Kaatsers en kaatsters op stap : Zaterdag 18- en Zondag 19 Juli 2020

Allemaal, veel succes, deze dag

Zaterdag 18 Mei
Heren 1e kl VF Jelte St. Anna, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Alle indelingen van de HEREN hangen af van de Ranking...
Heren 2e kl VF Stefan, Alwin, Pieter Winsum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Alle indelingen van de HEREN hangen af van de Ranking...
Schooljongens DEL 3-tal +Herk. Remco,Enrico, Nick Dronryp, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL Poule Marit Visser Baerd, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 19 Mei
Heren HK VF Johannes Leeuwarden, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Alle indelingen van de HEREN hangen af van de Ranking...
Pupillen Jongens DEL+Herkansing Sijtse Berlicum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen Meisjes DEL+Herkansing Rianne Berlicum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL+Herk. Marit Visser Baerd, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Ouder-Kind-partij , Zondag 12 Juli

De eerste echte wedstrijd dit jaar, vanwege de Corona perikelen, dus men stond te springen om mee te doen.
Bovendien waren de weergoden ons ook goed gezind. Kortom het was een geweldige zonnige dag, wat ook de toeschouwers erg goed aanvoelden, want het was druk in de kantine. De broodjes hamburger werden goed verkocht.

Bij beide categorieë was er een winnaarsronde (nr. 1 en 2) en een herkansing (nr.1), bij de oudste Jeugd waren er 2 Herkansing prijzen

De uitslag van de Jongste Jeugd was als volgt :

 1. Wybe en Nynke
 2. Hester en Haye

De uitslag Jongste Jeugd Herkansing was :

 1. Mare en Nico

De uitslag van de Oudste Jeugd was als volgt :

 1. Rients en Teake
 2. Sabine en Rene

De uitslag Oudste Jeugd Herkansing was :

 1. Maud en Adriaan
 2. Ziva en Pascal

De resterende fotos zijn allemaal geplaatst in DIT album, deze zijn gemaakt door Marie van der Ploeg

Uitslag en fotos : Marie van der Ploeg

Nick 1e prijs Herkansing Schooljongens, Zondag 12 juli,Tsjom

Uitslag Schooljongens was :

 1. Partuur 18 :Iwan Hiddinga SINT ANNAPAROCHIE en Jorrit Palma TZUM
 2. Partuur 15 Jelte de Jong MENAAM Pieter Siebe Cuperus OOSTERNIJKERK
 3. Partuur 3 :Douwe Faber PINGJUM en Jorn de Vries OUDE BILDTZIJL

Uitslag Herkansing:

 1. Partuur 17 :Arjen Bauke Hofstra DRONRYP en Nick van der Walt SEXBIERUM
Uitslag en foto : Mem Jelly en kaatsnieuws redactie


Sytse 1e prijs Pupillen Jongens Herkansing,Achlum, Zaterdag 11 Juli
Uitslag Pupillenjongens B klasse :

 1. Mark Reitsma, Youp Bruinsma
 2. Sander Kuipers, Rudmer Faber
 3. Ryan Wieggers,Siete Wassenaar
 4. Harmen Zijlstra, Rik van der Weerdt Haye Tjeerdema, Tim Hofstra

Uitslag Herkansing:

 1. Sijtse Kloosterman , Ale Reitsma
 2. Jorrit Bosch,Pieter Hoogland
 3. Roan Luimstra ,Thomas Rinia
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Mem Rigtje

Groen licht!!!


Competitie kaatsen

Ook het competitie kaatsen van de jeugd is weer begonnen. Afglopen Dinsdagavond 09 Juni om half 7 (18.30 uur) stonden er 20 jeugdleden op het kaatsveld van Sexbierum om weer eens even een balletje te slaan.

Het zonnetje scheen en het was bijna windstil. Prima kaatsweer!! De meeste kinderen kaatsen al een aantal jaren, maar er waren er ook die voor het eerst een wedstrijd kaatsten. Altijd mooi om te zien dat er dan tussendoor ook prima een radslag gedaan kan worden. Nadat iedereen weer een beetje was gewend, en de hand weer goed warm was geslagen. Werden er een paar spannende wedstrijden gekaatst!

Kortom het was weer genieten voor jeugd en bestuur. Tot volgende week💪🏻👍🏻

Tekst en fotos : Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn

Opgave Competitie Jeugd

Hallo kaatskids

Wij zijn ontzettend blij weer los te zijn met de trainingen voor de jeugd en willen nu ook los met competitie kaatsen⚾️💪 En wel op dinsdag avond As. 18.15 aanwezig op veld en 18.30 los met de competitie

Lijkt het je leuk en kom je gezellig een balletje slaan, dan graag opgave voor As maandagavond 19.00 uur . We hopen jullie allen te zien op het kaatsveld .

Opgave kan via
marieke.devries@live.nl
Of via whatsapp 0625136520


GEFELICITEERD ALLEMAAL!

Namens KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum feliciteren wij alle geslaagden (Leden en niet-leden)
HARTELIJK GEFELICITEERD ALLEMAAL


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS

NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


Hallo mede kaatsliefhebbers

We zitten in een bizarre tijd met het Corona virus. De 1,5 meter afstand is een grote spelbreker voor onze prachtige kaatssport. Zo helaas ook voor onze activiteiten rondom ons 115 jarig bestaan. We hadden leuke dingen op de planning maar helaas gaat ook dit niet door. Maar niet getreurd, we hebben goede hoop om in 2021 ons lustrum alsnog met jullie allemaal te vieren.

Vóór 20 juni zullen er zoals de KNKB al heeft aangegeven ook geen wedstrijden worden gekaatst. Hoe het er na 20 juni komt uit te zien is voor iedereen nog onduidelijk.

Wel mogen we als vereniging weer met de jeugd (leden en niet leden) gaan trainen. Onder de strikte regels van het RIVM en het sportprotocol van NOC*NSF. Jeugd tot 12 jaar zonder de restrictie van 1,5 meter en jeugd tot 18 jaar met een restrictie van 1,5 meter. We hebben bij de gemeente ons trainingsplan neergelegd en wij zijn er klaar voor. Ook de partuurtrainingen zullen we gaan oppakken. Beter goed voorbereid en helaas toch geen afdelingen kunnen kaatsen dan niet voorbereid en wel afdelingen kunnen kaatsen, want het blijft allemaal afwachten.

Onze trainers zijn op de hoogte van het protocol en alle kinderen die zich opgeven voor de trainingen krijgen het protocol via de mail. Aan de ouders de taak om deze GOED met de kinderen door te nemen. De kinderen die zelf niet naar het veld kunnen komen moeten worden afgezet want ouders zij helaas nog niet welkom bij de trainingen. Dat we de kinderen weer mogen laten trainen is natuurlijk geweldig en daar doen we alles voor, maar de gezondheid van iedereen staat voorop.

Pas goed op jezelf en op elkaar en ik hoop jullie snel weer te mogen ontmoeten op ons mooie kaatsveld, want dan zijn wij met elkaar Corona de baas!

Hieronder zien jullie de tijden van de trainingen en het sport protocol:(VANAF DINSDAG 12 MEI)

Kinderen tot 12 jaar:

 • Elke dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
 • Eventueel van 17.15-18.15 uur (optioneel bij veel opgave)

Kinderen van 12 tot 18 jaar:

 • Elke woensdag van 17.15 – 18.15 uur

Ben je geen lid van de kaatsvereniging maar lijkt het je leuk om mee te kaatsen?

 • Geef je dan ook op! Je hoeft geen lid te zijn.
 • De kosten voor de trainingen zijn €15,- voor 10 lessen.
 • Geef je op via: penningmeester@detwadoarpendios.nl
  Vermeld daarin:
  • Naam
  • Leeftijd
  • 06-nummer van de ouder. Bij aanmelding ontvangt de ouder nog een mail met aanvullende informatie.

Sportieve groet van jullie voorzitter Désirée Seerden uit naam van het hele bestuur.


Online Workout

Vandaag is de kaatsvereniging los gegaan met een online workout.

Omdat de zaaltrainingen nu geen doorgang kunnen vinden, had het Bestuur bedacht om via de groepsapp van de jeugd die in de zaal kaatste een filmpje te versturen.

De jeugd heeft gister een startpakketje gekregen. Met een balletje een touwtje van anderhalve meter. Een stoepkrijt, 3 paaseitjes. En kleurplaten.

Vandaag kwam dan het filmpje met de opdrachten via de app. Audrey beet de spits af met het voordoen van de oefeningen .

De eerste postieve reacties waren eral. Op naar de volgende workout. Ideeën altijd welkom.

Sportieve Groet Paulien


Wij bestaan 115 jaar!!

3 April 1905

115 jaar

3 April 2020

Hallo medekaatsliefhebbers

Wij staan met elkaar weer voor een nieuw kaatsseizoen. Dit is niet zomaar een seizoen, want dit jaar bestaat onze mooie kaatsvereniging 115 jaar. Geen jubileum maar toch een mooi lustrum en daar zullen we ook zeker bij stil staan gaande het seizoen. We hebben een speciale lustrum commissie die druk bezig is het een en ander te organiseren. Wat ik al wel vast kan verklappen is dat wij dit jaar het NK heren 50+ gaan organiseren.

Dit was mijn begin van het stukje van het voorwoord in ons clubblad de Boppeslach voordat wij allemaal met het Coronavisus te maken kregen. Een ding is zeker dit is niet zomaar een seizoen. We hebben te maken met beperkingen die voor ons allemaal van kracht zijn.

Ons lustrumjaar komt helaas zwaar onder druk te staan, geen kermis weekend en onze agenda komt tot 20 juni al te vervallen omdat wij meegaan met de richtlijnen van het RIVM wat door de KNKB gevolgd wordt.

Maar lieve mensen laten we reëel zijn met elkaar als we om ons heen in de wereld zien wat er gaande is valt dit toch in het niet.

Gezondheid is niet te koop en als we ons met elkaar aan de regels houden, dan komt er een moment dat we de velden weer op mogen. Het boekje heeft ook enige vertraging daarom dat ik nu op “onze 115 jarige verjaardag” deze brief op de site laat zetten. Lieve mensen pas goed op jezelf en op elkaar als we ons hier met elkaar doorheen slaan, slaan we later in het seizoen vast weer een balletje.

Trots als voorzitter van deze club op de realisaties en prestaties tussen het 100 jarig jubileum en ons lustrum van dit jaar. Als ik zie hoe onze kaatsers onze kaatsvereniging op de kaart hebben gezet in de afgelopen 15 jaar. Buiten alle individuele successen, natuurlijk de winst op de Freule maar ook op de Jong Nederland en de Nederlandse Kampioenschappen waar het paars van onze kaatsvereniging op nummer één op het ereschavot stond en niet te vergeten de tweede en derde prijzen. Mooie 3e prijs op de Jong Fammen, de Ald Meiers helaas geen eerste plaats maar de laatste jaren altijd bij de beste drie. Het competitiekaatsen dat behoorlijke boost heeft gehad en wilde partijen die als paddenstoelen uit de grond kwamen hierbij denk ik aan de Fliepke partij, de Chicky match, de Coop partij en de Feestpartij. Het gezamenlijk realiseren van een kaatsmuur en het hek met sponsordoeken eromheen. Wall Ball mag dan ook zeker niet vergeten worden, dit zit voor jong en oud behoorlijk in de lift. In de afgelopen jaren hebben leden en oud leden van onze vereniging zowel op Wereld als op Europees niveau geweldige prestaties neergezet.

Conclusie : wij hebben een bloeiende kaatsvereniging.

Minder is het voor ons buurdorp Oosterbierum die besloten heeft per 2020 de kaatsvereniging op te heffen.

Jammer voor het dorp en de mensen die het kaatsen daar wel een warm hart toedragen. Ook op federatieniveau is dit weer een dorp minder. Natuurlijk zijn onze buren van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten zodat ze gewoon een balletje kunnen blijven slaan en de kids die weg willen te kaatsen dit gewoon onder onze naam kunnen blijven doen. De Takomstpartij die al 37 keer georganiseerd wordt door Oosterbierum zullen wij vanaf nu voortzetten. Graag willen wij ook de opzet van deze partij in ere houden. “De sterken voor de zwakken” elders in dit boekje leest u hier meer over.

Ondanks dat we veel waardevolle vrijwilligers hebben waar wij erg blij mee zijn, kunnen er nog altijd meer mensen bij. Want vele handen maken ligt werk.

Dankzij onze webmaster ziet de website er altijd up to date uit. Om dit zo te houden zouden we graag verslagen en foto’s ontvangen. Iedereen op welk niveau je ook kaatst mag op de site maar we zijn afhankelijk van het geen we krijgen aangeleverd.

Wij blijven positief en zijn klaar voor 2020 en willen een ieder zodra het weer mogelijk is een machtig, prachtig, krachtig maar bovenal sportief kaatsseizoen toewensen. Veel succes en vergeet niet als we de velden weer op mogen om te genieten van het mooie spel dat kaatsen heet.

Sportieve groet,
Jullie voorzitter Désirée Seerden


Aanvulling actie op Corona virus van de K.N.K.B.

Afgelopen maandagavond 23 maart zijn er nieuwe, strengere overheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. te voorkomen.De regelgeving op hoofdlijnen :

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval t/m 6 april gesloten.
3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden.
4. Wat betreft trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april (naar verwachting 31 maart) besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregelen verlengd wordt.
5. Groepsvorming in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden.
6. Er vinden in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
7. Sociaal contact: houd minimaal 1,5 meter afstand, blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen,
   keelpijn, hoesten en verhoging of koorts.

De KNKB heeft over bovenstaande maatregelen intensief contact met NOC*NSF. Op basis van deze contacten, adviezen en overheidsmaatregelen heeft de KNKB besloten dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast. De KNKB wil dit advies ook meegeven aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport.

De start van het kaatsseizoen wordt opgeschort tot 20 juni 2020. Alle hiervoor ingeplande wedstrijden komen te vervallen. Met deze opschorting wil de bond enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om een eventuele start van het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken. De KNKB blijft voornemens om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van het seizoen te houden.

Er wordt momenteel gewerkt aan een uitwerking van voornoemd besluit. Vanaf volgende week vrijdag wordt informatie over de praktische uitwerking op onze website geplaatst. Wij verzoeken u op dit moment te wachten alvorens met vragen te komen. Mochten er toch urgente vragen zijn? Mail of bel met het bondsbureau.

De KNKB zal de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden en jullie periodiek informeren over hoe de KNKB hier mee om gaat. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover berichten.

Tot slot willen wij alle betrokkenen danken voor het begrip, geduld en alle steun.


Gevolgen Corona virus voor onze Kaatsvereniging

Beste leden, ereleden, sponsoren en alle mensen die onze kaatsvereniging een warm hart toedragen. Ook wij ontkomen er niet aan om ons te houden aan de voorgeschreven regels rond het Corona virus. Dit heeft voor ons allemaal consequenties. Zowel voor ons als bestuur, maar ook voor jullie kaatsers en supporters die staan te springen om de velden weer op te mogen.

De startdag voor de jeugd, alle trainingen en wedstrijden zijn tot 1 juni afgelast. Ook onze vergaderingen zullen een anderen invulling moeten krijgen. Het is erg jammer dat dit allemaal gebeurd net nu onze kaatsvereniging zijn 115 jarig bestaan viert, maar dit is een bijzaak als je ziet wat voor effect het coronavirus op onze wereld heeft.

We zullen na 1 juni creatief naar onze agenda kijken en deze moeten aanpassen. Voor nu vraag ik om jullie begrip en hou je A.U.B. aan de regels van het RIVM. Met groepjes samenscholen bij de kaatsmuur of op het kaatsveld is uitgesloten. De gezondheid van ons allemaal gaat boven alles!

Pas goed op jezelf en elkaar zodat we met elkaar vanaf 1 juni toch nog kunnen gaan genieten van de mooie kaatssport.

Jullie voorzitter Désirée Seerden
Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum


Maatregelen Corona virus K.N.K.B.

De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1 mei. Dit betekent in deze periode o.a. geen handschoenkeuringen, geen opleidingen vanuit de kaatsacademie, geen selectietrainingen TeamNL, geen schoolkaatsprojecten en geen KNKB-Herenwedstrijd in Holwerd op 27 april. Ook alle andere activiteiten georganiseerd vanuit de bond zullen tot 1 mei geen doorgang vinden.

Het bondsbureau heeft een aangepaste werkwijze (zie brief) en commissies en werkgroepen komen tot die tijd niet bijeen. Noodzakelijke afstemming geschiedt per mail of telefoon.Klik hier voor de brief die naar de verenigingen, kader, media is gestuurd


Hendrieke 2e prijs Dames Dubbel op UK Open, Zondag 23 Februari

De winnaars van de UK Open 2020 :

SINGLES

 • Men’s Open Singles: Luke Thomson (GBR) bt Loic Clement (BEL) 18-21, 21-12, 15-10
 • Women’s Open Singles: Harmke Siegersma (NED) bt Kerry White (GBR) 21-17, 21-13
 • Men’s B Singles: Richard Malloy (USA) bt Mark Minnesma (NED) 21-14
 • Men’s C Singles: Matt Shaw (GBR) bt Dave Butler (GBR) 21-17
 • Women’s Beginners Singles: Catherine Kelly (IRE) bt Anneliese O’Malley (GBR) 21-15
 • Over 40s Singles: Sebastien Potiez (BEL) bt Michael English (AUS) 21-9

DOUBLES

 • Men’s Open Doubles: Andres Calle (USA) & Karl Perres (USA) bt Loic Clement (BEL) & Simeon Van Stalle (BEL) 21-17, 21-12
 • Women’s Open Doubles: Corrie Kroondijk (NED) & Harmke Siegersma (NED) bt Monica Moya Caballero (ESP) & Hendrieke Van Der Schoot (NED) 19-21, 21-11, 15-12
 • Men’s B Doubles: Mark Minnesma (NED) & Brent Viaene (BEL) bt Luke Stradwick (GBR) & Colm Grace (IRE) 25-22
 • Men’s Beginner’s Doubles: Dave Butler(GBR) & Sam Russell (GBR) bt Carles Cortes (ESP) & James Smith (GBR) 21-14
 • Over 40s Doubles: Jasper Boomsma (NED) & Jay Sanchez (USA) bt Anthony O’Sullivan (IRE) & Gareth Price (GBR) 21-12

Video van de wedstrijd (mits u facebook heeft!!)

Tekst en foto : European 1 Wall

Vleesprijzen waren bijna niet aan te slepen bij 55+, Heinz Palsma wint 3e prijs C-klasse

Met 102 kaatsers op de lijst was er weer meer dan voldoende animo bij de 55+. De kransen van deze partij waren gesponsord door tante Luuk uit Sint Annaparochie groot liefhebber van de kaatssport!

Hoewel er door afzeggingen niet verschijnen en blessures flink in de lijst geschoven moest worden lukte het toch weer om alle partijen op tijd af te werken. In de C-klasse eindigden zowel Jan Kwast als Hendrik Weiland op de 1e plaats met evenveel eersten voor en punten voor en tegen. Met 19 prijzen te verdelen waren er weer de nodige winnaars.

A-klasse

 1. Piet de Groot Midlum (21-6)
 2. Joop Bootsma Reahûs (21-9)
 3. Johannes Siegersma Berltsum (21-12)
 4. Ale Mosselman Goutum (20-8)
 5. Jan Brandsma Grijpskerk (20-12)

B-klasse

 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-6)
 2. Jan de Ridder Tolbert (21-7)
 3. Sieger Siderius Dronten (21-7)
 4. Frans Alberda Harlingen (21-8)
 5. Wybe Idema Gytsjerk (21-8)
 6. Harry Oudendag Sneek (21-8)
 7. Piet Zijlstra Scharnegoutum (21-8)
 8. Dirk Wiersma Marsum (21-12)

C-klasse

 1. Hendrik Weiland Koarnjum (21-3 18-10)
 2. Jan Kwast Harlingen (21-3 18-10)
 3. Heinz Palsma Sexbierum (21-8 18-16)
 4. Catherinus Helfrich Grou (21-9)
 5. Tom Zuiderhof Harlingen (21-11)
 6. Martinus van der Meer Witmarsum (21-11)

De volgende wedstrijd is 19 februari 2020 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).

Info afkomstig : www.kaatsen.nl

Zaaltraining Fliet

De zaaltrainingen voor dejeugd van 6 tm 10 jaar zijn weer los💪🏻⚾ . Ze zijn weer actief bezig ....leuke voorbereiding om straks op het veld ook een balletje te kaatsen.

Had je je nog niet opgegeven maar zou je toch nog graag willen , dan ben je alsnog welkom bel gerust met :
Marieke de Vries ( 0625136520) of via de whatsapp.


KAATSTRAININGEN WEER VAN START

Ben je tussen de 6 en 10 jaar en heb je zin in actie? Dan kun je 7 Februari los met zaalkaatsen in de gymzaal aan het Fliet.

Geef je op via :

Beide keren wel een duidelijke vermelding van :

 • Naam
 • Leeftijd
 • 06 nummer van 1 van de ouders

De eerste les om 17.00 uur aanwezig, de lessen zullen worden verdeeld in 17.00 - en 18.00 uur

Kosten voor Leden van de onze kaatsvereniging : €15,-
Kosten voor NIET-leden : €20,-
De kosten zijn voor 10 kaatstrainingen, de kosten bij aangaan van de 1e les graag betalen.

De kaatslessen zullen worden gegeven door : Autger Zijlstra en Rene vd Walt


Hendrieke en Harmke 1e prijs Dames Dubbel, Tiedeman WallBall, Zondag 26 Januari

Hendrieke van der Schoot en Harmke Siegersma wonnen vandaag de Dames dubbel in Franeker. De 2e prijs was voor Anna Monfils en Marrit Zeinstra

In de kwartfinale van het single toernooi won Zeinstra nipt van junior Fiera de Vries. Corrie Kroondijk, Europees kampioen -19, liet Miranda Scheffer haar hakken zien in de poule fase en plaatste zich daardoor voor de halve finale. Daar moest ze het onderspit delven tegen favoriete Marrit Zeinstra. In de single finale versloeg Zeinstra vervolgens Harmke Siegersma in de finale van het internationale WallBall toernooi waar de sterke Spaanse kaatsters ontbraken.

Tijdens het dames ‘double’ toernooi was de finale ook een Nederlandse aangelegenheid. Het favoriete duo Marrit Zeinstra-Anne Monfils leek de overwinning op te eisen tegen Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot. In de beslissende derde set waren Siegersma en Van der Schoot scherp. Zeinstra-Monfils konden het niveau van de 1e set niet meer bereiken met als resultaat de verrassende winst voor de sterk spelende Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot.

Bij de heren speelde Mark Minnesma een hoofdrol door in het A-toernooi en B-toernooi de finale te bereiken. In het A-toernooi met de sterke Spanjaard Sacha Kruidhof. Kruidhof is in Spanje geboren, heeft een Nederlandse vader en Spaanse moeder en vertegenwoordigt Spanje. De Spanjaard dreef Mark Minnesma naar grootste vorm. In de halve finale tegen Kees van der Schoot en Pieter-Jan Leijenaar werd dat het meest zichtbaar.

In de finale was het verschil met de Europese toppers Luke Thomson (nummer 1 van Europese Ranking) en Dan Grant (voormalig nummer 1 van Europese Ranking) te groot. Luke Thomson won zaterdag het single toernooi door in de finale Kees van der Schoot te verslaan (2-0). Minnesma verloor ook de B-finale met Jorn-Lars van Beem van het Belgische duo Faignart-Demol.

Het Dutch Open onderging een metamorfose met meer sponsorgeld, vier nieuwe kaatsmuren en een cateringplein in de De Trije. Het toernooi trok veertig deelnemers meer ten opzichte van 2019. De finales trok zondag onder begeleiding van licht- en geluidshow veel toeschouwers.

De laatse 5 paragrafen tekst: Richard Miedema

Kees 2e prijs Tiedeman Wallball Enkelspel heren, Zaterdag 25 Januari

( Ex ) Dorpsgenoot Kees van der Schoot ging vandaag voortvarend tekeer op de Tiedeman Wallball Tournooi te Franeker.

In het enkel-spel won hij vandaag sowieso de eerste 3 wedstrijden.

 1. 25-10 winst tegen Terry uit Ierland
 2. 25-23 tegen Someon van Stalle uit Belgie
 3. 25-16 tegen een engelsman (nam even niet bekend)

De kwartfinale werd gewonnen van een belg (naam ook niet bekend) met 25-22.

De Halve Finale was bloedstollend en Kees won hier met 252-4 van de Spanjaard Sacha Kruidhof

De FINALE werd helaas verloren tegen Luke Thompson met 21-19 en 21-15.
Kees won een zeer verdiende 2e plaats.
Morgen de Dubbels, kijken of Hendrieke en Kees wederom in de prijzen vallen!!!

Het filmpje is verkregen middels jongste zus Hendrieke
Foto middels de site van European 1-Wall tour


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)