 (Anja Junior, Ida Hartman en Minke Jansen) kaatsen tegen partuur 5 Lydia Epema Post, Sandra Bos en Judith Kamsma.

Voor de finales zal aftredend voorzitter Theo Outhuijse het woord nemen om nog 1 keer zijn gedachten te laten gaan over deze Lanen editie. Om ca. 19:30 is het dan tijd voor nog 3 finalepartijen. In perk 1 kaatsen dit jaar de jongsters van groep 1. Wat is dit toch een mooie groep aan het worden met veel talent uit Harlingen en de regio. De toekomst voor het Lanenkaatsen ziet er goed uit! partuur 14 (Lars Helvrich, Sjouke Beimers en Rutger Kumbangsila) kaatst in de finale tegen partuur 3 (Jaimy Koel, Roan Hooghiemster en Hylke Talsma)

In perk 2 een tevens sterk gegroeide groep. Steeds meer 60+’ers zijn nog zo vitaal dat ze niet weglopen voor een mooie pot kaatsen. Vanavond neemt klassementsleider Pollie Kwast met zijn maten Sipke Hiemstra en Heinz Palsma het op tegen zijn klassementsrivaal Simon de Groot, die niemand minder dan Frans Alberda en Tsjerk de Groot als maten heeft. het belooft een mooie finale te worden.

In perk 3 kaatsen dit jaar de dames van groep 5. Ook in deze groep veel jeugdige aanwas. Mirthe Visser wist gister al het schoolkaatsen te winnen en gaat met haar maten Nicole Hempenius en Nancy Boomstra op jacht naar de titel op de Lanen, maar dan moeten ze wel eerste afrekenen met partuur 5: Meike Oevering, Hendrieke van der Schoot en Samantha Brussaard.

Rond 20:30 of iets later worden dan de laatste vier finaleparturen aan jullie voorgesteld uit de groepen 2 en 4. Ook wordt er de nieuwe familie Pais Plaquette uitgereikt aan een persoon die belangrijk is of is geweest voor het Lanenkaatsen in de breedste zin van het woord.

In perk 1 neemt partuur 23: Marcel Amels, Hendrik Brandsma en Michel Nesse het op tegen de winnaar van de parturen 5 en 14. Het belooft weer een kraker te worden met al dat positieve kaatsgeweld.

In perk 2 de finale van groep 4 tussen het partuur van Pieter Alberda, Ludwig Seerden, Gerrit Schrik en Siebe Tolsma, Johny Bergsma en Wytse Zaagemans. Zij sluiten deze tot nu toe zeer geslaagde lanenweek af in perk 2.

na de finales de feestelijke prijsuitreiking op het balkon! We wensen kaatsers en keurmeesters veel succes en publiek veel plezier!

tot vanavond om 18:30!

De Finalelijsten van Vrijdag 21 Juni (uit ons dorp : Ida Hartman, Minke Jansen, Hendrieke van der Schoot en Heinz Palsma)

De fotos gemaakt door Lieuwe Bosch tijdens de Lanen Kaats dagen 2019 kunt u hier vinden, en ze worden deze week verder bijgewerkt!!


In ieder geval hebben onze dorpsgenoten Heinz Palsma, Hendrieke van der Schoot, Ida Hartman-vd Molen en Minke Jansen-Dijkstra gewonnen in hun categorie.

De fotos zijn gemaakt door Lieuwe Bosch
Informatie vanaf : www.lanenkaatsen.nl
Fotos winnaars zijn van : Postema media, welke zijn verkregen middels de Website LanenKaatsen

Federatie Barradeel, Vrijdag 21 Juni,Sexbierum

Vandaag 21 juni was het de beurt aan de KV.de Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum om de federatiepartij te organiseren.

Met een heerlijk zonnetje kon om half 5 de jeugd los. In de welpen waren er 5 partuur. Bij de pupillen 3 partuur en in de schooljeugd ook 5 partuur.

Dankzij de vrijwilligers lagen er 5 velden en kon er gestreden worden om de felbegeerde krans. In elke categorie hadden we een scheidsrechter bereid gevonden om te assisteren.

 • Robert Cuttress
 • Teake vd Walt
 • Stefan Stuiver
Rond 19.30 uur konden de prijzen uitgereikt worden :

De uitslag bij de WELPEN was als volgt :

 1. Marit Visser en Jorrit Kroondijk
 2. Lieke Triemstra en Brandon Cuttress


Uitslag bij de PUPILLEN was als volgt :

 1. Rens Hoekstra en Riemer Postma

De uitslag bij de SCHOOLJEUGD was als volgt :

 1. Enrico Post en Sophie Kroondijk
 2. Dido Iedema en Thom Posthumus

Verslag : Paulien Bos
Fotos : Marie van der Ploeg
Jeugd in training voor Straat kaatsen, Keatsclinic Romy

Het was vandaag (Donderdag 20 juni) aardig weer, om alvast voor te oefenen voor het Straatkaatsen van volgende week, met wat tips en trucs van Romy's Keats clinic


Fotos : Marie van der Ploeg

Straatkaatsen 24 tm 28 juni, Sexbierum


Takomst partij steunt GERBRANDASTATE in Pietersbierum

De Takomst partij is op Woensdag 03 juli,aanvang : 11 uur te Oosterbierum


Ziva Thulin 2e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 16 Juni, Jirnsum

Ziva kaatst via het eenlingen-beleid bij Sexbierum, als 3e maat in het Welpen Meisjes partuur. Door te weinig deelname, werd het een DEL wedstrijd...

De uitslag was :

 1. Lotte-Ytsje Hoekstra , Manouk Scharringa
 2. Anne-Lotte van Beem, Ilse van der Galien ,Ziva Thulin

Johannes 3e prijs heren 1e kl, Zondag 16 Juni, Minnertsga

Vandaag won Johannes de 3e prijs te Minnertsga, met zijn maten Sip Jaap Bos en Klaas Pier Folkersma.

 1. Johan Diertens , Lennard Adema ,Kevin Jordi Hiemstra
 2. Jelle Attema, Gabe Jan van Popta , Pieter Jan Leijenaar (invaller voor Patrick Scheepstra)
 3. Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos,Klaas Pier Folkersma
  Chris Wassenaar ,Jacob Wassenaar, Jeroen Haarsma
Uitslag en foto:
Johannes Van Der Veen,
Kaatsnieuws Redactie

Dames 1e klasse-partij, Zondag 16 Juni, Sexbierum

Zondag 16 juni waren de dames van de 1e klas bij kaatsverenging De Twa Doarpen D.I.O.S in Sexbierum te gast.

Het veld lag er weer goed bij, de vrijwilligers waren er klaar voor en ook het zonnetje was rijkelijk aanwezig. Met 14 partuur op de lijst kon het nog wel eens een mooie kaats dag worden. Er werd in twee velden gekaatst en om klokslag 10 uur gingen de wedstrijden onder leiding van de scheidsrechters D. Wierstra en L. Brandsma los.

Er werd naar hartenlust gekaatst zowel op als uit lieten de dames hem gelden. De eerste omloop was snel verkaatst, slechts 1 partij werd beslist op 5-5 6-6. Met 7 partuur in de winnaarsronde en na het afzeggen van 1 partuur in de verliezersronde bleven daar 6 partuur over.

Ook de tweede omloop werd er goed gestreden om de punten. De uiteindelijke finales gingen in de winnaarsronde tussen partuur 4 Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra en partuur 9 Sietske Okkema, Rixt Wijna en Anouk Tolsma. Partuur 13 en 7 waren al wis van een derde prijs.

In de verliezersronde kwamen in de finale partuur 14 Roelie en Corrie Kroondijk en Anouk Smink tegen partuur 8 Elly Hofman, Klasine Huistra en Annelien Broersma.

Er werden twee spannende finales gekaatst. Rond half 5 viel de laatste slag en waren de winnaars bekend. Met 5-5 4-6 ging de eerste prijs naar het partuur van Sietske Okkema.

Eerste in de verliezers ronde werd het partuur van Elly Hofman met 5-4 6-6 gingen zij er met de winst vandoor.

De uitslag was als volgt :

Winnaarsronde :

 1. Sietske Okkema, Anouk Tolsma , Rixt Wijnia
 2. Hester Zijlstra,Anke Winkel, Simona Kootstra
 3. Amarins de Groot ,Mintje Meintema , Ineke van der Ploeg
  Andrea Kroes , Sigrid de Jong , Marije Hellinga
1e prijs :Sietske Okkema, Anouk Tolsma , Rixt Wijnia 2e prijs :Hester Zijlstra,Anke Winkel, Simona Kootstra 3e prijs :Amarins de Groot ,Mintje Meintema , Ineke van der Ploeg en 
Andrea Kroes , Sigrid de Jong , Marije Hellinga

Herkansing :

 1. Elly Hofman,Klasine Huistra, Annelien Broersma
 2. Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk ,Anouk Smink
1E PRIJS hERKANSING :Elly Hofman,Klasine Huistra, Annelien Broersma 2E PRIJS hERKANSING :Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk ,Anouk Smink
Verslag en fotos: Rianne Tolsma

MEISJES Afdeling NK, Zaterdag 15 Juni, Menaam

In de eerste omloop moeten Sexbierum 1 en 2 gelijk tegen elkaar kaatsen.

Een spannende strijd in de regen, die uiteindelijk toch door Sexbierum 1 wordt gewonnen met 5-4 6/0.

Sexbierum 1 verliest in de derde omloop van Dronrijp 1.

Voor Sexbierum 1 kaatsten Fiera de Vries, Sigrid Post en Judith Zuidema.

Tekst en foto: Sia van de Schoot

Op de foto Sexbierum 2 : Berber Bruinsma, "pupil" Maud Scheffer en Aliese Steenstra.


Gooitzen 2e prijs , Johannes 5e prijs Zachte Bal PC 2019

De Zachte Bal PC in Franeker is vandaag gewonnen door Daniël Iseger, Bauke van der Graaf en Karel Nijman.
Ze wonnen in de finale met 5-4 en 6-2 van Chris Outhuijse, Gooitzen Scheffer en Nick Leistra.
Johannes vd Veen ,Michel van der veen en Johannes Talhout wonnen de 5e prijs op de zachte bal pc

De uitslag was als volgt :

 1. Bauke van der Graaf, Karel Nijman, Daniël Iseger
 2. Chris Outhuijse ,Gooitzen Scheffer, Nick Leistra
 3. Steven Nesse , Jaring Nicolaij , Gertjan Meekma
  Johan van der Meulen, Jasper Boomsma , Pieter Jan Leijenaar
Zeya overziet alles Johannes van der Veen, 5e prijs Scheids Jan VolbedaZeya Korell
Fotos : Anne Waterlander (X for Lent), uitslag : Kaatsnieuws redactie

Prijzen voor Sexbierummers en Pieterbierummers, Federatie-partij, Vrijdag 14 juni, St. Anna

onder ideale weersomstandigheden werd de federatiejeugdkaatspartij verkaatst in St.-Annaparochie, veel publiek en leuke kaatspartijen door de jeugd. ook dank aan de vrijwilligers die het toch maar mogelijk maakt om de jeugd te laten kaatsen.

Uitslag: welpen categorie 2 poule van 4 parturen:

 1. Brandon Cuttress ,Sexbierum en Mare Zijlstra ,Pietersbierum
 2. Melle Binnema , St.-Anne en Rianne v/d Walt ,Sexbierum
 3. Roan Bruinsma , Minnertsga en Margryt Meijer ,St.-Anne
  Jorrit Kroondijk ,St.-Anne en Lasse Boomsma ,Minnertsga

Pupillen categorie 4 parturen:

 1. Sem Nagel ,Minnertsga en Douwe Tiede Anema ,Hallum
 2. Mark Reitsma ,Tzummarum en Alexander Teitsma ,St.-Jacob

Schooljeugd 4 parturen:

 1. Nick v/d Walt ,Sexbierum en Marije Anema ,Hallum
 2. Dido Iedema , St.-Anne en Rindert Zijlstra , Pietersbierum

allemaal gefeliciteerd en tot volgende week in Sexbierum.

Foto's Jan de Groot,
verslag : Facebook Federatie Barradeel

Kermis Jeugd-partij, Vrijdag 07 Juni

De kermis van KV De Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum- Pietersbierum is goed begonnen.

Om 12.30 was het de beurt aan Romy v/d Veen om een kaatsclinic te gaan organiseren aan de groepen 5 t/m 8 van basisschool de Skeakel uit Sexbierum. Wat een boel kinderen waren er op het veld. Er werd van muurkaatsen tot straatkaatsen en Estafette met telegraafblokjes gedaan door de kinderen.

Na afloop wat drinken en wat lekkers en wie dan nog mee wilde doen aan het kermiskaatsen voor de jeugd kon zich in de kantine aanmelden. De kinderen die niet meer wilden kaatsen konden in de zweef of lekker suikerspin of oliebollen eten.

Maar liefst 25 kinderen gaven zich op voor de kermis partij en zo werden er 12 partuur gevormd en er was voor iedereen prijs. Maar 1 partuur kan er op zo’n dag de beste zijn en dat was ditmaal het partuur van Sijtse Kloosterman samen met zijn maat Aletta Visser werden zij de nr.1 van vandaag.

Een mooie krans en een beker mochten mee naar huis. Bij deze partij is er een koningsbeker beschikbaar en omdat er bij de oudste jeugd niet werd gekaatst kreeg Sijtse de koningsbeker van de oudste jeugd en Aletta die van de jongste jeugd.

De tweede plek was er voor Rianne v/d Walt en Rixt Rondaan, zij kaatsten een spannende wedstrijd in de halve finales tegen de nr. 3 Ayold Rijpstra en Femke Terpstra. Al met al een lust om naar te kijken. De jeugd heeft de toekomst luidt het spreekwoord nu maar hopen dat al deze jeugd ook vaker op het veld te zien is.

Dus de uitslag was als volgt :

 1. Sijtse Kloosterman en Aletta Visser
 2. Rianne v/d Walt en Rixt Rondaan
 3. Ayold Rijpstra en Femke Terpstra

Fotos die gemaakt zijn van de Jeugd partij vindt u hier....

Fotos zijn gemaakt door meerdere vrijwilligers?

Pearke keatsen,Vrijdag 07 juni

Een vaste traditie op de vrijdagavond van het kermisweekend van de KV de TwaDoarpen- D.I.O.S Sexbierum—Pietersbierum is het Pearke keatsen.

Net zoals voorgaande jaren was er een A en een B-poule. Met 8 partuur in de A-Poule en 7 partuur in de B-poule.

Het was lekker druk op het veld.

Rond 17.30 kon de strijd om de kransen beginnen. Toen was het nog droog, later tijdens de wedstrijd begon het even flink te regenen. Maar binnen no time was het ook weer droog, het veld was nu wel glad wat tot gevolg had dat er flink wat schuifpartijen waren. Rond 9 uur zou het weer gaan regenen dus door kaatsen en hopen voor de volgende bui klaar te zijn.

Helaas lukt dit niet tijdens de finales begon het weer flink te regenen. Maar tijdens de laatste wedstrijd werd het zelfs weer licht.

De uitslag is als volgt in de A-poule :

 1. Zeya Korell en Hendrieke v/d Schoot
 2. Jurjen de Vries en Rosanne de Vries

Verliezersronde A poule:

 1. Taeke v/d Walt en Esther Jellema

In de B-poule :

 1. Simon Zijlstra en Cathinke Fritsma
 2. Autger Zijlstra en Rianne Tolsma

Verliezersronde B poule:

 1. Raymond Wiltjer en Ines Faber

Tevens was er een aanmoedigingsprijs in beide categorieën. In de A-poule was deze voor Harry Mons. En in de B-poule voor Friso Brink.

Fotos die gemaakt zijn van het Pearke keatsen vindt u hier....

Fotos zijn gemaakt door meerdere vrijwilligers?

De tweede dag van de Kermis is bar en boos, Voetbal-kaatsen

Het begon vanochtend al tijdens het perken leggen, koud en nat,maar de Toppers van de veldlegploeg hebben het weer gered.

Er kwamen al vragen van gaat het wel door? Tja wat moet je….

Om 12 uur was er net even een dikke bui, maar toen die voorbij was konden 4 van de 6 parturen los met voetbalkaatsen. Een nieuwe variatie op het kaatsen. Het is wel een leuk spel. Je mag met alles de bal terugslaan behalve met je handen, dat is dan ook eerst wel even wennen als je in het perk staat want je bent gewend op te slaan met je handen, maar eenmaal gewend werd het een spannende strijd tussen de parturen.

Net nadat de eerste omloop klaar was kwam de regen met bakken uit de hemel. En kwam een iedere in de kantine schuilen. Het water stroomde zelfs de kantine in zodat de deur dicht moest.

Toen het weer wat minder ging regenen ging de tweede ronde van start. Helaas met dit weer is er weinig aan om naar buiten te gaan en er was dan ook maar een handjevol publiek om de voetbalkaatsers aan te moedigen.

De harde wind liet de ballen alle kanten op waaien, maar de mannen en 1 vrouw gingen onvermoeibaar verder. Hulde om in dit weer een balletje te gaan staan schoppen.

De oliebollenkraam ging wel open, maar vandaag geen goede zaken. Rond 15 uur kon de finale gespeeld worden.

De winnaars van vandaag:

 1. Ane Jan Jukema, Zeya Korell en Pieter v/d Schoot
 2. Herman Geert Visser , Dion Groen en Jelmer de Vries

Fotos die gemaakt zijn van het Voetbal kaatsen.....

Verslag : Paulien Bos, Fotos : Rianne Tolsma

Een zonnige dag voor het Teatsen

Daar het gister om 12 uur nog pijpenstelen regende was er nu het zonnetje.

Met 8 parturen op de lijst werd er in twee velden gespeeld. Er werd gespeeld in een winnaars en verliezers ronde, dus eenieder kon zo ie zo 2 keer kaatsen.

Gelukkig was er aardig meer publiek als gister en was het gezellig op het veld.

De kermis kon hierdoor ook nog aardig zaken doen. Hannie en Wiebe deden goede zaken in de kantine met de gehaktballen.

Na een felle strijd werd er rond half 4 gestart met de finales.
In de winnaars ronde ging het tussen vader en zoon v/d Walt, en zoals altijd kan er maar 1 winnen.
Zoon René trok helaas aan het kortste eind met 5-3.
In de verliezersronde was het op een gegeven moment 3-3, kon alle kanten op.
Maar het team van Murk maakte iets te veel fouten en moesten het onderspit delven tegen team Bauke.

In de winnaars ronde:

 1. Taeke v/d Walt, Petra Dijkstra, Duco Scheffer
 2. Jochum Mollema, René v/d Walt, Raymond Wiltjer

In de verliezersronde:

 1. Bauke Postma, Michelle de Vries, Arthur Tromp
 2. Murk Goodijk, Alexander Post, Daniël Zijlstra

Eenieder op of om het veld BEDANKT en tot ziens op het veld.

Fotos die gemaakt zijn van het Teatsen vindt u hier....

Fotos en verslag gemaakt door
Paulien Bos en Marie van de Ploeg

KERMIS WEEKEND te Sexbierum, 07-,08- en 09 Juni

7,8,9 juni is het Kermisweekend van onze kaatsvereniging De Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

Vrijdag 7 juni de Kermispartij voor de jeugd

Start :14:00 uur
Wedstrijdsponsor: Seerden Sport
Kransensponsor: Wiebe Wietsma

Vrijdag 7 juni Pearke-keatsen

Start : 17:30 uur

Zaterdag 8 juni Voetbalkaatsen

Start : 12.00 uur
Wedstrijdsponsor: de Harmonie.
Kransensponsor: Autobedrijf Terpstra

De spelregels van het Voetbal kaatsen vindt u hier
Opgave voor alle partijen, m.u.v. Teatsen:
Tot woensdag 5 juni 18:00.

Graag met naam en welke partij je meedoet via:
secretaris@detwadoarpendios.nl

Zondag 9 juni Teatsen

Start : 12.00 uur
Wedstrijdsponsor: J en P Ammerlaan.
Kransensponsor: Zonmaatje

(Informatie omtrent opgave v.w.b. het Teatsen volgt nog. Houdt de site en facebook in de gaten)

Het gehele weekend is er een zweef, draaimolen, schiettent en oliebollenkraam aanwezig, Dus kom gezellig langs.


Woensdag 5 juni ’19 , Schoolkaatsen

Waren de voorrondes van het schoolkaatsen van voorheen gemeente Franekeradeel, nu de Waadhoeke.

Dit jaar was het misgelopen met het organiseren van de voorrondes in deze gemeente.

Kaatsvereniging De TWaDoarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum trok aan de bel omdat de Basisschool de Skeakel nog niks had gehoord. Hierop werd gevraagd of de kaatsvereniging dit voor 12 juni nog kon organiseren. Dus het geschiedde dat de voorrondes dit jaar in Sexbierum plaatsvonden. Het veld was de middag ervoor al gelegd door de vrijwilligers.

Om half 3 werden door dhr. Monsma de Kransen, prijzen en lijsten werden gebracht. De scheidsrechter van de KNKB Rick Minnesma werd deze ochtend nog benaderd om zijn debuut te maken. En deze arriveerde mooi op tijd . Het kantine personeel geregeld , het bestuur aanwezig, Nu de schoolkinderen nog.

Er waren 3 partuur bij de meisjes en 7 jongens partuur in de gezamenlijke A en B-poule. Klokslag 15:00 uur kon de jeugd los en ging de strijd om in de finales van 12 juni op het Sjukelan te komen. Rond de klok van zes konden de prijzen worden uitgereikt. Bij de meisjes werd er 2 keer gekaatst en gaan de eerste twee door naar Franeker.

De winnaars van de Meisjes poule zijn geworden :

 1. De Oanset 1 : Marije Heeres en Sietske Strikwerda. Deze twee dames konden de krans mee naar huis nemen en staan op 12 juni op het Sjukelan.
 2. De Skeakel : Mirthe Boschma, Rianne v.d Walt en Mare Zijlstra gaan naar het Sjukelan, zij werden tweede, helaas was daar geen prijs voor.

De jongens A en B werden samengevoegd en daar werd ook een verliezersronde gehouden.

Eerste in deze Jongens verliezersronde was :

 1. SWS Tzummarum B. : met Gerben v.d Ploeg, Brent Monsma en Senna Posthumus

De winnaars in de winnaarsronde waren :

 1. De Staetslanskoalle met Jorrit Palma en Allart Sijbesma
 2. SWS Tzummarum A. met Mark Reitsma,Mart Postma en Atze Struiksma

Beide teams mogen zich volgende week melden in Franeker. Succes in Franeker op 12 juni.

Verslag en foto: Paulien Bos

Fiera 1e- en Sigrid 2e prijs Meisjes DEL, Zondag 02 Juni, Stiens

In de Meisjes Afdeling verloren Fiera, Sigrid en Judith (Sexbierum) na een voorsprong van 5-2 toch nog met 5-5 6-6 van Arum.

Zo kwamen Fiera, Judith en Sigrid in de opstap terecht.

Net voor de prijzen verloor het partuur van Judith het van het partuur van Sigrid. Sigrid bleef met haar partuur staan, en waren zeker van een finale plaats. Fiera en haar partuur moesten nog strijden voor een plekje in de finale. Met een 5-1 6-2 werden de dorpsgenoten elkaars tegenstanders. Na 5 omlopen kaatsen won het partuur van Fiera met 5-3 4-6 en gingen met de krans naar huis.

De uitslagen waren als volgt :

 1. Partuur 1 : Fiera de Vries , SEXBIERUM - Marrit Meijer ,WOMMELS - Nadya Rinske Moufakkir ,LEEUWARDEN
 2. Partuur 2 : Iris Jasper ,BERLTSUM - Senne Idsardi , DRONRYP - Sigrid Post ,SEXBIERUM
 3. Partuur 3 : Anke Wassenaar ,MINNERTSGA - Jildou Ekema ,POPPENWIER - Marije Hiemstra ,MENAAM
uitslag en fotos : Desiree Seerden

Nick vd Walt 2e prijs Schooljongens B klasse, Zondag 02 Juni, Witmarsum

De uitslag bij de Schooljongens was als volgt :

 1. Menno Johnson, Thomas Bouma
 2. Nick van der Walt,Nick Visser
 3. Bjorn Idsardi ,Clive van der Weerdt
  Jurre Reitsma, Jordi Stoker

Herkansing :

 1. Jardo Sterkenburg , Otte Algra
 2. Jaimy Koel ,Wiebe van Wier

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Jelly Joostema

Marianne en Hendrieke krans gewonnen Pearke keatsen, Zondag 02 juni, Harlingen

Marianne Bierema en Hendrieke van der Schoot hebben zondag 2 juni de krans gewonnen bij het pearke kaatsen in Harlingen. Na een spannende halve finale die pas op 5-5 6/6 beslist door een zitbal van Hendrieke.

De finale eindigde in 5-2 6/2

Uitslag en foto : Sia van der Schoot

Hendrieke en Anna, rep. 1e- en 2e prijs Herkansing Dames 1e klasse, Zaterdag 01 juni, Grou

Anne en Hendrieke moesten tegen elkaar in de finale van de verliezers ronde vf dames 1 e klas in Grou.

Anna haar partuur stond 5-0 voor maar Hendrieke met haar maat Annet de haan en invaller Joanne Broeders zetten de tegenaanval in en wisten de partij compleet te kantelen en wonnen uiteindelijk met 5-5 6/4.

De uitslag bij de Dames 1e klasse waren als volgt :

 1. Serena Hovinga, Lobke Vlasbloem ,Aluca Bouma
 2. Andrea Kroes,Sigrid de Jong,Marije Hellinga
 3. Hester Zijlstra , Anke Winkel ,Simona Kootstra
  Sietske Okkema, Anouk Tolsma,Rixt Wijnia

Uitslag Herkansing:

 1. Annet de Haan, Joanne Broeders,Hendrieke van der Schoot
 2. Anna Ennema,Baukje Terpstra,Selma van der Molen

Uitslag en fotos : Sia van der Schoot, Kaatsnieuws Redactie

Fiera 1e prijs, Meisjes A-klasse, Zaterdag 01 Juni, Reduzum

De uitslag was als volgt :

 1. Naomi Wiersma,Marlies Bonnema,Fiera de Vries
 2. Corrie Kroondijk,Roelie Kroondijk,Rixt Fokkema

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” viert dit jaar zijn 115 jarige bestaan. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht werd dit gevierd op zaterdag 1 juni 2019. Naast de dames reisden ook de meisjes richting het kaatsveld van Reduzum want zij verkaatsten op het zelfde veld een door elkaar loten wedstrijd. Zij waren verdeeld over een A en B categorie. Bij de dames hoofdklas gingen 8 partuur met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen en bij de meisjes A werd er in poule verband gekaatst met 4 partuur op de lijst. Doordat er een meisje zich had afgemeld werd er bij de meisjes B een gewone wedstrijd verkaatst in plaats van poule en was er een herkansingsronde met in totaal 6 partuur op de lijst.

Meisjes A klasse

De meisjes in de A klas kwamen deze dag 3 keer in actie waarna een klassement werd opgemaakt waarin alle voor en tegen eersten werden opgeteld. De formatie die de meeste voor eersten en de minste tegen eersten heeft gaat er deze dag met de krans vandoor en de meisjes maakten er een zeer spannende dag van. Als eerste betrad Inge Jansma samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt de arena om het in hun eerste partij van de dag op te gaan nemen tegen Naomi Wiersma, Marlies Bonnema en Fiera de Vries. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe. Het werd een mooie kaatsdag waar bij de meisjes ook heel veel eersten op de 6-6 beslist moesten worden. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Naomi maar de telegraaf keert al heel snel terug in balans en vanaf de 1-1 verschijnen de eersten om en om aan de telegraaf via de 2-2 naar de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Inge die er met haar maten in slaagt om als eerste het 4de bordje te bereiken en wanneer partuur Naomi daar geen antwoord op kan vinden loopt het verschil zelfs op naar de 5-3. Inge, Anna Dieuwke en Gerde laten zich dat niet meer ontglippen en stellen de winst veilig in hun eerste partij op de 5-3 6-2.

Anouk Smink – Corrie Kroondijk

Spannendste partij van de dag bij de meisjes A ging tussen Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde die het opnamen tegen Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. Nadat de eerste bordjes gelijkmatig zijn verdeeld weet het partuur van Anouk het initiatief naar zich toe te trekken want zij weten eerst voor eerst een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks verwoedde pogingen van de formatie van Corrie om het tij te keren op dat moment blijft het verschil van 2 eersten gehandhaafd op de 4-2 en zelfs de 5-3. Anouk, Larissa en Marije lijken daarmee op hun eerste overwinning af te stevenen maar niets bleek minder waar want partuur Corrie weigert zich neer te leggen bij het verlies en blijven knokken voor de punten en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen. Als Anouk met haar maten er maar niet in slagen om de winst veilig te stellen keert zelfs de balans terug in de telegraaf op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Het is uiteindelijk als nog Corrie die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-5 4-6.

Inge Jansmam – Anouk Smink

Op de 2de lijst betreedt Inge Jansma samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt de arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde. De meisjes haalden deze dag alles uit de kast om zich maar in de prijzen te kunnen kaatsen en maakten er een prachtige kaatsdag van. Het eerste bordje in deze partij komt in handen van partuur Inge. Zij slagen er echter niet in om de voorsprong vast te houden want Anouk, Larissa en Marije zetten met succes de achtervolging en weten zelfs de partij via de 1-1 in hun voordeel te kantelen op de 1-2. De telegraaf keert echter weer terug in balans wanner ook de formatie van Inge het 2de eerst weet te bereiken. Zij slaagt er echter niet in om met haar partuur de leiding over te nemen en ziet het 3de eerst als eerste naar partuur Anouk gaan. Zij weten gelijk daarna de voorsprong uit te bouwen naar de 2-4. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer gaan zorgen en het is Inge die het samen met Anna Dieuwke en Gerde weet binnen te slepen. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat het partuur van Anouk als eerste het 5de eerst weet te bereiken en een 3-5 voorsprong nemen. De strijd is daarmee gestreden want Anouk, Larissa en Marije weten de winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

Naomi Wiersma – Corrie Kroondijk

In de andere partij staat Naomi Wiersma samen met Marlies Bonnema en Fiera de Vries tegenover het partuur van Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. De vliegende start is er voor Naomi en haar maten al zij gelijk het initiatief weten te nemen en via de 1-0 een gaatje weten te slaan naar de 2-0. De spanning lijkt vervolgens nog terug te keren wanneer Corrie met haar maten hun eerste bordje weten binnen te halen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen sterker nog via de 2-1 loopt het verschil op naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Corrie slaagt er met Roelie en Rixt niet in om het juiste antwoord te vinden en zien de overwinning op de 5-1 6-4 gaan naar partuur Naomi. Nadat de tussenstand is bekeken komt het aan op de 3de en laatste omloop bij de meisjes A.

Inge Jansma – Corrie Kroondijk

Inge Jansma komt voor de laatste keer deze dag samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt in actie tegen de formatie van Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. De bliksemstart is er voor Corrie en haar maten zij weten ondanks hevig verzet van partuur Inge een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Beide formaties geven elkaar in deze fase van de partij geen duimbreedte ruimte want nadat zij de beide volgende verkaatste eersten gelijk matig hadden verdeeld was daar eindelijk het eerste bordje voor de formatie van Inge. Zij slagen er echter niet in om het tij te doen keren in hun voordeel want het is werderom Corrie die samen met Roelie Rixt weten toe te slaan en hun 4de bordje binnen te slepen. Ondanks dat er nog diverse eersten op de 6-6 beslist moesten worden gaat de winst uiteindelijk op de 1-5 6-6 naar partuur Corrie en zij zijn daarmee uitgekaatst en moeten de wacht kamer even in om te kijken wat er uit de laatste partij van de dag bij de meisjes A gaat komen.

Naomi Wiersma – Anouk Smink

Het zijn Naomi Wiersma,Marlies Bonnema en Fiera de Vries die deze dag voor de laatste keer de arena betreden en beginnen aan de opslag tegen de formatie van Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar niets toe gaven aan het begin van de partij via de 1-1 blijft de spanning in de wedstrijd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Naomi met haar maten op het juisten moment toe te slaan en uit te lopen via de 3-2 naar zelf de 4-2. Anouk en haar maten blijven het proberen om weer langszij te komen maar moeten vervolgens toe zien dat het 5de eerst als eerste gaat naar partuur Naomi en zij lijken daarmee de beste papieren voor de winst in deze partij in handen te hebben maar Anouk, Larissa en Marije geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 3de eerst te bemachtigen voordat het partuur van Naomi de deur in het slot gooit en de winst veilig weet te stellen op de 5-3 6-4.

Nadat de laatste slagen zijn gewisseld kan het klassement op worden gemaakt en het werd zeer spannend uiteindelijk is het Naomi Wiersma die met Marlies Bonnema en Fiera de Vries de kransen in Reduzum weten binnen te halen met een eerst meer dan de nummer 2 Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema.

Uitslag en foto : Henk Hempenius

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)