H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Kaatsers en kaatsters op stap : 17 Juli, 18 juli, 20 Juli en 21 Juli 2019

Allemaal, veel succes, deze dagen

Woensdag 17 Juli
Heren HK VF Johannes Minnertsga, 15.30 uur Wedstrijdlijst
Dames HK VF Hendrieke Minnertsga, 15.30 uur Wedstrijdlijst
Donderdag 18 Juli
Jongens Uitnodiging Alwin Joure / St.Nicolaasga, 14.00 uur Wedstrijdlijst
Zaterdag 20 Juli
De indeling voor de Heren HK - 1e kl. hangen af van de ranking
Heren HK VF Jelte, Johannes Makkum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 1e klasse Afdeling Jelte, Johannes St. Anna, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Dames HK VF Hendrieke Makkum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes DEL+Herk. Fiera Wijnaldum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
SchooljongensVF Stijn, Nick St. Anna, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 21 Juli
De indeling voor de Heren HK - 1e kl. hangen af van de ranking
Heren HK VF Jelte, Durk,Johannes Leeuwarden, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 1e klasse Afdeling Jelte, Durk, Johannes Wommels, 10.00 uur Wedstrijdlijst
DamesHK VF Hendrieke Wergea, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Jongens Afdeling Alwin, Rene, Marten Makkum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen meisjes DEL Maud Hurdegaryp, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL Rianne St. Anna, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Na deze "Kaatsers en kaatsters op stap", hebben weer even een ZOMER PAUZE.....
De eerstvolgende wordt weer vanaf : Week 34 (19 Augustus)


Rianne 1e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 14 Juli, Grou

De uitslag was als volgt :

 1. Anna Lotte van Beem (Dronryp), Rianne van der Walt (Sexbierum)
 2. Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens), Dana Marrit Koopmans (Balk)

De uitslag van de Herkansers is helaas niet bekend!!

Uitslag en foto: KV "IT WETTERLÂN" Grou

Nick 1e prijs Schooljongens DEL, Zondag 14 Juli, Easterlittens

De uitslag was als volgt :

 1. Brent Timmerman,Jan-Tymen Eisma ,Nick van der Walt
 2. Milan van der Weg, Sjoerd van der Schaar, Sybrand Veldhuis
 3. Mathijs Buma,,Mark Okkema | Iwan Hiddinga

Herkansing :

 1. Sjouke Beimers , Jardo Sterkenburg , Thomas Bouma
 2. Jens Kooistra ,Otte Algra ,Douwe Faber
Uitslag : Site kaatsnieuws Redactie
Fotos : site KNKB en Lieuwe Bosch

Fiera 1e prijs meisjes A-kl, Zondag 14 Juli, Folsgare

De uitslag was als volgt :

 1. Inge Jansma, Naomi Wiersma, Fiera de Vries
 2. Senne Idsardi ,Iris Oosterbaan,Gerde Lycklama a Nijeholt
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Facebook KV Exmorra

Alwin 2e prijs Herkansing Jongens, Zondag 14 Juli, Westhoek

 1. Karel Monfils, Jelmer Kuiken,Ramon Raap
 2. Jesper Tolsma, Rutger Torensma, Marco van Dijk
 3. Thomas Dijkstra ,Jelmer Torensma,Jens Rienk Jepkema

Herkansing :

 1. Marc Minnesma,Eric Minne Cats ,Allard van Wigcheren
 2. Jelger van der Meulen, Alwin Boschma, Johan Sipma
 3. Stan van den Berg , Daniël Meesters,,, Gosse de Haan

Fotos gemaakt door Romy Postma

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos : Romy Postma

Marten 2e prijs Jongens VF, Zaterdag 13 Juli,Menaam

De uitslag bj de Jongens (VF) was als volgt :

 1. Aizo Veltman ,Jorn Lars van Beem , Jitze Floris
 2. Mark Minnesma ,Klaas Gerrit Meulenaar , Marten Jansen
 3. Jesper Tolsma, Stan van den Berg, Karel Monfils

Herkansing :

 1. Rick Minnesma,Jurrit Osinga, Steven Koster
 2. Harold de Boer ,Dietmer Kuperus, Wilke van der Meulen
Uitslag: Kaatsnieuws Redactie
1e Foto: Kaatsnieuws Redactie, 2e foto: site KNKB

Jeugdleden-partij, Woensdag 10 Juli

Vandaag een jeugdledenwedstrijd van de KV. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum.

Om 16:00 regende het een klein beetje maar dat mocht de pret niet drukken, onder toeziend oog van Scheidsrechter Age Tichelaar kon de jeugd in 3 categorieën los.

De jongste jeugd was verdeeld over een A en een B-poule. In de A-poule 4 kaatsers die individueel streden om de krans. Drie keer met een andere maat kaatsen en dan de meeste punten en de minste tegenpunten scoren.

In de B-poule waren er 3 partuur van 2 kaatsers. Dus eenieder 2 keer kaatsen.

In de oudste jeugd categorie waren er ook 3 partuur, hier waren de partijen spannend 5-5, 5-4 en 5-4. Dus goed geloot, mooi aan elkaar gewaagd, maar zoals altijd kan er maar 1 partuur met de krans naar huis gaan.

Winnaars bij de jongste jeugd :
A-poule :

 1. Sijtse Kloosterman
 2. Maud Scheffer
 3. Brandon Cuttress
 4. Rianne v/d Walt

B-Poule :

 1. Mare Zijlstra, Ziva Thulin
 2. Wybe Bruining, Aletta Visser
 3. Greta de Vries, Marit Visser

Winnaars bij de oudste jeugd

 1. Jesse Zijlstra, Nick v/d Walt

Alle fotos die gemaakt zijn door Marieke, Rigtje en Paulien vind u hier

Verslag : Paulien Bos
Fotos : Marieke,Rigtje en Paulien

39e MAVO kaats-partij 2019, Dinsdag 09 Juli, St. Anna


  De   L i j s t   v a n   D e e l n e m e r s


Dinsdag 09 juli begon de 39e MAVO kaatspartij te St. Anna, de aanvang was om 10.00 uur.

Uitslag Schooljongens :

 1. RSG Magister Alvinus Sneek - Jelmer Foppe Drijfhout , Jens Kooistra
 2. CSG Comenius Marienburg - Marten Daaf Alkemade , Sjouke Beimers , Bjorn Idsardi
 3. AMS Franeker 1 - Jan-Tymen Eisma , Brent Timmerman

Uitslag Schoolmeisjes :

 1. Marne College 1 - Femke Folkerts , Eline van Dijkhuizen , Noa Elzinga
 2. AMS Franeker 2 - Jeanette Kramer , Lisanne Scharringa , Femke Alberda
 3. AMS Franeker 1 - Gerbrich Koster , Marrit Wilenga , Bianca Hiemstra

Uitslag Jongens :

 1. AMS Franeker 1 - Mark Minnesma , Jorn Lars van Beem , Rick Minnesma
 2. Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 1 - Galil Moufakkir , Jurre Broekstra , Rowin Faas
 3. Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 2 - Allard Dijkstra , Jesper Tolsma , Kees Tromp

Uitslag Meisjes :

 1. Bogerman Sneek - Jildou Ekema , Iris Oosterbaan , Gerde Lycklama à Nijeholt
 2. RSG Simon Vestdijk Harlingen - Rixt Fokkema , Ilse Yntema , Fiera de Vries
 3. Marne College - Corrie Kroondijk , Roelie Kroondijk , Naomi Wiersma
Foto's : Kaatsnieuws Redactie
Uitslag :
Beetje vam iedereen
( Desiree Serden, Facebook en Mavo kaatsen)

Nick 1e prijs Schooljongens A (DEL), Franeker, Zondag 07 Juli

 1. Jan Tymen Eisma, Nick van der Walt,Matthys Renema
 2. Sjouke Beimers,Jan Bandstra,Harmen Zuidema

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : Jan-Tymen Eisma

Fiera 2e prijs A-klasse-, Sigrid 2e prijs B-klasse Meisjes, Zweins, 07 Juli

Uitslag A-klasse :

 1. Anouk Smink , Inge Jansma ,Larissa Smink
 2. Iris Oosterbaan,Fiera de Vries ,Julia Marthine Rienks


Uitslag Meisjes (DEL):

 1. Jessie Rekker, Marrit Meijer,Moniek Lootsma
 2. Rixt Blanke ,Sigrid Post, Bente Miedema

Uitslag Herkansing :

 1. Romy Postma, Iris Veltman, Iris Jasper
Uitslag en fotos : Desiree Seerden

Teake, Bauke, Gooitzen 1e prijs Herkansing Heren 30+,Zondag 07 Juli Witmarsum

De uitslg was als volgt :

 1. Stiens (Hans Felkers, Hielke Miedema, Douwe Anema)
 2. Franeker (Willem Buurstra ,Atze Bosch, Michel van der Veen)

Herkansing :

 1. Sexbierum (Teake van der Walt , Bauke Postma , Gooitzen Scheffer ( ingevallen voor John Mons)
Uitslag en foto : site KNKB

Durk Hyltje en Pieter 2e prijs Heren 2e Klasse (VF), Spannum, Zondag 07 Juli

De uitslag bij de 2e klassers was als volgt :

 1. Paul Dijkstra,Hendrik Jan van der Velde, Stefan van der Meer
 2. Durk Ennema, Hyltje Bosma,Pieter van der Schoot
 3. Jan Tijtsma ,Hielke Beijering,Wiebe Marielle Dijkstra

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Sia van der schoot

CHICKIE MATCH 2019, Zaterdag 06 Juli

Zaterdag 06 Juli werd alweer de jaarlijkse Chickie match gehouden op het plein voor de Lytse Trije te Sexbierum

Gelukkig werd zaterdag het rond 2 uur droog en kon alweer voor de 4de keer de CHICKIEMATCH van start. Kaatsen voor vrouwen vanaf 14 jaar met zachte bal op het plein.

Sla je de bal boven dan moet je een schort en een muts aan net zolang tot er een ander de bal boven slaat, bij een kwaadslag moet het hele partuur een shotje drinken.(onder de 18 een beanboozled snoepje)

Tijdens de partij worden er grappige prijsjes uitgereikt, zoals een tiara of een funny schort. We hadden dit keer 17 partuur op de lijst. Om 2 uur konden de eerste 10 parturen los. Tussen door werd het spel even stilgelegd en kwam de barcrew langs met borrelhapjes.

Er werd geroeid in een rij, het hele veld naar links en naar rechts. Wat een plezier. Rond 23.00 uur waren de finales gespeeld en konden de prijzen worden uitgereikt.

De koningin krijgt de wissel cup mee (een bh als beker). Een poedelprijs hebben we ook altijd in de vorm van een knuffelhond.

De prijswinnaars mochten met mooie prijsjes naar huis allemaal gesponsord. Deze keer was er een verloting bij gesponsord door bedrijven uit de buurt.

De uitslagen waren als volgt :

 1. Romy van der Veen, Bianca Visser, Danique de Vries
 2. Marianne Bierema ,Baudina Fokkema ,Jeanette Nieuwenburg
 3. Nancy Boomstra , Minke Zuidema,, Frederique Bastinck


Verliezersronde :

 1. Marije Miedema , Lutske Bruinsma , Marjolein Vlietstra
 2. Rianne Ammerlaan , Kim van der Veen , Pien Zijlstra
 3. Renske Vink , Corrina van der Meer , Baukje van der Harst


De fotos gemaakt door Willem Rienk Miedema en Paulien Bos, kunt u hier vinden

Uitslag : Paulien Bos
Fotos : Willem Rienk Miedema en Paulien Bos

De lijst van de Chickie-partij 2019(PDF)U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!

WEL ZO HANDIG...

LAAT U NIET TEGEN HOUDEN DOOR HET WEER....PARAPLUE MEE, KOMT HET ALTIJD GOED...
HET IS UITERAARD WEL HANDIG OM GENOEG CASH GELD MEE TE NEMEN OM LOTEN TE KUNNEN KOPEN, VOOR DE LOTING MET SUPER MOOIE PRIJZEN.
STEL DAT U DIT GAAT MISLOPEN!!!!!Gooitzen 2e prijs verliezersronde Horeca kaatsen, Zaterdag 06 Juli, Leeuwarden

Gooitzen Scheffer won gisteren 2de prijs in de verliezersronde HORECA KAATSEN te Leeuwarden ,met Chris Outhuijse en Nick Leistra,

Uitslag en foto : Gooitzen Scheffer

Stijn en Nick 3e prijs Schooljongens VF, Zaterdag 06 Juli, Pingjum

De uitslag was als volgt :

 1. Jelmer Foppe Drijfhout , Sjouke Beimers , Jan Bandstra
 2. Redmer Wiersma, Harmen Zuidema , Otte Algra
 3. Stijn Scheffer ,Nick van der Walt, Jelvin Kaper
  Pieter den Breejen, Bjorn Idsardi, Sybrand Veldhuis

Herkansing :

 1. Stijn Vincken, Jurre Reitsma , Matthys Renema
uitslag : Kaatsnieuws redactie

Maud 3e prijs Pupillen Meisjes B (DEL),Hitzum, Zaterdag 06 Juli


De uitslag bij de dames was als volgt :

  1. Lisan Kaper, Karina Mollema 2. Rikst Grijpstra, Jildou Sterk 3. Maud Scheffer,Mara Anna Kuiper

De uitslag bij de Herkansing was als volgt :

 1. Manouk Scharringa, Nathalie Andringa
 2. Naomi Schaaf , Michelle Klaas Sijtsma
Uitslag; Kaatsnieuws redactie en foto : facebook ??

Hendrieke 1e en Anna 3e prijs Dames 1, Zaterdag 06 juli, Schettens-Longerhouw

De uitslag was als volgt :

 1. Annet de Haan , Amarins de Groot ,Hendrieke van der Schoot
 2. Fenna Kramer , Margriet Miedema en Kim Dijkstra
 3. Anna Ennema , Elly Hofman en Ineke van der Ploeg
  Hester Zijlstra (Berltsum), Anke Winkel (Dronryp) en Simona Kootstra (Minnertsga)

De uitslag bij de herkansers waren als volgt :

 1. Marie-Jetske Lettinga (Leeuwarden), Maaike Osinga (Franeker), Iris van der Veen (Franeker
 2. Baukje Terpstra, Mintje Meintema (Dronryp) en Miranda Scheffer (Menaam)

Uitslag en fotos : site KNKB, Hendrieke vd Schoot

Jochum, Jan en Teake 3e prijs NK Heren 50+ Afdeling, Zaterdag 06 Juli, Hilversum

De uitslag is als volgt :

 1. Winsum (Hotze Bonnema, Siebe Tolsma , Pieter Hilverda )
 2. Franeker (Bennie Hof , Jan Sipma , Ludwig Seerden)
 3. Jochum Mollema, Jan van der schoot, Teake vd WaltHieronder de diverse uitslagen :

Finale
10. Winsum - 17. Franeker 5-5 6-2

Halve finale
15. Sexbierum/Pietersbierum - 17. Franeker 1-5 6-6
10. Winsum

3e omloop
17. Franeker - 4. Easterein 5-4 6-2
6. Witmarsum - 10. Winsum 0-5 2-6
15. Sexbierum/Pietersbierum staand nummer

2e omloop
1. St.-Nicolaasga - 4. Easterein 2-5 6-6
6. Witmarsum - 8. Bitgum 5-1 6-4
10. Winsum - Hank-Dussen 5-0 6-4
15. Sexbierum/Pietersbierum - St.-Jacobiparochie 5-5 6-4
17. Franeker

1e omloop
1.St.-Nicolaasga - 2.Dronryp 5-2 6-2
3.Burgum - 4.Easterein 0-5 0-6
5.Spannum - 6.Witmarsum 4-5 2-6
7.Hilversum - 8.Bitgum 1-5 0-6
9.Heerenveen - 10.Winsum 5-5 6-6 Winsum wint
11.Wommels - 12.Hank-Dussen 3-5 6-6
13.St.-Jacobiparochie - 14.Berltsum 5-3 6-4
15.Sexbierum/Pietersbierum - 16. St.-Annaparochie 5-4 6-4
17.Franeker - 18.Huizum 5-4 6-2

Uitslag(en) en fotos: site KNKB

Fiera 1e prijs Meisjes A (DEL, Zaterdag 06 Juli, Ternaard


De uitslag was als volgt :

 1. Fiera de Vries ,Senne Idsardi, Marije Hiemstra
 2. Gerde Lycklama a Nijeholt ,Rixt Fokkema , Romy Postma
 3. Larissa Smink, Jessie Rekker, Chantal de Witte

Herkansing :

 1. Anna Dieuwke Dijkstra,Naomi Wiersma,Julia Marthine Rienks
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Desiree Seerden

Uitslagen federatiekaatspartij in Harlingen, Vrijdag 05 Juli

de welpen jongens en meisjes kaatsten samen zodat er 4 2 tallen in een poule konden kaatsen.

De Uitslag van de Welpen:

 1. Jorrit Kroondijk (sint anne) en Mare Zijlstra (pietersbierum)
 2. Brandon Cuttress (sexbierum) en Aisha Mahmoud(sint anne)

Bij de schooljongens kaatsten de 2 pupillen mee zodat hier 7 2 tallen waren. een winnaars- en verliezersronde.

Uitslag van de Pupillen en Schooljeugd was als volgt :

Winnaarsronde:

 1. Remco Post (sexbierum) en Tieme Seinstra (tzummarum)
 2. Jaimy Koel (harlingen) en Sijtse Kloosterman (sexbierum)

Verliezersronde:

 1. Rindert Zijlstra (pietersbierum) en Eric Cuperus (wijnaldum)

Allemaal gefeliciteerd en alvast een fijne vakantie toegewenst. na de vakantie is er de allom bekende BARRADEEL PARTIJ in TZUMMARUM dit is een afdelingswedstrijd.

Uitslag : Facebook Federatie Barradeel
Fotos : Annemieke Zijlstra

Fiera wint in Oosterbierum de 37e Takomstpartij

Fiera heeft vandaag ( Woensdag 03 juli 2019)samen met haar maten Corrie en Lisanne in Oosterbierum de 37e Takomstpartij gewonnen.

Deze wedstrijd is voor kaatsers cq kaatseters die alleen op uitnodiging mee mogen doen. Ze moeten per persoon allemaal 70 koeken verkopen, dat geld € 140,00 wat ze daar mee ophalen is de inleg. Geen koeken verkopen? Doe je ook niet mee. De koeken worden geleverd door kv de keatsbal.

Een groot deel van dit geld gaat elk jaar naar een goed doel. Dit jaar was het goede doel Gerbrandastate in Pietersbierum. Vandaag voor de wedstrijd werd een cheque overhandigd aan het personeel en een aantal cliënten van maar liefst € 2500,00

Met 6 partuur in een poule moesten Fiera en haar maten 3 keer kaatsen. Alle drie wedstrijden werden gewonnen waardoor ze met 21 punten zeker waren van een plaats in de finale. Hun tegenstanders hadden 2 van de 3 wedstrijden gewonnen en kwamen met 19 in de finale. Ondanks dat beide parturen goed hebben gestreden om in de finale te komen werd het een eenzijdige finale. Met 5-1 6-0 ging het partuur van Fiera met de krans en een mooi horloge naar huis.

" de sterken voor de zwakken"

Er werden eveneens fotos gemaakt door Romy PostmaVoor de dames werd deze partij (volgens het wedstrijdboekje) voor 10e georganiseerd.
Voor Sexbierum is Fiera de Vries na Pytrik Visser en Anna Ennema het 3e meisje wat deze wedstrijd op haar naam heeft weten te zetten.

Bij de jongens waren dat er in die 37 jaar 5 personen :

 • 1986 Bauke Postma
 • 1987 Harm Jansen
 • 1988 Marten Scheepsma
 • 1992 Cornelis Sijtsma
 • 2011 Kees van der Schoot

Een zeer geslaagde dag voor een goed doel, prachtig initiatief.

Verslag en fotos : Desiree Seerden

Sigrid 1e prijs Meisjes B-klasse, Zondag 30 juni, Marssum

De uitslag was als volgt :

 1. Marlies Bonnema , Sigrid Post, Anke Wassenaar
 2. Lisanne Leijenaar ,Lieke van Loon , Romy Postma

Herkansing :

 1. Senne Idsardi, Rixt Blanke, Baukje Heeringa
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
fotos : Alexander Post

Enrico 2e prijs Schooljongens DEL,
Remco 1e prijs Herkansers, Zondag 30 juni, Leeuwarden

De uitslag was als volgt :

 1. Jens Kooistra ,Jurre Reitsma
 2. Enrico Post , Otte Olgra
 3. Bjorn Idsardi, Jelvin Kaper
  Marten Daaf Alkemade, Sybrand Veldhuis

Herkansing :

 1. Jaimy Koel,Remco Post
 2. 2. Milan Krottje | Luuk Zwaagstra
Uitslag : Paulien Bos
Fotos : Romy van der Veen

Hendrieke 2e prijs Dames 1e kl, Zondag 30 Juni, Workum


Vandaag kaatsten de dames 1 e klas in Workum. Het was de laatste keer in de eerste cyclus en dus met het bestaande partuur van Hendrieke van der Schoot. Samen met Annet De Haan en Corina de Vries won ze vandaag de tweede prijs. De volgende cyclus gaat Amarens de Groot de plaats innemen van Corina.

De uitslag was als volgt :

 1. Roelie Kroondijk , Klasine Huistra , Annelien Broersma
 2. Annet de Haan , Corina de Vries , Hendrieke van der Schoot
 3. Wybrig Bakker,Mariska Hoogland ,Melissa Hiemstra

Herkansing :

 1. Andrea Kroes, Sigrid de Jong, Marije Hellinga
 2. Boukje Houtsma, Anna-Rixt Iedema,Boukje-Ellen Bosma
Verslagje : Sia van der Schoot
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto : Facebook Keatstoppers Jdv-transport

Jelte 1e- en Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 30 juni, Dronryp

De uitslag is als volgt :

 1. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa (Koning)
 2. Johannes van der Veen , Sip Jaap Bos,Tsjerk Elsinga
 3. Bouke Tuinman , Rene de Haan ,Yannick Hielkema
  Harmen Schuitmaker ,Jolt Vollema , Roeland van der Ploeg
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie,
Fotos van Johannes en Jelte

16e keer Jong Famme

Zaterdag 28 juni werd voor de zestiende keer de Jong Famme partij georganiseerd.

Voor Hendrieke van der schoot was dit de laatste keer dat ze mee mocht doen. Vorig jaar werd ze nog derde samen met Fiera de Vries en Anna Ennema. De start was vandaag moeizaam tegen Makkum. Pas op 5-5 werd de strijd beslist in het voordeel van Sexbierum.

De tweede omloop tegen Berlikum liep al een stuk beter en deze werd dan ook gewonnen. Helaas kwamen ze op de derde lijst de latere winnaar Groningen tegen. Ondanks goed kaatsen van de dames was Groningen toch een maatje te groot. Samen met coach Grada van der Schoot hebben ze goed kaatsen laten zien maar helaas zonder prijs.

Fiera en Anna mogen nog een paar jaar meedoen aan deze leuke junioren partij waarmee een wimpel kan worden gehaald voor de vier wimpels bij de dames

Verslag en foto: Sia van der Schoot

Nick 3 prijs Schooljongens DEL, Zaterdag 29 juni, Ijlst

De uitslag was als volgt :

 1. Jan-Tymen Eisma,Pieter den Breejen
 2. Jan Bandstra, Jorrit Faas
 3. Stijn Vincken , Nick van der Walt

Herkansing:

 1. Sjouke Beimers,Jurre Reitsma
 2. Remco Yska , Stefan Greidanus
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos: site KNKB

Jelte 1e- , Johannes 2e prijs Heren 1e kl, Zaterdag 29 Juni, Wijnaldum

De uitslag was als volgt :

 1. Remmelt Bouma,Jelte Visser,Willem Heeringa
 2. Johannes van der Veen,Sip Jaap Bos ,Tsjerk Elsinga
 3. Bouke Tuinman , Rene de Haan ,Yannick Hielkema
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos :Johannes en Jelte

Nachtkaatsen, Zaterdag 29 Juni

Op een zwoele avond werd het Nachtkaatsen gehouden op het kaatsveld te Sexbierum. De aanvang was om 20.00 uur.

De Kransen werden gesponsord door de Fam. J. Plat

De uitslag was als volgt :

Winnaarsronde :

 1. Tjibbe Haitsma, Priscilla Sannes, Stefan Stuiver.
 2. Tjeerd Jukema, Elisa Herrema, Henk Stuiver.

Verliezersronde :

 1. Simon Zijlstra, Marianne Bierema, Heerco Walinga.
 2. Teake vd Walt, Wendy Vlietstra, Henk Jellema

De lijst als PDF-bestand

Alle gemaakte fotos vindt u hier

Verslag volgt nog : Paulien
Fotos : Rigtje en Paulien

Straatkaatsen , Sexbierum – Pietersbierum, 24 – 28 juni

We hebben weer een prachtige kaatsweek gehad van 24 – 28 juni ! Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft.

De prijswinnaars :

Jeugd 7 t/m 10 jaar:

 1. Maud Scheffer (k) en Lotte Rondaan
 2. Brandon Cuttress en Amber Boschma
 3. Rianne van der Walt en Jorn Boschma
  Mare Zijlstra en Auke Alkema

Jorn Boschma en Auke Alkema waren waarschijnlijk al weg, want zij staan niet op de foto,
vandaar dat Rianne vd Walt en Mare Zijlstra bij elkaar op de foto staan

Verliezersronde:

 1. Marit Visser en Emkje Bruinsma
 2. Riemer van der Veen en Merle van der BoschJeugd 11 t/m 15 jaar:

 1. Nick van der Walt (k) en Amarens Terpstra
 2. Tiemo Postma en Niec Aalders
 3. Enrico Post en Wesley Kuperus
  Alwin Boschma en Jorik van der Veen

Verliezersronde:

 1. Martijn Broersma en Germ Wielenga
 2. Mark Pieter Goodijk en Mirthe Boschma


Dames :

 1. Hendrieke van der Schoot (k) Patrica Westra en Baudina Fokkema
 2. Romy van der Veen, Marjolein Herrema en Antje van der Schaar

Verliezersronde:

 1. Marianne Bierema, Petra Bijlsma en Ida Walinga


Heren 16 t/m 44 jaar:

1e prijs Harry Mons (k), Simon Zijlstra en Raymon Wiltjer 2e prijs Tjeerd Jukema, Stefan Stuiver en Ane Jan Jukema

Verliezersronde:

1e prijs Jan Sjouke Weewer, Jurjen de Vries en Eedse de Vries

Heren 45 jaar en ouder:
 1. Taeke van der Walt (k), Jan Feenstra en Heerco Walinga
 2. Bauke Postma, Eddy van der Land en Jappie Plat

Verliezersronde:

 1. Murk Goodijk, Pier de Haan en Heinz Palsma


Heeft u geen facebook?? Dan kunt u de fotos van het straatkaatsen , gemaakt door Pier de Haan hier bekijken

De Uitslagen en Sponsors in één oogopslag (uit de Um-krant)

Uitslag : Heerco Walinga
Fotos : Pier de Haan

Kransen tijdens vrije formatie bij O.G. Huizum voor Larissa, Naomi en Fiera

Een uitgebreide fotoshoot van Henk Hempenius vindt u hier
Een fotoshoot van Romy postma vindt u hier

Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht en zo nu en dan een verkoelend briesje vormde op zondag 23 juni 2019 het sportpark van Nijlan het decor waar de meisjes met elkaar de strijd aangingen om de fel begeerde kransen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging O.G. Huizum. Zij organiseerden een vrije formatie wedstrijd. Onder leiding van een clubscheidsrechter gingen 10 vrije formaties met elkaar de degens kruisen.

Inge Jansma – Ilse Zwaagstra

Inge Jansma vormde deze dag een partuur met Jessie Rekker en Gerde Lycklama a Nijeholt. Zij betraden als eerste de groene arena en op weg naar de 2de lijst moesten zij de strijd aan gaan met Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Rixt Blanke. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe gaven. Nadat Inge met haar maten het eerste bordje hadden weten binnen te halen keert het evenwicht al snel weer terug op de 1-1.

Vanaf dat moment weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen via de 1-2 naar zelfs de 1-3. Zij lijken daarmee goed op weg te zijn maar daar denkt Inge samen met Jessie en Gerde anders over en ze zetten de achtervolging in. Zij weten de spanning terug te doen keren als zij hun 2de eerst aan de telegraaf weten te hangen. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten om en om waren verschenen bleef er een 3-4 voorsprong voor de formatie van Ilse. Zij lijken vervolgens als nog als eerste naar de 2de lijst te gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want Inge, Jessie en Gerde blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf vechten en zij slagen er in om nog een 4de eerst binnen te halen. De spanning blijft in de wedstrijd tot aan de laatste slag. Het is uiteindelijk in een zeer zwaar bevochten eerst Rixt die de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op de 4-5 6-6.

Roelie Kroondijk – Anna Rob

Roelie Kroondijk stond samen met Corrie Kroondijk en Anouk Smink op de eerste lijst tegenover Anna Rob, Berber Rob en Inez de Jong. De vliegende start is er voor de formatie van Roelie zij laten er geen gras over groeien en weten het eerste verkaatste eerst binnen te halen. Berber, Anna en Inez proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand groter en groter worden via de 2-0 wordt het zelfs 3-0 en lijkt de wedstrijd een kant over te gaan maar niets blijkt minder langzaam maar zeker lijkt er even zand in de raderen van partuur Roelie te komen en weet het partuur van Berber daarvan te profiteren. Zij weten langzaam maar zeker bordje voor bordje van hun achterstand af te halen en dichter en dichterbij te komen via de 3-1 naar de 3-2. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als ook Berber samen met Anna en Inez het 3de eerst weet te bereiken en langszij komen op de 3-3. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen en zien het belangrijke zevende eerst als nog naar partuur Roelie gaan. Zij weten de 4-3 voorsprong vervolgens voor de 2de keer uit te bouwen en als eerste het 5de bordje te bemachtigen. De formatie van Berber blijft het echter wel proberen maar moet uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-4 als Roelie de winst veilig weet stellen voor haar partuur door een zitbal te plaatsen.

Foke Jil Bakker – Marije Bodde

In de 3de partij van de eerste lijst gaat Foke Jil Bakker samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Senne Idsardi de strijd aan met de formatie van Marije Bodde, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. De formatie van Marije heeft de beste start van beide parturen want zij weten gelijk het initiatief te nemen en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Foke Jil om het tij te doen keren blijven de verkaatste eersten een kant op gaan en loopt het verschil verder en verder op via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt een makkelijke partij te gaan worden voor Marije, Julia Marthine en Iris maar niets bleek minder waar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen zien zij hun voorsprong beetje voor beetje afbrokkelen via de 1-4 loopt de spanning verder op naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Foke Jil lijkt met Anna Dieuwke en Senne het passende antwoord te hebben gevonden want zij hebben op eens de touwtjes in handen en weten de achterstand terug te brengen naar de 3-4. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Marije die samen met haar maten als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Beide parturen geven elkaar aan het einde van de wedstrijd niets meer toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is uiteindelijk Iris die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 6-6.

Sanne van Vilsteren

Sanne van Vilsteren vormde deze dag een vrije formatie met Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema en stonden op de eerste lijst tegen over Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het krachts verschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks dat Sanne met haar maten alles uit de kast halen gaan de bordjes een kant over. Het eerste verkaatste eerst komt gelijk al in handen van de formatie van Larissa en deze voorsprong weet zij langzaam maar zeker verder en verder uit te bouwen naar de 0-2 en zelfs 0-3. Sanne, Tara en Jildou weigeren de handdoek te gooien en blijven het proberen maar zien hun pogingen daar toe allemaal maar op niets uit lopen en de eersten naar partuur Larissa gaan. Zij komen niet echt in de problemen en weten de 2de lijst veilig te stellen als Fiera de bal over de boven slaat op de 0-5 4-6. Spannendste partij van de eerste lijst was de laatste tussen Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga (alle drie nog schoolmeisje) en het partuur van Romy Postma, Iris Veltman en Anke Wassenaar. Beide parturen zijn zeer aan elkaar en geven elkaar niets toe. Het is Ilse Marije die met haar maten brutaal weg de leiding weet te nemen waardoor Romy samen met Iris en Anke gelijk de achtervolging in moet zetten.

Zij slagen er in om gelijk weer aan te sluiten op de 1-1. Voor de 2de keer weet de formatie van Ilse Marije de touwtjes in handen te nemen en een 2-1 op de telegraaf te zetten. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Huizum en het aanwezige publiek kreeg een mooie strijd voorgeschoteld. Voor de 2de keer weet het partuur van Romy de achterstand weg te werken en langzij te komen op de 2-2. Even lijkt het erop dat de beste papieren in handen komen van Romy, Iris en Anke als zij tot 2x toe de leiding weten te nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Zij weten dus het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Zij kunnen echter niet lang van hun voorsprong profiteren want Ilse Marije weet ditmaal samen met Lisanne en Noa weer langszij te komen op de 4-4. Nadat de laatste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld dient uiteindelijk de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het zijn Ilse Marije, Lisanne en Noa die aan het langste eind weten te trekken als Noa de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-5 6-4. Door deze overwinning heeft partuur Ilse Marije een staand nummer op de 2de lijst en weten zich daarmee als eerste voor de halve finale te plaatsen in Huizum.

Ilse Zwaagstra – Roelie Kroondijk

Wie zich bij partuur Ilse Marije gaan voegen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop. Als eerste betreed Ilse Zwaagstra samen met Lieke van Loon en Rixt Blanke de arena om het op te gaan nemen tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. De formatie van Roelie gaat gelijk goed van start en weet de leiding te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ilse probeert samen met Lieke en Rixt gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Zij lijken maar niet het goede antwoord te kunnen vinden om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Roelie komt met haar maten niet echt meer in de problemen en blijven de bordjes aan elkaar rijgen via de 0-4 lopen zij uit naar de 0-5. Ondanks dat Ilse samen met Lieke en Rixt er alles aan hebben gedaan moeten zij de handdoek werpen op 0-5 0-6 als Roelie de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Marije Bodde – Larissa Smink

In de 2de partij van de 2de lijst staat er heel wat op het spel de winnaar van deze confrontatie plaatst zich automatisch voor de finale van deze vrije formatie wedstrijd voor meisjes want zij hebben een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer. Het werd een prachtige strijd waarin alle beide parturen alles uit de kast haalden om de finale te bereiken. Marije Bodde begon samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan aan de opslag tegen Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het was een prachtige strijd waarin met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Het eerste bordje wordt binnen gehaald door partuur Marije. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht op de 1-1. Larissa weet met Naomi en Fiera beetje voor beetje het initiatief te nemen en de leiding over te nemen als de opgeslagen bal van Julia Marthine buiten het perk beland op de 1-1 6-6. Wat Marije ook samen met Julia en Iris probeert zij weten de aansluiting op dat moment maar niet te herstellen en zien de achterstand oplopen naar de 1-3. De strijd is er niet minder om want in het volgende eerst is daar wederom de 6-6 maar als de bal uit de wand van Marije richting de boven vertrekt maar niet aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat loopt de achterstand op naar de 1-4.

Marije, Julia Marthine en Iris geven de strijd niet op en weten zich langzaam maar zeker weer terug te knokken in de wedstrijd als zij eerst voor eerst van de achterstand weten te halen via de 2-4 naar de 3-4. Zij weten daarmee het belangrijke zevende eerst binnen te halen wat nog wel eens voor een ommekeer kan zorgen. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer Larissa, Naomi en Fiera als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Marije, Julia Marthine en Iris geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen en daardoor de spanning weer op te voeren. De strijd komt vervolgens nog weer geheel open te liggen als ook de formatie van Marije op de 5 eersten uit komt. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale zal gaan. Het is Fiera die de winst veilig weet te stellen en de finale als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Ilse Marije van Beem – Roelie Kroondijk

Wie er tegenover de formatie van Larissa in de finale kwam te staan van deze vrije formatie van de meisjes in Huizum moest gaan blijken uit de halve finale tussen het partuur van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga en de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Roelie als het vizier van Noa niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-6. De telegraaf komt echter al weer heel snel terug in balans door goed werk van Noa in het tussenspel als zij in een trik trak situatie de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten. Voor de 2de keer in deze halve finale komen Roelie, Corrie en Anouk op voorsprong als Noa dit maal de bal op de 1-1 4-6 naar het perk mag sturen en deze buiten de perklijnen beland.

Het blijft een mooie strijd want de formatie van Noa geeft niet op en blijft vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor het eerst in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Als Roelie er goed bij is in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij de voorsprong uit naar de 1-3. Het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van bordjes. Met 3 zitballen in een eerst weet Anouk het vierde eerst binnen te halen als zij vervolgens de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 1-3 0-6. Ilse Marije, Lisanne en Noa blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want met een prachtige zitbal op de 1-4 2-6 weet Roelie het 5de eerst binnen te halen. De strijd is dan gestreden want Roelie geeft met haar maten de partij niet meer uit handen en ze weten de winst veilig te stellen op de 1-5 4-6 als de opgeslagen bal van Noa te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Larissa Smink – Roelie Kroondijk

Het is een prachtige kaatsdag in Huizum waar de meisjes te gast zijn bij O.G. Huizum. In de finale van deze vrije formatie staat Larissa Smink samen met Naomi Wiersma en Fiera de Vries tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin het partuur van Larissa het best van start gaat en het eerste bordje weet binnen te halen. Nadat zij het eerste bordje hebben weten te bemachtigen weten zij gelijk de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug in de partij wanneer Larissa de bal retourneert op de 2-0 2-6 maar deze bal over de kwaadlijn vliegt. De balans keert in het volgende eerst weer volledig terug door goed werk van Roelie aan de opslag zijn weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 2-6.

Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want het is Fiera die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast om de winst in Huizum binnen te halen. Het initiatief blijft bij partuur Larissa want zij weten als eerste het 4de bordje binnen te slepen als Larissa op het goede moment op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-2. Wat Roelie, Corrie en Anouk ook proberen zij slagen er maar niet in om de wedstrijd te doen kantelen. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Larissa te hangen als de opgeslagen bal van Roelie te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want Larissa, Naomi en Fiera geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 als Naomi de kaats weet te passeren.

Uitslag van Huizum:

 1. Larissa Smink ,Makkum
  Naomi Wiersma , Workum
  Fiera de Vries , Sexbierum
 2. Roelie Kroondijk , Easterein
  Corrie Kroondijk , Easterein
  Anouk Smink , Makkum
 3. Ilse Marije van Beem , Dronrijp
  Lisanne Scharringa , Dronrijp
  Noa Elzinga , Bolsward
1e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 2e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni 3e prijs Meisjes VF, Zondag 23 Juni
Verslag en fotos : Henk Hempenius
Henk....bedankt

Remco, Rindert en nick 3e prijs Schooljongens NK, Zaterdag 22 Juni, Tzummarum

TZUMMARUM – Aan het einde van een prachtige kaatsdag met veel jonge talenten, kregen de kaatsers van Leeuwarden de kransen omgehangen.

Thomas Wesseling, Harmen Zuidema en Otto Algra wonnen de spannende finale van Raerd met 5-5, 6-2. Het was een zuur verlies voor Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Veldhuis want ze hadden zich fantastisch terug geknokt.

Derde prijzen waren er voor Sexbierum met Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Walt en voor het tweetal Stijn Vincken en Monse Hansma van Spannum.

In de finale nam Leeuwarden in no-time een 3-0 voorsprong. Het haperde even bij Raerd, maar de jongens knokten terug. Het werd 3-3 en Raerd liep uit naar 3-4. Leeuwarden kwam terug, het werd 4-4 maar Raerd liep opnieuw uit. Met een 4-5 voorsprong leek Raerd de beste papieren te hebben, maar op 6-4 betekende een zitbal van Leeuwarden dat het weer gelijk was.

Leeuwarden pakte door en op 5-5, 6-2 was de winst binnen. Een mooie finale met goed kaatsende parturen die aan elkaar gewaagd waren.

Raerd won de schooljongensbond nog nooit, Leeuwarden won vier keer eerder maar de laatste keer was alweer in 1982. Voorzitter van LKC Sonnenborgh Karel Nijman was naar Tzummarum gekomen en stond te stralen met de bal, de wisselprijs, om de nek.

En dan de uiteindelijke uitslag :

 1. LKC SONNENBORGH : Thomas Wesseling , Harmen Zuidema , Otte Algra
 2. WEZ WIS : Jelmer Foppe Drijfhout , Jens Kooistra , Sybrand Veldhuis
 3. DE TWA DOARPEN/DIOS : Remco Post , Rindert Zijlstra , Nick van der Walt
  SET TROCH : Stijn Vincken ,Monse HansmaKijk ook op de site van Kaatsnieuws Redactie voor veel meer fotos

Uitslag en fotos : Kaatsnieuws Redactie

Teake 1e prijs, Jochum 2e prijs Heren 50+ DEL+Herk, Zaterdag 22 Juni, Goënga

De uitslag was als volgt :

 1. Sjoerd Nauta (Heerenveen), Teake van der Walt (Sexbierum) en Jan de Jong (Menaam)
 2. René Leenstra (Heerenveen), Jan Vellinga (Easterein) en Jochum Mollema (Sexbierum)
 3. Ludwig Seerden (Franeker), Bertus Bootsma (Wommels) en Wibe Hoitenga (Boazum)

Uitslag : www.knkb.nl
Fotos : Sia- en Jan van der Schoot

Foto impressie Lanen Kaatsen 2019 van enkele van onze dorpsgenoten, tesamen met Finale Nieuws

Onze jongste deelnemer uit het dorp, Sijtse Kloosterman


Laatse nieuws van de finaledag, vrijdag 21 juni

De finales voor de vrijdag van het Lanenkaatsen zijn op groep 2 na bekend. het comite vond het niet meer verantwoord om na half tien nog een halve finale te kaatsen in verband met de invallende duisternis. de halve finale tussen parturen 5 (Allard Hoekstra, Harry Mons en Marten Bergsma) tegen partuur 14 (Dylan Drent, Jorrit Tolsma en Kevin Jaarsma) wordt vanavond om 18:30 gekaatst in perk 3. Het was wederom een heerlijk avondje op de Lanen met afwisselend spannende en meer eenzijdige wedstrijdverlopen, maar iedereen genoot weer zichtbaar van de spanning, humor en sensatie!

Vanavond om 18:30 worden naast de halve finale in groep 2 de finales gekaatst in groep 3 (36-49) en groep 7 (dames 36+) In perk 1 nemen de parturen 3 (Michael Van Coevorden, Richard Van der Veen en Marco Lautenbach) en 8 (Reiste Klijnsma, Rene Sijbesma en Jasper Boomsma) het tegen elkaar op. Over de week genomen waren dit ook echt de beste parturen in deze klasse. Richard van der Veen en Marco Lautenbach zijn beide nog in de race voor een klavertje 4, maar dan zullen ze nog moeten winnen in groep 4.

In perk 2 wordt er dit jaar weer gekaatst in de finale van groep 7, na een jaar van afwezigheid. We zijn heel blij dat de Siebo Homminga bokaal vanavond uitgereikt gaat worden aan de koningin van de Lanen bij de 36+ dames. Hopelijk zien volgend jaar meer 36+ dames in dat dit een waardige groep kan zijn op de Lanen, want de groep ging met de hakken over de sloot door met het minimum van 8 partuurtjes. partuur 2 (Anja Junior, Ida Hartman en Minke Jansen) kaatsen tegen partuur 5 Lydia Epema Post, Sandra Bos en Judith Kamsma.

Voor de finales zal aftredend voorzitter Theo Outhuijse het woord nemen om nog 1 keer zijn gedachten te laten gaan over deze Lanen editie. Om ca. 19:30 is het dan tijd voor nog 3 finalepartijen. In perk 1 kaatsen dit jaar de jongsters van groep 1. Wat is dit toch een mooie groep aan het worden met veel talent uit Harlingen en de regio. De toekomst voor het Lanenkaatsen ziet er goed uit! partuur 14 (Lars Helvrich, Sjouke Beimers en Rutger Kumbangsila) kaatst in de finale tegen partuur 3 (Jaimy Koel, Roan Hooghiemster en Hylke Talsma)

In perk 2 een tevens sterk gegroeide groep. Steeds meer 60+’ers zijn nog zo vitaal dat ze niet weglopen voor een mooie pot kaatsen. Vanavond neemt klassementsleider Pollie Kwast met zijn maten Sipke Hiemstra en Heinz Palsma het op tegen zijn klassementsrivaal Simon de Groot, die niemand minder dan Frans Alberda en Tsjerk de Groot als maten heeft. het belooft een mooie finale te worden.

In perk 3 kaatsen dit jaar de dames van groep 5. Ook in deze groep veel jeugdige aanwas. Mirthe Visser wist gister al het schoolkaatsen te winnen en gaat met haar maten Nicole Hempenius en Nancy Boomstra op jacht naar de titel op de Lanen, maar dan moeten ze wel eerste afrekenen met partuur 5: Meike Oevering, Hendrieke van der Schoot en Samantha Brussaard.

Rond 20:30 of iets later worden dan de laatste vier finaleparturen aan jullie voorgesteld uit de groepen 2 en 4. Ook wordt er de nieuwe familie Pais Plaquette uitgereikt aan een persoon die belangrijk is of is geweest voor het Lanenkaatsen in de breedste zin van het woord.

In perk 1 neemt partuur 23: Marcel Amels, Hendrik Brandsma en Michel Nesse het op tegen de winnaar van de parturen 5 en 14. Het belooft weer een kraker te worden met al dat positieve kaatsgeweld.

In perk 2 de finale van groep 4 tussen het partuur van Pieter Alberda, Ludwig Seerden, Gerrit Schrik en Siebe Tolsma, Johny Bergsma en Wytse Zaagemans. Zij sluiten deze tot nu toe zeer geslaagde lanenweek af in perk 2.

na de finales de feestelijke prijsuitreiking op het balkon! We wensen kaatsers en keurmeesters veel succes en publiek veel plezier!

tot vanavond om 18:30!

De Finalelijsten van Vrijdag 21 Juni (uit ons dorp : Ida Hartman, Minke Jansen, Hendrieke van der Schoot en Heinz Palsma)

De fotos gemaakt door Lieuwe Bosch tijdens de Lanen Kaats dagen 2019 kunt u hier vinden, en ze worden deze week verder bijgewerkt!!


In ieder geval hebben onze dorpsgenoten Heinz Palsma, Hendrieke van der Schoot, Ida Hartman-vd Molen en Minke Jansen-Dijkstra gewonnen in hun categorie.

De fotos zijn gemaakt door Lieuwe Bosch
Informatie vanaf : www.lanenkaatsen.nl
Fotos winnaars zijn van : Postema media, welke zijn verkregen middels de Website LanenKaatsen

Federatie Barradeel, Vrijdag 21 Juni,Sexbierum

Vandaag 21 juni was het de beurt aan de KV.de Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum om de federatiepartij te organiseren.

Met een heerlijk zonnetje kon om half 5 de jeugd los. In de welpen waren er 5 partuur. Bij de pupillen 3 partuur en in de schooljeugd ook 5 partuur.

Dankzij de vrijwilligers lagen er 5 velden en kon er gestreden worden om de felbegeerde krans. In elke categorie hadden we een scheidsrechter bereid gevonden om te assisteren.

 • Robert Cuttress
 • Teake vd Walt
 • Stefan Stuiver
Rond 19.30 uur konden de prijzen uitgereikt worden :

De uitslag bij de WELPEN was als volgt :

 1. Marit Visser en Jorrit Kroondijk
 2. Lieke Triemstra en Brandon Cuttress


Uitslag bij de PUPILLEN was als volgt :

 1. Rens Hoekstra en Riemer Postma

De uitslag bij de SCHOOLJEUGD was als volgt :

 1. Enrico Post en Sophie Kroondijk
 2. Dido Iedema en Thom Posthumus

Verslag : Paulien Bos
Fotos : Marie van der Ploeg
Jeugd in training voor Straat kaatsen, Keatsclinic Romy

Het was vandaag (Donderdag 20 juni) aardig weer, om alvast voor te oefenen voor het Straatkaatsen van volgende week, met wat tips en trucs van Romy's Keats clinic


Fotos : Marie van der Ploeg

Ziva Thulin 2e prijs Welpen Meisjes DEL, Zondag 16 Juni, Jirnsum

Ziva kaatst via het eenlingen-beleid bij Sexbierum, als 3e maat in het Welpen Meisjes partuur. Door te weinig deelname, werd het een DEL wedstrijd...

De uitslag was :

 1. Lotte-Ytsje Hoekstra , Manouk Scharringa
 2. Anne-Lotte van Beem, Ilse van der Galien ,Ziva Thulin

Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)