Vrijwilligersavond 14 September

Omcirkel 14 september alvast in jouw agenda, want dan organiseert :
KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum samen met v.v. AVC
voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersavond.

Meer info over de vrijwilligersavond volgt later.


Kees 1e-, Durk 2e prijs Heren 1e kl VF, Zondag 24 Juni, Dronryp

De uitslag was als volgt:

 1. Jelle Attema, Kees van der Schoot, Sjoerd de Jong
 2. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
 3. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra, Evert Pieter Tolsma

Anna en Fiera 1e prijs Meisjes VF, Zondag 24 Juni,Arum

Uitslag was als volgt :

 1. Larissa Smink , Anna Ennema, Fiera de Vries
 2. Roelie Kroondijk , Corrie Kroondijk , Anouk Smink
 3. Nynke Paauw, Marrit Meijer, Lusanne Leijenaar

Uitslag Herkansing :

 1. Naomi Wiersma , Selma de Boer , Rixt Wijnia
 2. Ilse Marije van Beem , Rixt Blanke , Noa Elzinga


Maud 1e prijs Herkansing Welpen Meisjes, Zondag 24 Juni, Mantgum

De uitslag Herkansing is als volgt :

 1. Maud Scheffer, Jildou Sterk

Foto en uitslag: Esther Jellema


Stijn, Enrico en Nick 1e prijs Pupillen Jongens Afdeling, Zondag 24 Juni, Makkum

De uitslag was als volgt :

 1. Sexbierum : Stijn Scheffer, Enrico Post en Nick vd Walt
 2. Grou : Stef van Steen , Daan Harkema en Jan Yntema
 3. St. Anna :Iwan Hiddinga ,Hjalmar Dijkstra en Jelvin Kaper

Foto en Uitslag : Esther Jellema en Jelly Joostema


Onderweg met Kaatsers en Kaatsters : Zondag 24 Juni 2018

Allemaal, veel succes, deze dagen

Zondag 24 Juni
Heren HK VF Pieter Berltsum, 12.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Kees, Durk, Jan Sjouke, Jelte, Johannes Dronryp, 10.00 Wedstrijdlijst
Meisjes VF Anna, Fiera Arum, 10.00 Wedstrijdlijst
Pupillenjongens Afdeling P1. Stijn, Enrico, Nick
P2. Sijtse, remco , Rindert
Makkum, 10.00 Wedstrijdlijst
Welpen meisjes B-kl DEL Maud Mantgum, 10.00 Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Kees 1e -, Jelte 2e prijs Heren 1e kl, Zaterdag 23 Juni, Itens

De uitslag was als volgt :

 1. Kees van der Schoot, Sjoerd de Jong, Jelle Attema
 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa
 3. Jelte Pieter Dijkstra , Bauke Dijkstra, Evert Pieter Tolsma

Uitslag : Koning Kees, Foto: Sia Buren


Teake 1e prijs Opstappers Heren 50+ DEL, Zaterdag 23 Juni, Witmarsum

Uitslag Heren 50+ DEL+opstappers was als volgt:

 1. Douwe Broersma , Peter Kwast , Teake van der Walt
 2. Anno Miedema , Fetze Jan Kooistra , Jan Brandsma
 3. Jan Bruinsma , Oeds Broersma , René Leenstra

Verliezersronde :

 1. Jan de Jong , Oebele Haakma , Roel Venema

Uitslag en foto :www.knkb.nl


Winnaars uit Sexbierum op Federatie-partij St.Anna, Vrijdag 22 Juni

uitslagen Federatiepartij St.-Annaparochie 32 kaatsers 3 categorieën de winnaars:

Welpen:

 1. Aisha Mahmoud en Sijtse Kloosterman
 2. Mark Reitsma en Brandon Cuttress

Herkansing Welpen:

 1. Jörgen Postma en Lieke Triemstra
 2. Eva Krolen en Melle Binnema

Pupillen:

 1. Sophie Kroondijk en Brent Boschma
 2. Sander v/d Walt en Fenna Hoekstra
 3. Alexander Teitsma en Thom Postumus

Schooljeugd:

 1. Dido Iedema en Danël Meesters
 2. Jort Monsma en Harmen Zuidema

van harte gefeliciteerd allemaal, tot de volgende partij op vrijdag 29 juni in Tzummarum.

Fotos en uitslagen : Facebook Federatie Barradeel


Enrico, Rindert en Nick niet in de prijzen Schoolkaats-kampioenschap, Woensdag 20 Juni, Franeker

Op het Sjûkelân hebben de jongens van de Slotschool uit Sint Annaparochie en de meisjes van de Staetlânsskoalle uit Tzum woensdag het Fries Schoolkaatskampioenschap gewonnen.

Sinds drie jaar wordt de finale in Franeker gehouden, daarvoor was de finale in Leeuwarden op Sonnenborgh. Voor de eerste prijswinnaars was er dit jaar een stadspenning, beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van de Waadhoeke

Jongens met een meisje erbij

Iwan Hiddinga en Dido Iedema van de Slotschool uit Sint Annaparochie waren samen het sterkst op een lijst van 21 parturen. Iwan en Dido kaatsten bij de jongens, maar Dido is een meisje..!

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het schoolkaatsen dat een jongen en een meisje samen het schoolkaatskampioenschap wonnen.

Tweede werden Rutger Altenburg, Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma van de Sint Maartenschool in Bolsward. De derde plaats was voor het partuur van De Romte 1 uit Dronryp met Bjorn Idsardi, Milan Krotje en Arjen Bauke Hofstra.

Voor de Pcbs de Skaekel uit Sexbierum speelden Enrico Post, Nick vd Walt en Rindert Zijlstra.

Ondanks het feit dat ze niets wonnen, en toch hun uiterste best gedaan te hebben, hier nog wat foto''s die gemaakt zijn door Lieuwe Bosch

Fotos zijn gemaakt door : Lieuwe Bosch
Tekst grotendeels :Suwarda Vis-Algra


Durk 1e- en Jelte 3e prijs Heren 1e Klasse, Zondag 17 Juni, Anjum

De uitslag was als volgt :

 1. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
 2. Elgar Boersma, Hyltje Bosma, Hendrik Bouwhuis
 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa

Uitslag en foto: www.kaatsnieuws.com


Nick en Remco 2e prijs Pupillen jongens A-klasse
Enrico en rindert 3e prijs B-klasse, Zondag 17 juni, Marssum

Vandaag hadden wij de KNKB pupillen jongens op bezoek. Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing

In de A klasse gingen we met 4 2-tallen van start om 11.00 uur :

Zij kaatsten poule,hier waren de prijzen voor:

 1. Jelvin Kaper, St Anna en Clive van der Weerdt ,Makkum.
 2. Nick van der Walt , Sexbierum en Remco Post, Sexbierum

De 1e en 2e Prijs winnaars in de A-klasse

Vandaag hadden wij de KNKB pupillen jongens op bezoek. Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing We gingen om 10.00 uur van start met 15 partuur in de B klasse.

In de winnaarsronde waren de prijzen voor:

 1. Douwe Faber, Pingjum en Eelco Meijer, Hallum.
 2. Leon Smink , Makkum en Milan Krottje, Dronryp.
 3. Edwin Arjen Yska Bolsward en Enrico Post , Sexbierum
  Tyme Jonker, Mantgum en Rindert Zijlstra , Pietersbierum

Verliezersronde:

 1. Jorrit Palma , Tzum en Tymen Bijlsma , Bolsward
 2. Jelte Meesters ,Bitgummole en Hjalmar Dijkstra , St Anna

Alle winnaars en verliezers in de B-klasse

Allen van harte gefeliciteerd!!

Uitslag en foto: KV Foarut, Marssum


Maud 3e prijs Welpen Meisjes B, Zondag 17 Juni,St.Anna

De uitslagen waren als volgt :

 1. Anke Bruinsma, Makkum en Britt Joustra, Lollum
 2. Lisan Kaper, St.Anna en Minke Tjalsma , Bolsward
 3. Marit Steigenga , Bolsward en Maud Scheffer , Sexbierum

De uitslagen Verliezersronde was :

 1. Fenna Cuperus , Bolsward en Rikst Grypstra , Feinsum

Foto: Mem Esther Jellema
Uitslag Site KNKB


Stijn, Nick en Enrico 1e prijs Pupillen Jongens Afdeling, Zaterdag 16 Juni, Grou

Vandaag 16 juni 2018 was de Pupillen Afdeling in Grou. Er staan 18 parturen op de lijst.

Van Sexbierum doen er 2 parturen mee. Het tweede partuur verliest de eerste wedstrijd en kan mee in de opstap.

 • Het eerste partuur wint van Arum met 5-0 6-0. Hierna komen ze Grou tegen hier was de eindstand 5-2 6-2.
 • Donrijp was de volgende tegenstander,ook deze partij won Sexbierum.met 5-5- 6-0.
 • Nu heeft Sexbierum een staand nummer voor de finale.
 • De halve finale ging tussen Bolsward en St Anna..St. Anna won dit met 5-2 .
 • Dus nu de finale Sexbierum - St Anna
 • Na een stand van 5-3 6-6 was het een bal voor van St. Anna. Helaas voor Sexbierum beslist de scheids dat de achterinse er op sloeg en was het dus geen winst maar 5-4.
 • Dit was wel erg zuur voor Sexbierum gelukkig wisten de boys zich te herpakken en werd de wedstrijd beslist op 5-5 6-4.

Gefeliciteerd Jongens Stijn Scheffer, Enrico Post en Nick vd Walt en natuurlijk Coach Joran Gerbranda. In de opstap won Rindert Zijlstra de tweede prijs.

Een mooie dag voor de pupillen van Sexbierum

Uitslag van de Afdeling was dus :

 1. Sexbierum : Stijn Scheffer, Nick vd Walt en Enrico Post
 2. St. Anna : Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper
 3. Bolsward : Remco Yska , Tymen Bijlsma , Silvan Elzinga

Opstappers :

 1. Douwe Faber en Jesse Gredanus
 2. Rindert Zijlstra en Jelte Meesters
 3. Sjoerd van der Schaar en Erwin Vos
  Marc Jorna en Milan Krottje

Foto en uitslag : Paulien Bos


Jelte 2e prijs heren 1e kl VF, Zaterdag 16 Juni, Niawier

De uitslag was als volgt:

 1. Partuur 16 : Elgar Boersma, STIENS - Hyltje Bosma , MAKKUM FR -Marco de Groot , FRANEKER
 2. Partuur 14 : Remmelt Bouma , WEIDUM - Jelte Visser , SEXBIERUM - Willem Heeringa , TZUMMARUM
 3. Partuur 3 : Rienk Veltman , MAKKUM FR - Jouke Bosje , LEEUWARDEN - Rick Poortstra , SINT JACOBIPAROCHIE

Uitslag en foto : www.knkb.nl


Vorige zaken verhuisd naar ARCHIEF

Alle voorgaande uitslagen van wedstrijden, tesamen met de fotos zijn verplaatst naar ARCHIEF

<

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)