Johannes 3e prijs Heren HK, Zondag 12 September, Marsum

3e prijs Heren HK, Johannes van der Veen Renze Hiemstra , Hans Wassenaar

De prijzen waren als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos , Dylan Drent , Willem Heeringa
 2. Peter van Zuiden , Hyltje Bosma , Erwin Zijlstra
 3. Johannes van der Veen , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
Uitslag : site KNKB
Foto: Facebook KF Foaerut Marsum

The day after! 🏆, COOP-partij , Zaterdag 12 September, Winsum

alle rijswinnaars

Wat hebben we een geweldige dag gehad met zijn allen! Eindelijk, na 3 keer te hebben verloren, is de grote wisselprijs nu legaal in Sexbierum. We willen alle kaatsers bedanken voor hun deelname. Met nog nooit zoveel parturen op de lijst was het mede door hun een prachtige en gezellige dag.

Waardoor menig aanwezige vandaag vast wakker zal zijn geworden met een kater. Maar zonder Coop Tolsma en KV Winsum kon deze dag niet worden gerealiseerd, bedankt!

Na deze schitterende dag zijn we tot de conclusie gekomen dat er meerdere oranje Coop SXBRM shirts missen. Deze zijn en blijven eigendom van Coop Sexbierum. We willen jullie dan ook oproepen om de shirts eerlijk terug te brengen en weer in te leveren in onze winkel!


foto 1 foto 2 Pieter van der Schoot
Wij hebben er zin in! Anna Ennema in actie Moeder, zoon en dochter

Fotos gemaakt door Lieuwe vd Bosch !!!


Barradeelpartij, Zondag 05 September, Sexbierum

alle winnaars Welpen Meisjes_Jongens van de Barradeel-partij te Sexbierum

Op deze stralende dag, vele stralende prijswinnaars :

Welpen Meisjes :

 1. KV De Twa Doarpen/DIOS :, Sabine van der Walt, Richt de Vries en Greta de vries
 2. KV Het Noorden : Maïra van der Meer, Marije Buurstra en Elin Houtsma

Winnaars Welpen meisjes

Welpen Jongens :

Winnaarsronde :

 1. Minnertsga : Hidde Faber, Roan Bruinsma en Lasse Boomsma
 2. St Anne/drie Spul is Ut : Melle Binnema, Alrik Wijngaarden en Wytse Hamstra
 3. Vvv Tzummarum : Ate Molenmaker, Imco Jensma en Geert Andringa

Herkansing :

 1. De Keatsebal : Wybe Haye Bruining, Milan van Winden en Luca de Groot
 2. de Eendracht : Sil Odolphi en Damian Duursma

Winnaars Welpen Jongens

Winnaars Welpen jongens herkansing

Pupillen Meisjes/Jongens :

 1. KV De Twa Doarpen/DIOS : Rianne van der Walt, Mare Zijlstra en Marit Visser
 2. St Anne/drie Spul is Ut : Stijn de Jong en Jorrit Kroondijk
 3. Het Noorden, Lieke Triemstra, Indra van der Meer en Elma Boonstra

Winnaars Pupillen


Schooljeugd Meisjes/Jongens :

 1. KV De Twa Doarpen/DIOS : Mark Reitsma , Maud Scheffer (Sytse Kloosterman)
 2. KV De Twa Doarpen/DIOS : Rindert Zijlstra en Enrico Post
 3. St Anne/drie Spul is Ut : Fenna Hoekstra en Noëlle Hiddinga

Sijtse Kloosterman kon door een ongelukje bij het keepen helaas niet meedoen. Hij was er wel als supporter/coach van Mark en Maud. Als 3e man verdiende hij toch de krans.

Winnaars schooljeugd

Mark, Maud en Sytse Sytse kloosterman

Heren :

 1. Minnertsga: Chris Wassenaar, Rein Faber en Klaas Anne Terpstra
 2. KV De Twa Doarpen/DIOS : Alexander Post, Gooitzen Scheffer en Teake van der Walt
 3. Minnertsga : Wesley Vriesema, Maarten Jan de Haan en Willem Hein de Haan

Winnaars bij de Heren

Alexander Post in actie Gooitzen Scheffer in actie Taeke vd Walt in actie

De actiefoto's Welpen gemaakt door Pier de Haan vind u hier !!!

De actiefoto's Pupillen gemaakt door Pier de Haan vind u hier !!!

De actiefoto's Schooljeugd gemaakt door Pier de Haan vind u hier !!!

De actiefoto's Heren gemaakt door Pier de Haan vind u hier !!!


Lijsten Barradeel-partij, Zondag 05 September, Sexbierum

logo KV dtdiod en federatie barradeel

Afgelopen Zondag werd deze wel bekende afdelingspartij gehouden. Het weer was geweldig .Hieronder de loting.


Kees 1e prijs Heren HK, Zondag 05 September, Pingjum

de winnaars Hoofdklasse heren te Pingjum

De eerste zes partijen van de heren hoofdklasse partij zondag in Pingjum waren het aanzien nauwelijks tot niet waard. Daarna kreeg het publiek alsnog dubbel en dwars waar voor zijn of haar geld. Spannende partijen, spectaculaire inhaalraces en als kers op de taart een prachtige finale.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten stapten als winnaars van het veld door in de finale Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Erwin Zijlstra te verslaan. Enno Kingma werd tot koning uitgeroepen. Kingma ondervond bij het verdelen van de punten stevige concurrentie van Menno van Zwieten: 8 om 7.

Daniël Iseger was de vervanger van de geblesseerde Taeke Triemstra. Iseger liet zien het kaatsen bepaald niet verleerd te zijn. In de finale bezorgde hij zijn partuur het eerste bordje door op 6-6 fraai boven te slaan nadat een 6-2 achterstand was weggewerkt. Boven door Kees van der Schoot op 6-2, kwaad uit door Menno van Zwieten andermaal op 6-2 en een misser van Van der Bos op 6-6 betekende spellen gelijk.

Daarna liep het partuur van Enno Kingma uit naar een 5-2 voorsprong onder meer door twee keer op 6-6 het bordje te pakken. Van der Bos en zijn maten lieten het hoofd niet hangen en knokten zich terug in de partij. Met 6 punten tegen werd het 5-4. Het werd 5-4 en 6-4 toen Van der Bos een niet al te dikke kaats mocht verdedigen. De opslager uit Mantgum was de hele dag prima op dreef vanaf de stuit en klaarde ook deze klus met een onverwerkbaar projectiel. Zijn volgende opslagbal werd door Kees van der Schoot boven geslagen. Einde van een prachtige finale die geen verliezer verdiende maar die komt er in een kaatswedstrijd dan toch.

Het partuur van Enno Kingma rekende in de eerste omloop razendsnel af met Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden: 5-0 en 6-0. In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale wachtten Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Deze partij zou het predicaat 'partij van de dag' verdienen. Kingma en zijn maten verloren de eerste drie bordjes allemaal op 6-6. De achterstand liep zelfs op naar twee spel om niks. 'Dit kinne wy ek' riep Kees van der Schoot en inderdaad dat kon zijn partuur ook. Het werd 4-2. Boven door Van der Schoot op 6-6 en een zitbal van Kingma andermaal op 6-6 betekende evenwicht aan de telegraaf. Het niet passeren van de kaats door Van Zwieten op 6-6 en kwaad uit door Wassenaar op - jawel! - 6-6 hield vijf eersten gelijk in.

In het laatste eerst kwam het partuur van Steenstra op een 6-0 voorsprong. Maar Van der Schoot sloeg boven, Steenstra miste het perk en Van der Schoot sloeg weer boven: 5-5 en 6-6. Daarna was er ook een 'actie van de dag' en die kwam op naam van Menno van Zwieten die in een mooie trictrac de bal vanaf de zijkant van het veld de bal diagonaal via de andere kant van het veld over de bovenlijn wist te slaan. In acht van de elf verkaatste eersten werd het 6-6.

Het partuur van Van der Bos won simpel van Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Op 5-1 en 6-4 was het gebeurd. In de tweede omloop tegen Lieuwe van der Werff, Sip-Jaap Bos en Riemer Hoekstra was er een soort van Monty Python-achtig gebeuren. Van der Bos stond aan de opslag. Sip-Jaap Bos en Riemer Hoekstra moesten proberen de kanonskogels van Van der Bos te raken. Dat lukte niet. Vanaf 3-0 stond Van der Bos aan de opslag om daar niet weer vandaan te komen. Na 17 zitballen -16 van Gert-Anne van der Bos en 1 van Erwin Zijlstra - was het op 5-0 en 6-0 gebeurd in een parodie op een kaatspartij.

In de halve finale waren Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra de tegenstanders. De partij ging in eerste instantie gelijk op. Het werd spellen gelijk waarna Van der Bos en zijn maten de druk aan de opslag en in het perk opvoerden. Het partuur van Marten Bergsma zocht naar een antwoord maar dat antwoord werd niet gevonden. Mede door een een aantal mooie bovenslagen van Daniël Iseger - de belangrijkste op 3-2 en 6-6 werd het 4-2. Gert-Anne van der Bos zorgde door een zitbal op 4-2 en 6-0 voor een 5-2 voorsprong. Dat gat bleek te groot voor Bergsma c.s. Op 5-3en 6-2 sloeg Daniël Iseger maar weer eens boven.

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hoefden zich niet bovenmatig in te spannen om Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot te verslaan. Op 5-1 en 6-0 kon De Groot de kaats niet passeren. Door een staand nummer was de halve finale bereikt. Die halve finale was deze keer het eindstation.

De uitslag bij de Heren HK was als volgt :

 1. Enno Kingma (K), Kees van der Schoot , Menno van Zwieten
 2. Gert-Anne van der Bos , Daniël Iseger (vervanger Taeke Triemstra), Erwin Zijlstra
 3. Marten Bergsma , Dylan Drent , Hendrik Kootstra
de winnaars Hoofdklasse heren te Pingjum

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch

Verslag en fotos : site KNKB

Johannes, Kees en Jelte 4e prijs NK Senioren, Zaterdag 04 September,Tzum

Prijswinnaars NK SENIOREN zijn

 1. Minnertsga : Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
 2. Easterlittens : Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra
 3. Makkum : Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma
 4. Sexbierum-Pietersbierum : Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
  Bitgum: Tjisse Steenstra, Paul Dijkstra en Hans Wassenaar
  Dronryp 1, Simon Minnesma, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga
Kees, Johannes en Jelte
Uitslag en foto: site KNKB

Rianne, Brandon, Mark in de prijzen op de Federatie Barradeel -partij,
Vrijdag 03 September, Minnertsga

Alle winnaars

Op de laatste federatie-regio kaatspartij in Minnertsga maar liefst 96 deelnemers, een BOPPESLACH! Een perfecte organisatie die maar liefst 7 lijsten moesten afwerken, en de laatste slag viel al om 19.30 uur.

De uitslagen waren als volgt :

WELPEN MEISJES :

 1. Marte Wassenaar en Bente v/d Woud
 2. Imre Hiemstra en Maïra v/d Meer

WELPEN MEISJES HERKANSING:

 1. Lieke Smeding en Minke Haagsma
 2. Gwen de Lange en Senne Bent Monsma

WELPEN JONGENS B-KLASSE:

 1. Danny Haagsma en Imco Jensma
 2. Ylan Wassenaar en Damian Duursma
 3. Sylvester v/d Molen en Jaysen Zijlstra

WELPEN JONGENS B-KLASSE HERKANSING:

 1. Lucas Vlieger en Koen Pietersma
 2. Vince Jorrtitsma en Ruben Bonnema

WELPEN JONGENS A-KLASSE :

 1. Hilwert Kuperus en Wybe Haye Bruining
 2. Imro v/d Meer en Ids Koopal

PUPILLEN MEISJES :

 1. Rianne v/d Walt en Sibrig Tichelaar
 2. Iris Verhoeven en Elma Boonstra

PUPILLEN MEISJES HERKANSING:

 1. Lotte Hoekstra en Anniel d Vries

PUPILLEN JONGENS :

 1. Brandon Cuttress en Roan Luimstra
 2. Auke Pieter Kalsbeek en S v/d Zwaag
 3. Hedzer Madhuizen en Jorrit Kroondijk

PUPILLEN JONGENS HERKANSING:

 1. Andries Durk Hettinga en Rinse Folkert Dijkstra
 2. Corne Bakker en Sydo Hamstra

SCHOOLJONGENS :

 1. Jelte Meesters en Jarno Andringa
 2. Riemer Postma en Mark Reitsma

SCHOOLJONGENS HERKANSING :

 1. Lieuwe v/d Wamp en Jorn de Vries

SCHOOLMEISJES :

 1. Sytske Strikwerda en Fenna Hoekstra

Dit maal 2 groepsfoto's van alle prijswinnaars,Allemaal van harte gefeliciteerd, namens de federatie Barradeel. a.s zondag de alom de bekende Barradeel partij in Sexbierum, Aanvang 11.00. de koffie staat natuurlijk klaar om de parturen aan te moedigen. WELKOM allemaal!


Nick 3e in KNKB-jaarklassement schooljongens 2021

De nummers 1,2 en 3 bij het KNKB-jaarklassement schooljongens 2021

 1. Iwan Hiddinga
 2. Jelvin Kaper
 3. NICK VAN DER WALT
de nrs 1,2,3 bij Klassemnet Schooljongens KNKB 2021

4 toppers in de Top 14 ranking van de K.N.K.B.

De 4 toppers

Best wel een beetje boel TROTS . Deze vier Toppers staan in de top 14 van de ranking van de KNKB.

 • Op de 4e plaats Remco Post met 18 punten.
 • Op de 6e plaats Nick vd Walt met 16 punten.
 • Op de 10e plaats Enrico Post met 10 punten.
 • En op de 14de plaats Stijn Scheffer met 9 punten.

Mede dankzij Keatsskoalle T Begjin , Tsjom

Rindert Zijlstra eindigde als 22ste met 6 punten. Maar die heeft maar twee wedstrijden gekaatst.

Dus al met al een mooi eindklassement voor de Welpen van Sexbierum.


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)