Maud 2e prijs Schoolmeisjes B, Zondag 25 Juli, Raerd

De uitslag was :

 1. Aniek Koopmans , Noëlle Hiddinga
 2. Jeldau Koopmans , Maud Scheffer
 3. Jelly Hiemstra , Monique Postma

De uitslag Hernkansing was :

 1. Brecht Rennema , Jetske Zijlstra
 2. Nathalie Andringa , Anna Lotte van Beem

Jelte 2e prijs Heren HK, Zaterdag 24 Juli, St. Anne

De uitslag was als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos ,Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra ( Koning)
 2. Haye Jan Nicolay , Jelte Visser , Evert Pieter Tolsma
 3. Chris Wassenaar , Gabe-Jan van Popta, Pieter Jan Leijenaar

Hallo jeugd van Sexbierum, Pietersbierum en omstreken. Willen jullie ons helpen?

Hallo jeugd van Sexbierum, Pietersbierum en omstreken. Willen jullie ons helpen?
Ken je de kaatsspelregels en lijkt het je leuk om aan te merken of op de telegraaf bij de Hoofdklasse dames en heren op 31 juli in Sexbierum, dan is dit je kans....

Geef je op bij:


Mark 1e prijs Pupillen Jongens B, Zondag 18 Juli, Berltsum

De uitslag bij de mannen was :

 1. Mark Reitsma, Roelof Schuiling
 2. Ryan Wieggers ,Thymen Damstra
 3. Rimar van der Schaaf , Ruben Hendriks

De uitslag bij de Herkansing was :

 1. Jurre Dijkstra, Marten Jan Koree
 2. Stijn Feenstra , Redmer van der Meulen

Rianne 3 prijs Pupillen Meisjes B, Zondag 18 Juli, Berltsum

De uitslag was als volgt :

 1. Lisan Kaper , Hendrika Stegenga
 2. Rens Bos , Michelle Sijtsma
 3. Maren de Vries , Rianne Osinga
  Rianne van der Walt , Anke Bruinsma

Herkansing :

 1. Minke Tjalsma , Lieke Tuinier
 2. Fenna Koster , Sophie Koops
Uitslag en foto: site KNKB

Kees 1e -, Jelte 3e prijs, Heren HK VF (Rengersdag), Zondag 18 Juli, Leeuwarden

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma , Kees van der Schoot ,Menno van Zwieten
 2. Willem Heeringa , Jouke Bosje , André van Dellen
 3. Haye Jan Nicolay , Jelte Visser , Evert Pieter Tolsma
3e prijs, Jelte en zijn maten
Uitslag : kaatsnieuws Redactie
Fotos: Henk Bootsma

Johannes 3e prijs Heren 1e kl VF, Zondag 18 Juli, Winsum

Johannes 3e prijs in Winsum

De uitslag was als volgt :

 1. Remmelt Bouma , Bauke Dijkstra , Thomas van Zuiden
 2. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos ,Riemer Hoekstra
 3. Johannes van der Veen , Kevin Jordi Hiemstra , Tsjerk Elzinga
Uitslag : kaatsnieuws Redactie

Kees 2e prijs Heren HK Del, Vrijdag 17 Juli, Makkum

De uitslag bij de mannen was :

 1. Marten Bergsma, Dylan Drent , Willem Heeringa
 2. Tjisse Steenstra , Kees van der Schoot, Hans Wassenaar
 3. Youri de Groot ,Renze Hiemstra ,Tsjerk Elsinga
Uitslag en foto : site KNKB

Pieter 3e prijs Heren 2e kl, Zondag 11 juli, Hurdegaryp

De uitslag was als volgt :

 1. Gerard Sinnema ,Hylke Bruinsma , Jacob Wassenaar
 2. Steven Koster , Jorn Lars van Beem , Thomas Dijkstra
 3. Johan Diertens , Hillebrand Visser, Pieter van der Schoot
Uitslag : kaatsnieuws redactie
.

Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 11 Juli, Wjelsryp

PArtuur van Johannes, de 2er prijs bij de Heren 1e klasse te Wjelsryp

De uitslag was als volgt :

 1. Yuri de Groot .Jelte Pieter Dijkstra , Hendrik Jan van der Velde
 2. Johannes vd Veen ,Kevin Jordi Hiemstra, Tjerk Elzinga
 3. André van Dellen , Jouke Bosje , Willem Heeringa
Uitslag en foto : kaatsnieuws redactie

Kees 2e prijs Heren HK, Zondag 11 Juli, Bolsward

de uitslag is als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Erwin Zijlstra (k)
 2. Enno Kingma , Kees van der Schoot , Menno van Zwieten
 3. Peter van Zuiden , Allard Hoekstra , Laas Pieter van Straten
Uitslag : kaatsnieuws redactie

Stijn 1e prijs verl. ronde Schooljongens DEL, Zaterdag 10 Juli, Harlingen

Uitslag was als volgt :

 1. Jesse Greidanus, Iwan Hiddinga
 2. Jorrit Palma , Clive van der Weerdt
 3. Jelvin Kaper ,Arjen Bauke Hofstra

Herkansing :

 1. Stijn Scheffer , Jelle Rinse Lei
 2. Reinder Meulenaar , Jan Yntema
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

De Chickies-match, Zaterdag 10 Juli

De winnaars van de Chickie match 2021

Zaterdag 10 juli 2021 de chickiematch voor de 5 de keer. Helaas door coronamaatregelen was t dit keer alleen voor de um-dorpen. Maar dat mocht de pret niet drukken.Met 12 parturen van 3 chickies. Gingen we om 16:00 uur los onder de leiding van Alexander Post. Die de wind er goed onderhad.

Er waren een aantal spannende lange partijen waardoor het toch al schemerig werd en de lampen op t plein aan moesten toen de finale van de verliezersronde aan de gang was.

Het barpersoneel had het smoordruk.Gelukkig was er nog extra bier koud gezet door Henk Stuiver waardoor er aan bier geen tekort was. De shotjes en cadeautjes vonden gretig aftrek.

De pechvogel ging met Monique v Hezel mee.die in t begin een rare smak maakte en hierdoor een gat in haar broek had.


De pechvogel De barmannen De grote bazin

De wissel Cup ging dit jaar mee met Anna Ennema,die ook de prachtig gemaakte krans gemaakt door f vd Duim.uit Kimswerd meenam.

Al met al ziet de organisatie terug op een geslaagde match.

Hieronder de prijswinnaars:

De uitslag was als volgt :

 1. Anna Ennema, Jeanette Goodijk, Nynke jukema
 2. Hendrieke vd Schoot, Maud Looge, Corien Bakker
 3. Romy vd veen, Jelly vd Walt, Laura Hartman
DE nummers 1 DE nummers 2 DE nummers 3

Verliezerronde :

 1. Pytrik Visser, Petra de Vries, Sita Terpstra
 2. Cathinke Andela, Jinny Broos, Marissa Bierema
DE nummers1 Verliezers DE nummers 2 verliezers Stalmeester Alexander en dochter Sigrid
De lijst van de Chickie match 2021

De regels nog effe op een rijtje:

 • *Bij een boppeslag moet je de muts en het schort aan. Net zolang tot iemand anders boppe slaat.
 • *Bij een kwaadslag moet t hele team n shotje drinken.Onder de 18 een bean boozled snoepje.
 • *Grappige prijzen zijn er te winnen deze worden uitgedeeld door de spreekstalmeester.
  En moeten worden gedragen.

Opgave Dorpencompetitie Wallball 2021 gestart

Wallball is snel en explosief…. rennen, vliegen en knallen! Maar op recreatief niveau en tijdens de dorpencompetitie ook toegankelijk, gezellig, laagdrempelig en bij voldoende deelname passend bij de leeftijd en niveau.

Het Wallball groeit de laatste jaren enorm. Zowel de jeugd als de veteranen weten de weg naar de circa 25 Wallballcourts te vinden in Friesland. Hierdoor is er ook voor verenigingen zonder veld altijd wel een baan in de buurt beschikbaar.

Wat houdt deze dorpencompetitie in ??

Teams uit verschillende verenigingen, dorpen of steden spelen tegen elkaar. In een poule van vier dorpen wordt er gespeeld op een doordeweekse avond. De winnaars van elke poule spelen, open een nader te bepalen datum, de finale.

Bij voorkeur wordt er gespeeld op een buitenmuur, maar als alternatief kan er ook gekozen worden voor een binnenmuur. Speelavonden zijn op een maandag, woensdag of vrijdag en de wedstrijden starten om 19:00 uur.

Opgeven kan via deze link.


Takomst-partij, Sexbierum, Vrijdag 09 Juli

Alle spelers en Leden Thomas-huis

Vandaag was dan, na weken van voorbereiding door vele vrijwilligers, de Takomstpartij in Sexbierum. En wat een prachtige dag, de weergoden waren ons goed gezind. Evenals de uitgenodigde kaatsers uit de meisjes- en jongenscategorie.

Voorafgaand aan de start van de wedstrijd nam voorzitter Désirée Seerden, één van de grote initiators om de partij naar Sexbierum te halen, het woord. Zij mocht de cheque met een bedrag van maar liefst € 2.500 overhandigen aan de mensen van het Thomashuis. Dit geld kunnen zij goed gebruiken. Dit bedrag is bijeengebracht door de verkoop van koeken door de kaatsers als zijnde inleggeld om mee te mogen doen aan onze Takomstpartij.

De checeque overhandiging aan het Thomashuis De checeque overhandiging aan het Thomashuis De checeque overhandiging aan het Thomashuis De checeque overhandiging aan het Thomashuis De checeque overhandiging aan het Thomashuis

Bij de meisjes waren er 6 parturen. Zij kaatsten door vooraf bepaalde loting 3 partijen. De 2 parturen die na deze strijd de meeste punten hadden kwamen in de finale. Deze ging uiteindelijk tussen het partuur van Marrit Wielenga, Marsha Boersma, Senne Idsardi en die van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa, Foke Jil Bakker. Na een mooie strijd wist het laatstgenoemde partuur te winnen en kregen zij na afloop natuurlijk de krans, maar ook de (net iets luxere) horloges van Michel uitgereikt.

PRIJSWINNAARS MEISJES:

 1. Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Foke Jil Bakker
 2. Marrit Wielenga, Marsha Boersma en Senne Idsardi
De dames nr 1 en 2

De jongens hadden 8 parturen op papier en zij kaatsten in 2 poules van 4. De nr’s 1 kaatsten de finale en de nr’s 2 om de 3e prijs. Helaas waren deze laatste partijen wat eenzijdig en daardoor vrij vlot afgelopen, want daarvoor waren er een aantal spannende partijen te zien.

PRIJSWINNAARS JONGENS:

 1. Jari Visser, Yoram Elzinga en Rick Minnesma
 2. Geert Reitsma, Verry van der Meer en en Jurrit Osinga
 3. Johan Sipma, Rutger Torensma en Gosse de Haan
De Mannen nr 1,2 en 3

Na deze prijsuitreiking mochten de 1e prijswinnaars nog plaatsnemen in een open huifkar (van Hippisch Centrum Boeyenkamp uit Cornwerd) en kregen zij een ereronde door Sexbierum en Pietersbierum. Om vervolgens nog een krans en beker te brengen bij het Thomashuis. Dit alles werd begeleid door een combiband van Concordia-Sexbierum en CMH-Menaldum. Fijn om eindelijk weer eens wat muziek in onze dorpen te horen.

De Mannen nr 1,2 en 3 en de Dames nr 1 en 2

Allen gefeliciteerd en iedereen bedankt voor deze mooie dag. Natuurlijk ook nog dank aan de scheidsrechters van de dag: Johny Bergsma en Marco Fijma.

Luisterende oren

Enrico 1e prijs Schooljeugd, Federatie-partij, St. jacobi-parochie, vrijdag 09 Juli

Alle prijswinnaars

Vandaag, vrijdag 9 juli organiseerde KV Het Noorden een extra ingelaste federatiewedstrijd. Om 16.30 uur gingen we onder prachtige weersomstandigheden los met 66 kinderen op de lijst!

Schooljeugd :

 1. Jan Yntema ,Grou en Enrico Post , Sexbierum
 2. Jelte Meesters ,Marsum en Sjoerd van der Schaar, Oude Bildtzijl
Jan Yntema ,Grou en Enrico Post , Sexbierum Jelte Meesters ,Marsum en Sjoerd van der Schaar, Oude Bildtzijl

Verliezersronde :

 1. Jarno Andringa , Stiens en Martin Tjepkema ,Oude Bildtzijl
 2. Jarno Tjepkema ,Oude Bildtzijl en Riemer Postma ,Engelum
Jarno Andringa , Stiens en Martin Tjepkema ,Oude Bildtzijl Jarno Tjepkema ,Oude Bildtzijl en Riemer Postma ,Engelum

Pupillen :

 1. Iris Verhoeven , Dronrijp en Bowe Elings , Sint Anne
 2. Douwe Wieling , Froubuurt en Emma Porte ,Oude Bildtzijl
 3. Silvester van der Molen , Sint Jabik en Roelof Schuiling , Oude Bildtzijl

Verliezersronde :

 1. Jorrit Kroondijk , Sint Anne en Anniek de Vries ,Oosterbierum
 2. Teije Kingma , Sint Jabik en Rick de Vries ,Oude Bildtzijl

Welpen :

 1. Alrik Wijngaarden , Sint Anne en Frouwkje Dijkstra , Oudebildtzijl
 2. Bente van der Woud , Berlikum en Gerlof Schuiling ,Oude Bildtzijl
 3. Lasse Boomsma , Minnertsga en Nina van Dijk ,Sint Jabik
 4. Imro van der Meer , Sint Jabik en Daan Wobbes ,Sint Jabik
  Ties Kingma , Dronrijp en Minke Haagsma ,Engelum

Verliezers:

 1. Niek Helvrich , Harlingen en Goffe Jensma ,Oude Bildtzijl
 2. Timo de Vries , Oosterbierum en Hidde Faber , Minnertsga

Bedankt voor je deelname en enthousiasme! We zien jullie graag volgend jaar weer! Ook een grote dank aan alle ouders, pakes/beppes etc. die ons hebben geholpen deze dag!

Uitslag en fotos :
KV het Noorden, St. Jacobi-parochie

Sponsorkaatsen Dronryp, Zondag 04 juli

De 2de prijs A-klasse voor deze ouwe rotten (Jan Douwe Gerbranda, Gooitzen Scheffer en Erik bakker)bij de sponsorpartij te Dronrijp

Uitslag sponsorkaatsen 4 juli 2021

In totaal mochten wij 20 parturen verwelkomen, die waren verdeeld over 3 klassen:

Poule Boppeslach :

 1. W.van der Meer en Zonen BV Pluimveeslachterij II (Chris Hiemstra, Johannes van der Meer en Willard Terpstra)
 2. Bakker van der Kloet (Gooitzen Scheffer, Jan Douwe Gerbranda en Erik Bakker)

Poule Kweaslach :

Winnaarsronde:

 1. W. van der Meer en Zonen BV Pluimveeslachterij III (Tjepko Schoon, Justin Krottje en Tamme Krottje)
 2. De Posthoorn (Gerrit Poortinga, Gert Jan Wispelwey en Dirk Gillebaard)
 3. Loekie Kapers Vis ( Loekie Kaper, Mariet Kaper en Remco Schiphof)

Verliezersronde:

 1. Gebroeders Jorritsma ( Jildert Okkema, Ludo Okkema en Jort Jan Okkema)
 2. Parochiehuis ( Miriam Heida, Jimmy Geertsma en Remco Wijngaarden)

Poule Oerrine:

 1. W. van der Meer en Zonen BV pluimveeslachterij I ( Sije Broersma, Jan Meine Oenema en Martijn Broersma)
 2. Club van 25 (Desireé Rinsma, Anneke Rinsma en Nynke Schotanus)
 3. W. van der Meer en Zonen BV pluimveeslachterij IV (Paul Bosma, Inder Jan Kuurstra en Piter van der Weij)
Uitslag en foto :
Facebook VvV Sjirk de Wal, Dronryp

Afsluiting van de Kaboutertraining

Alle kabouters

Vandaag was de afsluiting van de kaboutertraining.

De volgende toppers hebben de afgelopen weken hun best gedaan:

 • Novelya
 • Danique
 • Brent
 • Thijs
 • Lieke
 • Jildau
 • Toby
 • Bart
 • Jurre

Ze kregen training van de toptrainers Romy en Sijtse en hebben het allemaal zo goed gedaan dat ze een diploma verdienden.
En dat niet alleen, maar ook nog een superkrans erbij.

Echt goed gedaan hoor

Novelya Danique Brent Thijs Lieke Jildou Toby Jurre Jurre

Kaboutertraining


Vrijdagmiddag 09 Juli is het zover, de Takomstpartij in Sexbierum

Aangezien het een best wel flinke klus wordt voor alleen de donderdagavond, is het idd. verstandig om woensdagavond al te beginnen met de nodige werkzaamheden.Dus:

Woensdagavond starten we om 1900 uur met de opbouw voor de Takomst partij.

De sterken voor de zwakkeren... Vele handen maken licht werk.

Op wie kunnen we rekenen?
En donderdag avond ook vanaf 1900 uur


Eisen Kaats handschoen 2021

Afkomstig uit Kaatsreglement 2021_KNKB

Ledenpartij jeugd, Zondag 04 Juli

Alle Jongste jeugd deelnemers

Vandaag , Zondag 04 Juli, werd er door de jeugd onder prachtige omstandigheden gekaatst worden op ons mooie kaatsveld.

De jeugd kaatste een individueel klassement en werd steeds bij een andere maat geloot, zodat ze meerdere keren konden kaatsen. Onder de leiding van Marieke en Gerda verliep alles deze dag weer vlekkeloos.

Bij de Jongste Jeugd waren de prijswinnaars als volgt:

 1. Minke
 2. Femke
 3. Veerle
  Anna
De nummers 1, 2 en 3 bij de Jongste Jeugd

Bij de Oudste Jeugd waren er 2 prijswinnaars die op het prachtige, nieuwe erepodium gemaakt door J&S Apparatenbouw, plaats mochten nemen:

 1. Marit
 2. Richt
De nummers 1, 2 (en 3) bij de Oudste Jeugd
De kleintjes en het aanwezige publiek De nummers 1, 2 (en 3) bij de Oudste Jeugd Marieke en minke, winnares Jongste Jeugd Marieke, gerda en Marit, winnares Jongste Jeugd Minke en Marit, winnaressen Jongste Jeugd en Oudste Jeugd
Marieke, gerda en Marit, winnares Jongste Jeugd
Het prachtige, nieuwe erepodium gemaakt door J&S Apparatenbouw

Hendrieke 1e prijs Verliezersronde, Dames 1e klasse, Zondag 04 juli, Skingen-Slappeterp

Uitslag :

 1. Aletta van Popta , Mintje Meintema ,| Miranda Scheffer
 2. Serena Hovenga , Amarins de Groot , Aluca Bouma
 3. Marije Bodde, Anna Dieuwke Dijkstra , Gerde Lyklama a Nijeholt
  Foke Jil Bakker,Rixt Blanke ,Senne Idsardi

Herkansing :

 1. Antsje de Vries , Angela Donga , Hendrieke van der Schoot
 2. Ilse Zwaagstra , Larissa Smink , Noa Elzinga

Kees 2e prijs Heren HK VF, Zaterdag 03 Juli, Heerenveen

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma (K) , Dylan Drent , Hendrik Kootstra
 2. Enno Kingma , Kees van der Schoot, Menno van Zwieten

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hebben in Heerenveen de eerste vrije formatiepartij van het kaatsseizoen gewonnen. In een spannende finale waren ze met 5-4 en 6-2 te sterk voor Enno Kingma, Kees van der Schoot en de nieuwbakken achterinse Menno van Zwieten. Marten Bergsma prolongeerde zijn koningstitel op de Masters.

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra vormden vorig jaar het meest succesvolle kaatspartuur. Ze schreven zeven overwinningen bij op hun palmares. Ook in Heerenveen toonden ze gisteren hun klasse. Met een ijzersterke Bergsma als kartrekker (slechts 6 opslagmissers in 3 omlopen) werd de zege binnengesleept. Bergsma, Drent en Kootstra rekenden in de eerste omloop gedecideerd af met Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong: 5-1 en 6-6. In de tweede omloop wachtte de clash met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. De formatie van Van der Bos was ‘in het blokje des doods’ in de eerste omloop te sterk voor Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar: 5-3 en 6-4. Het was een prachtige titanenstrijd, met veel mooie winnende slagen en nauwelijks fouten. Het was duidelijk te zien dat Van der Bos en Triemstra hun vroegere maat Tjisse Steenstra graag een hak wilden zetten.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar kwamen de vliegende zitbal van Van der Bos op 3-3 en 6-6 niet te boven, waarna Erwin Zijlstra vervolgens op 4-3 en 6-4 (met een bovenslag) en 5-3 en 6-4 (met een zitbal) de laatste eersten binnensloeg. Van der Bos, Triemstra en Zijlstra wisten het hoge niveau van de eerste omloop niet vast te houden. De foutenlast ging omhoog en het sterke trio Bergsma profiteerde optimaal. Partuur Van der Bos pakte nog wel het eerste bordje, maar zag de formatie van Bergsma vervolgens weglopen: 4-1. Bij 5-2 en 6-4 was het gedaan met de ‘oranje brigade’ en verzekerden Bergsma, Drent en Kootstra zich van een finaleplek.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten kwamen bovendrijven uit de onderste helft van het speelschema. In de eerste omloop hadden ze weinig te duchten van Haye Jan Nicolay, Jelte Vissser en Evert Pieter Tolsma: 5-0 en 6-2. In de halve finale boden Jelle Attema, Gabe-Jan Popta en Pieter Jan Leijenaar veel meer tegenstand. Na een 3-0 voorsprong leek het een walk-over te worden voor Kingma, Van der Schoot en Van Zwieten, maar Attema, Van Popta en Leijenaar vochten zich terug in de partij. Ondanks een blessure van Jelle Attema – bij 4-3 en 4-4 in het voordeel van Kingma c.s. – werd de partij pas in het elfde en laatste eerste beslist. Van Popta zette zijn partuur met een bovenslag zelfs nog even aan de leiding. Het was Kees van der Schoot – die indruk maakte met zijn spel op de bovenlijn – die met een bovenslag de partij op 5-5 en 6-4 besliste.

De Heerenvener kaatsvereniging De Pompebledden had zijn zaakjes op het mooie kaatsveld aan de Binnenweg uitstekend voor elkaar. Onder ideale omstandigheden maakten de kaatsers er een mooi spektakel van. Dylan Drent en Kees van der Schoot maakten indruk met een pijlsnelle en imponerende acties in het tussenspel. Bauke Dijkstra bracht de handen van de toeschouwers op elkaar door in de eerste omloop de bal vanuit het voorperk op sublieme wijze achter zijn rug om uit te slaan tot voorbij de opslaglijn.

De eerste omloop tussen de parturen van Steenstra en Van der Bos kon de toeschouwers zeer bekoren. Het aantal opslagmissers bleef tot 6 beperkt en er werden 14 zitballen en 20 bovenslagen geteld. Ook de finale groeide uit tot een mooie en spannende partij. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra enerzijds en Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten anderzijds gaven elkaar weinig toe. Tot twee spellen gelijk was de finale volledig in balans. De klasse van Bergsma, Drent en Kootstra was het partuur van Kingma uiteindelijk toch te machtig. Via twee keer 6-2 ging het laatste spel vlotjes naar de formatie van Bergsma. Op 5-4 en 6-2 sloeg Dylan Drent de bal in het tussenspel retour tot in het perk.

De formaties van opslagers Marten Bergsma, Tjisse Steenstra en Gert-Anne van der Bos gaan de komende weken naar alle waarschijnlijkheid de prijzen verdelen. Het partuur van Enno Kingma toonde zich gisteren een gevaarlijke outsider. Met de sterke opslag van Kingma en Van Zwieten en de krachtige en handige Van der Schoot in de gelederen kan deze formatie het de gevestigde orde zeker lastig gaan maken.

De volgende afspraak van de heren hoofdklassers staat gepland in Stiens komende zondag. Het kaatsspektakel in Heerenveen belooft veel goeds voor de rest van het seizoen.

Cijfers:

Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 2. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-1 en 6-6; 3. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 4-6; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 6. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 5-0 en 6-2; 7. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 8. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-2 en 6-4.
Halve finale: 1. Marten Bergsma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-4; 5. Enno Kingma c.s. – 7. Jelle Attema c.s. 5-5 en 6-4.

Finale: 1. Marten Bergsma c.s. – 5. Enno Kingma c.s. 5-4 en 6-2.

Uitslag : site KNKB
Tekst : Bouke Poelsma
Fotos : Henk Bootsma

Sfeervolle Federatiepartij St.-Annaparochie, Vrijdag 02 juli

Wat is het toch weer leuk dat we zo met zijn allen weer kunnen kaatsen. Met 75 jeugdkaatsers, mooi weer, 14 perken, 6 categorieën was het een drukte van belang en toch liep het uitstekend en was iedereen goed gehumeurd en kunnen we terugkijken op een geslaagde kaatsmidag/avond.

De prijzen werden als volgt verdeeld :

Welpen Jongens:

 1. Roan Bruinsma , Jort Dijkstra
 2. Alrik Wijngaarden , Brent Niehof
 3. Lasse Boomsma , Alpha Din
  Daan Wobbes , Jilke Dikland

Herkansing:

 1. Damian Duursma , Imro van der Meer
 2. Wybe Haye Bruining ,Timo de Vries
Wybe Haye Bruining

Welpen Meisjes :

 1. Bente van der Woud , Lisa Poppelaars
 2. Gretha de Vries ,Marte Wassenaar
Greta de Vries

Pupillen jongens :

 1. Jorrit Kroondijk , Duco André Kuipers
 2. Rimar Kaper , Sybe de Vries

Sybe de Vries

Pupillen Meisjes :

 1. Jildou Sterk, Anniek de Vries
 2. Iris Verhoeven , Anna Miedema

Schooljongens :

 1. Mark Reitsma , Siete Wassenaar, Riemer Postma
 2. Sijtse Kloosterman , Jarno Andringa
Sijtse Kloosterman

Schoolmeisjes :

 1. Fenna Hoekstra , Doutzen Visser
Fenna en Doutzen
Uitslagen en fotos :
KF drie spul is út ,St.-Anne

Training Pupillen Jongens en - Meisjes

Onder leiding van Erik Bakker wordt er woensdagavonds getraind op alle onderdelen van de kaatssport.
Hier van Brandon, Sijtse, Mark, Rianne, Maud en Mare een aantal rake klappen vanuit het perk.

Mark Reitsma
   
   
Brandon Cuttress in actie Mare Zijlstra in actie
Rianne vd Walt in actie Sijtse Kloosterman in actie
Maud, MArk en Sijtse in actie Brandon Cuttress in actie
Sijtse Kloosterman in actie Mark Reitsma in actie
   

Marit 1e prijs Welpen Meisjes, Zaterdag 26 Juni, Driesum

De uitslag bij de Welpen meisjes was als volgt :

 1. Fenna Koster, Niawier - Marit Visser , Sexbierum
 2. Ilse Lanting , Scharnegoutum - Marrit Hoekstra , Scharnegoutum
MArit en fenna, 1e prijs
Uitslag en Fotos : site KNKB

Nick 1e prijs Schooljongens A klasse, zaterdag 26 Juni, Winsum

De uitslag was als volgt :

 1. Jardo Sterkenburg, Nick van der Walt
 2. Jelvin Kaper, Tjitte Reitsma

Nick 1e prijs Schooljongens

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : site KNKB

Pearke keatsen GECANCELD !!!,Zondag 27 Juni, 11.00 uur


Woensdagavond 23 juni, Loting Takomstpartij in Sexbierum

De Takomstpartij, al jaren een begrip. Na 37 jaren in Oosterbierum te zijn gehouden is deze nu overgenomen door onze Kaatsvereniging. Deze partij heeft als achterliggende gedachte, “De sterken” voor “de zwakken”. Hierbij moeten de sporters hun deelname “bekostigen” door koeken te verkopen, waarvan dan de opbrengst vervolgens ten goede komt aan een goed doel.

Dit jaar is dat het Thomashuis in Sexbierum. Door Klaas en Erica Buwalda van het Thomashuis werd voorafgaand aan de loting een mooi verhaal gehouden. Ze vertelden over het ontstaan ervan en hoe zij persoonlijk hiermee in aanraking zijn gekomen. Ook werd duidelijk waarvoor de opbrengst gebruikt gaat worden. Dat is het opknappen van het fietshok, zodat de bewoners hun fietsen (o.a. driewielers) en andere spullen hier goed in kwijt kunnen. En dat de toegang wordt aangepast en gebruiksvriendelijker wordt gemaakt.

Hierop volgende de loting. 24 jongens (8 parturen) en 18 meiden (6 parturen) kregen de mogelijkheid om hun eigen lot te trekken en zo zelf te bepalen wat hun partuurnummer zou worden.

Richard Miedema van KNKB media heeft e.e.a. al laten zien in een mooi filmpje, waarvoor dank. Hierbij ook nog een aantal foto’s van deze avond. Jongens en meiden, eerst veel succes met het verkopen van de koeken en tot ziens op 9 juli in Sexbierum op het kaatsveld. Wij zijn zeer benieuwd wie er met de horloges naar huis gaan.

De loting van de Jongens takomst-partij De loting van de Meisjes takomst-partij

Bekijk hier de gemaakte video door Richard Miedema, namens de KNKB

De fotos gemaakt door Pier de Haan


Aanmelden NK 35+ Easterlittens, 31 Juli

Dit jaar is er voor de (iets oudere) toppers een NK 35+ in Easterlittens op 31 juli. Zowel voor de dames als de heren.

Kaatsers van 35+ uit onze dorpen die mee willen doen kunnen zich voor 22 juni aanmelden bij onze secretaresse Anna Baukje,
mail: secretaris@detwadoarpendios.nl


Verduidelijking pilot 'eerste fout is bepalend'

Tijdens de AV KNKB op 20 mei is de pilot 'eerste fout is bepalend' aangenomen. Er heerste namelijk snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal.

Doel/aanleiding

Er heerst snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal. Daarnaast moet beslist worden of een armbeweging wel of niet zichtbaar was. Werd er wel of niet op een bal geslagen?

Dit kan eenvoudiger. Tijdens de ALV van de KNKB is een voorstel ingediend welke door algemene stemmen is aangenomen.

Categorieën

De pilotregel wordt 1 seizoen doorgevoerd en is geldig voor de categorieën, op alle niveaus:

 • Kabouters
 • Welpen
 • Pupillen

Na seizoen 2021 volgt een evaluatie.

Essentie

De essentie is eenvoudig: de eerste fout telt!
Een bal zit wel of niet, ongeacht of een perkspeler erop slaat met of zonder stuit. 1e fout telt
De bal is kwaad of niet, ongeacht of de speler op de bal slaat. 1e fout telt

Voorbeelden

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

 • De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt niet geraakt. Punten naar perkpartij
 • De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt niet over de voorlijn. Punten naar perkpartij
 • De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt wel over de voorlijn. Punten naar perkpartij.
 • De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt niet geraakt en valt voor het perk. Punten naar perkpartij
 • De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt niet over de voorlijn. Punten naar opslagpartij
 • De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt wel over de voorlijn. Kaats, kwaadslag of bovenslag
 • Bovenstaande voorbeelden gelden uiteraard ook voor een bal welke buiten iedere perklijn (zijlijn, achterlijn) gaat.
 • Bij een dreigende kwaadslag, de bal gaat hoog naar de zijlijn, kaatser probeert te retourneren mist en de bal valt kwaad. Kwaadslag
Tekst : site KNKB
Foto : Lieuwe Bosch

Rianne 2e prijs Herkansing Pupillen Meisjes DEL, Zondag 20 Juni, Balk

Groepsfoto van alle Pupillen meisjes op de Schotanus-partij te balk 2021

De uitslag Pupillen Meisjes B-klasse :

Rianne vd Walt en Brecht Grovenstein
 1. Klaske Gaastra, Froukje Westgeest
 2. Wieke Schaap , Dana Marrit Koopmans
 3. Rianne Osinga,Sofie Koops
  Minke Tjalsma , Tirza Smink

Herkansing :

 1. Elina Schotanus ,Iris Verhoeven
 2. Brecht Grovenstein, Rianne van der Walt
Uitslag en fotos :
site KNKB , Kaatssnieuws redactie

Sijtse 3e prijs Pupillen Jongens DEL, Zondag 20 Juni, Balk

Stijn de Haas en Sijtse kloosterman, de 1e prijswinnaars Sijtse Kloosterman

De uitslag Pupillen Jongens B-klasse :

 1. Stijn de Haas (Dokkum) en Sijtse Kloosterman ( Sexbierum)
 2. Jurre Duizendstra (Raerd) en Jelmer de Vries (Winsum
 3. Rudmer Faber (Achlum) en Ale Reitsma (Baard)
  Rik van der Weerdt (Makkum) en Pieter Hoogland (Blije)
Lijst Pupillen Jongens, Schotanus partij
Uitslag en fotos : Mem Rigtje Kloosterman

Sander, Enrico , Rindert 3e prijs Schooljongens Afdeling, Zondag 20 Juni

partuur van enrico

Aan het einde van de dag een keurige 3e prijs voor onze mannen op de Afdeling schooljongens in Reduzum.

 1. St Annaparochie: Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra
 2. Makkum : Clive van der Weerdt, Leon Smink , Luuk Zwaagstra
 3. Sexbierum 2 : Sander van der Walt , Enrico Post , Rindert Zijlstra

Keurig jongens, van harte.


Prijswinnaars Federatiekaatsen, Vrijdag 18 Juni, te Harlingen

Overzicht prijswinnaars federatiekaatsen Barradeel behorend bij de Regio Waadhoeke vrijdag 18 juni 2021 te Harlingen

WELPEN MEISJES

 1. PARTUUR 1 :Bente van der Woud BERLTSUM
  Senne Bett Monsma TZUMMARUM
 2. PARTUUR 3 :Sabine van der Walt PIETERSBIERUM
  Marte Wassenaar MINNERTSGA

WELPEN JONGENS

 1. PARTUUR 1 : Damian Duursma HARLINGEN
  Eduard Teitsma St. JACOBIPAROCHIE
 2. PARTUUR 5 : Lucas Vlieger HARLINGEN
  Hielke Huizinga FIRDGUM
 3. PARTUUR 4 : Geert Andringa OOSTERBIERUM
  Ylan Wassenaar MINNERTSGA

Pupillen J + M

 1. PARTUUR 1 : Sijtse Kloosterman SEXBIERUM
  Jildou Sterk BERLTSUM
 2. PARTUUR 7 : Rients van der Walt PIETERSBIERUM
  Sofie Koops MAKKUM
 3. PARTUUR 3 : Mark Reitsma TZUMMARUM
  Anniek de Vries OOSTERBIERUM

MEISJES + SCHOOLMEISJES

 1. PARTUUR 1 : Dido Iedema ST. ANNAPAROCHIE
  Maud van der Veen ARUM
 2. PARTUUR 6 : Iris Jasper BERLTSUM
  Doutzen Visser WIER
 3. PARTUUR 3 : Sophie Kroondijk ST. ANNAPAROCHIE
  Jelly Hiemstra MENAAM

JONGENS + SCHOOLJONGENS

Wedstrijd is 2 maal onderbroken door regen en onweersbuien en uiteindelijk afgebroken.In goed overleg is besloten op grond van de beschikbare uitslagen de eindstand te bepalen. Helaas zijn door de scheidsrechter wel de punten, maar niet de partijuitslagen vermeld.

 1. PARTUUR 1 : Menno Johnson KIMSWERD
  Sander van de Walt PIETERSBIERUM
 2. PARTUUR 1 : Jaimy Koel HARLINGEN
  Davy de Haan HARLINGEN

Helaas kunnen we alleen de fotos van de 1e prijs winnaars bemachtigen.Sorry Sabine vd Walt

Sijtse Kloosterman en Jildou Sterk Menno Johnson en Sander vd Walt

Overzicht Lijsten van deze dag :

Uitslagen en lijsten :
Douwe Broersma, KV Eendracht, Harlingen

Provinciale Schoolkaats-partijen, Woensdag 16 Juni, Franeker

Marit, greta en Sabine

Vandaag moest de CBS de Skeakel aan het werk te Franeker voor het Provinciale Schoolkaatsen

Voor de Heren deden Brandon, Joas en Siebe mee. Deze mannen lagen er helaas bij de 1e omloop al van af.

Voor de Dames deden Marit, Greta en Sabine mee, dit ws een spannende partij, ze moesten tegen Berltsum, ze stonden met 0-4 achter, maar wisten het op te halen naar 5-5 4-6, volgens de omstandwers hebben ze top gekaatst, maar helaas verloren.

Goed oefenen, en allemaal, volgend jaar beter

Bezig in het veld Marit, greta en Sabine Marit, greta en Sabine Marit, greta en Sabine de mannen de mannen
Fotos en tekst : Marie de Vries - vd ploeg

Gewijzigde wedstrijdagenda Federatie Barradeel

It giet oan, de oanpaste aginda 2021! miskien komme der nog inkele wedstriden by. 🌞 opgave fia KNKB web-side, foar tiisdei 15 juni 19.00 oere under regio wedstriden🌞😎👍


Enrico 2e prijs, Schooljongens B-klasse, Zaterdag 12 Juni, Oudebiltzijl

De uitslag was als volgt :

 1. Milan Krottje , Douwe Faber
 2. Brent Jesse van Beem , Enrico Post
 3. Arjen Bauke Hofstra , Mark Okkema
  Martijn Mossel , Leon Smink

De uitslag van de Herkansing :

 1. Karst Hoekstra , Jordi Stoker
 2. Tyne Jonker , Jesse Greidanus
Uitslag en foto : Kaatsnieuws redactie

Prins- en Prinsessen-partij, Zaterdag 12 juni, Tzum

Vandaag werden de Prins- en Prinsesses-partij gespeeld in Tzum.

Bij de Prinsen deed Sijtse Kloosterman mee, en bij de Prinsesjes, Rianne vd Walt, Maud Scheffer en Mare Zijlstra

de fotos gemaakt door Romy Postma kunt u hier vinden.

De uitslagen bij de Princessen zijn als volgt :

 1. Noëlle Hiddinga ( Prinses) , Anke Bruinsma
 2. Jeldou Koopmans, Marit Steigenga
 3. Rianne Osinga , Maud Scheffer
  Fenna Cuperus , Lotte-Ytje Hoekstra

Uitslag Herkansing Pupillen meisjes

 1. Britt Joustra , Lieke Tuinier
 2. Karina Mollema , Tessa Westra
 3. Denise de Witte ,Brecht de Groot
  Aisha Mahmoud , Wieke Schaap

Maud Scheffer

Fotos : Romy postma
Uitslagen : Kaatsnieuws Redactie

Chickiematch, Zaterdag 10 Juli


De Takomstpartij, al bijna 40 jaar een begrip.

Tot heden altijd georganiseerd door en in Oosterbierum, maar is nu overgenomen door onze KV.

Vorig jaar (2020)zou de 38e gehouden worden in Sexbierum, maar helaas kon dit niet doorgaan. Dit jaar gelukkig wel.
De meisjes en jongens die op uitnodiging meedoen moeten vooraf koeken verkopen.

Hiervan gaat de opbrengst naar een goed doel en dit jaar is dat het Thomashuis in Sexbierum.

Om de partij te kunnen bekostigen en meer voor het goede doel over te houden zijn sponsoren altijd welkom.


!!!!! Géén Pearke keatsen, Zondag 06 Juni !!!!!

Zondag 6 juni stond het Pearke keatsen op de agenda.
Echter door de tot nu toe geldende maatregelen kan dit helaas niet door gaan!!!!


We gean los!

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet gecommuniceerd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Gelukkig gaat het de goede kant uit! De nieuwe maatregelen geven ruimte om kaatswedstrijden voor de jeugd buiten de eigen vereniging op te starten. Wij zijn zeer verheugd dat we de wedstrijdsport vanaf 5 juni stapsgewijs op kunnen starten.

Protocollen

Klik hier voor het meest recente Protocol Verantwoord Sporten dat per zaterdag 5 juni 2021 geldt. De KNKB heeft het algemene protocol kaatsspecifiek (klik hier) gemaakt. Dit zijn de richtlijnen die gevolgd moeten worden.

Opstarten wedstrijden

Met ingang van woensdag 9 juni 2021 willen wij de reguliere wedstrijdagenda (conform afspraken ALV) voor de jeugd opstarten. Voor de senioren geldt vooralsnog een ingangsdatum van 30 juni 2021. Hiermee zal de start van het kaatsseizoen voor de senioren naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 2 juli 2021 zijn. Mogelijk dat deze datum door verdere verruimingen nog wordt aangepast. In dit geval zullen wij de seizoenstart voor senioren eerder opstarten. Hierbij wordt een voorbereidingstijd van 14 dagen aangehouden.

Wedstrijdagenda en NK’s

De vastgestelde wedstrijdagenda wordt gevolgd. Op onze website is de actuele agenda te raadplegen. Met prioriteit worden de NK’s die in de reguliere planning al zijn verlopen opnieuw ingepland. Tevens wordt voor de NK’s die gepland stonden in juni gezocht naar een alternatieve datum. Dit om rekening te kunnen houden met een redelijke voorbereidingstijd voor zowel de organiserende vereniging als de kaatsers. Tevens zien wij graag dat publiek en daarmee ook de ouders welkom zijn bij de NK’s. Dit is niet mogelijk in juni. Wij realiseren ons dat mogelijke vakantieplanningen worden doorkruist. Door het bijzondere verloop van het kaatsseizoen 2020 en 2021 moeten wij helaas besluiten om dergelijke maatregelen te nemen.

Informatiebijeenkomst

Voor de startende verenigingen en federaties wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor worden zij apart uitgenodigd. Deze bijeenkomst wordt voor een select groepje verenigingen georganiseerd omdat de verwachting is dat we gedurende de komende weken met aangepaste regelgeving te maken krijgen.

Wij rekenen op een ieders medewerking, met elkaar kunnen we er nog een mooi seizoen van maken.

Foto: Lieuwe Bosch
Video en Tekst: KNKB Media

Geef je op....Kabouter Training


Lanenkaatsen 2021 verplaatst naar het weekend van 10, 11 en 12 september.

Winnaars 2019-Groep 5

Waar vorig jaar werd besloten het Lanenkaatsen in verband met de coronacrisis definitief te schrappen, wil het comité daar nu nog niets van weten. Dat het Lanenkaatsen dit jaar niet in juni kan plaatsvinden, zal geen grote verrassing zijn. Juni komt simpelweg te vroeg. Het comité heeft besloten het Lanenkaatsen te verplaatsen naar 10, 11 en 12 september.

Lanenkaatsen zonder publiek is voor het comité geen optie. De kracht van het Lanenkaatsen is juist de wisselwerking tussen kaatsers en publiek en maakt dit evenement zo bijzonder.

Uitgangspunten voor het comité om het Lanenkaatsen te kunnen organiseren zijn:

 • Het Lanenkaatsen kan op een veilige en verantwoorde manier georganiseerd worden.
 • We denken in mogelijkheden en niet in obstakels, die hebben we al genoeg op de Lanen.
 • Kaatsers van alle leeftijdsgroepen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen.
 • We kaatsen op de Lanen met publiek, rekening houdende met de dan geldende maatregelen.
 • We hoeven niet al te veel concessies te doen aan te strenge maatregelen.
 • Gemeente denkt en werkt mee met vergunningen en kennis.

De afgelopen maanden zijn diverse scenario’s uitgebreid besproken. Na wikken en wegen hebben we gekozen voor een weekend in september. Er is niet gekozen voor de maanden juli en augustus i.v.m. het EK voetbal, de zomervakantie en de overvolle activiteitenagenda van Harlingen. Iedereen verplaatst de evenementen naar later in het jaar, daardoor moeten we rekening houden met elkaar. Ook de optie om het Lanenkaatsen gelijktijdig met de Visserijdagen te organiseren is besproken. Het comité heeft hier niet voor gekozen, omdat wij de kaatsers en vrijwilligers niet voor het blok willen zetten om keuzes te maken tijdens deze week.

Vanwege de invallende duisternis in de maand september is het kaatsen ’s avonds niet mogelijk. Het alternatief om voor een lang weekend te gaan werd door het hele comité omarmd. We beseffen ons dat er ook in deze vorm kaatsers en bezoekers misschien niet mee kunnen doen in verband met andere verplichtingen. Aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden voor kaatsers die door de week niet mee zouden kunnen doen. Kortom een gewogen beslissing.

Winnaars 2019-Groep 6

Zoals iedereen zich kan voorstellen heeft het verplaatsen van het Lanenkaatsten enorme consequenties. Het comité verwacht wel zoveel mogelijk tradities in ere te kunnen houden ook al kaatsen we dit jaar in een lang weekend. In de komende maanden gaan we in overleg met al onze belangengroepen zoals vrijwilligers, sponsoren, lanenbewoners, kaatsers en andere betrokkenen om tot een passend veilig en verantwoord plan te komen voor de geplande datum. We zullen regelmatig onze ideeën met jullie delen in de media, zodat jullie goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het Lanenkaatsen in 2021.

We hopen met de sterk toenemende vaccinatiegraad dat het in september mogelijk is om het Lanenkaatsen op een mooie manier met publiek te kunnen organiseren, maar we beseffen wel dat als de maatregelen nog te streng zijn de mogelijkheid alsnog bestaat dat we het nog een jaar moeten uitstellen. Voorlopig krijgen we als comité veel energie van het feit dat er een goede kans bestaat dat we met zijn allen het Lanenfeest kunnen vieren. Wij denken dat een hoop Harlingers en mensen uit de wijde omgeving hier enorm veel zin in hebben

Winnaars 2019-Groep 7
H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)